ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 126


                                               

Marija Melnikaitė

Marija Melnikaitė – sovietinė partizanė, Tarybų Sąjungos didvyrė. Lenko J. Melniko nuo Jurbarko ir rusės Antaninos Moisejevnos duktė, Marija Melnikaitė 1937–1941 m. dirbo Rokiškyje, Zarasuose, o 1941–1942 m. – Tiumenėje. 1940 m. tapo VLKJS nare. ...

                                               

Bronius Urbanavičius

1940–1941 m. administracinis darbuotojas Vilniuje. Raudonojoje armijoje nuo 1941 m. vasaros. Tų pačių metų gruodžio mėn. perkeltas į formuojamą 16-ąją lietuviškąją diviziją. Mokėsi partizanų sprogdintojų mokykloje, nuo 1942 m. vasario pats joje r ...

                                               

Antanas Abraškevičius

1957–1958 m. dirbo Traupio apylinkės vykdomojo komiteto pirmininku, 1958–1961 m. buvo "Traupio švyturio" kolūkio laukininkystės brigados brigadininkas. 1959–1964 m. neakivaizdžiai mokėsi Joniškio žemės ūkio technikume, įgijo agronomo specialybę. ...

                                               

Jonas Alekna (1963)

1981 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją, agronomas. Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Linkmenų seniūnijos seniūnas. Lietuvos valstiečių liaudininkų partijos narys. 2003 m., 2007 m. ir 2011 m. išrinktas, bet atsisakė mandato Ignali ...

                                               

Jonas Aleksiejus

1970 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją, mokslinis agronomas. Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Eržvilko seniūnijos seniūnas. Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjungos Jurbarko rajono skyriaus narys. 1997–2000 m., 2000 m., 2002–2003 ...

                                               

Algis Aliukevičius

Algis Aliukevičius – agronomas, Lietuvos ir Prienų rajono savivaldybės politinis bei visuomenės veikėjas.

                                               

Antanas Alkauskas

1985 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją, agronomas. Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Alizavos seniūnijos seniūnas. Lietuvos valstiečių partijos, Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjungos Kupiškio rajono skyriaus narys. 1995–1997 m. ...

                                               

Kazys Almenas (1907)

1929 m. Dotnuvoje baigė Žemės ūkio akademiją, 1934 m. Berno universiteto veterinarijos medicinos fakultetą, veterinarijos medicinos daktaras. 1938 m. agronomijos daktaras. 1934–1937 m. mokytojavo Gruzdžių aukštesniojoje gyvulininkystės mokykloje. ...

                                               

Vaclovas Andrulis

1981 m. baigė Kelmės rajono Vaiguvos vidurinę mokyklą, 1986 m. – Lietuvos žemės ūkio akademijoje, įgijo mokslinio agronomo specialybę. 1986–1988 m. Kelmės rajono Akmenių tarybinio ūkio vyr. agronomas. 1988–1991 m. Kelmės rajono Pašilės tarybinio ...

                                               

Kęstutis Armonas

1980 m. baigė Biržų 2-ąją vidurinę mokyklą, 1986 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją, agronomas. Ūkininkas, Lietuvos linų augintojų ir perdirbėjų asociacijos tarybos pirmininkas, klubo "Linelis" pirmininkas, Biržų žemdirbių asociacijos tarybos ...

                                               

Sigitas Baciuška

1974 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją, agronomas ekonomistas. 1975–1989 m. LLKJS ir LKP darbuotojas, 1989–1992 m. Tauragės rajono Vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotojas, žemės ūkio skyriaus viršininkas, 1992–1997 m. komersantas, 1997–20 ...

                                               

Audrius Balbierius

1984 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją, mokslinis agronomas. Vilkaviškio rajono savivaldybės Kybartų seniūnas, rajono savivaldybės administracijos direktorius 2011-2013. Lietuvos socialdemokratų partijos Vilkaviškio rajono skyriaus narys. 20 ...

                                               

Stanislovas Baltrušaitis

Stanislovas Baltrušaitis – Lietuvos ir Kelmės rajono savivaldybės politinis bei visuomenės veikėjas.

                                               

Vydas Baravykas

1967 m. baigė Liudvinavo vidurinę mokyklą, 1968–1970 m. tarnavo tarybinėje armijoje, 1971–1977 m. studijavo Lietuvos žemės ūkio akademijoje, mokslinis agronomas. 1970–1971 m. Kapsuko liejimo mechaninės įmonės Liudvinavo medžio apdirbimo cecho nor ...

                                               

Antanas Baura

1963–1971 m. mokėsi Utenos rajono Ilčiukų aštuonmetėje mokykloje, 1974 m. baigė Utenos rajono Vyžuonų vidurinę mokyklą. 1979 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją ir įgijo agronomo specialybę. 1979–1982 m. Anykščių rajono kolūkio "Už taiką" vyr. ...

                                               

Arūnas Beišys

1956–1967 m. mokėsi Skaudvilės vidurinėje mokykloje, 1972 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją, mokslinis agronomas, 1980–1985 m. studijavo Lietuvos žemdirbystės mokslinių tyrimų institute. Mokslų daktaras biomedicina. 1973–1980 m. Respublikinė ...

                                               

Antanas Bezaras

Antanas Bezaras – Lietuvos ir Šiaulių rajono savivaldybės politinis bei visuomenės veikėjas, LVŽS narys.

                                               

Stasys Briedis

1941 m. įstojo į žemės ūkio akademiją Dotnuvoje. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją. Ten 1946 m. įstojo į Hohenheimo-Štutgarto žemės ūkio akademiją, 1948 m. ją baigė. 1948–1949 m. Pasaulio lietuvių agronomų sąjungos valdybos sekretorius. 1949 m. pers ...

                                               

Vladas Bublys

1934 m. baigė žemės ūkio akademiją Dotnuvoje. 1947 m. baigė Bonos universitetą, agronomijos daktaras. 1933-1941 m. agronomas. 1938–1944 m. bendrovės "Lietūkis" tarybos narys. 1940 m. Tauragės žemės ūkio skyriaus viršininkas ir Lietuvių repatriaci ...

                                               

Kazimieras Algirdas Budrys

1984 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją, mokslinis agronomas. 1995–2000 m. Panevėžio rajono savivaldybės Upytės seniūnijos seniūnas, UAB "Litagros chemija" vyr. agronomas – konsultantas, 2004 m. vadybininkas, UAB "Žvalguva" komercijos vadybin ...

                                               

Antanas Būdvytis

1935–1940 m. mokėsi Kurmių pradžios mokykloje, 1940–1946 m. Švėkšnos gimnazijoje. 1946–1951 m. studijavo Lietuvos žemės ūkio akademijoje, agronomas. 1951–1952 m. Anovilio sovietinio ūkio agronomas. 1952–1954 m. LSSR mokslų akademijos LMA Žemdirby ...

                                               

Viktoras Budzinskis

Viktoras Budzinskis – politikas, Lietuvos seimo narys 1923-1927 m., aktyvus Lietuvos lenkų bendruomenės veikėjas.

                                               

Jonas Bulavas

1920–1924 m. LKJS narys. 1925 m. baigė Dotnuvos žemės ūkio technikumą, 1928 m. Žemės ūkio akademiją. 1931 m. tobulinosi Svaliovo augalų selekcijos stotyje Švedija. 1925–1956 m. dirbo Dotnuvos selekcijos stotyje; 1940–1941 m. ir 1944–1956 m. stoti ...

                                               

Antanas Butkus (1918)

1939-1942 m. mokėsi žemės ūkio akademijoje Dotnuvoje. 1943 m. pasitraukė į Vokietiją. 1948 m. Bonos universitete įgijo agronomijos daktaro laipsnį. 1949 m. persikėlė į Naująją Zelandiją. 1951 m. įsteigė Dirvožemio tyrimo laboratoriją ir jai vadov ...

                                               

Vladas Čaikauskas

1940 m. baigė žemės ūkio akademiją. 1967 m. žemės ūkio mokslų daktaras. 1942–1951 m. dirbo Dotnuvos, 1951–1958 m. – Joniškėlio bandymų stotyje. 1959–1960 m. Žemdirbystės instituto Joniškėlio filialo direktorius, 1960–1967 m. direktoriaus pavaduot ...

                                               

Uršulė Čapienė

1952 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją. 1966 m. žemės ūkio mokslų kandidatė. 1954–1992 m. dirbo Žemdirbystės instituto Vokės filiale. Mokslinio darbo kryptis – bulvių selekcija. Su kitais sukūrė 7 bulvių veisles: "Mėta", "Vokė", "Vilnia", "N ...

                                               

Rima Čelkonienė

2006 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją, agronomė. Alytaus rajono savivaldybės Pivašiūnų seniūnijos seniūnė, Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacijos narė. Tėvynės sąjungos, nuo 2008 m. Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų narė. ...

                                               

Jonas Valentas Čepulis

Jonas Valentas Čepulis – Lietuvos ir Pakruojo rajono savivaldybės partinis, politinis bei visuomenės veikėjas.

                                               

Henrikas Černiauskas

1947 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją. 1946–1956 m. Dotnuvos selekcijos stoties mokslinis bendradarbis, 1954–1956 m. direktoriaus pavaduotojas. 1956–1992 m. dirbo Žemdirbystės institute: 1956–1958 m. ir 1962–1966 m. Selekcijos ir sėklininky ...

                                               

Rūta Česnulevičienė

1978 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją, mokslinis agronomas. 1998 m. Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Varėnos biuro vadovė – konsultantė augalininkystei. Nuo 2004 m. Lietuvos žemdirbystės instituto Perlojos bandymų stoties direktorė ...

                                               

Jonas Činga

1933 m. baigė Linkuvos gimnaziją IX laida. 1938 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją. Studijuodamas akademijoje priklausė ateitininkų klubui "Algimantas", buvo valdybos narys. Tauragės, Eržvilko, Skaudvilės, Raseinių apskričių agronomas. Mokyto ...

                                               

Steponas Čiuberkis

1962 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją. 1993 m. habilituotas biomedicinos mokslų daktaras. Nuo 1962 m. dirba Žemdirbystės instituto Vėžaičių filiale, 1962–1970 m. eksperimentinio ūkio vyr. agronomas. Nuo 1994 m. dėsto Klaipėdos universitete, ...

                                               

Jonas Čiulevičius

1945 m. tėvas buvo suimtas ir mirė GULAGe. Represuota ir motina. 1942–1952 m. mokėsi Pasvalio rajono Saločių vidurinėje mokykloje, 1954 m. baigė Lazdijų vidurinę mokyklą. 1963 m. su pagyrimu baigė Lietuvos žemės ūkio akademijos Ekonomikos fakulte ...

                                               

Zenonas Dabkevičius

Zenonas Dabkevičius – Lietuvos agronomas fitopatologas, habilituotas biomedicinos mokslų daktaras, profesorius, Lietuvos mokslų akademijos viceprezidentas, Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys, LMA Žemės ir miškų mokslų skyriaus pirmininkas, ...

                                               

Algimantas Dagys

1961 m. baigė Nemunėlio Radviliškio vidurinę mokyklą ir įstojo į Lietuvos žemės ūkio akademijos Agronomijos fakultetą. 1963–1966 m. tarnavo TSRS kariuomenėje, grįžęs tęsė studijas ir 1969 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją, mokslinis agronoma ...

                                               

Viktoras Danilevičius

1950 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją. 1962 m. žemės ūkio mokslų kandidatas. 1950–1993 m. Lietuvos žemės ūkio akademijos dėstytojas, 1954–1955 m. ir 1957–1959 m. Agronomijos fakulteto dekanas, 1963–1985 m. prorektorius mokslo reikalams, 196 ...

                                               

Raimondas Daniliauskas

1983 m. baigė Griškabūdžio vidurinę mokyklą. 1988 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją, mokslinis agronomas. Nuo 1998 m. Sintautų vidurinės, nuo 2001 m. pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams. Lietuvos valstiečių liaudini ...

                                               

Rimantas Dapkus

1976 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją. 1984 m. žemės ūkio mokslų kandidatas. 1976–1997 m. dirbo Žemdirbystės institute, 1984–1989 m. direktoriaus pavaduotojas ir Pašarinių kultūrų selekcijos centro vadovas, 1989–1997 m. direktorius. Nuo 199 ...

                                               

Jonas Daugėla

1937 m. Dotnuvoje baigė žemės ūkio akademiją. Nuo 1937 m. dirbo bendrovėje "Pienocentras", suorganizavo jos darbuotojų kooperatyvą ir jam vadovavo. 1939 m. su kitais įkūrė bendrovę "Sodyba". 1939–1941 m. vaisių perdirbimo fabriko "Gaiva", 1941–19 ...

                                               

Nijolė Daugėlienė

1964 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją. 1995 m. habilituota biomedicinos mokslų daktarė. Nuo 1964 m. dirba Žemdirbystės instituto Vėžaičių filiale, nuo 1979 m. Žolininkystės sektoriaus vedėja. Mokslinio darbo kryptis – pievininkystė, agroche ...

                                               

Jonas Daunoravičius

1976 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją, mokslinis agronomas. UAB "Kalvarijos agroservisas" direktorius. 2007–2011 m. Kalvarijos savivaldybės mero pavaduotojas. Lietuvos valstiečių partijos, Valstiečių ir Naujosios demokratijos partijų sąjung ...

                                               

Juozas Dauparas

1924–1928 m. mokėsi Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakultete, 1928–1931 m. Dotnuvos žemės ūkio akademijoje, 1931–1933 m. dirbo agronomu Šeduvoje, Kėdainiuose. 1935–1936 m. Joniškėlio žemės ūkio mokyklos vedėjas. 1937–1939 m. studijavo ...

                                               

Kazys Dereškevičius

1940 m. baigė žemės ūkio akademiją. 1954 m. žemės ūkio mokslų kandidatas. 1940–1944 m. dirbo Dotnuvos selekcijos stotyje. 1944–1977 m. Lietuvos žemės ūkio akademijos dėstytojas, nuo 1957 m. docentas. Pirmasis Lietuvoje sukūrė pomidorų ir cukrinių ...

                                               

Osvaldas Dirsė

1978 m. baigė Joniškėlio žemės ūkio technikumą, agronomas. Ūkininko G. Domino ūkio agronomas, 2008–2012 m. Seimo nario Petro Luomano padėjėjas-sekretorius. Lietuvos krikščionių demokratų partijos, partijos Lietuvos krikščionys demokratai, Tėvynės ...

                                               

Vytautas Dovydaitis (1929)

Vytautas Dovydaitis – Lietuvos agronomas, žemės ūkio teoretikas, habilituotas biomedicinos mokslų daktaras.

                                               

Stepas Dzimidas

1981 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją, mokslinis agronomas. 1992–2016 m. Liolių senelių namų direktorius. 1995–2004 m. ir nuo 2011 m. Kelmės rajono savivaldybės tarybos narys. Nuo 1990 m. Lietuvos demokratinės darbo partijos, nuo 2001 m. Li ...

                                               

Vytautas Džėja

1987 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją, mokslinis agronomas. Pačeriaukštės seniūnijos seniūnas. Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacijos narys. Nuo 1999 m. Lietuvos socialdemokratų partijos Biržų rajono skyriaus, nuo 2010 m. Lietuvos centro ...

                                               

Vytautas Einoris

Gimė 12 vaikų šeimoje. 1948 m. Kupreliškio valsčiaus agrotechnikas. 1949–1952 m. mokėsi Vabalninko žemės ūkio mokykloje. 1952–1953 m. Biržų rajono Vykdomojo komiteto žemės ūkio skyriaus vyresnysis zootechnikas. 1953–1955 m. Širvėnos kolūkio pirmi ...

                                               

Albinas Ežerskis

Albinas Ežerskis – agronomas, Lietuvos ir Šilalės rajono savivaldybės visuomenės bei politinis veikėjas.

                                               

Balys Gaidžiūnas

1931 m. baigė Kėdainių gimnaziją, 1935 m. – Žemės ūkio akademiją Dotnuvoje ir gavo diplomuoto agronomo ekonomisto vardą. Tautininkų sąjungos narys. 1936–1939 m. redagavo "Ūkininko patarėjo" priedą "Jaunasis ūkininkas", nuo 1938 m. – Lietuvos radi ...