ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 130


                                               

Česlava Pimpienė-Žemaitytė

Česlava Pimpienė-Žemaitytė, muzikos mokytoja ir chorvedė, Visagino kultūros, švietimo, politinė bei visuomenės veikėja.

                                               

Danutė Prišmantienė

2001 m. baigė Maskvos tarptautinių ryšių universitetą, ekonomistė. UAB "Visagino būstas" direktoriaus pavaduotoja komercijos reikalams, 2000–2003 m. Visagino savivaldybės mero pavaduotoja, 2004 m. Visagino savivaldybės administracijos Miesto ūkio ...

                                               

Kęstutis Turonis

1969 m. baigė Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakultetą ir įgijo geografo hidrologo specialybę. 1969–1970 m. dirbo Lietuvos gamtos apsaugos draugijos respublikinės tarybos vyriausiuoju instruktoriumi. 1970–1976 m. – respublikinėje vandens ūki ...

                                               

Dalia Deinienė

Baigė Zarasų rajono Dusetų vaikų muzikos mokyklą, 1993 m. baigė Vilniaus J. Tallat-Kelpšos aukštesniąją muzikos mokyklą, muzikos mokytoja, choro dirigentė, 2004 m. baigė Šiaulių universitetą, muzikos mokytoja, choro dirigentė 2006 m. ŠU įgijo muz ...

                                               

Sigita Keršienė

1997 m. baigė Dusetų vidurinę ir vaikų muzikos mokyklas. 1997–2001 m. studijavo Vilniaus pedagoginiame universitete. Dusetų vaikų muzikos mokyklos muzikos mokytoja. Zarasų meno mokyklos direktorė nuo 2006 m. 2001 m. Lietuvos socialdemokratų parti ...

                                               

Ramūnas Keršys

1996 m. baigė Zarasų "Ąžuolo" vidurinę mokyklą. 2000 m. baigė Vilniaus pedagoginį universitetą, istorikas. 2009 m. Vilniaus universitete baigė socialinio darbo magistrantūros studijas. Iki 2013 m. Zarasų rajono savivaldybės administracijos vyriau ...

                                               

Vilhelminas Kuzmickas

1981 m. baigė Vilniaus valstybinį pedagoginį institutą, fizikos ir astronomijos mokytojas. 1995 m. Antazavės J. Gruodžio vidurinės mokyklos, 1999 m. Zarasų Ąžuolo gimnazijos fizikos mokytojas. 1995 m. Lietuvos socialdemokratų partijos Zarasų rajo ...

                                               

Jonas Malakauskas

1960 m. Zarasų miškų urėdijos meistras, vyr. inžinierius, nuo 2000 m. pensininkas. Nuo 1990 m. Lietuvos demokratinės darbo partijos LDDP, nuo 2001 m. Lietuvos socialdemokratų partijos LSDP Zarasų rajono skyriaus narys. 1995–1997 m., 2000–2003 m. ...

                                               

Kostas Zaleckas

1956–1959 m. ir 1960–1964 m. mokėsi Zarasų M. Melnikaitės vidurinėje mokykloje, 1959–1960 m. Čerepovo Rusija vidurinėje mokykloje, 1964–1967 m. Zarasų vakarinėje jaunimo mokykloje. 1967–1971 m. studijavo rusų kalbą Vilniaus pedagoginiame institut ...

                                               

Leonas Koganas

Leonas Koganas – Lietuvos žydų kilmės gydytojas, politikas, 1940-1941 m. Lietuvos TSR sveikatos apsaugos ministras.

                                               

Vytautas Pranciškus Lukaševičius

1956 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją. 1956–1959 m. Troškūnų, 1960–1962 m. Pasvalio rajono vykdomojo komiteto pirmininkas. 1962–1963 m. Pasvalio rajono gamybinės žemės ūkio valdybos viršininkas. 1963–1978 m. LKP Rokiškio rajono komiteto I-a ...

                                               

Eduardas Ozarskis

1934 m. baigė Maskvos aviacijos institutą, inžinierius mechanikas. 1934–1938 m. Raudonosios armijos karinių oro pajėgų valdybos karinis atstovas Maskvoje. 1938–1944 m. gamyklos Maskvoje vyr. mechanikas, cecho viršininkas, direktorius. 1944 m. kai ...

                                               

Audrius Misevičius

1982 m. baigė Vilniaus universitetą įgyjęs ekonomisto specialybę. 1982–1993 m. Vilniaus universiteto Finansų ir kredito katedros asistentas. 1989 m. tapo socialinių mokslų daktaru. Nuo 1993 m. Vilniaus universiteto Finansų ir kredito katedros doc ...

                                               

Arūnas Štaras

1969 m. baigė Panevėžio 1-ąją vidurinę mokyklą, 1969–1974 m. su pagyrimu baigė Vilniaus universiteto VU Matematikos ir mechanikos fakultetą, įgijo matematiko specialybę, diplomuotas matematikas. 1974–1977 m. studijavo Maskvos M. Lomonosovo univer ...

                                               

Alfonsas Gailevičius

Alfonsas Gailevičius – sovietinis administracinis ir saugumo veikėjas, vienas iš aktyviausių stalininių represijų Lietuvoje organizatorių, LSSR AT deputatas, SSRS vidaus tarnybos generolas majoras, LSSR ministras, ministro pavaduotojas.

                                               

Tomas Žilinskas (1977)

1995 m. baigė Vilniaus Naujininkų vidurinę mokyklą, 1997 m. – Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Vilniaus aukštesniąją policijos mokyklą, 2002 m. – Vilniaus universiteto Istorijos fakultetą, 2013 m. – Mykolo Riomerio universitetą. 1 ...

                                               

Giedrius Kuprevičius

Po vaikų muzikos mokyklos 1958–1962 m. mokėsi kompozicijos Juozo Gruodžio aukštesniojoje muzikos mokykloje. 1962–1968 m. studijavo Lietuvos valstybinėje konservatorijoje dab. Lietuvos muzikos ir teatro akademija, kurioje baigė kompozicijos klasę ...

                                               

Leonardas Martavičius

Nuo 1939 m. SSKP narys. 1939 m. liepos mėn. – 1940 m. birželio mėn. už komunistinę veiklą kalėjo Dimitravo priverčiamųjų darbų stovykloje. 1940–1941 m. LSSR NKVD valstybės saugumo valdybos operatyvinis įgaliotinis. 1941 m. balandžio-birželio mėn. ...

                                               

Antanas Raguotis

Dirbo pas ūkininkus Kušnieriūnuose, nuo 1934 m. dalyvavo komunistiniame judėjime, buvo kalintas. 1935–1939 m. tarnavo Lietuvos kariuomenėje. Mokėsi Salų žemės ūkio mokykloje, Kauno prekybos kursuose. 1941 m. LKPb CK instruktorius. Prasidėjus Voki ...

                                               

Česlovas Daugėla

1978 m. baigė Alytaus 4–ą vidurinę mokyklą, 1983 m. Vilniaus inžinerinį statybos institutą, 2003 m. statybos inžinerijos magistrantūrą. 1983–1986 m. Alytaus mechanizacijos valdybos vyr. darbų vykdytojas, 1986–1991 m. Alytaus darbų vykdytojo baro ...

                                               

Alfonsas Grigaitis

Alfonsas Grigaitis – politikas, Alytaus miesto meras 1977-1984 m., pirmasis Alytaus garbės pilietis.

                                               

Algimantas Maknys

1967 m. baigė Druskininkų miesto 1-ąją vidurinę mokyklą, 1972 m. – Kauno politechnikos institutą, elektromechanikas. UAB "Druskininkų statyba" ekonomistas, nuo 2000 m. AB "Druskininkų statyba” direktoriaus pavaduotojas ekonomikai. 1987–1988 m. Dr ...

                                               

Eugenijus Mažūnaitis

1966 m. baigė Linkuvos Kauno rajonas darbo jaunimo vidurinę mokyklą, 1967–1973 m. studijavo Lietuvos žemės ūkio akademijos Ekonomikos fakultete, 1978–1980 m. Leningrado aukštojoje partinėje mokykloje. 1964–1968 m. Jurbarko, Kauno, Jonavos miškų ū ...

                                               

Romaldas Gadeikis

1964–1972 m. mokėsi Notėnų aštuonmetėje, 1972–1975 m. Klaipėdos 1 – oje vidurinėje mokyklose, 1975–1980 m. studijavo Vilniaus inžineriniame statybos institute. 1980–1982 m. tarnavo tarybinėje armijoje. 1982–1983 m. Joniškio Melioracijos statybos ...

                                               

Stasys Makūnas

1963 m. pradėjo lankyti Zapyškio aštuonmetę mokyklą, 1971–1974 m. mokėsi Kauno 2-oje vidurinėje mokykloje. 1974–1980 m. studijavo Kauno medicinos instituto Gydomajame fakultete. 1980–1981 m. Vilniaus miesto 2-osios klinikinės ligoninės gydytojas ...

                                               

Vincas Plikaitis

1972 m. baigė aštuonias Kalvarijos vidurinės mokyklos klases, įstojo į Alytaus politechnikumą, kurį baigė 1976 m. ir įgijo techniko mechaniko specialybę. 1976–1978 m. tarnavo sovietinėje armijoje. 1978–1985 m. dirbo statyboje, buvo atsakingas už ...

                                               

Andrius Kupčinskas

1993 m. baigė Kauno S. Daukanto vidurinę mokyklą, 1998 m. Vytauto Didžiojo universiteto VDU Humanitarinių mokslų fakultete baigė istorijos ir politologijos mokslus, bakalauras, 2000 m. VDU Politikos mokslų ir diplomatijos institute baigė informac ...

                                               

Leonardas Gineika

1965 m. baigė Kauno 5-ąją vidurinę mokyklą. 1978 m. baigė Kauno technologijos technikumą, įgijo baldų technologo specialybę, vėliau studijavo Vilniaus universiteto Kauno fakultete. Šiuo metu Žemės ūkio universitete studijuoja ekonomiką. Dirbo gam ...

                                               

Algirdas Kazlauskas (1952)

1958–1962 m. mokėsi Liolių pradžios, 1962–1969 m. Kelmės 1-oje vidurinėje mokyklose, 1980–1985 m. studijavo Vilniaus pedagoginiame institute. 1973–1977 m. Kelmės namų valdybos valdytojas, 1978–1984 m. Kuro kontoros direktorius, 1984–1990 m. Kelmė ...

                                               

Povilas Vasiliauskas

2000 m. Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos valdymo bendrovės valdybos pirmininkas. 2003 m. Liberalų ir centro sąjungos narys, LiCS Klaipėdos skyriaus pirmininko pavaduotojas. 1990–1992 m. Klaipėdos miesto savivaldybės meras. 1992-ųjų vasario m ...

                                               

Vaclovas Mišeikis

Baigė Didšilių pradinę bei 1966 m. Žemaičių Naumiesčio vidurinę mokyklas, 1971 m. – Lietuvos žemės ūkio akademiją, inžinierius – mechanikas. 1990 m. technikos mokslų daktaras. 1971–1972 m. Šilutės rajono Kivylių ir 1972–1975 m. Vainuto tarybinių ...

                                               

Saulius Margis

Saulius Margis – Pakruojo rajono savivaldybės politinis bei visuomenės veikėjas, nuo 2019 m. – meras.

                                               

Justinas Šatkauskas

1936-1940 m. mokėsi Milašaičių pradžios mokykloje. 1940-1949 m. žemės ūkio darbininkas. 1947-1949 m. mokėsi Plungės gimnazijoje. 1949 m. kovo mėn. ištremtas į Irkutsko srities Bodaibo rajoną. 1950-1953 m. mokėsi Bodaibo vidurinėje vakarinėje moky ...

                                               

Šarūnas Vaitkus

1993 m. baigta Palangos Vlado Jurgučio vidurinė mokykla. 2004 m. Klaipėdos universitete baigė rekreacijos ir turizmo vadybą, magistras. Nuo 2002 metų Tėvynės sąjungos narys, nuo 2006 m. Tėvynės sąjungos Palangos skyriaus pirmininkas. 2003 m. Pala ...

                                               

Pijus Petrukaitis

Prasidėjus sovietinei okupacijai, 1940 m. liepos-rugpjūčio mėn. Lietuvos liaudies kariuomenės politinis vadovas, 1941 m. gegužės-birželio mėn. Vilniaus radijo stoties viršininkas. Nuo 1942 m. 16-osios lietuviškosios divizijos būrio vadas, divizij ...

                                               

Jonas Elzbergas

Baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją. 1998–2000 m. – Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Raseinių rajono konsultavimo biuras, biuro vedėjas. 1996–2000 m. Lietuvos žemės ūkio darbuotojų profesinių sąjungų federacijos Raseinių tarybos komiteto ...

                                               

Vytautas Masiulis

1975 m. Panevėžio politechnikume baigė pramoninės ir civilinės statybos specialybę. 1975–1977 m. atliko privalomą karinę tarnybą. 1985 m. baigė Vilniaus inžinerinio statybos instituto statybos organizavimo ir ekonomikos specialybę, įgijo inžinier ...

                                               

Jonas Tručinskas

1971 m. baigė Panevėžio J. Balčikonio vidurinės mokyklos sustiprintos matematikos ir fizikos klasę, 1976 m. baigė Kauno politechnikos institutą, 1989 mokėsi Vilniaus universitete. 1976–1990 m. Šiaulių dviračių ir variklių gamyklos "Vairas" inžini ...

                                               

Algirdas Balčytis

Baigė Klaipėdos politechnikumą ir 1984 m. Vilniaus inžinerinį statybos institutą, inžinierius statybininkas. 1984 m. Šilutės kaimo mechanizuotos kolonos darbų vykdytojas, Šilutės žemės ūkio valdybos vyriausiasis inžinierius statybai, Šilutės rajo ...

                                               

Arvydas Jakas

1985 m. aukso medaliu baigė Šilutės 3–ąją vidurinę mokyklą. 1991 m. Vilniaus universitete baigė prekybos ekonomiką. 1985–1987 m. studijų metu tarnavo TSRS kariuomenėje. 1991–1992 m. Šilutės rajono valdybos vyresnysis ekonomistas. 1992–1995 m. pri ...

                                               

Vytautas Laurinaitis

1986–1992 m. Vainuto vidurinės mokyklos karinio parengimo vadovas, istorijos mokytojas, nuo 1992 m. direktoriaus pavaduotojas popamokiniam ugdymui. 1993 m. baigė Vilniaus pedagoginį universitetą, istorikas-politologas. 1999 m. Lietuvos liberalų s ...

                                               

Virgilijus Pozingis

1982 m. baigė Veiviržėnų vidurinę mokyklą, 1987 m. Lietuvos žemės ūkio akademiją, mokslinis agronomas. 1987 m. Klaipėdos raj. J. Janonio kolūkio pirmininko pavaduotojas. 1989 m. Ašvos tarybinio ūkio direktoriaus pavaduotojas, 1990 m. ūkio direkto ...

                                               

Petras Jokubauskas

Baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją. Tauragės rajono savivaldybės kultūros centro direktorius. 1989 m. Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Tauragės skyriaus tarybos narys. Nuo 1990 m. Lietuvos krikščionių demokratų partijos narys, 2001 m. partijos Li ...

                                               

Vilius Navickas

1977 m. baigė Vilniaus 15-ąją vidurinę mokyklą, 1982 m. baigė Vilniaus inžinerinį statybos institutą, inžinierius – mechanikas. 1982–1991 m. Valstybinės autoinspekcijos transporto techninės priežiūros inspektorius. 1991–2003 m. UAB "VEDA" direkto ...

                                               

Valentinas Šapalas

Fizikas, 1974 m. baigė Vilniaus valstybinis pedagoginis institutą. 1990 m. tapo kontraversiškai vertinamos Nepriklausomybės partijos nariu, kurią įkūrė su KGB bendradarbiavęs signataras Virgilijus Čepaitis, buvęs TSRS tardytojas ir prokuroras Kaz ...

                                               

Leokadija Počikovska

1957 m. kartu su tėvais atvyko gyventi į Lietuvą. Išsilavinimas – aukštasis ekonominis. 1972 m. baigė Vilniaus 37-ąją vidurinę mokyklą. 1972–1975 m. dirbo Termoizoliacijos institute laborante. 1979–1993 m. dirbo Techninės estetikos mokslinio tyri ...

                                               

Vladimiras Ščiurovas

1962–1972 m. mokėsi Dūkšto vidurinėje mokykloje. 1973 m. baigė Vilniaus 21–ąją politechnikos mokyklą. 1991 m. baigė Leningrado politologijos institutą ir įgijo politologo specialybę. 1976–1981 m. Vilniaus kuro aparatūros remonto gamyklos Dūkšto f ...

                                               

Vidmantė Jasukaitytė

Nuo 1955 m. mokėsi Toliočiuose, Voveriškių aštuonmetėje, Šiaulių 5-oje vidurinėje mokykloje. Nuo šešiolikos metų pradėjo dirbti. 1966 m. baigė Šiaulių 3-ąją vakarinę vidurinę mokyklą. 1967–1971 m. Vilniaus universiteto Filologijos fakultete studi ...

                                               

Leonas Milčius

Leonas Milčius – Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos akto dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo signataras.

                                               

Saulius Pečeliūnas

Saulius Pečeliūnas – Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos akto dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo signataras.