ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 169


                                               

Antanas Miškinis

Antanas Miškinis – Lietuvos poetas, vertėjas, prozininkas, publicistas, modernaus neoromantizmo atstovas, rezistentas.

                                               

Jonas Montvila

Mokėsi Marijampolės gimnazijoje. 1894 m. išvyko į JAV. 1897 m. redagavo laikraštį "Garsas Amerikos lietuvių", 1897–1898 m. – jo priedą "Pasaulė", 1899–1900 m. su V. S. Stagaru–Šlekiu – savaitraštį "Viltis". Su Vytautu Montvila ir V. Varnagiriu 18 ...

                                               

Vytautas Montvila (1902)

1906 m. su motina apsigyveno Marijampolėje, kai ji su šeima grįžo iš JAV. Senelis, norėdamas padėti be vyro gyvenančiai Montvilienei, nupirko kaime klėtį ir gyvenamąjį namą, kuriuos pastatė dabartinėje vietoje, tuometiniame Marijampolės priemiest ...

                                               

Pranas Morkūnas

Pranas Morkūnas – lietuvių poetas, vertėjas. Dadaistas imažinistas, apibūdinamas kaip ir turinio, ir formos avangardistas.

                                               

Albinas Morkus

Baigė Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnaziją. 1941–1943 m. studijavo Vilniaus universitete. 1945 m. persikėlė į Lenkiją, vėliau į Vakarų Europą. Studijavo kalbas, filosofiją ir literatūrą Tiubingeno, Paryžiaus universitetuose. Emigravo į JAV, studij ...

                                               

Stanislovas Marcijanas Musa

Stanislovas Marcijanas Musa – lietuvių giesmių vertėjas. Gimė apie 1520 m. Rytų Lietuvoje. Studijavo Karaliaučiaus universitete, kunigavo, be kitų, Deltuvos evangelikų reformatų bažnyčioje. Viena jo išversta giesmė paskelbta Mažvydo giesmyne. Mir ...

                                               

Sigitas Narbutas

1982 m. Vilniaus universitete baigė Lietuvių kalbą ir literatūrą su klasikinės filologijos specializacija. 1996 m. humanitarinių mokslų daktaras. Iki 1986 m. dirbo Lietuvos TSR knygų rūmuose, 1986–1996 m. Vilniaus universiteto Klasikinės filologi ...

                                               

Jonas Navickas

Jonas Navickas MIC – Romos katalikų kunigas ir marijonų vienuolis JAV, lietuvių literatas ir vertėjas.

                                               

Fabijonas Neveravičius

Fabijonas Neveravičius – prozininkas, vertėjas. Fabijono dėdė Pšemislas Neveravičius 1865–1936 pagarsėjo savo aštuonratės važiuoklės išradimu.

                                               

Vytautas Nistelis

1940 m. baigė Pasvalio gimnaziją. 1941–1943 m. ir 1945–1948 m. studijavo Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Statybos fakultete, 1957–1958 m. Kauno politechnikos instituto Statybos fakultete, 1941–1943 m. mokėsi dar ir Kauno taikomosios ir dekora ...

                                               

Zenonas Norkus

Zenonas Norkus – filosofas, sociologas Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto profesorius, vertėjas, socialinių mokslų habilituotas daktaras, Lietuvos mokslo premijos, Vilniaus universiteto Rektoriaus mokslo premijos laureatas.

                                               

Simonas Norkus

Dalyvavo 1863 metų sukilime, bet bausmės išvengė. 1868 m. baigė Seinų kunigų seminariją. Vikaravo Prienuose, Gelgaudiškyje, Lukšiuose, Bartininkuose. Pastarajame kaime susipažino su Jonu Basanavičiumi, kuris paskatino Norkų bendradarbiauti lietuv ...

                                               

Vincas Oškinis

1912 m. baigė Veiverių mokytojų seminariją, 1929 m. – Kauno universiteto Teisių fakultetą. Mokytojavo. 1922–1940 m. savaitraščio "Lietuvos ūkininkas" redaktorius, 1940–1941 m. dirbo "Valstiečių laikraščio" redakcijoje. 1940 m. buvo Lietuvos žurna ...

                                               

Violeta Palčinskaitė

Karo metais Palčinskų šeima Kaune slėpė ir globojo penkis žydų šeimos narius. Vaikystę praleido Žaliakalnyje. Mokėsi J. Jablonskio vidurinėje mokykloje. 1960–1964 m. studijavo Vilniaus universiteto VU Istorijos-filologijos fakultete.

                                               

Kazys Papečkys

1934–1938 m. Vytauto Didžiojo universitete studijavo prancūzų kalbą ir literatūrą. 1940–1941 m. dirbo žurnalo "Genys" redakcijoje, 1944–1947 m. Grožinės literatūros leidykloje. 1947 m. suimtas ir ištremtas į Sibirą. 1957–1963 m. dirbo "Bibliotekų ...

                                               

Antanas Petrauskas

Mokėsi Seinų kunigų seminarijoje. Nuo 1903 m. vikaravo Seinuose. 1917 metais dalyvavo Vilniaus konferencijoje, kuri išrinko Lietuvos Tarybą, paskelbusią šalies Nepriklausomybę. 1920 m. naujai įsteigtos Barzdų Kristaus Karaliaus parapijos pirmas k ...

                                               

Valdas V. Petrauskas

1958 m. baigė vidurinę mokyklą Kaune, 1964 m. baigė prancūzų kalbos ir lyginamosios literatūros magistrantūrą Vilniaus universitete, dirbo "Vagos" leidykloje redaktoriumi, literatūros vertėju ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Leidybos ...

                                               

Kornelijus Platelis

1957–1968 m. mokėsi Šiaulių 5-ojoje vidurinėje mokykloje. 1968–1973 m. studijavo Vilniaus inžinerinio statybos instituto Miestų statybos fakultete, įgijo kelių statybos inžinieriaus specialybę. 1973–1975 m. sovietinės armijos karininkas leitenant ...

                                               

Sigitas Plaušinaitis

Gimė 1941 m. Rudžiuose, Šakių rajone. Studijavo germanistiką Vilniaus universitete. Nuo 1964 m. pradėjo dirbti Vilniaus universiteto filologijos fakultete. 1972 m. Maskvos valstybiniame lingvistikos universitete apsigynė daktaro disertaciją. Nuo ...

                                               

Aldona Puišytė

1952 m. baigė Kauno 7-ąją vidurinę mokyklą. 1955 m. baigė Respublikinės Kauno medicinos mokyklos farmacijos specialybę. Nuo 1969 m. dirbo Maironio lietuvių literatūros muziejuje vyr. moksline bendradarbe. Nuo 1975 m. – Lietuvos rašytojų sąjungos ...

                                               

Ina Pukelytė

Gimė gydytojos ir inžinieriaus šeimoje. 1973–1984 m. mokėsi Kauno Jono Jablonskio vidurinėje mokykloje. 1986 m. Vilniaus kultūros mokykloje įgijo mėgėjų teatro režisieriaus diplomą. 1987–1989 m. Kauno mokytojų namų moksleivių skyriaus vadovė. 198 ...

                                               

Kazimieras Pūras

Baigęs Pasvalio gimnaziją, 1948–1953 m. Vilniaus universitete studijavo anglų kalbą ir literatūrą. 1953–1992 m. Lietuvos radijo ir televizijos reporteris, redaktorius, scenaristas, leidinio "Radijo laikraštis" redaktorius, 1960–1968 m. vadovavo t ...

                                               

Simas Račiūnas

Gimė Onos Labanauskaitės-Račiūnienės ir Mykolo Račiūno ūkininkų šeimoje Panevėžio rajone, Uliūnų kaime. Tarp dešimties vaikų jis buvo vyriausias sūnus. Baigė Panevėžio berniukų gimnaziją. 1950 m. įstojo į Vilniaus pedagoginį institutą, kuriame st ...

                                               

Karolis Račkauskas-Vairas

Karolis Račkauskas-Vairas – rašytojas, vertėjas, kultūros ir spaudos darbuotojas. Nuo 1905 m. bendradarbiavo įvairiuose leidiniuose.

                                               

Jonas Ragauskas

Jonas Ragauskas, Anykščių rajonas – 1967 m. spalio 11 d. Vilniuje) – Lietuvos kunigas, ateizmo propaguotojas, publicistas, vertėjas, pedagogas, kultūros veikėjas.

                                               

Jeronimas Ralys

Gimė valstiečių šeimoje. 1896 m. baigė Šiaulių gimnaziją, kur labiausiai mėgo istoriją, literatūrą ir klasikines graikų bei lotynų kalbas. Įstojęs į Maskvos universiteto Medicinos fakultetą, dalyvavo lietuvių studentų slaptose draugijose, sociald ...

                                               

Nadas Rastenis

1911 m. emigravo į JAV. 1924 m. baigė teisės studijas Bostono universitete, vertėsi advokatūra. Buvo aktyvus lietuvių visuomeninio gyvenimo dalyvis, vaidino ir dainavo Miko Petrausko operetėse. Nuo 1917 m. skelbė eilėraščius lietuvių spaudoje. An ...

                                               

Markus Roduner

Markusas Roduneris – šveicarų ir Lietuvos kalbininkas, lyginamosios kalbotyros specialistas, vertėjas. Verčia iš lietuvių į vokiečių k.

                                               

Vytenis Rožukas

Nepriklausomybės laikotarpio debiutantas, savo kūryboje naudojantis travialiojo sensacinio romano principus. Sensacingos temos, staigūs siužeto posūkiai, patetiškos filosofinės digresijos – tai pagrindiniai Rožuko romanų varikliai; daugumoje jų n ...

                                               

Vytautas Rudokas

Vytautas Rudokas 1952 m. baigė lietuvių kalbos ir literatūros studijas Vilniaus universitete. Nuo 1952 iki 1958 m. dirbo Grožinės literatūros leidykloje, o 1958–1961 m. žurnalo "Moksleivis" redakcijoje. Vėliau 1962–1970 m. buvo Lietuvos rašytojų ...

                                               

Liana Ruokytė Jonsson

Liana Ruokytė-Jonson – kultūros diplomatė, vertėja ir aktorė. 2016–2018 m. – Lietuvos Respublikos kultūros ministrė.

                                               

Adolfas Sabaliauskas

Adolfas Sabaliauskas – kanauninkas, tautosakininkas, vertėjas, poetas, suomių epo "Kalevala" vertėjas į lietuvių kalbą.

                                               

Algirdas Sabaliauskas (1929)

Sukūrė mokslinių monografijų: "Lietuvių kalbos tyrinėjimo istorija", 1–2 t, 1979–1982; "Lietuvių kalbos leksika", 1990). Parašė kalbos mokslo populiarinimo knygų: "Iš kur jie?", 1994. "Šimtas kalbos mįslių", 1970, "Žodžiai pasakoja", 1965, "Žodži ...

                                               

Arvydas Sabonis (1954)

Šis straipsnis yra apie literatūros vertėją, apie garsų krepšininką žr. straipsnyje Arvydas Sabonis Arvydas Sabonis – užsienio grožinės ir humanitarinės literatūros vertėjas, spaudos ir knygų leidybos redaktorius, Lietuvos literatūros vertėjų sąj ...

                                               

Stasys Sabonis

Baigęs Vievio pradžios mokyklą, 1940–1944 m. mokėsi Kaišiadorių gimnazijoje. 1944 m. mokytojavo Valkininkų valsčiaus Kalvių pradinėje mokykloje. Į Vilnių atvyko 1945 m., kur baigė vaikų namų auklėtojų kursus. Dirbo Vilniaus 9-uosiuose vaikų namuo ...

                                               

Leonardas Sauka

1949 m. baigė Telšių gimnaziją. 1954 m. Vilniaus universitete baigė lietuvių kalbą ir literatūrą. Nuo 1957 m. Lietuvių kalbos ir literatūros instituto bendradarbis, 1993–2001 m. direktorius. Nuo 1996 m. Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys. ...

                                               

Dalia Saukaitytė

Baigė Vilniaus universiteto Kauno vakarinį fakultetą. Dirbo Salomėjos Nėries ir Lietuvių literatūros muziejuose Kaune, "Baltų lankų" ir Lietuvių kalbos instituto leidyklose Vilniuje. Vilniaus universitete dėstė filosofiją.

                                               

Gintautas Saulis

1981 m. baigė Šiaulių pedagoginį institutą. 1986-1989 m. mokėsi aspirantūroje Maskvoje. Stažavosi 1994 m. ir 1996 m. Malmės Švedija aukštojoje pedagoginėje mokykloje. 1981-1990 m. Šiaulių pedagoginio instituto nuo 1997 m. Šiaulių universitetas Ru ...

                                               

Bronys Savukynas

Bronys Savukynas Čivonyse, Veisiejų valsčius, Seinų apskritis – 2008 m. balandžio 20 d. Vilniuje) – Lietuvos filologas, kalbininkas, vertėjas, žurnalistas, redaktorius.

                                               

Danutė Sirijos Giraitė

Gimė Vilniuje, gydytojų ir literatų šeimoje. 1967 m. baigė S. Nėries vidurinę mokyklą Vilniuje. 1968–1972 m. Tartu universitete studijavo estų kalbą ir literatūrą. 1979 m. baigė Vilniaus universitetą, rusų kalbos ir literatūros specialybę su lenk ...

                                               

Žilvinas Skačkauskas

Gimė tremtinių šeimoje, 1957 m. su šeima grįžo į Lietuvą. 1958-1969 m. mokėsi Radviliškio 2-oje vidurinėje mokykloje. 1975 m. baigė Vilniaus valstybinio pedagoginio instituto Istorijos fakultetą, įgijo vidurinės mokyklos istorijos ir visuomenės m ...

                                               

Stasys Skrodenis

1960 m. Vilniaus universitete baigė lituanistikos studijas. 1960–1965 m. dirbo Lietuvių kalbos ir literatūros institute, 1965–1973 m. Respublikinėje bibliotekoje, 1972–1973 m. Rankraščių skyriaus vedėjas. Nuo 1973 m. Vilniaus pedagoginio institut ...

                                               

Ramutė Skučaitė

Ramutė Skučaitė – poetė, dramaturgė, vertėja, dainų tekstų autorė, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatė.

                                               

Romualdas Stakėnas

Romualdas Stakėnas – 1907 m. Latvijoje) – Romos katalikų kunigas Lietuvoje, religinių raštų rengėjas.

                                               

Eugenija Stravinskienė

Eugenija Kirmonaitė–Stravinskienė – vertėja, redaktorė. Iš švedų kalbos išvertė Astridos Lindgren, Selmos Lagerlöf, Marijos Gripės ir kitų žymių autorių kūrinių. Gimė Klangių kaime, Jurbarko raj. Mokėsi Vilkijos gimnazijoje, 1951 m. baigė Vilniau ...

                                               

Jonas Strielkūnas

1957 m. baigė Biržų raj. Vabalninko vidurinę mokyklą. 1957–1960 m. dirbo Vabalninko laikraščio redakcijoje, 1967–1978 m. laikraščio "Literatūra ir menas" redakcijoje. Nuo 1978 m. pagrindinis užsiėmimas – vertimai iš rusų, anglų, latvių, rumunų ir ...

                                               

Rita Šerpytytė

Rita Šerpytytė 1972 m. aukso medaliu baigė Tauragės II vidurinę mokyklą dabar "Versmės" gimnazija. 1972–1977 m. studijavo teisę Vilniaus universiteto Teisės fakultete ir įgijo teisininko specialybę. 1983–1986 m. studijavo filosofijos aspirantūroj ...

                                               

Jonas Šiožinys

1938–1940 m. dirbo Marijampolės spaustuvėje, 1940 m. – žurnalo "Liaudies sveikata" redakcijoje, 1941–1943 m. – Antalieptės bibliotekoje, 1946–1953 m. – Mokslų akademijos Centrinėje bibliotekoje. 1954 m. baigęs Vilniaus bibliotekinį technikumą, ik ...

                                               

Arvydas Šliogeris

Marijus Arvydas Šliogeris – Lietuvos filosofas, vokiečių egzistencializmo tyrinėtojas, filosofinių tekstų vertėjas, eseistas. Palaidotas Vilniaus Antakalnio kapinėse.

                                               

Vincentas Šliogeris

Baigęs Šiaulių gimnaziją toliau mokėsi Žemaičių kunigų seminarijoje. Už 1863 m. sukilimo rėmimą carinės administracijos buvo suimtas. Tarpininkaujant Žemaičių vyskupui Motiejui Valančiui iš arešto buvo paleistas, bet tris metus turėjo praleisti K ...