ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 151


                                               

Martynas Starkus

Martynas Starkus – Lietuvos keliautojas, TV laidų ir renginių vedėjas, žurnalistas, prodiuseris. Baigė žurnalistikos studijas Vilniaus universitete. Nuo 1992 m. iki 2003 m. dirbo laidų vedėju radijo stotyse M-1, Lietus, veda įvairias progines TV ...

                                               

Matas Šalčius

M. Šalčiaus tėvas kilęs iš senos Šalčių giminės, kuri minima jau nuo XVIII amžiaus. Pranė ir Juozas Šalčiai augino septynis sūnus ir dvi dukteris, Matas buvo ketvirtas vaikas šeimoje. Brolis kooperatininkas Petras Šalčius. Mokėsi Marijampolės gim ...

                                               

Vincas Uždavinys

1911–1913 m. mokėsi Jakėnų pradžios mokykloje, 1918–1919 m. Aukštadvario progimnazijoje, 1919–1925 m. Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijoje. 1921 m. pradėjo bendradarbiauti Vilniaus lietuvių spaudoje, 1923–1925 m. įvairių leidinių darbuotojas. 19 ...

                                               

Ignotas Žagelis

Gimė 1826 m. vasario 14 d. Pavirinčiuose. Tėvas buvo dvarininkas kunigaikštis, teisėjas. Brolis Adomas Eduardas Maksimilijonas Žagelis buvo teisininkas, kraštotyrininkas. Iki 1843 m. mokėsi Ukmergėje. 1845–1850 m. studijavo Kijevo universiteto Me ...

                                               

Kęstutis Bulota

Kęstutis Bulota – inžinierius statybininkas, sporto veikėjas, dviračių sporto, futbolo, greitojo čiuožimo, krepšinio, ledo ritulio ir kitų sporto šakų pradininkas Lietuvoje.

                                               

Stasys Čiurlionis

Stasys Čiurlionis – inžinierius, politikas, Lietuvos valstybės ir visuomenės veikėjas. Broliai Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, Jonas Čiurlionis, sesuo Jadvyga Čiurlionytė.

                                               

Petras Jakštas

Petras Jakštas – švietėjas, bibliofilas, Mažosios Lietuvos istorijos tyrėjas, Lietuvos kariuomenės karininkas, XXVII knygos mėgėjų draugijos narys.

                                               

Vladislovas Martinaitis

Tėvai kilę iš Jonavos, kur jo tėvas Petras Martinaitis dirbo geležinkelyje. 1910 m. Petras ir Pranciška Martinaičiai buvo išsiųsti tarnauti į Rostovą prie Dono, kur tais pačiais metais gimė sūnus Vladislovas. Šeimoje augo su trimis seserimis – Ma ...

                                               

Vaclovas Michnevičius

Vaclovas Michnevičius – lietuvių inžinierius ir architektas, daugiau kaip 30 bažnyčių projektų Lietuvoje ir Gudijoje autorius.

                                               

Juozas Stepankevičius

Gimė tarnautojo šeimoje. Mokslus pradėjo 1940 m. ir, baigęs Alytaus I-ąją berniukų gimnaziją, studijavo Kauno politechnikos institute. 1957 m., įgijęs kelių statybos ir eksploatacijos inžinieriaus diplomą, įsidarbino Alytaus KSER-22. 1960 m. gruo ...

                                               

Petras Antanas Šalčius

Katu su tėvais 1949–1958 m. sovietų valdžios ištremtas į Sibirą. 1961 m. baigė Kauno darbininkų jaunimo vakarinę mokyklą. 1966 m. baigė Kauno politechnikos institutą ir įgijo kelių inžinieriaus kvalifikaciją. Dirbo Kauno plentų valdyboje darbinin ...

                                               

Kazimieras Šavinis

Kazimieras Šavinis – inžinierius kelininkas, Lietuvos ir Šiaulių miesto savivaldybės politinis bei visuomenės veikėjas.

                                               

Petras Vileišis

Sukūrė keletą apsakymų, scenos vaizdelių, eilėraščių, išvertė Marko Tveno, Frensio Bret Harto, Henriko Sinkevičiaus, Hanso Kristiano Anderseno ir kt. rašytojų prozos kūrinių. Taip pat parašė ir išvertė apie 30 populiarių knygelių gamtos mokslų, ž ...

                                               

Antanas Vilkutaitis

Juozo Vilkutaičio brolis. Mokėsi Liudvinavo pradžios mokykloje, aukso medaliu baigė Marijampolės berniukų gimnaziją. Už gabumus gavęs 300 aukso rublių metinę stipendiją, 1887 m. Maskvos universitete baigė fizikos ir matematikos mokslus ir supratę ...

                                               

Artūras Barysas

Artūras Barysas "Baras" – kino menininkas, aktorius, režisierius, avangardinės muzikos grupės Ir Visa Tai Kas Yra Gražu Yra Gražu vokalistas. Stambus knygų, muzikos įrašų ir kitko kolekcionierius. Artūras Barysas yra Roberto Kundroto ir Algimanto ...

                                               

Tautvydas Barštys (1958)

Tautvydas Barštys – verslininkas, Lietuvos ir Kauno miesto savivaldybės politinis bei visuomenės veikėjas.

                                               

Česlovas Chmielevskis

Kilęs iš Žemaitijos bajorų, po 1863 m. sukilimo ištremtų į Sibirą. Nuo 1877 m., tėvams grįžus į Lietuvą, mokėsi Panevėžio realinėje mokykloje. Ją baigęs, 1890–1895 m. mokėsi Rygos politechnikos institute. 1897–1900 m. Karaliaučiaus universitete s ...

                                               

Paulius Galaunė

Paulius Galaunė – Lietuvos dailės istorikas ir kritikas, grafikas, lietuvių profesionalios muziejininkystės pradininkas, nusipelnęs meno veikėjas.

                                               

Povilas Gasiūnas

Tėvai turėjo 10 ha žemės, kurią 1899 m. pardavė ir pirko truputį daugiau kaip 10 ha. Grigiškių kaime. Žemė pasitaikė dar blogesnė, šeimai pragyventi tapo dar sunkiau. 1906 m. mirė tėvas, liko motina su septyniais mažais vaikais. Turėdamas 10 metų ...

                                               

Vytautas Povilas Jurkštas

Mokėsi Kauno muzikos mokykloje ir konservatorijos dainavimo klasėje. Nuo 1963 m. Dvoržako draugijos Prahoje užsienio narys korespondentas, nuo 1982 m. Tarptautinės tradicinės muzikos tarybos archeomuzikologinių studijų grupės, 1988 m. S. Moniuško ...

                                               

Saulius Karosas

Saulius Karosas – Lietuvos verslininkas, muzikos mecenatas, istorinių automobilių kolekcininkas, paramos fondo steigėjas. Palaidotas Antakalnio kapinių Menininkų kalnelyje.

                                               

Anastazija Kašinskaitė

Anastazija Kašinskaitė gimė 1926 m. vasario 12 d. Dzūkijoje, Likiškėlių kaime, Alytaus rajone. 1945 m. baigė Alytaus gimnaziją. Tais pačiais metais įstojo į Vilniaus universitetą, 1950 m. baigė klasikinės filologijos studijas Istorijos-filologijo ...

                                               

Genovaitė Kazokienė

Genovaitė Elena Budreikaitė-Kazokienė-Kazokas – odontologė, menotyrininkė, Australijos lietuvių visuomenės veikėja, filosofijos mokslų daktarė.

                                               

Leonas Kiauleikis

1945–1948 m. dirbo tarnautoju Klaipėdoje. 1949–1956 m. laikraščio "Tiesa" korespondentas. 1956–1959 m. žurnalo "Šluota" literatūrinis darbuotojas, 1959–1970 m. redaktoriaus pavaduotojas. 1971–1989 m. Vilniaus kuro aparatūros gamyklos laikraščio " ...

                                               

Antanas Krištopaitis

Antanas Krištopaitis – Lietuvos dailininkas, kolekcionierius, etnografas, visuomenės veikėjas, Šiaulių miesto garbės pilietis.

                                               

Viliumas Malinauskas

1949–1956 m. mokėsi Skaisčiūnų 7-metėje mokykloje, 1956–1958 m. Kapsuko 2-ojoje vidurinėje mokykloje, 1958–1963 m. Kvietiškio žemės ūkio technikume. Tarnavo sovietinėje armijoje Čiugujeve Ukraina. 1968–1975 m. studijavo LVA. 1968–1978 m. "Draugo" ...

                                               

Alfonsas Mikulskis

Alfonsas Mikulskis – violončelininkas, dirigentas, kompozitorius, kultūros veikėjas, poetas, pedagogas.

                                               

Gitanas Nausėda

Gitanas Nausėda – Lietuvos finansininkas, dėstytojas, politikas, nuo 2019 m. gegužės 26 d. – devintasis Lietuvos prezidentas.

                                               

Antanas Nedzinskas

Antanas Nedzinskas – Lietuvos politikas, dainininkas, radijo stoties "Lietus" laidos "Dainos, šokiai, estrada" vedėjas, dienraščio "Lietuvos žinios" priedo "LŽ gidas" komentatorius.

                                               

Eugenijus fon Rionė

Baronas Eugenijus fon Rionė arba Eugenijus von Rönne) – iš Baltijos vokiečių kilęs Žemaitijos dvarininkas, lenkiškai kūręs poetas. Palaidotas Gargždų Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios šventoriuje stovinčioje Rionių šeimos koplyčioje.

                                               

Julius Tamošiūnas (1926)

Mokėsi savarankiškai, vėliau baigė penkias Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos klases, o šeštąją – Utenos gimnazijoje. 1944 m. mobilizuotas į rusų kariuomenę, tačiau ties Švenčionėliais iššoko iš traukinio, buvo pašautas, slapstėsi. 1945 m. suim ...

                                               

Jonas Kazimieras Vilčinskis

Jonas Kazimieras Vilčinskis – gydytojas, kolekcininkas, kultūros veikėjas, Vilniaus laikinosios archeologinės komisijos narys.

                                               

Juozapas Žiogas

Juozapas Žiogas – kunigas, kraštotyrininkas, vienas pirmųjų lietuvių archeologų, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas. Palaidotas Rudiškių Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčios šventoriuje.

                                               

Genovaitė Žukauskienė

Baigė Kauno politechnikos institutą, nuo 1970 m. Šiaulių televizorių gamyklos inžinierė technologė, nuo 1978 m. Televizijos instituto inžinierė konstruktorė. 1973–1994 m. vadovavo gamyklos kraštotyrininkams, rengė kraštotyrines-pažintines išvykas ...

                                               

Gediminas Paviržis

Gediminas Adolfas Paviržis – inžinierius kelininkas, Lietuvos, Vilniaus miesto savivaldybės ir Vilniaus rajono savivaldybės politinis, sporto veikėjas.

                                               

Jonas Spietinis

Jonas Spietinis – Lietuvos ir Utenos rajono savivaldybės ūkio, profsąjungų, politinis ir visuomenės veikėjas.

                                               

Steponas Stulginskis

Mokėsi Šiaulių gimnazijoje Šiauliai. Baigiamieji brandos egzaminai eksternu Kaunas. Nuo 1928 iki 1933 m. studijavo užsienyje – aukštoji technikos mokykla Praha, Architektūros fakultetas. 1933–1938 m. – Telšių apskrities inžinierius, 1938–1940 m. ...

                                               

Juozas Urbanavičius

1960 m. pradėjo lankyti Trakų rajono Eitulionių pradinę mokyklą, 1965 m. Beižionių aštuonmetę mokyklą. 1969 m. mokėsi Ukmergės žemės ūkio mechanizacijos technikume. 1973–1975 m. tarnavo armijoje. 1988 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją, inžin ...

                                               

Vytautas Kazimieras Augustaitis

Vytautas Kazimieras Augustaitis – Lietuvos inžinierius mechanikas, habilituotas technologijos mokslų daktaras.

                                               

Ramutis Petras Bansevičius

1949–1956 m. mokėsi Kauno 12-oje vidurinėje mokykloje, 1961 m. baigė Kauno politechnikos institutą. 1975–1976 m. stažavo Milano politechnikos institute. 1982 m. technikos mokslų daktaras. 1961–1962 m. gamyklos "Apvija" inžinierius konstruktorius, ...

                                               

Aleksandras Bendinskas

Aleksandras Bendinskas – Lietuvos inžinierius, politinis bei visuomenės veikėjas, antinacinės ir antisovietinės rezistencijos dalyvis.

                                               

Kostas Dambrauskas

Šiauliuose baigė pradžios mokyklą ir gimnaziją, vėliau mokytojų kursus. 1923 m. įstojo į Lietuvos universiteto Matematikos – fizikos fakultetą, tačiau dėl sunkių materialinių sąlygų mokslų nebaigė. Nuo vaikystės domėjosi mechanika. Baigęs mokytoj ...

                                               

Kęstutis Dirgėla

1983 m. baigė Kauno politechnikos instituto Radioelektronikos fakultetą, įgijo radijo aparatūros inžinieriaus konstruktoriaus – technologo kvalifikaciją. 1983–1987 m. pagal paskyrimą dirbo Šiaulių mikroelektronikos gamykloje "Nuklonas" inžinieriu ...

                                               

Rimundas Domarkas

1977 m. baigė Kauno politechnikos institutą, inžinierius elektrikas. 1977–1984 m. Šiaulių baldų gamybinio susivienijimo "Venta" energetikas, 1984–1988 m. cecho viršininkas, 1988–1991 m. Projektavimo technologinio biuro inžinierius konstruktorius. ...

                                               

Sigitas Gečiauskas

1958 m. baigė Kauno politechnikos institutą. 1989 m. technikos mokslų daktaras. 1959-1962 m. Kauno radijo gamyklos Techninės kontrolės skyriaus laboratorijos viršininkas, 1962-1965 m. Liaudies ūkio tarybos Centrinio projektavimo konstravimo biuro ...

                                               

Česlovas Gerliakas

1950 m. baigė Kauno universitetą. 1955–1992 m. dirbo Miestų statybos projektavimo institute Vilniuje, nuo 1974 m. projektų vyriausiasis inžinierius. 1992–2000 m. dirbo bendrovėje "Viltekta". Nuo 1960 m. Lietuvos architektų sąjungos narys.

                                               

Martinas Gusiatinas

Brolis Michailas Gusiatinas. Nuo 1959 iki 1966 m. studijavo Kauno politechnikos instituto Mašinų gamybos fakultete. Žaidė "Politechnikos" futbolo komandoje. Nuo 1966 iki 1970 m. Klaipėdos "Baltijos" laivų statyklos inžinierius, 1970–1972 m. Medži ...

                                               

Jonas Antanas Jankauskas

Nuo 1910 m. spalio mėn. gyveno JAV, Bridžporte. Čia kartu su Jonu Buroku ir Jonu Bakanausku įsteigė socialistų kuopą. Nuo 1911 m. gyveno Bostone, kur Stasius Michelsonas jį pasikvietė dirbti laikraščio "Keleivis" spaustuvėje raidžių rinkėju. 1917 ...

                                               

Antanas Kliunka

1975–1980 m. studijavo Kauno politechnikos instituto Radioelektronikos fakultete ir įgijo radijo aparatūros konstravimo ir gamybos specialybę. Stažavosi Danijoje apie žemės ūkio kooperaciją. 1980–1989 m. Šiaulių mokslinio tyrimų instituto "Banga" ...

                                               

Algirdas Kudzys

Algirdas Kudzys – inžinierius – statybininkas, diplomatas, habilituotas mokslų daktaras, Lietuvos ir Vilniaus politinis bei visuomenės veikėjas.