ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 180


                                               

Liudvikas Ruikas

1962 m. Vilniaus universiteto Istorijos ir filologijos fakultete baigė žurnalistikos specialybę. 1962–1988 m. žurnalo "Švyturys" fotografijos skyriaus vedėjas-redaktorius, 1989–1994 m. laikraščio "Pozicija" fotokorespondentas. Nuo 1976 m. Tarptau ...

                                               

Vytautas Suslavičius

Gimė 1951 m. rugpjūčio 3 d. Trakuose. 1969–1974 m. Vilniaus universitete studijavo fiziką. 1977–2010 dirbo AB Lietuvos elektrinė. Nuo 1992 m. Lietuvos fotomenininkų sąjungos narys.1997 m. – Tarptautinės fotografijos meno federacijos FIAP fotograf ...

                                               

Antanas Sutkus (1939)

Antanas Sutkus – fotomenininkas, Lietuvos fotografijos meno draugijos iniciatorius ir ilgametis vadovas.

                                               

Rimaldas Vikšraitis

Baigė Vilniaus 23-ąją vidurinę mokyklą. 1975 m. Vilniaus 47-ojoje technikos mokykloje įgijo fotografo specialybę. Dešimt metų dirbo Šakių buitinio gyventojų aptarnavimo kombinato fotoateljė fotografu. Gyvena Kudirkos Naumiestyje. Nuo 1985 m. Liet ...

                                               

Stanislovas Žvirgždas

1960–1961 m. studijavo istoriją Vilniaus universitete. 1961–1965 m. politinis kalinys. 1972 m. mokėsi fotografijos Liaudies meno institute Maskvoje. Nuo 1972 m. Lietuvos fotomenininkų sąjungos narys. 1972–1992 m. dirbo Lietuvos fotomenininkų sąju ...

                                               

Antanas Ališauskas (1936)

1953 m. Vilniuje įsigijo bibliotekininko specialybę. 1965 m. žurnalas "Švyturys" išspausdino pirmąją fotonuotrauką. Nuo 1966 m. "Švyturio" fotokorespondentas. Nuo 1972 m. žurnalo "Moteris" iki 1989 m. "Tarybinė moteris", nuo 1994 m. ir žurnalo "P ...

                                               

Vidmantas Balkūnas

Vidmantas Balkūnas – Lietuvos spaudos fotografas, žurnalistas, operatorius. Specializacija – socialinė tematika bei darbas karinių konfliktų ir nelaimių vietose.

                                               

Petras Arnoldas Barysas

1956–1960 m. Vilniaus universitete studijavo žurnalistiką. Nuo 1956 m. telegramų agentūros ELTA fotokorespondentas. 1958–1961 m. dirbo žurnale "Jaunimo gretos", 1961–1968 m. – žurnalo "Kooperatininkas" fotokorespondentas. Nuo 1968 m. – savaitrašč ...

                                               

Juozas Grikienis

1952 m. baigė Vilniaus universiteto Istorijos–filologijos fakulteto klasikinės filologijos sen. graikų ir lotynų kalbų specialybę. Nuo 1953 m. žurnalo "Tarybinė moteris" fotokorespondentas, dirbo žurnalo "Jaunimo gretos" redakcijoje, vėliau žurna ...

                                               

Leonas Grubinskas

Padėdamas tėvui batsiuviui siūti batus, Leonas susitaupė tiek, kad galėjo nusipirkti naują armoniką, buvo kviečiamas groti vakarėliuose. Mokėsi Biržų muzikos mokykloje, įgijo chorvedžio specialybę. Nuo 1958 m. Biržų rajono Meilūnų ir Mažuikių kul ...

                                               

Virgilijus Juodakis

Virgilijus Juodakis – žurnalistas, fotografas, pirmasis Lietuvos fotografijos istorikas, humanitarinių mokslų daktaras.

                                               

Mindaugas Kuraitis

1956-1967 m. mokėsi Alytaus 5-ojoje vidurinėje mokykloje, 1972 m. Vilniaus universiteto Istorijos fakultete baigė žurnalistiką. 1972-1973 m. Lietuvos fotografijos meno draugijos redaktorius, 1973-1974 m. – agentūros ELTA fotokorespondentas, 1974- ...

                                               

Adauktas Marcinkevičius

1955–1957 m. studijavo Kinematografijos institute Maskvoje. Nuo 1957 m. žurnalo "Jaunimo gretos" fotokorespondentas. 1958–1960 m. Lietuvos žurnalistų sąjungos Fotosekcijos pirmininkas. 1958 m. jo pastangomis surengta pirmoji po Antrojo pasaulinio ...

                                               

Algimantas Žižiūnas

Algimantas Žižiūnas – fotografas, žurnalistas, rašytojas, kraštotyrininkas, knygų autorius ir iliustratorius, visuomenininkas.

                                               

Vaivadijų mundurai

1776 m. eilinis ATR seimas įpareigojo kiekvienos vaivadijos atstovą posėdžių metu nešioti rūbus, pasiūtus iš vietinio audinio – tokiu būdu buvo išskiriami ir indentifikuojami to regiono pasiuntiniai. Seimo nutarime nebuvo detaliai aprašyta kaip t ...

                                               

Abraomas Juzefovičius

Abraomas Juzefovičius – žydų pirklys 1488 m. perėjęs į stačiatikių tikėjimą ir 1507 m. gavęs Leliva herbą.

                                               

Adomas Felkerzambas

Adomas Evaldas Felkerzambas g. 1734 – m. 1794 – paskutinis Livonijos vaivada 1790-1794, Vitebsko kaštelionas 1787-1790, Stanislovo Augusto Poniatovskio kamergeris. Buvo Ketverių metų seimo nariu. 1789 metais apdovanotas Baltojo erelio ordinu, 178 ...

                                               

Adomas Mikalojus Stankevičius

Adomas Mikalojus Bilevičius Stankevičius – Žemaitijos žemės raštininkas 1654-1663, Žemaitijos miesto teisėjas 1647-1653 ir 1634-1643, Tverų tijūnas 1639-1663. 1648 metais pasirašė Jono II Kazimiero Vazos elekciją nuo Žemaitijos seniūnijos.

                                               

Romanas Alekna Švoinickis

Kilęs iš bajorų. Nuo 1862 m. tapybos mokėsi Vilniaus bajorų institute pas K. Rusecką. Dalyvavo 1863 m. sukilime, 1864 m. ištremtas į Kazanės guberniją. Po amnestijos 1869 m. apsigyveno Varšuvoje. Mokėsi piešimo mokykloje ir privačioje V. Gersono ...

                                               

Aleksandras Juzefovičius

Aleksandras Juzefovičius – LDK valstybės veikėjas, Oršos seniūnas, Minsko kaštelionas nuo 1740 metų. Kilo iš Juzefovičių giminės, herbo "Leliva" savininkas. Vitebsko pastalininko ir Polocko vaiskio Jurgio Juzefovičiaus sūnus.

                                               

Simonas Aleksandravičius

Bajoras. Baigęs Kražių kolegiją mokytojavo Joniškyje. 1769 m. liepos viduryje nuo jo parašyto ir išsiuntinėto rašto "Pakvietimas į įvairius sodžius nuo sukilusių vyrų, kad visi stotų su visokiais ginklais: šaudyklėmis, ietimis, berdyšiais šiandie ...

                                               

Tomas Aleksandrovičius

Tomas Aleksandrovičius – 1775–1794 m. Viznos kaštelionas, 1780–1784 m. buvo Nuolatinės tarybos narys, 1779–1790 m. Palenkės kaštelionas ir 1790–1794 m. Palenkės vaivada. 1792–1793 m. priklausė Targovicos konfederacijai.

                                               

Andrius Timofejus Kapusta

Kunigaikštis Andrius Timofejus Kapusta – ATR valstybinis veikėjas, Braclavo kaštelionas, Ovručo seniūnas.

                                               

Andrius Vladislovas Ukolskis Šimkevičius

Andrius Vladislovas Ukolskis Šimkevičius – Trakų pakamaris 1746 ir 1753-1770, Trakų tijūnas 1739-1752, Trakų miesto teisėjas 1738-1742, Trakų pavaivadis 1736 ir 1741-1752. Buvo pasiuntiniu nuo Trakų vaivadijos į konvokačinį 1764 ir Čaplico 1766 s ...

                                               

Antanas Suchodolskis

Antanas Suchodolskis – LDK valstybinis veikėjas, Smolensko kaštelionas ir Merkinės kaštelionas, Gardino vaivada.

                                               

Adomas Bartuševičius

1834 m. Jiezno bažnyčioje Adomas Bartuševičius vedė bajoraitę Dominyką Jodkovską, Jodkovskių Pranciškaus ir Onos dukterį. Po santuokos Adomas Bartuševičius pirko Panemunio dvarą, stovėjusį prie Nemuno įlankos, už poros kilometrų nuo Nemajūnų mies ...

                                               

Valerija Bartuševičiūtė Medziblocka

Valerija Bartuševičiūtė–Medziblocka pavardė gali būti verčiama kaip Bartusevičiūtė arba Bartoševičiūtė gimė 1840 m. birželio 4 d. Panemunio dvare, vieno iš Birštono kurorto įkūrėjų Adomo Bartuševičiaus ir Dominykos Jodkovskos Bartuševičienės šeim ...

                                               

Adomas Belkevičius

Brolis Antanas Belkevičius. 1815-1820 m. Vilniaus universitete studijavo mediciną, 1822-1823 m. gilino žinias Sankt Peterburge ir Maskvoje. 1837 m. medicinos daktaras. Nuo 1825 m. Vilniaus universiteto anatomijos adjunktas, nuo 1827 m. profesoriu ...

                                               

Vincentas Bočkovskis

Vincentas Bočkovskis – bajoras, kolegijos sekretorius, XIX a. nekilnojamojo turto prekybos ekspertas Vilniuje.

                                               

Ignotas Bogušas

Tėvas Vilniaus kardininkas Juozapas Antanas Bogušas. Brolis Pranciškus Ksaveras Bogušas. Rėmė K. S. Radvilos kovą su didikais Čartoriskiais. Nuo 1746 m. Vilniaus raktininkas, nuo 1752 m. vaitas, kardininkas, 1760–1761 m. Lietuvos vyriausiojo trib ...

                                               

Karolis Bohdanovičius

Kilęs iš Lietuvos bajorų. 1881 m. baigė Peterburgo kasybos institutą. 1902-1919 m. Sankt Peterburgo kasybos instituto, 1914-1917 m. Rusijos geologijos komiteto, 1921-1935 m. Krokuvos kasybos akademijos profesorius. 1938-1939 m. ir 1945-1947 m. Le ...

                                               

Vincentas Bortkevičius

Kilęs iš Lietuvos bajorų giminės. Per 1794 m. sukilimą artilerijos poručikas. Kovėsi ir Varšuvoje. 1831 m. Užnerio apskr. vėliau Švenčionių apskritis sukilėlių vadas. Balandžio 17-21 d. dalyvavo K. Zaulskio vadovaujamiems sukilėliams nesėkmingai ...

                                               

Stanislovas Brunovas

Gimė žinomoje, iš Kuršo vokiečių kilusioje šeimoje, kuri Šiaurės Lietuvoje nuo XVIII a. valdė Pavermenio dvarą. Jo senelis, taip pat baronas Stanislovas Brunovas, XIX a. pr. buvo Upytės pavieto bajorų maršalka. S.Brunovas tur būt studijavo Rygos ...

                                               

Odas Buivydas

Odas Buivydas gimė 1857 m. lapkričio 30 d. Vilniuje lietuvių kilmės smulkiųjų bajorų šeimoje. Vaikystę praleido Vilniaus mieste, tačiau kažkuriuo metu jo šeima persikėlė gyventi į Varšuvą. Kai Odui buvo 15 metų, jis ir jo dvi jaunesnės seserys li ...

                                               

Tadas Burzinskis

Tadas Burzinskis – ATR valstybinis veikėjas, Lenkijos senatorius ir diplomatas, Smolensko kaštelionas, Minsko vaivada.

                                               

Stanislovas Antanas Bužinskis

Užėmė Smolensko iždininko, Krasnoselsko seniūno, nuo 1732 metų LDK prokuroro pareigybes. Nuo 1748 metų Bresto kaštelionas, 1752–1763 Smolensko kaštelionas. Taip pat buvo pasiuntinys į 1732, 1733 pasisakė už Stanislovo Leščinskio išrinkimą į Lenki ...

                                               

Adomas Chmara

Adomas Mykolas Stanislovas Chmara – LDK valstybinis veikėjas, Minsko medžioklis ir taurininkas, mažojo antspaudo sekretorius, Minsko kaštelionas, paskutinis Minsko vaivada m., Nuolatinės tarybos narys nuo 1783 metų, Šv. Stanislovo ir Baltojo erel ...

                                               

Chodykinai

Seniausių laikų žinios apie Chodykinų šeimą mus pasiekia įrašais iš Lietuvos Metrikos 1440–1498 metais, čia Lietuvos didieji kunigaikščiai Žygimantas, Kazimieras, o vėliau Aleksandras, dovanoja dvarus ir žemes Smolensko vaivadijoje – Leckovą, Dūv ...

                                               

Stanislovas Chominskis

1824 m. baigė Vilniaus universitetą, vėliau Generalinio štabo karo akademiją, kurioje mokėsi kartu su sosto įpėdiniu Aleksandru Nikolajevičiumi. 1828 m. dalyvavo Rusijos-Turkijos kare. Išėjęs į atsargą nuo 1843 m. gyveno savo Ališavos dvare. Tris ...

                                               

Liudvikas Čelchovskis

Liudvikas Čelchovskis – Kauno vėliavininkas 1765-1768, Lietuvos iždo raštininkas 1763-1765, Kauno stalininkas 1738-1765. Pasiuntinys į 1762 metų seimą. 1764 metais buvo Stanislovo Augusto Poniatovskio elektorius nuo Kauno pavieto.

                                               

Maksimas Černiakas

Bajoras. 1856 m. Kijevo universitete baigė fiziką ir matematiką, 1862 m. baigė Sankt Peterburgo Generalinio štabo karo akademiją. Priklausė slaptai karinei organizacijai, buvo organizacijos "Zemlia i volia" narys. 1863 m. pradžioje su kitais suor ...

                                               

Povilas Červinskis

Bajoras. Mokėsi Sankt Peterburgo Kasybos ir Technologijos institutuose ir universitete. 1863 m. kovo mėn. atvyko į Vitebsko guberniją, įstojo į Kulčickio sukilėlių būrį. 1863 m. balandžio mėn. būrys buvo sumuštas; jis suimtas, kalintas Daugpilio ...

                                               

Jonas Dalmat-Isaikovskis

Jonas Dalmat-Isaikovskis – Smolensko kaštelionas 1659 metais, Lietuvos didysis medžioklis 1655 metais, Žemaitijos stalininkas 1645–1654 metais. 1648 m. pasirašė Jono Kazimiero Vazos elekciją nuo Žemaitijos seniūnijos.

                                               

Ignas Danilevičius

Ignas Danilevičius – Lietuvos teisininkas, teisės istorikas, Charkovo, Maskvos ir Vilniaus universitetų teisės profesorius.

                                               

Jurgis Petras Daukantas

Jurgis Petras Daukantas – Rusijos imperijos gydytojas ir valstybės patarėjas, dirbęs Sankt Peterburge ir Žemaitijoje.

                                               

Vitalis Dembskis

Bajoras. 1867 m. baigė Kauno kunigų seminariją. 1868 m. įšventintas kunigu. Iki 1868 m. dirbo diakonu Tryškiuose, mokytojavo, tarp vaikų platino iš vyskupo M. Valančiaus gaunamus lietuvių elementorius. Nuo 1868 m. Gaurės vikaras. M. Valančiaus pa ...

                                               

Jonas Dolskis

Jonas Karolis Dolskis – LDK valstybinis ir karinis veikėjas, Slanimo pastalininkis, Pinsko pakamaris ir Pinsko maršalka, Lietuvos didysis raikytojas, Lietuvos pataurininkis, Lietuvos dvaro maršalka ir Lietuvos didysis maršalka, karaliaus pulkinin ...

                                               

Mykolas Nikiforas Dolskis

Kilo iš kunigaikščių Dolskių giminės, Romano Dolskio ir Julijonos Roskich sūnus. Pinsko stalininkas, nuo 1589 metų pateisėjas, nuo 1606 metų Pinsko žemės teisėjas, Bresto kaštelionas nuo 1621. 1611 metais buvo Lietuvos tribunolo maršalka.

                                               

Janas Stečkovičius Dolubovskis

Janas Stečkovičius Dolubovskis – 1501–1506 m. Drohičino seniūnas ir 1520–1541 m. Lietuvos krašto maršalka. Nuo 1501 m. priklausė Dolubovo kaimas.

                                               

Dovydas Gardiniškis

Dovydas Gardiniškis – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kunigaikštis, Gardino seniūnas, žymiausias didžiojo kunigaikščio Gedimino karvedys. Pasak istorinės tradicijos, Gedimino žentas. Pirmą kartą minimas 1314 m., kai nuo Vokiečių ordino kariuo ...