ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 137


                                               

Marijus Gudynas

Marijus Gudynas – lietuvių diplomatas, valstybės tarnautojas, Lietuvos Respublikos ambasadorius Airijoje.

                                               

Mykolas Jackevičius

1942–1945 m. Raudonosios armijos 16-osios lietuviškosios šaulių divizijos karys. 1946–1951 m. laikraščio "Tiesa" redakcijos informacijos skyriaus literatūrinis darbuotojas, atsakingojo sekretoriaus pavaduotojas, skyriaus vedėjas. 1952 m. baigė Vi ...

                                               

Kęstutis Jankauskas (1969)

1992 m. baigė Vilniaus universiteto Istorijos fakultetą. Nuo 1991 m. pradėjo dirbti Užsienio reikalų ministerijoje – Šiaurės Europos šalių skyriaus atašė, trečiuoju sekretoriumi. 1992–1996 m. – Lietuvos ambasados Švedijos Karalystėje atašė, pirma ...

                                               

Albinas Januška

1978–1983 m. studijavo Vilniaus ir Leningrado universitetuose. 1983–1990 m. Taikomosios enzimologijos instituto vyresnysis mokslinis bendradarbis. 1988 m. Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Seimo narys, socialinės komisijos pirmininkas, Sąjūdžio Vil ...

                                               

Eduardas Jatulis

Eduardas Jatulis mokėsi Šiaulių, Rusijos gimnazijose prasidėjus Pirmam pasauliniui karui, buvo pasitraukęs į Rusiją. 1918 m. grįžo į Lietuvą, dirbo mokytoju Linkuvos "Saulės" progimnazijoje. 1919 m. pakviestas į valstybės kontrolę kontrolieriaus ...

                                               

Arūnas Jievaltas

1985 m. baigė Vilniaus 9-ąją vidurinę mokyklą, 1992 m. – VU Pramonės ekonomikos fakultetą. Stažavosi JAV ir Japonijoje. 1991–1992 m. buvo Užsienio reikalų ministerijos Regioninės ekonominės analizės skyriaus, 1992–1993 m. – Europos integracijos s ...

                                               

Vytenis Junevičius

Nuo 1965 m. Vytenis Junevičius mokėsi Kauno 12-oje vidurinėje mokykloje, ją baigė 1976 m. Nuo 1976 iki 1981 m. studijavo Kauno politechnikos instituto KPI Inžinerinės ekonomikos fakultete, nuo 1987 iki 1989 m. KPI aspirantūroje, 1982–1984 m. buvo ...

                                               

Dainius Junevičius

1976 m. baigė Kauno 12-ąją vidurinę mokyklą, 1981 m. – Vilniaus universiteto Fizikos fakultetą. 1985–1988 m. neakivaizdžiai studijavo Lietuvos Mokslų akademijos Puslaidininkių fizikos instituto aspirantūroje. 1981–1983 m. dirbo inžinieriumi gamyk ...

                                               

Arvydas Juozaitis

Arvydas Juozaitis – Lietuvos filosofas, humanitarinių mokslų daktaras, rašytojas, publicistas, sportininkas, politinis bei visuomenės veikėjas.

                                               

Kornelija Jurgaitienė

1976 m. baigė Vilniaus S.Nėries vidurinę mokyklą, 1981 m. – Vilniaus universiteto Filologijos fakultetą. 1987–1990 m. mokėsi TSRS Mokslų Akademijos M.Gorkio Pasaulinės literatūros instituto aspirantūroje. Filologijos mokslų daktarė, apsigynė dise ...

                                               

Renatas Juška

Renatas Juška – lietuvių diplomatas, LR nepaprastasis pasiuntinys ir įgaliotasis ministras. Palaidotas Kauno raj. Tabariškių kapinėse.

                                               

Rolandas Kačinskas

1994 m. Vilniaus universitete baigė visuomeninės geografijos studijas. Politikos mokslo magistro laipsnį gavo Vidurio Europos universitete 1995 m., diplomatijos magistro - Lankasterio universitete 1996 m. 2005 m. Vilniaus universiteto Tarptautini ...

                                               

Rasa Kairienė

1978 m. baigė Vilniaus 31-ąją vidurinę mokyklą, 1983 m. – Vilniaus inžinierinį statybos institutą. 1983–1993 m. buvo Vilniaus politechnikumo dėstytoja. 1994–1995 m. dirbo Lietuvos užsienio reikalų ministerijos Ekonomikos departamento Techninės pa ...

                                               

Jurgis Povilas Kairiūkštis

Vienturtis žinomo nervų bei vidaus gydytojo Dr. Povilo Kairiūkščio ir dvarininkaitės, bajorės Sofijos Porčinskaitės lenk. Zofia Porczyńska sūnus. 1920 m. su tėvais iš Smolensko atvyko į Lietuvą. 1930 m. baigė Komercijos ir konsulinę mokyklą Lježe ...

                                               

Juozas Kajeckas

1909 m. atvyko į Lietuvą. Baigė Kidulių mokyklą, 1927 m. baigė Monpeljė universitetą Prancūzija, finansai ir administravimas, 1928 m. įgijo teisės licenciato laipsnį, 1929 m. baigė Politinių mokslų mokyklą Paryžiuje. 1929–1930 m. ir 1935–1939 m. ...

                                               

Romualdas Kalonaitis

1959 m. baigė Kauno 6–ąją vidurinę mokyklą, 1965 m. – Kauno politechnikos institutą, įgydamas inžinieriaus ekonomisto specialybę. 1965–1967 m. Vilniaus kuro aparatūros gamykloje inžinierius ekonomistas ir skyriaus vedėjas, 1967–1972 m. – Valstybi ...

                                               

Dainius Kamaitis

Dainius Kamaitis – Lietuvos diplomatas, buvęs Lietuvos Respublikos ambasadorius Japonijoje, Filipinams, Australijai ir Naujajai Zelandijai. Lietuvos ambasados Japonijoje steigėjas ir pirmasis šioje valstybėje akredituotas Lietuvos diplomatas. Lie ...

                                               

Raimundas Karoblis

Raimundas Karoblis – Lietuvos diplomatas, Nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius, teisininkas, užsienio reikalų viceministras, krašto apsaugos ministras.

                                               

Valdemaras Katkus

Valdemaras Katkus – ekonomistas, žurnalistas, diplomatas, politinis veikėjas, Nepriklausomos valstybės atkūrimo akto signataras.

                                               

Rimutis Klevečka

1974 m. baigė Panevėžio J.Balčikonio vidurinę mokyklą, 1979 m. – Vilniaus universiteto Matematikos fakultetą. 1979–1990 m. buvo Elektrografijos mokslinio tyrimo instituto specialistas, vyriausias specialistas, vedantysis inžinierius, sektoriaus v ...

                                               

Andrius Krivas

Andrius Krivas – lietuvių diplomatas, Lietuvos nuolatinės atstovybės prie Jungtinių Tautų biuro ir kitų tarptautinių organizacijų Ženevoje vadovas, Nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius.

                                               

Domas Krivickas

1929 baigė Lietuvos universiteto Teisių fakultetą. 1929–1932 studijavo Kelno ir Berlyno universitetuose bei Hagos tarptautinės teisės akademijoje. 1934 m. teisės daktaras. 1932–1944 m. skaitė paskaitas Vilniaus universitete, Karininkų aukštuosiuo ...

                                               

Kęstutis Kudzmanas

1971–1982 m. mokėsi Vilniaus 31-ojoje vidurinėje mokykloje. 1982–1989 m. studijavo Vilniaus universiteto Fizikos fakultete. 1989–1991 m. VU Fizikos fakulteto laboratorijos vedėjas. 1992–1994 m. studijavo VU Tarptautinių santykių ir politikos moks ...

                                               

Mindaugas Ladiga

1985 m. baigė Vilniaus inžinerinį statybos institutą. 1992–1997 m., 2001–2005 m. ir 2009 m. Valstybės saugumo departamento tarnautojas. 1997–2001 m. Lietuvos Respublikos ambasados Rusijoje antrasis sekretorius. 2005–2006 m. Lietuvos Respublikos a ...

                                               

Kęstutis Lančinskas

1992 m. baigė Vilniaus universiteto Teisės fakultetą. 1990–1991 m. VRM Tardymo valdybos tardytojas. 1991–1992 m. Vilniaus miesto vyriausiojo policijos komisariato Organizuoto nusikalstamumo tyrimo skyriaus inspektorius, 1992 m. – komisariato Krim ...

                                               

Vytautas Leškevičius

Vytautas Leškevičius – buvęs lietuvių diplomatas, Lietuvos Respublikos nuolatinis atstovas prie NATO. Nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius.

                                               

Mykolas Lietuvis

Mykolas Lietuvis – pseudonimas, šveicarų leidėjo J. Greiser duotas nežinomam traktato "Apie totorių, lietuvių ir maskvėnų papročius" autoriui. Daugiau apie Mykolą Lietuvį beveik nieko nėra žinoma, tačiau egzistuoja įvairios prielaidos, kas jis ga ...

                                               

Stasys Lozoraitis (1898)

Gimė visuomenės veikėjo, publicisto bei advokato Motiejaus Lozoraičio ir Marijos Jaroševičiūtės šeimoje. Kaune baigė keturias gimnazijos klases, 1918 m. Voroneže Rusija lietuvių Martyno Yčo gimnaziją. 1918 m. pabaigoje grįžęs į Lietuvą pradėjo di ...

                                               

Ina Marčiulionytė

Ina Marčiulionytė – Lietuvos diplomatė, kultūros vadybininkė. Nuo 2020 m. rugsėjo vadovauja ES delegacijai Laose.

                                               

Aleksandras Matonis

1989 m. baigė Vilniaus 45-ąją vidurinę mokyklą, 1994 m. – Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Žurnalistikos institutą. 1993 m. stažavo JAV pagal Informacijos agentūros programą "Televizija Amerikoje". 1991–1992 m. dirbo Lietuvos radijo ...

                                               

Edvardas Mažeikis

1979 m. baigė Papilės Simono Daukanto vidurinę mokyklą. 1983 m. baigė Černigovo aukštąją karo aviacijos lakūnų mokyklą, 1995–1997 m. studijavo Bundesvero vadovavimo akademijoje Hamburge Vokietijoje, baigė karininkų kursus General Staff course. 20 ...

                                               

Oskaras Milašius

Gimė Čerėjos dvare dab. Baltarusijos teritorija, bajorų šeimoje. Tėvai, Lietuvos bajorų palikuonis karininkas ir Lenkijos žydo duktė, ilgą laiką gyveno nesusituokę dėl tėvo giminės priešpriešos ir paniekos. Oskarą 1889 m. tėvas išvežė mokytis Par ...

                                               

Romanas Miliauskas

Romanas Miliauskas – Lietuvos filologas, žurnalistas, redaktorius, diplomatas, humanitarinių mokslų daktaras.

                                               

Rimantas Morkvėnas

1967 m. baigė Panevėžio 1-ąją vidurinę mokyklą, 1972 m. – Vilniaus universiteto Matematikos fakultetą. 1972–1975 m. mokėsi Lietuvos mokslų akademijos Matematikos instituto aspirantūroje. Matematikos mokslų daktaras. 1976–1977 m. buvo Fizikos ir m ...

                                               

Violeta Motulaitė

Violeta Motulaitė – Lietuvos diplomatė, ambasadorė. Turi Nepaprastojo pasiuntinio ir įgaliotojo ministro diplomatinį rangą.

                                               

Jurgis Narjauskas

Jurgis Narjauskas – Romos katalikų prelatas, diplomatas, vertėjas, spaudos veikėjas ir tautosakininkas.

                                               

Tomas Naruševičius

Baigė Maskvos universiteto Fizikos ir matematikos fakultetą bei Maskvos aukštąją technikos mokyklą. Dirbo Maskvos įmonių, centrinės elektrinės statyboje, Maskvos tramvajaus dirbtuvių vyr. inžinierius. Stažavo Prancūzijoje, Didžiojoje Britanijoje, ...

                                               

Antanas Nesavas

1966 m. baigė vidurinę mokyklą Kaune, 1971 m. Vilniaus universiteto VU Istorijos fakultetą. Nuo 1974 m. dirbo VU Filosofijos istorijos katedros dėstytoju. 1975 m. apgynė filosofijos mokslų kandidato disertaciją. Nuo 1980 m. dirbo LSSR MA filosofi ...

                                               

Jaroslav Neverovič

Jaroslav Neverovič – lenkų kilmės Lietuvos politikas ir diplomatas, užsienio reikalų viceministras, energetikos ministras.

                                               

Jonas Norkaitis (1892)

Jonas Norkaitis, Rusijos imperija – 1983 m. kovo 22 d. Bad Mergentheime, VFR) – Lietuvos ekonomistas ir diplomatas, Vokietijos lietuvių bendruomenės veikėjas.

                                               

Renatas Norkus

1992 m. baigė Vilniaus Universiteto Teisės fakultetą. 1991 m. pradėjo dirbti Užsienio reikalų ministerijoje – buvo trečiuoju sekretoriumi URM Vidurio ir Rytų Europos skyriuje, antruoju sekretoriumi Europos ir Saugumo Bendradarbiavimo skyriuje. 19 ...

                                               

Česlav Okinčic

Česlav Okinčic – teisininkas, verslo teisės advokatas, Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos akto dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo signataras.

                                               

Konstantinas Olšauskas

Konstantinas Olšauskas – Lietuvos kunigas, knygnešys, diplomatas, politinis bei visuomenės veikėjas.

                                               

Jonas Paslauskas

1975 m. baigė Panevėžio 5-ąją vidurinę mokyklą, 1983 m. – Vilniaus universiteto Filologijos fakultetą. 1984–1989 m. dirbo Lietuvos komjaunimo CK Studentų skyriaus instruktoriumi, skyriaus vedėju. Nuo 1989 m. – LTSR URM I-asis sekretorius. Nuo 199 ...

                                               

Petras Žilionis (1907)

Baigė Marijampolės gimnaziją. 1925–1930 m. studijavo teisę Vytauto Didžiojo universitete. 1930–1932 m. būdamas Užsienio reikalų ministerijos stipendininku studijavo politinius mokslus ir tarptautinę teisę Paryžiaus Laisvojoje politinių mokslų mok ...

                                               

Erikas Petrikas

1985 m. baigė Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultetą. 1992 - 1994 m. buvo atašė Lietuvos ambasadoje Danijoje, 1994 - 1998 m. - ambasadoje Didžiojoje Britanijoje. 1998 - 2001 m. - Lietuvos URM Administracinio departamento direktorius. 2001 - 2 ...

                                               

Vytautas Pinkus

1991 m. baigęs Vilniaus universiteto Matematikos fakultetą pradėjo dirbti Užsienio reikalų ministerijos Informacinio-techninio aptarnavimo skyriuje. 1995–1999 m. buvo patarėjas Lietuvos ambasadoje Belgijoje bei nuolatinėje atstovybėje prie Europo ...

                                               

Audra Plepytė-Jara

1993 m. Vilniaus universitete igijo filosofijos studijų bakalauro laipsnį, o 1995 m. tapo filosofijos magistre. 1992–1994 m. studijavo Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute ir įgijo tarptautinių santykių diplom ...

                                               

Romanas Podagėlis

1961 m. baigė Vilniaus geležinkelio technikumo pramonės ir civilinės statybos specialybę, 1966 m. – KPI Vilniaus fakultetą. 1969–1973 m. mokėsi VISI aspirantūroje. Docentas, technologijos mokslų daktaras. Nuo 1973 m. dirbo VISI Gelžbetoninių kons ...

                                               

Darius Pranckevičius

1985–1992 m. studijavo Vilniaus Universiteto Ekonomikos fakultete, gamybos valdymo ir ekonomikos specialybėje. 1992 m. stažavosi Diplomatų mokymo programoje Stenfordo Universitete, Hoover Institute JAV. 1991–1993 m. buvo Užsienio reikalų minister ...