ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 178


                                               

Ignas Domeika

Ignas Domeika – žymus lietuvių kilmės Čilės geologas, mineralogas, etnologas, 1831 m. sukilimo dalyvis, Čilės universiteto Santjage rektorius, Čilės respublikos garbės pilietis.

                                               

Adomas Mickevičius

Adomas Bernardas Mickevičius – iš istorinės Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kilęs, lenkų kalba rašęs poetas, dramaturgas, eseistas, publicistas, vertėjas, politinis aktyvistas. Adomas Mickevičius minimas greta Gėtės, Šilerio, Bairono, Puškino ...

                                               

Stanislovas Moravskis

Stanislovas Moravskis – žymus lietuvių dvarininkas, aristokratas, gydytojas, etnografas, keliautojas, rašytojas, poetas, teisininkas, filantropas, mizantropas.

                                               

Konstantinas Parčevskis (1801)

Konstantinas Parčevskis – Lenkijos karalystės ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Nałęcz herbo bajoras, Vilniaus pavieto 1831 m. sukilėlių vadas, politinis emigrantas.

                                               

Tomas Zanas

Gimė 1796 m. gruodžio 21 d. Minsučiuose, netoli Molodečno, bajorų Karolio ir Kotrynos iš Dilevskių Zanų šeimoje. Pradinį išsilavinimą gavo namuose. Nuo 1807 m. mokėsi Minsko, vėliau - Molodečno gimnazijoje, netoli kurios T. Zano tėvai turėjo dvar ...

                                               

Leonas Borovskis

1801–1803 m. studijavo Vilniaus universitete, 1814–1832 m. jame dėstė retoriką, poetiką, 1832–1842 m. Vilniaus dvasinėje akademijoje dėstė homiletiką, nuo 1821 m. profesorius. Priklausė Šubravcų draugijai. Bendravo su universiteto studentais t. p ...

                                               

Juozapas Kovalevskis

Gimė dabartinės Baltarusijos miestelyje Didžioji Berastavica. Baigė Svisločiaus licėjų, 1817 m. pradėjo studijuoti klasikinę filologiją Vilniaus universitete, tapo filomatų draugijos nariu. Vėliau Vilniaus licėjuje dėstė lotynų ir lenkų kalbas. 1 ...

                                               

Kanutas Ruseckas

Gimė Stebėkių kaime Panevėžio rajone, smulkiųjų bajorų šeimoje. Rašoma, kad Kanutas Ruseckas jau nuo vaikystės rodė didelį susidomėjimą menu. Būdamas vaikas lipdydavo iš duonos minkštimo ar vaško išraiškingas žmonių ir gyvūlių figūrėles ir tuo st ...

                                               

Bronius Tvarkūnas

Bronius Tvarkūnas – Lietuvos tautodailininkas, medžio drožėjas, kryždirbys, sukūręs keliolika monumentalių kryžių, dešimtis mažesnių kryžių ir bareljefų, kraštotyrininkas, fotometraštininkas. Gyvena Meldučiuose prie Debeikių.

                                               

Domininkas Velička

1958 m. baigė Kauno Adomo Mickevičiaus vidurinę mokyklą. 1960 m. įstojo ir 1966 m. baigė Vilniaus universitetą, įgijo fiziko specialybę, tapo spektroskopijos specialistu. 1966–1977 m. Visasąjunginio statybinių medžiagų mokslinio tyrimų instituto ...

                                               

Lietuvos jūrų skautai

Lietuvos jūrų skautų sąjunga įsteigta Kaune 1922 m. kovo 12 d. "Aušros" gimnazijoje suorganizavus pirmąją skiltį, o 1922 balandžio 19 d. iš "Ūdrų" ir "Bebrų" skilčių - pirmąją draugovę. Draugovę globojo Kaune įsteigtas vadinamasis Lietuvos jachtk ...

                                               

Tautinė stovykla

Tautinė stovykla – didžiausia Lietuvos skautų stovykla, kurioje dalyvauja skautai iš visos šalies. Lietuvoje pavadinimas tautinė stovykla terminas atitinka pasaulio skautų naudojamą Jamboree.

                                               

Jurgis Alekna

Tėvams persikėlus, nuo kūdikystės augo Želtiškių dvare. 1893 m. baigė Vilniaus 2-ąją gimnaziją. 1893–1898 m. studijavo Maskvos universiteto Medicinos fakultete, įgijo gydytojo išsilavinimą. Studijų metais parvažiuodamas į Skiemonių kraštą skleidė ...

                                               

Algirdas Antanas Avižienis

Algirdas Antanas Avižienis – informatikos mokslų daktaras, profesorius, Vytauto Didžiojo universiteto rektorius, žinomas visuomenės veikėjas.

                                               

Rytas Babickas

Iš pradžių smuikuoti mokėsi M. Kuprevičienės muzikos studijoje Kaune, o 1944 m. pasitraukęs į Vokietiją, smuikuoti mokėsi Würzburge pas V. Šimkų, dainavo chore, dirbo akomponiatoriumi baleto studijoje. 1948 m. baigė Hanau stovykloje lietuvių gimn ...

                                               

Fricas Buntinas

Fricas Bernardas Buntinas – tarpukario Lietuvos buriuotojas, dalyvavęs tuomet tolimiausiuose plaukimuose Baltijos ir Šiaurės jūrose, sėkmingai startavęs tarptautinėje regatoje aplink Gtlando salą. Nuo 1924 m. įsijungė į jūrų skautų veiklą, kartu ...

                                               

Petras Butkus (1914)

Baigė Raseinių gimnaziją. 1938 m. baigė Telšių kunigų seminariją, įšventintas kunigu. 1938–1944 m. Tauragės ir Telšių mokytojų seminarijų kapelionas. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją. Tiubingeno universitete studijavo filosofiją ir lituanistiką, ka ...

                                               

Henrikas Čerkesas

Gimė poeto Juozo Čerkeso-Besparnio šeimoje. Pirmojo pasaulinio karo metais Čerkesai buvo pasitraukę į Rusijos gilumą, į Lietuvą grįžo 1918 m. Vaikystę praleido Skaistakalnio dvaro teritorijoje, kur tėvai buvo pasistatę namą. 1925 m. mirė vieninte ...

                                               

Sigitas Čirba

1985 m. baigė Ukmergės 2-ąją vidurinę mokyklą. 1985–1987 m. tarnavo sovietų armijoje. 1992 m. baigė Vilniaus pedagoginį institiutą, įgijo techninių disciplinų ir darbų mokytojo specialybę. 1992–1995 m. Ukmergės rajono Rečionių pagrindinės mokyklo ...

                                               

Adolf Giżyński

Gimė 1922 m. Kaune. Baigė Kauno Adomo Mickevičiaus gimnaziją. Buvo aktyvus Lietuvos lenkų skautų organizacijos narys. Naciams ir sovietams užpuolus Lenkiją padėjo žmonėms iš Lenkijos patekti į tuo metu dar nepriklausomą Lietuvą. Iš lenkų kareivių ...

                                               

Kęstutis Jonas Grigaitis

Studijavo Lietuvos universitete, 1940 m. baigė Vilniaus universitetą. 1926–1929 m. teismo kandidatas Kauno apygardos teisme. 1930 m. baigė Karo mokyklą. 1931–1933 m. Panevėžio apygardos teismo tardytojas, 1934–1940 m. prokuroro padėjėjas. 1941 m. ...

                                               

Stasys Jameikis

Mokėsi Rokiškio gimnazijoje. Vytauto Didžiojo universitete studijavo ekonomiką. 1934 m. apdovanotas ordinu "Už Nuopelnus". 1930–1936 m. Vyriausio skautų štabo bendradarbis spaudos bei bendrojoje dalyse. 1934–1935 m. adjutantas Pilies Tunto vadijo ...

                                               

Algirdas Jurskis

Algirdas Florijonas Jurskis – Lietuvos ekonomistas, matematikas, finansininkas, politinis veikėjas ir rezistentas.

                                               

Mykolas Kalmantas

Kalmantas Kalmantavičius Mykolas Mikas 1912 m. Sankt Peterburge baigė vidurinę technikos mokyklą. Iki 1915 m. mokėsi Petrogrado gimnazijoje, vėliau studijavo Maskvos archeologijos institute. 1916 m. baigęs Peterhofo puskarininkių mokyklą, tarnavo ...

                                               

Tadeusz Kognowicki

Gimė 1922 m. birželio 18 d. Kaune, veterinaro Vincento Kognovickio ir Zofijos Levonievskos šeimoje. Baigė Kauno Adomo Mickevičiaus gimnaziją. 1938 m. tapo Lietuvos lenkų skautų organizacijos vadu. Naciams ir sovietams užpuolus Lenkiją padėjo žmon ...

                                               

Jonas Kučingis

1927 m. Jonas Kučingis baigė Švėkšnos Saulės progimnaziją. 1927–1929 m. mokėsi Saleziečių koledže Turine, Italijoje. 1929 m. įstojo į Telšių kunigų seminariją. 1937 m. įšventintas kunigu. 1937–1938 m. Jonas Kučingis Šilalės progimnazijos kapelion ...

                                               

Antanas Mačiuika

Antanas Mačiuika – Lietuvos teisininkas, karinis veikėjas, aviacijos pulkininkas leitenantas. Jo sūnūs mokslininkas Benediktas Vytenis Mačiuika ir skulptorius Vytautas Mačiuika.

                                               

Leonas Antanas Maskoliūnas

1944 m. pasitraukė į Vokietiją, 1946–1949 m. studijavo inžineriją Pabaltijo universitete Hamburge–Pineberge. 1950 m. persikėlė į JAV. 1952 m. baigė Ilinojaus universitetą. Vienas skautų "Vyčio korporacijos" Pabaltijo ir Ilinojaus universitetuose ...

                                               

Raimundas Mieželis

Tėvas Vladas Mieželis. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją. 1944–1949 m. mokėsi lietuvių gimnazijoje Kemptene, 1949–1953 m. studijavo Urbanos, 1953–1955 m. Harvardo universitetuose verslo vadybą. Nuo 1945 m. Lietuvos skautų sąjungos narys, nuo 1952 m. ...

                                               

Julius Panka

Julius Panka – lietuvių visuomenės veikėjas, politikas, tautininkas, skautas. Vadovauja Tautininkų sąjungai ir Lietuvių tautinio jaunimo sąjungai.

                                               

Aleksandras Pliateris

Aleksandras Pliateris – teisininkas, teisės istorikas, sociologas, grafas, kilęs iš garsios Pliaterių giminės. Jurgio Pliaterio ir Janinos Pliaterienės sūnus.

                                               

Jurgis Plonaitis

Lankė Kintų liaudies mokyklą, vėliau – iki 1918 pabaigos vokiečių gimnaziją Klaipėdoje. 1919 dalyvavo Kintuose steigiant jaunimo draugiją "Rūta". 1920 pradėjo dirbti Lietuvos banko Klaipėdos skyriuje. Nuo 1920 dainavo Klaipėdos giedotojų draugijo ...

                                               

Kristupas Plonaitis

Kristupas Plonaitis – visuomenės veikėjas, jūrų skautas, jachtų "Budys", "Gulbė" kapitonas. 1922 m. pradėjo dirbti Tautiniame lietuvių banke Klaipėdoje. Rengiantis 1923 m. Klaipėdos krašto "sukilimui", ėjo slaptas pareigas Palangos, Kretingos, Ga ...

                                               

Birutė Prašmutaitė

Nuo septynerių metų privačiai mokėsi skambinti fortepijonu pas pedagogę Verą Porter, vėliau ketverius metus mokėsi dainuoti Smith Melba konservatorijoje pas pedagogą Dougą Ashtoną. Lankė Švč. Marijos pradžios mokyklą ir Švč. Jėzaus Širdies mergai ...

                                               

Antanas Vytautas Saulaitis

Baigęs Šiaulių gimnaziją, studijavo Vytauto Didžiojo universitete ir dirbo LR Vidaus reikalų ministerijoje. 1939–1941 m. Lietuvos Raudonojo kryžiaus reikalų vedėjas. Nuo 1920 m. priklausė skautų organizacijai. 1924 m. Šiauliuose įkurtos "Gedimino ...

                                               

Vytautas Strolia (1928)

Žinomo muziko Juozo Strolios 1897–1969 sūnus. Broliai Faustas Strolia 1931–2014, Herkulis Strolia 1937–2003. Pirmąsias muzikos žinias gavo iš tėvo. 1939–1941 m. Šiaulių muzikos mokykloje pas Sofiją Juodvalkienę ir Stasį Vainiūną mokėsi skambinti ...

                                               

Vaclovas Šarka

Vaclovas Šarka – 1987 m. sausio 3 d. Reinbeke prie Hamburgo, Vokietija, 2017 spalio 8 d. palaikai perlaidoti Dūkšto Šv. Stanislovo Kostkos bažnyčios šventoriuje) – katalikų kunigas, Vokietijos lietuvių kapelionas.

                                               

Juozas Vaišnys

1934 m. baigė Marijampolės gimnaziją ir įstojo į jėzuitus. 1937 m. išvyko į Austriją studijuoti filosofijos Insbruko universitete. Italijoje baigė filosofijos studijas, 1943 m. baigė Grigaliaus universiteto Romoje Teologijos fakultetą, įšventinta ...

                                               

Merūnas Vitulskis

Merūnas Vitulskis – dainininkas, tarptautinių dainų festivalių laureatas, operos solistas. Gimė ir užaugo Kaune, Šančiuose. Tėvai – Aurelija ir Bronius – išsiskyrė jam dar negimus. Nuo 8 metų augo su patėviu, mama ir netrukus gimusia seserimi Vik ...

                                               

Bronius Žalys

Bronius Žalys – Lietuvos žurnalistas, redaktorius, poetas, Australijos lietuvių bendruomenės veikėjas.

                                               

Pranas Žižmaras

Gimė 1907 m. gausioje lietuvių šeimoje. Po Pirmojo pasaulinio karo grįžo gyventi į Vilnių. Mokėsi Vytauto Didžiojo gimnazijoje, kurią baigė 1929 m. Vėliau studijavo Vilniaus universitete, 1932 m. baigęs Varšuvos centrinį fizinio auklėjimo institu ...

                                               

Juozas Bagdonas (1866)

Juozas Bagdonavičius-Bagdonas – Lietuvos gydytojas, knygnešys, spaudos darbuotojas, politinis veikėjas.

                                               

Vincas Bielskus

Valstietis. Savo ūkyje slėpdavo knygnešių Juozo Kanclerio, I. Klimavičiaus iš Mažosios Lietuvos atgabentą draudžiamąją lietuvišką spaudą, ją paskirstydavo ir išgabendavo kitiems knygnešiams. Buvo Sietyno draugijos valdybos iždininkas. 1897 m. žan ...

                                               

Kazys Grinius

Dr. Kazys Grinius – Lietuvos politikas, visuomenės ir kultūros veikėjas, humanistas, vienas pirmųjų Lietuvos demokratų, varpininkas, gydytojas, švietėjas, visuomenės sveikatos aktyvistas, publicistas, knygnešys. Steigiamojo Seimo komiteto, rengus ...

                                               

Juozas Kačergius (1862)

Mokėsi Marijampolės gimnazijoje ir Seinų kunigų seminarijoje. 1885 m. už lietuvybės žadinimą pašalintas iš seminarijos trečiojo kurso, įsijungė į visuomeninę veiklą, platino draudžiamą spaudą lietuviškais rašmenimis. 1894 m. – vienas iš slaptos " ...

                                               

Juozas Kancleris

Tėvai – valstiečiai. Kai Juozui Kancleriui buvo 3 m., mirė motina. Augo pas gimines Paulionius Santakoje Marijampolės raj. Skaityti, rašyti išmoko pats jau grįžęs iš kariuomenės. Paulionio svainis J. Barkauskas apie 1887 m. supažindino su knygneš ...

                                               

Jonas Luobikis

Sasnavos zakristijono sūnus. Tėvas anksti išmokė skaityti ir rašyti. Jau būdamas vienuolikos metų tėvui padėdavo mokyti vaikus slaptoje mokykloje. Vėliau ir pats daraktoriavo. Nuo 1885 m. iš Mažosios Lietuvos gabeno draudžiamas lietuviškas knygas ...

                                               

Pranas Matulaitis

Pranas Matulaitis – knygnešys, gydytojas, politinis veikėjas. Andriaus, Petro ir Stasio Matulaičių brolis.

                                               

Petras Matulaitis

Brolis Pranas Matulaitis. 1890 m. baigė Maskvos universiteto medicinos fakultetą. 1892–1895 m. gydytojas Vilkaviškyje. Vienas "Varpo" ir "Ūkininko" steigėjų, šių leidinių iždininkas. Bendradarbiavo varpininkų spaudoje, palaikė ryšius su knygnešių ...

                                               

Juozas Navickas

Skaityti ir rašyti mokėsi pas mokytoją knygnešį Vincą Palukaitį. Dėl silpnos sveikatos – vaikystėje dėl nugaros traumos išaugo kupra, toliau mokėsi savarankiškai. Pamėgo knygas, daug skaitė. Knygnešys Juozas Kancleris prikalbino gabenti draudžiam ...