ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 170


                                               

Dalia Švambarytė

Dalia Švambarytė – japonologė, orientalistė, Vilniaus universiteto Orientalistikos centro dėstytoja, vertėja. Alma Mater – Sankt Peterburgo universitetas. 2005 m. apgynė daktaro disertaciją "Bai Juyi poezija kaip kiniškas intertekstas japonų klas ...

                                               

Jurgis Talmantas

Tėvai buvo ūkininkai: tėvas Rietavo dvaro vežikas, motina turėjo 40 hektarų blogos žemės. Jurgis šeimoje augo vienas. Mokėsi privačiai ir Palangos progimnazijoje, 1919 m. Telšių gimnazijoje greičiausiai baigė gimnaziją Besarabijoje. 1919–1922 m. ...

                                               

Anicetas Tamošaitis

Anicetas Tamošaitis, SJ – Romos katalikų dvasininkas, teologijos mokslų daktaras. Religinės literatūros rašytojas ir vertėjas.

                                               

Zenta Irena Tenisonaitė-Hellemans

Zenta Irena Tenisonaitė–Hellemans – 2001 m. kovo 11 d. Edegeme) – Belgijoje gyvenusi lietuvių poetė, vertėja ir dailininkė.

                                               

Janina Tepliajeva

Janina Tepliajeva-Jakubauskaitė – pedagogė, vertėja, Lietuvos ir Šiaulių miesto savivaldybės kultūros, visuomenės bei politinė veikėja.

                                               

Teofilis Tilvytis

Brolis Jurgis Tilvytis-Žalvarnis, sūnėnas Pulgis Andriušis, sūnūs Rytis Tilvytis ir Valentinas Tilvytis. Mokėsi Panevėžio, 1917–1923 m. Utenos progimnazijoje. 1923 m. išspausdino pirmuosius eilėraščius. 1923–1930 m. dirbo mokesčių inspekcijoje Ka ...

                                               

Tomas Sodeika

Tomas Sodeika – filosofas, pedagogas, vertėjas. Vilniaus universiteto Religijos studijų ir tyrimų centro profesorius, habilituotas humanitarinių mokslų srities filosofijos krypties daktaras, dėsto VU Filosofijos katedroje bei Humanistinės ir egzi ...

                                               

Stasys Tomonis

Stasys Tomonis – Lietuvos kultūros veikėjas, bibliografas, vertėjas, literatūrologas, redaktorius, ilgametis Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos darbuotojas.

                                               

Eugenija Ulčinaitė

Eugenija Ulčinaitė – senosios Lietuvos literatūros ir kultūros istorijos tyrinėtoja, vertėja, pedagogė.

                                               

Kęstutis Urba

1978 m. Vilniaus universitete baigė lietuvių kalbą ir literatūrą. 1984 m. apgynė humanitarinių mokslų daktaro disertaciją "Lietuvių vaikų dramaturgija". Vilniaus universitete dėsto Vaikų literatūros klasikos ir Užsienio vaikų literatūros kursus. ...

                                               

Ksaveras Urbanavičius

Mokėsi Marijampolės gimnazijoje, baigė Vilniaus gimnaziją. 1916 m. mobilizuotas į rusų kariuomenę. 1919 m. pradėjo dirbti Spaudos biure prie Ministrų kabineto. 1923-1926 m. dirbo Vidaus reikalų ministerijos spaudos referentu, studijavo Lietuvos u ...

                                               

Ona Žaneta Urbanavičiūtė-Markevičienė

Ona Žaneta Urbanavičiūtė-Markevičienė – Lietuvos vertėja, filologė, dialektologė; docentė, humanitarinių mokslų daktarė. 1962 m. baigė tuometinio Lietuvos pedagoginio instituto lietuvių kalbos ir literatūros fakultetą. 1962–1964 m. mokytojavo Šil ...

                                               

Dominykas Urbas

Dominykas Urbas – lietuvių meninio vertimo klasikas. Iš rusų, prancūzų, vokiečių, latvių, lenkų, jidiš kalbų yra išvertęs apie 50 knygų, tarp jų – F. Rabelais "Gargantiua ir Pantagriuelis", F. Dostojevskio "Lošėjas", "Užrašai iš mirusiųjų namų", ...

                                               

Kazys Uscila

Baigęs Vilniaus pedagoginę mokyklą, mokytojavo Trakų rajone. 1965–1971 m. studijavo Vilniaus universitete ir įgijo žurnalisto specialybę. Nuo 1967 m. Ukmergės rajono laikraščio "Gimtoji žemė" redakcijos darbuotojas, Panevėžio laikraščio "Tėvynė" ...

                                               

Jonas Užupis

Mokėsi Marijampolės gimnazijoje ir Seinų kunigų seminarijoje. 1875 m. įšventintas kunigu, dirbo sielovados darbą Vygriuose, Seinuose ir kt. parapijose. Rašė lietuvybės išsaugojimo, satyrinėmis temomis. Bendradarbiavo laikraštyje "Aušra", joje pas ...

                                               

Juozas Vaišnoras

1923–1937 m. priklausė Studentų varpininkų sąjungai. 1936–1937 m. redagavo pogrindinį laikraštį "Antifašistas". 1937 m. baigė Vytauto Didžiojo universitetą. 1939–1940 m. bendradarbiavo laikraštyje "Už liaudies teises". 1940 m. liepos mėn. – 1941 ...

                                               

Adomas Vaitilavičius

Gimė 1915 m. vasario 6 d. Nausėduose, baigė Ylakių gimnaziją. 1933 m. baigė veterinarijos mokslus Gruzdžiuose, tais pačiais metais dalyvavo Lietuvos esperantininkų kongrese. Dirbo veterinaru Sedoje. 1950 m. baigė Kauno universiteto medicinos stud ...

                                               

Antanas Valiukėnas

Baigė Švėkšnos gimnaziją. 1931 m. lankė Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto filologijos skyrių. 1937-1939 m. studijavo Ciuricho universitete. Bendradarbiavo leidiniuose "Lietuvos aidas", "Vairas" ir kt. 1932-1933 m. dirbo ...

                                               

Rimantas Vanagas

1955–1966 m. mokėsi Anykščių Jono Biliūno vidurinėje mokykloje, 1971 m. baigė Vilniaus universiteto Filologijos fakultetą, įgijo filologo išsilavinimą, lietuvių kalbos ir literatūros dėstytojo specialybę. 1970–1976 m. žurnalo "Jaunimo gretos" pro ...

                                               

Tomas Venclova

Tomas Venclova – Lietuvos poetas, publicistas, vertėjas, literatūros tyrinėtojas, profesorius. Vienas iš penkių Lietuvos Helsinkio grupės narių steigėjų.

                                               

Antanas Viskantas

Antanas Viskantas gruodžio 12 d. Žemaitijoje – 1940 m. gruodžio 12 d. Vilniuje) – Lietuvos katalikų kunigas, religotyrininkas ir visuomenės veikėjas, vertėjas.

                                               

Vytautas Visockas (1924)

1951 m. Vilniaus universitete baigė lietuvių kalbos ir literatūros specialybę. Nuo 1951 m. Grožinės literatūros leidyklos vertimų redaktorius, verstinės grožinės literatūros redakcijos vedėjas, 1957–1989 m. vyriausiojo redaktoriaus pavaduotojas v ...

                                               

Vytautas Visockas (1939)

1962 m. Vilniaus universitete baigė lietuvių kalbos ir literatūros specialybę. 1962–1967 m. mokytojavo. 1967–1970 m. daugiatiražio laikraščio "Gyvenimas-mokykla" literatūrinis darbuotojas, redaktoriaus pavaduotojas. 1970–1976 m. Lietuvos televizi ...

                                               

Vidminas Vizgirda

1962 m. baigė Vilniaus universiteto Istorijos ir filologijos fakultetą. 1967–1969 m. Akmenės rajono laikraščio "Vienybė" redaktorius, 1969–1974 m. – LKP CK propagandos ir agitacijos skyriaus instruktorius, spaudos, televizijos ir radijo sektoriau ...

                                               

Juozapas Želvys-Želvavičius

Juozapas Želvys–Želvavičius – 1866 m. kovo 26 d. Saratove) – Romos katalikų kunigas Lietuvoje ir Rusijoje, pedagogas, poetas ir vertėjas.

                                               

Jonas Žilius-Jonila

Mokėsi Marijampolės gimnazijoje, Plocko kunigų seminarijoje, 1893 m. baigė Overbriuko JAV kunigų seminariją, 1893–1908 m. ir 1916–1921 m. gyveno JAV. 1896–1899 m. redagavo žurnalo tipo leidinį "Tėvynė", 1900 m. Amerikos lietuvių katalikų apšvieto ...

                                               

Kazimieras Žitkus

Kazimieras Žitkevičius-Žitkus – Lietuvos kunigas, poetas, vertėjas, Kauno kunigų seminarijos rektorius.

                                               

Albinas Žukauskas

Gimė ir augo lietuviškame kaime šiaurės rytų Lenkijoje, dviejų berniukų ir keturių mergaičių šeimoje. Kaimo mokykloje dirbęs Stasys Tijūnaitis per metus suteikė pradinį išsilavinimą, vėliau lenkų administracinė valdžia mokyklą uždarė. Daug skaitė ...

                                               

Zenonas Petras Adomaitis

Zenonas Petras Adomaitis – zootechnikas, Lietuvos ir Kelmės rajono politinis bei visuomenės veikėjas.

                                               

Zenonas Akramavičius

1968–1976 m. mokėsi Raseinių rajono Nemakščių vidurinėje mokykloje. 1980 m. su pagyrimu baigė Tytuvėnų žemės ūkio technikumą ir įgijo zootechniko specialybę. 1985 m. baigė Lietuvos veterinarijos akademiją, zooinžinierius. 1988 m. baigė vadovaujan ...

                                               

Alfredas Astikas

1984 m. baigė Buivydiškių technikumą, zootechnikas, 1995 m. baigė Lietuvos veterinarijos akademiją, zooinžinierius, 1998 m. baigė Vilniaus universitetą, ekonomistas, 2002 m. baigė Lietuvos teisės universitetą, teisės ir valdymo magistras. 1984 m. ...

                                               

Voldemaras Bandžiukas

Voldemaras Bandžiukas – zooinžinierius, Lietuvos ir Joniškio rajono savivaldybės politinis bei visuomenės veikėjas.

                                               

Algirdas Banys

1958 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją. 1988 m. žemės ūkio mokslų daktaras. 1951–1958 m. Lietuvos sunkiųjų arklių veislyno Kėdainiai direktorius. 1959–1971 m. dirbo žemės ūkio ministerijos Veislininkystės valdyboje. 1971–1990 m. žemės ūkio s ...

                                               

Mindaugas Bastys

1972–1983 m. mokėsi Šakių raj. Kriūkų vidurinėje mokykloje, 1990 m. baigė Lietuvos veterinarijos akademijoje zootechniko specialybę. Parengė biomedicinos mokslų srities agronomijos daktaro disertaciją "Pluoštui auginamų linų pasėlio tankumo, derl ...

                                               

Juozas Baublys

1981 m. baigė Vilniaus žemės ūkio buhalterinės apskaitos technikumą, buhalteris, 1992 m. baigė Lietuvos veterinarijos akademiją, zooinžinierius. 1984–1992 m. Krivilių kolūkio vyr. buhalterio pavaduotojas. 1992–1993 m. AB "Merkys" vyr. buhalterio ...

                                               

Vidmantas Brazys

Vidmantas Brazys – zooinžinierius, savivaldybininkas, Lietuvos ir Marijampolės savivaldybės politinis bei visuomenės veikėjas.

                                               

Remigijus Čirba

1982 m. baigė Širvintų vidurinę mokyklą. 1983–1985 m. tarnavo armijoje. 1992 m. baigė Lietuvos veterinarijos akademiją, zooinžinierius. 1985–1987 m. dirbo vairuotoju, 1987–1992 m. sėklintoju-ginekologu Širvintų rajono valstybinėje veislininkystės ...

                                               

Antanas Damulis

1978 m. baigė Lietuvos veterinarijos akademiją, zooinžinierius, 2005 m. baigė Vytauto Didžiojo universitetą, edukologijos ir ugdymo proceso vadybos magistras. 1971–1973 m. "Žemaičių žemės" kolūkio veterinarijos gydytojas, 1973–1975 m. "Vienybės" ...

                                               

Stanislovas Giedraitis

Tėvas Antanas Giedraitis – Lietuvos kariuomenės savanoris, apdovanotas Vyčio kryžiaus ordinu ir Lietuvos kariuomenės kūrėjo medaliu. Baigė Utenos rajono Antalgės septynmetę mokyklą, Buivydiškių žemės ūkio technikumą. Dirbo Alytaus rajono "Volungė ...

                                               

Rasa Gustienė

1991 m. baigė Lietuvos veterinarijos akademiją, zooinžinierė, 2004 m. Kauno technologijos universitete baigė viešąją vadybą ir administravimą. AB "Mastis" darbuotoja, 1997 m. Ryškėnų seniūnijos vyr. specialistė globai ir rūpybai, 2003 m. Telšių s ...

                                               

Aloyzas Jaciunskas

1980 m. baigė Lietuvos veterinarijos akademiją, zooinžinierius. 1995 m. AB "Lietuvos žemės ūkio bankas" Alytaus skyriaus valdytojas, "NORD/LB Lietuva" banko Alytaus skyriaus, "DnB Nord" Alytaus klientų aptarnavimo skyriaus vadovas. 2001 m. Lietuv ...

                                               

Juozas Juknius

1972 m. baigė Pajūrio žemės ūkio technikumą, įgijo zootechniko specialybę. 1988 m. baigė Lietuvos veterinarijos akademiją, zooinžnierius. 1972 m. dirbo Plungės rajono Ginteliškių kolūkyje zootechniku selekcininku. 1972–1974 m. atliko privalomąją ...

                                               

Jonas Juozapaitis

Jonas Juozapaitis – Lietuvos ir Pakruojo rajono savivaldybės ūkio, politinis bei visuomenės veikėjas.

                                               

Albertas Jusas

1971 m. baigė aštuonias klases, įstojo į Aukštadvario žemės ūkio technikumą ir jį baigė 1975 m. 1987 m. baigė Lietuvos veterinarijos akademiją, zooinžinierius. 1975 m. Punios kolūkio zootechnikas. Nuo 1989 m. ūkininkauja Punios kaime. 2000–2003 m ...

                                               

Vladislovas Kalpokas

1951 m. baigė Lietuvos veterinarijos akademiją. 1954–1993 m. Lietuvos veterinarijos akademijos dėstytojas, 1955–1987 m. Gyvulių šėrimo katedros vedėjas, 1959–1974 m. mokslo ir mokymo reikalų prorektorius, 1959 m. docentas. 1954 m. žemės ūkio moks ...

                                               

Romualdas Aloyzas Kalvaitis

1958 m. baigė Klaipėdos Žemės ūkio technikumą, veterinarijos technikas. 1965 m. baigė Dotnuvos žemės ūkio vadovaujančių kadrų mokyklą, 1980 m. baigė Lietuvos veterinarijos akademiją, inžinierius zootechnikas. 1958–1965 m. Skuodo raj. "Gegužės 1–o ...

                                               

Edvardas Karečka

1961 m. baigė Alsėdžių vidurinę mokyklą Plungės rajonas, 1963 m. Klaipėdos Žemės ūkio technikumą, veterinarijos technikas, 1972 m. Lietuvos veterinarijos akademijos Zootechnikos fakultetą, zootechnikas. 1963 m. Skuodo veterinarijos stoties, Skuod ...

                                               

Kazimieras Algirdas Kersnauskas

1959 m. baigė Lietuvos veterinarijos akademiją. 1983 m. žemės ūkio mokslų kandidatas. 1959-1965 m. dirbo Baisogalos kontrolinio kiaulių penėjimo stotyje, 1965-1970 m. Baisogalos kiaulių veislininkystės stoties direktorius, 1970-1975 m. "Darbo did ...

                                               

Alvydas Kirkliauskas

1977 m. baigė Lietuvos veterinarijos akademiją, zooinžinierius. Marijampolės sporto centro "Sūduva" sunkiosios atletikos treneris. Lietuvos liberalų sąjungos, 2010 m. Krikščionių partijos Marijampolės skyriaus narys. 2003–2007 m. ir nuo 2011 m. M ...

                                               

Gediminas Krasauskas

1977 m. baigė Lietuvos veterinarijos akademiją, zooinžinierius. 1997–2001 m. Alytaus apskrities viršininko administracijos Kaimo reikalų departamento direktorius. 2001–2005 m. Alytaus rajono savivaldybės Priešgaisrinės apsaugos tarnybos direktori ...