ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 156


                                               

Stanislovas Rimkus

Stanislovas Pijus Rimkus – 1942 m. gegužės 20 d. Sol Ilecke) – Lietuvos katalikų kunigas, visuomenininkas.

                                               

Jonas Rinkevičius

1898 m. atvyko į Vilnių, dirbo įvairius darbus, mokėsi laikraščio "Vilniaus žinios" spaustuvėje rinkėju. Kartu su kitais platino draudžiamą spaudą, nuo 1907 m. laikraščio "Viltis" skelbimų platintojas, bendradarbis. Vaižganto patariamas, 1909 m. ...

                                               

Antanas Rucevičius

1892–1898 m. mokėsi Liepojos gimnazijoje, nuo 1898 m. – Mintaujos gimnazijoje, 1900 m. grįžo į Marijampolę. Dalyvavo lietuvių organizacijų veikloje, draudžiamoje spaudoje: žurnale "Varpas", leidiniuose "Darbininkų balsas", "Ūkininkas". Organizavo ...

                                               

Petras Saurusaitis

Varšuvoje mokėsi siuvėjo amato. Lavinosi savarankiškai, mokėsi lotynų kalbos. 1884 m. išvyko į JAV, įstojo į vienuolyną Anapolyje. Mokėsi Pensilvanijos gimnazijoje. 1889–1895 m. studijavo filosofiją ir teologiją. 1898–1919 m. klebonavo, 1898 m. i ...

                                               

Algimantas Semaška

1960–1969 m. laikraščio "Komjaunimo tiesa" korespondentas. 1966 m. Vilniaus universiteto Istorijos ir filologijos fakultete baigė žurnalistiką. 1969–1971 m. žurnalo "Švyturys" skyriaus redaktorius. 1971–1974 m. laikraščio "Komjaunimo tiesa" redak ...

                                               

Antanas Skirius

Mokėsi Tauragės gimnazijoje, 1933–1934 m. studijavo Vytauto Didžiojo universiteto Technikos fakultete. 1933 m. Kaune įsteigė ir iki 1934 m. leido laikraštį "Jaunasis studentas". 1934–1937 m. studijavo Klaipėdos prekybos institute. 1934–1935 m. Kl ...

                                               

Pranciškus Skorina

Pranciškus Skorina – rusėnų kilmės LDK visuomenės veikėjas, išspausdinęs pirmąją knygą Lietuvoje rusėnų kalba. Skorina buvo vienas žymiausių to meto žmonių, vienas didžiųjų humanistų.

                                               

Juozas Sodaitis (1917)

1939 m. baigęs Kauno karo mokyklą, 1940 m. išvyko į JAV. 1949 m. baigė Skrantono Tarptautinę korespondentų mokyklą, 1958 m. Niujorko valstybiniame universitete – architektūrinę braižybą. Nuo 1933 m. bendradarbiavo laikraščiuose "Suvalkietis", "Li ...

                                               

Ramutė Šimukauskaitė

1969 m. baigė Jiezno vidurinę mokyklą, 1981 m. Vilniaus universiteto Istorijos fakultete baigė žurnalistikos specialybę. 1971–1982 m. dirbo Prienų rajono laikraščio "Naujas gyvenimas" redakcijoje literatūrinė darbuotoja, skyriaus vedėja. 1982–199 ...

                                               

Vytautas Širvydas

1903 m. su motina atvyko į JAV. Mokėsi Filadelfijos ir Bruklino mokyklose. 1909 m. su motina grįžo į Lietuvą. 1913 m. Subatėje baigė valstybinę dviklasę mokyklą. 1916 m. vėl grįžo Amerikon. Studijavo Valparaiso universitete ir trejus metus chemij ...

                                               

Audronė Viktorija Škiudaitė

1964 m. baigusi Pašvitinio vidurinę mokyklą, Vilniaus universitete studijavo žurnalistiką. Iki 1975 m. dirbo Pakruojo rajono laikraščio "Auksinė varpa" ir laikraščio "Komjaunimo tiesa" redakcijose. Rašė kultūros, jaunimo gyvenimo temomis. Bendrad ...

                                               

Rimantas Šlajus

1978 m. baigė lituanistiką Vilniaus universitete, 1988 m. – žurnalistiką Leningrado universitete. 1978–1980 m. laikraščio "Lietuvos pionierius" korespondentas, 1980–1985 m. – žurnalo "Mūsų žodis" skyriaus redaktorius. 1988–1989 m. – informacijos ...

                                               

Zenonas Tartilas

1960 m. baigė Vilniaus universiteto Istorijos-filologijos fakultetą. 1960–1967 m. Dieveniškių, Baltosios Vokės vidurinių mokyklų direktorius. 1967–1983 m. laikraščio "Tarybinis mokytojas" korespondentas, skyriaus vedėjas. 1983–1991 m. žurnalo "Sv ...

                                               

Vitas Tomkus

1971 m. Klaipėdos K. Donelaičio vidurinėje mokykloje baigė 8 klases. 1971–1972 m. mokėsi Klaipėdos jūreivystės mokykloje, 1973–1974 m. Tazovskio jamalų-nencų vidurinėje mokykloje. 1973–1974 m. Užpoliarės geologų ekspedicijos geologas. 1974 m. grį ...

                                               

Stasys Tumėnas

Stasys Tumėnas – Lietuvos kalbininkas, pedagogas, leidėjas, žurnalistas, politikas, humanitarinių mokslų daktaras.

                                               

Mykolas Tvarauskas

Mokytojavo Suvalkų gubernijoje. Dalyvavo 1863 m. sukilime, buvo sužeistas. Apie 1868 m. atvyko į JAV. 1874 m. Šamokine įsteigė spaustuvę. 1875 m. išleido atsišaukimą "Mieli broliai" ir anglų-lietuvių ir lietuvių-anglų kalbų žodyną "Tlumočius, arb ...

                                               

Augustas Uktveris

1974 m. baigė Endriejavo vidurinę mokyklą, 1980 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją, įgijo ekonomisto-organizatoriaus specialybę. 1980 m. "Valstiečių laikraščio" ekonomikos skyriaus korespondentas. 1983–1990 m. – žurnalo "Švyturys" skyriaus re ...

                                               

Juozas Vailokaitis

Juozas Vailokaitis – Lietuvos politinis bei visuomenės veikėjas, Romos katalikų kunigas, leidėjas, verslininkas, bankininkas.

                                               

Gedvydas Vainauskas

Gedvydas Vainauskas – Lietuvos žurnalistas, leidybos bendrovės UAB "Lietuvos rytas" veiklos plėtotojas, akcininkas, buvęs krepšinio klubo vadovas.

                                               

Valdas Vasiliauskas

1970 m. baigė Lazdijų vidurinę mokyklą, 1970–1975 m. Vilniaus universiteto Istorijos fakultete studijavo žurnalistiką. 1974–1985 m. savaitraščio "Literatūra ir menas" redakcijos teatro ir kino skyriaus korespondentas, šio skyriaus vedėjas, laikra ...

                                               

Adolfas Vėgėlė

Adolfas Vėgėlė – Lietuvos žurnalistas, redaktorius, vertėjas, vienas pirmųjų grožinės literatūros vertėjų.

                                               

Adomas Vilainis-Šidlauskas

Mokėsi Rietavo progimnazijoje. 1934 m. dirbo laikraščio "Lapas" redakcijoje. Bendradarbiavo leidiniuose "Naujoji Romuva", "Lietuvos aidas", "Savivaldybė", "Policija", "Vakarai", Ateitis ir kt. Nuo 1939 m. Lietuvos žurnalistų sąjungos narys. 1944– ...

                                               

Petras Viščinis

1934 m. baigė Vytauto Didžiojo gimnaziją Vilniuje, 1943 m. – teisės studijas Vilniaus universitete. 1935-1937 m. Vilniaus lietuvių studentų sąjungos pirmininkas, Vilniaus lietuvių tautinio komiteto narys. Už įvairiapusę lietuvišką veiklą lenkų ok ...

                                               

Jonas Vitkauskas

Mama – mokytoja. Tėvas – inžinierius. 1989 m. baigė Kauno "Saulės" vidurinę mokyklą, 1993 m. VDU Ekonomikos ir vadybos fakultete baigė verslo administravimo specialybę. 1990–1993 m. tautinės lietuvių studentų korporacijos "Neo-Lithuania" valdybos ...

                                               

Juozapas Zavadskis

Vroclave ir Leipcige įgijęs gerą poligrafininko išsilavinimą, 1803 m. atsikėlęs į Vilnių, įsteigė knygyną ir mažą spaustuvėlę. 1803 m. birželio mėn. išspausdino tikriausiai pirmą darbą Vilniuje – lietuvio A. Čeretavičiaus disertaciją "De galactir ...

                                               

Adomas Zavadskis

Nors uždarius Vilniaus universitetą, studijų ir nebaigė, turėjo puikų išsilavinimą, buvo susipažinęs su moderniausiais Vakarų Europos knygynais bei spaustuvėmis. Kaip vyriausias sūnus, mirus tėvui, perėmė Zavadskio Vilniaus spaustuvę, knygynus ir ...

                                               

Stepas Zobarskas

Anksti neteko tėvo, tačiau motinos Karolinos Zobarskienės rūpesčiu baigė ne tik pradžios mokslus, bet ir Rokiškio gimnaziją. Kraštiečio kunigo ir rašytojo Juozo Tumo-Vaižganto dėka įsikūrė Kaune. Dirbo Švietimo ministerijos Knygų leidimo komisijo ...

                                               

Jonas Petras Bylinskas

Jonas Petras Bylinskas – XVII a. antrosios pusės Vilniaus pirklys, Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės visuomenės veikėjas.

                                               

Vladas Masiulis

Gimė 1863 m. sukilimo tremtinių iš Užpalių valsčiaus, Utenos apskrities Karolinos Baukytės ir Kipro Masiulių šeimoje. Augo Latvijoje, baigęs Ilūkstės progimnaziją, toliau mokslus tęsė Varšuvoje. Ten dirbo pas brolį Stasį Masiulį užsienio prekybos ...

                                               

Ignas Staškevičius

2006 m. Ignas Staškevičius parašė knygą "Kelias į bazę", kurioje sudėjo asmeninius išgyvenimus, esė, kelionių įspūdžius, paskaitų tekstus. 2011 m. I.Staškevičius pristatė publicistikos knygą "Maratono laukas". Paantraštė - "Įspūdžiai iš šio amžia ...

                                               

Adolf Abicht

Adolfas Abichtas – Vilniaus universiteto profesorius, Vilniaus medicinos – chirurgijos imperatoriškoje akademijos Bendrosios terapijos katedros vedėjas.

                                               

Arvydas Akstinavičius

Mokėsi Vilniaus m. VII dabar Žirmūnų gimnazija vidurinėje mokykloje, kurią baigė aukso medaliu. 1986 m. baigė Vilniaus universiteto Medicinos fakultetą. Dirbo gydytoju psichiatru N.Vilnios psichiatrinėje ligoninėje, vėliau iki 1996 m. – gydytoju ...

                                               

Valdemaras Anužis

1959–1966 m. mokėsi Klaipėdos 5–oje vidurinėje mokykloje, 1970 m. baigė Klaipėdos 10–ąją vidurinę mokyklą. 1976 m. baigė Kauno medicinos instituto Gydomosios medicinos fakultetą 1977–1979 m. Klaipėdos Greitosios medicino pagalbos gydytojas, Klaip ...

                                               

Augustas Liudvikas Bekiu

Augustas Liudvikas Bekiu – 1824 m. rugpjūčio 26 d. Vilniuje, Lietuva) – prancūzų kilmės mokslininkas, vakcinacijos pradininkas Lietuvoje, Vilniaus universiteto profesorius.

                                               

Rimondas Bukelis

1976 m. baigė Kauno medicinos institutą, gydytojas. Anykščių rajono savivaldybės Pirminės sveikatos priežiūros centro Troškūnų ambulatorijos bei palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės vyr. gydytojas. Nuo 1994 m. Lietuvos socialdemokratų partijos ...

                                               

Ona Čebelytė-Jankauskienė

1915 m. Kaune baigė Nikolajaus gailestingųjų seserų bendruomenės kursus. Per Pirmąjį pasaulinį karą Rusijos imperijos kariuomenės gailestingoji sesuo. Fronte ties Pskovu aplankiusi sužeistuosius carienė Aleksandra už pasiaukojamą darbą slaugant k ...

                                               

Jolanta Dičkutė

Gimė 1970 m. gruodžio 8 d. Kaune. 1989-1995 m. - ikidiplominės studijos Kauno medicinos universiteto Medicinos fakultete. 1995-1996 m. atliko pirminę rezidentūrą Ukmergės rajono ligoninėje. 1996-1998 m. atliko antrinę pediatrijos rezidentūrą Kaun ...

                                               

Alvydas Dirsė

1969 m. baigė Alytaus mokyklą internatą, 1975 m. Vilniaus universiteto Medicinos fakultetą, gydytojas terapeutas. 1975 m. Marijampolės rajono "Suvalkijos" pensiono, Marijampolės ligoninės gydytojas, Šeštokų ambulatorijos vedėjas, Lazdijų rajono G ...

                                               

Eugenijus Gedgaudas

Eugenijus Gedgaudas – vienas žymiausių JAV radiologų, ilgus metus vadovavęs Minesotos universiteto Radiologijos katedrai. Nusipelnęs profesorius, Radiologijos katedros garbės vadovas, Kauno medicinos universiteto garbės daktaras, Lietuvos radiolo ...

                                               

Jonas Kairiūkštis

Jonas Kairiūkštis – Lietuvos gydytojas terapeutas, farmakologas, profesorius, akademikas, laisvamanis.

                                               

Tomas Kairiūkštis

Tomas Jonas Kairiūkštis – Lietuvos gydytojas patologas fiziologas, habilituotas biomedicinos mokslų daktaras.

                                               

Loreta Kalnikaitė

1979 m. baigė Šilalės vidurinę mokyklą, 1982 m. – Šiaulių medicinos mokyklą, medicinos felčerė, 2005 m. – Klaipėdos universitete – verslo ir vadybos administravimą, 2007 m. – viešąjį administravimą. Šilalės PSPC direktorės pavaduotoja greitosios ...

                                               

Irena Laucienė

1995 m. Panevėžio rajono Pirminės sveikatos priežiūros centro, Linkaučių specialiosios internatinės mokyklos ir Ramygalos ligoninės gydytoja. 2005 m. VšĮ Ramygalos palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės vyr. gydytoja. Nuo 1990 m. Lietuvos demokr ...

                                               

Erikas Mačiūnas

1979 m. baigė medicinos studijas Vilniaus universitete, turi higienos, sanitarijos gydytojo epidemiologo išsilavinimą. 1997–2010 m. vadovavo Valstybiniam aplinkos sveikatos centrui. 2010–2012 m. buvo Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros ta ...

                                               

Dainius Makauskas

1968 m. baigė Kauno medicinos institutą. 1970–1988 m. dirbo Kauno endokrininių preparatų gamykloje. 1958 m. pradėjo lankyti alpinizmo treniruotes, 1960 m. baigė Alpinizmo instruktorių mokyklą Škeldoje Kabarda-Balkarija, 1963 m. tapo instruktorium ...

                                               

Jonas Makauskis

1915 m. vienas Lietuvos farmacininkų sąjungos Maskvoje steigėjų, valdybos pirmininkas, 1918 m. sąjunga perkelta į Vilnių. 1920 m. kovo mėn. vienas Kaune įvykusio I-ojo Lietuvos farmacininkų kongreso organizatorių. 1919 m. Lietuvos Raudonojo Kryži ...

                                               

Elena Mockuvienė

Elena Mockuvienė – gydytoja, Lietuvos ir Šiaulių miesto savivaldybės politinė bei visuomenės veikėja.

                                               

Nikola Renjė

Mykolas Renjė kilęs iš Lotaringijos, Prancūzijos. 1775 m. įsteigė pirmąjį Lietuvoje gimdymo skyrių prie Šv. Roko ligoninės 10 lovų ir akušerių mokyklą. 1799 m. sujungta 20 špitolių ir prie Domininkonų vienuolyno Šv. Pilypo ir Jokūbo bažnyčios įst ...

                                               

Alfonsas Petravičius

Alfonsas Petravičius – gydytojas, Lietuvos ir Raseinių rajono politinis veikėjas. Raseinių rajono garbės pilietis.

                                               

Anicetas Renjė

Anicetas Renjė – prancūzų kilmės gydytojas, Vilniaus medicinos draugijos pirmasis bibliotekininkas, pirmasis oficialus Druskininkų gydytojas, 1831 m. sukilimo dalyvis.