ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 171


                                               

Sigitas Kvedaras

1979 m. baigė Kauno 2-ąją vidurinę mokyklę. 1984 m. baigė Lietuvos veterinarijos akademijos Zooinžinerijos fakultetą, įgijo zooinžinieriaus kvalifikaciją. 1999–2002 m. studijavo Kauno technologijos universiteto Ekonomikos ir vadybos fakultete, įg ...

                                               

Antanas Makarevičius

1986 m. baigė Kauno 24-ąją vidurinę mokyklą. 1987–1989 m. tarnavo armijoje. 1993 m. baigė Lietuvos veterinarijos akademiją, zooinžinierius. 1995 m. įkūrė A. Makarevičiaus firmą "Algitėja". Nuo 2003 m. UAB "Sanservisas" vadybininkas. 2003–2004 m. ...

                                               

Algimantas Mielinis

1981 m. baigė Viduklės vidurinę mokyklą. 1982–1989 m. studijavo Lietuvos veterinarijos akademijos Zooinžinerijos fakultete, įgijo zooinžinieriaus specialybę. 1983–1985 m. tarnavo sovietinėje armijoje. 1989–1992 m. Viduklės paukštininkystės tarybi ...

                                               

Edmundas Mieliulis

1975 m. baigė Šilutės žemės ūkio technikumą, zootechnikas. P. Stungurio IĮ "Uola", laikraščio "Šilokarčema", 2005 m. UAB "Litera", Šilutės ir Pagėgių krašto laikraščio "Pamarys" korespondentas. Lietuvos liberalų sąjungos, nuo 2001 m. Liberalų dem ...

                                               

Algimantas Mikelėnas

1964 m. baigė Lietuvos veterinarijos akademiją. 1991 m. žemės ūkio mokslų daktaras. 1964–1966 m. Kupiškio rajono valstybės veislininkystės stoties direktorius. 1973–1978 m. Lietuvos veterinarijos akademijos bendradarbis, 1978–2006 m. dėstytojas; ...

                                               

Valdas Petras Mikelionis

Valdas Petras Mikelionis – Lietuvos ir Lazdijų rajono savivaldybės politinis bei visuomenės veikėjas.

                                               

Sabina Mikulionienė

1974 m. baigė Lietuvos veterinarijos akademiją. 1989 m. žemės ūkio mokslų kandidatė. Nuo 1987 m. Lietuvos žemės ūkio universiteto darbuotoja, nuo 1989 m. dėstytoja; nuo 1997 m. docentė. 1995 m., 2003 m. stažavo Hohenheimo universitete Vokietija, ...

                                               

Aloyzas Paulikas

Mokėsi Mosėdžio vidurinėje mokykloje. 1972 m. baigė Lietuvos veterinarijos akademiją, įgijo zootechniko specialybę. 1976–1986 m. Skuodo rajono žemės ūkio valdybos gamybos skyriaus vyr. zootechnikas. 1990–1992 m. Skuodo rajono žemės ūkio skyriaus ...

                                               

Vaidas Pavilonis

Vaidas Pavilonis – Lietuvos ir Šilutės rajono savivaldybės politinis bei visuomenės veikėjas, buvęs vicemeras.

                                               

Juozas Pilvelis

1965 m. pradėjo lankyti Alytaus rajono Viešnagių pradinę mokyklą. 1969–1972 m. mokėsi Parėčėnų aštuonmetėje mokykloje. 1976 m. baigė Alytaus 5-ąją vidurinę mokyklą. 1981 m. baigė Lietuvos veterinarijos akademijos Zooinžinerijos fakultetą ir įgijo ...

                                               

Vincentas Pranevičius

Vincentas Pranevičius – Lietuvos žemės ūkio vadybininkas, politinis ir savivaldos veikėjas, nuo 1990 iki 1992 metų Jonavos rajono vadovas, nuo 1992 metų Seimo narys.

                                               

Darius Seilius

1996 m. baigė Lietuvos veterinarijos akademiją, zooinžinierius, 2007 m. Šiaulių universitete baigė vadybą ir verslo administravimą. AB "Pieno žvaigždės" filialo Mažeikių pieninės komercijos direktorius, SEB Vilniaus banko Mažeikių filialo direkto ...

                                               

Darius Staugaitis

1941 m. su tris sūnus auginusia mama Emilija Baškyte atsidūrė Sibire. Tėvelis buhalteris Justinas Staugaitis, vyskupo Justino Staugaičio pusbrolio Jono sūnus, liko ir žuvo Lietuvoje. 1959 m. grįžo į Lietuvą, 1961 m. baigė Kapsuko gyvulininkystės ...

                                               

Pranciškus Alfredas Šliužas

Mokėsi Dainių kaimo pradinėje mokykloje, nuo penktos klasės – Žiežmarių vidurinėje, kurią baigė 1970 m. Dirbo kaimo kultūros namų vadovu, apylinkės Vykdomojo komiteto tarnautoju, bandė studijuoti miškininkystę. 1976 m. Lietuvos veterinarijos akad ...

                                               

Juozas Velička

1968 m. baigė Buivydiškių žemės ūkio technikumą, zootechnikas. 1995 m. Ignalinos raj. žemės ūkio valdybos vyr. zootechnikas, 1999 m. Lietuvos valstybinės kokybės inspekcijos vyr. inspektorius, 2000 m. Ignalinos rajono savivaldybės administracijos ...

                                               

Rimantas Zavackas

1975 m. baigė Zarasų M. Melnikaitės vidurinę mokyklą. Aktyviai sportavo, todėl nusprendė stoti į Tartu universitetą studijuoti sporto medicinos. Įstoti nepavykus dirbo Šutonių kultūros namų direktoriumi. 1976 m. įstojo ir 1981 m. baigė Lietuvos v ...

                                               

Genė Žilinskienė

1975 m. baigė Šaukėnų vidurinę mokyklą, 1979 m. baigė Gruzdžių žemės ūkio technikumą, zootechnikė. 1979 m. Kupiškio rajono Adomynės kolūkio zootechnikė, 1994 m. akcinės bendrovės "Rokiškio sūris" punkto vedėja. 2005 m. Lietuvos Respublikos Žemės ...

                                               

Pranas Zubė

1973 m. baigė Lietuvos veterinarijos akademiją, zooinžinierius. 1973 m. Skuodo raj. Mosėdžio kolūkio vyr. zootechnikas, pirmininko pavaduotojas gyvulininkystei, nuo 1996 m. AB Mažeikių pieninės Skuodo filialo viršininkas, AB Pieno žvaigždės filia ...

                                               

Vytautas Žmuidzinavičius

Vytautas Žmuidzinavičius – ūkininkas, Lietuvos ir Kauno rajono savivaldybės politinis bei visuomenės veikėjas.

                                               

Almonas Gutkauskas

Almonas Konstantinas Gutkauskas – pirmosios Lietuvoje pertvarkos į ekologinį ir tausojantį ūkininkavimą modelinės programos - VšĮ "Tatulos programa” - steigėjas, ilgametis tarybos pirmininkas, direktorius, gamtosaugininkas, ekologinio judėjimo ša ...

                                               

Jonas Remeika

Jonas Remeika – Pasvalio rajono ir Lietuvos žemės ūkio politinis bei visuomenės veikėjas, ilgametis Pasvalio savivaldybės tarybos narys, Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos veikėjas.

                                               

Jadvyga Rusilienė

1970 m. baigė Lančiūnavos žemės ūkio technikumą, zootechnikė. AB "Beržų kompleksas" cecho viršininkė, direktorė gamybai, generalinė direktorė, akcininkė. Nuo 1997 m. Lietuvos kiaulių augintojų asociacijos Revizijos komisijos narė. Lietuvos valsti ...

                                               

Faivušas Abramavičius

1918–1919 m. LKP Panevėžio rajono komiteto narys. 1919 m. redagavo laikraštį "Izveztija Ponevežskogo rajonnogo sovpeda". 1919–1920 m. LKP Kauno rajono komiteto narys, Šiaulių, Marijampolės rajonų komitetų sekretorius. 1921–1922 m. mokėsi Vakarų t ...

                                               

Ričardas Adamonis

Ričardas Adamonis – Lietuvos žurnalistas, sportininkas, sporto meistras, Lietuvos sportinės žūklės čempionas, Lietuvos sportinės žūklės federacijos viceprezidentas.

                                               

Ramutė Adomaitytė

1971 m. baigė lituanistikos studijas Vilniaus universitete. 1973–1981 m. savaitraščio "Kalba Vilnius" skyriaus redaktorė, 1981–1992 m. – žurnalo "Moksleivis" skyriaus redaktorė, vyr. redaktoriaus pavaduotoja, 1992–1995 m. – savaitraščio "Dialogas ...

                                               

Joana Aleksiukienė

1944 m. baigė Šakių Žiburio gimnaziją, vėliau – Respublikinę partinę mokyklą. 1945 m. Šakių apskrities laikraščio "Tikruoju keliu" redakcijos literatūrinė darbuotoja. 1950–1951 m. Druskininkų rajono laikraščio redakcijos atsakingoji sekretorė, 19 ...

                                               

Vytautas Kazimieras Alseika

Sesuo Marija Alseikaitė-Gimbutienė. 1931–1932 m. savaitinio žurnalo "Kino naujienos" leidėjas ir redaktorius. 1933–1934 m. laikraščio "Lietuvos aidas" korespondentas. 1934–1935 m. žurnalo "Kinas" redaktorius. 1935 m. baigė Vytauto Didžiojo univer ...

                                               

Pranas Alšėnas

Kaune baigė aukštesniąją policijos mokyklą. Nuo 1929 m. bendradarbiavo leidiniuose "Rytų Lietuva", "Lietuvos aidas", "Ūkininko patarėjas", "Trimitas", "Karys", "Policija" ir kt. Vokiečių okupacijos metais kalintas už pasipriešinimo spaudos platin ...

                                               

Vytautas Andrejaitis

Mokėsi Akmenės vidurinėje mokykloje, 1959 m. baigė Kauno politechnikos instituto Hidrotechnikos fakultetą, specialybė – statybos inžinierius. 1958 m. studijuodamas pradėjo dirbti laikraščio "Kauno tiesa" redakcijoje, pramonės, statybos ir transpo ...

                                               

Antanas Andrijonas

1978 m. baigė Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto žurnalistikos specialybę. Nuo 1978 m. "Vakarinių naujienų" redakcijos teletaipininkas, Miesto ūkio ir buities skyriaus korespondentas, atsakingasis sekretorius, 1985–1999 m. – vyr. redaktori ...

                                               

Kęstutis Andziulis (1929)

Kęstutis Andziulis – Lietuvos tarptautinės kategorijos futbolo teisėjas, žurnalistas. K. Andziulio brolis Vytautas Andziulis – pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui veikėjas, spaustuvininkas.

                                               

Audrys Antanaitis

1977 m. baigė Klaipėdos 9-ąją vidurinę mokyklą, 1982 m. – Vilniaus universiteto Filologijos fakultetą, lietuvių kalbos ir literatūros specialybę, 2004 m. – Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetą, žurnalistikos specialybę. 1982–1983 m. Šalč ...

                                               

Albinas Anužis

Albinas Anužis – žurnalistas, Lietuvos ir Kaišiadorių rajono savivaldybės politinis bei visuomenės veikėjas.

                                               

Aurelija Arlauskienė

1977 m. baigė Kelmės 1-ąją vidurinę mokyklą. 1984 m. Vilniaus universitete baigė žurnalistikos specialybę. 1980–1981 m. dirbo laikraščio "Vakarinės naujienos" kurjere, 1981–1990 m. žurnalo "Darbas ir poilsis" laiškų skyriaus vedėja, atsakingąja s ...

                                               

Gediminas Astrauskas

1950–1955 m. studijavo rusų kalbą ir literatūrą Vilniaus universiteto Istorijos ir filologijos fakultete. 1955–1957 m. Kauno politechnikos institute ir Vilniaus pedagoginiame institute dėstė rusų kalbą. 1957–1962 m. laikraščio "Sovetskij sport" L ...

                                               

Bronius Aušrotas

1930 m. baigė Kauno karo mokyklą. Paskirtas į Aštuntąjį pėstininkų pulką. 1932 m. Bronius Aušrotas buvo perkeltas į karo aviaciją ir paskirtas į lakūnų kursus. Lietuvos saugumiečiai įsidėmėjo kaip viename baliuje jis užtraukė dainą,mūsų vadas Vol ...

                                               

Magdalena Avietėnaitė

1899 m. su šeima išvyko į JAV, apsigyveno Vorčesteryje, su pagyrimu baigė aukštesniąją mokyklą. 1914 m. baigė Ženevos universitetą. 1914–1920 m. redagavo savaitraštį "Amerikos lietuvis". Mokėjo keletą užsienio kalbų. Atsiliepdama į prezidento Ant ...

                                               

Audronius Ažubalis

1976 m. baigė Vilniaus A. Vienuolio vidurinę mokyklą, įstojo į Vilniaus valstybinio universiteto VVU Istorijos fakultetą studijuoti žurnalistikos, bet už ryšius su Lietuvos Helsinkio grupės nariais 1977 m. pašalintas. 1977–1979 m. tarnavo tarybin ...

                                               

Janina Babiliūtė

1956 m. Vilniaus universitete baigė lietuvių kalbą ir literatūrą. 1956–1958 m. dirbo laikraščio "Vakarinės naujienos" redakcijoje. Nuo 1958 m. – Lietuvos radijo darbuotoja: iki 1963 m. literatūrinių laidų redaktorė, vėliau – radijo teatro redakto ...

                                               

Vytautas Babravičius

Vytautas Babravičius – lietuvių žurnalistas, dainų autorius ir atlikėjas, gitaristas, country muzikos Lietuvoje pradininkas.

                                               

Vytautas Bačius

1952 m. baigė Ukmergės 2-ąją vidurinę mokyklą, 1957 m. – Vilniaus universiteto Istorijos-filologijos fakultetą. 1962–1976 m. Lietuvos radijo ir televizijos komiteto Paskutiniųjų žinių redakcijos korespondentas, vyresnysis redaktorius, "Dienos rep ...

                                               

Vytautas Bagdonas

1958-1962 m. mokėsi Jokūbėliškio pradinėje mokykloje Anykščių rajonas, 1962-1970 m. – Anykščių Jono Biliūno vidurinėje mokykloje, 1970-1972 m. – Vilniaus 21-oje technikos mokykloje, įgijo spaustuvininko specialybę. 1989 m. neakivaizdžiai baigė st ...

                                               

Kazys Bagdonavičius

Baigė Kauno 7–ąją darbo jaunimo mokyklą. 1963–1966 m. Vilniaus universiteto Istorijos–filologijos fakulteto studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą. Nuo 1958 m. dirbo Kauno HE statyboje, Kauno įmonėse. 1968–1982 m. Valstybinio televizijos ir radij ...

                                               

Vladas Bakūnas (1908)

Mokėsi Lukšiuose, Šakiuose, Vilkaviškyje ir Klaipėdoje. Nuo 1927 m. Klaipėdos krašto Šaulių rinktinės štabo raštvedys, 1935 m. – Klaipėdos krašto gubernatūros valdininkas, 1939–1940 m. – Lietuvos generalinio konsulato Klaipėdoje sekretorius. Nuo ...

                                               

Eimutis Balaišis

1959 m. baigė Vilniaus žemės ūkio technikumą. 1959–1960 m. Šiaulių rajono laikraščio "Leninietis" literatūrinis darbuotojas, 1960–1961 m. – "Valstiečių laikraščio" literatūrinis darbuotojas. 1961–1965 m. Žemės ūkio ministerijos vyr. specialistas ...

                                               

Zbignev Balcevič

Zbignev Balcevič – žurnalistas, Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos akto dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo signataras.

                                               

Petras Balčiūnas (1950)

Vilniaus universitete studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą, bet studijų nebaigė. Vėliau šiame universitete baigė žurnalistiką. Nuo 1973 m. laikraščio "Biržiečių žodis" korespondentas, nuo 1981 m. Šiauliuose Lietuvos radijo ir televizijos koresp ...

                                               

Juozapas Baldauskas

1956–1962 m. Kuršėnų rajono laikraščio "Komunizmo keliu", 1962–1975 m. Plungės rajono laikraščio "Socialistinis kelias" nuo 1963 m. "Kibirkštis" redaktorius. 1965 m. baigė žurnalistiką Vilniaus universitete, studijavo teisę. 1967–1975 m. dirbo LK ...

                                               

Vytautas Baltakis (1929)

1950 m. baigė Vilniaus ekonominį technikumą. 1950 m. dirbo "Valstiečių laikraščio" redakcijoje, 1951–1952 m. – Švenčionėlių rajono laikraščio "Naujas gyvenimas" atsakingasis sekretorius, 1952–1959 m. – Dūkšto rajono laikraščio "Komunizmo švyturys ...

                                               

Albinas Baltramiejūnas

Jaunystėje tėvai norėjo leisti į kunigus, tačiau, nors ir mokėsi kunigų seminarijoje, vėliau ją metė. Apie 1924 m. įstojo į Kauno Vytauto Didžiojo universitetą. Studentaudamas gyveno vargingai – neturėjo pastovios gyvenamosios vietos. Visa jo kuk ...