ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 192


                                               

Rimvydas Maciulevičius

Rimvydas Maciulevičius g. 1954 m. spalio 3 d. Stakliškių miestelyje, Prienų rajone – visuomenės veikėjas, aviatorius, Ignalinos aerodromo savininkas.

                                               

Mečislovas Mackevičius

Apie Rusijos imperijos kariuomenės kapitoną ir Lenkijos kariuomenės generolą žr. Mieczysław Mackiewicz. Mečislovas Mackevičius – teisininkas, JAV lietuvių visuomenės ir Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto veikėjas.

                                               

Jonas Mačiukevičius

Mokėsi Betygalos vidurinėje mokykloje, dėl ligos negalėdamas jos lankyti – savarankiškai. Lietuvos invalidų draugijos iniciatorius, 1988–1991 m. jos pirmininkas. 1989 m. išrinktas LDDP CK nariu. 1990 m. kartu su Juozu Nekrošiumi ir Juozu Šapoka į ...

                                               

Kęstutis Masiulis

Kęstutis Masiulis – Lietuvos ir Vilniaus miesto savivaldybės politinis bei visuomenės veikėjas, humanitarinių mokslų daktaras.

                                               

Liudvika Meškauskaitė

Liudvika Meškauskaitė – teisininkė, advokatė, Lietuvos advokatūros savivaldos veikėja, žiniasklaidos teisės specialistė, Vilniaus universiteto ir Mykolo Romerio universiteto docentė, visuomenės veikėja.

                                               

Rūta Miliūtė

Rūta Miliūtė – Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos veiklos koordinatorė, jaunimo organizacijos "Rytojaus Lietuva" narė. 2016 m. daugiamandatėje rinkimų apygardoje išrinkta į LR Seimą. Gyvena Kaune.

                                               

Vladas Mironas

Vladas Mironas – kunigas, Lietuvos nepriklausomybės akto signataras, Ministras pirmininkas, Lietuvos kariuomenės kapelionas, politinis kalinys.

                                               

Vincas Mišeika

1883–1890 m. mokėsi Panevėžio, 1891–1892 m. – Pinsko realinėse mokyklose. 1892–1893 m. studijavo Rygos Politechnikos institute. Dirbo braižytoju Rusijos kariuomenės braižykloje, Rygos–Oriolo geležinkelyje. Buvo vienas iš aktyviausių studentų, dar ...

                                               

Marija Magdalena Nagevičienė

Marija Magdalena Eitavičiūtė-Nagevičienė – Lietuvos visuomenės švietėja, spaudos platintoja, pirmojo lietuviško knygyno Kretingoje įkūrėja.

                                               

Mykolas Kazimieras Oginskis

Mykolas Kazimieras Oginskis – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Abiejų Tautų Respublikos karinių ir politinių veikėjų, meno mecenatas. Savamokslis dailininkas, muzikas, kompozitorius, knygų leidėjas. Literatūrinius darbus dažnai pasirašinėjo ...

                                               

Remigijus Osauskas

Remigijus Osauskas – Lietuvos pedagogas, Jonavos rajono savivaldybės politinis ir visuomenės veikėjas, Jonavos tarybos narys, buvęs Jonavos rajono vicemeras.

                                               

Leonardas Palevičius

Gimė pasiturinčioje šeimoje, augo kartu su penkiais broliais ir seserimis. Motina Domicelė Graužinytė–Palevičienė buvo žinoma Giedraičių krašto knygnešė, už neleistinos lietuviškos spaudos platinimą kalėjusi, o vėliau tapusi aktyvia Vilniaus visu ...

                                               

Augustinas Paškevičius

Augustinas Paškevičius, Grinkiškio valsčius, Raseinių apskritis – 1914 m. gegužės 22 d. Vilniuje, palaidotas Rasų kapinėse) – iš Žemaitijos kilęs Rusijos imperijos kariuomenės karo medicinos generolas, Vilniaus lietuvių visuomenės veikėjas.

                                               

Saulius Pečiulis

1983 m. baigė Maskvos M. Lomonosovo universitetą, įgijo ekonominį išsilavinimą. 1986 m. ekonomikos mokslų kandidatas. Nuo 1986 m. rudens Vilniaus pedagoginio instituto vyresnysis dėstytojas. 1988 m. balandžio 21 d. laikraštyje "Komjaunimo tiesa" ...

                                               

Vytautas Peseckas

Vytautas Peseckas – architektas, Lietuvos aviacijos sporto puoselėtojas, technikos istorijos tyrinėtojas. Pagal JAV lietuvių aviatorių projektą sukurtos skulptoriaus Juozo Šlivinsko pagamintos ir Lietuvos aeroklubui dovanotos Felikso Vaitkaus por ...

                                               

Cecilija Pliaterytė

Cecilija Pliaterytė – pedagogė, visuomenės veikėja, publicistė, kilusi iš garsios Pliaterių giminės.

                                               

Justinas Bonaventūra Pranaitis

Justinas Bonaventūra Pranaitis – Peterburgo akademijos hebraistikos profesorius, kunigas, misionierius, keliautojas, visuomenės veikėjas ir spaudos bendradarbis. Justinas Bonaventūra Pranaitis gimė pasiturinčių ūkininkų šeimoje. Tėvas – Eliziejus ...

                                               

Virginijus Pupšys

Virginijus Pupšys – Lietuvos Klaipėdos muzikinio teatro aktorius, solistas, kompozitorius, teatro muzikantas, vertėjas, dainų autorius ir atlikėjas.

                                               

Jonas Rudzinskas

1986 m. baigė Lietuvos dailės akademiją, nuo 1995 m. – Lietuvos dailininkų sąjungos narys. Nuo 1992 m. Lietuvos tautodailininkų sąjungos vadovas. 1998–1999, 2002–2003, 2006–2007 m. menininkų deleguotas buvo Kultūros ministerijos Kultūros ir meno ...

                                               

Jonas Senkus

Jonas Senkus MIC – 1946 m. kovo 1 d. Žemaičių Kalvarijoje) – Romos katalikų dvasininkas Lietuvoje ir Rusijoje, filosofijos mokslų daktaras, pedagogas.

                                               

Linas Sesickas

Linas Sesickas – teisininkas, advokatas, verslo teisės advokatų kontoros GLIMSTEDT Lietuvos biuro partneris, visuomenės veikėjas.

                                               

Sigitas Šamborskis

Protėviai iš tėčio Aloyzo Šamborskio pusės buvo kilę iš Įsruties apskrities Leipininkų apylinkės. Jiems kadaise priklausė Žvejonės dvaras, kuriame buvo auginami Trakėnų veislės žirgai. Šeimos herbe yra Trakėnų žirgo galva, medžioklės atributai ir ...

                                               

Motiejus Simonaitis

Gimė Puodžiškės kaime dabartinio Lazdijų rajono Kučiūnų seniūnijoje. Baigė Seinų kunigų seminariją?. 1899 m. paskirtas Punsko Švenčiausios Mergelės Marijos Dangun Ėmimo bažnyčios klebonu, pakeisdamas pasenusį Simoną Norkų-Narkevičių. Buvo paskirt ...

                                               

Antanas Smilga

Antanas Smilga – Rusijos spaustuvininkas ir leidėjas, Sankt Peterburgo lietuvių bendruomenės veikėjas.

                                               

Konstantinas Stašys

Mokėsi Mintaujos gimnazijoje dab. Jelgava, Latvija, bet, su kitais atsisakęs rusiškai melstis 1896 m. buvo iš jos išmestas. Baigė gimnaziją Samaroje, Rusijoje. Dorpato universitete dab. Tartu universitete studijavo farmaciją ir 1908 m. gavo provi ...

                                               

Steponas Strazdas

Mokydamasis Joniškyje Matui Slančiauskui padėjo rinkti tautosaką. 1905 m. dalyvavo revoliuciniuose įvykiuose Joniškyje ir Šiauliuose, buvo suimtas už revoliucinę veiklą. Paleistas 1906 m. išvyko į JAV. Nuo 1906 m. – Amerikos lietuvių socialistų s ...

                                               

Dovilė Šakalienė

Dovilė Šakalienė – visuomenės veikėja, 2016–2020 m. Seimo narė išrinkta su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga. 2020-2024 Seimo narė, išrinkta Lietuvos socialdemokratų partijos sąraše.

                                               

Emilija Šilingienė

Kilusi iš senos žemaičių bajorų Bytautų giminės, brolis Ramūnas užaugęs tapo žinomu filosofu. Emilija 1911 m. rugpjūčio 24 d. Maskvoje ištekėjo už žinomo lietuvių visuomenės ir valstybės veikėjo tuomet dar studento barono Stasio Šilingo. 1912 m. ...

                                               

Jokūbas Šimkevičius

Jokūbas Šimkevičius – garsus XIX a. pradžios Vilniaus gydytojas, vienas pediatrijos pradininkų bei blaivybės idėjos propaguotojas Lietuvoje ir Lenkijoje, žymus masonas, visuomenės veikėjas, satyrikas, filantropas. J. Šimkevičius kartu su kitais į ...

                                               

Jurgis Šlapelis

Jurgis Šlapelis – lietuvių kalbininkas, vertėjas, gydytojas, pedagogas, kultūros ir politinis veikėjas.

                                               

Skaistutis Šlapelis

Tėvai – žinomi visuomenės veikėjai Jurgis Šlapelis ir Marija Šlapelienė. Kartu augo seserys Laimutė 1906–1988 ir Gražutė 1909–2009. Su pagyrimu baigęs Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnaziją, nuo 1937 m. Stepono Batoro universitete studijavo matemati ...

                                               

Laurynas Tercijonas

Laurynas Tercijonas – 1908 m. kovo 23 d. Port Artūro tvirtovė, Kinija) – gydytojas Lietuvoje ir Rusijoje, lietuvių tautinio atgimimo dalyvis.

                                               

Jonas Triponis

Jonas Triponis – pedagogas, visuomenininkas, tautinių, politinių, visuomeninių organizacijų steigėjas ir vadovas.

                                               

Karl Wagner

Gimė ir augo medelyno vadovo šeimoje. Baigęs Tukumo progimnaziją, toliau mokėsi Nikolajaus gimnazijoje Carskoje Selo mieste. Studijavo gamtos mokslus ir mediciną Dorpato, Leipcigo, Freiburgo ir Bonos universitetuose. 1909 m. Leipcige jam buvo sut ...

                                               

Rolandas Valiūnas

Rolandas Valiūnas – Lietuvos verslo teisininkas ir visuomenės veikėjas, verslo teisės ir įmonių advokatas, bendrovių valdymo specialistas, advokatų kontoros "Ellex Valiūnas ir partneriai" steigėjas ir vadovaujantysis partneris, Tailando garbės ko ...

                                               

Irena Veisaitė

Nuo 1934 iki 1941 m. mokėsi Šolom Aleichemo gimnazijoje. Per Antrąjį pasaulinį karą Kauno gete neteko motinos. 1944 m. pavasarį Stefanija Ladigienė, nepaisydama rizikos, išgelbėjo ją, priglaudusi ir paslėpusi savo namuose. Čia I. Veisaitė gyveno ...

                                               

Antanas Vileišis

Antanas Vileišis – visuomenės veikėjas, gydytojas, Jono ir Petro Vileišių, kurie taip pat buvo aktyvūs visuomenės veikėjai, brolis.

                                               

Andrius Volanas

Andrius Andriejus Volanas – XVI a. politikos ir kultūros veikėjas, humanistas, publicistas. Gimęs dabartinės Lenkijos teritorijoje vokiečių šeimoje. Mokėsi Frankfurto prie Oderio universitete, vėliau Karaliaučiaus universitete. Tarnavo Mikalojaus ...

                                               

Jūratė Zabielaitė

Jūratė Zabielaitė – teisininkė, verslo teisės advokatė, advokatų kontoros "Zabiela, Zabielaitė ir partneriai" partnerė, viena iš steigėjų ir vadovių, įvairių nevyriausybinių organizacijų steigėja, rėmėja. Tėvas Vytautas Zabiela 1930 m., verslo te ...

                                               

Zita Zamžickienė

1983 m. baigė Vilniaus universiteto Teisės fakultetą. 1985 m. pradėjo dirbti juridine konsultante Statistikos departamente. Nuo 1992 m. dirbo Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo Sveikatos apsaugos ir socialinių reikal ...

                                               

Aleksandra Zubovienė

Aleksandra Olsufjevaitė-Zubovienė – Vladimiro, Alinos, Marijos ir Dmitrijaus Zubovų motina, visuomenės veikėja.

                                               

Sofija Zubovienė

Sofija Bilevičiūtė-Zubovienė – Lietuvos visuomenės veikėja. Grafo Vladimiro Zubovo žmona, Vladimiro Zubovo ir Aleksandros Zubovaitės-Fledžinskienės motina.

                                               

Oleg Davidiuk

1968 m. baigė Bresto technikos mokyklą, 1984 m. – Leningrado ryšių institutą, radijo inžinierius. 1968–1970 m. tarnavo tarybinėje armijoje. 1971–1981 m. dirbo meistru Leningrado specialiame kombinate Sosnovyj Bor mieste. 1981–2008 m. Ignalinos at ...

                                               

Marija Jačinovskaja-Kymantienė

Gimė 1858 m. Šiauliuose, baltarusių kilmės bankininko šeimoje. Baigė Sankt Peterburgo konservatoriją, ištekėjo už Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti iždininko Jono Kymanto. 1914 m. Vilniuje surengė koncertą lietuvių, baltarusių, le ...

                                               

Antonas Luckevičius

Antonas Luckevičius – rašytojas, publicistas, politikas, visuomenės veikėjas, 1918-1919 m. Baltarusijos Liaudies Respublikos ministras pirmininkas ir užsienio reikalų ministras. Brolis Ivanas Luckevičius publicistas, archeologas.

                                               

Ivanas Luckevičius

Ivanas Luckevičius – archeologas, visuomenės veikėjas, buvo vienas iš aktyviausių XX a. pradžios baltarusių kultūros ir švietimo judėjimo, tautinio atgimimo idėjinių vadovų. Brolis Antonas Luckevičius rašytojas, politikas.

                                               

Alkiškių evangelikų liuteronų bažnyčia

Alkiškių evangelikų liuteronų bažnyčios vietoje iš pradžių buvo pamaldų namai – Šiaulių evangelikų liuteronų bažnyčios filija. 1801–1815 m. kunigas Fridrichas Vilhelmas Skubovijus dovanojo šiems namams sakyklą, du Nukryžiuotuosius, dvi sidabrines ...

                                               

Dundurniekai

Dundurniekai – latvių evangelikų liuteronų diaspora Lietuvoje, susiformavusi XVII–XIX a. vokiečių baronų valdytame Daunoravos dvaro valdoje, latvių kalba vadinti dundurniekais. Terminas – geografinis-etninis, apibūdinantis toje vietoje gyvenusią ...

                                               

Ylakių evangelikų baptistų bažnyčia

Ylakių evangelikų baptistų bažnyčia – baptistų bažnyčia Ylakiuose, Skuodo rajone. Bažnyčioje įsikūręs choras, sekmadienio mokykla, jaunimo grupė. Be to, yra maldos grupė Skuode. Pamaldos vyksta pirmą ir trečią sekmadienį 11 val. latvių kalba su v ...

                                               

Vismantų latviai

Vismantų žiemgaliai, Vismantų latviai – latvių evangelikų liuteronų diaspora Lietuvoje, susiformavusi iki XIX a. Vismantų apylinkėse, latvių kalba vadinti vismantnieki, Vismantu zemgaļi. Terminas – etninis, apibūdinantis toje vietoje gyvenusią už ...