ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 149


                                               

Kazys Visackas

1984 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją, inžinierius elektrikas. 1990–1995 m. Širvintų rajono tarybos pirmininkas, 1995 m. Vilniaus apskrities viršininko administracijos Širvintų raj. žemėtvarkos skyriaus vyresnysis specialistas, 2001 m. Širv ...

                                               

Algimantas Vyšniauskas (1948)

1980 m. baigė Kauno A.Sniečkaus politechnikos institutą, inžinierius elektrikas. SP UAB "Neringos energija" vyr. inžinierius, 2001 m. direktorius, 2003–2007 m. Neringos savivaldybės mero pavaduotojas, nuo 2007 m. savivaldybės administracijos dire ...

                                               

Audrius Zalatoris

1987 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją, inžinierius – mechanikas. Lietuvos žemdirbystės instituto Upytės bandymų stoties direktoriaus pavaduotojas, 2004 m. UAB "Upytės eksperimentinis ūkis" direktorius. Lietuvos valstiečių partijos, Valstieč ...

                                               

Ignas Zavadskas

1976 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją, inžinierius mechanikas. UAB "Zarasų agroservisas" generalinis direktorius. 1993 m. Lietuvos krikščionių demokratų partijos, 1998 m. Lietuvos socialdemokratų partijos Zarasų rajono skyriaus narys. 1995– ...

                                               

Gediminas Zemlickas

1971 m. baigė Vilniaus universiteto Fizikos fakultetą. 1971–1975 m. Vilniaus skaičiavimo mašinų gamyklos SKB inžinierius, 1975–1987 m. – Vilniaus kelionių ir ekskursijų biuro ekskursijų vadovas. 1987–1992 m. žurnalo "Mokslas ir technika" skyriaus ...

                                               

Jonas Žičkus

1985 m. baigė Kauno politechnikos institutą, inžinierius mechanikas. UAB "Fauga" padalinio direktorius. 2002 m. Liberalų demokratų partijos, 2006 m. partijos Tvarka ir teisingumas liberalai demokratai narys. 2003–2007 m., 2007–2011 m. ir nuo 2011 ...

                                               

Rimantas Zigmantas

1980 m. baigė Vilniaus inžinerinį statybos institutą, inžinierius – statybininkas. UAB "Meleksas" direktorius. Lietuvos socialdemokratų partijos Ignalinos rajono skyriaus narys. 2007–2011 m. ir nuo 2011 m. Ignalinos rajono savivaldybės tarybos na ...

                                               

Jonas Zolubas

1979 m. baigė Kauno politechnikos instituto Šiaulių vakarinį fakultetą, Mašinų gamybos technologijos specialybę. Šiaulių televizorių gamyklos, fabriko "Verpstas" inžinierius. 1991–1997 m. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos kontrolierius, 2003–20 ...

                                               

Kazys Zulonas

1978 m. baigė Maskvos aukštąją inžinerinę priešgaisrinės technikos mokyklą, priešgaisrinės saugos inžinierius. 1971–1973 m. Priešgaisrinės apsaugos valdybos Parengimo poskyrio inspektorius. 1978–1988 m. Vilniaus miesto gaisrų gesinimo štabo vadov ...

                                               

Algis Žvaliauskas

1974 m. baigė Balbieriškio vidurinę mokyklą, 1979 m. – Vilniaus inžinerinį statybos institutą, geodezininkas. Socialinių mokslų daktaras. 1979 m. Kapsuko 7-osios mechanizacijos valdybos inžinierius geodezininkas, 1980 m. darbų vykdytojas. 1992 m. ...

                                               

Lukas Žakaris

2008 m. Šiaulių universitete, baigė informacines technologijas. Šiaulių Petro Avižonio regos centro kompiuterininkas-inžinierius. Lietuvos socialdemokratų partijos Šiaulių skyriaus narys. Nuo 2011 m. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys.

                                               

Valerija Žalienė

Baigė Kretingos vidurinę mokyklą, 1981 m. baigė Kauno politechnikos institutą, Lengvosios pramonės fakultetą ir įgijo medžio apdirbimo inžinieriaus technologo specialybę. 1981 m. paskirta dirbti į Kretingą, LVGĮ "Akmena" technologė, UAB "Sakuona" ...

                                               

Irena Žemaitienė

1980 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją, inžinierius žemėtvarkininkas. Šakių rajono savivaldybės administracijos vyresnioji specialistė. Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjungos Šakių rajono skyriaus narė. 2011 m. Šakių rajono savivaldybės ta ...

                                               

Rimvydas Žiemys

1988 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją, inžinierius elektrikas. 2018 m. baigė Marijampolės kolegiją, specialybė – socialinis darbas. AB "Lietuvos energija" filialo Alytaus elektros tinklai Marijampolės elektros tinklų skyriaus viršininkas, 2 ...

                                               

Gintautas Žintelis

1960 m. baigė Kauno 8-ąją vidurinę mokyklą. 1960–1961 m. Kauno radijo matavimo technikos instituto šaltkalvis. 1960–1965 m. studijavo Kauno politechnikos instituto KPI Radioelektronikos fakultete. 1964–1967 m. KPI Skaičiavimo centro inžinierius, ...

                                               

Gediminas Žukauskas

1967 m. baigė Vilniaus technologijos technikumą, technikas. 1973 m. baigė Kauno politechnikos institutą, inžinierius elektromechanikas. UAB "Kauno vandenys" vyriausiasis energetikas, eksploatacijos direktorius. Tėvynės sąjungos narys. 2007–2011 m ...

                                               

Julius Tomas Žulkus

1991 m. baigė Kauno politechnikos institutą, inžinierius mechanikas. VRM Poilsio ir reabilitacijos centro "PUŠYNAS" direktorius. Nuo 2013 m. TS-LKD Palangos skyriaus narys. Skyriaus tarybos narys. Nuo 2011 m. Palangos savivaldybės tarybos narys. ...

                                               

Edvardas Adamkavičius

Brolis Ignas Adamkavičius. Baigęs Liepojos gimnaziją, nuo 1910 m. studijavo Peterburgo universitete. 1914 m. Sankt Peterburge baigė Vladimiro karo mokyklą. 1912–1918 m. tarnavo Rusijos imperijos kariuomenėje, štabskapitonas. 1918 m. vasario-balan ...

                                               

Ignas Adamkavičius

Ignas Adamkavičius – Lietuvos karininkas, vienas pirmųjų Lietuvos karo lakūnų, Prezidento V. Adamkaus tėvas.

                                               

Vaclovas Alksninis

Sūnus Vytautas Alksninis. 1919 m. Lietuvos kariuomenės savanoris. 1921 m. baigė Karo mokyklą. 1926–1939 m. Šaulių sąjungos Šakių rinktinės vadas. Vėliau gyveno ir dirbo Vilniuje. 1943 m. vokiečių išvežtas į Štuthofo koncentracijos stovyklą. Po pu ...

                                               

Kazys Ambrozaitis (1911)

1935 m. su pagyrimu baigė Vytauto Didžiojo universitetą. 1937–1938 m. mokėsi Kauno karo mokykloje. 1966 m. medicinos mokslų daktaras. 1988 m. Lietuvos katalikų mokslų akademijos narys. 1939 m. gydytojas Šiluvoje, nuo 1940 m. Kaune, universiteto k ...

                                               

Teodoras Balnas

Gimė ištremto 1863 m. sukilimo dalyvio šeimoje. 1913 m. baigė praporščikų mokyklą, per Pirmąjį pasaulinį karą 1914–1917 m. Rusijos imperijos kariuomenės kuopos vadas. 1919 m. tarnavo Nikolajus Judeničiaus baltagvardiečių armijoje. Nuo 1920 m. sau ...

                                               

Benediktas Svilas

Benediktas Svilas – Lietuvos kariuomenės karininkas, pasienio dalinių ir policijos valdininkas, Vyčio kryžiaus kavalierius.

                                               

Juozas Bičkūnas

1944 m. buvo LLA Darbėnų kuopos 2 būrio vadas. Po tremties grįžęs į Lietuva dirbo mokytoju. Buvo atkurtos LLA sąjungos narys. Mirė 2013 m. birželio 24 d., palaidotas Panevėžio kapinėse.

                                               

Vilius Bražėnas

Vilius Bražėnas – Lietuvos visuomenės veikėjas, publicistas, feljetonistas, paskaitininkas, dainininkas tenoras.

                                               

Viktoras Burokevičius

1919 m. įstojo savanoriu į Lietuvos kariuomenės artilerijos pulką, dalyvavo nepriklausomybės kovose su Raudonąja armija ir Lenkijos kariuomenės daliniais ties Žiežmariais, Augustavu ir kitur. 1919 m. gruodžio mėn. baigė Kauno karo mokyklą. Nuo 19 ...

                                               

Stasys Butkus (1897)

Spaudoje bendradarbiavo nuo 1910 m., rašė į leidinius "Viltis", "Šaltinėlis", "Rygos garsas", "Vadas". 1917 m. paimtas Rusijos imperijos kariuomenėn, pateko į Murmansko sritį. Po Vasario revoliucijos Petrapilyje įstojo į Lietuvių karių sąjungą. N ...

                                               

Vladas Čekauskas

1917 m. baigė Veiverių mokytojų seminariją. Nuo 1919 m. kovo mėn. pradėjo tarnybą Lietuvos kariuomenėje. 1930 m. kapitonas. Sovietiniams okupantams likviduojant Lietuvos kariuomenę 1940 m. rugsėjo paskirtas Raudonosios armijos šaulių pulko chemij ...

                                               

Algimantas Čepaitis

1955 m. Vilniuje baigė finansų mokyklą, 1962 m. baigė Leningrado kūno kultūros ir sporto institutą. 1951-1984 m. tarnavo SSRS ginkluotosiose pajėgose. 1956-1957 m. 16-osios lietuvių šaulių divizijos finansų tarnybos viršininkas. 1957-1958 m. ir 1 ...

                                               

Jonas Čiurlionis

Jonas Čiurlionis – vargonininkas, muzikos mokytojas, vienas iš penkių vargonininko Konstantino Čiurlionio sūnų.

                                               

Olof Dahlbeck

Carl Olof Dahlbeck – aviacijos majoras, Švedijos ir Lietuvos aviacijos pradininkas, Švedijos karinio jūrų laivyno karininkas, vėliau – pramonininkas.

                                               

Jurgis Dobkevičius

1918–1919 m. studijavo Sankt Peterburgo politechnikos institute. 1919 m. apsigyveno Kaune, mokėsi Lietuvos karo aviacijos mokykloje, baigus suteiktas leitenanto laipsnis. 1919 m. rugpjūčio 7 d. įstojo savanoriu į Lietuvos kariuomenę. 1919–1920 m. ...

                                               

Antanas Ričardas Druvė

Antanas Ričardas Druvė – Lietuvos karinis veikėjas, Rusijos imperijos kariuomenės generalinio štabo pulkininkas.

                                               

Jonas Dženkaitis

1925–1928 m. mokėsi Karo mokykloje, suteiktas leitenanto laipsnis. Tarnavo Aštuntajame pėstininkų pulke. 1931 m. jaunesnysis leitenantas. 1931–1932 m. mokėsi Vytauto Didžiojo karininkų kursų aviacijos skyriuje. 1932 m. baigė aukštojo pilotažo kur ...

                                               

Juozas Enčeris

Juozas Enčeris – Lietuvos inžinierius statybininkas, karininkas, politinis kalinys, Tautinės Lietuvių studentų korporacijos Neo-Lithuania pirmininkas bei atkūrėjas.

                                               

Sergejus Fanstilis

Sergejus Fanstilis – carinės Rusijos ir Lietuvos karininkas, Šančių ir Petrašiūnų žemvaldys, mecenatas.

                                               

Juozas Gabrys

1914-1916 m. ir 1917-1918 m. mokėsi Maskvos susisiekimo inžinierių institute. 1916–1917 m. tarnavo Rusijos imperijos kariuomenėje, 1917 m. baigė Karo inžinierių mokyklą Kijeve. 1918 m. grįžo į Lietuvą. 1919-1925 m. tarnavo Lietuvos kariuomenėje, ...

                                               

Algirdas Gamziukas

1965–1973 m. mokėsi Kauno 2-oje aštuonmetėje mokykloje, 1973–1976 m. Kauno Komjaunimo vidurinėje mokykloje dabar – Kauno Aušros gimnazija, 1976–1982 m. Kauno politechnikos instituto dabar – Kauno technologijos universitetas Radioelektronikos faku ...

                                               

Viktoras Gamziukas

1933 m. baigęs Kauno "Aušros" berniukų gimnaziją pašauktas atlikti privalomąją karinę tarnybą ir nukreiptas į PLP karo mokyklą. 1935 m. baigė jos XVII laidą ir suteikus jauneniojo leitenanto laipsnį paskirtas į steigiamą Priešlėktuvinės apsaugos ...

                                               

Jakovas Gensas

Jakovas Gensas – Lietuvos žydų kilmės gydytojas, mokytojas, karininkas, Vilniaus geto žydų policijos viršininkas.

                                               

Juozas Giedraitis (1910)

Pradžios mokslą ėjo Vadžgiryje. 1930 m. baigė Raseinių gimnaziją. 1933 m. baigė Kauno karo mokyklos kariūnų aspirantų kursus, 1937 m. baigė ginklavimo karininkų kursus, 1938 m. baigė teisės studijas Vytauto Didžiojo universitete VDU. 1937–1940 m. ...

                                               

Konstantinas Herubavičius

Baigęs Vilniaus universitetą tarnavo Varšuvos kunigaikštystės kariuomenėje, dirbo Vilniaus vyriausiojo teismo asesoriumi. 1831 m. kartu su P. Šemeta organizavo sukilimą Šiaulių apskrityje, tapo jo vadais, sudarė laikinąją apskrities vyriausybę, į ...

                                               

Algirdas Stanislovas Kairys

1955 m. baigė Riazanės pėstininkų karo mokyklą, 1967 m. baigė Maskvos M. Frunzės karo akademiją. Iki 1977 m. tarnavo TSRS ginkluotosiose pajėgose – būrio, kuopos vadas, junginio operatyvinio skyriaus viršininko pavaduotojas, viršininkas. 1977–198 ...

                                               

Vladas Karosa

1916 m. Voroneže baigė gimnaziją ir studijavo žemės ūkio institute. Mobilizuotas į Rusijos kariuomenę tapo karininku. Grįžęs į Lietuvą 1918–1919 m. Dzūkijoje organizavo eserines tarybas. Mobilizuotas į Lietuvos kariuomenę 1920 m. prisidėjo prie K ...

                                               

Juozapas Katkus

Juozapas Katkus, slapyvardžiai Anužis Jonas, Mikifora – 1950 m. spalio 28 d., Vaineikių miške, Kretingos raj. – Lietuvos partizanas, vienas Lietuvos laisvės armijos Žemaičių apygardos Kardos rinktinės kūrėjų, rinktinės vadas.

                                               

Napoleonas Kaunackis

Napoleonas Kaunackis – Lietuvos kariuomenės karininkas, Lietuvos laisvės armijos Žemaičių legiono partizanas. Baigęs 1931 m. vokišką Klaipėdos Luizės gimnaziją, Vokietijoje studijavo humanitarinius ir karo mokslus. Grįžęs dirbo Lietuvos kariuomen ...

                                               

Juozas Kėkštas (1911)

Juozas Kėkštas, Kanalas, 1911 m. kovo 14 d. Vildūnai, Joniškėlio vls., Panevėžio aps., Kauno gub. – 1948 m. gegužės 6 d., Vaiteliai, Gargždų vls., Kretingos aps) – Lietuvos karininkas, šaulys, policijos tarnautojas, partizanas, Kardo rinktinės vadas.

                                               

Bronius Keturakis

1928 m. baigė Kauno "Aušros" gimnaziją, 1930 m. Karo mokyklą. 1922–1932 m. priklausė Lietuvos fizinio lavinimo sąjungai, vėliau – klubams "Grandis" Kaunas ir "Sūdavija" Vilkaviškis. 1930–1937 m. tarnavo būrio vadu Penktajame pėstininkų LDK Kęstuč ...

                                               

Boleslovas Kajetonas Koliška

Baigė Vilniaus gimnaziją. Maskvos universitete studijavo teisę. Už dalyvavimą studentų demonstracijose 1861 m. suimtas, 1861 m. pabaigoje emigravo. Kuneo Italija baigė lenkų emigrantų karinę mokyklą. 1863 m. kovo mėn. netoli Kauno suorganizavo su ...

                                               

Vladas Kurkauskas

Brolis Aleksandras Kurkauskas. 1913 m. baigė Polocko kadetų mokyklą, 1916 m. baigė Petrogrado politechnikos instituto Elektrotechnikos skyrių, 1917 m. baigė Karo inžinerijos mokyklą, 1917 m. birželio – spalio mėn. mokėsi Petrogrado aukštojoje kar ...