ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 162


                                               

Šv. Barbora

Šventoji Barbora – katalikų šventoji ir Nikomedijos kankinė. Gaisrininkų, šachtininkų ir artileristų globėja. Šv. Barboros šventė – gruodžio 4 d. Pasak legendos, Šv. Barboras tėvas buvo pagonis Dioskoras, kuris ją uždarė bokšte, siekdamas apsaugo ...

                                               

Thomas Becket

Tomas Beketas gruodžio 21 d., Londonas – 1170 m. gruodžio 29 d) – Kenterberio arkivyskupas nuo 1162 m. iki žūties 1170 m. Katalikų ir anglikonų bažnyčių pripažintas šventuoju ir kankiniu. Konfliktavo su Henriku II, Anglijos karaliumi dėl bažnytin ...

                                               

Bernadette Soubirous

Bernadetė Subiru – prancūzė piemenaitė, kuri 1858 metų vasario – birželio mėnesiais, gimtajame Lourdes mieste, pranešė apie 18 Švč. Marijos pasirodymų. Nors pradžioje Katalikų Bažnyčios atstovai į pasirodymus žiūrėjo skeptiškai, po kanonizacijos ...

                                               

Bernardinas Sienietis

1400 m. Sienoje įstojo į pranciškonų ordiną, 1438–1442 m. generalinis vikaras. Pagal pranciškonų observantų regulą steigė vienuolynus, Lietuvoje vadinamus bernardinų vienuolynais. 1439 m. dalyvavo derybose su Bizantija dėl bažnytinės unijos. Jis ...

                                               

Šventasis Celestinas I

Labai nedaug tėra žinoma apie jo jaunystę. Celestinas gimė Kampanijoje. Jo tėvo vardas – Priscijus. Kurį laiką gyveno Milane kartu su šv. Ambrozijumi. Pirmą kartą jis minimas popiežiaus Inocento I 416 m. dokumentuose kaip "Diakonas Celestinas".

                                               

Džozefina Bachita

Džozefina Bachita – Romos katalikų šventoji. Džozefina gimė Sudano Darfuro regione, jos tėvas buvo kaimo seniūnas.

                                               

Edita Štein

Edita Štein – žydų kilmės, filosofė, karmelitė, gyvenusi Prūsijoje. Beatifikuota 1987 m. gegužės 1 d., kanonizuota 1998 m. spalio 11 d. ir Jono Pauliaus II 1999 m. spalio 1 d. Liubline paskelbta Europos globėja. Liublinas buvo jos mylimiausias mi ...

                                               

Eduardas Išpažinėjas

Karaliaus Etelredo II Nepaklusniojo ir Normandijos kunigaikštytės Emmos sūnus. Šventasis 1161; šventė spalio 13 d. Danams įsiveržus į Angliją 1013-1041 m. su tėvais gyveno Normandijoje.

                                               

Eleuterijus

Šventasis Eleuterijus – popiežius nuo 175 iki 189 m. Įvairūs šaltiniai nurodo ir kitas tarnystės datas – nuo 171 iki 193 m. Graikų kalba jo vardas reiškia "laisvas". Gimė Nikopolio mieste, Epyro regione, Graikijoje.

                                               

Šventasis Eutichijus

Šventasis Eutichijus – dvidešimt septintasis popiežius, vadovavęs krikščionių bažnyčiai nuo 275 m. sausio 4 d. iki 283 m. gruodžio 7 d. Eutichijaus antkapis rastas Kaliksto katakombose, tačiau daugiau beveik nieko apie jį nežinoma. Netgi abejojam ...

                                               

Šventasis Euzebijus

Šventasis Euzebijus – trisdešimt pirmasis popiežius, vadovavęs krikščionių bažnyčiai nuo 309 arba 310 m. balandžio 18 d. iki rugpjūčio 17 d. Jo pontifikavimo metu kilo daugybė vaidų tarp krikščionių, todėl imperatorius Maksentijus, valdęs nuo 306 ...

                                               

Evaristas

Popiežius Šventasis Evaristas – penktasis popiežius, kuris valdė 97 – 105 metais. Apie Evaristą yra labai mažai žinoma. Pagal Liber Pontificalis popiežių gyvenimo aprašymų rinkinys, pirmą kartą parašytas VI a., jis buvo kilęs iš graikų kilmės šei ...

                                               

Šventasis Fabijonas

Šventasis Fabijonas buvo Romos popiežius 236 m. sausio 10 d. – 250 m. sausio 20 d. Euzebijus Cezarėjietis pasakoja, kaip Romos krikščionys susirinko išrinkti naują popiežių ir virš Fabijono, pasauliečio, kilusio iš kitur, nušvito balandis. Taip F ...

                                               

Šv. Florijonas

Šv. Florijonas laikomas susijusių su ugnimi profesijų globėju: ugniagesių, kepėjų, kalvių, metalurgų, kaminkrėčių. Taip pat buvo paskelbtas Aukštutinės Austrijos kur gimė bei Lenkijos Karalystės kur atsidūrė jo palaikai globėju. Šv. Florijono die ...

                                               

Hyginas

Popiežius šventasis Higinas – Romos vyskupas nuo 136 ar 137 iki 140 ar 142 m. Tradicija teigia, kad būdamas popiežiumi Higinas nustatė dvasininkijos privilegijas, apibrėžė laipsnius dvasininkijos hierarchijoje. Tačiau dabartiniai tyrėjai linkę tu ...

                                               

Šv. Jeronimas

Šventasis Jeronimas – krikščionių teologas, vienas iš Bažnyčios tėvų. Katalikų tradicijoje laikomas šventuoju, stačiatikių – palaimintuoju. Jeronimas dažniausiai vaizduojamas su kitais trimis Bažnyčios tėvais – šv. Augustinu, šv. Ambrozijum ir po ...

                                               

Joana de Valois

Buvo antroji Prancūzijos karaliaus Liudviko XI duktė. Jos motina – antroji Liudviko XI sutuoktinė Šarlotė Savojietė Charlotte de Savoie. 9 metų amžiaus buvo ištekina už savo tėvo pusbrolio – Ludviko, Orleano kunigaikščio, vėliau tapusio Prancūzij ...

                                               

Jonas Nepomukas

Šv. Jonas Nepomukas – šventasis, Čekijos globėjas. 1729 m. kovo 19 d. jį kanonizavo popiežius Benediktas XIII. Turėjo kanonų teisės daktaro laipsnį. Dirbo Prahos arkivyskupijoje. Ilgą laiką buvo manoma, kad už nepaklusnumą Nepomukas karaliaus įsa ...

                                               

Šv. Juozapas Kalasantas

Šv. Juozapas Kalasantas – vienuolis, Pijorų vienuolijos įkūrėjas, pirmos nemokamos liaudies mokyklos steigėjas Europoje, šventasis.

                                               

Šventasis Kalikstas I

Kalikstas I, lot. Callistus. Už šiuos sprendimus jį kritikavo rigoristai, pav. šv. Hipolitas bei Tertulijonas. Būtent iš jų raštų daugiausiai sužinome apie Kalikstą, nes jo raštai neišliko. Kalikstas tikriausiai mirė riaušių metu, tačiau ne kanki ...

                                               

Šventasis Urbonas I

Šventasis Urbonas I – katalikų bei stačiatikių šventasis, popiežius nuo 222 m. spalio 14 d. iki 230 m, Kaliksto I įpėdinis, gimęs Romoje. Ilgai buvo manoma, kad Urbonas mirė kankinio mirtimi, tačiau naujausi moksliniai atradimai leidžia manyti, k ...

                                               

Šv. Kirilas ir Metodijus

Šventieji Kirilas Konstantinas ir Metodijus, Sta­čia­ti­kių šven­tie­ji bro­liai. Ki­ri­las gi­mė 827 m., Me­to­di­jus bu­vo 7–10 me­tų už jį vy­resnis, gimė Graikijoje. Teigiama, kad Kirilas ir Metodijus buvo kilę iš žinomos ir garbingos šeimos, ...

                                               

Klemensas I

Šventasis Klemensas I – Romos vyskupas apie 88-97 m., vadinamas ir, laikomas ketvirtuoju Romos katalikų bažnyčios popiežiumi po Šv. Petro, Bažnyčios tėvas, Apaštališkasis tėvas.

                                               

Knutas IV Šventasis

Kilęs iš Estridsenų dinastijos. Sveno II Estridseno sūnus. Žmona Adelė Flandrė, vaikai: Ingegerda. Cecilija; Karolis I Gerasis 1083–1127 m., Flandrijos kunigaikštis;

                                               

Maksimilijonas Kolbė

Maksimilijonas Kolbė koncentracijos stovykloje) – lenkų kilmės pranciškonų vienuolis ir kunigas, kuris 1941 metais savanoriškai pasiaukojo ir mirė vietoj nepažįstamo kalinio Osvencimo koncentracijos stovykloje. 1982 metais popiežiaus Jono Pauliau ...

                                               

Koromoto Dievo Motina

Koromoto Dievo Motina arba Koromoto Mergelė) – Venesuelos globėja. Tai Mergelės Marijos apsireiškimas 1652 m. įvykęs Venesuelos mieste Guanarėje. Jos šventė minima rugsėjo 11 d. Įkūrus Guanarės miestą katalikams sunkiai sekėsi krikštyti vietinius ...

                                               

Stanislavas Kostka

Stanislavas Kostka, arba Stanislovas Kostka – katalikų šventasis, jėzuitų vienuolis. Novicijų, mokinių ir studentų, bei beviltiškų ligonių globėjas. 1962 m. popiežiaus Jono XXIII patvirtintas Lenkijos globėju. . .

                                               

Faustina Kovalska

Šv. ses. Marija Faustina Kowalska Marija Faustina Kovalska – Lenkijos vienuolė, mistikė, Romos katalikų bažnyčios šventoji. Gimė skurdžioje ir pamaldžioje valstiečių šeimoje. Buvo trečia iš dešimties vaikų ir pakrikštyta Helenos vardu. 3 metus mo ...

                                               

Uršulė Leduchovska

Uršulė Leduchovska – katalikų šventoji, vienuolė, Kenčiančio Jėzaus Širdies seserų uršuliečių kongregacijos įkūrėja.

                                               

Pijus I

Šventasis Pijus I – popiežius nuo 140 m. iki 154 arba 155 m., kai kurių šaltinių duomenimis, pontifikato laikotarpis nuo 146 iki 161 m. Manoma, kad jis gimė Akvilėjoje, šiaurinėje Italijos dalyje. Pagal Liber Pontificalis, jis buvo krikščionio Ru ...

                                               

Pijus X

Tikrasis vardas – Giuseppe Melchiorre Sarto. Gimė 1835 m. birželio 2 d., Riesi miestelyje, netoli Venecijos. Giuseppe anksti neteko tėvo. Baigęs pradinę mokyklą, privačiai mokėsi lotynų kalbos pas kunigą Don Titą Fusaronį, vėliau studijavo Castel ...

                                               

Šventasis Poncijonas

Šventasis Poncijonas - 18-asis popiežius nuo 230 m. liepos 21 d. iki 235 m. rugsėjo 28 d. Gimė Romoje. Tikriausiai buvo Kalpurnijaus sūnus. Jo pontifkato metu baigėsi Hipolito schizma. Romos imperatorius Maksiminas Trakas ištrėmė Poncijoną, Hipol ...

                                               

Šv. Pranciškus Bordžija

Šv. Pranciškus Bordžija gimė Valencijoje Juano Borgios ir Joanos Aragonietės šeimoje. O Joana Aragonietė buvo Saragosos arkivyskupo Alfonso de Aragono duktė. Alfonso de Aragon buvo Ferdinando Kataliko Ferdinando II ir jo tarnaitės Aldonza Ruiz de ...

                                               

Šv. Rokas

Šv. Rokas pranc. St. Roche, it. San Rocco gimė 1295 m. Prancūzijoje, Monpeljė miestelyje, turtingo prancūzo ir italės šeimoje. Būdamas vos 15 metų Rokas neteko tėvų, bet pateko į vienuolių draugiją, kurioje išaugo. Vaikinui būnant 17-os metų, jo ...

                                               

Šv. Serafimas iš Sarovo

Šventas Serafimas iš Sarovo – vienas žinomiausių vienuolių ir mistikų Rusijos Stačiatikių bažnyčioje. Jis bandė perduoti pasauliečiams kontempliatyvųjį ir asketiškąjį vienuolynų mokymą ir teigė, kad kiekvieno krikščionio tikslas – jungtis su Šven ...

                                               

Sikstas I

Šventasis Sikstas I – popiežius nuo 115 m. iki 125 m. Vadovavimo bažnyčiai laikotarpis sutapo su imperatoriaus Adriano valdymo metais. Įvairiuose šaltiniuose Šv. Siksto pontifikato metai nurodomi nevienodai, pavyzdžiui, Euzebijus iš Cezarėjos Kro ...

                                               

Šventasis Silvestras I

Šventasis Silvestras I – trisdešimt trečiasis popiežius, vadovavęs krikščionių bažnyčiai nuo 314 m. sausio 31 d. iki 335 m. gruodžio 31 d. Silvestras I, dar prieš imperatoriui Diokletianui pradedant persekioti krikščionis, 284 m. tapo kunigu. 314 ...

                                               

Soteras (popiežius)

Šventasis Soteras – popiežius nuo 165 iki 175 m. Skirtingi šaltiniai nurodo nevienodas pontifikato datas, pavyzdžiui, Annuario Pontificio teigia, kad tarnystės pradžia buvusi 162 arba 168 m. ir pabaiga 170 arba 177 m. Liber Pontificalis nurodo, k ...

                                               

Šv. Stanislovas

Šventasis vyskupas Stanislovas – Lenkijos katalikų dvasininkas, Krokuvos vyskupas, kankinys, Katalikų bažnyčios šventasis, vienas iš pagrindinių Lenkijos globėjų.

                                               

Liudvikas IX Šventasis

Kilęs iš Kapetingų dinastijos. Būnant mažamečiu, Prancūziją valdė jo motina Blanka Kastilietė. 1242 m. atrėmė Anglijos karaliaus Henriko III įsiveržimą į Prancūziją. 1248 m. dalyvavo Septintajame kryžiaus žygyje. Jo metu pateko į nelaisvę, bet bu ...

                                               

Andriejus Bobola

Gimęs 1591 m. Sandomieže Sandomierz, Lenkija, Andriejus Bobola 1611 m. įstojo į Jėzaus Draugiją. 1622 m. įšventintas kunigu jis buvo vienos Vilniaus marijinės kongregacijos pamokslininkas ir vadovas. Nuo 1636 m. jis tapo keliaujančiu misionierium ...

                                               

Šv. Elena

Šv. Elena – imperatorienė, imperatoriaus Konstantino Didžiojo motina, katalikų ir stačiatikių bažnyčių šventoji. Gimė smuklininko šeimoje. Apie 271 m. tapo Romos imperijos karininko Flavijaus Valerijaus Aurelijaus Konstancijaus žmona arba konkubi ...

                                               

Šv. Kryžiaus Jonas

Šv. Kryžiaus Jonas – katalikų šventasis, rašytojas ir poetas, mistikas, karmelitų ordino reformatorius, Bažnyčios mokytojas.

                                               

Šventasis Kornelijus

Romos imperatorius Decijus, valdęs 249–251 m. persekiojo krikščionis nesistemingai, bet 250 m. sausį jis įsakė visiems piliečiams atlikti religines aukas pareigūnų akivazdoje. Priešingu atveju grėsė mirtis. Daug krikščionių atsisakė tai padaryti ...

                                               

Šventasis Liucijus I

Šventasis Liucijus I buvo Romos popiežius 253 m. birželio 25 d. - 254 m. kovo 5 d. Liucijus gimė Romoje. Data nežinoma. Apie jo šeimą žinoma tik, kad tėvo vardas yra Porfirianas. Jo rinkimai vyko persekiojimų, per kuriuos buvo ištremtas jo pirmta ...

                                               

Telesforas (popiežius)

Šventasis Telesforas – VII-asis popiežius nuo 125 iki 136 metų, kankinys. Vadovavimo bažnyčiai laikotarpis sutapo su Adriano ir turbūt Antonino Pijaus valdymu. Graikų kilmės. Liono vyskupas Irenėjus priskiria Šv. Telesforą prie kankinių. Karmelič ...

                                               

Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresė

Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresė – katalikų šventoji, vienuolė – karmelitė, viena iš keturių moterų, kuriai suteiktas Bažnyčios mokytojos titulas. Katalikų bažnyčioje atminimo diena – spalio 1 d.

                                               

Šv. Teresė Avilietė

Šventoji Teresė iš Avilos – Ispanijos vienuolė ir mistikė, karmeličių nuostatų reformatorė. Kanonizuota 1622 m.

                                               

Urbonas VII

Urbonas VII – 228-asis popiežius, vadovavęs katalikų bažnyčiai nuo 1590 m. rugsėjo 15 d. iki 27 d. Tai trumpiausiai per visą istoriją pontifikavęs popiežius. Urbonas VII yra buvęs Rosano parapijos arkivyskupu, o vėliau daugybę metų Ispanijoje dir ...

                                               

Vilniaus kankiniai

Vilniaus kankiniai – kankiniai – Antanas, Jonas ir Eustachijus – 1347 m. nužudyti LDK sostinėje Vilniuje. Dabar jų palaikai saugomi Vilniaus Šv. Dvasios vienuolyno katedroje. Jų šventinė diena – Balandžio 27. Pasak stačiatikių tradicijos, šie kan ...