ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 172


                                               

Zenonas Baltušnikas

Buvo vyriausias vaikas šeimoje. 1941 m. tėvui žuvus, slapstėsi nuo persekiojimo. 1944 m. "Gražinos" sovietinių partizanų būrio ryšininkas. 1944–1945 m. Panevėžio valsčiaus komjaunimo organizatorius. 1946–1947 m. Utenos apskrities laikraščio "Leni ...

                                               

Kazimieras Barauskas

Pradinį mokslą įgijo Barklainiuose, Panevėžio gimnazijoje 1918–1922 m. baigė penkias klases. 1925 m. įstojo į Žemaičių kunigų seminariją. 1925–1929 m. lygiagrečiai lankė teologijos paskaitas Lietuvos universitete. Kunigu įšventintas 1929 m. geguž ...

                                               

Antanas Bieliauskas

Baigęs Prienų vidurinę mokyklą, 1953 m. baigė Vilniaus pedagoginio instituto Lietuvių kalbos ir literatūros fakultetą. 1953–1960 m. ir nuo 1972 m. dirbo laikraščio "Tarybinis mokytojas" redakcijoje, 1960–1962 m. laikraščio "Literatūra ir menas" L ...

                                               

Kazys Binkis

Kazys Binkis – lietuvių poetas, rašytojas, žurnalistas, dramaturgas. Slapyvardžiai: K. Alijošius, K. Papilietis, Kazys, Kazys Roviejietis, Nedarbininkas, Neklaipėdietis, Nelatvis, Nepartyvis, Ras Desta, Riza Chanas.

                                               

Algimantas Birbilas

Algimantas Birbilas – visuomenės veikėjas, žurnalistas, politikas, lietuviškų loginių stalo žaidimų kūrėjas, bitininkas. Nuo 2000 m. tautininkų sąjungos, nuo 2013 m. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos narys. Nuo 2015 m. Panevėžio rajono savi ...

                                               

Stasys Bistrickas

1940 m. baigė Šiaulių gimnaziją. 1942–1944 m. 16-osios lietuviškos divizijos karys. 1944 m. laikraščio "Tiesa" redakcijos skyriaus vedėjas, 1945–1946 m. "Tiesos" korespondentas Telšiuose. 1946–1947 m. LKP Telšių apskrities komiteto propagandistas ...

                                               

Sigitas Blėda

1957 m. baigė Vilniaus universiteto Istorijos-filologijos fakulteto žurnalistikos specialybę. 1954–1956 m. laikraščio "Lietuvos pionierius" redakcijos vertėjas, 1957–1959 m. Rietavo rajono laikraščio "Stalino keliu" literatūrinis darbuotojas, 195 ...

                                               

Dominykas Jonas Blynas

Dominykas Jonas Blynas – Lietuvos bankininkas, knygnešys, žurnalistas, politinis bei visuomenės veikėjas.

                                               

Vsevolodas Bojevas

1906 m. Peterburge leido Rusijos imperijos Valstybės Dūmos valstiečių trudovikų frakcijos organą "Malenkaja gazetka". Lenkų valdžios persekiojamas iš Vilniaus krašto atvyko į Kauną. Buvo Užsienio reikalų ministerijos juriskonsultas, Kauno VII for ...

                                               

Algimantas Brazaitis

Algimantas Jonas Brazaitis – sovietinės Lietuvos kultūros, politikos bei visuomenės veikėjas, žurnalistas.

                                               

Arūnas Brazauskas

1974–1979 m. Vilniaus universitete studijavo ekonominę kibernetiką. 1979–1987 m. Filosofijos, sociologijos ir teisės instituto inžinierius programuotojas, 1987–1988 m. – kooperatyvo "Viltis" skyriaus vedėjas, 1988–1989 m. – kooperatyvo "Gairė" di ...

                                               

Balys Brazdžionis

Nuo 1934 m. bendradarbiavo leidiniuose Jaunasis ūkininkas, Ūkininkas, "Ūkininko patarėjas", "Karys", "Lietuvos žinios", "Pavasaris". Nuo 1947 m. gyveno Anglijoje. Buvo Bredfordo lietuvių sąjungos pirmininkas, rašinius spausdino laikraščiuose "Bri ...

                                               

Alfonsas Vytautas Braziulis

1920–1924 m. lankė Tautos teatro studiją, 1922 m. – Eltos žurnalistikos kursus. Spaudoje bendradarbiavo nuo 1918 m. 1919–1921 m. Lietuvos kariuomenės savanoris, 1923 m. Klaipėdos krašto išlaisvinimo žygio dalyvis. 1923–1925 m. – knygų leidyklos " ...

                                               

Leonas Braziulis

1963 m. Vilniaus universitete baigė žurnalistiką. 1963–1994 m. laikraščio "Tiesa" redakcijos laiškų ir masinio darbo informacijos ir sporto skyrių literatūrinis darbuotojas, sporto, informacijos bei kultūros skyrių vedėjas, atsakingasis sekretori ...

                                               

Brigita Balikienė

1968 m. baigė Kauno 5–ąją vidurinę mokyklą, 1976 m. – Vilniaus universiteto Istorijos fakultete žurnalistiką. 1973–1981 m. dirbo laikraščio "Vakarinės naujienos", 1986–1987 m. – žurnalo "Buitis", 1987–1989 m. – žurnalo "Šluota" redakcijose, 1989 ...

                                               

Antanas Bružas

1909–1916 m. vargonininkavo Jiezne, Odesoje, Izmaile, Omske, Tiumenėje. 1917–1920 m. dirbo Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti Omsko skyriuje, Sibiro lietuvių biure. 1920 m. grįžęs į Lietuvą – Šaulių sąjungos Kultūros propagandos sk ...

                                               

Vytautas Budnikas (1951)

1966 m. baigė Ukmergės vidurinę mokyklą, 1978 m. – Vilniaus prekybos technikumą, 1984 m. – žurnalistiką Vilniaus universitete. 1991 m. stažavo Prancūzijos dienraštyje "La Voix Du Nord", 1995 m. – Švedijos Lundo universiteto Raulio Valenbergo inst ...

                                               

Rimantas Budrys

Vaikystę praleido Didvyrių kaime Raudondvario valsčius. 1937–1942 m. mokėsi Raudondvario pradžios mokykloje, 1942–1949 m. Kauno 8-ojoje gimnazijoje bei Vilniaus 1-ojoje berniukų gimnazijoje. 1949–1954 m. studijavo Vilniaus universiteto Istorijos ...

                                               

Gitana Bukauskienė

1978–1979 m. mokėsi Panevėžio 8-ojoje vidurinėje mokykloje, 1979–1986 m. – Panevėžio 15-ojoje vidurinėje mokykloje, 1989 m. baigė Panevėžio 2-ąją vidurinę mokyklą, 1994 m. baigė žurnalistiką Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultete. 1997–199 ...

                                               

Pijus Bukšnaitis

Iš pradžių muzikos mokėsi pas Griškabūdžio vargonininką B. Bendoraitį, lankė Veiverių mokytojų seminariją, vėliau gyvendamas Rusijoje, tęsė mokslą Žitomiro mokytojų seminarijoje Ukraina, nuo 1902 m. lankė kunigo Gruberskio muzikos kursus Plocke B ...

                                               

Juozas Bulota

Mokėsi Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijoje, 1936 m. baigė Kvietiškio žemės ūkio mokyklą. 1942–1944 m. sovietinių partizanų būrio ryšininkas. 1944–1948 m. dirbo agentūroje ELTA, 1948–1949 m. informacijų biuro korespondentas. 1949–1956 m. laikra ...

                                               

Algimantas Stasys Bundza

Baigė Raseinių gimnaziją. 1925 m. pradėjo bendradarbiauti periodiniuose leidiniuose "Lietuva", "Lietuvos žinios" "Rytas", "Ūkininkas", "Mūsų momentas", Lietuvos aidas, "Mūsų balsas", "Šiaurės Lietuva". Nuo 1933 m. laikraščio "Šiaurės Lietuva" red ...

                                               

Julijonas Būtėnas

Brolis Petras Būtėnas. Baigė Linkuvos gimnaziją, 1933–1936 m. Vytauto Didžiojo universitete studijavo teisę. 1937 m. baigė Karo mokyklą. Nuo 1934 m. bendradarbiavo dienraštyje "Rytas", dirbo jo redakcijoje. 1936–1940 m. dienraščio "XX amžius" užs ...

                                               

Vladas Būtėnas (1923)

Baigė Panevėžio gimnaziją, 1946 m. – lietuvių pedagoginius pradinės mokyklos kursus Flensburge Vokietija. 1940–1944 m. antisovietinio ir antinacinio pasipriešinimo dalyvis. Buvo vokiečių suimtas. 1945 m. pateko į karo pabėgėlių stovyklą Vokietijo ...

                                               

Vladas Butėnas (1940)

Mokėsi Kauno Aukštosios Panemunės sanatorijos mokykloje, Kavarsko, Kėdainių, Radviliškio vidurinėse mokyklose, Šiaulių agrozootechnikume. 1968 m. baigė Vilniaus universitetą, žurnalistas, 1974 m. – Aukštąją partinę mokyklą prie SSKP CK. Apsigynė ...

                                               

Algirdas Butkevičius (1939)

Baigęs Pabiržės vidurinę mokyklą, studijavo Vilniaus universitete. Įgijo žurnalisto specialybę. Mokytojavo Pasvalio rajono Krinčino, Rimkūnų ir Deglėnų aštuonmetėse mokyklose, dirbo Biržų rajono laikraščio "Biržiečių žodis" redakcijoje laiškų, že ...

                                               

Algimantas Butnorius

1963 m. baigė Kauno 8-ąją vidurinę mokylą. 1967-1973 m. studijavo Vilniaus universitete ir įgijo žurnalistikos specialybę. 1968-1975 m. Kauno radijo gamyklos "Banga" sporto klubo leidinių redakcijos darbuotojas. 1975-1989 m. LTV šachmatų laidų ve ...

                                               

Vilhelmas Chadzevičius

1953 m. baigė Švenčionių 1-ąją vidurinę mokyklą. Metus dirbo Švenčionių rajono Vidutinės septynmetės mokyklos direktoriumi. 1959 m. Vilniaus universiteto Istorijos-filologijos fakultete baigė žurnalistikos specialybę. Nuo 1958 m. laikraščio "Mili ...

                                               

Arnoldas Čaikovskis

1962–1965 m. laikraščio "Panevėžio tiesa" korektorius, literatūrinis darbuotojas. 1964 m. baigė Vilniaus kultūros-švietimo technikumą, įgydamas bibliotekininko specialybę. 1965–1968 m. laikraščio "Komjaunimo tiesa" literatūrinis darbuotojas. 1969 ...

                                               

Jonas Čekys

Jonas Čekys – Lietuvos žurnalistas, spaudos ir kultūros darbuotojas, vertėjas, Vilniaus krašto visuomenės veikėjas.

                                               

Valentina Čeplevičiūtė

1972 m. baigė Vilkaviškio S. Nėries vidurinę mokyklą, 1979 m. – Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto žurnalistikos specialybę. 1982–1984 m. mokėsi Maskvos aukštosios komjaunimo mokyklos žurnalistikos skyriuje. 1973–1982 m. Vilkaviškio rajono ...

                                               

Vilma Čereškienė

1973–1984 m. mokėsi Vilniaus 39-ojoje vidurinėje mokykloje, 1974–1981 m. Vilniaus Balio Dvariono vaikų muzikos mokykloje. 1984–1990 m. Vilniaus universiteto Istorijos fakultete studijavo žurnalistiką. 1994–1998 m. LRT žinių tarnybos žurnalistė. 1 ...

                                               

Juozas Čyžius

Savamokslis. 1935 m. dalyvavo Suvalkijos valstiečių streike, buvo kalinamas. 1940–1941 m. dirbo Alytaus apskrities mokesčių inspektoriumi. Nacių okupacijos metais prisidėjo prie pogrindinės spaudos leidimo. 1946–1948 m. dirbo Istorijos institute. ...

                                               

Ginas Dabašinskas

1981 m. baigė Vilniaus 23-ąją vidurinę mokyklą, 1986 m. – Vilniaus universiteto Istorijos fakultetą. 1986–1988 m. Karjeros ir profesinio ugdymo centro psichologas. 1988–1990 m. Vilniaus universiteto Filosofijos ir logikos fakulteto dėstytojas. 19 ...

                                               

Vytautas Antanas Dambrava

Vytautas Antanas Dambrava – Lietuvos ir JAV diplomatas, žurnalistas, visuomenės veikėjas, teisės mokslų daktaras. Palaidotas Vilkaviškio senosiose kapinėse.

                                               

Dalia Daugirdienė

1975 m. baigė Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto žurnalistikos specialybę. 1976–1982 m. Valstybinės televizijos ir radijo komiteto radijo Informacijos redakcijos skyriaus redaktorė. 1983–1989 m. žurnalo "Tarybinė moteris" skyriaus redaktor ...

                                               

Bronius Daunoras

Mokėsi Panevėžio gimnazijoje, Kaune baigė profesinių sąjungų gimnaziją, Vytauto Didžiojo universitete studijavo teisę ir humanitarinius mokslus. 1940–1941 m. TSRS okupacinės valdžios kalintas. 1941–1942 m. dirbo laikraščio "Ūkininko patarėjas" ir ...

                                               

Romas Dikčius

1969–1973 m. laikraščio "Komjaunimo tiesa" literatūrinis darbuotojas. 1973 m. Vilniaus universiteto Istorijos fakultete baigė žurnalistikos specialybę. 1973–1974 m. Elektros matavimo technikos gamyklos savaitraščio "Impulsas" redaktorius. 1974–19 ...

                                               

Laimutė Drazdauskaitė

1972 m. baigė Vilniaus universitetą, įsigydama lietuvių kalbos ir literatūros dėstytojos specialybę. 1972–1973 m. – Mažeikių rajono Židikų vidurinės mokyklos lietuvių kalbos mokytoja, 1973–1976 m. – Mažeikių rajono laikraščio "Pergalės vėliava" a ...

                                               

Mykolas Drunga

Tėvas Karolis Drunga, motina mokytoja Birutė Sirutytė. 1959 m. su šeima persikėlė į JAV, į Niujorką, vėliau į Čikagą, kur pradėjo lankyti prof. Vlado Jakubėno privačią fortepijono studiją. Mokėsi privačioje katalikiškoje gimnazijoje. 1968 m. baig ...

                                               

Antanas Dulinskas

1955 m. baigė Vilniaus universiteto Istorijos–filologijos fakultetą. Mokydamasis pradėjo dirbti spaudoje. 1951–1957 m. laikraščio "Komjaunimo tiesa" literatūrinis darbuotojas, skyriaus vedėjas, 1957–1963 m. – žurnalo "Genys" vyriausiasis redaktor ...

                                               

Balys Dundulis

1930–1936 m. studijavo humanitarinius mokslus Vytauto Didžiojo universitete, draugijos "Varpas" narys. 1935–1936 m. vienas žurnalo "Moksleivis" redaktorių. 1936–1940 m. dirbo laikraščio "Lietuvos žinios", 1941–1944 m. dirbo leidinių "Kultūra", "Į ...

                                               

Vilius Džiavečka

1995–1999 m. Šiaulių universitete studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą. 1999–2001 m. dirbo žurnalistinį, pedagoginį darbą. Dirbo Šiaulių miesto dienraštyje "Šiaulių naujienos". Aktyviai dalyvavo visuomeninėje veikloje, bendradarbiavo karinėje s ...

                                               

Eduardas Eigirdas

1988 m. baigė Vilniaus 2-ąją vidurinę mokyklą. Karinę prievolę atliko Tolimųjų Rytų kariniame laivyne Vladivostoke. 1996 m. Vilniaus universitete baigė žurnalistiką, 1998 m. – Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokykloje tarptautinio versl ...

                                               

Pranas Gaida-Gaidamavičius

Pranas Gaidamavičius-Gaida – Lietuvos kunigas, žurnalistas, redaktorius, publicistas, teologijos daktaras.

                                               

Mo­ni­ka Gar­ba­čiaus­kai­tė-Bud­rie­nė

1999 m. Vilniaus universitete baigė žurnalistikos bakalaurą, 2001 m. – Tarptautinės komunikacijos magistrantūrą. 1993–1995 m. rengė ir vedė laidas vaikams Vilniaus radijo studijoje. 1996–1999 m. laikraščio "Verslo žinios", 1997–1999 m. Laisvosios ...

                                               

Birutė Garbaravičienė

1965–1976 m. mokėsi Kauno 7-ojoje vidurinėje mokykloje. 1976–1982 m. Vilniaus universitete studijavo filologiją lietuvių kalba ir literatūra. Nuo 1982 m. laikraščio "Kauno tiesa" korektorė, stilistė, 1992–2002 m. dienraščio "Kauno diena" korespon ...

                                               

Aronas Garonas

1951 m. Vilniaus universitete baigė teisės fakultetą. 1938–1940 m. žydų laikraščių "Folksblat" ir "Ovnt-blat" vertėjas, 1940–1941 m. – žurnalo "Štraln" redaktorius. Nuo 1942 m. – 16-osios lietuviškosios divizijos karys. 1946–1950 m. žurnalo "Jaun ...

                                               

Vytautas Gedgaudas

1922–1930 m. mokėsi Viekšnių progimnazijoje ir Mažeikių gimnazijoje. Nuo 1930 m. gyveno Kaune. 1933–1939 m. Kaune redagavo leidinius "Iliustruotas pasaulis", "Laiko žodis", "Laikas", "Telegramos". 1939–1950 m. gyveno Paryžiuje. Per Antrąjį pasaul ...

                                               

Mečislovas Gedvilas

1904 m. kartu su tėvais ištremtas į Rusiją. 1919–1922 m. mokėsi Petrogrado technologijos institute. 1923–1927 m. mokytojavo Palangos gimnazijoje. 1927–1931 m. buvo kalinamas. 1928–1931 m. redagavo savaitraštį "Žemaitis", 1933–1934 m. – savaitrašt ...