ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 181


                                               

Boguslavas Eitminavičius

Kilęs iš Lietuvos bajorų giminės. 1863 m. Rusijos imperijos kariuomenės garnizono Balstogėje kapitonas. Po 1863 m. vasario 6-7 d. Semiatičės mūšio su sukilėliais pasitraukė iš Rusijos kariuomenės, išsivesdamas ir keliasdešimt savanorių, kurių dau ...

                                               

Vladimiras Gadonas

Mokėsi Kražių gimnazijoje ir Vilniaus universitete. Per 1794 m. sukilimą vadovavo raitelių būriui. 1809–1815 m. Telšių apskrities bajorų vadovas. 1831 m. kovo mėn. išrinktas Telšių apskrities laikinosios vyriausybės pirmininku. Sukilimui baigiant ...

                                               

Jonas Gaika

Mikalojaus Teodoro Gaikos sūnus. Karjerą pradėjo 1530 metais nuo Vilniaus kašteliono Jurgio Radvilos tarnybos rūmuose. 1536 metais vyko pasiuntiniu nuo Radvilos į Maskvą pas kunigaikštį Obolenskį. 1546 metais buvo karaliaus dvariškis. Vėliau rusi ...

                                               

Kazimieras Garbauskis

Kazimieras Garbauskis – LDK valstybinis veikėjas, Žemaitijos seniūnas nuo 1710 metų, Lietuvos sargybinis nuo 1703, Žemaitijos vėliavininkas nuo 1690 metų, Sandomiro konfederacijos nuo Žemaitijos kancleris 1704 metais.

                                               

John Gielgud

Seras Arturas Džonas Gilgudas – teatrų ir filmų aktorius, įgarsintojas, režisierius. Už atliktus vaidmenis yra gavęs "Oskaro", "Emmy" ir "Grammy" apdovanojimus.

                                               

Simonas Gineitis

Bajoras. 1789–1792 m. vadovavo Palangos seniūnijos valstiečių ir miestiečių kovai su Palangos seniūnijos savininku Vilniaus vyskupu I. J. Masalskiu. 1792 m. rugpjūčio mėn., gelbėdamasis nuo suėmimo, pasitraukė įMažąją Lietuvą. Prūsijos karalystės ...

                                               

Pranciškus Gradovskis

Kilęs iš smulkiųjų bajorų, XVI a. pr. atsikėlusių iš Mažosios Lenkijos į Žemaitiją ir Kauno apylinkes. Nuo 1565 m. studijavo Vitenbergo universitete. Buvo Lietuvos didžiųjų kunigaikščių Stepono Batoro ir Zigmanto Vazos sekretorius, nuo 1588 m. – ...

                                               

Dytrichas Evaldas fon Grotusas

Dytrichas Evaldas fon Grotusas – Pabaltijo vokiečių kilmės pianistas ir kompozitorius. Į Lietuvą, Kuršą jis atgabeno Vokietijos vargonų ir pianinų meistro Gotfrydo Zilbermano pianiną, kurį jam perleido kompozitoriaus Johano Sebastiano Bacho sūnus ...

                                               

Mykolas Haraburda

Nuo 1559 metų buvo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kanceliarijos djakas, nuo 1566 – Lietuvos didysis raštininkas ir kartu nuo 1584 metų ėjo Minsko kašteliono pareigas. Aktyviai vykdė diplomatinius pavedimus Livonijos karo metu. 1559 ir 1561 m ...

                                               

Haraburdos

Ist. šaltiniuose minima nuo XVI amžiaus.Pagal giminės tradiciją - kilę iš totorių. Haraburdų valdos iš pradžių buvo Polocko žemėje, vėliau giminė persikėlė į Gardino, Slanimo ir Naugarduko apskritis. Pirmasis žymesnis Haraburdų atstovas buvo XVI ...

                                               

Jurgis Mikalojus Hylzenas

Kilo iš bajorų Hylzenų giminės. 1738 m. spalio 11 d. paskirtas Vilniaus kapitulos kancleriu. Sapiegų pagalba kaip karališkos kanceliarijos regentas 1740 m. birželio 10 d. tapo Lietuvos didžiuoju raštininku. Paskirtas Snmolensko vyskupu 1746 m. va ...

                                               

Anupras Jacevičius

Kilęs iš smulkiųjų bajorų. 1814 m. baigė Kražių gimnaziją. Studijavo Vilniaus universitete. Telšių apskrities bajorijos sekretorius. Prasidėjus 1831 m. sukilimui kovo 28 d. sudarė vietos sukilimo valdžią ir, gavęs generolo majoro laipsnį, vadovav ...

                                               

Kiprijonas Jančevskis

Kiprijonas Mykolas Jančevskis – dvarininkas, herbo Dolega bajoras, karininkas, rezistentas, Raseinių apskrities maršalka.

                                               

Mikalojus Jasinskis

Mikalojus Jasinskis – Vilniaus vaitas 1582 m., Lietuvos didysis raštininkas 1576 m., Vilniaus pakamaris 1571-1600, Liubošansko seniūnas.

                                               

Kristupas Jesmanas

Lietuvos bajorų Jesmanų giminės atstovas, herbo "Korczak" savininkas, karaliaus poručikas, Biržų pilies įgulos komendantas, drąsiai gynė tvirtovę nuo švedų. Buvo Vištyčio seniūnas 1669 metais, Minsko kaštelionas.

                                               

Ieva Jodkovska

Ieva Jodkovska gimė 1830 m. liepos 30 d. Paverknių kaime, netoli Jiezno Martyno Tamošiūno ir Dorotės Kondrataitės Tamošiūnienės šeimoje. Martynas Tamošiūnas buvo vyriausiasis Magdalenos Vološynaitės – Mackevičiūtės Tamošiūnienės – Ginkienės sūnus ...

                                               

Jurgis Jodkovskis

Priklauso lietuvių kilmės bajorų Jodkovskių giminei. Gimė 1862 m. balandžio 23 d. Kisieliškių dvare bajorų Leono Jurgio Jodkovskio ir Ievos Tamošiūnaitės Jodkovskos (kilusios iš Vološynų (žiūr. Jiezno Vološynai giminės, šeimoje. Be jo dvare augo ...

                                               

Jonas Andruševičius

Jonas Andruševičius – poetas. Vilniaus katedros kanauninkas, nuo 1544 m. – Kijevo vyskupas, nuo 1555 m. – Lucko vyskupas nominatas. Lotyniškai parašė poemėlę apie Algirdo laikais Vilniuje tariamai nukankintus vienuolius pranciškonus.

                                               

Jonas Anzelmas Vilčekas

Kilo iš neturtingų bajorų Vilčekų giminės iš Ašmenos pavieto. Savo karjerą pradėjo nuo Ašmenos pateisėjo nuo 1621. 1633 ir 1639 metais buvo Lietuvos Tribunolo maršalka, o 1635 metais tapo Ašmenos seniūnu, kuriuo išliko iki mirties. 1640 metais ta ...

                                               

Jonas Ignotas Monkevičius

Jonas Ignotas Monkevičius – Vilniaus žemės teisėjas 1765-1767, Vilniaus pateisėjas 1748-1765, Vilniaus taurininkas 1731-1748, Vilniaus deputatas į Lietuvos tribunolą 1747, 1738, 1731 metais. Kaip pasiuntinys nuo Vilniaus vaivadijos į 1764 metų ge ...

                                               

Jonas Protasevičius

Jonas Protasevičius – Naugarduko žemės raštininkas 1615 metais, Naugarduko miesto raštininkas 1620 metais. Naugarduko pasiuntinys į seimus: 1615, 1619 ir 1623 metų.

                                               

Jonas Rdultovskis

Jonas Rdultovskis – Naugarduko 1739-1744 m., Vitebsko kaštelionas 1735 metais. 1735 metais pasirašė Varšuvos konfederacijos generalinės tarybos nutarimą.

                                               

Jonas Stanislovas Šiukšta

Jonas Stanislovas Šiukšta – Kauno pakamaris 1677-1694, Kauno pateisėjas 1667-1676, Kauno miesto teisėjas 1657-1664. Buvo pasiuntiniu nuo Kauno pavieto, Trakų vaivadijos į 1672 metų seimą.

                                               

Juozapas Jurgis Hilzenas

Juozapas Jurgis Hilzenas – LDK valstybinis veikėjas, Livonijos kaštelionas, Minsko ir Mstislavlio vaivada, Lenkijos karaliaus Augusto III kamergeris, Breslaujos seniūnas. Žymus lenkų masonas.

                                               

Aleksandras Kavečinskis

Aleksandras Kavečinskis – Vilkmergės pakamaris 1627-1633, Lietuvos tribunolo maršalka 1633 metais, karaliaus rūmininkas. 1632 metais buvo Vladislovo IV Vazos elektorius nuo Vilniaus vaivadijos.

                                               

Kazimieras Liudvikas Jevlaševskis

Kazimieras Liudvikas Jevlaševskis – Bresto vaivada 1659 metais, Smolensko kaštelionas 1656-1659 m., Vilniaus pavaivadis 1642-1647 m., Vlkmergės seniūnas 1649-1652 m., karaliaus sekretorius. Pasiuntinys pas Bogdaną Chmelnickį. Buvo deputatu nuo Se ...

                                               

Kazimieras Šumskis

Kazimieras Šumskis – Vilniaus žemės teisėjas 1728-1733, Vilniaus miesto raštininkas 1723-1727, Vilniaus pastalininkis 1717-1728, Vilniaus horodničius 1703-1713, Vilniaus miesto surogatorius 1730 metais. Buvo pasiuntiniu į 1720 metų seimą.

                                               

Keizerlingai

Keizerlingai – sena Europos kilmingųjų giminė, kilusi iš Vestfalijos, XV a. žinoma Livonijoje, Kurše, nuo XVIII–XIX a. – Lietuvoje, aktyvūs krašto politikos, visuomenės, kultūros, švietimo atstovai. Herbe vaizduojama palmė.

                                               

Jonas Kazimieras Kirdiejus

Jonas Kazimieras Kirdiejus – nuo 1669 m. Gardino Žemietijos maršalka, nuo 1670 m. ATR Seimo maršalka, nuo 1684 m. Lietuvos didysis medžioklis ir Trakų kaštelionas bei Pervalko ir Pilypavo seniūnas. Vienintelis Žemaitijos kašteliono Eustachijaus K ...

                                               

Eustachijus Kirdzejus

Buvo karaliaus dvariškis, nuo 1610 metų užėmė įvairias pareigybes Gardino paviete: pastalininkis iki 1626 m., žemės raštininkas iki 1626 m., teisėjas nuo 1639 m., vėliavininkas nuo 1646 m. 1649 metais buvo paskirtas Smolensko kaštelionu, o vėliau ...

                                               

Adomas Kisielis

Adomas Kisielis – ATR valstybinis veikėjas, karaliaus dvariškis, Nosovsko seniūnas ir Černigovo pakamaris, paskutinis ATR stačiatikių senatorius nuo 1641 metų, Černigovo kaštelionas, nuo 1646 metų Kijevo kaštelionas, Braclavo vaivada nuo 1647 met ...

                                               

Motiejus Vaitiekaitis Kločka

Motiejus Vaitiekaitis Kločka – LDK valstybinis veikėjas, buvęs Valkavisko ir Merecko laikytojas, maršalka, Vitebsko vaivada, Žemaitijos seniūnas.

                                               

Juozapas Klonovskis

Juozapas Klonovskis – Bresto vaivada 1652 metais, Vitebsko kaštelionas 1647 metais, Polocko pakamaris 1643 metais, Lietuvos iždo raštininkas 1640 metais, Polocko stalininkas 1618 metais. Buvo Vladislovo Vazos elektorius nuo Polocko vaivadijos 163 ...

                                               

Filonas Kmita

Semiono Kmitos ir Tatjanos Koršinskos sūnus. Už karinius nuopelnus Žygimantas Augustas skyrė jam amžinam naudojimui Černobylio valdas prie Kijevo. Nuo Černobylio pilies pavadinimo ir kyla antriji jo pavardės dalis. Filonas Kmita gimė 1530 metais, ...

                                               

Kojalavičiai

Pradininkas, istoriko Z. Kiaupos duomenimis, nuo 1542 m. minimas Kauno miestietis Jonas Kojala m. 1564 m. Veikiausiai jo sūnūs, irgi Kauno miestiečiai – Andrius minimas 1607–1614 m. ir Motiejus prieš 1610 m. Kojalos. Andrius turėjo sūnus Lauryną, ...

                                               

Simonas Konarskis

Gimė evangelikų reformatų šeimoje. Seirijų reformatų bažnyčios kunigas karininko Jurgio Simono Konarskio sūnų pakrikštijo keturiais vardais: Simonas Konstantinas Juzefas Ignacas. Mokėsi Seirijuose, Seinuose, Lomžos karo mokykloje. Nuo 1825 m. tar ...

                                               

Kontušo juosta

Kontušo juosta, kitaip dar Slucko juosta – ATR XVII–XVIII a. turtingų bajorų vyriškos aprangos elementas, ja miestiečiai apjuosdavo žiponą, taip pat kontušą.

                                               

Kozielos-Poklevskiai

Kozielos-Poklevskiai – bajorų giminė, kilusi iš Maskvos Didžiosios kunigaikštystės. Giminės pradininku laikomas Petras Kozlovas, kuris kartu su kunigaikščiu Andrėjum Michailovičium Kurbskiu Livonijos karo metu perėjo į ATR pusę. Po Ulos Časnikų m ...

                                               

Kristupas Jesmanas (m. 1687)

Kristupas Jesmanas – LDK valstybinis veikėjas, Smolensko vaivada nuo 1677 metų, Naugarduko kaštelionas nuo 1672 metų, Vilniaus gubernatorius 1665 metais, Slanimo vėliavininkas nuo 1659 metų, Lietuvos armijos autoramento oberšteris. 1649-1655 meta ...

                                               

Kristupas Piekarskis

Kristupas Piekarskis – 1666-1668 m. Bresto kaštelionas ir 1668-1672 m. Bresto vaivada, italų literatūros vertėjas.

                                               

Jokūbas Teodoras Kuncevičius

Jokūbas Teodoras Kuncevičius – LDK valstybinis veikėjas, Lydos žemės raštininkas, Lydos vėliavininkas ir Lydos pakamaris, Minsko ir Žemaitijos kaštelionas, Bresto vaivada.

                                               

Ignotas Kuraneckis

Ignotas Kuraneckis – Vitebsko kaštelionas nuo 1793 metų, Pinsko teisėjas 1772–1780, paseniūnis 1779–1782, kancleris, antros nacionalinės kavalerijos brigados rotmistras nuo 1787 m. liepos 26 d. iki 1790 m. gegužės 13 d. Buvo Stanislovo Augusto Po ...

                                               

Vladimiras Lenskis

Vladimiras Marija Marijonas Lenskis, lenk. Włodzimierz Maria Marian Łęski – Ostojos herbo Lietuvos bajoras, mecenatas.

                                               

Maksimilijonas Bžozovskis

Maksimilijonas Bžozovskis – LDK valstybinis veikėjas. Bresto vaivada, Kijevo kaštelionas nuo 1648, Kijevo pastalininkas nuo 1635, Tlumačo seniūnas.

                                               

Maleckiai

Maleckių giminė minima nuo XVII a. Pavardė kilo nuo Maleco miestelio dab. kaimas Baltarusijos Bresto sritis, Biarozos rajonas vardo. XVII a. – XIX a. Maleckiai valdė keletą dvarų, iš pradžių dab. Baltarusijoje. XVII a. – XX a. žinomas 71 Maleckių ...

                                               

Manstas

Pirmą kartą minimas 1308 m., kai su didele kariuomene įsiveržė į Vokiečių ordino valdas Prūsijoje. Veikiausiai buvo didžiojo kunigaikščio Vytenio iš Lietuvos į Žemaitiją atsiųstas vietininkas. Su jo ir kitų atvykimu siejama aktyvesnės Lietuvos Di ...

                                               

Jadvyga Manuzzi

Gimė žinomo LDK Tribunolo maršalkos, Šakių ir Seivų seniūno Juozapo Berlič-Strutinskio šeimoje. Motina – grafaitė Rožė Pliaterytė, sesuo Teresė vėliau ištekėjusi už Pinsko kašteliono kunigaikščio Francišeko Druckio-Liubeckio. Jadvyga pasižymėjo i ...

                                               

Marcinas Bielskis

Marcinas Bielskis – istoriografas, poetas ir vertėjas. Lietuvių kultūros istorijai svarbi jo Kronika, dariusi įtakos Motiejui Strijkovskiui. Iki Livonijos karo ši knyga išėjo 2 kartus: 1551 ir 1554. Maskvos valstybei užpuolus Lietuvą, pasirodė tr ...

                                               

Martynas Stravinskis

Lietuvos bajorų Stravinskių giminės atstovas, herbo "Sulima" savininkas, Jono Stravinskio sūnus. Turėjo brolius Erazmą, Kristupą ir Baltazarą. Buvo Trakų horodničius ir tijūnas. Karaliaus rūmų maršalas 1580–1590 metais, po to Minsko ir Vitebsko k ...

                                               

Vincentas Matusevičius

Vincentas Matusevičius – Lietuvos 1830-1831 m. sukilimo veikėjas, Trakų apskrities sukilėlių būrio vadas.