ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 206


                                               

Grigiškiai (Anykščiai)

Grigiškiai – kaimas Anykščių rajono savivaldybėje, 5.5 km į pietus Viešintų, šalia kelių 1202 Andrioniškis–Padvarninkai–Viešintos ir 1212 Troškūnai–Latavėnai–Didžiuliškiai sankryžos.

                                               

Gudonys (Svėdasai)

Gudonys – kaimas Anykščių rajono savivaldybėje, 13 km į šiaurę nuo Svėdasų. Senosios kaimo kapinaitės neveikia nuo 1920 m., jose 1996 m. pastatytas medinis kryžius su užrašu "Amžinąjį atilsį duok, Viešpatie, visiems Gudonių kaimo mirusiems".

                                               

Gurskai

Gurskai – kaimas vakarinėje Anykščių rajono dalyje, 3 km į rytus nuo Troškūnų, piečiau kelio 121 Anykščiai–Troškūnai–Panevėžys. Į rytus nuo kaimo telkšo Juostinas.

                                               

Inkūnai

Tai yra Inkūnų bendrijos iniciatyva statomas medinių skulptūrų parkas, skirtas atminti aplink išnykusiuose kaimuose buvusioms sodyboms. Kiekviena skulptūra simbolizuoja po vieną sodybą. Jame pastatyti: stogastulpis su Šv. Vincento figūra Inkūnų k ...

                                               

Janapolis (Kurkliai)

Janapolis – kaimas Anykščių rajono savivaldybėje, 4 km į vakarus nuo Kurklių, prie Vilkatėnų miškų. Praeina kelias 1218 Kavarskas–Kurkliai, toliau pietuose teka Judinys.

                                               

Janapolis (Traupis)

Janapolis – kaimas Anykščių rajono savivaldybėje, 2 km į vakarus nuo Traupio, prie kelio 1205 Kavarskas–Traupis–Levaniškiai ir Nevėžio aukštupio. Yra dvarvietė su dviem išlikusiais baroko stiliaus svirnais. Dabar Janapolio kaime veikia malūnas.

                                               

Juškonys (Anykščiai)

Juškonys – kaimas Anykščių rajone, 12 km į pietryčius nuo Anykščių, 1.5 km į šiaurės vakarus nuo magistralinio kelio Kaunas–Zarasai. Ribojasi su Klevėnų, Spiečiūnų, Bijeikių, Buivydų kaimais, Starkakampio vienkiemiu. Yra 33 sodybos.

                                               

Karališkiai (Anykščiai)

Karališkiai – kaimas Anykščių rajone, 14 km į pietus nuo Kurklių, Karališkių ežero šiaurės rytinėje pakrantėje. Šalia kaimo telkšo Smėlinio ežeras. Yra stačiatikių kapinės.

                                               

Kaspariškiai (Anykščiai)

Kaspariškiai – kaimas Anykščių rajono savivaldybėje, 10 km į pietvakarius nuo Kavarsko, 2.5 km į rytus nuo Taujėnų, prie Laviškio ežero. Per kaimą teka Laviškio ežero intakas Upelis. Praeina kelias 1204 Kavarskas–Taujėnai–Vadokliai–Ramygala. Vaka ...

                                               

Keblonys

Keblonys – kaimas Anykščių rajono centrinėje dalyje, 2 km į rytus nuo Anykščių. Rytiniu pakraščiu glaudžiasi prie Kiškelių miško, pietvakariniu – prie Liudiškių miško. Šiaurėje teka Anykšta, pietvakariuose – Šaltupys. Pro kaimą eina kelias 1207 A ...

                                               

Kunigiškiai (Anykščiai)

Alfonsas Sklėrius, g. 1890 m., Lietuvos karinis ir visuomenės veikėjas, artilerijos pulkininkas, dailininkas.

                                               

Kunigiškiai I (Anykščiai)

Kunigiškiai I – kaimas Anykščių rajone, 8 km į šiaurės rytus nuo Svėdasų. Seniūnaitijos centras. Veikia Svėdasų krašto muziejus nuo 1987 metų, įkurtas restauruotame istorijos paminkle, carizmo laikais statytame Kunigiškių pradžios mokyklos pastat ...

                                               

Lašiniai (Anykščiai)

Lašiniai – kaimas Anykščių rajono savivaldybėje, 14 km į šiaurės rytus nuo Anykščių, Šventosios kairiajame krante, prie Taurožės upelio žiočių, Ramuldavos miškuose. Į kaimą veda vieškelis 1227 Šeimyniškėliai–Lašiniai, eina miško kelias į Inkūnus. ...

                                               

Latava

Apie Šventosios upės intaką žr. Latava upė. Latava – kaimas Anykščių rajone, prie Šventosios ir Latavos santakos. Kaimas ribojasi su Troškūnų seniūnijos kaimu: Palatavys; Andrioniškio seniūnijos kaimais: Dauguliai, Svileliai, Sabaliūnai, Krepšiag ...

                                               

Laukagaliai

Laukagaliai – kaimas Anykščių rajono savivaldybėje, 3 km į šiaurę nuo Traupio, prie Nevėžio ir jo intako Brastos. Praeina vieškelis 1214 Troškūnai–Laukagaliai–Traupis. Likusi dvarvietė, kurią mena medžių alėja, tvenkiniai. Yra apleista ferma.

                                               

Leliūnai (Anykščiai)

Leliūnai – kaimas Anykščių rajono savivaldybės teritorijoje, prie kelio 120 Radiškis–Anykščiai–Rokiškis, 15 km į šiaurės rytus nuo Anykščių, 6 km į šiaurės vakarus nuo Debeikių. Seniūnaitijos centras. Yra paštas.

                                               

Levaniškiai (Anykščiai)

Levaniškiai – kaimas Anykščių rajono savivaldybės teritorijoje, 6 km į pietryčius nuo Raguvos, prie kelio 174 Ukmergė–Raguva–Nevėžis ir atšakos į Taujėnus. Seniūnaitijos centras. Yra Pauliaus Glemžos parkas, parduotuvė, partizanų kapai. Per kaimą ...

                                               

Liudiškiai

Liudiškiai – kaimas Anykščių reg. parke, Anykščių rajono savivaldybėje, 3 km į pietus nuo Anykščių, pakeliui į Skiemonis. Kaime stūkso Liudiškių piliakalnis.

                                               

Mačionys

Apie kaimą Ignalinos rajone žr. Mačionys Ignalina. Mačionys – gyvenvietė Anykščių rajone, prie pietrytinio Rubikių ežero kranto. Pietuose siekia Mūšėjų, pro kaimą teka Urvena. Seniūnaitijos centras. Yra biblioteka. Mačionyse susikerta keliai 1221 ...

                                               

Magylai

Magylai – kaimas Anykščių rajone, 6 km. į šiaurę nuo Andrioniškio, Ramuldavos girios pakraštyje. Kaimas ribojasi su Anykščių seniūnijoje esančiu Lašinių kaimu. Kaimo vakarinėje pusėje tekanti Šventoji skiria kaimą nuo Sedeikių – stovi Sedeikių ti ...

                                               

Maleišiai (Anykščiai)

Maleišiai – etnografinis kaimas Anykščių rajono savivaldybės teritorijos šiaurėje, 1 km į vakarus nuo kelio Anykščiai–Rokiškis, 8.5 km į šiaurės rytus nuo Svėdasų. Šalia posūkio į kaimą stovi ąžuolinė skulptūra kaimo jubiliejui atminti. Maleišiai ...

                                               

Maželiai (Andrioniškis)

Maželiai – kaimas Anykščių rajone, prie kelio 175 Pagojė–Sedeikiai–Viešintos–Nociūnai. Kaimas ribojasi su Andrioniškio seniūnijos kaimais: Girelė, Latava, Krepšiagalys, Pasmodai. Pietuose Maželius nuo Peniankų skyria Biebė.

                                               

Maželiai (Kavarskas)

Maželiai – kaimas pietvakarinėje Anykščių rajono dalyje, 3 km į šiaurę nuo Kavarsko, tarp Šventosios intakų Pienios, Lašišos ir Šunykštos. Pro kaimą eina kelias 1205 Kavarskas–Traupis–Levaniškiai. Greta prisiglaudęs architektūros paminklas – Paka ...

                                               

Medžiočiai

Medžiočiai – kaimas Anykščių rajono savivaldybėje, 2.5 km į vakarus nuo Staškūniškio, prie Tetervės ir Duobos upelių ištakų. Praeina Staškūniškio–Pravydžių keliukas.

                                               

Mendrupys

Mandrupys – kaimas Anykščių rajono šiaurėje, ribojasi su Viešintų seniūnijos kaimais: Velečkai, Didžiuliškiai, Šlynė, Virksnys; Andrioniškio seniūnijos kaimais: Sedeikiai, Griežioniškiai, Plotai, Griežionėlės, Gyvatynė. Kaimo rytuose prateka kana ...

                                               

Merečiškiai

Merečiškiai – kaimas pietinėje Anykščių rajono dalyje, į rytus nuo Kunigiškių, 11 kilometrų į pietus nuo Kurklių. Apylinkėse teka Zizdros ir Zizdrelės upokšniai. Eina keliukai link Dejūnų, Žemaitkiemio, Auguškų.

                                               

Mikieriai

Mikieriai – kaimas Anykščių rajone, 6.5 km į šiaurės rytus nuo Sedeikių, dešiniajame Šventosios krante. Kaimo teritorija priklauso Šimonių girios biosferos poligonui, aplink dunkso Šimonių giria. Seniūnaitijos centras. Praeina vieškelis 1216 Sede ...

                                               

Naujieji Elmininkai

Naujieji Elmininkai – gyvenvietė Anykščių rajone, 4 km į šiaurės rytus nuo Anykščių. Seniūnaitijos centras. Pro kaimą teka Elmės intakai Kiaulupis ir Valupis, praeina plentas 120 Radiškis–Anykščiai–Rokiškis. Išlikęs Elmininkų dvaras. Medienos pra ...

                                               

Niūronys

Niūronys – kaimas Anykščių regioniniame parke, Anykščių rajone, kairiajame Šventosios upės krante, prie kelio 1209 Anykščiai–Niūronys–Stakės. Seniūnaitijos centras. Yra Jono Biliūno memorialinis muziejus, Arklio muziejus. Kaimą supa Niūronių gire ...

                                               

Paberžė (Anykščiai)

Paberžė – kaimas Anykščių rajono savivaldybėje, 4 km į pietryčius nuo Kavarsko, prie Tetervės upelio, netoli jo santakos su Šventąja. Praeina kelias 1232 Kavarskas–Šeriai–Pravydžiai. Greta kaimo stūkso Paberžės piliakalnis, yra sunykusios kapinės.

                                               

Padvarninkai (Andrioniškis)

Padvarninkai – kaimas Anykščių rajone, šalia kelio Andrioniškis-Kupiškis. Seniūnaitijos centras. Telkšo Padvarninkų ežerėlis. Netoli Griežionėlių yra Didžiulių šeimos memorialinė sodyba. Senosios kaimo kapinaitės, kuriose palaidoti Didžiuliai, Jo ...

                                               

Pakalniai (Kavarskas)

Pakalniai – gatvinis kaimas Anykščių rajone, 4 km į šiaurę nuo Kavarsko, šalia Maželių kaimo ir Lašišos upelio. Kultūros paminklas. Išlikę XIX a. pastatų. Yra 3 sodybos su 9 paminkliniais pastatais, pastatyti XIX a. pab.–XX a. pr. Yra dvigalės pi ...

                                               

Papragiai

Papragiai – kaimas pietvakarinėje Anykščių rajono dalyje, 3 km į pietvakarius nuo Kavarsko, prie kelio 1204 Kavarskas–Taujėnai–Vadokliai–Ramygala. Yra sunykusios kapinės.

                                               

Pasmodai

Pasmodai – kaimas Anykščių rajone, 6.5 km į šiaurės vakarus nuo Anykščių. Kaimas ribojasi su Troškūnų seniūnijos kaimais: Purvynai, Kaupiniškiai; Andrioniškio seniūnijos kaimais: Maželiai, Peniankai. Pietuose Pasmodus nuo Anykščių seniūnijai prik ...

                                               

Pašventys (Anykščiai)

Pašventys – viensėdis Anykščių rajone, 5 km į šiaurės rytus nuo Andrioniškio, prie kelio 175 Pagojė–Sedeikiai–Viešintos–Nociūnai. Viensėdis ribojasi su Andrioniškio seniūnijos kaimais: Pirmaliūnis, Sedeikiai. Kaimo rytinėje pusėje tekanti Šventoj ...

                                               

Pašventupys

Pašventupys – kaimas Anykščių rajone, tarp Ažuožerių ir Anykščių, dešiniajame Šventosios krante. Stūkso gamtos paminklas – akmuo Puntuko brolis. Miške yra Karalienės liūnas.

                                               

Pauriškiai

Pauriškiai – kaimas Anykščių rajono savivaldybėje, 5 km nuo Svėdasų, prie Jaros ir Uosintos santakos ir plento 120 Radiškis–Anykščiai–Rokiškis.

                                               

Pavirinčiai (Anykščiai)

Pavirinčiai – kaimas Anykščių rajono savivaldybės pietuose, 3 km į šiaurę nuo Kurklių, prie kelio 1201 Anykščiai–Kurkliai–Balninkai–Želva ir Virintos upės. Yra saugomas paveldo objektas Pavirinčių dvaras.

                                               

Pienionys

Apie kaimą Anykščių seniūnijoje žr. Pienionys Anykščiai. Pienionys – kaimas Anykščių rajone, 4 km į šiaurės vakarus nuo Kavarsko, šalia kelio 1205 Kavarskas–Traupis–Levaniškiai. Pro kaimą teka Pienia, 1962 m. sudarytas Pienionių tvenkinys. Yra pa ...

                                               

Piktagalys (Anykščiai)

Piktagalys – kaimas Anykščių rajone, į vakarus nuo kelio Anykščiai–Panevėžys. Seniūnaitijos centras. Veikia Anykščių A. Baranausko mokyklos pradinio ugdymo skyrius, biblioteka.

                                               

Plaštaka (Anykščiai)

Plaštaka – kaimas Anykščių rajono savivaldybėje, 14 kilometrų į pietvakarius nuo Kurklių, šalia Plaštakos upelio ir Plaštakos ežero, pietrytiniu pakraščiu glaudžiasi prie Karališkių ežero, pietvakariniu – prie Kapustinų ežero Praeina kelias 4805 ...

                                               

Plikiškiai (Anykščiai)

Plikiškiai – kaimas Anykščių rajone, 10 km į pietryčius nuo Viešintų, Šimonių girioje, prie kelio 1216 Sedeikiai–Mikieriai–Čiukai. Kaimo rytinėje pusėje tekanti Šventoji skiria kaimą nuo Lašinių. Pelyša skiria kaimą nuo Sedeikių. Kaimu teka dešin ...

                                               

Pravydžiai

Pravydžiai – gatvinis kaimas Anykščių rajono pietuose, 4 km į pietus nuo Kavarsko, netoli kairiojo Šventosios kranto. Yra neveikiančios kapinaitės. Pravydžiai yra architektūros paminklas – 19 sodybų 1991 m. gatvinis rėžinis išretėjęs kaimas. Būdi ...

                                               

Pumpučiai

Pumpučiai – kaimas pietvakarinėje Anykščių rajono dalyje, ties pietiniais Kavarsko pakraščiais. Praeina keliai 120 Radiškis–Anykščiai–Rokiškis ir 1204 Kavarskas–Taujėnai–Vadokliai–Ramygala. Netoli Šventosios kranto yra Kavarsko žydų genocido viet ...

                                               

Pusbačkiai

Pusbačkiai – kaimas vakarinėje Anykščių rajono dalyje, 2 km į rytus nuo Traupio, prie kelio 1205 Kavarskas–Traupis–Levaniškiai ir Pienios upelio. Yra 1993 m. statytas medinis kryžius, senosios kapinės.

                                               

Raguvėlė

Raguvėlė – gyvenvietė Anykščių rajono šiaurės vakariniame pakraštyje, 18 km į šiaurės vakarus nuo Troškūnų, prie kelio 121 Anykščiai–Troškūnai–Panevėžys. Seniūnaitijos centras. Stovi medinė Raguvėlės Šv. diakono Stepono bažnyčia pastatyta 1796 m. ...

                                               

Ramaškonys (Anykščiai)

Ramaškonys – kaimas Anykščių rajone, 4 km į šiaurės rytus nuo Andrioniškio, šalia kelio 1227 Šeimyniškėliai–Lašiniai. Kaimas ribojasi su Beržoniškių kaimu. Kaimo vakarinėje pusėje teka Šventoji, kaimą kerta Beržuona. Kaimą supa Ramuldavos miškai.

                                               

Rubikiai

Rubikiai – kaimas Anykščių rajone, 12 km į rytus nuo Anykščių. Galutinė Aukštaitijos siaurojo geležinkelio stotelė. Seniūnaitijos centras. Kaimas įsikūręs vakariniame Rubikių ežero ir šiauriniame krante. Ties kaimu jungiasi keliai 1207 Anykščiai– ...

                                               

Sedeikiai

Sedeikiai – kaimas Anykščių rajono šiaurėje, prie Šventosios ir Pelyšos santakos ir kelio 175 Pagojė–Sedeikiai–Viešintos–Nociūnai. Taip pat šakojasi keliai 1216 Sedeikiai–Mikieriai–Čiukai, 1226 Sedeikiai–Juodbalio karjeras. Kaimo teritorija prikl ...

                                               

Smėlynė

Smėlynė – kaimas vakarinėje Anykščių rajono dalyje, 3 km į pietryčius nuo Troškūnų. Seniūnaitijos centras. Veikia malūnas, lentpjūvė. Išlikę Troškūnų dvaro pastatų.