ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 210


                                               

Aleksejus Rykovas

Aleksejus Rykovas – tarybinis valstybės ir partinis veikėjas, buvęs Rusijos ir TSRS Liaudies komisarų tarybos pirmininkas, Lenino įpėdinis.

                                               

Nikolajus Ryžkovas

Nikolajus Ryžkovas – tarybinis partinis ir valstybės veikėjas, didžiąją M. Gorbačiovo valdymo dalį buvo TSRS Ministrų Tarybos pirmininkas. Šiuo metu – Rusijos Federacijos Federalinio susirinkimo aukštųjų rūmų narys.

                                               

Konstantinas Rokosovskis

Konstantinas Konstantinovičius Rokosovskis – lenkas, TSRS bei Lenkijos karininkas, karinis veikėjas, Tarybų Sąjungos maršalas, TSRS gynybos ministro pavaduotojas, Lenkijos gynybos ministras, Lenkijos maršalas. Prasidėjus Pirmajam Pasauliniam karu ...

                                               

Grigorijus Romanovas

Grigorijus Romanovas – tarybinis partinis ir valstybės veikėjas, buvęs TSKP CK Politinio biuro narys.

                                               

Milchas Levas Romanovičius

Gimė 1896 m. Šiauliuose. 1915 m. įstojo į Sankt Peterburgo universitetą, kur studijavo matematiką. Nuo 1916 m. tarnavo carinėje kariuomenėje Kazanėje. Po 1917 m. spalio revoliucijos Kazanėje tapo miesto tarybos deputatu. Dalyvavo įvairiuose mūšiu ...

                                               

Maksimas Saburovas

Maksimas Saburovas – tarybinis partinis ir valstybės veikėjas, buvęs TSKP CK Politinio biuro narys. Tris kartus užėmė TSRS Valstybinio plano komiteto pirmininko pareigas.

                                               

Aronas Solcas

Aronas Solcas – politikas, teisėjas. Buvo laikomas komunistų partijos sąžine. Buvo vienas iš nedaugelio aukščiausio rango komunistinių veikėjų, kuris prieštaravo J. Stalino vykdytam didžiajam valymui.

                                               

Michailas Solomencevas

Michailas Solomencevas – tarybinis partinis ir valstybės veikėjas, buvęs TSKP CK Politinio biuro narys, vienas iš antialkoholinės kampanijos iniciatorių.

                                               

Jegoras Strojevas

Jegoras Strojevas – tarybinis ir rusų politikas bei valstybės veikėjas, buvęs Rusijos Federacijos tarybos pirmininkas bei Oriolo srities gubernatorius.

                                               

Jakovas Sverdlovas

Jakovas Sverdlovas – tarybinis partinis ir valstybės vėikėjas. Vienas rusų revoliucijų ir bolševikų teroro organizatorių. Formalus šalies vadovas 1918–1919 metais.

                                               

Vladimiras Ščerbickis

Vladimiras Ščerbickis – tarybinis partinis ir valstybės veikėjas, TSKP CK Politinio biuro narys. 17 metų buvo Ukrainos KP pirmuoju sekretoriumi, faktiniu Ukrainos vadovu.

                                               

Piotras Šelestas

Piotras Šelestas – sovietinis partinis veikėjas, SSKP CK Politinio biuro narys, Ukrainos KP vadovas.

                                               

Eduardas Ševardnadzė

1972 m. – partijos Tbilisio miesto komiteto pirmasis sekretorius; nuo 1946 m. – komjaunimo funkcionierius: rajono komiteto Tbilisyje instruktorius, skyriaus vedėjas, Gruzijos komjaunimo CK instruktorius, Kutaisio srities komiteto sekretorius, ant ...

                                               

Matvejus Škiriatovas

Matvejus Škiriatovas – sovietinis valstybės ir partinis veikėjas, vienas iš stalininių represijų organizatorių.

                                               

Nikolajus Tichonovas

Nikolajus Tichonovas rus. Тихонов Николай Александрович, 1905 m. gegužės 14 d. Charkove – 1997 m. birželio 1 d. Maskvoje – tarybinis partinis ir valstybės veikėjas, 1980–1985 m. – TSRS Ministrų Tarybos Pirmininkas.

                                               

Michailas Tuchačevskis

Michailas Tuchačevskis – tarybinis karinis veikėjas ir teoretikas, Tarybų Sąjungos maršalas. Represuotas dėl tariamo dalyvavimo kariškių sąmoksle, reabilituotas 1957 m.

                                               

Genadijus Voronovas

Genadijus Voronovas – tarybinis partinis ir valstybės veikėjas, buvęs TSKP CK Politinio biuro narys. 1936 m. baigė Tomsko S. Kirovo vardo industrinio instituto kalnakasybos fakulteto elektromechanikos skyrių ir netrukus tapo partiniu funkcionieri ...

                                               

Klimentas Vorošilovas

Klimentas Vorošilovas – tarybinis valstybės, karinis ir politinis veikėjas, vienas pirmųjų Tarybų Sąjungos maršalų.

                                               

Nikolajus Voznesenskis

Nikolajus Voznesenskis – tarybinis partinis ir valstybės veikėjas, ekonomistas, buvęs TSKP CK Politinio biuro narys, žuvęs nuo stalininių represijų.

                                               

Levas Zaikovas

Levas Zaikovas – tarybinis partinis ir valstybės veikėjas, buvęs TSKP CK Politinio biuro narys. Nuo 1940 m. dirbo Leningrado ir Maskvos gamyklose inžinieriumi. 1963 m. baigė Leningrado inžinierinį – ekonomikos institutą. Nuo 1961 m. – gamyklos di ...

                                               

Andrejus Ždanovas

Andrejus Ždanovas – tarybinis partinis ir valstybės veikėjas, vienas žymiausių TSRS stalininino laikotarpio ideologų, buvęs VKP CK Politinio biuro narys.

                                               

Valerijus Borzovas

Valerijus Borzovas – buvęs ukrainiečių lengvaatletis, sprinteris, atstovavęs Tarybų Sąjungos rinktinę, tapęs du kartus olimpiniu čempionu ir prizininku. Ukrainos visuomenės ir politikos veikėjas. V. Borzovas buvo pirmasis ir vienintelis TSRS spri ...

                                               

Jevhenas Konovalecis

Jevhenas Mychailovyčius Konovalecis – žymus Ukrainos karinis ir politinis veikėjas, Ukrainos tautos respublikos armijos vadas, Ukrainos karinės organizacijos vadovas, Ukrainos tautininkų organizacijos pirmininkas, Lietuvos pilietis.

                                               

Simonas Petliūra

1902 m. baigė Poltavos teologijos seminariją. Nuo 1900 m. susidomėjo darbininkų judėjimu, buvo įstojęs į Socialistų revoliucionierių partiją, vėliau tapo vienu iš Ukrainos socialdemokratų partijos steigėjų. Iki Pirmojo pasaulinio karo dirbo žurna ...

                                               

José Antonio Abreu

Chosė Antonijus Abreu – Venesuelos "El Sistema" organizacijos įsteigėjas, orkestro vadovas, pedagogas, ekonomistas, aktyvistas, politikas.

                                               

Juan Guaidó

Chuanas Gerardas Gvaido Markesas – Venesuelos politikas, nuo 2019 m. sausio 5 d. Venesuelos nacionalinės asamblėjos pripažintas laikinai pareigas einančiu prezidentu.

                                               

Henrique Capriles Radonski

Henrique Capriles Radonski – Venesuelos politikas, partijos "Pirmiausia teisingumas" narys. Barutos savivaldybės meras. 2008 m. lapkričio mėn. išrinktas Mirandos valstijos gubernatoriumi, pakeitė kariškį Diosdado Cabello. Capriles laikomas vienu ...

                                               

Alexander Levin von Bennigsen

Aleksandras Levinas fon Benigsenas gimė 1809 m. liepos 21 d. Vilniuje, Rusijos imperijos kavalerijos generolo Levino fon Benigseno ir Leonardos Andžeikovičiūtės šeimoje. Aleksandro motina Leonarda Anžeikovičiūtė buvo kilimo iš Gardino gubernijos ...

                                               

Eduard Bernstein

Eduardas Bernšteinas – socialdemokratų teoretikas ir politikas. 1872 m. įstojo į Vokietijos socialdemokratų partiją. 1878 m. nuo persekiojimo pabėgo į Šveicariją. 1881–1890 m. redagavo laikraštį Sozialdemokrat. Nuo 1888 m. gyveno Londone. 1899 m. ...

                                               

Friedrich Engels

Gimė pasiturinčioje ir religingoje tekstilės fabrikanto šeimoje. Gimnazijoje mokėsi istoriją, užsienio kalbas, vokiečių literatūrą. 1837 m. nebaigęs paskutinės klasės iš gimnazijos išėjo ir užsiėmė komercine veikla. 1838 m. tėvas išsiuntė į Breme ...

                                               

Kurt Fischer

Kurtas Fišeris 1900 m. Halė prie Zalės siuvėjo šeimoje. 1915 m. baigė liaudies mokyklą, paskui mokėsi Poznanėje. 1917 m., išklausęs karininkų kursus, pradėjo tarnybą Vokietijos kariuomenėje leitenantu. 1918 m. buvo pažemintas pareigose už revoliu ...

                                               

Adolf Hitler

Adolfas Hitleris – buvo austrų kilmės vokiečių politikas ir Nacionalsocialistinės vokiečių darbininkų, dar gerai žinomos sutrumpintu pavadinimu – Nacių partijos vadas. 1933–1945 – Vokietijos kancleris. Po Paulo von Hindenburgo mirties 1934 metais ...

                                               

Karl Kautsky

1874 m. studijuodamas Vienos universitete įsijungė į socialistinį judėjimą, bendraudamas ir su F. Lasalio šalininkais, ir su anarchistais bei pozityvistais. 1875 m. SPD narys. 1881 m. susipažino su K. Marksu ir F. Engelsu, bendradarbiavo su jais ...

                                               

Ska Keller

Studijavo islamą, turkologiją, judaizmą Berlyno laisvajame universitete. Vėliau studijavo Stambule Sabancı universitete. Ištekėjusi už Suomijos aktyvisto Markuso Drakio. Gyvena Briuselyje. Gimtoji kalba vokiečių, tačiau ji gerai moka anglų, pranc ...

                                               

Paul Kirchhof

Paulas Kirchhofas – vokiečių teisininkas, teisėtyrininkas mokestininkas ir konstitucionalistas, Heidelbergo universiteto profesorius, habilituotas teisės daktaras, nuo 1987 m. iki 1999 m. Vokietijos Konstitucinio Teismo teisėjas.

                                               

Ferdinand Lassalle

1842–1846 m. studijavo istoriją ir filosofiją Breslau ir Berlyno universitetuose. Dalyvavo 1848–1849 m. revoliucijoje Vokietijoje. Vėliau materialiai rėmė Karlą Marksą, kad jis galėtų nepriklausomai plėtoti savo politinę filosofiją. Siekė išplėst ...

                                               

Theodor Mommsen

Christian Matthias Theodor Mommsen – vokiečių istorikas, teisėtyrininkas romanistas, laikomas svarbiausiu XIX a. senovės tyrinėtoju. Jo darbas apie Senovės Romos istoriją tebėra laikomas vienu pamatinių šios srities tyrimų.

                                               

Robert Neddermeyer

1924–1928 m. Vokietijos Reichstago, 1928–1933 m. Prūsijos landtago deputatas. 1929–1932 m. redagavo laikraštį "Dorfzeitung". 1929–1933 m. žurnalo "Balsas" ir 1930–1933 m. laikraščio "Unzer emes" oficialus redaktorius ir leidėjas. 1933–1936 m. ir ...

                                               

Theodor Adrian von Renteln

Teodoras Adrianas von Rentelnas – nacistinės Vokietijos politinis veikėjas, Lietuvos generalinės srities generalinis komisaras.

                                               

Friedrich von der Ropp

Baronas Frydrichas Teodoras Luisas Silvestras fon der Ropas – iš Baltijos vokiečių kilęs Lietuvos dvarininkas. Kalnų inžinierius, visuomenininkas ir religinių knygų autorius.

                                               

Martin Schulz

Martin Schulz – Vokietijos politikas, Europos Parlamento pirmininkas, SPD partijos lyderis. Politinę karjerą pradėjo būdamas 19-os, kai tapo Vokietijos socialdemokratų partijos nariu. Sulaukęs 31-erių, išrinktas Viurseleno meru – jauniausiu šias ...

                                               

Heinrich Friedrich Karl vom und zum Stein

Baronas Heinrich Friedrich Karl vom und zum Stein, paprastai žinomas kaip baronas fon Šteinas, buvo Prūsijos valstybės veikėjas, pasižymėjęs reformomis, kurios sudarė sąlygas Vokietijos suvienijimui. Propagavo baudžiavos panaikinimo, modernios sa ...

                                               

Samuel Beckett

Samuelis Beketas – airių kilmės avangardo romanistas, dramaturgas, gyvenęs Paryžiuje, rašęs angliškai ir prancūziškai, jo kūryboje dominuoja sąmonės srauto forma. Rašytojas yra plačiai vertinamas kaip vienas įtakingiausių XX amžiaus modernizmo ra ...

                                               

Lafcadio Hearn

Lafkadijus Hernas – rašytojas, rašė anglų ir japonų kalbomis, labiausiai žinomas iš Japonijos kultūros aprašymų ir folkloro. Būdamas Japonijoje parašė knygų seriją, iš kurių labiausiai žinomu tapo legendų ir kraupių apsakymų ciklas "Kwaidan", daž ...

                                               

James Joyce

Džeimsas Džoisas – vienas įtakingiausių XX a. airių rašytojų ir poetų. Buvo išvykęs į savanorišką "tremtį". Pagarsėjo trumpų apsakymų rinkiniu "Dubliniečiai" "Dubliners", 1914, romanais: "Ulisas" "Ulysses", 1922, "Jaunojo menininko portretas" "Po ...

                                               

Gabriel Rosenstock

Gimė Kilfainane air. Cill Fhíonáin, Limeriko grafystėje air. Contae Luimnich. Šiuo metu gyvena Dubline air. Baile Átha Cliath. Rozenstoko tėvas buvo gydytojas ir rašytojas iš Šlėzvigo-Holšteino Vokietija, o motina – seselė iš Golvėjaus grafystės ...

                                               

Bram Stoker

Abraomas "Bremas" Stokeris – airių romanų ir apsakymų rašytojas, žinomiausias dėl 1897 m. išleisto gotikinio romano "Drakula".

                                               

Oscar Wilde

Oscar Fingal O’Flahertie Wills Wilde – airių kilmės anglų dramaturgas, poetas, romanistas. Laikomas vienu žymiausių karalienės Viktorijos laikmečio dramaturgų. Jo vardą išgarsino pjesės, aforizmai, taip pat romanas "Doriano Grėjaus portretas".

                                               

Jorge Luis Borges

Chorchė Luisas Borchesas – Argentinos rašytojas, fantastinių novelių, esė, poemų autorius, literatūros kritikas, vertėjas.

                                               

Adolfo Bioy Casares

Adolfas Biojus Kasaresas – Argentinos rašytojas, fantastinės tematikos pradininkas Argentinos literatūroje. Išgarsėjo romanu "Marelio išradimas" La invención de Morel, 1940 m., už kurį apdovanotas Buenos Airių literatūros premija. Parašė keletą k ...