ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 159


                                               

Algirdas Kumža

Algirdas Kumža – teisininkas, Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos akto dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo signataras. 2006-2008 m. – Lietuvos Respublikos ambasadorius Ukrainoje. Žmona Toma.

                                               

Vincas Kvieska

1916 m. baigė Petrogrado universiteto Istorijos skyrių. 1918–1919 m. mokytojavo gimnazijose, nuo 1921 m. dar vadovavo Ukmergės metiniams mokytojų kursams. Vienas mokytojų profsąjungos veikėjų. 1923 m. vasario mėn. – 1929 m. gruodžio mėn. žurnalo ...

                                               

Vitas Leonavičius

Vitas Leonavičius 1945 m. balandžio 30 d. Simne, Alytaus rajonas – 2009 m. gegužės 25 d. Alytuje – vadybininkas, Lietuvos ir Alytaus miesto politinis bei visuomenės veikėjas.

                                               

Anatolijus Ligeika

Nuo 1964 m. Radviliškio lokomotyvų depo darbuotojas, 1990–2004 m. Radviliškio lokomotyvų depo profsąjungos pirmininkas, Lietuvos geležinkelių profesinių sąjungų federacijos prezidiumo narys. Nuo 1990 m. LDDP narys, nuo 2001 m. Lietuvos socialdemo ...

                                               

Bronislovas Lopata

1940–1941 m. LLKJS Panevėžio apskrities komiteto darbuotojas. 1942–1944 m. Raudonosios armijos 16-osios lietuviškosios divizijos karys. 1942–1944 m. Raudonosios armijos 2-ojo atskirojo lietuviško bataliono komjaunimo organizacijos sekretorius. 19 ...

                                               

Kazimieras Mackevičius (1932)

1956 m. baigė Odesos jūrų laivyno inžinierių institutą. 1956–1957 m. Klaipėdos jūrų žvejybos uosto viršininko pavaduotojas. 1957–1959 m. LKP CK pramonės ir transporto skyriaus vedėjo pavaduotojas. 1959–1963 m. LKP Klaipėdos miesto komiteto, 1963– ...

                                               

Ingrida Mazaliauskienė

Ingrida Mazaliauskienė–Čirvinskaitė – ekonomistė, Lietuvos ir Panevėžio miesto savivaldybės profsąjungų ir politinė veikėja.

                                               

Andrius Navickas (1977)

Andrius Navickas – Lietuvos pedagogas, švietimo profesinių sąjungų veikėjas, vienas diskgolfo sporto pradininkų Lietuvoje.

                                               

Audronė Pacevičienė

Gimė keturių vaikų šeimoje. 1963 m. baigė Kauno Adomo Mickevičiaus vidurinę mokyklą, 1972 m. Vilniaus universiteto Istorijos ir filologijos fakultetą, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja. 1970–1990 m. gamyklos "Sanitas" profsąjungos pirminink ...

                                               

Aušra Papirtienė

Aušra Papirtienė – pedagogė, profesinių sąjungų aktyvistė, Kauno miesto politikė, visuomeninės organizacijos "Vieningas Kaunas" narė. 2016 m. vienmandatėje rinkimų apygardoje išrinkta į LR Seimą.

                                               

Juozas Paplauskas

Prasilavinęs savarankiškai. 1922 m. "Socialdemokrato" reikalų vedėjas. 1923 m. gruodžio 28 – 29 d. LSDP XI suvažiavime ir 1925 m. XII suvažiavime išrinktas LSDP CK nariu. 1925 m. III Seimo narys. 1926–1927 m. Lietuvos profesinių sąjungų Centro bi ...

                                               

Lilija Petraitienė

Lilija Petraitienė – ekonomistė, Lietuvos ir Klaipėdos miesto savivaldybės politikė bei visuomenės veikėja.

                                               

Laima Raubiškienė

Laima Raubiškienė – Lietuvos ir Zarasų rajono savivaldybės politinė bei visuomenės veikėja, kraštotyrininkė, istorinio žanro publicistė.

                                               

Justinas Sartauskas

Justinas Sartauskas – matematikas, Lietuvos ir Šiaulių miesto savivaldybės politinis bei visuomenės veikėjas.

                                               

Algirdas Sysas

Algirdas Sysas nuo 1996 m. – Seimo narys, nuo 2012 m. – Seimo Pirmininko pavaduotojas, 2001–2008 m. Socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkas, 2000–2001 m. SRDK pirmininko pavaduotojas, 1996–2000 m., 2008–2012 m., 2013 m. – SRDK narys. Eko ...

                                               

Vytautas Slabys

1965 m. pradėjo lankyti Pakempinių pradinę mokyklą 1977 m. baigė Akmenės vidurinę mokyklą, 1982 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją, inžinierius – hidrotechnikas. 1982 m. Mažeikių melioracijos montavimo valdybos meistras, 1983 m. Mažeikių rajo ...

                                               

Antanas Šliautaris

1972 m. baigė Akmenės rajono Papilės Simono Daukanto vidurinę mokyklą, 1977 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją, mokslinis agronomas. 1977–1979 m. Akmenės rajono S. Daukanto kolūkio augalų apsaugos agronomas, 1979 m. Šiaulių rajono kolūkio "Pi ...

                                               

Zigmantas Stankevičius

Baigęs Kaišiadorių 1-osios vidurinės mokyklos devynias klases, 1960–1964 choro dirigavimo mokėsi Vilniaus J. Tallat-Kelpšos muzikos technikume dėst. E. Sapranavičius. 1972–1977 choro dirigavimą neakivaizdiniu būdu studijavo Lietuvos valstybinėje ...

                                               

Juozas Stilsonas

Juozas Stilsonas-Stasiulevičius – JAV lietuvių spaudos ir visuomenės ir politinis veikėjas, redaktorius, vertėjas.

                                               

Petras Šakalinis

Šeimoje augo penki broliai ir viena sesuo. Mokėsi Kulionių pradinėje mokykloje, vėliau Suginčių vidurinėje mokykloje, kurią baigė 1967 m. Tais pačiais metais įstojo į Vilniaus politechnikos mokyklą. Baigęs įgijo kontrolinių matavimo prietaisų ir ...

                                               

Laimutė Taleikienė

1982 m. baigė Vilniaus finansų ir kredito technikumą, technikas planuotojas. 1993 m. AB "Utenos trikotažas" profsąjungos komiteto pirmininkė. Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos Utenos rajono centro pirmininkė. L. Taleikienės individualios ...

                                               

Vytautas Vedrickas

Vytautas Vedrickas – ekonomistas, Lietuvos ir Šalčininkų rajono profsąjungų, visuomenės bei politinis veikėjas.

                                               

Pranas Vikonis

1919 m. kovų su bolševikais Rokiškio apskrityje dalyvis. 1920–1925 m. Lietuvos universitete studijavo lietuvių ir latvių kalbas. 1921 m. parašė vadovėlį "Lietuvių kalbos pamokos svetimtaučiams", 1922 m. koregavo "Lietuvių – rusų kalbų žodynėlį". ...

                                               

Marijonas Visakavičius

1958–1960 m. Lokėnų kolūkio kolūkietis. 1960–1963 m. Ukmergės žemės ūkio mechanizacijos technikumo moksleivis. Atlikęs karinę prievolę, 1966–1969 m. dirbo Obelių kolūkyje, Ukmergės linų fabrike, Leonpolio tarybiniame ūkyje. 1970–1990 m. Jonavos g ...

                                               

Benediktas Česlovas Vizbaras

Dar mokyklos suole susidomėjo žurnalistika ir grožine literatūra. Pradėjo rašyti tarnaudamas Sovietų Sąjungos Baltijos laivyne, buvo laikraščio "Baltijos sargyba" karinis korespondentas. Įsikūręs Kaune savo rašinius pradėjo spausdinti "Kauno ties ...

                                               

Antanas Adomaitis (1949)

1973 m. baigė Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto žurnalistikos specialybę. 1966–1993 m. Joniškio rajono laikraščio "Sidabrė" iki 1990 m. – "Tarybinis balsas" redakcijos literatūrinis darbuotojas, skyriaus vedėjas, atsakingasis sekretorius, ...

                                               

Bronius Akstinas

1950 m. baigė Druskininkų vidurinę mokyklą, 1956 m. – žurnalistikos studijas Vilniaus universitete. 1952–1961 m. "Tiesos" redakcijos korespondentas, kultūros, feljetonų skyrių vedėjas. 1961–1991 m. naujienų agentūros "Novosti" APN Lietuvos skyria ...

                                               

Vytautas Alantas

Mokėsi pas daraktorius Sidabrave ir Šeduvoje. Nuo 1912 m. su pertraukomis mokėsi Šiaulių gimnazijoje, iš pradžių rusiškoje, nuo 1917 m. lietuviškoje, 1923 m. ją baigė. 1919 m. Lietuvos kariuomenės savanoris, iš kurios po pusmečio buvo išleistas t ...

                                               

Jonas Ambrozaitis

Nuo 1884 m. gabeno lietuviškas knygas iš M. Jankaus spaustuvės į Lietuvą. Už anticarinę veiklą kalintas ir 1894 m. ištremtas į Liepoją dirbo geležinkelio telegrafistu. Vienas pirmųjų socialdemokratų Liepojoje ir Šiauliuose. Grįžęs Šiauliuose dirb ...

                                               

Antanas Anskaitis

1951 m. baigė Pilviškių vidurinę mokyklą, 1956 m. – Vilniaus universitete žurnalistikos specialybę. 1955–1970 m. "Valstiečių laikraščio" Mechanizacijos skyriaus literatūrinis darbuotojas, skyriaus vedėjas, atsakingasis sekretorius. 1970–1989 m. ž ...

                                               

Stasys Arnašius

1953 m. baigė Šilalės vidurinę mokyklą, 1958 m. – Vilniaus universiteto Istorijos-filologijos fakulteto žurnalistikos specialybę. 1958–1961 m. laikraščio "Komjaunimo tiesa" redakcijos literatūrinis darbuotojas, savo rašinius spausdino ir žurnaluo ...

                                               

Isaac ben Jacob Benjacob

Gimė 1801 m. sausio 10 d. Ramygaloje, būdamas dar vaikas su tėvais persikėlė gyventi į Vilnių. Jaunystėje pradėjo rašyti poemas hebrajų kalba. Kelerius metus gyveno Rygoje, kur vertėsi prekyba. Po kiek laiko išvyko į Leipcigą, kur vertėsi knygų p ...

                                               

Gintaras Beresnevičius

Gintaras Beresnevičius – lietuvių religijotyrininkas, etnologas, prozininkas, publicistas, eseistas.

                                               

Anatolijus Beriozovas

Anatolijus Beriozovas – Lietuvos publicistas, dramaturgas, spaudos, radijo ir televizijos žurnalistas.

                                               

Alfonsas Bieliauskas

Alfonsas Bieliauskas – sovietinis rašytojas prozininkas, publicistas, literatūros kritikas, komjaunimo bei partinis veikėjas.

                                               

Andrius Bielskis

Andrius Bielskis – Lietuvos filosofas, autorius straipsnių, kuriuose kritikuojamos šiuolaikinės Lietuvos politinės, akademinės ir kultūrinės tendencijos, NK95 judėjimo iniciatorius ir manifesto signataras.

                                               

Vaclovas Bielskis

Vaclovas Bielskis – inžinierius, knygnešys, žurnalistas, visuomenės ir politinis veikėjas, savivaldybininkas.

                                               

Juozapas Bikinas

1892 m. baigė Panevėžio realinę mokyklą, 1898 m. baigė Kauno kunigų seminariją. 1898–1907 m. Endriejavo, Rietavo, Kauno bažnyčių vikaras. Nuo 1907 m. kunigavo Rygoje, 1910–1917 m. redagavo laikraštį "Rygos garsas", nuo 1915 m. jį ir leido. 1918 m ...

                                               

Jonas Biliūnas

Jonas Biliūnas – XIX a. pabaigos ir XX a. pradžios lietuvių prozininkas, publicistas, lyrinės prozos pradininkas Lietuvoje, visuomenės veikėjas. Slapyvardžiai: Jonas Anykštėnas, J. Barzdyla, J. Niuronis, Jonas B-nas, Jonas Bežemis, J. Gražys, Jon ...

                                               

Mykolas Brundza

Mokėsi Marijampolės gimnazijoje ir Seinų kunigų seminarijoje, kur 1902–1905 m. buvo neoficialaus klierikų choro vadovas. 1903 m. seminarijos koplyčioje būsimieji kunigai pirmą kartą lietuviškai užgiedojo žinomą religinę giesmę "Pulkim ant kelių". ...

                                               

Stasys Bulzgis

1942–1946 m. mokėsi Aukštelkų pradinėje mokykloje. Baigė Radviliškio vidurinę mokyklą, 1954–1959 m. studijavo Vilniaus universitete, baigė lietuvių kalbos ir literatūros specialybę. 1959–1962 m. mokytojavo, 1962–1972 m. Radviliškio rajoninio laik ...

                                               

Rimantas Cemnolonskis

1952 m. baigė Panevėžio 1–ąją berniukų gimnaziją, 1956 m. – Vilniaus valstybiniame pedagoginiame institute – anglų kalbos specialybę. 1956–1959 m. mokytojavo Kaišiadoryse ir Rumšiškėse. Nuo 1960 m. iki 1970 m. laikraščio "Tarybinis mokytojas" sky ...

                                               

Jeronimas Cicėnas

Studijavo visuotinę istoriją, literatūrą, etnologiją Vilniaus universitete. 1928 m. dirbo laikraščio "Vilniaus šviesa" redakcijoje, 1934–1936 m. – laikraščio "Vilniaus žodis" redakcijos literatūros skyriaus redaktorius, 1938–1939 m. jo priedo "Kū ...

                                               

Antanas Čalnaris

1956 m. baigė Lygumų vidurinę mokyklą. Nuo 1957 m. Joniškėlio rajono laikraščio "Komunizmo pergalė" redakcijos literatūrinis darbuotojas, Pakruojo rajono laikraščio "Žvaigždė", Joniškio–Pakruojo laikraščio "Tarybinis balsas", Pakruojo rajono laik ...

                                               

Donatas Čepukas

1956 m. baigė Dusetų darbo jaunimo vidurinę mokyklą. 1962–1965 m. studijavo Lietuvos žemės ūkio akademijoje. 1950–1962 m. įvairių valstybinių įstaigų tarnautojas. Nuo 1962 m. Utenos rajono laikraščio "Lenino keliu" nuo 1989 m. – "Utenis" redakcij ...

                                               

Juozas Čerkesas-Besparnis

Juozas Čerkesas – poetas, publicistas, tarpukario Panevėžio krašto visuomenės veikėjas. Buvo nepriklausomos Lietuvos pirmojo, 1918 m. įkurto Panevėžio apskrities parapijų komiteto vicepirmininkas, 1919–1920 m. Lietuvos kariuomenės savanoris. Vert ...

                                               

Stanislovas Čėsna

Gimė žinomoje ūkininkų Čėsnų šeimoje. Jų sodyboje, vadinamoje Česnyne, be Stanislovo išaugo: sesuo Marytė 1866–1926 – ištekėjusi už knygnešio Antano Žmuidzino ir išauginusi septynis vaikus; brolis Jonas Čėsna 1870–1912 – žymus lietuvybės veikėjas ...

                                               

Alfonsas Dagelis

Baigė Rukiškio Anykščių r. pradžios mokyklą, mokėsi Raguvos progimnazijoje, 1944 m. baigė Panevėžio gimnaziją. Mokykliniais metais buvo raudonųjų partizanų "Gražinos" būrio ryšininkas. 1944 m. Raguvos malūno buhalteris. 1944–1945 m. Panevėžio aps ...

                                               

Vincas Daukšys

Mokėsi Suvalkų gimnazijoje. 1887 m. išvyko į JAV. Nuo 1887 m. bendradarbiavo leidiniuose "Lietuviškasis balsas", "Vienybė Lietuvninkų", "Apšvieta", kituose JAV lietuvių laikraščiuose ir žurnaluose. 1899 m. ir 1902 m. laikraščio "Vienybė Lietuvnin ...

                                               

Mečislovas Davainis-Silvestraitis

Mečislovas Davainis-Silvestraitis – žurnalistas, poetas, publicistas, tautosakininkas, kultūrininkas, knygnešys.