ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 128


                                               

Aldona Misevičiūtė

1947 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją. 1952 m. žemės ūkio mokslų kandidatė. 1952–1956 dirbo Žemdirbystės ir dirvožemio, 1957–1992 m. – Sodininkystės ir daržininkystės institutuose iki 1987 m. Vytėnų sodininkystės ir daržininkystės bandymų s ...

                                               

Albinas Mitrulevičius

Albinas Mitrulevičius – agronomas, Lietuvos ir Marijampolės savivaldybės ūkio, politinis bei visuomenės veikėjas.

                                               

Juozas Mockaitis

1931 m. baigė žemės ūkio akademiją, diplomą gavo 1938 m. 1949 m. baigė Hohenheimo aukštąją žemės ūkio mokyklą prie Štutgarto. 1931–1933 m. dirbo rajono agronomu ir žemės ūkio mokyklos mokytoju Širvintose, 1934–1944 m. Žemės ūkio rūmuose ir žemės ...

                                               

Alvydas Montrimas

1976 m. baigė Pajūrio žemės ūkio technikumą, agronomas. Pagėgių savivaldybės administracijos Gamtosaugos ir paminklosaugos skyriaus vyr. specialistas. Partijos Tvarka ir teisingumas Pagėgių skyriaus narys. Nuo 2011 m. Pagėgių savivaldybės tarybos ...

                                               

Romualdas Nenartavičius

1982 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją, mokslinis agronomas. Valstybės įmonės "Registrų centras" Trakų ir Elektrėnų skyriaus vyresnysis registratorius. Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjungos narys. 2000–2003 m., 2003–2007 m., 2007–2011 m. ...

                                               

Petras Nevulis

1983 m. baigė Panevėžio 5-ąją VPTM, elektromontuotojas. 2008 m. baigė Lietuvos žemės ūkio universitetą, agronomas. Žemės ūkio kooperatyvo "Šilauogė" valdybos pirmininkas, ūkininkas. Lietuvos valstiečių partijos, Valstiečių ir Naujosios demokratij ...

                                               

Romualdas Norbutas

1976 m. baigė Naujosios Akmenės vidurinę mokyklą, 1981 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją, mokslinis agronomas. 2001 m. mėsos perdirbimo įmonės "Norpa" direktorius, 2005 m. UAB "Litagros" chemija, pardavimo vadybininkas Akmenės ir Mažeikių ra ...

                                               

Antanas Noreika

1976 m. baigė Šilutės žemės ūkio technikumą, agronomas. UAB "Nidos smiltė" direktoriaus pavaduotojas, UAB "Nidos pušynas" direktorius Nuo 1999 m. Naujosios sąjungos Neringos skyriaus narys. 2000–2003 m., 2003–2007 m., 2007–2011 m. ir nuo 2011 m. ...

                                               

Jonas Pajaujis (1906)

Gimė ir augo ūkininko šeimoje. Mokėsi privačiai, nuo 1915 m. lankė lietuvišką Punsko pradinę mokyklą, o nuo 1919 metais buvo Seinų gimnazistas. Lenkams užėmus Seinus, lietuviška gimnazija buvo uždaryta. Jonas nelegaliai išvyko į Lietuvos Respubli ...

                                               

Konstantinas Parčevskis (1843)

Konstantinas Parčevskis – Lenkijos karalystės ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Nałęcz herbo bajoras, Parčevskių giminės Jokūbavo šakos pradininkas.

                                               

Česlovas Paulauskas

1980 m. baigė Tytuvėnų žemės ūkio technikumą, agronomas. Lietuvos agrarinių miškų mokslo centro Sodininkystės ir daržininkystės instituto medelyno agronomas. Tėvynės sąjunga narys. 2007–2011 m. ir nuo 2011 m. Kauno rajono savivaldybės tarybos nar ...

                                               

Pranas Petrošius

Pranas Petrošius – agronomas, Lietuvos ir Tauragės rajono savivaldybės politinis bei visuomenės veikėjas.

                                               

Juvencijus Petrulis

Juvencijus Petrulis – mokslinis agronomas, habilituotas biomedicinos mokslų daktaras, profesorius, vienas iš retardantų mokslo Lietuvoje kūrėjų.

                                               

Vidas Pielikis

1986 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją, mokslinis agronomas. 1986–1995 m. – Marijampolės Tarybinio ūkio technikumo vyr. agronomas. 1995 m. AB "Marijampolės grūdai" generalinis direktorius, 2001 m. Marijampolės savivaldybės mero patarėjas žem ...

                                               

Zigmas Povilaitis

Zigmas Povilaitis – agronomas, ekonomikos mokslų daktaras, Lietuvos ir Šakių rajono savivaldybės politinis veikėjas.

                                               

Bronius Povilaitis (1907)

Bronius Povilaitis – agronomas, LŽŪA docentas, Pabaltijo universiteto profesorius, filosofijos mokslų daktaras, Lietuvos kariuomenės karininkas, Lietuviškosios enciklopedijos bendradarbis, Lietuvių enciklopedijos žemės ūkio skyriaus redaktorius.

                                               

Viktoras Pranckietis

Nuo 1965 m. mokėsi Tytuvėnų vidurinėje mokykloje, 1973 m. pradėjo mokytis Tytuvėnų tarybiniame ūkyje–technikume. 1977–1982 m. studijavo Lietuvos žemės ūkio akademijoje, įgijo mokslinio agronomo kvalifikaciją. 1976–1977 m. dirbo Tytuvėnų sodininky ...

                                               

Mykolas Pronckus

Mykolas Pronckus – agronomas, žemės ūkio mokslų daktaras, Lietuvos ir Plungės rajono savivaldybės politinis bei visuomenės veikėjas.

                                               

Zenonas Pukėnas

1985 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją, mokslinis agronomas. 1985–1986 m. Ukmergės rajono "Žalgirio" kolūkio vyriausiasis agronomas, 1986–1987 m. Trakų rajono vyriausiojo agronomo pavaduotojas. 1987–1995 m. Trakų melioracijos statybos valdyb ...

                                               

Juozas Pupinis

1980 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją, agronomas. Pakruojo raj. Triškonių kolūkio pirmininkas. 1995 m. ūkininkas, 1998 m. UAB "Agronova" konsultantas, 1999 m. Pakruojo rajono savivaldybės žemės ūkio skyriaus vedėjas. Nuo 1990 m. Lietuvos so ...

                                               

Juozas Justinas Račkauskas

Juozas Justinas Račkauskas – ūkininkas, Lietuvos ir Panevėžio rajono politinis bei visuomenės veikėjas.

                                               

Vaclovas Ramanauskas

2006 m. baigė Lietuvos žemės ūkio universitetą, mokslinis agronomas. 1995 m. Veiverių Žemės ūkio bendrovės likvidacinės komisijos pirmininkas, 2000 m. Prienų rajono savivaldybės administracijos Veiverių seniūnijos seniūnas. Naujosios sąjungos Pri ...

                                               

Vytautas Ramanauskas

1981 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją, mokslinis agronomas. Varėnos rajono ŽŪB "Tėviškė" valdybos pirmininkas. Nuo 1995 m. Lietuvos valstiečių partijos, Lietuvos centro sąjungos nuo 2005 m. Lietuvos centro partijos narys. 2000–2003 m., 2003 ...

                                               

Jonas Ramonas

1967–1971 m. mokėsi Telšių raj. Barzdžių pradinėje mokykloje, 1978 m. baigė Janapolės vidurinę mokyklą. 1979–1982 m. Rietavo tarybinio ūkio technikume įgijo techniko mechaniko specialybę. 1984–1989 m. studijavo Lietuvos žemės ūkio akademijos Agro ...

                                               

Vytautas Rastenis

1971–1973 m. tarnavo sovietinėje armijoje. 1991 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją, mokslinis agronomas. 1975–1983 m. Ignalinos raj. "Atžalyno" kolūkio vyriausiasis agronomas. 1983–1992 m. Švenčionių raj. mechanizuoto būrio viršininkas. 1992– ...

                                               

Jonas Raudonis

Gimė ir užaugo Liepojos darbininkų šeimoje. 1911 m. su tėvais persikėlė į Aleksandriją dab. Skuodo raj. Tarnavo pas ūkininkus, nelegaliai mokė bažnytkaimio vaikus skaityti ir rašyti lietuviškai. Baigęs Dotnuvos vidurinę žemės ir miškų ūkio mokykl ...

                                               

Pranas Rimkus

Prieškario metais dirbo Žemės ūkio rūmų sodininkystės-daržininkystės inspektoriumi, dvejus metus specializavosi užsienyje. Bendradarbiavo leidiniuose "Ūkininko patarėjas", "Sodyba". 1940-1944 m. žurnalo "Naujoji sodyba" vyriausias redaktorius. 19 ...

                                               

Juozas Rimkus (1960)

2004 m. baigė Lietuvos žemės ūkio universitetą, agronomas. Kelmės rajono savivaldybės administracijos žemės ūkio skyriaus vedėjas. Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjungos Kelmės rajono skyriaus narys. 1990–1995 m. Kelmės apylinkės tarybos narys, ...

                                               

Romanas Žebenka

1932 m. baigė Žemės ūkio akademiją. 1940 m. Liaudies Seimo narys. 1940–1941 ir 1944–1946 m. LTSR žemės ūkio liaudies komisariato gyvulininkystės valdybos viršininkas. 1942–1943 m. tarnavo 16-ojoje lietuviškojoje divizijoje. 1943 m. RTFSR žemės ūk ...

                                               

Benius Rūtelionis

2002 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją, agronomas. Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Lazdijų biuro augalininkystės konsultantas. 2007–2011 m. Lazdijų rajono savivaldybės mero pavaduotojas. Lietuvos valstiečių partijos, Valstiečių ir ...

                                               

Vaclovas Seniūnas

1978 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją, mokslinis agronomas. 1995–2003 m. Molėtų rajono savivaldybės mero pavaduotojas. 2003–2007 m. Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktorius, 2007–2011 m. administracijos direktoriaus pavaduotoj ...

                                               

Jonas Siminkevičius

1945–1957 m. mokėsi Skiemonių vidurinėje mokykloje. 1957–1962 m. studijavo Lietuvos žemės ūkio akademijos Agronomijos fakultete, įgijo mokslinio agronomo specialybę. 1985 m. Lietuvos mokslo taryba suteikė biomedicinos mokslų daktaro vardą. 1961–1 ...

                                               

Violeta Simonavičienė

1985 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją, mokslinis agronomas. Iki 2017 m. Šakių rajono viešosios bibliotekos Gotlybiškių bibliotekos bibliotekininkė. Iki 2012 m. Lietuvos Respublikos Seimo nario Jono Šimėno padėjėja, 2012–2016 m. Seimo nario ...

                                               

Irena Sirusienė

Irena Sirusienė – aplinkosaugininkė, Lietuvos ir Kelmės rajono savivaldybės politinė bei visuomenės veikėja.

                                               

Stasys Skalauskas

1980 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją, mokslinis agronomas. Šilalės rajono žemėtvarkos skyriaus vyr. žemėtvarkininkas, 2003 m. Šilalės rajono savivaldybės administracijos Laukuvos seniūnijos seniūnas, 2007 m. atsisakė mandato ir 2011–2019 m ...

                                               

Jonas Stelmokas

1976 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją, mokslinis agronomas-ekonomistas. Kauno rajono savivaldybės administracijos Zapyškio seniūnijos seniūnas. Lietuvos socialdemokratų partijos Kauno rajono skyriaus narys. 1990–1993 m. Kauno rajono tarybos ...

                                               

Justas Strazdas

1912–1917 m. mokėsi Dotnuvos žemės ūkio mokykloje, iki 1920 m. studijavo Tartu veterinarijos institute. 1921–1926 m. Lietuvos žemės ūkio ministerijos Žemės reformos departamento vicedirektorius, 1926–1940 m. – Žemės ūkio rūmų spaudos skyriaus ved ...

                                               

Vytautas Streikauskas

Vytautas Streikauskas – Lietuvos ir Kaišiadorių rajono savivaldybės politinis bei visuomenės veikėjas.

                                               

Aleksandras Stulginskis

Aleksandras Stulginskis – antrasis Lietuvos prezidentas, signataras, vienas Lietuvos krikščionių demokratų partijos steigėjų, agronomas, Ūkininkų sąjungos steigėjas ir pirmininkas.

                                               

Kęstutis Stupuras

2005 m. baigė Lietuvos žemės ūkio universitetą, agronomas. UAB "Viekšnių malūnas" ir UAB "Rudikių malūnas" direktorius. 2004 m. Darbo partijos narys. 2007–2011 m. ir nuo 2011 m. Akmenės rajono savivaldybės tarybos narys. Akmenės rajono visuomenin ...

                                               

Nijolė Šatienė

1956–1964 m. mokėsi Dapšionių septynmetėje mokykloje, 1964–1968 m. Joniškėlio Mičiūrino žemės ūkio technikume, agronomė. 1968–1969 m. dirbo Iževsko mieste Udmurtija, metalurgijos gamykloje inžiniere apželdintoja. 1969–1972 m. Biržų rajono Suosto ...

                                               

Jonas Ščeponis

1963 m. Kalvarijos vidurinėje mokykloje baigė 8 klases ir įstojo į tik ką įsteigtą Kalvarijos maisto pramonės technikumą. Jame 1968 m. įgijo grūdų ir jų produktų technologo specialybę. Nuo 1984 m. iki 1990 m. Lietuvos žemės ūkio akademijoje neaki ...

                                               

Henrikas Šiaudinis

Henrikas Šiaudinis – Lietuvos ir Ignalinos rajono savivaldybės politinis bei visuomenės veikėjas, Ignalinos rajono meras.

                                               

Algimantas Šidlauskas

1965–1973 m. mokėsi Kauno 25-oje vidurinėje mokykloje, 1973–1977 m. Kauno Mičiurino tarybiniame ūkyje-technikume, agronomas. 1977–1980 m. Vyšniūnų kolūkio vyr. agronomo pavaduotojas, 1980–1984 m. vyr. agronomas, 1984–1986 m. brigadininkas. 1986–1 ...

                                               

Izidorius Šimkus

1972 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją, mokslinis agronomas. 1990–1992 m. Kelmės rajono valdytojas. IĮ Šimkaus įmonės, UAB "Lukojus" savininkas, direktorius. Liberalų ir centro sąjungos Kelmės rajono skyriaus narys. 1995–1997 m. Šiaulių rajo ...

                                               

Zita Škleinikienė

1981 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją, mokslinis agronomas. Alksniupių pagrindinės mokyklos bibliotekininkė. Partijos Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Radviliškio rajono skyriaus narė. Nuo 2011 m. Radviliškio rajono savival ...

                                               

Jonas Švoba (1942)

1960 m. baigė Luokės vidurinę mokyklą, 1960–1965 m. studijavo Lietuvos žemės ūkio akademijos Agronomijos fakultete, 1967–1970 m. žurnalistiką – Vilniaus universiteto Istorijos-filologijos fakultete. 1966–1970 m. "Valstiečių laikraščio" koresponde ...

                                               

Leonard Talmont

1964–1974 m. mokėsi Eišiškių vidurinėje mokykloje. 1974–1979 m. studijavo Lietuvos žemės ūkio akademijos Agronomijos fakultete, mokslinis agronomas. 1979–1983 m. Šalčininkų rajono "Lenino priesakų" kolūkio augalų apsaugos agronomas, 1984–1990 m. ...

                                               

Juozas Tatoris

1935 m. baigė Žemės ūkio akademiją. 1937–1940 m. Kėdainių žirgyno agronomas, Raseinių žemės ūkio mokyklos dėstytojas. 1940–1952 m. Belvederio aukštesniosios pienininkystės mokyklos direktorius. 1952 m. LSSR žemės ūkio ministro pavaduotojas. 1952– ...

                                               

Kazimieras Viktoras Tiškevičius

Kazimieras Viktoras Justinas Marija Tiškevičius – Lietuvos bajoras, didikas, Lelijos herbo grafas, Lietuvos kariuomenės karininkas, agronomas, visuomenės veikėjas.