ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 117


                                               

Konvergentinė evoliucija

Konvergentinė evoliucija - evoliucijos procesas, kurio metu negimingos organizmų grupės įgyja panašių bruožų. Dėl tokio proceso rūšys įgauna konvergentišką panašumą, tai yra panašumą, kuris remiasi ne jų giminingumu, o bruožais susiformavusiais n ...

                                               

Amazija

Amazija – hipotetinis superkontinentas, pasak Jeilio universiteto mokslininkų, galintis susidaryti maždaug po 50-200 mln. metų, Amerikos ir Eurazijos žemynams susijungus Šiaurės ašigalyje. Žemės sausumos masyvai nuolat juda, nes Žemės tektoninės ...

                                               

ATP

ATP Adenozin 5 trifosfatas – vienas pagrindinių ląstelės makroenerginių junginių. ATP daugiausiai susidaro elektronų pernašos metu. Esant neutraliam pH fosforo rūgšties liekanos būna disocijuotos, todėl molekulė turi neigiamą krūvį. Skylant molek ...

                                               

Butelio kaklelio efektas

Butelio kaklelio efektas – populiacijos genetinės struktūros pokyčiai dėl ryškių populiacijos skaitlingumo svyravimų. Populiacija gali ženkliai sumažėti dėl pasikeitusių aplinkos sąlygų. Išlikę individai nėra atsitiktiniai ankstesnės populiacijos ...

                                               

Cheminė evoliucija

Cheminė evoliucija arba prebiotinė evoliucija vadinamas pirmasis gyvybės evoliucijos etapas, kuriame organinės, prebiotinės medžiagos susidarė iš neorganinių molekulių veikiant išoriniams faktoriams, veikiant saviorganizacijos procesams, būdingie ...

                                               

Darvinizmas

Darvinizmas yra pasaulėžiūra, besiremianti Alfred Russel Wallace idėjomis ir Charles Darwin evoliucijos teorija, paremta gamtinės atrankos principu. Šiais laikais sąvoką dažniau vartoja socialinių mokslų atstovai bei filosofai, o ne biologai, kur ...

                                               

Filogenezė

Filogenezė – organizmų ar organų raida evoliucijos eigoje. Mokslas, tiriantis filogenezę, vadinamas filogenetika. Filogenetiniai ryšiai tarp rūšių ar stambesnių taksonų nustatomi remiantis morfologija, anatomija, fosilijomis, molekuliniais duomen ...

                                               

Fosilija

Fosilijos – suakmenėjusios, suanglėjusios, mumifikuotos arba sušalusios organizmų mikro ir makro liekanos, jų atspaudai ar veiklos pėdsakai Žemės sluoksniuose. Fosilizacija yra retas reiškinys, nes natūralios medžiagos paprastai yra suskaidomos. ...

                                               

Genų dreifas

Genų dreifas – atsitiktinis statistinio pobūdžio genų dažnių kitimas populiacijoje. Dėl genų dreifo kai kurie aleliai gali visai išnykti, taigi dėl genų dreifo mažėja genetinė įvairovė. Mokslininkai nesutaria dėl šio reiškinio svarbos evoliucijai ...

                                               

Gyvoji fosilija

Gyvoji fosilija – organizmų rūšis, kuriai artimas rūšis galima rasti tik tarp fosilijų. Paprastai tai būna senovinių gyvūnų ar augalų rūšys, kurios dėl palankiai susiklosčiusių aplinkos sąlygų išliko išoriškai nepakitusios. Šis terminas dažnai kl ...

                                               

Gondvana

Gondvana – superkontinentas, kurį sudarė dabartiniai Afrikos, Australijos, Antarktidos, Pietų Amerikos kontinentai ir Indijos subkontinentas. Gondvana susidarė maždaug prieš 750–530 mln. metų ir ilgą laiką buvo netoli pietų ašigalio. Po staigaus ...

                                               

Kambro sprogimas

Kambro sprogimas – geologine prasme staigus didelio gyvūnų fosilijų kiekio atsiradimas maždaug prieš 550 mln. metų. Tai vienas svarbiausių epizodų Žemės planetos istorijoje. Manoma, kad gyvybė Žemėje atsirado prieš 4 mlrd. metų. Vėliau šie organi ...

                                               

Katastrofizmas

Katastrofizmas astronomjoje, taip pat geologijoje ir paleontologijoje yra teorija, pagal kurią esminiai mūsų Saulės sistemos, Žemės ir gyvybės vystymosi bruožai buvo nulemti katastrofinių įvykių. Katastrofizmo pradininku geologijoje ir paleontolo ...

                                               

Kreidos-terciaro masinis rūšių išnykimas

Kreidos-terciaro riba, Kreidos-terciaro masinis rūšių išmirimas, K-T riba vadinamas perėjimas tarp mezozojaus ir kainozojaus geologinių erų bei kreidos ir terciaro periodų, kurio metu, kaip manoma, vyko masinis rūšių išmirimas. Prieš 65 mln. m. b ...

                                               

Laurazija

Laurazija – superkontinentas, susiformavęs mezozojaus epochoje, skilus Pangėjai. Laurazijos sudėtinės dalys buvo dabartinė Eurazija ir Šiaurės Amerika. Šios dvi dalys viena nuo kitos pradėjo tolti prieš 200–135 mln. metų.

                                               

Lyderinė seka

Lyderinė seka – baltymo pradžioje esanti amino rūgščių seka, nukreipianti susintetintą baltymą reikiama transportavimo kryptimi. Ten lyderinė seka paprastai nukerpama. Manoma, jog be lyderinės sekos baltyme gali būti ir daugiau transportavimo kry ...

                                               

Makroevoliucija

Makroevolucija vadinama evoliucija vykstanti aukštesniame lygmenyje nei rūšis. Priešingai makroevoliucijai, mikroevoliucija vadinami mažesni evoliuciniai pasikeitimai populiacijose, kurie pagal moderniąją evoliucijos sintezę laikomi "normalia" ev ...

                                               

Mitochondrinė Ieva

Mitochondrinė Ieva – mokslininkų duotas pavadinimas moteriai, kuri yra visų dabar gyvenančių žmonių bendras paskutinis protėvis pagal moteriškąją liniją. Jos mitochondrinė DNR šiuo metu yra visuose gyvenančiuose žmonėse. Manoma, kad Mitochondrinė ...

                                               

Mutacionizmas

Mutacionizmas – koncepcija, pagal kurią organizmų evoliucija vyksta šuoliais. Evoliucijos varomoji jėga esą pavieniai dideli paveldimi organizmų pakitimai – makromutacijos. Dėl jų iš karto atsiranda naujos gyvybės formos, o iš šių, esant palankio ...

                                               

Natūralioji atranka

Natūralioji atranka – laipsniškas procesas, kurio metu dėl ekologinių veiksnių poveikio keičiasi biologinės populiacijos individų su tam tikrais paveldimais bruožais dažnis dėl fenotipo įtakos išlikimui ir dauginimuisi. Dėl šio proceso iš priešis ...

                                               

Pangėja

Pangėja – superkontinentas, egzistavęs paleozojaus ir mezozojaus erose. Pangėja susiformavo prieš 300 mln. metų, o prieš 180 mln. metų juros periode skilo į Gondvaną ir Lauraziją. Vienintelis kontinentas gyvūnams sudarė sąlygas laisvai migruoti v ...

                                               

Paukščių kilmė

Paukščių kilmė daugelį metų buvo viena iš ginčytinų temų evoliucinėje biologijoje, tačiau dabar jau yra susiformavęs mokslininkų sutarimas, pagal kurį paukščiai yra dinozaurų terapodų grupė išsivysčiusi mezozojaus eroje. Versija apie artimus ryši ...

                                               

Pradininko efektas

Pradininko efektas - staigūs populiacijos genetinės struktūros pokyčiai, kai nuo stambios pradinės populiacijos atsiskiria nedidelė individų grupė. Ši grupė - tai atsitiktinė pradinės populiacijos imtis, kuri gali būti nereprezentatyvi - genų daž ...

                                               

Rodinija

Rodinija – senovinis žemynas. Pavadinimas kilęs iš rus. Родина tėvynė, gimtinė. Tai buvo pirmasis superkontinentas, susidaręs maždaug prieš 1200 mln. m. ir gyvavęs iki 750 mln. m. Manoma, kad Rodinija galutinai susiformavo prieš 900 mln. metų. Jo ...

                                               

Sistemų teorija

Sistemų teorija yra sistemų bendrasis tyrinėjimas, kurio tikslas yra išaiškinti principus, kurie gali būti taikomi visų tipų sistemoms, nesvarbu kokia mokslo sritis.

                                               

Socialinis darvinizmas

Socialinis darvinizmas, socialdarvinizmas - sociologijos kryptis, taikanti gamtininko Čarlzo Darvino atrastus biologijos dėsnius žmonių visuomenės reiškiniams aiškinti, ypač biologinės evoliucijos teorijos kertinę sąvoką struggle for life. Pats Č ...

                                               

Stratigrafija

Stratigrafija – geologijos mokslo šaka, nagrinėjanti uolienų sluoksniavimosi dėsningumus ir nustato jų amžių. Stratigrafija nagrinėja nuosėdines, metamorfines ir vulkanines uolienas.

                                               

Šeštasis masinis gyvybės Žemėje nykimas

Šeštasis masinis gyvybės Žemėje nykimas – pasauliniu mastu masinis išmirimas – 6-asis per pastarąją pusę milijardo metų – yra didžiausias nuo tų laikų, kai prieš 66 mln. metų į Žemę atsitrenkus didžiuliam meteoritui išnyko trys ketvirtadaliai gyv ...

                                               

Technologinis singuliarumas

Technologinis singuliarumas – hipotetinis ateities momentas, kai bus sukurtas superintelektas ir per trumpą laiko tarpą įvyks beprecedentis technologinis progresas. Superintelektas dažniausiai yra įsivaizduojamas kaip dirbtinis intelektas, kuris ...

                                               

Teistinė evoliucija

Teistinė evoliucija, rečiau vadinama evoliuciniu kreacionizmu nėra teorija moksline prasmė, o specifinis požiūris į tai, kaip evoliucinė biologija dera su tam tikrais religiniais įsitikinimais. Tai yra bendra nuomonė, kad dalis arba visas klasiki ...

                                               

Visatos evoliucija

Visatos evoliucija: prieš Didįjį Sprogimą Visata buvo ypatingosios būsenos ir be galo didelio tankio. Po pirmųjų sekundžių, praėjusių po Didžiojo sprogimo pradžios, susiformavo visi dabar gerai žinomi jėgų laukai: gravitacinis, elektromagnetinis, ...

                                               

Gyvybė

Gyvybė – organizmo būsena tarp prasidėjimo ir mirties. Būtų pakankamai paprasta nurodyti gyvybės gaires, jeigu užtektų apibrėžti dabar žinomus Žemėje procesus biosferą. Išplėtus savoką ir įtraukus gyvybės kilmę, gyvybės galimybę už Žemės ribų ar ...

                                               

Gyvenimo prasmė

Gyvenimo prasmė – vienas esminių filosofinių, teologinių klausimų, kuriuo bandoma nusakyti atskiro individo, žmonijos, gyvybės, visatos egzistavimo priežastį, paskirtį, tikslą. Į gyvenimo prasmės klausimą vienareikšmių atsakymų nėra, įvairios fil ...

                                               

Gyvybės zona

Gyvybės zona – astronomijoje vadinama erdvės dalis, kurioje susidariusios tinkamos sąlygos tokiai gyvybei, kokia yra Žemėje atsirasti ir vystytis. Skiriamos dvi zonos: gyvybei tinkama erdvės dalis apie žvaigždę ir gyvybės zona galaktikoje, kuriai ...

                                               

Gamtiniai ištekliai

Gamtiniai ištekliai – natūralūs žmogaus aplinkos komponentai, kuriuos jis naudoja savo poreikių patenkinimui. Jiems priskiriama vertė susijusi su medžiagos/energijos paplitimu ir jos paklausa. Pvz., šiems ištekliams priskiriama saulės energija, o ...

                                               

Iškastinis kuras

Iškastinis kuras – akmens anglis, nafta ir gamtinės dujos. Tai yra pagrindiniai energijos šaltiniai visame pasaulyje, naudojami transporto bei elektros gamybos pramonėje. Daugiausia žaliavinių cheminių medžiagų pagaminama taip pat iš akmens angli ...

                                               

Nafta

Nafta – Žemės plutoje susidaręs aliejaus konsistencijos degus skystis. Randama nuosėdinės kilmės akytose uolienose, įsisunkusi į smėlį, smiltainį, klintį. Vienas iš svarbiausių gamtinių išteklių.

                                               

Laikas

Laikas – viena pagrindinių materijos egzistavimo formų, pasireiškianti materialių objektų egzistavimo trukme, jų būsenų kaitos nuoseklumu. Egzistuoja objektyviai ir yra neatsiejamas nuo judančios materijos. Laikas yra vienmatis, reliatyvus. Laika ...

                                               

0 m.

0 m. – neegzistuojantys metai tiek plačiausiai naudojamame Grigaliaus kalendoriuje, tiek jo pirmtake Julijaus kalendoriuje. Šiuose kalendoriuose po pirmų metų prieš mūsų erą iš karto ėjo 1 m. mūsų eroje. 0 m. egzistuoja tarptautiniame su datomis ...

                                               

Atogrąžiniai metai

Atogrąžiniai metai yra laiko tarpas tarp dviejų gretimų pavasario lygiadienių. Atogrąžiniai metai trunka 365.24219 dienas ir yra mūsų kalendoriaus pagrindas. Keliamuosius metus stengiamasi priderinti taip, kad kiekvienas pavasario lygiadienis iše ...

                                               

Atominis laikas

Atominis laikas – laikas, kuris eina pastoviu greičiu ir nepriklauso nuo Žemės sukimosi nevienodumų. 1967 m. buvo įvestas atominio laiko vienetas – atominė sekundė. Ji yra lygi spinduliavimo, atitinkančio kvantinį šuolį tarp cezio 133 Cs atomo pa ...

                                               

Darbo diena

Darbo diena darbo teisėje - diena, kurią pagal įstatymą leidžiama dirbti be specialių apribojimų; diena, kurią faktiškai yra dirbama. Europoje įprastinės darbo dienos yra nuo pirmadienio iki šeštadienio. Daugumoje verslo, amatų - iki penktadienio ...

                                               

Darbo laikas

Darbo laikas – laikas, kurį dirbamas darbas, taip pat jam priskiriamas laikas. Lietuvos darbo teisėje – laikas, kurį darbuotojas privalo dirbti jam pavestą darbą, ir kiti jam prilyginti laikotarpiai. Darbo laikas yra skaičiuojamas, vedama special ...

                                               

Darbo stažas

Darbo stažas – laikas, per kurį asmuo turėjo darbo santykius, taip pat kiti laikotarpiai, kurie pagal norminius teisės aktus ar kolektyvines sutartis gali būti įskaičiuojami į darbo stažą, su kuriuo darbo įstatymai, kiti norminiaiteisės aktai ir ...

                                               

Epocha

Žodis epocha reiškia: Epocha astronomija – laiko momentas, kuriam yra pateikiami dydžiai, kintantys laike – koordinatės, orbitų elementai, savieji judėjimai; Geologinė epocha.

                                               

Erdvėlaikis

Erdvėlaikis – matematinis modelis, jungiantis erdvės ir laiko koordinates į vieną vieningą visumą – erdvės ir laiko kontinuumą. Dažniausiai erdvėlaikis interpretuojamas kaip mūsų trimatės visatos erdvės susiejimas su laiku, todėl šiuo atveju erdv ...

                                               

Laiko lygtis

Laiko lygtis yra tikrojo ir vidutinio Saulės laiko skirtumas: η = t - t. Vidutinis Saulės laikas slenka tolygiai. Tačiau iš tiesų Saulė ekliptika juda netolygiai ir ji yra pasvirusi į dangaus pusiaują tam tikru kampu. Jei laiko lygtis yra teigiam ...

                                               

Laikrodžio kalibras

Laikrodžio kalibras – tam tikras skaičius, apibūdinantis laikrodžio matmenis ir mechanizmą. Laikrodininkystėje kalibro terminas yra senesnis nei ginklų gamyboje. Pirmieji vienas ar du kalibro skaitmenys paprastai apibūdina būtent laikrodžio kalib ...

                                               

Metai

Metai – laikotarpis tarp dviejų su Žemės sukimosi aplink Saulę orbita susijusių įvykių. Terminas taip pat gali būti taikomas bet kuriai kitai planetai, pavyzdžiui, "Marso metai".

                                               

Minutė

Minutė: laiko matavimo vienetas, lygus 60 sekundžių, taip pat 1/60 valandos. kampo matavimo vienetas, lygus 1/60 laipsnio. Dalinama į 60 kampo sekundžių. Laiko minutės simbolis – min Kampo minutės simbolis – ′ & prime;. Pavyzdžiui, penkiolikos mi ...