ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 139


                                               

Rafał Abkowicz

Gimė 1896 m. kovo 16 d. Trakuose, Abrahamo ir Esteros Aranovičiūtės šeimoje. Jaunystėje mokėsi pas dvasininką Boguslavą Firkovičių. 1915 m. liepą pašauktas tarnauti į Rusijos imperijos kariuomenę. Dalyvavo I pasauliniame kare, 1918 m demobilizuot ...

                                               

Leonidas Bondaras

Gimė 1913 m. gegužės 7 d. Merkinėje. 1935 m. baigė Vilniaus stačiatikių seminariją, 1939 m. teologijos studijas Varšuvos universitete. 1940–1942 m. dirbo Vilniaus Šv. Dvasios cerkvėje. 1943–1945 m. dirbo Mogiliave ir Mscislave. 1945–1947 m. dėstė ...

                                               

Pranciškus Būčys

Pranciškus Petras Būčys – Lietuvos Rytų apeigų vyskupas, teologas, marijonas, Lietuvių katalikų mokslų akademijos akademikas, teologijos daktaras.

                                               

Boguslavas Firkovičius

Gimė 1865 m. birželio 17 d. Trakuose, Trakų kenesos hazano Nisano Firkovičiaus šeimoje. 1880 m. baigė Trakų apskrities mokyklą. Baigęs mokslus išvyko į Krymą mokytis karaimų religijos pas hazaną Z. Charczenki. 1885 m. grįžo į Trakus ir tapo karai ...

                                               

Simonas Firkovičius

Gimė 1897 m. lapkričio 28 d. Trakuose. 1914 m. su šeima evakavosi į Krymą. Mokėsi vienintelėje pasaulyje Eupatorijos karaimų dvasinėje seminarijoje, kurią baigė 1919 metais. 1920 m. grįžo į Trakus, buvo išrinktas dvasininku, vėliau vyr. dvasinink ...

                                               

Inija Trinkūnienė

Inija Trinkūnienė – Lietuvos etnologė, folkloristė, kultūros sociologė, psichologė, folkloro grupės "Kūlgrinda" vadovė, senojo lietuvių tikėjimo bendruomenės "Romuva" vyriausioji krivė.

                                               

Urbonas Raškevičius

Urbonas Raškevičius OFM, lenk. Urban Raszkiewicz – Romos katalikų kunigas ir pedagogas Lenkijoje, Prūsijoje bei JAV. Pranciškonų vienuolis.

                                               

Antanas Savickis

Mokėsi Kalvarijos parapijinėje mokykloje, vėliau studijavo mediciną Vilniaus universitete. 1812 m. parašė medicinos daktaro disertaciją. Tarnavo karo gydytoju Napoleono kariuomenėje. 1819 m. baigė Varnių kunigų seminariją. Tais pačiais metais įšv ...

                                               

Jonas Trinkūnas

Jonas Trinkūnas, dvasinis vardas Jaunius – Lietuvos etnologas, folkloristas, religijotyrininkas, senojo lietuvių tikėjimo bendruomenės "Romuva" vyriausiasis krivis.

                                               

Ona Aleknavičienė

1981 m. baigė Vilniaus universitetą. 1999 m. apgynė disertaciją "Postilės perikopių šaltiniai", humanitarinių mokslų daktarė. 1981–1992 m. leidyklos "Mokslas", 1992–1994 m. Mokslo ir enciklopedijų leidyklos mokslinė redaktorė. Nuo 1994 m. Lietuvi ...

                                               

Vytautas Ambrazas

Brolis Algirdas Jonas Ambrazas 1934–2016, sūnus Saulius Ambrazas 1957–2010. 1947–1948 m. studijavo Vytauto Didžiojo universitete, 1952 m. baigė Vilniaus pedagoginį institutą. Nuo 1953 m. Lietuvių kalbos instituto mokslinis bendradarbis, 1989–2001 ...

                                               

Romualdas Apanavičius

Romualdas Apanavičius – Lietuvos etnologas, birbynininkas, habilituotas humanitarinių mokslų daktaras.

                                               

Juozas Banaitis

Juozas Banaitis – Lietuvos muzikos pedagogas, chorvedys, kultūros veikėjas, spaudos, radijo darbuotojas, partinis veikėjas.

                                               

Valdas Bartasevičius

1972 m. baigė Vilniaus S. Nėries vidurinę mokyklą, 1977 m. Vilniaus universiteto Istorijos fakultete – žurnalistikos specialybę. 1981–1983 m. mokėsi Maskvos universiteto žurnalistikos fakulteto aspirantūroje. 1978 m. pradėjo dirbti Vilniaus unive ...

                                               

Jūra Marija Baužytė

1951 m. baigė Panevėžio 2-ąją vidurinę mokyklą, 1956 m. Vilniaus universiteto Istorijos-filologijos fakultete – žurnalistikos specialybę. 1956 m. "Valstiečių laikraščio", 1957–1960 m. laikraščio "Komjaunimo tiesa" korespondentė. 1960–1992 m. "Tie ...

                                               

Danguolė Beresnevičienė

1982 m. baigė Vilniaus universitetą. 1996 m. habilituota socialinių mokslų daktarė. 1991–1998 m. dirbo Pedagogikos institute. 1991–1995 m. dar Kauno technologijos universiteto dėstytoja, 1992–2000 m. – Vilniaus pedagoginio universiteto dėstytoja, ...

                                               

Viktoras Beržinis

Sūnus režisierius Saulius Beržinis. 1952 m. baigė Vilniaus pedagoginį institutą. 1954–1958 m. dirbo Lietuvių kalbos ir literatūros institute, 1958–1983 m. lietuviškų enciklopedijų redakcijose: 1963–1969 m. Mažosios lietuviškosios tarybinės encikl ...

                                               

Henrikas Ernestas Blazas

1924–1930 m. Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakultete studijavo lietuvių literatūrą ir filosofiją. 1928–1930 m. jo paties įsteigto laikraščio "Studentas" redaktorius, 1929–1933 m. laikraščio "Naujas žodis", savaitraščio "Diena" ir hum ...

                                               

Bernardas Brazdžionis

Bernardas Brazdžionis – lietuvių prozininkas, poetas, dramaturgas, spaudos darbuotojas, muziejininkas, literatūros kritikas. Slapyvardžiai: Vytė Nemunėlis, J. Brazaitis, J. Stebeikis, B. Brn., B. Nardis Brazdžionis, Bern. Žvainius, J. Braz., Jaun ...

                                               

Albertas Broga

1969–1974 m. studijavo grafiką LSSR dailės institute. 1975–1978 m. LSSR konservatorijos Klaipėdos fakultetų dailės skyriaus dėstytojas. 1978–1991 m. leidyklos "Mintis" dailininkas, nuo 1984 m. vyr. dailininkas. Nuo 2000 m. Mokslo ir enciklopedijų ...

                                               

Algirdas Brukas

1959 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją. 1959–1961 m. Kauno apželdinimo tresto medelyno vedėjas. 1961–1996 m. dirbo Miškotvarkos institute, 1969–1996 m. direktorius, 1994–1996 m. dar ir Miškų ūkio ministerijos sekretorius. 1992–1996 m. Lietuv ...

                                               

Arūnas Bukantis

1984 m. baigė Vilniaus universitetą. 1988–1990 m. studijavo aspirantūroje Sankt-Peterburgo Vyriausioje Geofizikos observatorijoje. 1992 m. fizinių mokslų daktaras. 2004 m. Vilniaus universitete atliko habilitacijos procedūrą fizinių mokslų srityj ...

                                               

Antanas Buračas

Antanas Buračas – vienas iš Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio steigėjų; politekonomijos, tarptautinių finansų ir investicijų specialistas, metaekonomikos tyrėjas.

                                               

Genovaitė Burneikienė

1959 m. baigė Žeimių vidurinę mokyklą, 1961 m. Kauno statistikos technikumą, 1972 m. Vilniaus universiteto Istorijos fakultete įgijo žurnalistikos specialybę. Nuo 1972 m. Vilniaus universiteto Žurnalistikos katedros jaunesnioji mokslinė bendradar ...

                                               

Julius Būtėnas

Mokėsi Alytaus, Merkinės gimnazijose. 1925 m. pradėjo bendradarbiauti spaudoje – žurnale "Aušrinė". 1929–1934 m. Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakultete studijavo lietuvių bei prancūzų literatūrą ir pedagogiką. Dalyvavo stude ...

                                               

Joana Civilkaitė

1946–1948 m. dirbo laikraščio "Tarybų Lietuva" redakcijoje. 1946–1949 m. studijavo Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Istorijos-filologijos fakultete. 1948–1949 m. LLKJS Kauno miesto rajono komiteto sekretorė. Baigė Centrinę komjaunimo mokyklą p ...

                                               

Kajetonas Julius Čeginskas

Kajetonas Julius Čeginskas – Lietuvos antinacinio pasipriešinimo dalyvis, išeivijos veikėjas, sociologijos daktaras.

                                               

Jonas Čičinskas

1963 m. baigė Vilniaus universitetą VU. 1972 m. ekonomikos mokslų kandidatas, disertacija "Marksistinis-lenininis mokymas apie visuomeninę socialistinę nuosavybę ir jo smulkiaburžuazinių iškraipymų kritika". 1988 m. ekonomikos mokslų daktaras. 19 ...

                                               

Algirdas Eduardas Čižas

Algirdas Eduardas Čižas – Lietuvos inžinierius statybininkas, habilituotas technologijos mokslų daktaras.

                                               

Leonardas Dambriūnas

1934 m. baigė Vytauto Didžiojo universitetą, 1941–1944 m. jame dėstė. 1944 m. pasitraukė iš Lietuvos. 1945–1949 m. mokytojavo lietuvių pabėgėlių gimnazijoje Miunchene. 1949 m. persikėlė į JAV, 1950–1953 m. dėstė Lituanistikos institute, vasaromis ...

                                               

Juozas Vincentas Danys

Juozas Vincentas Danys – Lietuvos hidrotechnikos inžinierius, Vytauto Didžiojo universiteto profesorius, Kanados lietuvių veikėjas.

                                               

Leonardas Algirdas Dargis

1931–1939 m. dirbo Žemės banke Kaune, 1933–1939 m. ir Prekybos mokykloje, 1934–1938 m. jos direktorius. 1939–1941 m. Baltijos transporto bendrovės Klaipėdoje direktorius. Bendradarbiavo žurnale "Tautos ūkis". Po Antrojo pasaulinio karo gyveno Vok ...

                                               

Kęstutis Demskis

1951 m. baigė Tytuvėnų vidurinę mokyklą, 1955 m. – žurnalistikos studijas Maskvoje. 1958–1960 m. laikraščio "Komsomolskaja pravda" korespondentas Lietuvai, 1960–1971 m. laikraščio "Komjaunimo tiesa" skyriaus vedėjas, redaktoriaus pavaduotojas. 19 ...

                                               

Vytautas Vaclovas Doniela

1948 m. baigė lietuvių gimnaziją Dedelstorfe Vokietija ir išvyko į Australiją. 1952 m. vienas Australijos lietuvių studentų sąjungos steigėjų. 1956 m. baigė Sidnėjaus universitetą. 1959 m. daktaras. 1959-1987 m. dėstė filosofiją Niukastlio univer ...

                                               

Jonas Dromantas (1927)

Gimė daugiavaikėje pasiturinčio ūkininko šeimoje. Tėvai išaugino 7 sūnus ir 5 dukras. Mokėsi Endriejavo pradžios mokykloje, Plungės ir Švėkšnos gimnazijose. 1952 m. su pagyrimu baigė Lietuvos žemės ūkio akademijos Žemės ūkio mechanizacijos fakult ...

                                               

Konstantinas Gaurylius

1940–1941 m. LLKJS Židikų valsčiaus komiteto sekretorius. 1941–1945 m. 16-osios lietuviškosios divizijos karys. Nuo 1943 m. SSKP narys. 1945 m. baigė Podolsko pėstininkų karo mokyklą, 1957 m. Lenino karinę politinę akademiją. 1957–1964 m. batalio ...

                                               

Juozapas Girdzijauskas

Juozapas Girdzijauskas – Lietuvos literatūros tyrinėtojas, habilituotas humanitarinių mokslų daktaras.

                                               

Vytautas Girdzijauskas (1930)

1937-1949 m. mokėsi Vadžgirio pradžios mokykloje, Eržvilko ir Šimkaičių mokyklose. 1949-1954 m. Vilniaus universiteto Istorijos ir filologijos fakultete studijavo rusų kalbos ir literatūros specialybę. 1950-1954 m. mokėsi Vilniaus J. Tallat-Kelpš ...

                                               

Juozas Girnius

1926 m. Sudeikiuose baigė pradžios mokyklą ir 1928 m. įstojo į Utenos gimnaziją penktą klasę. Ją baigęs, 1932 m. įstojo į Vytauto Didžiojo universiteto VDU Teologijos ir filosofijos fakultetą. Jame studijavo filosofiją. Universitetą baigė 1936 m. ...

                                               

Vilius Grabauskas

Vilius Jonas Grabauskas – Lietuvos gydytojas kardiologas, sveikatos apsaugos organizatorius, habilituotas biomedicinos mokslų daktaras.

                                               

Albinas Gricius

1960 m. baigė Vilniaus pedagoginį institutą. 1969 m biologijos mokslų kandidatas. 1959–1972 m. ir 1988–1999 m. dirbo Botanikos institute, 1972–1988 m. – Vyriausiojoje enciklopedijų redakcijoje; 1972–1987 m. Biologijos ir medicinos mokslų redakcij ...

                                               

Bronius Grigelionis

1942–1949 m. mokėsi Vaškų progimnazijoje, 1950–1954 m. Žeimelio vidurinėje mokykloje. 1954–1959 m. studijavo Vilniaus universiteto Fizikos-matematikos fakultete. Nuo 1959 m. Matematikos ir kibernetikos instituto nuo 1990 m. Matematikos ir informa ...

                                               

Eugenijus Ignatonis

Mokėsi Kauno J. Gruodžio muzikos mokykloje. 1953–1958 m. studijavo LSSR konservatorijoje Stasio Vainiūno klasė. Nuo 1958 m. LSSR konservatorijos nuo 2004 m. LMTA dėstytojas. 1974–1986 m. Pedagogikos katedros vedėjas, 1989–1994 m. Fortepijono ir m ...

                                               

Aleksandras Indriulaitis

Aleksandras Indriulaitis – Lietuvos menotyrininkas, Visuotinės lietuvių enciklopedijos, Kultūros paminklų enciklopedijos straipsnių autorius, dailininkas.

                                               

Gediminas Isokas

Gediminas Petras Isokas – Lietuvos rašytojas, miškininkas, publicistas, gamtininkas, žurnalistas. Gediminas Isokas mokėsi Kušnieriūnų pradinėje, Švenčionių gimnazijoje, Užpalių septynmetėje mokykloje. 1949 m. baigė Vilniaus miškų technikumą. 1966 ...

                                               

Eugenijus Ivanauskas (1959)

1977 m. baigė Kauno 28-ąją vidurinę mokyklą. 1982 m. baigė Vilniaus universiteto Istorijos fakultetą. 1986–1991 m. Mokslinės – metodinės kultūros paminklų tarybos istorikas ir archeologas. 1991–2003 m. Lietuvos kultūros paveldo mokslinio centro n ...

                                               

Algimantas Jakimavičius

1963 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją. 1970 m. apgynė disertaciją "Parazitiniai plėviasparniai - brakonidai Hymenoptera, Brakonidae Lietuvos TSR soduose", biologijos mokslų kandidatas. 1966–2003 m. dirbo Zoologijos ir parazitologijos instit ...

                                               

Ferdinandas Jakšys

Žmona Marija Rožė Jakšienė g. 1939 m. – gydytoja anesteziologė reanimatologė. Duktė Eglė Jakšytė-Ramanauskienė g. 1965 m. – teatro režisierė.

                                               

Juozas Jankauskas (1931)

Juozas Jankauskas – Lietuvos ekonomistas, socialinių mokslų daktaras, sporto ir visuomenės veikėjas.

                                               

Rudolfas Jansonas

Nuo 1961 m. lankė Panevėžio dramos teatro studiją, Juozo Miltinio mokinys. 1964 m. baigęs vidurinę mokyklą, studijavo mediciną Kaune. 1966-2014 m. vaidino Panevėžio dramos teatre nuo 1995 m. J. Miltinio dramos teatras, nuo 1995 m. ir Panevėžio mu ...