ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 102


                                               

Gintaras Šileikis

Gintaras Šileikis – pedagogas, Lietuvos ir Panevėžio miesto savivaldybės politinis bei visuomenės veikėjas.

                                               

Vaclovas Šimaitis

1980 m. baigė Šiaulių pedagoginį institutą, mokytojas. Iki 2012 m. UAB "Eskalada ir ko" direktorius. Nuo 2012 m. UAB "AGBG" direktorius. 2007–2015 m. ir nuo 2018 m. Raseinių rajono savivaldybės tarybos narys. 1999 m. Lietuvos liberalų sąjungos, 2 ...

                                               

Valdemaras Šimėnas

1972 m. baigė Vilniaus 33-ąją profesinę vidurinę mokyklą. 1983 m. baigė Vilniaus universitetą, įgydamas istoriko, istorijos ir visuomenės mokslo dėstytojo specialybę. 1994 m. sausio 19 d. apgynė daktaro disertaciją "Etnokultūriniai procesai Vakar ...

                                               

Teodoras Šimkevičius

Teodoras Šimkevičius – inžinierius, pedagogas, technikos mokslų daktaras, Šiaulių miesto politinis ir visuomenės veikėjas.

                                               

Vytautas Šimkūnas

1974 m. baigė Švenčionių I-ąją vidurinę mokyklą. 1983 m. baigė Vilniaus valstybinį pedagoginį institutą, geografijos mokytojas. 1980–1993 m. Tytuvėnų žemės ūkio technikumo dėstytojas. Nuo 1993 m. agroserviso kooperatyvo "Kuršių kraštas" valdybos ...

                                               

Sigizmundas Šimkus

1951 m. Joniškio vidurinės mokyklos mokytojas ir komjaunimo organizatorius, Joniškio apskrities laikraščio "Tarybinis balsas" atsakomasis sekretorius. 1951–1953 m. LLKJS Joniškio rajono komiteto I-asis sekretorius. Nuo 1953 m. SSKP narys. 1953–19 ...

                                               

Vaclovas Šimkus

Mokydamasis dainavo chore ir dalyvavo 1924 m. I-ojoje visos Lietuvos dainų šventėje Kaune. 1927 m. baigė Šiaulių mokytojų seminariją, mokėsi Klaipėdos muzikos mokykloje ir vadovavo Klaipėdos krašto Giedotojų draugijos chorams Pagėgiuose, Katyčiuo ...

                                               

Jonas Šimoliūnas

Baigė Joniškėlio dviklasę mokyklą, 1900 m. – Rygos Petro Didžiojo realinę gimnaziją. 1905 m. atstovavo Rygos lietuviams Didžiajame Vilniaus Seime. 1909 m. baigė Rygos politechnikos instituto statybos fakultetą. 1916 m. mobilizuotas į Rusijos impe ...

                                               

Virginijus Šimoliūnas

1974 m. baigė Šiaulių pedagoginį institutą. Nuo 1974 m. Vilniaus gamyklos "Elfa" dizaineris, projektavo magnetofonus "Tonika 10", "Inkaras". Vėliau Šiaulių televizorių gamyklos dizaineris. Nuo 1980 m. Šiaulių pedagoginio instituto nuo 1997 m. Šia ...

                                               

Gražina Šimoliūnienė

Mokėsi Kretingos 1-ojoje vidurinėje mokykloje, 1973 m. baigė Telšių taikomosios dailės technikumą, 1978 m. – Vilniaus dailės institutą. Nuo 1978 m. Šiaulių pedagoginio instituto Dailės fakulteto dėstytoja. 1982 m. – Kauno dailės kombinato darbuot ...

                                               

Vaclovas Šiugždinis

Pirmojo pasaulinio karo metais su tėvais gyveno Rusijoje, Tombovo mieste. 1921 m., grįžęs į Lietuvą, mokėsi Vyturėlio pradinėje mokykloje. Dirbdamas "Spindulio" spaustuvėje baigė gimnaziją, 1932 m. įstojo į Vytauto Didžiojo universitetą, kur Huma ...

                                               

Giedrius Šiukščius

1979 m. baigė Kauno S.Žuko taikomosios dailės technikumą, 1985 m. – Valstybinį dailės institutą nuo 1990 m. Vilniaus dailės akademija. Nuo 1985 m. Šiaulių pedagoginio instituto nuo 1997 m. Šiaulių universitetas Dailės fakulteto dėstytojas. 2000 m ...

                                               

Daiva Šlajienė

Daiva Šlajienė gimė Kaune, tėvai Vytautas Bertašius, Genė Bertašienė Baigė Kauno Juozo Naujalio meno vidurinę mokyklą dabar Kauno dailės gimnazija, Vilniaus dailės akademijos Kauno fakultete įgijo architektės dizainerės specialybę. Dirba dailės m ...

                                               

Gražutė Šlapelytė-Sirutienė

Gražutė Marija Šlapelytė-Sirutienė – Lietuvos pedagogė, kalbininkė, JAV lietuvių visuomenės veikėja.

                                               

Vytautas Šlapkauskas

Vytautas Šlapkauskas – Lietuvos edukologas, teisės filosofas, teisės sociologas, MRU profesorius. 1992 m. Vytautas Šlapkauskas VU apgynė pedagogikos kandidato socialinių mokslų daktaro disertaciją tema" Vientiso astronominės Visatos vaizdo sudary ...

                                               

Juozas Šliažas

1939 m. baigė Papilės pradinę mokyklą, mokėsi Šiaulių amatų mokykloje, Vilniaus politechnikume. 1944–1945 m. Vilniaus mobiliojoje elektros stotyje elektrotechnikas. 1946 m. įstojo į Kauno valstybinį universitetą ir po reorganizacijos 1951 m. baig ...

                                               

Ramutė Šličiuvienė

1999 m. Vižančių pagrindinės mokyklos direktorė. Nuo 1990 m. Lietuvos demokratinės darbo partijos, nuo 2001 m. Liberalų ir centro sąjungos narė. 2000–2003 m. Skuodo rajono savivaldybės tarybos narė LDDP sąraše. Meno saviveiklos dalyvė.

                                               

Alfredas Šlikas

Gimė Užušiliuose. 1915 m. karo nublokštas į Rusiją, mokėsi karo pabėgelių mokykloje Petrograde. Baigė Biržų gimnaziją. 1924 m. baigęs tarnybą Lietuvos kariuomenėje, dirbo Užkapių pradžios mokykloje. Nuo 1926 m. mokėsi Kėdainių mokytojų seminarijo ...

                                               

Irena Šliuželienė

Irena Šliuželienė – Lietuvos dailininkė keramikė, pedagogė, skulptūros, keramikos, piešimo, kompozicijos mokytoja, neformaliojo vaikų švietimo mokytoja metodininkė.

                                               

Juozas Šlivinskas

1970 m. baigė meninio medžio apdorojimo specialybę Kauno S. Žuko taikomosios dailės technikume dabar Justino Vienožinskio menų fakultetas, vėliau studijavo tuometiniame Valstybiniame dailės institute baigė 1980 m. Iš pradžių meno dalykus dėstė 8- ...

                                               

Andrius Šmitas

Andrius Šmitas – lietuvių pedagogas, ilgametis Vasario 16-osios gimnazijos Vokietijoje vadovas, visuomenininkas, lietuvių bendruomenės veikėjas, lietuvybės puoselėtojas.

                                               

Idalija Šukevičienė

1986 m. baigė Šiaulių pedagoginį institutą, mokytoja. Alytaus raj. Krokialaukio Tomo Noraus-Naruševičiaus vidurinės mokyklos direktorė. Partijos Tėvynės sąjunga Alytaus raj. skyriaus narė. Moka rusų ir vokiečių kalbas. Sutuoktinis Juozas. Vaikai ...

                                               

Jonas Šukys

Mokėsi Miežiškių pradžios mokykloje, vėliau Panevėžio berniukų gimnazijoje, pedagoginėje mokykloje. Mokytojavo Troškūnuose. 1957 m. baigė Vilniaus pedagoginį institutą. 1957–1964 m. dirbo Lietuvių kalbos ir literatūros institute. 1964–1968 m. dir ...

                                               

Elena Šulcaitė-Jakštienė

1942–1952 m. mokėsi skambinti fortepijonu Panevėžio muzikos kursuose ir muzikos mokykloje dėst. S. Petkūnienė. 1952–1957 m. choro dirigavimą studijavo Lietuvos valstybinėje konservatorijoje vyr. dėst. J. Barausko klasė. Studijų metais dirbo Vilni ...

                                               

Fabijonas Šulcas

Gimė garlaivių mašinisto ir namų šeimininkės šeimoje, kurioje užaugo 8 vaikai. Pradžios ir vidurinį mokslą baigė Telšiuose. Pirmojo pasaulinio karo metais su tėvais pasitraukė į Rusiją. Ten šeima neteko tėvo ir motina su aštuoniais vaikais į Liet ...

                                               

Vidmantas Šulčius

1982 m. baigė Šiaulių pedagoginį institutą, mokytojas. 1995–1997 m., 1997–2000 m. ir 2000–2003 m. Šiaulių rajono savivaldybės administratorius, administracijos direktorius, nuo 2004 m. AB bankas "Snoras" Šiaulių filialo direktorius. 1993 m. Tėvyn ...

                                               

Romualdas Šulskis

Romualdas Šulskis – choro dirigentas ir pedagogas. Muzikos mokytojo ir chorvedžio Broniaus Šulskio sūnus.

                                               

Tadas Šumskas

1960–1964 m. lankė Vievio vidurinę mokyklą ir vaikų muzikos mokykloje mokėsi skambinti fortepijonu mokyt. J. Gečas. 1964–1971 m. choro dirigavimo mokėsi Vilniaus M. K. Čiurlionio vidurinėje meno mokykloje dėst. A. Jozėnas. 1971 m. respublikinio j ...

                                               

Aleksandras Šumskis

Aleksandras Šumskis – Lietuvos karinis, politinis bei visuomenės veikėjas, Lietuvos kariuomenės pulkininkas.

                                               

Algirdas Šumskis

1978–1982 m. choro dirigavimo mokėsi Kauno Juozo Gruodžio aukštesniojoje muzikos mokykloje dėst. Liucija Valatkienė. 1982–1987 m. choro dirigavimo studijas tęsė Lietuvos valstybinėje konservatorijoje prof. Aantanas Jozėno klasė. Dar studijų metai ...

                                               

Jonas Švedas

Nuo 1918 m. mokėsi Ylakiuose Skuodo raj., kur 1924 m. baigė progimnazijos keturias klases. 1924–1929 m. Klaipėdos muzikos mokykloje-konservatorijoje studijavo tromboną, specialiąją harmoniją, polifoniją ir kompoziciją. Studijuodamas grojo įvairiu ...

                                               

Juozas Tallat-Kelpša

Juozas Tallat-Kelpša, arba Juozas Tallat Kelpša – Lietuvos profesionalaus operos teatro organizatorius, operos dirigentas, kompozitorius, pedagogas, muzikas visuomenininkas.

                                               

Juozas Talžūnas

Baigęs Kazliškio septynmetę mokyklą 13-metis vaikinas, brolio Antano pamokytas, pradėjo vargonininkauti Kazliškio bažnyčioje. 1952–1955 m. choro dirigavimo mokėsi Panevėžio muzikos mokykloje dėst. A. Liberis, o 1955–1960 m. choro dirigavimo studi ...

                                               

Dalė Tamaliūnienė

1995 m. Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos vyr. matematikos mokytoja, nuo 2001 m. direktoriaus pavaduotoja, gimnazijos tarybos pirmininkė. Gimnazijos Raudonojo kryžiaus jaunimo draugijos vadovė. Nuo 1999 m. Lietuvos socialdemokratų partijos Ka ...

                                               

Alfreda Tamoševičienė

1971 m. baigė Vilniaus konservatorijos smuiko specialybę, 1976 m. baigė Lietuvos valstybinę konservatoriją, muzikos mokytoja, 2005 m. baigė Žemaitijos kolegijos Muzikos pedagogikos fakulteto neakivaizdines intensyvias studijas, muzikos mokytoja. ...

                                               

Antanas Tamošaitis (1894)

Mokėsi Jurbarko pradžios mokykloje, 1912 m. baigė Tauragės keturklasę mokyklą. 1913–1915 m. mokėsi Žemaičių kunigų seminarijoje Kaune. 1915 m. Jurbarko pradžios mokyklos vedėjas, Čedasų pradžios mokyklos mokytojas. 1916 m. Kaune baigė vokiečių įs ...

                                               

Rolandas Tamošaitis

1999 m. baigė Vilniaus universiteto Istorijos fakultetą. Nuo 2001 m. dirba Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijoje, istorijos mokytojas metodininkas. Nuo 1999 m. Lietuvos socialdemokratų partijos Šiaulių rajono skyriaus narys. 2007–2011 m. ir nuo 20 ...

                                               

Dalia Tamulevičiūtė (1940)

1971 m. baigė teatro režisūros studijas Lunačiarskio teatro meno institute Maskvoje. Nuo 1971 m. dėstė Lietuvos valstybinėje konservatorijoje. Lietuvos teatro ir muzikos akademijos profesorė. Per pedagoginio darbo metus nuo 1971 m. išleido aštuon ...

                                               

Povilas Tamuliūnas

1938–1940 m. Kauno konservatorijoje studijavo vargonavimą dėst. Nikodemas Martinonis, 1940–1949 m. – kompoziciją prof. Juozo Gruodžio ir Antano Račiūno klasės. 1941–1943 m. konservatorijos bibliotekos vedėjas. Studijas baigė su pagyrimu. Studijų ...

                                               

Kazys Tamutis

Pradinį išsilavinimą įgijo Telšiuose. 1915 m. baigęs mokytojų kursus, dirbo pedagoginį darbą Vilniaus krašte: Elzbietiškyje, Vyšniavoje, Dietkaučiznoje, Kieriškiuose, Krikonyse. Nuo 1934 m. mokytojavo lietuviškoje Vilniaus mokykloje Nr. 41, popul ...

                                               

Laimonas Tapinas

Tėvas kilęs iš Latvijos. 1964–1971 m. dirbo "Sporto" laikraščio, 1967–1971 m. "Švyturio" žurnalo korespondentu. 1970 m. Vilniaus V. Kapsuko universiteto Istorijos-filologijos fakultete baigė žurnalistiką. Nuo 1971 m. universitete dėstė partinės i ...

                                               

Petras Tarabilda

Mokėsi Troškūnų mokykloje, 1924–1931 m. Kauno meno mokykloje, grafikos studijoje. Nuo 1929 m. dirbo Kauno gimnazijose dailės mokytoju. 1935 m. vienas Nikolajaus Rericho draugijos Lietuvoje įkūrėjų, valdybos narys, dalyvavo leidžiant draugijos žur ...

                                               

Valerija Vija Tarabildienė

1967 m. baigė Vilniaus dailės institutą, Tapybos fakultete įsigydama freskos-mozaikos dailininkės specialybę. 1998 m. dėsto akvarelinę tapybą Dizaino mokymo centre, Vilniuje. Nuo 1980 m. Lietuvos dailininkų sąjungos narė. 1992–2001 m. grupės "Aqu ...

                                               

Vytautas Jonas Tarasonis

Vytautas Jonas Tarasonis – Lietuvos pedagogas, fizikos vadovėlių autorius, Krašto apsaugos dimisijos vyresnysis leitenantas, vienas Atsargos Karininkų Sąjungos kūrėjų, pirmųjų ekspedicijų į lietuvių tremties vietas organizatorius.

                                               

Bronislavas Taraškevičius

Bronislavas Taraškevičius – baltarusių kalbininkas, pedagogas, visuomenės ir politinis veikėjas. B. Taraškevičius buvo politinis kalinys, tapo stalininių represijų per Didįjį valymą auka. Garsėjo kaip baltarusių kalbos normintojas taraškevicos ka ...

                                               

Rima Tarbūnienė

Rima Tarbūnienė-Šliogerytė – Lietuvos ir Radviliškio rajono savivaldybės politinė bei visuomenės veikėja.

                                               

Jadzė Tarvainienė

1990 m. baigė Šiaulių pedagoginį institutą, ikimokyklinė pedagogė, 2003 m. baigė Klaipėdos universitetą, socialinė darbuotoja. Telšių rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus pedagoginės psichologinės tarnybos vedėja. Lietuvos valsti ...

                                               

Stasys Tijūnaitis

Stasys Tijūnaitis – Lietuvos pedagogas, žurnalistas, poetas, esperantininkas, politinis ir visuomenės veikėjas.

                                               

Antanas Tylenis

1922 m. baigė aukso medaliu Telšių gimnaziją. 1922–1927 m. studijavo Lietuvos universitete Teologijos-filosofijos fakultete. Baigęs mokslus, dirbo istorijos mokytoju. 1928 m. gavo teisę mokyti aukštesnėje mokykloje. Buvo Lietuvos mokytojų sąjungo ...

                                               

Ramūnas Tilvikas

Pirmąsias muzikos žinias gavo iš senelio vargonininko Antano Tilviko ir tėvo, muzikos mokytojo, Vytauto Tilviko. Mokydamasis Stulgių septynmetėje mokykloje akordeonu grojo tėvo vadovaujamame orkestrėlyje ir kaimo kapeloje. 1959–1964 Šiaulių muzik ...