ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 205


                                               

Dabikinė

Dabikinė – kaimas Akmenės rajono savivaldybėje, šalia kelio 156 Naujoji Akmenė–Venta. Išlikęs XVI a. Dabikinės dvaras ir keletas ūkinių pastatų, mišraus planavimo dvaro parkas, veikia Dabikinės specialioji mokykla.

                                               

Daubiškiai

Apie kaimą Mažeikių rajone žr. Daubiškiai Mažeikiai. Daubiškiai – kaimas Akmenės rajono savivaldybės teritorijoje, Papilės seniūnijoje, į pietus nuo Papilės, Ventos kairiajame krante, upei padarant kilpą. Seniūnaitijos centras.

                                               

Kairiškiai

Kairiškiai – kaimas Akmenės rajono savivaldybės pietvakariuose, prie kelio 194 Užventis–Tryškiai–Viekšniai, 13 km į pietus nuo Viekšnių, 13 km į vakarus nuo Papilės, dešiniajame Virvytės krante. Seniūnaitijos centras. Per kaimą teka Ventos intaka ...

                                               

Kivyliai

Kivyliai – kaimas Akmenės rajono savivaldybės teritorijos šiaurėje, 10 km į šiaurės vakarus nuo Naujosios Akmenės, 5 km į vakarus nuo Klykolių, pasienyje su Latvija. Seniūnaitijos centras. Yra Akmenės gimnazijos skyrius, paštas, biblioteka "nuo 1 ...

                                               

Klykoliai

Klykoliai – kaimas Akmenės rajono savivaldybės teritorijoje, netoli kelio Akmenė–Vytiniai, 8 km į šiaurės vakarus nuo Naujosios Akmenės, prie pat sienos su Latvija. Stovi Klykolių Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia yra XVIII a. – XIX a. d ...

                                               

Paragiai

Paragiai – kaimas Akmenės rajono pietvakariuose. Pietvakariuose prateka Karklupis. Išlikęs Paragių dvaras, veikia Lazdynų Pelėdos muziejus.

                                               

Šapnagiai

Apie kaimą Šiaulių rajone žr. Šapnagiai Šiauliai. Šapnagiai – gyvenvietė Akmenės rajone, 8 km į rytus nuo Naujosios Akmenės, 3.5 km nuo Latvijos valstybinės sienos. Seniūnaitijos centras. Yra Šapnagių pradinė mokykla, Pakalniškių paštas, šalia gy ...

                                               

Vegeriai

Vegeriai – kaimas Akmenės rajono šiaurėje, 12 km į šiaurės rytus nuo Naujosios Akmenės, šalia sienos su Latvija, prie kelio 1001 Naujoji Akmenė–Vegeriai–Vytiniai. Šv. Jurgio parapija. Yra biblioteka. Netoliese yra Latvijos siena. Klinties telkiny ...

                                               

Alytupis (kaimas)

Alytupis – kaimas Alytaus rajono savivaldybėje, Alovės seniūnijoje, besiribojantis su Alytaus miesto Rytiniu pramonės rajonu, 2 km į rytus nuo Lietuvos tūkstantmečio tilto per Nemuną, į pietus nuo Alytaus šilo. Alytupis – naujas kaimas, oficialia ...

                                               

Arminai I (Krokialaukis)

Arminai I – kaimas Alytaus rajone, Gudelių ežero pietiniame pakraštyje. Rytuose prieina Aniškio miškas, stūkso Arminų piliakalnis.

                                               

Ąžuoliniai

Ąžuoliniai – kaimas Alytaus rajono savivaldybės teritorijoje, 7 km į šiaurės vakarus nuo Simno, piečiau nuo Žuvinto ežero. Seniūnaitijos centras. Yra biblioteka. Pro kaimą teka Dovinės vidurupis Bambena, stūkso archeologinis paminklas Dambavaragi ...

                                               

Balkūnai

Balkūnai – kaimas Alytaus rajono vakaruose, 1 km į pietus nuo kelio 131 Alytus–Simnas–Kalvarija. Geležinkelio stotis prie ruožo Alytus–Marijampolė. Yra A. Žmuidzinavičiaus memorialinis muziejus dailininko tėvų sodyba, kurioje prabėgo jo vaikystė, ...

                                               

Butrimiškiai

Butrimiškiai – gyvenvietė Alytaus rajone, 7 km į šiaurės vakarus nuo Alytaus centro. Prateka Rudės upelis, kaime telkšo Butrimiškių tvenkinys, tolėliau – ežeras Kavalys. Butrimiškių paštas yra gretimame Genių kaime. Pro kaimą eina kelias 1105 Aly ...

                                               

Daugai (kaimas)

Daugai – gyvenvietė Alytaus rajono savivaldybėje, Daugų seniūnijoje, į šiaurės rytus nuo Daugų miesto, tarp Didžiulio, Gilūšio ir Aukrakščio ežerų. Daugų II seniūnaitijos centras. Yra malimo, baldų gamybos, medžio apdirbimo įmonės.

                                               

Daugirdai (Alytus)

Daugirdai – kultūros paveldo objektas dvidešimties sodybų gatvinis kaimas. Kaimo planas būdingas XIX a. pab. į vienkiemius išskirstytiems buvusiems gatviniams kaimams. Padrikai išsidėsčiusių sodybų pastatai ir tvoros sudaro beveik taisyklingus ki ...

                                               

Eičiūnai

Eičiūnai – kaimas Alytaus rajone, 5 km į rytus nuo Butrimonių, prie kelio į Onuškį. Seniūnaitijos centras. Yra biblioteka, Eičiūnų kaimo vaikų ir jaunimo užimtumo centras, Pivašiūnų parapijai priklausianti Eičiūnų koplyčia. Veikia internetinė tel ...

                                               

Geistarai

Seniau Geistarais vadinti Augalai Didvyžiai. Geistarai – kaimas Alytaus rajone, šalia kelio 132 Alytus–Seirijai–Lazdijai. Yra Miroslavo ikimokyklinio ugdymo skyrius.

                                               

Geniai (Alytus)

Geniai – kaimas Alytaus rajono savivaldybės teritorijoje, Alytaus seniūnijoje, prie kelio 130 Kaunas–Prienai–Alytus, 5 km į šiaurės vakarus nuo Miklusėnų pakeliui į Balbieriškį, kairiajame Nemuno krante. Seniūnaitijos centras. Veikia paštas, Ūdri ...

                                               

Giluičiai

Giluičiai – kaimas Alytaus rajone, Giluičių ežero vakariniame krante. Kaime yra 31 sodyba, 5 sodybvietės, 3 vasarnamiai ir UAB "Alytaus melioracija" poilsio namai "Giluitis". Per 2001–2005 m. mirė 6 gyventojai, gimė 2.

                                               

Kalesninkai (Krokialaukis)

Kalesninkai – kaimas Alytaus rajono Krokialaukio seniūnijoje, 4 km į šiaurės rytus nuo Krokialaukio, prie plento 1105 Alytus–Ūdrija–Krokialaukis. Šiaurėje dunkso Barkūniškio miškas. Kriokialaukio seniūnijoje, Kalesninkų kaime, Alfonsas Peckus vyk ...

                                               

Kančėnai

Kančėnai – kaimas Alytaus rajono savivaldybės teritorijoje, Daugų seniūnijoje, 4 km į šiaurės rytus nuo Daugų. Seniūnaitijos centras. Yra, biblioteka.

                                               

Klepočiai (Alytus)

Per Antrąjį pasaulinį karą kaime veikė savisaugos būrys. 1944 m. gruodžio 23 d. per baudžiamąją operaciją, siekiant palaužti gyventojų pasipriešinimą TSRS okupacijos režimui Alytaus apskrityje, kaimą iš dalies sunaikino TSRS NKVD kariuomenės 331 ...

                                               

Kumečiai

Kumečiai – kaimas Alytaus rajone, 6 km į šiaurės rytus nuo Dusios ežero. Kaimo šiaurės rytiniu pakraščiu teka Peršėkė, pietvakariniu – jos intakas Metelytė. Seniūnaitijos centras. Veikė Kumečių pagrindinė mokykla, yra biblioteka, Parėčėnų paštas. ...

                                               

Luksnėnai

Luksnėnai – kaimas Alytaus rajono savivaldybės teritorijoje, prie kelio 131 Alytus–Simnas–Kalvarija, 7 km į vakarus nuo Alytaus miesto centro, prie Luksnėnų ežero. Seniūnaitijos centras. Yra Luksnėnų pradinė mokykla Santaikos pagrindinės mokyklos ...

                                               

Makniūnai

Apie kaimą Šalčininkų rajone žr. Makniūnai Šalčininkai. Makniūnai – kaimas Alytaus rajono savivaldybės teritorijos pietryčiuose, 5 km į vakarus nuo kelio Alytus–Druskininkai, 11 km įpietvakarių nuo Merkinės. Raitininkų seniūnijos ir seniūnaitijos ...

                                               

Mankūnai

Mankūnai – kaimas Alytaus rajono pietvakariuose, 1 km į pietus nuo Miroslavo, prie kelio 132 Alytus–Seirijai–Lazdijai. Yra senosios Mankūnų kapinės, išlikęs kalvės pastatas. Iki 1975 m. veikė pradinė mokykla.

                                               

Mergalaukis

Mergalaukis – kaimas Alytaus rajono savivaldybės teritorijoje, prie geležinkelio Alytus-Šeštokai ir plento 131 Alytus–Simnas–Kalvarija, 2 km į rytus nuo Simno. Seniūnaitijos centras. Yra geležinkelio stotis, medicinos punktas. Geležinkelio stotis ...

                                               

Meškučiai (Alytus)

Meškučiai – kaimas Alytaus rajone, 8 km į pietvakarius nuo Rimėnų, tarp Ilgio ir Nedzingio ežerų, prie Vinkšninės upelio. Pro kaimą eina kelias 1128 Daugai–Meškučiai–Meškasalis. Stovi paminklas žuvusiems už Lietuvos laisvę.

                                               

Miklusėnai

Miklusėnai – gyvenvietė Alytaus rajono savivaldybės teritorijoje, Alytaus priemiestis, prie kelio 130 Kaunas–Prienai–Alytus. Alytaus seniūnijos ir Miklusėnų seniūnaitijos centras. Yra apie 350 gyvenamųjų namų, veikia biblioteka, medicinos punktas.

                                               

Raižiai

Raižiai – kaimas Alytaus rajone, 7 km į pietryčius nuo Punios ir 5 km į pietvakarius Butrimonių. Seniūnaitijos centras. Kaime yra Raižių mečetė pastatyta 1889 m., kultūros paminklas, įsikūrusi musulmonų religinė bendruomenė. Raižių paštas yra Nor ...

                                               

Rumbonys

Rumbonys – kaimas Alytaus rajone, už 8 km į šiaurę nuo Alytaus, kiek į rytus nuo Praniūnų, kairiajame Nemuno krante. Rumbonyse yra Švč. Trejybės bažnyčia 1795 m. pastatyta Simono Vyšniausko; su XIX a. varpine, kapinių koplyčia XVIII a., Rumbonių ...

                                               

Talokiai

Talokiai – gyvenvietė Alytaus rajono pietinėje dalyje, prie kelio 132 Alytus–Seirijai–Lazdijai, 7 km į pietvakarius nuo Alytaus. Šalia kaimo telkšo Talokių ežeras bei mažytis ežerėlis Akis, o pietiniu pakraščiu teka Zembrės upelis. Yra Miroslavo ...

                                               

Ūdrija

Ūdrija – kaimas Alytaus rajone, už 13 km į šiaurės vakarus nuo Alytaus, prie Ūdrijos ežero. Seniūnaitijos centras. Keliai į Alytų, Krokialaukį, Balbieriškį, Aniškį. Stovi Ūdrijos Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia pastatyta 1924 m., yra Ūdrijos pagrind ...

                                               

Užupiai

Užupiai – gyvenvietė Alytaus rajone, nutolusi 2.5 km nuo Nemuno ir 5 km nuo Alytaus. Seniūnaitijos centras. Į šiaurę nuo Užupių teka Alovė, eina kelias 128 Naujieji Valkininkai–Daugai–Alytus. Pro vakarinę Užupių dalį praeina kelias 1102 Kaniūkai– ...

                                               

Verebiejai

Verebiejai – kaimas Alytaus rajone, 12 km į šiaurę nuo Simno, kiek į rytus nuo Žuvinto ežero. Seniūnaitijos centras. Yra Verebiejų pagrindinė mokykla, biblioteka. Pro kaimą eina kelias 181 Seirijai–Simnas–Igliauka, yra atšaka į Krokialaukį.

                                               

Aknystos

Minimos nuo 1538 m., kai Žygimantas Augustas Aknystas dovanojo Smolensko bajorui J. Kopčiui. 1807 m. dvarą paveldėjęs Romualdas Jelenskis įkūrė parką, pastatydino rūmus ir ūkinius pastatus. Iš pastatų išliko dalis rūmų, rūkykla, pastatyta apie 19 ...

                                               

Antalina

Kas buvo pirmieji Antalinos savininkai nėra aišku. Pirmosios žinios apie Antalinos dvarą užfiksuotos 1746 m. Bet veikiausiai dvaras įsikūrė anksčiau. Tuomet jį supo didelės Šimonių ir Žalioji girios. Iki mūsų dienų tų girių išliko tik nedideli pl ...

                                               

Antaplaštakis

Antaplaštakis – kaimas Anykščių rajone, 12 km į pietus nuo Kurklių, Karališkių ežero šiaurinėje pakrantėje. Ties kaimu kertasi keliai 4805 Siesartis–Žemaitkiemis–Kibildžiai ir 1229 Staškūniškis–Luciūnai–Vanagai.

                                               

Ažuožeriai

Ažuožeriai – kaimas Anykščių rajono savivaldybės teritorijoje, 4 km į pietvakarius nuo Anykščių, pakeliui į Kavarską, prie kelio 120 Radiškis–Anykščiai–Rokiškis. Seniūnaitijos centras. Greta kaimo yra Ilgio ežerėlis, Karalienės liūnas, Puntuko br ...

                                               

Ažupiečiai

Apie Anykščių miesto dalį žr. Užupiečiai Anykščiai. Ažupiečiai – kaimas Anykščių rajono savivaldybės teritorijoje, Anykščių seniūnijoje, 4 km į pietvakarius nuo Anykščių. Rytiniu kaimo pakraščiu teka Šventoji. Netoliese yra bendravardis viensėdis.

                                               

Barkuškiai (Anykščiai)

1938 m. kaimas išskirstytas į vienkiemius. Barkuškių kaimas 1986 m. spalio 20 d. Lietuvos TSR Aukščiausiosios tarybos prezidiumo įsaku buvo išregistruotas iš gyvenamųjų vietovių registro, jo teritorija priskirta Varkujų kaimui. 2019 m. oficialiai ...

                                               

Brazgiai

Brazgiai – kaimas Anykščių rajono savivaldybėje, 11 kilometrų į pietus nuo Kurklių. Kaimo pietuose telkšo nedidelis Brazgių ežerėlis, apylinkėse prasideda Zizdros upelis. Keliukai link Plaštakos, Dejūnų, Žemaitkiemio.

                                               

Buivydai (Anykščiai)

Buivydai – kaimas Anykščių regioniniame parke, Mūšėjaus ežero pietinėje pakrantėje. Teka Laimutis. Stūkso Buivydų piliakalnis, auga saugomas Buivydų uosis.

                                               

Burbiškis

Apie kaimą Radviliškio rajone žr. Burbiškis Radviliškis. Burbiškis – kaimas Anykščių rajono savivaldybės teritorijoje, 7 km į rytus nuo Anykščių, abipus Anykštos upės, į vakarus nuo Rubikių ežero, Anykščių regioninis parkas. Seniūnaitijos centras ...

                                               

Butėnai (Anykščiai)

Butėnai – gatvinis kaimas Anykščių rajone, 7 km į pietus nuo Svėdasų, prie Šventosios upės. Seniūnaitijos centras. Kaimas driekiasi 2 km. Yra etnografinių sodybų, kaimo turizmo sodyba "Barono vila", Z. Valuntos medinių skulptūrų parkas. Aptiktas ...

                                               

Čekonys

Čekonys – kaimas Anykščių rajone, 6 km į vakarus nuo Debeikių, šalia kelio 120 Radiškis–Anykščiai–Rokiškis. Seniūnaitijos centras. Yra Čekonių koplyčia.

                                               

Dabužiai

Dabužiai – gyvenvietė Anykščių rajono pietvakariuose. Seniūnaitijos centras. Kaime stovi mūrinė Dabužių Kristaus Žengimo į dangų bažnyčia pastatyta 1935 m., veikia Anykščių A. Baranausko mokyklos pradinio ugdymo skyrius, paštas LT-29024.

                                               

Dejūnai

Dejūnai – kaimas pietinėje Anykščių rajono dalyje, 1 km į pietus nuo Staškūniškio, šalia plento A6 Kaunas–Zarasai–Daugpilis. Eina keliukas link Brazgių. Šalia plyti Balagano miškas ir teka Pravažos upelis. Yra neveikiančios sunykusios kapinės.

                                               

Didžiakaimis

Didžiakaimis – kaimas Kurklių seniūnijoje už 3 km į pietus nuo Kurklių. Ribojasi su Moliakalnio, Kurklių I, Kukiškio kaimais. Įsikūręs 0.5 km į pietryčius nuo magistralinio kelio A6 Kaunas–Zarasai–Daugpilis. Į šiaurę nuo kaimo yra Kurklio ežeras. ...

                                               

Domeikiai (Anykščiai)

Domeikiai – kaimas Anykščių rajono savivaldybėje, 10 km į pietus nuo Kavarsko, netoli Sykės upelio ir kelio 120 Radiškis–Anykščiai–Rokiškis. Rytiniame pakraštyje stūkso Svirnų piliakalnis. Kaimo teritorijoje yra išnykęs Žiogų kaimas.