ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 105


                                               

Marija Miliuvienė

Vyras Vacys Milius. 1954 m. baigė Vilniaus universitetą. 1967 m. istorijos mokslų kandidatė. 1957–1988 m. dirbo Istorijos institute nuo 1990 m. Lietuvos istorijos institutas. Tyrinėjimų sritis – lietuvių tautinis kostiumas, tradicinė apranga, val ...

                                               

Janina Morkūnienė

1967 m. baigė Vilniaus universitetą. 1993 m. Lietuvos istorijos institute ir Vytauto Didžiojo universitete apgynė disertaciją "Lietuvos valstiečių vasaros kinkomasis transportas XIX a. antroji – XX a. pirmoji pusė", 1993 m. humanitarinių mokslų d ...

                                               

Henrikas Dudėnas

1959 m. baigė Kauno medicinos institutą. 1983 m. medicinos mokslų kandidatas. Nuo 2002 m. Rusijos Federacijos medicinos technikos akademijos narys. 1963–1983 m. Kauno P. Mažylio medicinos mokyklos dėstytojas, 1966–1992 m. Kauno medicinos institut ...

                                               

Karolis Lederis

1939 m. baigė Šiaulių mokytojų seminariją. 1944 m. pasitraukė į Vakarus. 1958 m. baigė Bristolio universitetą. 1958–1968 m. Bristolio universiteto, 1969–1989 m. Kalgario universiteto profesorius. 1976 m. skaitė paskaitas Vilniaus universitete ir ...

                                               

Petras Raudonikis

Mokėsi Kavarsko pradžios mokykloje, Liepojos gimnazijoje baigė 4 klases, bet, pritrūkęs lėšų, pradėjo Šlavėnų dvare mokyti vaikus, vėliau Kaune dirbo Brazausko vaistinėje. 1895–1917 m. – LSDP narys. 1897 m. už draudžiamos literatūros platinimą ka ...

                                               

Marija Arsenjeva-Šilkarskytė

Marija Justina Šilkarskytė-Aresnjeva – Lietuvos filologė, profesorė. Gimė Juodžionių dvare, dab. Pasvalio rajone, filosofo Vladimiro Šilkarskio sesuo. Baigė Mintaujos gimnaziją, 1904–1910 m. studijavo Sorbonoje Paryžius. 1916 m. tapo Maskvos univ ...

                                               

Jonas Dumčius

1925 m. baigė Šakių Žiburio gimnaziją. 1929 m. baigęs Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakultetą tobulinosi Bazelio universitete. Nuo 1932 m. Vytauto Didžiojo universiteto, nuo 1940 m. Vilniaus universiteto dėstytojas, 1945–1960 m. Klas ...

                                               

Letas Palmaitis

Mykolas Letas Palmaitis – filologas orientalistas ir baltistas, baltų kalbų istorinės gramatikos bei baltų prokalbės, kartvelų kalbų, semitų filologijos tyrinėtojas. Vadovauja projektui, atkūrusiam prūsų kalbą negausiai pasaulio prūsų bendruomenei.

                                               

Mindaugas Tomonis

Mindaugas Kazimieras Tomonis – poetas, filosofas, kovotojas už Lietuvos laisvę – gimė 1940 m. rugpjūčio 28 d. Vilniuje, žuvo 1975 m. lapkričio 5 d. Vilniuje. Buvo rastas ant geležinkelio bėgių. Buvo kankintas ir nužudytas KGB kaip kitamintis ir L ...

                                               

Aleksandras Velička

Gimė šiaurės rytų Lenkijoje, Palenkės vaivadijos Seinų apskrities Punsko valsčiaus Šlynakiemio kaime. Kartu su tėvais 1940 m. persikėlė į tėvo gimtinę Švenčionėliuose. 1956 m. baigė Švenčionių vidurinę mokyklą, o 1960 m. – su pagyrimu Vilniaus pe ...

                                               

Helmutas Arnašius

Tėvas Klaipėdos teisėjas Valteris Arnašius, motina Gretė Stimbraitė-Arnašienė, senelis Tilžės akto signataras Jurgis Arnašius. Mokėsi Priekulės vidurinėje mokykloje. 1958 m. su motina išvyko gyventi į Vokietiją. 1969 m. vedė Ingę. Ji baigė medici ...

                                               

Jūratė Baranova

Baigė Vilniaus 31-ąją dabar Tuskulėnų vidurinę mokyklą. 1972 m. pradėjo studijuoti filosofiją Vilniaus universitete. 1986 m. apgynė humanitarinių mokslų daktaro disertaciją "Pragmatistinė Viljamo Džeimso tiesos koncepcija". 2004 m. išleido monogr ...

                                               

Ramūnas Bytautas

Ramūnas Bytautas – lietuvių filosofas, psichologas ir publicistas. Derino materializmą su idealizmu, aiškinosi tautos esmės ir savimonės klausimus, nacijos formavimosi principus. Kalbą laikė svarbiausiu tautos požymiu. Buvo vienas pirmųjų Lietuvo ...

                                               

Aleksandras Čirskis

Aleksandras Čirskis – SJ, Lietuvos filosofas, teologas, vienas žymiausių scholastinės logikos atstovų Lietuvoje.

                                               

Liutauras Degėsys

1971 m. baigė Vilniaus 15-ąją vidurinę mokyklą, 1976 m. Vilniaus universiteto VU Filosofijos fakultete – psichologijos studijas. 1979–1982 m. VU Filosofijos katedros aspirantas. Filosofijos mokslų daktaras 1982 m., docentas. 1984 m. apgynė daktar ...

                                               

Dalius Jonkus

Dalius Jonkus – Lietuvos filosofas, Vytauto Didžiojo universiteto docentas, Humanitarinių mokslų fakulteto Filosofijos katedros vedėjas.

                                               

Justinas Mikutis

Gimė žemdirbių Antano Mikučio ir Onos Benetytės šeimoje vaikai Antanas g. 1917 m., Ona g. 1918 m., Justinas g. 1922 m., Ignas g. 1924 m). 1931 m. priimtas iškart į III-skyrių Gintališkės pradžios mokykloje, ją baigė 1934 m. 1935 m. pavasarį savo ...

                                               

Vylius Leonavičius

1981 m. baigė psichologiją Vilniaus universitete. 1992 m. humanitarinių mokslų daktaras. 1997 m. stažavo Linčiopingo universitete Švedijoje, 1999 m. Bergeno universitete Norvegijoje. 1981–1986 m. Vilniaus universiteto, 1986–1995 m. Kauno politech ...

                                               

Martynas Smigleckis

Martynas Smigleckis gimė 1564 m. lapkričio 11 dieną Lvove, Ukrainoje. Studijuoti pradėjo gimtajame mieste ir greitai buvo priglaustas žinomo to meto politiko, humanisto Jano Zamoiskio, kuris mokėjo už M. Smigleckio mokslus – iš pradžių Pultusko J ...

                                               

Dalia Marija Stančienė

Dalia Marija Buišytė-Stančienė – Lietuvos filosofė, humanitarinių mokslų daktarė, Vilniaus pedagoginio universiteto docentė, Kultūros, filosofijos ir meno instituto Habilituota humanitarinių mokslų srities filosofijos krypties daktarė. D. M. Stan ...

                                               

Alfredas Tytmonas

1952 m. baigė Šimkaičių septynmetę mokyklą, 1956 m. Vadžgirio vidurinę mokyklą. Įstojo į Vilniaus universiteto germanų filologijos specialybę, 1964 m. baigė universiteto neakivaizdinio skyriaus istorijos specialybę. 1964–1978 m. dėstė Kauno medic ...

                                               

Izaokas Trakietis

Izaokas Trakietis – Lietuvos karaimų kilmės mokytojas, teologas, filosofas. Europoje žinomas kaip 1593 m. parašyto poleminio kūrinio Tikėjimo stiprinimas autorius. Parašė veikalą, nagrinėjantį Senąjį Testamentą – pagrindinį karaimų religijos teks ...

                                               

Audra Zabulionytė

Gimė 1961 m. spalio 1 d. Kaune. 1984 m. baigė biochemijos ir biofizikos mokslus Vilniaus universitete. 1992 m. baigė teatrologijos fakultetą Sankt Peterburgo teatro akademijoje. 2006 m. Sankt Peterburgo universitete tapo filosofijos mokslų daktar ...

                                               

Irmija Zaksas

Irmija Zaksas – sovietinis filosofas, marksistiniu požiūriu kritikavęs religiją, ateizmo propoguotojas.

                                               

Mykolas Bajarūnas

Mykolas Bajarūnas – geografas, geologas ir paleontologas. Didžiąją savo gyvenimo dalį skyrė Užkaspijo Mangyšlako dykviečių tyrinėjimams.

                                               

Vytautas Baltakis (1930)

Augo 11 vaikų šeimoje. Seserys: Apolonija, Aldona, Teresė, Zuzana ir Julija, broliai: Juozas – ekonomistas, Jonas, Paulius Baltakis – vyskupas, Pranas 1926–2006 m. – inžinierius ir Algirdas. 1937–1941 m. mokėsi Latavėnų pradžios mokykloje, 1941–1 ...

                                               

Juozas Dalinkevičius

1903–1911 m. mokėsi Gardino realinėje gimnazijoje. 1911 m. įstojo į Peterburgo universiteto fizikos ir matematikos astronomijos specialybę, bet 1912 m. perėjo į Peterburgo kalnakasybos institutą. 1919 m. paskirtas etatiniu asistentu Kalnakasybos ...

                                               

Eduardas Eichvaldas

Eduardas Karolis Eichvaldas – vokiečių kilmės Latvijos ir Lietuvos mokslininkas zoologas, paleontologas, geologas.

                                               

Antanas Giedraitis (1848)

Antanas Giedraitis – kunigaikštis, Lietuvos mokslininkas, pirmasis lietuvių geologas, Lietuvos kvartero darinių tyrinėjimų pradininkas ir pagrindėjas, nuoseklus poliglacializmo šalininkas.

                                               

Alfredas Karlas Jenčas

Leipcigo universitete studijavo geologiją, matematiką ir geografiją. 1875-1899 m. dirbo Karališkosios fizikos ir ekonomikos draugijos Rytų Prūsijos provincijos muziejuje Karaliaučius. Nuo 1889 m. Karaliaučiaus universiteto profesorius. Nuo 1883 m ...

                                               

Valentina Karatajūtė-Talimaa

Brolis Vladas Karatajus. Baigė Ukmergės mergaičių gimnaziją. 1954 m. baigė Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakultetą. 1958 m. biologijos mokslų kandidatė. 1976 m. Maskvos universitete apsigynė disertaciją, geologijos ir mineralogijos mokslų d ...

                                               

Kazimieras Kepežinskas

1960 m. baigęs Maskvos universitetą iki 1962 m. jame dirbo. 1962–1992 m. dirbo Novosibirsko Rusija geologijos ir geofizikos institute, 1992–2000 m. – Lietuvos geologijos institute. 1976 m. geologijos ir mineralogijos mokslų daktaras.

                                               

Lidija Laškova

Vyras Jevlampijus Laškovas. 1964 m. baigė Tomsko politechnikos institutą. 1973 m. geologijos ir mineralogijos mokslų kandidatė. 1964–1968 m. Vilniaus termoizoliacijos instituto petrografė. Nuo 1968 m. Geologijos instituto nuo 2002 m. Geologijos i ...

                                               

Peteris Liepinis (1907)

Tyrė devono sistemos paleofauną, geologiją ir stratigrafiją. Monografiškai aprašė Latvijos devono brachiopodus, išskyrė 10 naujų rūšių, detalizavo famenio aukšto stratigrafiją, ichtiofaunos tyrimų duomenimis patikslino devono sistemos viršutinio ...

                                               

Vladas Mikalauskas (1928)

1953 m. baigė Vilniaus universitetą. 1953–1958 m. Vilniaus universiteto dėstytojas. 1958–1959 m. Geologijos valdybos prie LSSR MT dab. Lietuvos geologijos tarnyba viršininko pavaduotojas, 1959–1964 m. ir 1965–1978 m. viršininkas. 1964–1965 m. LSS ...

                                               

Česlovas Pakuckas

Gimė šiaurės rytų Lenkijoje, Palenkės vaivadijos Seinų apskrities Punsko valsčiaus Taurusiškės kaime. 1927 m. Baigė Vienos universitetą, įgijo daktaro laipsnį. Nuo 1930 iki 1940 m. dirbo Vytauto Didžiojo universitete Matematikos-gamtos fakultete. ...

                                               

Aleksandras Šliaupa

Aleksandras Šliaupa – Lietuvos mokslininkas geologas, geomorfologinio ir naudingų iškasenų prognozių žemėlapių sudarytojas.

                                               

Marijonas Tamošauskas

Marijonas Tamošauskas – Lietuvos mokslininkas geologas, akmens anglių telkinių paieškos specialistas.

                                               

Ričardas Vaitiekūnas

1958–1962 m. mokėsi Šilutės rajono Vainuto pradinėje mokykloje, 1962–1969 m. Panevėžio 6-ojoje vidurinėje mokykloje. 1969–1974 m. studijavo Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakultete. 1974–1978 m. Čitos geologijos valdybos Udlokano ekspedicijo ...

                                               

Romualdas Baušys

Romualdas Baušys – Lietuvos skaičiuojamosios mechanikos bei informacinių technologijų specialistas, habilituotas technologijos mokslų daktaras.

                                               

Gražina Čižauskaitė-Jucienė

1963 m. baigė Vilniaus universitetą. 1963–1993 m. Fizikos ir matematikos instituto nuo 1977 m. Matematikos ir kibernetikos institutas, nuo 1990 m. Matematikos ir informatikos institutas mokslo darbuotoja. Vadovavo pirmosioms keliautojų slidėmis g ...

                                               

Kazys Kazlauskas

Kazys Kazlauskas – Lietuvos inžinierius, matematikas ir informatikas, habilituotas fizinių mokslų daktaras.

                                               

Genadijus Kulvietis

Genadijus Kulvietis – informacinių technologijų specialistas, habilituotas technologijos mokslų daktaras, akademikas.

                                               

Algimantas Kurlavičius

Algimantas Kurlavičius – technikos mokslų daktaras, Lietuvos ir Kauno miesto savivaldybės politinis bei visuomenės veikėjas.

                                               

Pranas Rumšas

Pranas Rumšas – Lietuvos informatikas. Pirmasis Lietuvoje panaudojo elektroninę skaičiavimo mašiną svarbiems kvantinėje mechanikoje dydžiams nagrinėti.

                                               

Vladas Tumasonis

1962–1965 m. mokėsi Vilniaus Universiteto Fizikos ir Matematikos fakultete. 1965-1968 m. mokėsi Maskvos Universiteto Mechanikos ir matematikos fakultete, kurį baigė gaudamas matematiko kvalifikaciją. 1968-1971 m. – aspirantūra Maskvos universitet ...

                                               

Petras Baubinas

Petras Baubinas – Lietuvos gydytojas ortopedas, pedagogas, habilituotas biomedicinos mokslų daktaras.

                                               

Leonas Benešiūnas

Gimė 1927 m. birželio 19 d. Tarvyduose. 1948 m. mokėsi autoremonto kursuose Kaune. 1949-1951 m. Kaliningrado traukinių remonto ir statybos gamyklos mechanikas. 1951-1975 m. dirbo Kaliningrado žuvininkystės įrangos gamykloje. Buvo vienas iš greitų ...

                                               

Aldona Blužienė

1952 m. baigė Kauno medicinos institutą. 1993 m. habilituota biomedicinos mokslų daktarė. Nuo 1954 m. Kėdainių raj. ligoninės, vėliau Respublikinės Kauno klinikinės ligoninės oftalmologė. Nuo 1963 m. KMI 1989-1998 m. Kauno medicinos akademija, nu ...

                                               

Julius Danusevičius

1951 m.N.Vilnios girininko pavaduotojas. 1952–1953 m. Pabradės girininkas. 1954–1955 m. Nemenčinės miškų ūkio vyr. miškininkas. 1956–1958 m. Nemenčinės miškų ūkio direktorius. Nuo 1959 m. sausio 1 d. iki 1971 m. naujai įsteigto Jonavos miškų ūkio ...