ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 174


                                               

Pranas Keibas

1965 m. neakivaizdžiai baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją, įgydamas mokslinio agronomo specialybę. 1952 m. pradėjo bendradarbiauti spaudoje. 1952–1957 m. dirbo Kavarsko rajono laikraščio "Stalino vėliava" redakcijoje, 1957–1962 m. – "Valstiečių ...

                                               

Kostas Kynas

Kostas Kynas – žurnalistas, Lietuvos ir Marijampolės savivaldybės politinis bei visuomenės veikėjas.

                                               

Vytautas Kirkutis

Mokėsi Kuršėnuose, 1978 m. baigė Šiaulių pedagoginį institutą, kur studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą. 1990 m. baigė Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto žurnalistikos specialybę. Penketą metų dirbo mokytoju, vienerius metus buvo Savanor ...

                                               

Gintautas Kniukšta

1975 m. baigė Klaipėdos rajono Lapių aštuonmetę mokyklą. 1979 m. baigė Rietavo žemės ūkio technikumą ir įgijo agronomo specialybę. 1985 m. baigė Vilniaus valstybinį pedagoginį institutą, specialybė: biologija ir žemės ūkio pagrindai. 2003 m. baig ...

                                               

Evelina Kolupailaitė-Masiokienė

Tėvas – Steponas Kolupaila. Mokėsi Kauno "Aušros" mergaičių gimnazijoje. Studijavo Vytauto Didžiojo, Nansi, Vilniaus universitetuose. 1941–1944 m. dirbo Lietuvių kalbos institute, rengė terminologijos žodyną. Bendradarbiavo leidiniuose "Karys", " ...

                                               

Saulius Tomas Kondrotas

1976 m. baigė psichologiją ir filosofiją Vilniaus universiteto Istorijos fakultete. Dirbo Vyriausiojoje enciklopedijų redakcijoje, Lietuvos dailės instituto dėstytoju. 1986 m. emigravo į Vakarus. Nuo 1989 m. Laisvosios Europos radijo bendradarbis ...

                                               

Kristupas Krivickas

Kristupas Augustas Krivickas – Lietuvos žurnalistas, redaktorius, prodiuseris, televizijos laidų vedėjas, politikas.

                                               

Rūta Krugiškytė

1966 m. baigė Čiurlionio meno mokyklą, 1988 m. – žurnalistiką Vilniaus universitete. 1966–1986 m. Lietuvos operos ir baleto teatro solistė. Gastroliavo Bulgarijoje, Vokietijoje, Didžiojoje Britanijoje, Airijoje. 1998–2001 m. dėstė klasikinį šokį ...

                                               

Palmira Krupenkaitė

1975 m. Vilniaus universiteto Istorijos fakultete baigė žurnalistikos specialybę. 1976–1977 m. dirbo Vilniaus elektros matavimo technikos gamyklos laikraščio "Impulsas" redakcijoje. 1977–1989 m. – žurnalo "Mokslas ir technika" visuomenės mokslų s ...

                                               

Elena Kubiliūnaitė-Garbačiauskienė

Elena Kubiliūnaitė-Garbačiauskienė – Lietuvos sporto žurnalistė, lengvaatletė, viena moterų sporto pradininkių Lietuvoje.

                                               

Juozas Kuckailis

1956 m. baigė Leipalingio vidurinę mokyklą. Mokėsi |Klaipėdos jūreivystės mokykloje, 1963 m. baigė Kauno 2-ąją technikos mokyklą. Dirbo Kauno F. Dzeržinskio staklių gamykloje. 1964 m. įstojo į tais metais Kaune atidarytą Vilniaus universiteto Hum ...

                                               

Stanislovas Kuizinas

Stanislovas Kuizinas – Lietuvos kultūros, karinis ir visuomenės veikėjas, spaudos darbuotojas, pulkininkas leitenantas.

                                               

Zita Kukuraitienė

Zita Kukuraitienė–Ramūnaitė – Lietuvos žurnalistė, Panevėžio miesto savivaldybės politinė bei visuomenės veikėja.

                                               

Eglė Kulvietienė

1967 m. baigė Mažeikių vidurinę mokyklą, 1972 m. Vilniaus universiteto Filologijos fakultete – lietuvių kalbos ir literatūros specialybę. 1974–2002 m. dirbo žurnalo "Šeima" redakcijoje. 1990–1992 m. tvarkė žurnalo skyrių "Gerumo paštas". Rašė api ...

                                               

Jonas Kunca

Studijavo mediciną Vytauto Didžiojo universitete, Vokietijos, Austrijos universitetuose. 1941 m. emigravo. Nuo 1949 m. gyveno Australijoje Melburne, 1952 m. išvyko į Argentiną San Chuaną, 1979 m. grįžo į Melburną. Vertėsi privačia medicinos prakt ...

                                               

Jonas Algirdas Kvedaras

1962 m. baigė Gargždų suaugusiųjų vidurinę mokyklą, 1963–1967 m. mokėsi Vilniaus aukštojoje partinėje mokykloje. 1951–1959 m. Veisiejų rajono laikraščio "Tarybinis žodis" literatūrinis darbuotojas, atsakingasis sekretorius, 1959–1962 m. – Klaipėd ...

                                               

Vladimiras Laučius

Baigęs vidurinę mokyklą Leningrade, 1989 m. atvyko gyventi į Lietuvą ir įstojo į Vilniaus universitetą. 1991–1993 m. tarnavo savanoriu atkurtoje Lietuvos pasienio tarnyboje. 1999 m. įgijo politikos mokslų magistro laipsnį Vilniaus universiteto Ta ...

                                               

Jonas Laurinavičius (1938)

Jonas Laurinavičius – Lietuvos žurnalistas, filologas, kraštotyrininkas, humoristas, redaktorius, visuomenės bei politinis veikėjas.

                                               

Marius Laurinavičius

1989 m. baigė Vilniaus 47-ąją vidurinę mokyklą, 1994 m. – Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Žurnalistikos institutą ir Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutą. 1991–1995 m. dienraščio "Lietuvos rytas" teisėsaugos ir užsien ...

                                               

Rimantas Lazdynas

Mokėsi Kretingos pradinėje mokykloje, Palangos vidurinėse mokyklose, 1969 m. baigė Šiaulių 2–ąją vidurinę mokyklą. Vilniaus universitete 1969–1970 m. studijavo prancūzų filologiją, 1971–1977 m. neakivaizdžiai – istoriją. 1990 m. mokėsi Danijos pr ...

                                               

Aušra Lėka

1963–1974 m. mokėsi Kauno Salomėjos Nėries vidurinėje mokykloje. 1974–1980 m. studijavo Vilniaus universitete. 1979–1985 m. LSSR literatūros muziejaus mokslinė sekretorė, skyriaus vedėja. 1985–1992 m. dienraščio "Kauno tiesa" nuo 1992 m. "Kauno d ...

                                               

Juozas Lengvenis

1974 m. Vilniaus universitete baigė žurnalistiką. 1965–1972 m. Mažeikių rajono laikraščio "Pergalės vėliava" korespondentas, skyriaus vedėjas. 1972–1991 m. – Skuodo rajono laikraščio "Mūsų žodis" redaktorius. 1991 m. išrinktas Mažeikių rajono lai ...

                                               

Milda Lenkauskienė

1944 m. su tėvais pasitraukė į Vokietiją, 1949 m. persikėlė į JAV. 1950 m. Čikagoje baigė Šv. Kazimiero akademiją, 1954 m. – Mundeleino koledžą. 1952 m. JAV lietuvių studentų sąjungos pirmosios valdybos sekretorė. Dalyvavo "Margučio" radijo progr ...

                                               

Jonas Leonavičius

1932 m. baigė Pirmojo Lietuvos Prezidento karo mokyklą. 1932–1936 m. Vytauto Didžiojo universitete studijavo teisę. 1930–1935 m. nuolatinis laikraščio "Lietuvos aidas" ir žurnalo "Vairas" bendradarbis, vėliau dirbo agentūroje ELTA. Rašė į leidini ...

                                               

Stasys Leskaitis-Ivošiškis

Stasys Leskaitis-Laskauskas-Ivošiškis – Lietuvos ir JAV lietuvių rašytojas, žurnalistas, redaktorius.

                                               

Vytautas Juozas Leščinskas

1960 m. baigė Leipalingio vidurinę mokyklą, 1969 m. Vilniaus universitete – lietuvių kalbos ir literatūros specialybę. 1967–1977 m. Vilniaus 1-osios pagalbinės internatinės mokyklos auklėtojas. 1977 m. žurnalo "Sveikatos apsauga" redaktorius. 197 ...

                                               

Vitas Lingys

Mokėsi Mažeikių 2-ojoje vidurinėje mokykloje, 1978 m. baigė Plungės 1-ąją vidurinę mokyklą. 1983 m. baigęs žurnalistikos studijas Vilniaus universitete, gavo paskyrimą į laikraštį "Komjaunimo tiesa", dirbo korespondentu laiškų skyriuje. 1988–1989 ...

                                               

Algirdas Lititauskas

1963 m. Vilniaus universiteto Istorijos-filologijos fakultete baigė žurnalistikos specialybę. 1956–1959 m. buvusio Linkuvos rajono laikraščio "Socialistinis kelias" redakcijos literatūrinis darbuotojas, 1960–1962 m. – Linkuvos kultūros namų instr ...

                                               

Violeta Liukaitienė

1982–1987 m. studijavo Vilniaus universiteto Kauno vakariniame fakultete. 1980–2008 m. – dienraščio "Kauno tiesa", vėliau tapusio "Kauno diena", korespondentė, Ekonomikos ir teisės skyriaus redaktorė,šio laikraščio priedų "Justicija", "Argumentai ...

                                               

Inga Liutkevičienė

Inga Liutkevičienė – Lietuvos žurnalistė, redaktorė, autobiografinių, šeimos, giminės istorijos, populiariosios medicinos ir psichologijos knygų autorė, bendraautorė ir sudarytoja.

                                               

Julijus Lozoraitis

1979 m. baigęs aktorinį meistriškumą LSSR konservatorijoje vaidino Vilniaus teatre "Lėlė", 1991–1993 m. šio teatro direktorius. 1982–1987 m. studijavo režisūrą A. Lunačiarskio teatro meno institute Maskvoje baigė 1990 m., A. Efroso ir A. Vasiljev ...

                                               

Juozas Lozoraitis

Juozas Lozoraitis – knygnešys, varpininkas, rašytojas, Lietuvos spaudos, visuomenės ir politinis veikėjas.

                                               

Aleksandras Macijauskas

Tėvas Vaclovas Macijauskas 5-ojo lietuvių savisaugos frontinio bataliono puskarininkis, 1944 m. gruodžio mėn. vokiečių kariuomenės karo lauko teismo nutarimu buvo sušaudytas Kuršo katile, Paviluoste, dar su 6 to paties dalinio lietuvių kariais. M ...

                                               

Algirdas Mackevičius

1954 m. baigė Kauno 3-ąją darbo jaunimo vidurinę mokyklą, 1969 m. – Vilniaus universiteto Gamtos fakultetą, įgydamas biologo specialybę. Dirbo Kauno zoologijos sode. 1956 m. represuotas, kalėjo Mordovijos lageriuose. 1958 m. grįžęs į Lietuvą, dir ...

                                               

Rapolas Mackonis

Brolis Jonas Mackonis. 1924 m. baigė Vytauto Didžiojo gimnaziją Vilniuje, laisvojo klausytojo teisėmis studijavo humanitarinius mokslus Vilniaus universitete. Bendradarbiavo leidiniuose 1925–1928 m. "Kelias", nuo 1928 m. – "Vilniaus rytojus", "Vi ...

                                               

Birutė Mačienė

Baigė Kauno maisto pramonės technikumą, 1980 m. – Vilniaus universitete žurnalistikos specialybę. Rašyti į spaudą pradėjo 1970 m. 1972–2000 m. laikraščio "Vakarinės naujienos" redakcijos Kauno skyriaus mašininkė, vertėja, jaunesnioji korespondent ...

                                               

Teklė Mačiulienė

1956 m. baigė Vievio vidurinę mokyklą. 1956–1961 m. Vilniaus universiteto Istorijos-filologijos fakultete studijavo žurnalistikos specialybę. 1961 m. pradėjo dirbti Kauno ir Jonavos tarprajoninio laikraščio "Socialistiniu keliu" redakcijoje kores ...

                                               

Jonas Mačiulis (1919)

Baigęs gimnaziją įstojo į Vytauto Didžiojo universitetą studijuoti lietuvių kalbą ir literatūrą. 1951 m. baigė Vilniaus universiteto Istorijos ir filologijos fakultetą. Mokytojavo Garliavos vidurinėje mokykloje. Nuo 1969 m. Centrinio valstybinio ...

                                               

Valda Malinauskaitė

Baigusi Šlynakiemio pradinę mokyklą, toliau mokėsi Punsko licėjuje. Vilniaus universitete studijavo žurnalistiką. Grįžusi į gimtinę 1984-88 m. ėjo Lenkijos lietuvių žurnalo "Aušra" vyriausiosios redaktorės pareigas. 1988 m. V. Malinauskaitė palik ...

                                               

Zigmas Maliukevičius

Brolis Rokas Maliukevičius. 1958 m. baigė Vilniaus universitetą. 1958–1973 m. dirbo "Panevėžio tiesos" ir "Tėvynės" redakcijose. 1973–1984 m. LKP CK lektorius. 1984–1991 m. leidyklos "Mintis" direktorius. 1996–1997 m. žurnalo "Tautos atmintis" re ...

                                               

Arūnas Marcinkevičius (1958)

1981 m. Vilniaus universiteto Filologijos fakultete baigė lietuvių kalbos ir literatūros specialybę. 1981–1984 m. Vilniaus pedagoginio instituto lietuvių kalbos fakulteto bendradarbis. 1984–1985 m. laikraščio "Komjaunimo tiesa" korespondentas, 19 ...

                                               

Jonas Marcinkevičius (1900)

Vyriausias trijų sūnų ir septynių dukterų šeimoje. Lankė Radviliškio geležinkelininkų mokyklą. 1914–1919 m. dirbo geležinkelyje. 1919 m. Lietuvos kariuomenės savanoris, netrukus iš jos dezertyravęs pabėgo į Lenkiją. Grįžęs į Lietuvą buvo nuteista ...

                                               

Mikas Masys

Nuo 1912 m. gyveno JAV. Priklausė Amerikos lietuvių socialistų sąjungai, 1914–1916 m. Detroito, 1917–1919 m. Ročesterio kuopų pirmininkas. Priklausė Amerikos lietuvių darbininkų literatūros draugijai, reiškėsi kaip laisvamanis. XX a. trečiame deš ...

                                               

Eurika Masytė

Mokėsi Kauno 42-ojoje vidurinėje mokykloje. Dirbo Kauno radijo gamykloje konstruktore-braižytoja, dainavo tautinių šokių kolektyvo "Suktinis" ansamblyje, Jautrės Urnikaitės-Šinkūnienės ansamblyje. Vilniaus universiteto Kauno humanitariniame fakul ...

                                               

Vincenta Matulaitytė-Lozoraitienė

Vincenta Matulaitytė-Lozoraitienė – Lietuvos visuomenės veikėja, žurnalistė, pedagogė, moterų veiklos organizatorė, pirmoji Lietuvoje M. Montesori pedagoginės mokyklos idėjų skleidėja.

                                               

Kipras Mažeika

Kipras Stasys Aras Mažeika – lietuvių kilmės sovietinis bei Rusijos žurnalistas, politikos apžvalgininkas.

                                               

Elena Mezginaitė

1948–1959 m. mokėsi Rokiškio Edvardo Tičkaus vidurinėje mokykloje. 1960–1961 m. Rokiškio rajono Liudo Giros kolūkio Laibgaliai bibliotekos vedėja. 1960–1966 m. Vilniaus universitete studijavo žurnalistiką. Visas jos kūrybinis gyvenimas prabėgo Ro ...

                                               

Aleksandras Mičiūdas

1948 m. Buenos Airėse baigęs gimnaziją, dirbo žurnalistu Argentinos nacionalinėje žinių agentūroje TELAM, vadovavo tarptautinių žinių skyriui, lankėsi daugelyje šalių, bendradarbiavo laikraščiuose "Laikas" bei "Tėviškės žiburiai" Kanada. Dirbo te ...

                                               

Leopoldas Mykolaitis

Baigė Joniškio gimnaziją, 1955 m. – Vilniaus pedagoginio instituto Istorijos fakultetą, įgydamas istorijos mokytojo specialybę. 1945 m. pradėjo dirbti laikraščio "Komjaunimo tiesa" redakcijos mokyklų skyriuje. 1949–1952 m. redagavo laikraštį "Lie ...

                                               

Algirdas Mikoliūnas

1969 m. Vilniaus kultūros mokykloje baigė bibliotekininko specialybę, 1982 m. baigė Vilniaus aukštąją partinę mokyklą. Žurnalistinį darbą pradėjo 1969 m. Anykščių rajono laikraščio "Kolektyvinis darbas" redakcijoje. 1971–1983 m. laikraščio "Komja ...