ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 183


                                               

Mykolas Vielhorskis

Grafas Mykolas Vielhorskis – ATR valstybinis veikėjas, Karūnos didysis stovyklininkas, Lietuvos didysis prievaizas, Kameneco ir Sedlecko seniūnas, politinis rašytojas.

                                               

Danielius Vigovskis

Kilo iš Vigovskių giminės, herbo "Abdank" savininkas. Kijevo vaiskio Lisiancos pono Konstantino Vigovskio ir Reginos Miaščerinos sūnus. Buvo Nebarovo ir Reklinsko seniūnas. Lietuvos didysis žirgininkas nuo 1708, Minsko kaštelionas nuo 1713 metų. ...

                                               

Steponas Zbaraskis

Kunigaikštis Steponas Andrejevičius Zbaraskis – stambus Lietuvos magnatas, karaliaus dvariškis, Vitebsko vaivada, Trakų kaštelionas, Trakų vaivada.

                                               

Jonas Tadeušas Zybergas

Jonas Tadeušas Zybergas – ATR valstybinis veikėjas, Livonijos pakamaris, Livonijos ir Bresto vaivada.

                                               

Aleksandras Žyžemskis

Kunigaikštis Aleksandras Žyžemskis – LDK valstybinis veikėjas. Karaliaus rūmininkas, Oransko ir Perlovsko girininkas, Minsko satlininkas, Lietuvos didysis taurininkas ir Lietuvos didysis pastalininkis.

                                               

Alma Adamkienė

Alma Adamkienė – lietuvių filantropė, visuomenės veikėja, LR Prezidento Valdo Adamkaus žmona, buvusi pirmoji šalies dama.

                                               

Petras Cirtautas

Gimė ir augo pasiturinčių ūkininkų Gasparo Cirtauto ir Marcijonos Skomantaitės – Cirtautienės dešimties vaikų šeimoje. Rietavo kunigaikštis Oginskis du iš jų leido į mokslus: būsimą Žemaičių vyskupą Gasparą Cirtautą ir Petrą. Pastarasis baigė med ...

                                               

Baltramiejus Čepulis

Studijavo Maskvos universitete, įstojo į šios aukštosios mokyklos Lietuvių studentų draugiją buvo išrinktas iždininku. Baigęs Universitetą, liko gyventi Maskvoje. Dirbo Pavlo Štrauso vaistinės vedėju, buvo kompanijos "Jurgenso boro timolio muilo" ...

                                               

Egidijus Dragūnas

Egidijus Dragūnas – vienos iš pirmųjų Lietuvos repo stiliaus grupės "SEL" įkūrėjas, vokalistas ir lyderis, vienas skandalingiausių Lietuvos popmuzikos atlikėjų, filantropas.

                                               

Simonas Gaudėšius

Gimė 1880 m. Viekšnių apylinkėje, ūkininko Simono Gaudėšiaus šeimoje. Įsigijęs provizoriaus specialybę, apie 1897 m. Šilalėje tapo vaistinės savininku. Už pasižymėjimą miestelio visuomeninėje veikloje 1918 m. buvo išrinktas į Šilalės valsčiaus ta ...

                                               

Benediktas Karpis

Benediktas Karpis – Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės valstybės veikėjas, filantropas, mecenatas. Tėvas Jokūbas Karpis, motina Joana Godebskytė. Broliai Kazimieras Karpis, Karolis Karpis. 1771 m. vedė, žmona Karolina Puzinaitė. Sūnus Ignotas Ka ...

                                               

Ignotas Karpis

Ignotas Karpis – Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės valstybės veikėjas, filantropas, mecenatas, Upytės vėliavininkas. Palaidotas Paštuvoje Kauno raj. Tėvas Benediktas Karpis, motina Karolina Puzinaitė.

                                               

Jūratė Kristina Kazickas-Altman

Gimė Lietuvos ekonomisto, vėliau žinomo JAV verslininko ir filantropo Juozo Kazicko šeimoje. Raudonajai armijai okupuojant gimtinę, kartu su tėvais buvo priversta emigruoti: iš pradžių į Vokietiją, o vėliau, kaip ir daugelis pabėgėlių, – į JAV. B ...

                                               

Marija Magdalena Radvilienė

Gimė ir augo grafo Jano Kazimiero Zavišos–Kęsgailos ir Marijos Kvileckos paskutiniojo ATR valdovo Stanislovo Augusto Poniatovskio provaikaitės šeimoje. Tėvas domėjosi archeologija ir kraštotyra, rinko monetų ir medalių kolekcijas. Jos sesuo Marij ...

                                               

Edward Ryan

Edvardas Rajanas – humanistiniais pagrindais Lotynų Amerikoje, Azijoje ir Europoje medicininę bei materialią pagalbą teikęs Raudonojo Kryžiaus organizacijos gydytojas.

                                               

Laimutė Šlapelytė-Graužinienė

Tėvai – žinomi visuomenės veikėjai Jurgis Šlapelis ir Marija Šlapelienė. Kartu augo sesuo Gražutė 1909–2009 ir broliai Jurgis 1914–1915 ir Skaistutis 1919–1961. Laimutė nuo 1915 m. lankė mokyklą J. Basanavičiaus, M. Biržiškos ir P. Gaidelionio li ...

                                               

Antanas Švatelis

Antanas Švatelis, latv. Antons Švatelis – Romos katalikų kunigas Latvijoje ir Lietuvoje, liaudies švietėjas.

                                               

Emilija Vileišienė

Gimė Rusijos imperijos kariuomenės karininko šeimoje. Nuo devynerių metų mokėsi Sankt Peterburgo kilmingųjų mergaičių institute. Anksti mirė motina, vėliau ir tėvas. Nuo 1879 m. kartu su broliu Jonu gyveno Kaukaze, o 1886 m. grįžo į Sankt Peterbu ...

                                               

Mykolas Arlauskas

Mykolas Arlauskas – Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos akto dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo signataras, habilituotas biomedicinos mokslų daktaras.

                                               

Donatas Banionis

1948 m. balandžio 2 d. vedė aktorę Oną Konkulevičiūtę 1924–2008. Tais pačiais metais gimė jų pirmagimis sūnus Egidijus 1948–1993, 1957 m. gimė sūnus Raimundas. D. Banionis turi keturis anūkus ir tris proanūkes.

                                               

Algirdas Brazauskas

Algirdas Mykolas Brazauskas – pirmasis nepriklausomybę atkūrusios Lietuvos prezidentas, LKP CK pirmasis sekretorius. Pradėjęs karjerą kaip jaunas specialistas, A. Brazauskas komunistų partijoje sparčiai kopė hierarchijos laiptais Lietuvos demokra ...

                                               

Vytautas Jurgis Bubnys

Vytautas Jurgis Bubnys – Lietuvos rašytojas, prozininkas, dramaturgas, eseistas, politinis bei visuomenės veikėjas.

                                               

Algirdas Butkevičius

Mokėsi Užuožerių pradinėje mokykloje, 1977 m. baigė Šeduvos vidurinę mokyklą, 1984 m. VISI Statybos ekonomikos fakultetą. 1982–1985 m. Vilkaviškio "Žemūktechnikos" gamybinio susivienijimo statybos darbų vykdytojas. 1985–1990 m. Vilkaviškio vykdom ...

                                               

Palmira Damijonaitienė

Pirmąją juostą ji išaudė 1956 m. būdama 23-ejų metų, pamokyta vienuolės. Gabi mergina greitai perprato tradicinį amatą, todėl jau po trejų metų buvo priimta dirbti į Vilniaus "Dailės" kombinatą profesionalia audėja. Dar po ketverių metų ištekėjo. ...

                                               

Petras Dirgėla

Petras Dirgėla – Lietuvos prozininkas, eseistas, vienas ryškiausių istorinio, istoriosofinio romano kūrėjų, lietuviško epo autorius. Rašytojo darbai išversti ir skaitomi 10 kalbų.

                                               

Vladislavas Domarkas

Vladislavas Domarkas – radijo inžinierius, Lietuvos mokslo, partinis, politinis bei visuomenės veikėjas.

                                               

Jurgis Gaižauskas

1928–1931 m. mokėsi Telšių pradžios mokykloje, 1931–1940 m. Telšių M. Valančiaus gimnazijoje. Pas Telšių katedros vargonininką Albiną Jasenauską mokėsi skambinti fortepijonu, muzikos teorijos ir diriguoti. Dalyvavo Domo Andrulio vadovaujamame Tel ...

                                               

Vaclovas Intas

1936 m. baigė Aleksandrijos pradinę mokyklą. 1946 m. įstojo į Klaipėdos žemės ūkio technikumą, bet sovietų saugumiečiai baigti nebeleido. 1949 m. besislapstydamas baigė Klaipėdos suaugusiųjų gimnaziją. 1949–1955 m. studijavo ir su pagyrimu baigė ...

                                               

Bronislava Jacevičiūtė

1930–1933 m. mokėsi Kupiškio progimnazijoje, 1933–1938 m. Panevėžio mergaičių gimnazijoje. 1938–1942 m. studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą Vytauto Didžiojo universitete ir Vilniaus universitete. 1948 m. baigė Vilniaus dailės institutą. 1950–1 ...

                                               

Vytautas Kazimieras Jonynas

Vytautas Kazimieras Jonynas – Lietuvos grafikas, tapytojas, skulptorius, vitražų kūrėjas, vienas iškiliausių XX a. lietuvių menininkų.

                                               

Eduardas Jonušas

Eduardas Antanas Jonušas – Lietuvos tautodailininkas, vienas iš žinomiausių šių laikų Neringos menininkų.

                                               

Jonas Juodelis

1929–1935 m. mokėsi Anykščių vienuolyno pradžios mokykloje, 1935–1939 m. – Anykščių progimnazijoje, 1939–1942 m. Panevėžio vyrų gimnazijoje. 1942–1944 m. studijavo Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos-filosofijos fakultete, 1947 m. baig ...

                                               

Leonardas Kairiūkštis

Leonardas Kairiūkštis – Lietuvos miškininkas, habilituotas biomedicinos mokslų daktaras, akademikas.

                                               

Gunaras Kakaras

1946–1957 m. mokėsi Pabiržės pradinėje ir vidurinėje mokyklose. 1957–1962 m. studijavo Vilniaus universiteto Fizikos fakultete. 1961–1962 m. LSSR MA Fizikos ir matematikos instituto laborantas, 1962–1977 m. mokslo darbuotojas. 1969 m. fizikos ir ...

                                               

Viktoras Karmonas

Viktoras Karmonas - Lietuvos pedagogas, ilgametis Radviliškio Vaižganto gimnazijos fizikos mokytojas ekspertas, kosminio modeliavimo treneris.

                                               

Justinas Karosas

1944–1958 m. mokėsi Sangrūdos vidurinėje mokykloje. 1958–1963 m. studijavo Vilniaus universiteto VU Istorijos ir filologijos fakultete, įgijo lietuvių kalbos ir literatūros dėstytojo specialybę. 1963–1967 m. VU Filosofijos katedros asistentas. 19 ...

                                               

Arvydas Každailis

1957–1962 m. LSSR dailės institute studijavo grafiką. 1961–1965 m. Vilniaus radijo matavimo prietaisų MTI dizaineris. 1965–1987 m. M. K. Čiurlionio vidurinės meno mokyklos-internato Dailės skyriaus dailės dalykų dėstytojas. Bendradarbiavo "Mintie ...

                                               

Kazimieras Kisielis

Kazimiero Kisielio tėvas buvo stalius. Mokėsi Išlaužų ir Žižmių pradžios mokyklose, Ramygalos gimnazijoje. 1946 m. baigė Panevėžio mokytojų seminariją. Lankė Juozo Miltinio dramos studiją. Režisierius vertino Kazimiero artistinius gabumus, muzika ...

                                               

Antanas Kmieliauskas

1939–1947 m. mokėsi Butrimonių pradžios mokykloje ir Jiezno gimnazijoje, 1947–1949 m. tęsė mokslus Butrimonių progimnazijoje. 1949–1951 m. mokėsi Kauno vidurinėje dailės mokykloje, baigė aukso medaliu. 1951–1957 m. LSSR dailės institute studijavo ...

                                               

Vaiva Mainelytė

Mokėsi Rokiškio, Trakų internatinėje sporto mokykloje, Širvintų vidurinėje mokykloje. 1970 m. LSSR konservatorijoje baigė aktoriaus meistriškumo katedrą, aktoriaus specialybę dėstytojai Juozas Rudzinskas, Vytautas Buožis. 1969–1973 m. Šiaulių dra ...

                                               

Vytautas Majoras

Vytautas Majoras – Klaipėdos krašto tautodailininkas, medžio drožėjas, monumentaliosios medinės skulptūros meistras.

                                               

Marcelijus Martinaitis

Mokėsi Gervinių septynmetėje mokykloje, 1956 m. baigė Kauno politechnikumą. 1956–1957 m. dirbo ryšių techniku, 1957–1958 m. Raseinių rajono laikraščio "Stalinietis" redakcijoje. 1964 m. baigė Vilniaus universiteto Istorijos ir filologijos fakulte ...

                                               

Vytautas Jurgis Meška

Vytautas Jurgis Meška – Lietuvos gydytojas kurortologas ir fizioterapeutas, reabilitologas, biomedicinos mokslų daktaras.

                                               

Juozas Miltinis

Gimė netoli Akmenės – Dabikinėje. 1913 m. šeima persikėlė gyventi į motinos gimtinę Ramoniškėje. Vaikystės vasaros prabėgo piemenaujant. 1920 m. Gyvoliuose, Grybauskų dvare įsteigtoje mokykloje pradėjo lankyti ketvirtąjį skyrių. 1922–1925 m. mokė ...

                                               

Adelbertas Nedzelskis

1958–1963 m. mokėsi Telšių taikomosios dailės technikumo Medžio skyriuje, 1965–1971 m. studijavo Vilniaus dailės institute menotyrą. Adelberto Nedzelskio parodose eksponuojami medžio darbai, akvarelės, pastelės. Adelbertas Nedzelskis yra Vytauto ...

                                               

Rolandas Paksas

Rolandas Paksas – aviatorius, politikas, 2000–2001 m. Lietuvos ministras pirmininkas, 2003–2004 m. Lietuvos prezidentas. Pirmasis Europos šalies vadovas, nušalintas apkaltos proceso metu.

                                               

Petras Papovas

Petras Papovas – inžinierius, Lietuvos ir Zarasų rajono savivaldybės partinis, politinis bei visuomenės veikėjas.

                                               

Jonas Paulauskas (1950)

J. Paulauskas gimė 1950 m. lapkričio 10 d. tremtinių tėvų šeimoje Rytų Sibire, Irkutsko srityje. 1957 m. su tėvais grįžo iš tremties į Lietuvą, gimtąją Tauragę. Mokėsi Tauragės 1-ojoje vidurinėje mokykloje. 1966 m. baigęs aštuonias klases, įstojo ...

                                               

Danius Puodžius

1946–1954 m. mokėsi Utenos 1-ojoje vidurinėje mokykloje. 1953-1954 m. Utenos rajono laikraščio "Lenino keliu" redakcijos darbuotojas. 1954–1959 m. studijavo Kauno politechnikos institute, inžinierius-kelininkas. 1959–1962 m. Užvenčio rajono Vykdo ...

                                               

Aldonas Pupkis

1946–1957 m. mokėsi Kazlų Rūdos vidurinėje mokykloje. 1957–1962 m. studijavo Vilniaus universitete. 1962–1965 m. Leningrado Andrejaus Ždanovo universiteto aspirantas, 1967 m. filologijos mokslų kandidatas. 1965–2000 m. Vilniaus universiteto dėsty ...