ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 166


                                               

Jonas Vailokaitis

Jonas Vailokaitis – Lietuvos nepriklausomybės akto signataras, finansininkas, visuomenės bei politinis veikėjas.

                                               

Aleksandras Zeltinis

Gimė 1951 m. vasario 19 d. Biržuose. 1957–1968 m. mokėsi Biržų 2-ojoje vidurinėje mokykloje. 1968–1973 m. mokėsi Kauno politechnikos institute, įgijo inžinieriaus elektriko specialybę. 1973–1976 m. Panevėžio tiksliosios mechanikos gamykla, vyresn ...

                                               

Aleksandras Zilbernikas

Aleksandras Zilbernikas – Lietuvos žydų kilmės verslininkas, mecenatas, pirmosios esperanto kalbos knygos Unua Libro fundatorius.

                                               

Artūras Zuokas

Artūras Zuokas – žurnalistas, verslininkas, Lietuvos ir Vilniaus miesto savivaldybės politinis bei visuomenės veikėjas.

                                               

Gediminas Žiemelis

Gediminas Žiemelis – verslininkas, filantropas, verslo konsultantas. Gedimino Žiemelio turtas sudaro daugiau nei 840 mln. eurų.

                                               

Sigitas Žvirblis

1979 m. baigė Panevėžio internatinę sporto mokyklą. 1979–1983 m. studijavo Kauno kūno kultūros institute. 1988–1994 m. dirbo kooperatyve "Lietuvos suvenyras", nuo 1990 m. jam vadovavo. 1994 m. tapo užsienio kapitalo įmonės UAB "Intersurgical" gen ...

                                               

Jonas Adomaitis (1903)

1925 m. baigė Šiaulių mokytojų seminariją, 1932 m. – Kauno Vytauto Didžiojo universitetą. 1925–1948 m. Šiaulių gimnazijos ir kitų Šiaulių miesto mokyklų mokytojas. 1948–1950 m. Šiaulių mokytojų instituto Kalbų ir literatūros katedros vedėjas. 195 ...

                                               

Aldona Adomavičiūtė

Svarbesni vertimai: Aleksandras Diuma, tėvas. "Moterų karas", 2000; F. Carsaco. "Eldorado liūtai", 1988. Aleksandras Diuma, tėvas. "Žozefas Balzamo", 1977; G. Simenonas. "Nepažįstami žmonės namuose", 1976; G. Roy. "Netikėta laimė", 1978; K. Yacin ...

                                               

Venclovas Agripa

Venclovas Agripa – vienas iš grožinės literatūros Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje pradininkų. Lietuvos didžiosios kunigaikštystės sekretoriaus Venclovo Mikalojaičio sūnus.

                                               

Vitas Agurkis

1966 m. baigė VU lietuvių k. ir literatūrą. Dirbo mokytoju Šalčininkų, Trakų raj. mokyklose. Po to dirbo "Enciklopedijų", "Mūsų gamtos", "Dialogo", "Mokyklos" redakcijose, Lietuvių literatūros ir tautosakos institute.

                                               

Mikalojus Akelaitis

Mikalojus Akelaitis – iškilus lietuvių kultūros veikėjas, prozininkas, publicistas, kalbininkas, tautosakininkas.

                                               

Vanda Albrechtienė

Vanda Didžiulytė-Albrechtienė – rašytoja, publicistė, rusų rašytojų kūrinių vertėja, politinė veikėja.

                                               

Osvaldas Aleksa

1954 m. baigė Vilniaus universiteto Istorijos-filologijos fakultetą. 1954–1958 m. dirbo LSSR valstybinio radijo ir televizijos komitete, 1958–1975 m. ir 1986–1989 m. žurnalo "Švyturys" redakcijoje. 1975–1985 m. savaitraščio "Literatūra ir menas" ...

                                               

Eugenijus Ališanka

Tėvai tremtiniai. Nuo 1962 gyvena Vilniuje, baigė Vilniaus universitetą. Dirbo Istorijos, Kultūros ir meno institutuose, Rašytojų sąjungos pirmininko pavaduotoju, žurnalo Vilnius vyr. redaktoriumi.

                                               

Marija Alytienė

Iš prancūzų kalbos išvertė: Moličre’o Daktarą iš prievartos 1917. komediją Kurčias žentas 1910, Keliolikai 1909–1911 m. Vilniuje išleistų iliustruotų knygelių vaikams parašė didaktinio bei pažintinio turinio eiliuotų ir prozinių tekstų. Nesigailė ...

                                               

Paulius Ambrazevičius

Gimė ir užaugo Liepalotuose. 2004 metais baigė Šakių Varpo vidurinę mokyklą. 2008 metais baigė Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutą. Yra vienas iš pirmųjų "Humoro klubo" narių. Pirmasis komikų susibūrimas įvyk ...

                                               

Marija Anciuvienė

Marija Anciuvienė – teisininkė, teisėtyrininkė europeistė, VU docentė, vertėja, juristė lingvistė, ES Vertimų tarnybos Lietuvių kalbos vertimų skyriaus vedėja, buvusi ETD prie LRV generalinio direktoriaus pavaduotoja.

                                               

Pulgis Andriušis

Mokėsi Utenos Saulės gimnazijoje, kurioje baigė penkias klases, 1926 m. baigė Kauno Aušros gimnaziją ir mokėsi meno mokykloje. 1926–1932 m. studijavo literatūrą Vytauto Didžiojo universitete. Bendradarbiavo periodinėje spaudoje, spausdino kelioni ...

                                               

Benediktas Andriuška

Tėvas Benediktas Andriuška gimė 1884 m. kovo 30 d. Vilkaičiuose, Plungės rajone, ūkininkų šeimoje. Lankė Lieplaukės rusišką pradinę mokyklą. 1901 m., baigęs Palangos progimnaziją, įstojo į Kauno kunigų seminariją. Po pusantrų metų ją baigęs, slap ...

                                               

Juozas Andziulaitis-Kalnėnas

1883 m. baigė Veiverių mokytojų seminariją, mokytojavo Garliavoje. Persekiojamas už ryšius su lietuviška spauda, 1886 m. pasitraukė į Tilžę, suredagavo du paskutiniuosius "Aušros" numerius. 1886 m. emigravo į JAV, redagavo "Vienybę Lietuvninkų", ...

                                               

Loreta Anilionytė

Loreta Anilionytė – filosofė, rašytoja ir vertėja. Humanitarinių mokslų daktarė, Lietuvos edukologijos universiteto Etikos katedros docentė, Lietuvos kultūros tyrimų instituto vyresnioji mokslo darbuotoja. Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo a ...

                                               

Algimantas Antanavičius

1954 m. Vilniaus universitete baigė lietuvių kalbą ir literatūrą. Dirbo "Komjaunimo tiesos" redakcijoje stilistu, 1961–1978 m. "Vagos", 1978–1992 m. "Mokslo" leidyklose redaktoriumi.

                                               

Juozas Antanavičius (vertėjas)

Vienas ir kartu su M. Sederavičiumi iš lenkų k. išvertė keliolika religinio turinio knygų: Aukso knygelė, arba mokslas nusižeminimo, 1877; Mėnuo švenčiausios Marijos panos, 1878; Apsakymas kelionės žeme Palestinos, 1880. Apie sekimą Jėzaus Christ ...

                                               

Juozas Aputis

1948 m. baigė Balčių pradinę mokyklą, 1950 m. Nemakščių septynmetę, 1954 m. Viduklės vidurinę mokyklą. 1954–1955 m. dirbo Balčių klubo-skaityklos vedėju. 1959–1969 m. dirbo "Literatūros ir meno" redakcijoje. 1960 m. Vilniaus universiteto Istorijo ...

                                               

Viktoras Julijonas Aramavičius

Baigė Slucko gimnaziją ir Tartu universitetą. 1855–1865 m. tarnavo Vilniaus cenzūros komitete, pasižymėdamas liberalumu lietuviškiems leidiniams. Vėliau dirbo Vilniaus evangelikų reformatų sinode. Iš lenkų kalbos išvertė A. J. Glinskio pasakų rin ...

                                               

Petras Arminas-Trupinėlis

1871 m. baigė Veiverių pedagoginius kursus. Mokytojavo Alvite, Naumiestyje, 1877–1883 m. Marijampolės gimnazijos mokytojas. Valdžios įtartas antirusiška veikla perkeltas į Augustavą. 1884 m. atsisakė mokytojo vietos ir grįžo į Marijampolę. Platin ...

                                               

Eduardas Astramskas

1938–1943 m. studijavo ekonomiką Vytauto Didžiojo universitete bei vokiečių kalbą ir literatūrą Vilniaus universitete. Vėliau mokytojavo, dėstė Kauno universitete. 1947 m. sovietinio saugumo suimtas ir nuteistas 25 m. kalėti. Kalintas Chalmer Ju, ...

                                               

Daina Avuotinia

Mokėsi Bejos, Ingažių pradžios mokyklose, Gaujienos vidurinėje mokykloje, 1947 m. baigė Rygos 3-ąją vidurinę mokyklą. 1947-1951 m. studijavo Latvijos universiteto Filologijos fakultete. 1951–1967 m. Latvijos valstybinės leidyklos redaktorė, origi ...

                                               

Irena Marija Balčiūnienė

Gimė Skačiūnų palivarke ties dabartiniais Virkščiais. 1960–1965 m. studijavo anglų kalbą ir literatūrą Vilniaus universitete. 1965 m. baigė Vilniaus universitetą. 1969–1972 m. dirbo redaktore "Vagos" leidykloje. Verčia iš anglų kalbos.

                                               

Aldona Baliulienė

Aldona Baliulienė – Lietuvos vertėja, redaktorė, Lietuvos rašytojų sąjungos bei Lietuvos literatūros vertėjų sąjungos narė.

                                               

Vladas Baltuškevičius

1946–1949 m. mokėsi pradžios mokykloje, 1949–1956 m. vidurinėje mokykloje, 1956–1960 m. Vilniaus pedagoginiame institute studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą. 1957–1958 m. Marijampolės raj. laikraščio "Naujasis kelias" redakcijos darbuotojas, 1 ...

                                               

Jonas Balvočius

Jonas Balvočius–Gerutis – kunigas, prozininkas, vertėjas, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas, mokslo populiarintojas. Palaidotas Uliūnų bažnyčios šventoriuje.

                                               

Kazimieras Barėnas

Augo Pirmojo pasaulinio karo ir okupacijos metais, todėl mokyklos nelankė, mokėsi savarankiškai. Įstojęs eksternu 1929 m. baigė Panevėžio gimnaziją. 1933 m. baigė Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakultetą. Studijų metais žurnal ...

                                               

Galina Baužytė-Čepinskienė

Galina Baužytė-Čepinskienė – Lietuvos vertėja, literatūros tyrinėtoja, humanitarinių mokslų daktarė.

                                               

Audrius Beinorius

Audrius Beinorius – Lietuvos filosofas, kultūros tyrinėtojas, indologas, vertėjas, habilituotas humanitarinių mokslų daktaras.

                                               

Fridrichas Bekeris

Baigė Karalienės mokytojų seminariją, mokytojavo Tilžės pradžios mokykloje, nuo 1839 m. – gimnazijoje. Išleido laisvai verstų lietuvių tautosakos kūrinių rinkinį Balladen und poetische Erzählungen "Baladės ir poetiniai pasakojimai", 1846, su J. G ...

                                               

Jonas Berentas

1685–1692 m. studijavo Karaliaučiaus universitete, 1693–1711 m. kunigavo Mielkiemyje dab. Kalinino, Encūnuose dab. Repino. Nuo 1711 m. Įsruties arkipresbiteris, tai yra arkidiakonas arba superintendentas, Prūsijos lietuvių vadintas "vyskupu". Vie ...

                                               

Albinas Bernotas

Mokėsi Barzdų progimnazijoje, Griškabūdžio vidurinėje mokykloje. 1958 m. Vilniaus pedagoginiame institute baigė lietuvių kalbą ir literatūrą. Mokytojavo, 1959–1966 m. dirbo periodinių leidinių "Moksleivis", "Jaunimo gretos" redakcijose. Nuo 1960 ...

                                               

Vytautas Bikulčius

Vytautas Bikulčius – Lietuvos literatūros tyrinėtojas, pedagogas, vertėjas, vienas geriausių kelionių po Prancūziją gidų.

                                               

Vytautas Bložė

Mokėsi Kėdainių, Šeduvos gimnazijose. Dėl tėvų tremties į Sibirą mokslus nutraukė. Dirbo montuotoju, buhalteriu. 1949 m. Kaune išlaikė egzaminus. Vilniaus pedagoginiame universitete studijavo rusų filologiją. Dirbo Valstybinėje meninės literatūro ...

                                               

Vladas Braziūnas

1969 m. baigė Pasvalio vidurinę mokyklą. 1997 m. Vilniaus universitete baigė lietuvių k. filologiją. Dirbo universitete, kultūrinių bei literatūrinių laikraščių, žurnalų redakcijose, ilgiausiai, 15 metų, savaitraštyje – "Literatūra ir menas", jo ...

                                               

Alfonsas Bukontas

1941 m. tėvus nužudė naciai, užaugo lietuvių Bukontų šeimoje. Baigė Židikų vidurinę mokyklą. 1963–1965 m. mokytojavo. 1964 m. Vilniaus universiteto Istorijos ir filologijos fakultete baigė lietuvių kalbą ir literatūrą. 1966–1976 m. dirbo savaitra ...

                                               

Marius Burokas

1999 m. Marius Burokas baigė lietuvių kalbos ir literatūros studijas Vilniaus universitete. Keletą metų rašė nuolatines literatūros apžvalgas "Literatūroje ir mene". Dirbo lietuvių kalbos mokytoju, viešųjų ryšių agentūroje, bulvariniuose laikrašč ...

                                               

Alvydas Butkus

Alvydas Butkus – Lietuvos kalbininkas, baltistas, habilituotas humanitarinių mokslų daktaras, profesorius, asociacijos "Lietuvos ir Latvijos forumas" pirmininkas.

                                               

Juozas Chlivickas

1935–1938 m. mokėsi Kauno Darbo rūmų gimnazijoje suaugusiems. 1935 m. įsijungė į pogrindinę komunistų veiklą. 1937–1939 m. kalėjo Raseinių, Kauno ir Šiaulių kalėjimuose.1940–1941 m. dirbo "Tiesos" redakcijoje. Karo metais – Raudonosios armijos 16 ...

                                               

Aleksys Churginas

Baigė Kauno "Aušros" gimnaziją, 1931–1936 m. studijavo Vytauto Didžiojo universitete, 1936–1939 m. Paryžiaus ir Grenoblio universitetuose. 1945–1948 m. dėstė užsienio literatūrą Kauno universitete. Chemiko Kazio Daukšo suburtas "Neringos" restora ...

                                               

Rudolfas Andrius Cipelis

Rudolfas Andrius Cipelis – vertėjas, leksikografas. Mokėsi Tilžės gimnazijoje, nuo 1833 m. studijavo teologiją Karaliaučiaus universitete, 1841–1846 m. – Kretingalės diakonas, 1846–1849 m. – Klaipėdos, vėliau – Rusnės kunigas. Dėl ligos išėjęs į ...

                                               

Birutė Ciplijauskaitė

Tėvas Juozas Ciplijauskas buvo žymus gydytojas ginekologas, motina – pedagogė. 1933 m. šeima persikėlė gyventi į Klaipėdą, kur tėvas dirbo Klaipėdos ligoninės direktoriumi ir gydytojų draugijos pirmininku. 1939 m. vokiečiams okupavus Klaipėdą, Ci ...

                                               

Clandestinus

Clandestinus – Lietuvos rašytojas, poetas, scenaristas, vertėjas, žurnalistas, visuomenės veikėjas. Pagarsėjo kaip vertėjas, eseistas ir gotikinių bei siaubo apysakų autorius.

                                               

Virgilijus Juozas Čepaitis

Gimė girininko ir mokytojos šeimoje. 1954 m. baigė Kauno pedagoginę mokyklą, 1961 m. – Maskvos M. Gorkio literatūros instituto literatūros instituto Vertimo fakultetą. Nuo 1958 m. bendradarbiavo su daugeliu leidyklų. Vertė knygas iš rusų ir anglų ...