ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 125


                                               

Karališkasis prokuroras

Karališkasis prokuroras – Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės ir Abiejų Tautų Respublikos centrinės valdžios pareigūnas, nepriklausęs pagal pareigas Senatui.

                                               

Kaštelionas

Kaštelionas – pilies ir aplinkinės teritorijos valdytojas arba valdovas. Žodis kilęs is lotynų kalbos žodžio castellanus, giminingo žodžiui castellum pilis. Kaštelionas pilies valdytojas paprastai valdydavo pilį, kurioje nereziduodavo valdų savin ...

                                               

Leičiai

Leičių buvo Vilniaus ir Trakų vaivadijų valdovo kiemuose dvaruose. Leičiai turėjo tėvoninę žemę, ėjo didžiojo kunigaikščio tarnybą: šėrė jo žirgus, mokėjo pinigines duokles, patarnaudavo per karo žygius. Leičio vardas ir tarnyba buvo paveldimi. K ...

                                               

Lietuvos didysis iždininkas

Lietuvos didysis iždininkas – vienas aukščiausių Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės ir Abiejų Tautų Respublikos centrinės valdžios pareigūnų.

                                               

Lietuvos didysis maršalka

Lietuvos didysis maršalka – vienas aukščiausių Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės ir Abiejų Tautų Respublikos centrinės valdžios pareigūnų. Pareigybę įsteigė Vladislovas Jogaila apie 1398 m., o 1409 m. jam buvo suteikti tokie pat įgaliojimai, ko ...

                                               

Lietuvos didysis sekretorius

Lietuvos didysis sekretorius – Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės ir Abiejų Tautų Respublikos centrinės valdžios pareigūnas, nepriklausęs pagal pareigas Senatui. Pareigybių hierarchijoje už jį aukštesnis buvo Lietuvos dvaro maršalka.

                                               

Lietuvos referentas

Lietuvos referentas – Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės ir Abiejų Tautų Respublikos centrinės valdžios pareigūnas, nepriklausęs pagal pareigas Senatui.

                                               

Maršalka

Maršalka – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Abiejų Tautų Respublikos valstybės arba bajorų atstovavimo organų pareigūnas. Maršalkos skiriamasis ženklas – lazda.

                                               

Medžioklis

Medžioklis – vienas iš žemesniųjų Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės ir Abiejų Tautų Respublikos žemietijų valdžios pareigūnų. Lenkijos karalystės pareigūnų hierarchijoje buvo dešimtas, Lietuvos – aštuonioliktas.

                                               

Miesto seniūnas

Miesto seniūnas – vienas iš Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės ir Abiejų Tautų Respublikos žemietijų valdžios pareigūnų. Pareigybę įsteigė Vladislovas Jogaila apie 1398 m. Pareigų vyresnumą nustatė 1611 m. Seimo priimta konstitucija seimo įsakas ...

                                               

Miesto teisėjas

Miesto teisėjas – vienas iš vidutiniųjų Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės ir Abiejų Tautų Respublikos žemietijų valdžios pareigūnų. Žemietijos pareigūnų hierarchijoje miesto teisėjas buvo dvyliktas.

                                               

Paseniūnis

Paseniūnis – vienas iš vidutiniųjų Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės ir Abiejų Tautų Respublikos žemietijų valdžios pareigūnų. Žemietijų pareigūnų hierarchijoje užėmė vienuoliktą vietą.

                                               

Pastalininkis

Pastalininkis – vienas iš viduriniųjų Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės ir Abiejų Tautų Respublikos dvaro ar žemietijų valdžios pareigūnų.

                                               

Pavaivadis

Pavaivadis – vienas iš vidutiniųjų Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės ir Abiejų Tautų Respublikos žemietijų valdžios pareigūnų. Lietuvoje šis pareigūnas dažnai būdavo vadinamas vietininku.

                                               

Prievaizas

Prievaizas – svarbiausias iš Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės ir Abiejų Tautų Respublikos dvaro pareigūnų.

                                               

Raikytojas

Raikytojas – vienas iš Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės ir Abiejų Tautų Respublikos dvaro pareigūnų. Pareigos Lenkijos karalių Piastų dvare atsirado XIII a., sekant Vakarų Europos karalių dvarų tradicija. Tarp Karaliaus stalo pareigūnų Karūnos ...

                                               

Seimo maršalka

Seimo maršalka – Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės ir Abiejų Tautų Respublikos centrinės valdžios pareigūnas, Abiejų Tautų Respublikos Seimo pirmininkas, nepriklausęs pagal pareigas Senatui. Pagal rangą nuo 1564 m. buvo lygus Karūnos dvaro marš ...

                                               

Stalininkas

Stalininkas – XIII–XVIII a. rūmininko pareigos, kai kuriose šalyse – valdžios pareigūnas. Stalininkai buvo Lietuvoje, Lenkijoje, Rusijoje.

                                               

Vaiskis

Iš pradžių vaiskis buvo kašteliono pavaduotojas karo reikalams. Vėliau vaiskis buvo atleistas nuo karo tarnybos karo veiksmų zonoje ir rūpinosi į karą išvykusių bajorų žmonomis ir vaikais.

                                               

Vaivada

Vaivada – aukščiausias Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės, Abiejų Tautų Respublikos ir dab. Lenkijos Respublikos vaivadijos pareigūnas, vaivadijos valdytojas, Abiejų Tautų Respublikos Senato pareigūnas. Žodis kilęs nuo lenkų kalbos žodžių przewo ...

                                               

Žemietijos maršalka

Žemietijos maršalka – vienas aukščiausių Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės ir Abiejų Tautų Respublikos žemietijų valdžios pareigūnų. Pareigybę įsteigė Vladislovas Jogaila apie 1398 m. Žemietijos maršalką karalius skirdavo iš 4 kandidatų, kuriuo ...

                                               

Žemietijos raštininkas

Žemietijos raštininkas – vienas iš vidutiniųjų Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės ir Abiejų Tautų Respublikos žemietijų valdžios pareigūnų.

                                               

Žemietijos teisėjas

Žemietijos teisėjas – vienas iš Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės ir Abiejų Tautų Respublikos žemietijų valdžios pareigūnų, žemės teismo pirmininkas.

                                               

Žirgininkas

Žirgininkas – vienas iš žemesniųjų Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės ir Abiejų Tautų Respublikos dvaro pareigūnų, vėliau titulas. Dvaro pareigūnų hierarchijoje Karūnos didysis žirgininkas koniuszy wielki koronny ir Lietuvos didysis žirgininkas ...

                                               

Aleksandra

Aleksandra – jauniausia Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo ir jo antrosios žmonos Julijonos dukra.

                                               

Motiejus Juozapas Ancuta

Motiejus Juozapas Ancuta – Vilniaus vyskupas, Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės visuomenės veikėjas.

                                               

Andrėjus Michailovičius Kurbskis

Andrėjus Michailovičius Kurbskis – Maskvos Didžiosios Kunigaikštystės, o vėliau - LDK politinis ir karinis veikėjas.

                                               

Augustinas Rotundas

Augustinas Rotundas1520 m. Wieluń, Lenkijoje – 1582 m. kovo 20 d. Vilniuje, palaidotas Šv. Jonų bažnyčioje) – Renesanso humanistas, katalikas, eruditas, laikytinas pirmuoju profesionaliu Lietuvos istoriku. Už savo darbus ir nuopelnus valstybei 15 ...

                                               

Simonas Berentas

Prūsų kilmės. Nuo 1600 m. jėzuitas. 1602-1611 m. mokėsi Vilniaus, Braunsbergo ir Nesvyžiaus kolegijose. Braunsbergo kolegijoje 1614-1617 m. dėstė filosofiją, 1619-1621 m. Vilniaus akademijoje dėstė hebrajų kalbą, matematiką ir moralės teologiją. ...

                                               

Pranciškus Bukota

Brolis Tadas Juozapas Bukota. Nuo 1771 m. Abiejų Tautų Respublikos pasiuntinio Didžiojoje Britanijoje Tadeušo Burzynskio sekretorius, 1772 m. jo pavaduotojas, nuo 1789 m. ATR nepaprastasis pasiuntinys ir įgaliotasis ministras Britanijoje. ATR pad ...

                                               

Mykolas Chominskis

1749 m. kunigas. Kaip Žemaičių vyskupijos atstovas 1761 m. tapo Vilniaus kanauninku. 1764 m. pasirašė Lietuvos didžiosios kunigaikštystės generalinę konvokaciją. 1765 m. Žemaičių vyskupas sufraganas ir Eluzos titulinis vyskupas. Visą laiką rezida ...

                                               

Vasilis Ciapinskis

Tęsė P. Skorinos ir S. Budno humanistines tradicijas. 1570 m. Ciapine įkūrė spaustuvę. Išvertė į rusėnų kalbą ir apie 1580 m. pradėjo leisti "Evangeliją" lygiagrečiai su originalo tekstu senąja bažnytine slavų kalba, nebaigta spausdinti. Katekizm ...

                                               

Ona Danutė

Ona Danutė – Lietuvos kunigaikštytė, didžiojo Lietuvos kunigaikščio Kęstučio duktė, Mazovijos kunigaikščio Janušo I Senojo žmona. Vienareikšmiškai patikimų biografinių šaltinių neišliko. Įvairiuose šaltiniuose Onos Danutės santuokos data yra skir ...

                                               

Eustachijus Daškevičius

Ukrainiečių bajoras. 1501 m. dalyvavo Mstislavlio Mogiliavo seniūnija mūšyje su Rusijos kariuomene. 1504 m. perėjo į Rusijos pusę. Maskvos didžiojo kunigaikščio Vasilijaus III pasiųstas talkino 1508 m. maištą Lietuvos Didžiojoje kunigaikštystėje ...

                                               

Daumantas Pskoviškis

Daumantas – iki 1265 ar 1266 m. − Nalšios, nuo 1266 m. − Pskovo kunigaikštis, stačiatikių šventasis. Pasak rusų istoriko V. Pašutos, šis Daumantas gali būti tapatus Ldk Daumantui, 1285 m. Olešnios valsčiuje patekusiam į Tverės vyskupo sąjunginink ...

                                               

Matas Giedraitis

Kilęs iš Lietuvos kunigaikščių Giedraičių giminės, plėtojo senelio ir tėvo Baltramiejaus Vaitkevičiaus Giedraičio XV a. pab. pradėtą Giedraičių giminės Videniškių šaką. Manoma, pirmoji žmona buvo kunigaikštytė Ona Krošinska, su kuria turėjo 4 sūn ...

                                               

Boguslavas Korvinas Gosievskis

Boguslavas Korvinas Gosievskis – Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės Katalikų bažnyčios ir politinis veikėjas.

                                               

Petras Goštautas (1305)

Petras Goštautas, Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės karinis veikėjas. Veliuonos pilies įgulos komendantas. Istorikų laikomas legendine asmenybe, jokių tiesioginių jo egzistavimo įrodymų nėra rasta. Pagrindinės žinios apie jį yra Bychovco kronikoje.

                                               

Ulrichas Hozijus

1504 m. iš Krokuvos atvyko į Lietuvą. Gyveno Kaune, vėliau Vilniuje. 1524–1535 m. Vilniaus pilininkas ir pinigų kalyklos vyr. specialistas, 1528–1535 m. ir Vilniaus vėliavininkas. Žygimanto Senojo karališkųjų statybų prižiūrėtojas: nuo 1513 m. vy ...

                                               

Mikalojus Vladislovas Judickis

Mikalojus Vladislovas Judickis – – ATR valstybinis veikėjas, karaliaus dvariškis, Rečicos stalininkas nuo 1640 metų, LDK artilerijos generolas nuo 1654 metų, Naugarduko kaštelionas nuo 1660 metų.

                                               

Adomas Katrietis

Adomas Katrietis – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valstybės ir Katalikų bažnyčios veikėjas, diplomatas.

                                               

Jonas Kazokas

Jonas Kazokas Lietuvis gimė 1550 m. Pagal tikėjimą jis buvo kalvinistas ir buvo susijęs su Biržų Radvilomis, t. y. buvo jų dvariškis. Pagal vienus šaltinius slapyvardį "Lietuvis" naudojo poetas Jonas Kazokas, pagal kitus – poetas Andrius Rimša. P ...

                                               

Komantas (jotvingis)

Komantas – Sūduvos kaip LDK sudėtinės dalies kunigaikštis, jotvingių pasipriešinimo Vokiečių ordino 1277–1283 m. agresijai ir LDK kariuomenės vadas. Manoma, kad valdydamas Sūduvą Komantas rezidavo dab. Elko miesto Lenkija apylinkėse, prie Skomant ...

                                               

Dominykas Kosakovskis

Lietuvos bajorų Kosakovskių giminės atstovas, herbo "Ślepowron" savininkas. Jono Mikalojaus Kosakovskio ir Anos Skorulskytės sūnus. Kauno paseniūnis 1741, Kauno žemės teisėjas 1741, Žemaitijos stalininkas, Kauno sargybinis 1735.

                                               

Jonas Jeronimas Krišpinas-Kiršenšteinas

1678 m. įšventintas kunigu. 1680 m. apaštališkasis protonotaras ir Vilniaus katedros kapitulos narys. 1685 m. Vilniaus katedros prelatas. Nuo 1687 m. ėjo Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės referendoriaus pareigas. Vėliau Vilniaus katedros kapitu ...

                                               

Jonas Licinijus

Jonas Licinijus Namislovijus – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės arijonų veikėjas, rašytojas, vertėjas.

                                               

Liesis

Didžiūnas. XIV a. trečiame dešimtmetyje buvo Gedimino atstovas per derybas su Vokiečių ir Livonijos ordinais, Rygos arkivyskupu. Per vieną pasiuntinybę su palyda kryžiuočių buvo paimtas į nelaisvę. 1323 m. Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės ir L ...

                                               

Kazimieras Liščinskis

Kazimieras Liščinskis – SJ, Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės visuomenės veikėjas, vienas iš ateizmo LDK pradininkų.

                                               

Miklausė Marija

Miklausė Marija – Lietuvos kunigaikštytė, Tverės didžioji kunigaikštienė. Tėvai – Lietuvos didieji kunigaikščiai Birutė ir Kęstutis; seserys: Ona Danutė, Rimgailė; broliai: Vytautas Didysis, Tautvilas, Žygimantas. 1377 m. ištekėjo už Tverės didži ...

                                               

Martynas Počobutas

Martynas Počobutas-Odlianickis – SJ, Vilniaus universiteto rektorius, universiteto observatorijos vedėjas, astronomas, matematikas ir švietėjas.