ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 261


                                               

Šeduvos seniūnija

Liudas Vedeckis, 2000–2010 m.Teismo sprendimu pripažinta, kad nuo 2008 iki 2010 buvo priverstinėse pravaikštose. Aleksandras Liudvikas Radvila, XVII a. Pranas Mickaitis, 2008–2009 m.

                                               

Švenčionėlių miesto seniūnija

2009 m. įsteigta 13 seniūnaitijų: 4-oji seniūnaitija: Lauko g. daugiabučiai namai Nr.37, 42 ir Žemutinės g.daugiabučiai namai Nr.45, 41, 39, 37, 37A, 35F 8-oji seniūnaitija: Kalno, Švenčionių, Ryto, Ateities, Turgaus, Alyvų, Kosmonautų g. nuosavi ...

                                               

Švenčionių miesto seniūnija

2009 m. įsteigta 11 seniūnaitijų: Stoties seniūnaitija: Vilniaus g. nuo Nr.20 iki Nr.65, Stoties g., SB" Pušynėlis", N. Pasaulis Parko seniūnaitija: Taikos g. Nr. 1; Nr. 6; Nr.8; Nr.13. Miško seniūnaitija: Miško g., Miško skg., Liepų g., Vidžių g ...

                                               

Veisiejų miesto seniūnija

Veisiejų miesto seniūnija – buvusi seniūnija Lazdijų rajono savivaldybės pietinėje dalyje. Apėmė tik Veisiejų miestą. 2014 m. spalį panaikinta ir sujungta su Veisiejų seniūnija.

                                               

Kazimieras Gečys

1925 m. baigė Vilniaus kunigų seminariją, kartu ir Vilniaus universitetą. Lenkiškos Vilniaus arkivyskupijos vadovybės būdavo skiriamas į atokias parapijas vikaru, retkarčiais – klebonu ir tikybos mokytoju. Jo tarnybos sąraše: Daugėliškis, Pružana ...

                                               

Steponas Matulis

Steponas Matulis – Romos katalikų kunigas, MIC, vienuolis marijonas, bažnyčios istorijos mokslų daktaras.

                                               

Paulius Subačius

Paulius Vaidotas Subačius – tekstologas, literatūrologas, istorikas, humanitarinių mokslų daktaras, Vilniaus universiteto profesorius, Lietuvių katalikų mokslo akademijos akademikas.

                                               

Adomas Žeimys-Žeimavičius

Adomas Žeimys-Žeimavičius – 1909 m. gruodžio 30 d. Pelekuose – Lietuvos kunigas, Katalikų bažnyčios istorikas ir literatas.

                                               

Algis Balaišis

Algis Balaišis – Lietuvos karinis veikėjas, pasienio apsaugos kariuomenės istorikas, pulkininkas leitenantas.

                                               

Stasys Knezys

Stasys Knezys – Lietuvos karinis veikėjas, pulkininkas, technikos mokslų daktaras, karybos istorikas.

                                               

Vladimir Orlov

Vladimiras Orlovas – Lietuvos karybos paveldo tyrinėtojas, gidas, muziejininkas, viešosios įstaigos "Karo paveldo centras", Kauno tvirtovės VII forto direktorius, 2012–2016 m. - Kauno IX forto muziejaus Tvirtovės skyriaus vedėjas.

                                               

Valdas Rakutis

Valdas Rakutis – Lietuvos karo istorikas, politikas. Lietuvos Respublikos Seimo narys, humanitarinių mokslų daktaras, profesorius.

                                               

Teresė Dambrauskaitė

1958 m. baigė Vilniaus universiteto Istorijos ir filologijos fakultetą. Nuo 1959 m. dirbo Mokslinėje restauracinėje gamybinėje dirbtuvėje, nuo 1969 m. Paminklų konservavimo institute nuo 1988 m. Paminklų restauravimo projektavimo institutas istor ...

                                               

Bronislovas Genzelis

Tėvas Kostas Genzelis 1901–1948 – komunistinio judėjimo veikėjas. 1942–1946 m. mokėsi Alytaus pradinėje, 1946–1954 m. Kaišiadorių gimnazijoje. 1954–1959 m. Maskvos universitete studijavo filosofiją. 1959 m. vedė Apoloniją Gruodytę g. 1933. 1959–1 ...

                                               

Juozapas Jaroševičius

Juozapas Jaroševičius, lenk. Józef Jaroszewicz – Lietuvos teisės ir kultūros istorikas, kraštotyrininkas.

                                               

Levas Karsavinas

Sesuo balerina Tamara Karsavina. 1901–1906 m. studijavo istoriją Sankt Peterburgo universitete. 1909–1910 m., 1912–1916 m. Petrogrado Istorijos ir filolologijos instituto visuotinės istorijos dėstytojas, 1921–1922 m. instituto rektorius. 1916–192 ...

                                               

Vladas Kavoliūnas

1940 m. tarnavo Lietuvos kariuomenėje. 1942–1943 m. Raudonosios armijos 16-osios lietuviškosios divizijos būrio, vėliau kuopos vadas, sužeistas kautynėse. 1944 m. mokėsi muzikos mokykloje prie Maskvos konservatorijos, 1945–1948 m. Kauno konservat ...

                                               

Stasys Samalavičius

Stasys Samalavičius – Lietuvos kultūros ir architektūros istorikas. Vienas iš miesto kasdienybės istorijos pradininkų Lietuvoje.

                                               

Ingrida Veliutė

Ingrida Veliutė – kultūrologė, paveldo tyrinėtoja, humanitarinių mokslų daktarė, kultūrinių ir edukacinių veiklų koordinatorė, 2019–2020 m. LR kultūros viceministrė.

                                               

Jonas Krivickas

1950 m. Šiaulių mokytojų seminariją, mokėsi Šiaulių mokytojų institute, 1956 m. neakivaizdžiai baigė Vilniaus valstybinį pedagoginį institutą. 1950 m. Šiaulių V pradinės mokyklos vedėjas, baigęs mokytojų institutą pagal paskyrimą mokytojavo Varėn ...

                                               

Virginija Ostašenkovienė

1989 m. baigė Šiaulių 15–oje vidurinę mokyklą. 1991–1995 m. studijavo Vilniaus universiteto Istorijos fakultete, Archeologijos katedroje apgynė bakalauro darbą "Virvelinė keramika Lietuvoje kultūriniu, chronologiniu ir kartografiniu aspektu" ir į ...

                                               

Silvestras Baltramaitis

Globojamas giminaičio – Upynos klebono Bogušo, vienerius metus lankė triklasę Raseinių apskrities mokyklą, o 1860–1863 m. mokėsi Telšių apskrities progimnazijoje. Po 1863 m. sukilimo planavo studijuoti Sankt Peterburgo meno akademijoje ir, kad į ...

                                               

Juozas Gabrys-Paršaitis

Juozas Gabrys-Paršaitis – Lietuvos teisininkas, žurnalistas, redaktorius, visuomenės veikėjas, lietuvių literatūros istorikas.

                                               

Jonas Grinius (1902)

Jonas Grinius – lietuvių rašytojas, menotyrininkas, literatūros kritikas ir istorikas, estetikos tyrinėtojas.

                                               

Marija Macijauskienė

Marija Macijauskienė – lietuvių poetė, publicistė, literatūros darbuotoja. Gimė Kaune. Mokėsi Pakruojo pradinėje mokykloje 1938–1942 m., Linkuvos gimnazijoje 1942–1944 m., Pakruojo progimnazijoje 1944–1945 m., Kauno II mergaičių gimnazijoje 1945– ...

                                               

Tadas Adomonis

Mokėsi Raguvos progimnazijoje, Marijampolės marijonų gimnazijoje. Nuo 1931 m. dirbo Kauno spaudos ir švietimo skyriuje, 1937–1940 Kauno, 1940–1948 Vilniaus bibliotekose, Liaudies švietimo komisariate. 1948–1956 m. Lietuvos mokslų akademijos Centr ...

                                               

Aleksandra Aleksandravičiūtė

Gimė muzikų šeimoje, tėvas vargonininkas ir kompozitorius Zigmas Aleksandravičius. 1976 m. baigė Lietuvos dailės institutą. 1985 m. menotyros kandidatė, humanitarinių mokslų daktarė. 1990–1991 m. stažavo Romos universitete, 1998–1999 m. Karlsrujė ...

                                               

Dainius Gintalas

1991 m. baigė Daugų vidurinę mokyklą, 1995 m. baigė Vilniaus universiteto Filologijos fakultetą, filologas, bakalauras. 1998–2000 m. pagal meno istorijos magistrų rengimo programą studijavo Vilniaus Dailės akademijoje. 2000 m. sumanė ir iki šiol ...

                                               

Rūta Janonienė

Vyras Palemonas Gintaras Janonis. 1983 m. baigė Lietuvos dailės institutą. 1994 m. apgynė disertaciją "Jono Rustemo ir jo mokinių veikla XIX a. I pusėje", humanitarinių mokslų daktarė. 1983–1989 m. dirbo Lietuvos dailės muziejuje, 1989–1990 m. Is ...

                                               

Ingrida Korsakaitė

1956 m. baigė Vilniaus S. Nėries vidurinę mokyklą, 1961 m. Leningrado Iljos Repino tapybos, skulptūros ir architektūros institutą. 1961–1987 m. LSSR MA Istorijos instituto Menotyros sektoriaus bendradarbė, 1982–1985 m. Dailės istorijos skyriaus v ...

                                               

Vytautas Maknys

1916–1919 m. mokėsi Balkūnų pradinėje mokykloje, 1927 m. baigė Alytaus gimnaziją, 1931 m. – Vytauto Didžiojo universitetą, Balio Sruogos mokinys. Be to, 1930–1931 m. mokėsi Kauno karo mokykloje. 1931–1939 m. Raseinių, Alytaus, 1939 m. Vilniaus gi ...

                                               

Povilas Reklaitis

Povilas Viktoras Reklaitis, Vokietija) – menotyrininkas, meno istorikas, filosofijos mokslų daktaras, Lietuvių katalikų mokslo akademijos akademikas.

                                               

Lionginas Šepetys

1953 m. baigė Kauno politechnikos institutą, inžinierius architektas. 1953–1957 m. dirbo KPI asistentu, vyresniuoju dėstytoju. 1957–1958 m. LLKJS CK darbuotojas, LLKJS CK Biuro narys. 1958–1960 m. LKP CK mokslo, mokyklų ir kultūros skyriaus vedėj ...

                                               

Laima Šinkūnaitė

1949 m. mokėsi Padubysio pradinėje mokykloje, 1960 m. baigė Kauno 2-ąją vidurinę mokyklą. 1960–1966 m. Kauno politechnikos instituto Radioelektronikos fakultete įgijo radioelektronikos inžinierės kvalifikaciją. Dirbo pagal specialybę, vėliau – Ka ...

                                               

Juozas Banionis (1956)

1979 m. Vilniaus universitete baigė taikomąją matematiką, 1989 m. Vilniaus pedagoginiame institute – istoriją. 1995 m. humanitarinių mokslų daktaras. 1979–1987 m. Vilniaus pedagoginio instituto Matematikos ir informatikos didaktikos katedros dėst ...

                                               

Evaldas Gečiauskas

1950 m. baigė Meškuičių septynmetę mokyklą, 1955 m. baigė Joniškio vidurinę mokyklą, 1960 m. su pagyrimu baigė Vilniaus universiteto Fizikos – matematikos fakultetą. 1962 m. įstojo į aspirantūrą, 1965 m. apgynė disertaciją ir įgijo fizikos – mate ...

                                               

Henrikas Jasiūnas

1933–1938 m. mokėsi Antalieptės Švč. Jėzaus Širdies moterų kongregacijos vienuolyno šešių skyrių pradžios mokykloje, 1938–1944 m. Zarasų ir Utenos gimnazijose. 1944–1945 m. Šniukštų pradinės mokyklos vedėjas. 1945–1950 m. Zarasų apskrities Liaudi ...

                                               

Libertas Klimka

Libertas Klimka – lietuvių fizikas, gamtos mokslų daktaras, etnologas, mokslo istorikas, Lietuvos edukologijos universiteto profesorius, naujų tarpdisciplininių mokslo šakų – paleoastronomijos ir etnokosmologijos – pradininkas Lietuvoje.

                                               

Paulius Slavėnas

1925 m. baigė Lietuvos universitetą, 1928 m. baigė JAV Jeilio universiteto doktorantūrą. 1945 m. fizikos ir matematikos mokslų daktaras, 1966 m. Tarptautinės mokslų istorijos akademijos narys korespondentas, 1968 m. LTSR mokslų akademijos akademi ...

                                               

Vladimiras Šilkarskis

Vladimiras Šilkarskis – Lietuvos ir Vokietijos filosofas, klasikinis filologas, mokslo istorikas, VDU ir Bonos universiteto profesorius.

                                               

Stanislovas Albertas Radvila

Stanislovas Albertas Radvila – didikas, Lenkijos valstybės ir Didžiosios Britanijos visuomenės veikėjas, filosofijos daktaras.

                                               

Regina Tamulaitienė

Regina Tamulaitienė – Lietuvos pedagogė, istorikė. Vienintelė moteris mokslininkė, tyrinėjanti šalies sporto istoriją.

                                               

Jonas Balčiūnas (1921)

Jonas Balčiūnas – Lietuvos aviacijos istorikas, kraštotyrininkas, sklandytojas, aviacijos sporto populiarintojas.

                                               

Jonė Deveikė

Tėvai mokė namuose. Karo metais Irkutske pradėjo lankyti gimnaziją. 1919 m. grįžusi iš Rusijos, gyveno pas tėvus Deveikių name, lankė Ukmergės gimnaziją, kurią baigusi 1924 m. įstojo į Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakultetą. Nuo 192 ...

                                               

Konstantinas Jablonskis

Kalbininko Jono Jablonskio ir literatės Konstancijos Sketerytės–Jablonskienės sūnus. 1909 m. baigė Panevėžio gimnaziją. 1909–1911 m. studijavo Peterburgo psichoneurologijos institute, 1911–1916 m. Maskvos universiteto Teisės fakultete. 1919 m. ve ...

                                               

Jevgenij Machovenko

Jevgenij Machovenko – teisininkas, teisėtyrininkas, Lietuvos teisės istorikas, Vilniaus universiteto profesorius, VU Teisės fakulteto Teisės istorijos instituto dėstytojas.

                                               

Mindaugas Maksimaitis

1943 m. baigė pradinę mokyklą, toliau mokėsi Panevėžio berniukų gimnazijoje 1-4 klasėse, 1951 m. baigė studijas Panevėžio mokytojų seminarijoje, 1956 m. – teisę Vilniaus universiteto Teisės fakultete, įgijo teisininko kvalifikaciją. VU dirbo peda ...

                                               

Zenonas Namavičius

Zenonas Namavičius – teisininkas, teisėtyrininkas, teisės istorikas, buvęs diplomatas, ambasadorius, LR Konstitucinio Teismo teisėjas.

                                               

Zenonas Petrauskas

Zenonas Petrauskas – teisininkas, teisėtyrininkas tarptautininkas, diplomatinės ir konsulinės teisės ekspertas, teisės pedagogas, Vilniaus universiteto Teisės fakulteto docentas, politinis veikėjas, Lietuvos užsienio reikalų viceministras, ESBO S ...

                                               

Stasys Vansevičius

Stasys Vansevičius – teisininkas, teisėtyrininkas teoretikas bei teisės istorikas, Lietuvos teisės istorijos tyrinėtojas.