ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 140


                                               

Jonas Kalvanas

Baigė Biržų gimnaziją. 1933–1936 m. studijavo teologiją Vytauto Didžiojo universitete, 1939 m. baigė teologijos studijas Rygos universitete. 1940 m. ordinuotas kunigu. Nuo 1940 m. Tauragės, Sartininkų, Batakių, Skaudvilės ir kitų parapijų kunigas ...

                                               

Juozas Kapočius

Mokėsi Ukmergės gimnazijoje ir Kauno aukštesniojoje technikos mokykloje. 1927 m. išvyko į Urugvajų. 1930 m. Montevidėjuje baigė spaustuvininkų mokyklą.1933 m. grįžo į Lietuvą, dirbo Klaipėdos "Ryto" bendrovės spaustuvės techniniu vedėju, pirmą ka ...

                                               

Arvydas Karaška

1969 m. baigė Lietuvos konservatorijos V. Venckaus klasę, 1966–1976 m. su pertraukomis dar studijavo kompoziciją J. Juzeliūno klasėje). 1976–2002 m. vadovavo folkloro ansamblių "Ratilio", "Dijuta" instrumentinėms grupėms, Skriaudžių "Kanklėms" ir ...

                                               

Jonas Karys-Kareckas

Jonas Karys-Kareckas – Lietuvos ir JAV lietuvių visuomenės veikėjas, ekonomistas, žurnalistas, numizmatas.

                                               

Vytautas Kazakevičius (1930)

Vytautas Kazakevičius – sovietinis žurnalistas, literatūrologas, publicistas, politinis bei visuomenės veikėjas.

                                               

Adolfas Klimas

Brolis Petras Klimas. 1912–1916 m. su pertraukomis studijavo teisę ir pedagogikos dalykus A. Šaniavskio universitete Maskvoje. 1915–1916 m. dirbo Lietuvių draugijoje nukentėjusiems dėl karo šelpti, nuo 1916 m. – šios draugijos Kultūros ir švietim ...

                                               

Albinas Kusta

1940–1958 m. mokėsi Kišūnų septynmetėje ir Užpalių vidurinėse mokyklose. 1963 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją. 1988 m. technikos mokslų daktaras. 1996 m. Lietuvos mokslų akademijos narys korespondentas, 1999 m. Švedijos karališkosios žemės ...

                                               

Bronius Kviklys

1921–1924 m. mokėsi Daugailių pradžios mokykloje. 1937 m. Vytauto Didžiojo universiteto Teisės fakultete baigė ekonomiką, 1938–1941 m. – teisę Kauno ir Vilniaus universitetuose. 1932–1934 m. leidinių "Mūsų sportas", "Kūno kultūra ir sveikata", 19 ...

                                               

Vytautas Landsbergis

Vytautas Landsbergis – lietuvių politikas, visuomenės veikėjas, meno, muzikos ir kultūros istorikas. Gimė 1932 m. spalio 18 d. Kaune architekto Vytauto Landsbergio-Žemkalnio ir akių gydytojos Onos Jablonskytės-Landsbergienės šeimoje. Gimtajame mi ...

                                               

Albinas Liaugminas

Albinas Liaugminas – Lietuvos pedagogas, psichologas, JAV lietuvių visuomenės veikėjas, filosofijos daktaras.

                                               

Antanas Liuima

Gimė ir augo gausioje valstiečių Pranciškos ir Mikalojaus Liuimų šeimoje. Iš aštuonių vaikų trys tapo vienuoliais: Antanas ir Pranas – jėzuitais, Elena 1911–1987 – Seserų Švč. Jėzaus Širdies Tarnaičių kongregacijos narė. A.Liuima 1928 m. pradėjo ...

                                               

Nijolė Lukšionytė-Tolvaišienė

Nijolė Lukšionytė-Tolvaišienė – Lietuvos menotyrininkė, architektūros istorikė, nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatė.

                                               

Jonas Macaitis

1949 m. Vilniaus universitete baigė vokiečių kalbą ir literatūrą. 1949–1964 m. dirbo Politinės ir mokslinės literatūros leidykloje, 1956–1964 m. redakcijos vedėjas. 1964–1965 m. Mažosios lietuviškosios tarybinės enciklopedijos redakcijos redaktor ...

                                               

Algirdas Matukonis

Algirdas Matukonis – Lietuvos inžinierius technologas, tekstilininkas, profesorius, habilituotas technologijos mokslų daktaras.

                                               

Stasė Matulaitytė

1958 m. Vilniaus universitete baigė bibliotekininkystės specialybę. 1971 m. istorijos mokslų kandidatė, 1993 m. nostrifikuota humanitarinių mokslų daktarė. 1974 m. Informacijos darbuotojų kvalifikacijos kėlimo institute Maskvoje baigė informacini ...

                                               

Mykolas Mikalajūnas

Tėvai, seneliai ir proseneliai buvo evangelikai reformatai. Gyveno ir mokėsi Kėdainiuose. 1959 m. Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakultete įgijo meteorologo specialybę. Dirbo sinoptiku laivuose, plaukiojo su žvejais, banginių medžiotojais, d ...

                                               

Antanas Miknius

1960 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją. 1969 m. ekonomikos mokslų kandidatas. 1966–2008 m. Lietuvos žemės ūkio akademijos nuo 1996 m. Lietuvos žemės ūkio universitetas dėstytojas, 1976–1987 m. Žemėtvarkos ir geodezijos katedros vedėjas, 1997 ...

                                               

Antanas Milaknis

1930 m. baigė Karo mokyklos kursus. 1930–1931 m. Vytauto Didžiojo universitete studijavo teisę, 1931–1932 m. – žemės ūkio akademijoje, 1932–1938 m. – Vienos Aukštojoje veterinarijos mokykloje. 1938 m. veterinarijos daktaras. 1938 m. dirbo žemės ū ...

                                               

Kazys Misius

1961 m. baigė Kvėdarnos vidurinę mokyklą, 1967 m. – Kauno politechnikos instituto Vilniaus filialą. Dirbo Kultūros paveldo centre ir Vilniaus dailės akademijoje.

                                               

Antanas Pakerys

Mokėsi Avižių pradinėje mokykloje, 1956 m. baigė Dusetų Kazimiero Būgos vidurinę mokyklą. 1959–1964 m. Vilniaus pedagoginiame institute VPI studijavo lietuvių kalbą ir logopediją. 1960–1964 m. VPI Psichologijos katedros laborantas. 1964–2010 m. L ...

                                               

Vytautas Pavilanis

Vytautas Pavilanis – gydytojas, virologas, Lietuvių katalikų mokslo akademijos akademikas, Lietuvių enciklopedijos bendradarbis.

                                               

Zigmantas Pocius

1954 m. baigė Viduklės vidurinę mokyklą, o 1959 m. Vilniaus universitetą. 1959–1964 m. mokytojavo Kudirkos Naumiestyje, Klaipėdoje. 1964–1984 m. Enciklopedijų leidyklos jaunesnysis redaktorius, redaktorius, Meno redakcijos vedėjas. 1984–1988 m. l ...

                                               

Mykolas Požarskas

Mykolas Požarskas – Lietuvos teisininkas, teisėtyrininkas tarptautininkas, leidybos ir spaudos darbuotojas, sovietinis partinis veikėjas.

                                               

Antanas Račis

Antanas Račis – enciklopedininkas, 2001–2015 metais leistos "Visuotinės lietuvių enciklopedijos" vyriausiasis redaktorius.

                                               

Vytautas Rakauskas

Mokėsi Ukmergės gimnazijoje. 1946 m. suimtas, iki 1953 m. kalintas Archangelsko srities lageriuose. Grįžęs dirbo statybose Ukmergėje, 1961 m. baigė VU lietuvių kalbą ir literatūrą. Dirbo mokytoju Molėtų rajone. Nuo 1970 m. dirbo redaktoriumi "Vag ...

                                               

Juozas Rauktys

Juozas Rauktys – miškininkas, pedagogas, mokslininkas, profesorius, Lietuvių enciklopedijos miškininkystės ir botanikos skyrių redaktorius ir bendradarbis.

                                               

Vytenis Rimkus

Vytenis Rimkus – dailininkas, menotyrininkas, habilituotas mokslų daktaras, profesorius emeritas, Lietuvos mokslo ir visuomenės veikėjas, Šiaulių miesto Garbės pilietis.

                                               

Stasys Santvaras

Stasys Santvaras – poetas, publicistas, dramaturgas, lietuviškų operų libretų autorius, operos solistas.

                                               

Vytautas Steponaitis

Vytautas Steponaitis – Lietuvos karinis veikėjas, pulkininkas leitenantas, karo istorikas, bibliografas, redaktorius, kolekcionierius.

                                               

Stanislovas Stonkus

1954 m. baigė Lietuvos kūno kultūros institutą. Nuo 1954 m. Lietuvos kūno kultūros instituto LKKI dėstytojas, nuo 1968 m. docentas. 1974 m. Tartu universitete apgynė disertaciją, pedagogikos mokslų kandidatas. Nuo 1976 m. profesorius. 1978–1990 m ...

                                               

Egidijus Šatavičius

Egidijus Šatavičius – Lietuvos archeologas, pedagogas, enciklopedininkas, humanitarinių mokslų daktaras. Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto docentas.

                                               

Domas Šniukas

1940–1947 m. mokėsi Gruzdžių progimnazijoje. 1951 m. aukso medaliu baigė Šiaulių Juliaus Janonio vidurinę mokyklą. 1955–1959 m. laikraščio "Komjaunimo tiesa" literatūrinis darbuotojas reporteris. 1956 m. baigė žurnalistikos studijas Vilniaus univ ...

                                               

Jonas Tatoris

1943 m. baigė Biržų gimnaziją, vėliau – kūno kultūros mokytojų kursus Kaune. 1945 m. įstojo į Vilniaus dailės instituto Architektūros fakultetą, bet už antisovietinę pogrindžio veiklą 1946 m. nuteistas lagerio bei tremties metams. Grįžęs į Lietuv ...

                                               

Vladas Terleckas

Vladas Terleckas – Lietuvos ekonomistas, politinis bei visuomenės veikėjas, Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo akto signataras.

                                               

Antanas Ulpis

1923–1940 m. "Kultūros" bendrovės Šiauliuose buhalteris, Liaudies namų direktorius, Dramos teatro statybos vadovas. 1929 m. įsteigė teniso klubą su dviem aikštelėmis Šiauliuose. 1937–1938 m. Kultūros švietimo draugijos valdybos narys. Dalyvavo Li ...

                                               

Raimondas Vabalas

Baigė Panevėžio vidurinę mokyklą, mokėsi Panevėžio dramos teatro studijoje. 1956 m. įstojo ir 1964 m. baigė Maskvos sąjunginį kinematografijos institutą VGIK, kurso vadovai Levas Kulešovas ir Aleksandra Chochlova. Nuo 1952 m. Panevėžio dramos tea ...

                                               

Norbertas Vėlius

Norbertas Vėlius – lietuvių etnografas ir religijotyrininkas, dirbo VDU. Vienas žymiausių Lietuvos etnografijos rinkėjų, folkloristų ir baltų mitologų, pasaulyje pripažintas etninės kultūros tyrinėtojas. Vienas svarbiausių Lietuvos kultūrinio sąj ...

                                               

Zigmas Zinkevičius

Zigmas Zinkevičius – Lietuvos kalbininkas, baltistas, dialektologas, akademikas, vadovėlių autorius, visuomenės bei politinis veikėjas.

                                               

Jonas Zinkus

1935 m. baigė Kėdainių gimnaziją. 1936 m. studijavo Vytauto Didžiojo universitete. 1936–1940 m. už komunistinę veiklą kalintas. 1940–1941 m. dirbo "Tiesos" redakcijoje – skyriaus vedėjas, redaktoriaus pavaduotojas. Prasidėjus karui pasitraukė į R ...

                                               

Boleslovas Zubrickas

1946–1952 m. mokydamasis Skaudvilės vidurinėje mokykloje, dainavo chore ir giedojo bažnyčioje. Įtariant, kad dalyvauja antisovietinėje veikloje, saugumo agentų buvo suimtas, savaitę kalintas ir žiauriai muštas. Baigęs mokyklą, 1952 m. įstojo į Kl ...

                                               

Liubomiras Viktoras Žeimantas

Liubomiras Viktoras Žeimantas – Lietuvos žurnalistas, redaktorius, pedagogas, komjaunimo darbuotojas.

                                               

Vytautas Žeimantas

1972 m. baigė Vilniaus universiteto Pramonės ekonomikos fakultetą. 1975–1984 m. dirbo laikraščio "Tiesa" redakcijoje; Užsienio gyvenimo skyriaus korespondentas, Pramonės ir statybos skyriaus vedėjas. Nuo 1984 m. LKP CK darbuotojas. 1988–1998 m. l ...

                                               

Pilypas Žukauskas

Pilypas Narutis-Žukauskas – Lietuvos inžinierius, ateitininkas, vienas iš pagrindinių 1941 m. birželio sukilimo organizatorių, antinacinės rezistencijos dalyvis, Štuthofo koncentracijos stovyklos kalinys.

                                               

Liudvikas Abraitis

1960 m. baigė Kauno politechnikos institutą. Nuo 1965 m. Kauno politechnikos instituto, nuo 1990 m. Kauno technologijos universiteto dėstytojas. 1973 m. technikos mokslų daktaras, nuo 1976 m. profesorius. Nuo 1978 m. universiteto Skaičiavimo tech ...

                                               

Algimantas Ambrazevičius

Algimantas Ambrazevičius – Lietuvos inžinierius energetikas šilumininkas, habilituotas technologijos mokslų daktaras.

                                               

Leonas Vaidotas Ašmantas

Leonas Vaidotas Ašmantas – Lietuvos inžinierius šilumininkas, habilituotas technologijos mokslų daktaras, visuomenės bei politinis veikėjas, Lietuvos energetikos ministras.

                                               

Povilas Balčiūnas (1927)

Povilas Balčiūnas – Lietuvos inžinierius energetikas, elektronikos specialistas, habilituotas technologijos mokslų daktaras.

                                               

Kęstutis Baleišis

1978 m. baigė Kauno politechnikos institutą. 1978–1980 m. projektavimo ir konstravimo biuro "Puntukas" vyr. konstruktorius. 1980–1989 m. Agropramoninio komiteto inžinierius, vyr. inžinierius, 1991–1994 m. UAB "Lietuvos tiekimas" komercijos, nuo 1 ...

                                               

Petras Baršauskas

Tėvas Kazimieras Baršauskas. 1960–1971 m. mokėsi S. Nėries vidurinėje mokykloje. 1977 m. baigė Kauno politechnikos instituto KPI Elektrotechnikos fakultetą, įgijo inžinieriaus energetiko kvalifikaciją. Žaidė Kauno "Kelininko" futbolo komandoje. 1 ...

                                               

Piotras Baskulis

1951–1961 m. Kauno politechnikos instituto prorektorius ir Elektros mašinų katedros vedėjas; nuo 1958 m. profesorius. 1961–1972 m. Voronežo politechnikos instituto prorektorius, nuo 1972 m. katedros vedėjas. Elektros mikromašinų mokslinių tyrimų ...