ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 24


                                               

Joachim Bublath

Gimė 1943 m. kovo 12 d. Klaipėdoje. 1971 m. baigė teorinės fizikos studijas Miuncheno technikos universitete. Baigęs mokslus dirbo operatoriaus asistentu Hessischer Rundfunk televizijoje, vėliau rengė mokslinių laidų programas. 1981 m. persikėlė ...

                                               

Michael Burger

Gimė 1686 m. Klaipėdoje, baigė Karaliaučiaus universiteto medicinos fakultetą. Baigęs mokslus dirbo gydytoju Kuršo hercogystėje. Studijuodamas Karaliaučiuje susipažino su akademiku Laurentius Blumentrost, kuris 1725 m. pakvietė jį dirbti į Sankt ...

                                               

Werner Buxa

Gimė 1916 m. spalio 16 d. Klaipėdoje. Dalyvavo Įsiveržimo į Lenkiją operacijoje, Mūšyje dėl Prancūzijos, Barbarosos operacijoje, Leningrado blokadoje, Narvos mūšyje, Mūšyje dėl Rygos ir karą baigė Kuržemės apsuptyje. Po karo 1960-1970 m. tarnavo ...

                                               

William Campbell of Breadalbane

Gimė 1863 m. kovo 23 d. Klaipėdoje, kilmingoje škotų kilmės šeimoje. Tėvas buvo Jungtinės karalystės konsulas Klaipėdoje. 1882 m. pradėjo tarnauti Vokietijos imperijos kariuomenėje, 1895 m. tapo Vokietijos imperijos piliečiu. Kovojo I pasauliniam ...

                                               

Henry Cornelius

Gimė 1855 m. rugpjūčio 10 d. Klaipėdoje. 1876 m. pradėjo teisininko karjerą. Nuo 1885 m. dirbo prokuroru, nuo 1893 m. apskrities teisėju. 1896 m. tapo magistrato teisėju. 1900 m. tapo aukščiausiojo teismo teisėju Breslau, 1905 m. aukščiausiojo te ...

                                               

Jürgen Costede

Gimė 1939 m. spalio 8 d. Klaipėdoje. 1975 m. tapo mokslų daktaru Getingeno universitete. Nuo 1978 m. dėstė privatinę teisę. 2003 m. tapo Halės-Vitenbergo universiteto garbės daktaru.

                                               

Georg le Coutre

Gimė 1921 m. rugsėjo 13 d. Klaipėdoje. II pasauliniame kare dalyvavo Kretos mūšyje 1941 m. gegužę, įvairiuose mūšiuose Italijoje ir Normandijoje bei Bulgės mūšyje 1945 m. sausį. Už nuopelnus kare apdovanotas įvairiais Trečiojo Reicho apdovanojima ...

                                               

Heinrich Czerkus

Gimė 1894 m. spalio 27 d. Mingėje. Dirbo šaltkalviu, priklausė Vokietijos komunistų partijai. 1933 m. išrinktas į Dortmundo miesto tarybą. Tarpukariu dirbo futbolo klubo BV Borussia Dortmund vadybininku iki kol klubas persikėlė į Stadion Rote Erd ...

                                               

Amalie Schramm

Gimė 1826 m. spalio 31 d. Klaipėdoje, dainininkės Henriette Schramm-Graham 1803–1876 ir aktoriaus Nikolaus Schramm šeimoje. Lankė dainavimo pamokas pas Marie von Marra-Vollmer 1822–1878. Nuo 1847 m. dainuodavo Karaliaučiuje, Rygoje, Dancige ir Ma ...

                                               

Heinrich Davideit

Gimė 1833 m. rugsėjo 22 d. Klaipėdoje, prekybininko šeimoje. 1852 m. pirmą kartą pasirodė teatro scenoje, vaidino ir dainavo vakarinėje Vokietijos imperijos dalyje. 1857 m. susituokė su Bertha Lutze. 1860-1861 m. vaidino Sankt Galene, vėliau Miun ...

                                               

Pranas Domšaitis

Gimė ūkininkų šeimoje. Pradėjo piešti vaikystėje. 1907–1910 m. studijavo Karaliaučiaus meno akademijoje. 1910–1914 m. įgūdžius tobulino pas Lovisą Korintą Berlyne, studijavo Prancūzijos, Didžiosios Britanijos, Italijos muziejų kolekcijas, lankėsi ...

                                               

Reinhard Dullien

Gimė 1902 m. vasario 14 d. Šilutėje. 1933 m. įstojo į NSDAP partiją. Baigęs teisės studijas pradėjo dirbti Rytų Prūsijos administracijoje. 1941 m. dirbo nacių okupuoto Voluinės-Podolės generalkomisariato administracijoje atsakingoje už krašto ūkį ...

                                               

Vilhelmas Dumpis

Gimė ir augo geležinkelininko šeimoje. Gimtajame kaime gyveno ir daugiau Dumpių: evangelikų liuteronų vyskupas Hansas Jurgis Dumpys g. 1933 m., Klaipėdos krašto sukilimo dalyvis Jurgis Dumpis 1889–1964 bei kt. Jaunystėje Vilhemas Dumpis mokėsi me ...

                                               

Erikas Dunskus

Erikas Adolfas Dunskus – iš lietuvininkų kilęs Vokietijos teatro ir kino aktorius, vaidinęs kone 150-tyje filmų ir apie 3500 kartų pasirodęs Berlyno teatrų scenose. Be to, įgarsino daugiau nei 600 filmų ir televizijos pastatymų.

                                               

August Endruschat

Augustas Endriušaitis Ragainės apskr., Vokietijos imperija – 1990 m. rugpjūčio 24 d. Vakarų Berlyne) – lietuvninkų kilmės Vokietijos dailininkas, specializavęsis peizažų, portretų ir gyvūnų tapyboje.

                                               

Johannes Endruschat

Johanesas Endriušaitis Ragainės apskr., Vokietijos imperija – 1979 m. rugsėjo 7 d. Karbene, VFR) – lietuvninkų kilmės Vokietijos dailininkas, specializavęsis peizažų, portretų ir religinės tapybos srityse.

                                               

Ernstas Vilhelmas Berbomas

Ernstas Vilhelmas Berbomas, Šilutės r) – karališkasis žvejybos inspektorius Muižėje, Memelio burmistras, etnografas, liaudies dainų, kalbinės medžiagos rinkėjas. Vidurinį mokslą ėjo Karaliaučiuje, vėliau dirbo savo tėvo pirklio įmonėje. Darbo rei ...

                                               

Egon Erzum

Gimė 1904 m. rugsėjo 22 d. Priekulėje. Studijavo filosofiją ir teisėtyrą Tartu ir Rygos universitetuose. 1925 m. įstojo į Klaipėdos policijos akademiją. 1928-1930 m. studijavo karo akademijoje. II pasaulinio karo metu buvo vyresnysis leitenantas ...

                                               

Arno Esch

Gimė 1928 m. vasario 6 d. Klaipėdoje. 1944 m. pasitraukė į Meklenburgą. 1946 m. pradėjo studijuoti teisę Rostoko universitete ir tapo Rytų Vokietijos liberaldemokratų partijos nariu, prieštaravo vienvaldei komjaunuolių sistemai. 1948 m. išrinktas ...

                                               

Karl Eulenstein

Gimė ir augo daugiavaikėje Klaipėdos uosto manevrinio laivo kapitono šeimoje. Įgijęs brandos atestatą, duonai užsidirbdavo komercinėje kontoroje gimtajame mieste. 1919–1923 m. Karaliaučiaus meno akademijoje studijavo pas profesorius Artūrą Degner ...

                                               

Kuno Felchner

Gimė ir augo miškininko šeimoje. 1910 m. tėvą perkėlė darbuotis į Lėcių, kur Kuno baigė gimnaziją. Karaliaučiaus universitete jis pradėjo studijuoti teisę, vėliau perėjo į Teologijos fakultetą. Galiausiai, nuo 1925 m. Berlyno Frydricho Vilhelmo u ...

                                               

Gustav Fenkohl

Gimė 1872 m. kovo 1 d. Barškiuose. Jaunystę praleido Juodkrantėje. Nuo 1895 m. pradėjo gyventi Berlyne, tapyti mokėsi pas W. Müller-Schönefeld ir Max Uth. Nuo 1913 m. pradėjo dalyvauti įvairiose parodose. 1914 m. susituokė su dailininke Erna Fenk ...

                                               

Margaretė Fišer

Gimė žinomo Klaipėdos alaus bravoro savininko Hermano Fišerio šeimoje. 1904 m. jam mirus, Margaretė Fišer nusprendė kartu su motina persikelti gyventi į Brėmeną. Šiame mieste ji mokytojavo, pedagogės diplomą buvo įgijusi prieš tai – Klaipėdos mok ...

                                               

Erika Freyer-Henkel

Gimė ir augo meniškoje aplinkoje: motinos tėvas Hermanas Blodė buvo žinomas tapytojų globėjas, Nidos dailininkų kolonijos įkūrėjas. 1930 m. Erika Henkel pradėjo studijuoti Karaliaučiaus universitete ir, tuo pačiu metu, Karaliaučiaus meno akademij ...

                                               

Erhard F. Freitag

Gimė 1940 m. Klaipėdoje. Mokėsi verslo mokykloje, vėliau pradėjo dalyvauti filosofo Joseph Murphy paskaitose Vokietijoje, Austrijoje ir Šveicarijoje. Nuo 1974 m. Miunchene pradėjo teikti hipnozės paslaugas, subūrė 30 terapeutų įmonę. 1981 m. išle ...

                                               

Christane Gerstel-Naubereit

Kristianė Gerstel–Nauberait – 2000 m. gruodžio 27 d. Breisgau Freiburge, VFR) – iš Rytprūsių kilusi Vokietijos skulptorė.

                                               

Dieter Giesing

Gimė 1934 m. gegužės 18 d. Klaipėdoje. Tiubingeno universitete ir Miuncheno universitete studijavo romanistiką, germanistiką ir meno istoriją. Tiubingeno universitete pradėjo režisuoti studentų spektaklius. Kaip režisierius debiutavo 1964 m. Miun ...

                                               

John Gleich

Džonas Gleichas – iš Klaipėdos krašto kilęs Vokietijos publicistas ir tapytojas, specializavęsis orientalistikos ir marinistikos srityse.

                                               

Robertas Gleichas

Gimė buvusio kariškio, vėliau valdžiusio Priekulės dvarą šeimoje. Robertas lankė Klaipėdos Luizės gimnaziją, vėliau studijavo Karaliaučiaus meno akademijoje. Pirmasis darbas buvo 1881 m. iliustracijos Karaliaučiaus universiteto profesoriaus B. A. ...

                                               

Rudolf Gopas

Gimė 1913 m. gruodžio 13 d. Šilutėje. Tėvas Pranas Gopas buvo mašinų technikos prekeivis, motina Morta Plaušinytė. 1933-1938 m. mokėsi Kauno meno mokykloje. Mokydamasis šioje mokykloje stažavosi Vokietijoje, Austrijoje, Italijoje, Latvijoje ir Gr ...

                                               

Gerhard Gregor

Gerhardas Gregoras – vargonininkas, pianistas, laikomas vienu iš iškiliausių XX a. vokiečių vargonininku.

                                               

Garis Grodbergas

Gimė 1929 m. sausio 3 d. Klaipėdoje, siuvėjo šeimoje. Nuo 1939 m. gyveno Kaune, iš kur 1941 m. prasidėjus karui evakuavosi į Namanganą. 1955 m. baigė fortepijono ir vargonų klasę Maskvos konservatorijoje. Tais pačiais metais pradėjo groti Maskvos ...

                                               

Ernst Gronau

Gimė 1887 m. rugpjūčio 21 d. Klaipėdoje. Baigė mokyklą Klaipėdoje ir išvyko studijuoti aktorystės į Paryžių. Pirmą vaidmenį teatre atliko 23 metų Miunchene. Vėliau vaidino įvairiuose teatruose Berlyne. 1919 m. debiutavo kaip kino aktorius iki 193 ...

                                               

Max Gulbins

Maksas Gulbinas, Geldapės apskritis, Rytprūsiai – 1932 m. vasario 19 d. Breslau, Vokietija) – iš lietuvninkų kilęs Vokietijos vargonininkas, chorvedys ir kompozitorius.

                                               

Karl Leo Herbert Guttmann

Dar vaikystėje susipažino su Nidos dailininkų kolonijoje gyvenusiais menininkais, su jais kartu irkluodavo Kuršių mariose. Jam didelę įtaką padarė bendravimas su Hansu Kalmajeriu 1882–1961, Ernstu Šaumanu 1890–1955 ir Johannesu Šulcu 1906–1982 – ...

                                               

Erich Hamann

Gimė 1880 m. sausio 6 d. Klaipėdoje, jūrininko šeimoje. 1912 m. Berlyne atidarė šokolado gamyklą ir parduotuvę. Klestėjimo laikais mieste veikė 8 parduotuvės. Mirė 1949 m. gruodžio 20 d. Berlyne nuo insulto, jo verslą perėmė žmona Ana 1877–1964. ...

                                               

Johannes Heydeck

Gimė 1835 m. liepos 2 d. Sakūčiuose, mokytojo šeimoje. Mokėsi tapyti Karaliaučiaus dailės akademijoje pas dailininką Ludwig Rosenfelder. 1868 m. tapo Karaliaučiaus universiteto profesoriumi. Tapė žymių to meto Prūsijos žmonių portretus ir autopor ...

                                               

Dietrich von Hein

Ditrichas fon Heinas – gydytojas, veterinaras, 1978-1985 m. Bundesvero veterinarijos skyriaus vadovas.

                                               

William Lewis Hertslet

Gimė 1839 m. lapkričio 21 d. Klaipėdoje, Jungtinės karalystės konsulo šeimoje. Baigęs mokyklą išvyko mokytis į Londoną. Grįžęs į Vokietiją dirbo Jungtinės karalystės geležinkelių tiesimo įmonėje. Vėliau dirbo bankininku Berlyne, o nuo 1895 m. ats ...

                                               

Walter Hilpert

Gimė 1908 m. balandžio 12 d. Plaškiuose. Baigęs studijas dirbo Karaliaučiaus radijo stotyje. II pasaulinio karo metu dirbo karinėse radijo stotyse. Po karo pradėjo dirbti Hamburgo radijo stotyje, kiek vėliau Vokietijos šiaurės rytų radijuje ir te ...

                                               

Erich Hippke

Erichas Hipkė – vokiečių medikas II pasaulinio karo metu vykdęs eksperimentus su koncentracijų stovyklų kaliniais.

                                               

James Hobrecht

Gimė 1825 m. gruodžio 31 d. Klaipėdoje, dvarininkų Ludolph Hobrecht ir Isabella Johnson šeimoje. 1834 m. su šeima persikėlė į Karaliaučių. Studijavo Berlyno statybos akademijoje, 1849 m. baigęs studijas tapo Berlyno architektų sąjungos nariu. 185 ...

                                               

Heinrich Hoeftman

Gimė 1851 m. balandžio 2 d. Klaipėdoje. Baigęs mokyklą studijavo mediciną Leipcigo universitete. 1870-1871 m. savanoriškai dalyvavo Prancūzijos-Prūsijos kare. Po karo tęsė studijas Karaliaučiaus universitete, 1876 m. tapo mokslų daktaru, dirbo įv ...

                                               

Frydrichas Vilhelmas Horchas

Frydrichas Vilhelmas Horchas – pirmasis Klaipėdos spaustuvininkas, lietuvių kalba spausdinęs knygas ir laikraštį "Lietuvininkų prietelis".

                                               

August Horn

Gimė 1866 m. rugpjūčio 27 d. Bomelio Vitėje, kur 1872–1880 m. mokėsi vietinėje mokykloje. 1880–1884 m. mokėsi batsiuvio amato Klaipėdoje. 1886 m. įstojo į Vokietijos socialdemokratų partiją. 1899–1905 m. dirbo auditoriumi Štetine ir kartu buvo Pa ...

                                               

Heinrich Ilgenstein

Gimė 1875 m. birželio 3 d. Klaipėdoje. Studijavo istoriją ir literatūrą Berlyno universitete. Baigęs mokslus dirbo žurnalistu, 1906 m. įkūrė literatūrinį savaitraštį Das Blaubuch. Nuo 1909 m. dirbo laikraštyje Preußenspiegel, Studien aus einem Ku ...

                                               

Heinz Janert

Gimė 1897 m. lapkričio 18 d. Priekulėje. 1914–1918 m. dalyvavo I pasauliniame kare, tapo leitenantu. 1918–1922 m. mokėsi žemės ūkio akademijose Getingene ir Karaliaučiuje, kur Karaliaučiaus universitete tapo mokslų daktaru. 1927 m. tapo habilituo ...

                                               

Curt Jany

Gimė 1867 m. spalio 22 d. Klaipėdoje. 1888 m. pradėjo tarnauti kariuomenėje, 1903 m. tapo generalinio štabo kapitonu. Kovojo I pasauliniame kare, vėliau tapo karo istoriku. 1937 m. apdovanotas Leibniz-Medaille apdovanojimu už akademinę veiklą. Žu ...

                                               

Rudolf Jenett

Gimė 1914 m. rugpjūčio 10 d. Rusnėje. 1933 m. pradėjo studijuoti mediciną Greifsvaldo universitete, kur pradėjo užsiiminėti akademiniu fechtavimusi. Baigęs mokslus įstojo į Vermachtą. 1938 m. gruodžio 17 d. jau būdamas leitenantu kartu su oberlei ...

                                               

Elisabeth Josephi

Gimė kaip Elisabeth von Kade. Po tėvo mirties gyveno ir mokėsi Rygoje. 1910 m. ištekėjo už evangelikų kunigo Karlo Frydricho Vilhelmo Jozefi ir ilgus metus gyveno Kretingoje, kur vyras tarnavo vietos bažnyčioje. Kai 1926 m. vyras mirė, Elizabet J ...