ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 122


                                               

Jonavos Lietavos pagrindinė mokykla

Jonavos "Lietavos" pagrindinė mokykla – dieninė, savarankiško mokymosi bendrojo lavinimo bendrojo lavinimo dešimtmetė pagrindinė mokykla Jonavoje, vykdanti ketverių metų pradinio ugdymo programą, ketverių metų pirmosios dalies pagrindinio ugdymo ...

                                               

Jonavos Neries pagrindinė mokykla

Jonavos "Neries" pagrindinė mokykla – dieninė, savarankiško mokymosi bendrojo lavinimo mokykla Jonavoje, Kauno g. 59, vykdanti pradinio, pagrindinio ir papildomo ugdymo programas lietuvių ir rusų kalba. Įstaigos kodas 195093984. Steigėjas Jonavos ...

                                               

Jonavos Justino Vareikio progimnazija

Jonavos Justino Vareikio progimnazija – dieninė, savarankiško mokymosi bendrojo lavinimo mokykla Jonavoje, Chemikų g. 138, vykdanti pradinio, pagrindinio ir papildomo ugdymo programas lietuvių kalba. Įstaigos kodas 190302960. Steigėjas Jonavos ra ...

                                               

Jonavos Raimundo Samulevičiaus progimnazija

Raimundo Samulevičiaus progimnazija – dieninė, savarankiško mokymosi bendrojo lavinimo mokykla Jonavoje, Chemikų g. 140, vykdanti priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir papildomo ugdymo programas lietuvių kalba. Įstaigos kodas 190303343. Steig ...

                                               

Naujosios Akmenės Saulėtekio progimnazija

Naujosios Akmenės "Saulėtekio" progimnazija – dieninė, savarankiško mokymosi bendrojo lavinimo mokykla Naujojoje Akmenėje, V. Kudirkos g. 11, vykdanti pradinio ir pagrindinio ugdymo programas. Įstaigos kodas 300009283.

                                               

Utenos Aukštakalnio progimnazija

Utenos Aukštakalnio progimnazija – dieninė, savarankiško mokymosi bendrojo lavinimo mokykla Utenoje, Taikos g. 44, vykdanti tik pagrindinio ir papildomo ugdymo programas lietuvių kalba. Įstaigos kodas 290182540. Steigėjas Utenos rajono savivaldyb ...

                                               

Utenos Krašuonos progimnazija

Utenos Krašuonos progimnazija – dieninė, savarankiško mokymosi bendrojo lavinimo mokykla Utenoje, V. Kudirkos g. 5, vykdanti priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir papildomo ugdymo programas lietuvių kalba. Įstaigos kodas 190182692. Steigėjas ...

                                               

Utenos Rapolo Šaltenio progimnazija

Utenos Rapolo Šaltenio progimnazija – dieninė, savarankiško mokymosi bendrojo lavinimo mokykla Utenoje, J. Basanavičiaus g. 32, vykdanti priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir papildomo ugdymo programas lietuvių kalba. Įstaigos kodas 190181786 ...

                                               

Utenos Vyturių progimnazija

Utenos Vyturių progimnazija – dieninė, bendrojo lavinimo mokykla Utenoje, Sėlių g. 45, vykdanti pradinio ugdymo programą ir pagrindinio ugdymo programos I-ą dalį lietuvių kalba. Įstaigos kodas 190182354. Steigėjas Utenos rajono savivaldybės taryba.

                                               

Okupacijų ir laisvės kovų muziejus

Okupacijų ir laisvės kovų muziejus – muziejus Vilniuje, įrengtas tame pačiame pastate, kur nuo 1940 m. antrosios pusės iki pat 1991 m. rugpjūčio sovietinės represinės institucijos NKVD ir NKGB – MGB – KGB kūrė Lietuvos gyventojų trėmimų, suėmimų, ...

                                               

Australijos lietuvių bendruomenė

Australijos lietuvių bendruomenė – Australijos lietuvių visuomeninė organizacija, veikianti Australijoje nuo 1950 m. Pasaulio lietuvių bendruomenės padalinys.

                                               

Brazilijos lietuvių Romos katalikų Šv. Juozapo bendruomenė

Brazilijos lietuvių Romos katalikų Šv. Juozapo bendruomenė – seniausia Brazilijos lietuvių organizacija, įkurta 1928 m. rugsėjo 9 d. San Paule labdaros, lietuvių religinių ir kultūrinių tradicijų puoselėjimo tikslais.

                                               

Majamio lietuviai

Pirmieji lietuviai Majamyje įsikūrė po Pirmojo pasaulinio karo, iki 1938 m. jų kasmet atvykdavo po kelias šeimas. Daugiau lietuvių į Majamį atsikėlė po 1945 m. iš JAV kitų miestų. 1958 m. lietuviai Majamyje turėjo 12 prekybos įmonių, kai kurie ve ...

                                               

Šiluvos Švč. Mergelės Marijos koplyčia (Vašingtonas)

Šiluvos Švč. Mergelės Marijos koplyčia Vašingtone – JAV lietuvių katalikų bendruomenės koplyčia, nuo 1966 m. veikianti Marijos Nekaltojo Prasidėjimo nacionalinėje šventovėje bazilikoje, pagrindiniame JAV katalikų dvasiniame centre Vašingtone. Kop ...

                                               

Didžiosios Britanijos lietuviai

1657–1668 m. Didžiojoje Britanijoje gyveno Biblijos vertėjas į lietuvių kalbą Samuelis Boguslavas Chylinskis. Didžiojoje Britanijoje kūrėsi 1830–1831 m. ir 1863–1864 m. sukilimų dalyviai, 1853–1856 m. Krymo karo belaisviai lietuviai. 1900 m. Lond ...

                                               

Jungtinės Karalystės lietuvių bendruomenė

Jungtinės Karalystės lietuvių bendruomenė, JKLB – Pasaulio lietuvių bendruomenės struktūrinis vienetas, vienijantis lietuvius Didžiojoje Britanijoje. DBLS laikosi Lietuvių Chartos principų: "Lietuviais esame mes gimę, lietuviais turime ir būt!"

                                               

Londono lietuvių Šv. Kazimiero bažnyčia

Londono lietuvių Šv. Kazimiero bažnyčia yra lietuvių bažnyčia įsikūrusi Londono Bethnal Green rajone. Pamaldos vyksta lietuvių kalba. Bažnyčioje gali tilpti 250 sėdinčių žmonių.

                                               

Saduto

"Saduto" – vienintelis Londono lietuvių folkloro ansamblis, veikiantis nuo 2005 metų. Tikslas – Didžiosios Britanijos lietuvių tarpe išlaikyti tautos kultūrą ir papročius. Ansamblio vadovė Ligita Paulauskaitė, veiklą kuruoja Onutė Dobrovolskienė.

                                               

Lenkijos lietuvių bendruomenė

Lenkijos lietuvių bendruomenė – Lenkijos lietuvių kultūrinė ir visuomeninė organizacija, Pasaulio lietuvių bendruomenės narė. Įkurta 1993 m. balandžio 1 d. J. S. Paransevičiaus ir B. Makausko iniciatyva. Centras Punske.

                                               

Lenkijos lietuviai

Lietuvių bei kitų baltų genčių ir lenkų ryšiai mezgėsi dar ikivalstybiniu laikotarpiu. XIV a. Krokuvoje, Lenkijos karaliaus Jogailos dvare, apsigyveno Lietuvos didikų, iš Vilniaus atsivežtų dvariškių, dailininkų, medžiotojų. XV a.–XVIII a. Krokuv ...

                                               

Lietuvių panorama

Lietuvių panorama, – televizijos laida lietuvių kalba su lenkiškais užrašais Lenkijoje, Balstogės OTV televizijoje. Transliuojama kas sekmadienį, laidos trukmė – 7.5 minutės. Temos: Lenkijos lietuvių kasdienis gyvenimas, kultūra, švietimas, žemės ...

                                               

Lietuvių radijo žurnalas

Lietuvių radijo žurnalas – Lenkijos lietuviams skirta radijo laida, kurią transliuoja Balstogės radijas tris kartus per savaitę. Bendra laidų trukmė – 60 minučių per savaitę.

                                               

Punsko Dariaus ir Girėno gimnazija

Punsko Dariaus ir Girėno vardo gimnazija, lenk. Gimnazjum z Polskim i Litewskim Jezykiem Nauczania im. Dariusa i Girenasa w Puńsku – dieninė, savarankiško mokymosi, nepilną vidurinį išsilavinimą suteikianti Lenkijos švietimo įstaiga, esanti Punsk ...

                                               

Punsko licėjus

Punsko Kovo 11-tosios vardo bendrojo lavinimo licėjus, lenk. Liceum Ogólnokształcące z Litewskim Językiem Nauczania im. 11 Marca w Puńsku – dieninė, savarankiško mokymosi bendrojo lavinimo švietimo įstaiga Lenkijoje, Punsko vietovėje. Mokslas šio ...

                                               

Punsko Švč. M. Marijos Dangun Ėmimo bažnyčia

Punsko Švenčiausios Mergelės Marijos Dangun Ėmimo bažnyčia – Romos katalikų bažnyčia Lenkijoje, Punske. Pamaldos vyksta sekmadieniais: du kartus lietuviškai ir vieną kartą lenkiškai. Bažnyčios atlaidai: balandžio 23 d. – Jurginės, birželio 29 d. ...

                                               

Smalėnų Šv. Izidoriaus Artojo bažnyčia

Vikiteka Smalėnų Šv. Izidoriaus Artojo bažnyčia lenk. Kościoł św. Izydora Oracza w Smolanach – Romos katalikų bažnyčia šiaurės rytų Lenkijoje, Palenkės vaivadijoje, Seinų apskrityje, Punsko valsčiuje, Smalėnų kaime. Atlaidai: gegužės 15 d. – Šv. ...

                                               

Varšuvos lietuviai

Lietuviai pirmuosius glaudesnius ryšius su šiuo Mozūrijos miestu ėmė megzti XVI a. viduryje, kai po Liublino unijos jame vykdavo bendri ATR seimai. Ištekėjusi už Mozūrijos kunigaikščio Jonušo I Senojo, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kęstučio dukt ...

                                               

Vidugirių Pal. Jurgio Matulaičio bažnyčia

Vidugirių Palaimintojo Jurgio Matulaičio bažnyčia – Romos katalikų bažnyčia Lenkijoje, Seinų apskrities Punsko valsčiaus Vidugirių kaime. Punsko Švč. M. Marijos Dangun Ėmimo bažnyčios filija.

                                               

Rusijos lietuviai

Rusijos lietuviai – lietuvių tautybės žmonės, gyvenantys Rusijoje. 2010 m. gyventojų surašymo Rusijoje duomenimis, šioje šalyje gyveno 31 400 lietuvių tautybės žmonių 2002 m. – 46 000.

                                               

Montevidėjo Fatimos Nekalčiausios Mergelės Marijos Širdies bažnyčia

Montevidėjo Fatimos Nekalčiausios Mergelės Marijos Širdies bažnyčia – 1954 m. Urugvajaus lietuvių bendruomenės iniciatyva pastatyta, iki šiol vienintelė Urugvajuje veikianti lietuvių bažnyčia.

                                               

Urugvajaus lietuvių bendruomenė

Urugvajuje gyvena apie 10 tūkst. lietuvių kilmės asmenų. Tai viena gausiausių lietuvių bendruomenių Lotynų Amerikoje, nusileidžianti tik Brazilijos ir Argentinos bendruomenėms.

                                               

Vilja del Seras

Vilja del Seras – Urugvajaus sostinės Montevidėjo priemesčio kvartalas. Yra Montevidėjo departamento pietvakariuose, prie Cerro kalvos ir La Platos estuarijos Cerro įlankos. 32.3 tūkst. gyventojų. XIX a. pr. ant kalvos viršūnės pastatyta General ...

                                               

Vokietijos lietuvių bendruomenė

Vokietijos lietuvių bendruomenė, VLB – Pasaulio lietuvių bendruomenės dalis. VLB vienija Vokietijoje gyvenančius lietuvius, puoselėja kultūrą, kalbą, siekia atstovauti jų interesams. Vokietijos lietuvių bendruomenė yra viena "stipriausių", oficia ...

                                               

Augsburgo lietuviai

Antrojo pasaulinio karo pabaigoje Jungtinių Tautų pabėgėlių organizacijos UNRRA Augsburgo priemiesčiuose Hochfelde ir Haunštetene įsteigė dvi karo pabėgėlių stovyklas Rytų Baltijos šalių gyventojams. Hochfelde buvo 1300, Haunštetene apie 600 liet ...

                                               

Bambergo lietuviai

Per Antrąjį pasaulinį karą iki 1945 m. į Bambergą atvyko keliasdešimt lietuvių, pasitraukusių iš Lietuvos. Prasidėjus pabėgėlių evakuacijai iš Tiuringijos į Bambergą persikėlė iki 300 lietuvių, 1947 m. rudenį atkelta lietuvių iš Vunzydelio karo p ...

                                               

Japonijos–Lietuvos santykiai

Tarptautiniai Japonijos–Lietuvos santykiai oficialiai užmegzti 1922 m. gruodžio 20 d., tuometei Japonijos imperijai pripažinus Lietuvos nepriklausomybę, tačiau tarpvalstybinių kontaktų pradžia laikomi 1919 m. sausio 3 d., kai Japonija Lietuvą pri ...

                                               

Čijunė Sugihara

Čiunė Sugihara, taip pat Sempo Sugihara – Japonijos diplomatas, konsulinis pareigūnas, 1939–1940 m. rezidavęs Kaune kaip Japonijos imperijos vicekonsulas. Antrojo pasaulinio karo metais padėjo apie 6000 Lietuvos, Lenkijos ir Vokietijos žydų pabėg ...

                                               

Lietuvos–Vengrijos santykiai

Lietuvos–Vengrijos santykiai – dvišaliai tarptautiniai santykiai tarp Lietuvos Respublikos ir Vengrijos Respublikos. Veikia Vengrijos ambasada Vilniuje ir garbės konsulatas Kaune, o Budapešte – Lietuvos ambasada ir garbės konsulatas. Pasirašyta k ...

                                               

Gardino sutartis (1432)

Susijusią sutartį žr. Gardino sutartis 1566 Gardino sutartis – 1432 m. spalio 15 d. Gardine Ldk Žygimanto Kęstutaičio su Jogailos įgaliotiniais sudaryta sutartis.

                                               

Horodlės unija

Horodlės unija – 3 aktų Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos ir Lenkijos karalystės atstovų susitarimas, sudarytas 1413 m. spalio 2 d. Horodlėje, Lenkijoje.

                                               

Melniko aktas

Melniko aktas – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštytės ir Lenkijos karalystės susitarimas, sudarytas 1501 m. spalio 3 d. Petrkavo seime ir spalio 23 d. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Aleksandro ir keliolikos Lietuvos Didžiosios Kunigaikštytės Ponų Ta ...

                                               

Audra Dagelytė

1999 m. baigė Ramučių Akmenės rajonas vidurinę mokyklą, 2004 m. Lietuvos kūno kultūros akademija, mokėsi Kauno kūno kultūros akademijos magistrantūroje. 1999–2004 m. Akmenės sporto centro lengvosios atletikos trenerė, Naujosios Akmenės Saulėtekio ...

                                               

Albinas Klimas (1953)

1977 m. baigė Kauno politechnikos institutą, automatizuotų valdymo sistemų inžinierius. AB "Akmenės cementas" generalinio direktoriaus pavaduotojas, 2001 m. UAB "Cemeka" direktorius. 1990 m. Lietuvos demokratinės darbo partijos, 1993 m. Lietuvos ...

                                               

Anicetas Lupeika

1955 m. baigė Klaipėdos jūreivystės mokyklą, technikas – laivų korpusų surinkėjas. Lietuvių tautininkų sąjungos Akmenės valdybos pirmininkas. 1990-1995 m., 1995-1997 m., 1997-2000, 2000–2003 m., 2003–2004 m. ir 2007 m. Akmenės rajono savivaldybės ...

                                               

Sigutė Meškytė

1981 m. baigė Akmenės vidurinę mokyklą. 1982–1989 m. studijavo inžinerinę statybą Vilniaus inžineriniame statybos institute, inžinierė statybininkė. Nuo 2003 m. kovo mėn. VšĮ "Akmenės rajono turizmo ir verslo informacijos centras" direktorė. 2007 ...

                                               

Pranciškus Zaramba

Pranciškus Zaramba – ūkininkas, Lietuvos ir Akmenės rajono savivaldybės politinis bei visuomenės veikėjas.

                                               

Valdas Dumbliauskas

1971 m. baigė Alytaus 2-ąją vidurinę mokyklą. 1977 m. baigė Kauno medicinos institutą, įgijo chirurgo specialybę. 1992–1998 m. stažavosi pagal specialybę Šveicarijoje, Vokietijoje, Lenkijoje, aukščiausios kategorijos traumatologas ortopedas. Nuo ...

                                               

Vytautas Grigaravičius

1976 m. baigė Alytaus 1-ąją vidurinę mokyklą, 1978 m. Kauno specialiąją milicijos mokyklą. Nuo 1978 m. Kauno miesto kriminalinės paieškos nepilnamečių reikalų inspektorius, kriminalinės paieškos inspektorius. 1980 m. grįžo į Alytų. Iki 1984 m. Al ...

                                               

Aurimas Jurčius

1997 m. baigė Alytaus Šaltinių vidurinę dabar pagrindinė mokyklą. 2001 m. baigė Kauno technologijos universitetą, 2003 m. įgijo inžinerijos magistro laipsnį. Nuo 2005 iki 2008m. Seimo nario Juliaus Sabatausko padėjėjas – sekretorius. Nuo 2000 m. ...

                                               

Sigitas Kauzonas

1965 m. baigė Kauno politechnikos institutą, inžinierius mechanikas. 1995–2003 m. AB "Snaigė" įrengimų gamybos skyriaus vadovas. 2003–2007 m. Alytaus miesto savivaldybės mero pavaduotojas. Nuo 1990 m. Lietuvos demokratinės darbo partijos, nuo 200 ...