ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 143


                                               

Vladimiras Gavriušinas

1973 m. baigė Vilniaus valstybinį universitetą. Čia 1979 m. apgynė fizikos ir matematikos mokslų kandidato dabar – daktaro disertaciją tema "Netiesinės šviesos absorbcijos priemaišinių ir nuosavų efektų ir jų konkurencijos tyrimai A 2 B 6 grupės ...

                                               

Laima Liuda Gėgžnaitė

Laima Liuda Gėgžnaitė – Vilniaus pedagoginio universiteto dėstytoja, fizikos mokslų daktarė docentė.

                                               

Vidmantas Gulbinas

1980 m. baigė Vilniaus valstybinį universitetą. 1988 m. Baltarusijos valstybiniame universitete apgynė fizikos ir matematikos mokslų kandidato dabar – daktaro disertaciją tema "Šviesa indukuotos sugerties koeficiento ir lūžio rodiklio pokytis daž ...

                                               

Henrikas Horodničius

Henrikas Horodničius gimė 1906 m. rugsėjo 3 d. Sankt Peterburge, Rusijoje, tarnautojo šeimoje. Dvi pradines gimnazijos klases baigė Petrograde. 1918 m. persikėlė į Lietuvą ir mokėsi Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijoje, kurią baigė 1924 m. Tais ...

                                               

Vladislovas Ivaška

Vladislovas Ivaška – Lietuvos fizikas, habilituotas fizinių mokslų daktaras, profesorius, atradėjas.

                                               

Arvydas Juozapas Janavičius

1962 m. baigė Vilniaus universitetą. 1971 m. apgynė daktaro disertaciją, 1974 m. gavo docento vardą. 1999 m. apsigynė habilituoto daktaro disertacija "Kai kurie metodai ir modeliai kvantinėje mechanikoje ir netiesinėje difuzijoje". Tais pačiais m ...

                                               

Vygintas Jankauskas

1982 m. baigė Vilniaus universiteto Fizikos fakultetą, 1991 m. – aspirantūrą. 1993 m. čia apgynė fizinių mokslų daktaro disertaciją "Krūvininkų judrumo ir gyvavimo trukmių tyrimas a-Se ir Se-P-Te sistemos elektrofotografiniuose sluoksniuose" Nuo ...

                                               

Jadvyga Zofija Jasevičiūtė

1965 m. baigė Maskvos valstybinį M. V. Lomonosovo universitetą. 1981 m. Baltarusijos TSR mokslų akademijos Fizikos institute apgynė fizikos ir matematikos mokslų kandidato dabar – daktaro disertaciją tema "Pikosekundinių šviesos impulsų parametri ...

                                               

Algimantas Adolfas Jucys

Gimė 1936 m. lapkričio 14 d. Kaune, fiziko ir matematiko Adolfo Jucio šeimoje. 1960 m. baigė teorinės fizikos studijas VU absolventas. Nuo 1967 m. dirbo Lietuvos mokslų akademijoje. 1971 m. tapo fizikos ir matematikos mokslų daktaru. 1977-1990 m. ...

                                               

Algirdas Juozapavičius

Algirdas Juozapavičius – Lietuvos fizikas, fizinių mokslų daktaras, vadybininkas, UAB mokslinė-gamybinė firma "Šviesos konversija" direktorius.

                                               

Liucija Sereikaitė-Juozonienė

Liucija Sereikaitė-Juozonienė – Lietuvos mokslininkė fizikė, padariusi 1 atradimą ir 78 išradimus. Sutuoktinis – tautodailininkas, kraštotyros žymūnas Leonas Juozonis.

                                               

Saulius Antanas Juršėnas

Saulius Antanas Juršėnas – Lietuvos fizikas, habilituotas fizinių mokslų daktaras, profesorius. Žurnalisto ir politiko Česlovo Juršėno sūnus.

                                               

Gytis Juška

Mėgsta sportą ir turizmą, 1963 m. tapo pirmojo TSRS orientavimosi sporto čempionato čempionu. 1966–1967 m. tarnaujant TSRS ginkluotose pajėgose atstovavo Centrinio armijos sporto klubo CASK orientacininkų komandai. Tapęs daugkartiniu Lietuvos ori ...

                                               

Gediminas Juzeliūnas

Tėvas kompozitorius Julius Juzeliūnas. 1981 m. baigė Vilniaus universitetą. 2000 m. habilituotas fizinių mokslų daktaras. 1989–1990 m. dirbo Lietuvos mokslų akademijos Fizikos institute, nuo 1990 m. Vilniaus universiteto Teorinės fizikos ir astro ...

                                               

Adolfas Jucys

Adolfas Jucys – lietuvių fizikas teoretikas bei matematikas, akademikas, vienas žymiausių XX a. Lietuvos mokslininkų. Geriausiai žinomas kaip vienas iš daugiaelektronių atomų teorijos kūrėjų.

                                               

Albinas Kaminskas

1956 m. baigė Vilniaus valstybinį universitetą. 1966 m. Maskvos rentgeno-radiologijos mokslo tyrimų institute apgynė technikos mokslų kandidato dabar – daktaro disertaciją tema "Seleninių elektrorengenografinių plokštelių fotojautrumo ir jų panau ...

                                               

Žilvinas Andrius Kancleris

Žilvinas Andrius Kancleris – Lietuvos fizikas, habilituotas fizinių mokslų daktaras. Aktorių Vytauto Kanclerio ir Laimos Kerniūtės-Kanclerienės sūnus.

                                               

Julius Kaniauskas

1971 m. baigė Vilniaus universitetą. 1987 m. fizikos ir matematikos mokslų daktaras. 1971–1990 m. dirbo Fizikos institute, 1990–1993 m. Teorinės fizikos ir astronomijos institute. 1993 m. persikėlė į JAV.

                                               

Romualdas Karazija

1959–1964 m. studijavo Vilniaus valstybinio universiteto Fizikos ir matematikos fakultete, 1965–1967 m. – aspirantūroje LMA Fizikos ir matematikos institute vadovas Adolfas Jucys. 1968 m. VVU apgynė fizikos ir matematikos mokslų kandidato dabar – ...

                                               

Petras Karla (1937)

Petras Karla – Lietuvos irkluotojas, mokslininkas, olimpietis, specializavosi aštuonviečių valčių irklavime. Lietuvos ir TSRS aštuonvietės irklavimo čempionas.

                                               

Antanas Karoblis

Antanas Karoblis – matematikas, pedagogas, tikimybių teorijos tyrinėtojas, Lietuvos visuomenės bei politinis veikėjas.

                                               

Ramūnas Katilius

Gimė gimnazijos mokytojų šeimoje, brolis architektas Audronis Katilius. 1942–1945 m. mokėsi pradžios mokykloje Marijampolėje, 1946–1947 m. Marijampolės berniukų gimnazijoje, 1947–1954 m. Vilniaus I-ojoje vidurinėje mokykloje. 1954–1959 m. studija ...

                                               

Kęstutis Kaušyla

1947 m. baigė Vilniaus universitetą. 1955 m. apgynė disertaciją "Šalnos Lietuvos TSR", geografijos mokslų kandidatas. 1947–1960 m. Vilniaus universiteto dėstytojas, 1958 m. docentas. 1962–1963 m. Geologijos ir geografijos instituto Klimatologijos ...

                                               

Viktoras Kybartas

1953 m. baigė Vilniaus universiteto VU fizikos studijas. 1956 m. apgynė fizikos ir matematikos mokslų kandidato disertaciją. 1958–1965 m. buvo VU Fizikos ir matematikos fakulteto, 1965–1982 m. – VU Fizikos fakulteto dekanas. 1971–1988 m. buvo VU ...

                                               

Liudvikas Kimtys

1955 m. baigė Laižuvos septynmetę mokyklą, 1960 m. Mažeikių vidurinę mokyklą. 1965 m. Vilniaus valstybiniame universitete VU baigė optiką ir spektroskopiją. Nuo 1966 m. jame ir dėsto. 1967 m. kėlė bendrosios fizikos ir radiospektroskopijos sričių ...

                                               

Ignas Končius

Gimė ūkininko šeimoje. 1899 m. įstojo į antrą Palangos progimnazijos klasę. 1903 m. baigė progimnaziją ir įstojo į Liepojos gimnaziją. Priklausė slaptam moksleivių būreliui, veikė tarp darbininkų. 1907 m. baigęs gimnaziją įstojo į Peterburgo univ ...

                                               

Arūnas Krotkus

1965 m. aukso medaliu baigė Panevėžio 1-ąją vidurinę mokyklą. 1970 m. baigė Vilniaus Vasltybinį universitetą. Čia 1974 m. apgyne fizikos ir matematikos mokslų kandidato dabar – daktaro disertaciją tema "Karštujų elektronų magnetovarža germanyje" ...

                                               

Šarūnas Kudžmauskas

1949–1960 m. mokėsi Kybartų vidurinėje mokykloje dabar Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazija. 1993 m. – LR daktaro diplomas, gamtos mokslų daktaro laipsnis – nostrifikuota fizikos matematikos mokslų kandidato disertacija. 1977 m. suteiktas Vyre ...

                                               

Liubomiras Kulviecas

1947 m. baigė Tauragės gimnaziją. 1952 m. su pagyrimu baigė Vilniaus pedagoginį institutą. 1974 m. Maskvoje apgynė fizikos mokslų kandidato disertaciją "Svorio sąvokos raida klasikinėje mechanikoje XVII–XX a.", o 1990 m. – fizikos mokslų daktaro ...

                                               

Algis Jurgis Kundrotas

1972 m. baigė Vilniaus pedagoginį institutą. 1999 m. habilituotas fizinių mokslų daktaras. Nuo 1980 m. dirbo Puslaidininkių fizikos institute; nuo 2001 m. vyr. mokslo darbuotojas, nuo 2002 m. taip pat dėstė Vilniaus Gedimino technikos universitet ...

                                               

Vytautas Kunigėlis

Vytautas Kunigėlis – Lietuvos fizikas, fizikos–matematikos mokslų kandidatas 1972, fizikos mokslų daktaras 1993.

                                               

Edmundas Kuokštis

1976 m. baigė Vilniaus valstybinį universitetą, kuriame su pertraukomis dėsto ir dirba. 1980 m. VVU apgynė fizikos ir matematikos mokslų kandiato dabar – mokslų daktaro disertaciją tema "Kolektyvinės eksitonų savybės ZnSe, ZnTe ir ZnS monokristal ...

                                               

Albertas Laurinavičius

1965 m. baigė Vilniaus universitetą. 1986 m. fizikos ir matematikos mokslų daktaras. 1966–1971 m. dirbo Vilniaus universiteto Radiofizikos katedroje. Nuo 1971 m. dirba Puslaidininkių fizikos institute, 1980–1988 m. Kietojo kūno plazmos laboratori ...

                                               

Vidas Lauruška

1968 m. baigė Šilalės rajono Kvėdarnos vidurinę mokyklą. 1973 m. baigęs Vilniaus universitete fizikos studijas, pasiliko dirbti Fizikos fakultete. Po metų persikėlė į Šiaulius, kur pusę metų dirbo "Nuklono" gamykloje, o nuo 1975 m. pradėjo dirbti ...

                                               

Raimundas Lekas

1968 m. baigė Kauno medicinos institutą. 1995 m. habilituotas biomedicinos mokslų daktaras. 1968–1977 m. dirbo Zoologijos ir parazitologijos institute. 1977–1982 m. Kauno medicinos universiteto iki 1989 m. Kauno medicinos institutas, 1989–1998 m. ...

                                               

Aleksandras Mačiūnas

Aleksandras Mačiūnas – inžinierius elektrotechnikas, dėstytojas, lietuvių visuomenės veikėjas. "Fluxus" judėjimo pradininko Jurgio Mačiūno tėvas.

                                               

Eglė Dalia Makariūnienė

Tėvas Kazys Boruta, vyras Kęstutis Makariūnas. 1957 m. baigė Vilniaus universitetą. 1972 m. fizikos ir matematikos mokslų kandidatė. 1957–1976 m. dirbo Lietuvos mokslų akademijos Fizikos ir matematikos institute. 1977–1994 m. Fizikos instituto vy ...

                                               

Arvydas Martinkėnas

1977 m. baigė Vilniaus valstybinį universitetą, fizikas, fizikos dėstytojas. 1996 m. apgynė daktaro disertaciją fiziniai mokslai, informatika, suteiktas docento pedagoginis mokslo vardas. Kauno medicinos universiteto KMU Psichofiziologijos ir rea ...

                                               

Arvydas Matulionis

1947–1948 m. mokėsi Maskvyčių pradžios mokykloje, 1956 m. baigė Vilniaus 7-tą vidurinę mokyklą. 1956–1958 m. studijavo Kijevo maisto pramonės technologijos institute, 1958–1961 m. Vilniaus universitete. 1961–1991 m. Vilniaus universiteto dėstytoj ...

                                               

Šarūnas Meškinis

1990 m. baigė Vilniaus universiteto fizikos fakultetą. 1997 m. Kauno technologijos universitete apgynė technologijos mokslų daktaro disertaciją. Darbinė veikla: 1991–1994 m. Kauno Radijo matavimų technikos mokslinio tyrimo institutas ir Puslaidin ...

                                               

Juozapas Mickevičius

Vilniaus universitete studijavo filosofiją, matematiką, teologiją. Nuo 1775 m. daugiau kaip 20 m. vadovavo Vilniaus universiteto Fizikos katedrai, Vilniaus universiteto Fizikos ir matematikos festivalo dekanas, 1794 m., 1806 m. ir 1807 m. rektori ...

                                               

Alfonsas Misiukas-Misiūnas

1929 m. baigė Vytauto Didžiojo universitetą ir 1929–1940 m. mokė matematikos Rokiškio gimnazijoje. 1946 m. baigė Vilniaus universitete fiziką ir ėmėsi mokslinio darbo. 1949 m. apgynė vieną pirmųjų fizikos ir matematikos mokslų kandidato dabar – m ...

                                               

Edmundas Montrimas

1958 m. baigė Vilniaus pedagoginį institutą. 1967 m. Vilniaus valstybiniame universitete apgynė fizikos ir matematikos mokslų kandidato dabar – daktaro disertaciją tema "Krūvininkų generacijos ir prilipimo vaidmens selektrofotografinių sluoksnių ...

                                               

Gendrutis Morkūnas

Gendrutis Morkūnas – vaikų rašytojas, fizinių mokslų daktaras, radiacijos tyrinėtojas. Gimė Vabalninko krašte, Žaliojoje girioje esančiame Mėdžiūnų kaime. Vaikystę praleido Laužų kaime. Lankė pradinę Stumbriškio mokyklą. 1978 metais baigė Vabalni ...

                                               

Antanas Feliksas Orliukas

1952–1952 m. mokėsi Varviškės pradinėje, 1956–1959 m. – Macevičių septynmetėje, 1959–1963 m. – Kapčiamiesčio vidurinėje mokyklose. 1963–1964 m. studijavo Vilniaus universiteto Fizikos ir matematikos fakultete. 1975 m. rugsėjo 28 d. apgynė daktaro ...

                                               

Vilius Palenskis

1965 m. baigė Vilniaus Valstybinio universiteto Fizikos fakultetą. 1977 m. VVU apgynė fizikos ir matematikos mokslų kandidato dab. – daktaro disertaciją tema "Chromo salelinių sluoksnių pernašos reiškiniai ir elektrinės fliuktuacijos". 2004 m. VU ...

                                               

Mindaugas Petrauskas

1961–1972 m. mokėsi Kulautuvos vidurinėje mokykloje, 1972–1977 m. studijavo Vilniaus universiteto VU Fizikos fakultete FF, įgijo fiziko specialybę. 1979–1983 m. VU baigė aspirantūrą. Mokslų kandidatas daktaras 1983 m. 1984–1987 m. VU FF Puslaidin ...

                                               

Kęstutis Pyragas

1974 m. baigė teorinės fizikos magistro studijas Vilniaus valstybiniame universitete. Čia 1979 m. apgynė fizikos ir matematikos mokslų kandidato dabar – daktaro disertaciją "Nestacionarūs kinetiniai reiškiniai puslaidininkiuose neelastinės sklaid ...

                                               

Algis Petras Piskarskas

Algis Petras Piskarskas g. 1942 m. gruodžio 19 d. Kėdainiuose – lietuvių fizikas, habilituotas gamtos mokslų daktaras, akademikas, lazerių mokslo Lietuvoje kūrėjas. Svarbiausi darbai iš kvantinės elektronikos, netiesinės optikos ir lazerinės spek ...

                                               

Juras Požela (1925)

Juras Požela – Lietuvos ir Rusijos fizikas, akademikas, kieto kūno plazmos ir puslaidininkių fizikos mokyklos Lietuvoje kūrėjas, mokslo, visuomenės, partinis bei politinis veikėjas.