ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 135


                                               

Dalia Marija Brazauskienė

1952 m. baigė Kauno politechnikos institutą. Nuo 1952 m. Lietuvos žemės ūkio akademijos nuo 1996 m. LŽŪU dėstytoja, 1976–1991 m. Chemijos katedros vedėja, 1968–1987 m. docentė, nuo 1988 m. profesorė. 1966 m. chemijos mokslų kandidatė.

                                               

Eugenijus Butkus (1951)

1974 m. baigė Vilniaus universitetą. 1995 m. habilituotas fizinių mokslų daktaras. 1974–2017 m. Vilniaus universiteto dėstytojas; 1991–1996 m. Chemijos fakulteto Organinės chemijos katedros vedėjas; nuo 1997 m. profesorius; 2013–2015 m. Vilniaus ...

                                               

Viktoras Butkus (1954)

Viktoras Butkus – Lietuvos chemikas, habilituotas fizinių mokslų daktaras, vienas iš biotechnologijų kompanijos "Fermentas" vadovų.

                                               

Sergejus Chotianovičius

1953 m. baigė Vilniaus universitetą. 1978 m. chemijos mokslų daktaras. 1962–1993 m. dirbo Chemijos ir chemijos technologijos institute nuo 1992 m. Chemijos institutas. 1965–1989 m. Galvanotechninės laboratorijos vadovas, 1989–1993 m. vyresnysis m ...

                                               

Juozas Ciparis

Mokėsi Šilutės progimnazijoje, 1939–1940 m. studijavo Telšių kunigų seminarijoje, kol ši po sovietinio perversmo buvo uždaryta. 1940–1941 m. tęsė teologijos studijas Kauno tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje, bet ir šią uždarius turėjo atsisakyti ...

                                               

Adolfas Damušis

Adolfas Damušis – Lietuvos chemikas, mokslininkas išradėjas, pasipriešinimo sovietiniam ir naciniam okupaciniams režimams veikėjas.

                                               

Vytautas Daujotis

1974 m. baigė Vilniaus universiteto Chemijos fakultetą. 1999 m. habilituotas fizinių mokslų daktaras. Nuo 1974 m. VU Chemijos fakulteto bendradarbis, 1988–1998 m. Bendrosios ir neorganinės chemijos katedros vedėjas, nuo 1999 m. profesorius. 1998– ...

                                               

Kazys Daukšas

Kazys Daukšas – mokslininkas, pedagogas, visuomenės veikėjas, propagandinis ateistas, Vilniaus universiteto analitikų mokyklos pradininkas.

                                               

Vitas Daukšas

Tėvas chemikas Kazys Daukšas. 1957 m. baigė Maskvos universitetą. 1967 m. chemijos daktaras, 1990 m. Lietuvos mokslų akademijos narys korespondentas 1960–2000 m. Vilniaus universiteto dėstytojas. 1960–1976 m. Vaistų sintezės ir tyrimo laboratorij ...

                                               

Juozas Degutis

1944 m. su pagyrimu baigė Kaišiadorių gimnaziją. 1944–1950 m. Kauno valstybiniame universitete studijavo organinių medžiagų technologiją, inžinierius technologas. 1951–1956 m. Kauno politechnikos instituto KPI dėstytojas. 1956–1961 m. Vilniaus un ...

                                               

Gervydas Dienys

1957 m. baigė Vilniaus universitetą. 1957–1975 m. ir nuo 1991 m. Vilniaus universiteto dėstytojas, 1965 m. docentas, nuo 1995 m. profesorius. Nuo 1975 m. dirba Biotechnologijos institute iki 1992 m. Taikomosios enzimologijos institutas, 1975–1991 ...

                                               

Milda Dugniūtė-Aušrienė

Gimė tarnautojų Pauliaus Dugnio ir Onos Dugnienės šeimoje. Nuo 1945 iki 1962 m. kartu su tėvais gyveno Priekulės mieste, kur 1962 m. baigė Priekulės vidurinę mokyklą. 1962–1967 m. studijavo Vilniaus universiteto Chemijos fakultete. Baigusi studij ...

                                               

Ignacijus Fonbergas

Ignacijus Fonbergas gimė 1801 m. Palenkės Bielske bajorų šeimoje. Šis miestas nuo 1795 m. iki 1807 m. priklausė Prūsijos karalystės Naujosios Rytų Prūsijos Balstogės departamentui. Ignacijaus senelis XVIII amžiuje nuvyko į Gardiną, kuriame dėka A ...

                                               

Vladas Gefenas

Vladas Gefenas – Lietuvos šachmatininkas, Europos korespondencinių šachmatų nugalėtojas, chemikas, LEU docentas.

                                               

Arūnas Gineitis

Gimė teisininko ir pedagogės šeimoje. Sudėtingu pokario laukotarpiu gyveno Telšiuose, nuo 1951 m. – Vilniuje. Pradėjo mokyklą lankyti Telšiuose, vėliau mokėsi Vilniaus A. Vienuolio, o baigė S. Nėries vidurinę mokyklą. Studijoms pasirinko Vilniaus ...

                                               

Teodoras Grotusas

Teodoras Grotusas – elektrolizės, fotochemijos dėsnių atradėjas, pirmasis Lietuvos fizikochemikas, geologas. Tėvas – kompozitorius, pianistas Dytrichas Evaldas von Grothusas. Jis įvedė tokius svarbius terminus: teigiamasis polius ir neigiamasis p ...

                                               

Jonas Janickis

Jonas Janickis – Lietuvos chemikas neorganikas, fizikochemikas, elektrochemikas, habilituotas fizinių mokslų daktaras, chemijos vadovėlių autorius.

                                               

Pranas Jodelė

Pranas Jodelė – žymiausias nepriklausomos Lietuvos chemikas technologas, profesorius, VDU rektorius.

                                               

Laima Jurevičienė

Laima Jurevičienė – lietuvių diplomatė, Lietuvos nepaprastoji ir įgaliotoji ambasadorė prie Europos Tarybos.

                                               

Aivaras Kareiva

Aivaras Kareiva – Lietuvos chemikas, habilituotas fizinių mokslų daktaras, docentas, profesorius. Nuo 1998 m. užima Vilniaus universiteto Chemijos fakulteto Bendrosios ir neorganinės chemijos katedros vedėjo – profesoriaus pareigas. 2006-2016 m. ...

                                               

Kęstutis Karpavičius

1958 m. baigė Vilniaus universitetą. 1986 m. chemijos mokslų daktaras. 1961–1967 m. dirbo Onkologijos institute, 1967–1995 m. Biochemijos institute, nuo 1993 m. profesorius.

                                               

Saulius Klimašauskas

Saulius Klimašauskas – Lietuvos biochemikas, habilituotas fizinių mokslų daktaras, profesorius, Lietuvos Mokslų Akademijos tikrasis narys, Didžiosios Britanijos "The Royal Society of Chemistry" narys.

                                               

Juozapas Algimantas Krikštopaitis

Juozapas Algimantas Krikštopaitis – Lietuvos mokslo istorikas ir filosofas, chemikas, eseistas, habilituotas humanitarinių mokslų daktaras.

                                               

Birutė Kudzienė

Birutė Kudzienė – chemikė, ilgametė Lietuvos mokslų akademijos chemijos ir cheminės technologijos instituto mokslinė bendradarbė.

                                               

Valdas Stanislovas Laurinavičius

1972 m. baigė Vilniaus universiteto Chemijos fakultetą. 1990 m. technikos mokslų daktaras. Nuo 1974 m. dirba Biochemijos institute, 1981–1989 m. Fermentinių analizatorių sektoriaus, nuo 1989 m. Bioanalizės skyriaus vedėjas, nuo 2004 m. ir institu ...

                                               

Jolanta Liesienė

1969 m. baigė Kauno politechnikos institutą. 1979 m. chemijos mokslų kandidatė, 2006 m. habilituota daktarė. Nuo 1919 m. Kauno politechnikos instituto nuo 1990 m. Kauno technologijos universitetas dėstytoja, nuo 1988 m. Organinės technologijos ka ...

                                               

Kęstutis Jonas Lynikas

Kęstutis Jonas Lynikas – Lietuvos chemikas, pinigų gamybos ekspertas, Australijos lietuvių visuomenės veikėjas.

                                               

Bronislovas Lubys

Bronislovas Lubys – Lietuvos verslininkas, pramonininkas, LR Aukščiausiosios Tarybos Akto Dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo signataras, chemikas, KTU docentas, KTU ir Klaipėdos universiteto garbės daktaras, mecenatas, Jonavos rajono ...

                                               

Zenonas Mačionis

Žmona architektė Živilė Antanina Mačionienė. 1957 m. baigė Vilniaus universitetą. 1964 m. chemijos mokslų kandidatas. 1957–1959 m. dirbo "Elnio" fabrike Šiauliuose, 1959–1962 m. Baltarusijos universiteto aspirantas, nuo 1962 m. Vilniaus universit ...

                                               

Adomas Mačiulis

1959 m. baigė Sąjunginį neakivaizdinį politechnikos institutą Maskvoje. 1970 m. chemijos mokslų daktaras. 1959–1972 m. dirbo Energetikos ir elektrotechnikos institute, 1973–1994 m. Fizikinių – techninių energetikos problemų institute; nuo 1973 m. ...

                                               

Juozas Matulis

1912 m. baigė Juodpėnų pradžios mokyklą, 1914–1917 m. mokėsi Liepojos gimnazijoje. 1920 m. Kauno pašto, telegrafo ir telefonų stoties telegrafo-telefono linijų prižiūrėtojas. 1920–1923 m. tarnavo Lietuvos kariuomenės elektrotechnikos batalione. 1 ...

                                               

Liudas Mažylis

Liudas Mažylis – Europos Parlamento narys, Lietuvos mokslininkas, Kauno Vytauto Didžiojo universiteto profesorius, politikos ir visuomenės veikėjas.

                                               

Abramas Molčadskis

1951 m. baigė Vilniaus universitetą. 1962 m. chemijos mokslų kandidatas. Dirbo Radijo matavimų prietaisų gamykloje, nuo 1969 m. – Chemijos ir chemijos technologijos institute nuo 1992 m. Chemijos institutas, 1969–1990 m. Galvanoplastikos laborato ...

                                               

Bronius Prapuolenis

Bronius Prapuolenis d. Pocvietyje, Žaliosios valsčius, Vilkaviškio apskritis – 1965 m. liepos 18 d. Orland Parke, Ilinojus) – chemijos inžinierius, pedagogas, publicistas.

                                               

Arianas Prokopčikas

Arianas Prokopčikas – Lietuvos chemikas, chemijos mokslų habilituotas daktaras, mokslininkas, išradėjas, patentų autorius.

                                               

Arūnas Ramanavičius

1973-1984 m. mokėsi Vilniaus 44-ojoje vidurinėje mokykloje, 1984-1991 m. studijavo Vilniaus universiteto Chemijos fakultete, 1993-1998 m. – studijavo Vilniaus universiteto doktorantūroje ir įgijo fizinių mokslų chemijos daktaro mokslinį laipsnį.

                                               

Valdemaras Razumas

Valdemaras Razumas – Lietuvos chemikas-inžinierius, profesorius, fizinių mokslų habilituotas daktaras, Lietuvos mokslų akademijos prezidentas.

                                               

Grigorijus Rozovskis

Grigorijus Rozovskis – Lietuvos chemikas, chemijos mokslų habilituotas daktaras, mokslininkas, išradėjas, patentų autorius.

                                               

Andrius Sniadeckis

Andrius Sniadeckis – Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės chemikas, biologas, filosofas, gydytojas; Vilniaus universiteto profesorius.

                                               

Rimantas Šadžius

1978 m. aukso medaliu baigė Vilniaus 23-ąją vidurinę mokyklą, sąjunginių jaunųjų chemikų olimpiados prizininkas. 1983 m. su pagyrimu baigė Maskvos M. Lomonosovo valstybinio universiteto Chemijos fakultetą, įgijo chemiko specialybę. Studijų metais ...

                                               

Milda Šalaševičienė

1953 m. sidabro medaliu baigė Vilniaus mergaičių 2-ją gimnaziją dabar Vilniaus Salomėjos Nėries gimnazija. 1958 m. baigė Vilniaus universitetą ir pradėjo dirbti Gelžbetoninių konstrukcijų gamyklos Nr. 3 Cheminės laboratorijos vadove. Dirbdama gam ...

                                               

Jonas Šimkus (1873)

Mokėsi Telšiuose, Palangos progimnazijoje, Šiaulių gimnazijoje, baigė Liepojos gimnaziją. 1900 m. baigė Maskvos universiteto Chemijos fakultetą, 1903 m. chemijos magistras. 1906 m. studijavo Ženevos universitete Šveicarija, farmacijos magistras. ...

                                               

Vaclovas Tričys

Vaclovas Tričys – chemikas, ekologas, pedagogas, Šiaulių miesto mokslo, politinis ir visuomenės veikėjas, profesorius.

                                               

Ksavera Vaištarienė

Ksavera Valerija Vaištarienė – lietuvių chemikė, chemijos mokslų daktarė, Vilniaus universiteto docentė, dėstytoja. Visuomenėje buvo žinoma kaip sveiko gyvenimo būdo ir sveikos mitybos propaguotoja, apie tai išleido ne vieną knygą.

                                               

Eugenijus Valatka

Eugenijus Valatka – lietuvių chemikas, cheminės inžinerijos mokslų daktaras, profesorius, Kauno technologijos universiteto rektorius.

                                               

Mindaugas Valius

Baigė Vilniaus universitetą. 1992-1995 m. stažavosi National Jewish Center for Immunology and Respiratory Medicine Denveryje Koloradas, JAV. Nuo 1995 m. grupės vadovas vystymosi biologijos laboratorijoje, Biochemijos institute. Nuo 1998 m. bioche ...

                                               

Egidijus Vareikis

1976 m. aukso medaliu baigė Kauno 7-ą vidurinę mokyklą. 1981 m. baigė Vilniaus valstybinio universiteto Chemijos fakultetą, įgijo chemijos dėstytojo specialybę. 1989 m. apgynė gamtos mokslų daktaro disertaciją. 1990 m. stažavo Sen Polio universit ...

                                               

Aušra Vektarienė

Motina Milda Šalaševičienė. Nuo gimimo buvo globojama motinos tėvų Stasio ir Eugenijos Kazlauskų, mokėsi Vilniaus 35-oje ir Salomėjos Nėries vidurinėse mokyklose. 1982 m. baigė Vilniaus Universitetą. 1986-1991 m. studijavo ir baigė neakivaizdinę ...

                                               

Vida Vičkačkaitė

Vida Vičkačkaitė – VU Analizinės ir aplinkos chemijos katedros docentė, daktarė, Lietuvos mokslo premijos laureatė.

                                               

Gražina Bigelytė-Bulavienė

Mokėsi Padumblių pradinėje mokykloje pas savo tėvą mokytoją Motiejų Bigelį, vėliau Vilniaus S. Nėries vidurinėje mokykloje. 1960 m. baigė lietuvių kalbą ir literatūrą Vilniaus universitete. Nuo 1956 m., nugalėjusi radijo diktorių konkurse, Lietuv ...