ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 262


                                               

Vincentas Lukoševičius

1963 m. Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultete baigė pramonės ekonomiką, 1966 m. – aspirantūrą. 1969 m. ekonomikos mokslų kandidatas. 1966–1993 m. Vilniaus universiteto dėstytojas, nuo 1983 m. docentas.

                                               

Antakalnio bunkeriai

Lenkijos kariuomenės Vilniaus įgulos Antakalnio amunicijos bunkeriai – tarpukaryje, 1924–1926 m., pastatytas bunkerių kompleksas Vilniuje, Antakalnyje, Sapieginės kalvose, Šilo gatvės prieigose. Šalia pastatytas informacinis stendas, įrengta auto ...

                                               

Malūnininko bokštas

Malūnininko bokštas – mūrinis gynybinis bokštas, esantis Kaune, Kęstučio g. 82, ties I. Kanto ir Kęstučio g. sankirta, Muzikinio teatro sodelio pietvakariniame pakraštyje. Kauno miesto gynybinės sienos objektas. Malūnininko bokštas paskelbtas ist ...

                                               

Stepono Batoro trakto bunkeriai

Stepono Batoro trakto bunkeriai – keturi koviniai bunkeriai Vilniuje, abipus Stepono Batoro gatvės. 1923–1929 m. puolimams iš Naujosios Vilnios pusės atremti įrengti bunkeriai yra vieninteliai to meto koviniai bunkeriai Vilniuje.

                                               

Šnipiškių bunkeriai

Lenkijos kariuomenės Vilniaus įgulos Šnipiškių amunicijos bunkerių kompleksas – Vilniuje, Šnipiškėse, netoli Geležinio Vilko ir Žalgirio gatvių sankryžos vakarinio pakraščio, Šeškinės kalno papėdėje stūksantys penki amunicijos bunkeriai. Pastatyt ...

                                               

Vainežerio senovės gynybinis įtvirtinimas

Vainežerio senovės gynybinis įtvirtinimas, dar vadinamas Okopka – gynybinis įtvirtinimas, stūksantis Lazdijų rajono savivaldybės teritorijoje, Kapčiamiesčio seniūnijoje, Vainežerio kaime, Ančios ežero pietinio kranto pusiasalyje, 300 m į šiaurę n ...

                                               

Vilniaus tvirtovė

Vilniaus tvirtovė – Rusijos imperijos pastatyta ir XIX a. viduryje Vilniuje funkcionavusi karinė tvirtovė.

                                               

Golubo karas

Golubo karas – 1422 m. liepos-rugsėjo mėnesiais trukęs karas tarp Vokiečių ordino ir Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės bei Lenkijos karalystės. Karas baigėsi 1422 m. rugsėjo 27 d. pasirašius Melno taiką, kuria ordinas pripažino savo pralaimėjim ...

                                               

Haličo-Voluinės karai

Haličo-Voluinės karai, Galicijos-Volynės karai – nuo 1340 m. iki 1392 m. trukę karai Haličo-Volynės kunigaikštystėje. Karai prasidėjo 1340 m., kai buvo nunuodytas kunigaikštis Jurgis II Boleslavas ir LDK su Lenkijos karalyste pradėjo pretenduoti ...

                                               

Lenkijos-Lietuvos-Vokiečių ordino karas

Lenkijos-Lietuvos-Vokiečių ordino karas, Didysis karas vyko 1409-1411 tarp sąjungininkų – Lietuvos ir Lenkijos iš vienos pusės ir Vokiečių ordino, palaikomo riterių iš visos Vakarų Europos, iš kitos pusės. Karo priežastis buvo teritoriniai Lietuv ...

                                               

Valkininkų mūšis

Valkininkų mūšis įvyko 1700 m. lapkričio 18 d. tarp Sapiegų giminės ir Valkininkų konfederaciją sudariusių LDK bajorų, laukuose tarp Valkininkų ir Lieponių karčemos.

                                               

1934 m. nepavykęs perversmas Lietuvoje

1934 m. nepavykęs perversmas Lietuvoje – "Geležinio vilko" organizuotas pučas, kuriuo siekta nušalinti Lietuvos prezidentą Antaną Smetoną ir jį pakeisti Augustinu Voldemaru. Sukilimą organizavo 1929 m. A. Smetonos uždraustos organizacijos "Geleži ...

                                               

1941 m. birželio sukilimas

Birželio sukilimas buvo Lietuvių aktyvistų fronto vadovaujamas sukilimas atkurti Lietuvos nepriklausomybę, prasidėjęs 1941 m. birželio 22 d. nacių Vokietijai užpuolus Sovietų Sąjungą. Vykstant masiniams Lietuvos žmonių trėmimams, birželio 15 d. m ...

                                               

Kuršių 1236–1245 m. sukilimas

1202 m. įkurtas Kalavijuočių ordinas ėmėsi užkariauti dabartines Latvijos, Estijos žemes ir palaipsniui skverbtis į Lietuvą. 1210 m. kuršiai surinko, kaip teigiama, net 300 laivų ir pavasarį sutriuškino kryžiuočių laivyną. Tų pačių metų liepos 13 ...

                                               

Kuršių 1260–1267 m. sukilimas

Kuršių 1260–1267 m. sukilimas – kuršių sukilimas prieš Livonijos ordiną, vykęs po 1260 m. liepos 13 d. žemaičių laimėto Durbės mūšio, antrasis ir paskutinis jų sukilimas.

                                               

Tauragės sukilimas

Tauragės sukilimas – ginkluotas susirėmimas su Lietuvos naująja vyriausybe, atėjusia į valdžią po 1926 m. perversmo. Sukilimą organizavo grupė buvusių socialdemokratų atstovų seime ir liaudininkai bei eserai. Tą dieną 1927 m. rugsėjo 9 d. Tauragė ...

                                               

Lietuvaitė su verbomis (paveikslas)

Paveikslą "Lietuvaitė su verbomis" Ruseckas tapė ilgą laiką, kruopščiai ir atidžiai Vilniuje, Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčios prieigose, Savičiaus gatvėje. Iš kelių eskizų dailininkas išsirinko vieną. Paveikslas nutapytas prabėgus trej ...

                                               

Lietuvių dailės muziejus

Lietuvių dailės muziejus – JAV lietuvių kultūros institucija, nuo 1989 m. veikianti Pasaulio lietuvių centre Lemonte, Lithuanian World Center 14911 127th Street, Lemont, IL 60439.

                                               

Pjovėja (paveikslas)

Pjovėja – 1844 m. sukurtas lietuvių dailininko Kanuto Rusecko vienas žinomiausių paveikslų, vaizduojantis moterį, pasipuošusią lietuvių tautiniais drabužiais javapjūtės lauke.

                                               

Estrados orbitoje

"Estrados orbitoje" – nuo 1986 m. iki 1991 m. Lietuvos televizijoje rodyta valandos trukmės muzikinė laida. Laidą vedė jos įkūrėjas ir rengėjas Kazimieras Šiaulys. Laidoje buvo diskutuojama apie popmuziką, roką bei metalą. Buvo rodomi naujausi li ...

                                               

Galvė (kapela)

"Galvė" – Trakų rajono liaudies kapela, gyvavusi 1955–1990 m. Ansamblio tikslai buvo populiarinti liaudies dainas ir šokius, instrumentinę muziką, reprezentuoti lietuvių tautinę kultūrą. Kolektyvą vienu metu sudarė ne mažiau 20 narių. Jis buvo ta ...

                                               

Lietuviško roko šventė

Ketvirtoji Lietuviško roko muzikos šventė, kurią organizavo jaunimo susivienijimas "Baltica", vyko 1990 m. kovo 17-18 d. Kauno sporto halėje. Šventėje dalyvavo 22 grupės. 1 dieną pasirodė "Arka", "Senas kuinas" Vilnius, "TAZZ" Kaunas, "Už Tėvynę" ...

                                               

Lietuvos estradinė muzika

Lietuvos estradinė muzika – lengvosios muzikos atšaka, susiformavusi XX a. pradžioje, sekant Vakarų valstybių restoranų, kavinių, kabaretų muzikinių programų mada.

                                               

Lituanika (festivalis)

1987 metų gale, po 1987 metų Lituanikos festivalio, dauguma interklubo "Lituanika" aktyviausių narių pasitraukė iš LLKJS juridinės priklausomybės. LLKJS visada stengėsi kontroliuoti roko muzikos judėjimą Lietuvos TSR. Praktiškai iki 1988 metų Lie ...

                                               

Nida (festivalis)

Festivalis "Nida" – Lietuvos pop muzikos renginys, kurio sumanytojas ir organizatorius Arūnas Valinskas bei Haroldas Mackevičius. Pirmą kartą surengtas 1994 m. Renginio vieta – Nida.

                                               

Pop Art (festivalis)

XIII - asis Pop art2001 festivalis įvyko 2001 m. Kaune. Dėl "Grand Prix" apdovanojimo, kurį publikos nuomone šiais metais laimėjo grupė "Angelas", varžėsi 12 grupių. Vertinimo komisija išrinko geriausią dainą Kaunui. Šioje nominacijoje nugalėtoja ...

                                               

Roko maršas

Roko maršas – muzikos festivalis, 1987–1989 m. vykęs įvairiuose Lietuvos miestuose. 1996 ir 1997 m. – atnaujintas. Pirmieji festivaliai buvo surengti dar Lietuvai buvus Tarybų Sąjungos sudėtyje. "Roko maršas" buvo Dainuojančios revoliucijos, jaun ...

                                               

Vilniaus bokštai

"Vilniaus bokštai" – estradinės dainos atlikėjų konkursas, kuriame kelią pradėjo dabar gerai žinomi Lietuvos estrados atlikėjai. Pirmą kartą surengtas 1968 m. Renginio vieta – Vilnius.

                                               

Motinos ir vaiko muziejus

Motinos ir vaiko muziejus − muziejus Kaune, gyvavęs tarpukario Lietuvoje, skirtas šviesti to meto visuomenę, skleisti higienos žinias, nes šalyje buvo bloga gimdančių moterų padėtis, didelis kūdikių mirtingumas. Steigėja buvo Lietuvos Motinoms ir ...

                                               

Ryšių istorijos muziejus

Ryšių istorijos muziejaus pastatai, kaip ir Kauno rotušė, pastatyti XVI–XVII a. Tai buvo du mūriniai svirnai eksportuojamiems grūdams sukrauti. Per 1655–1660 m. karą pastatai apgriauti. Po Respublikos trečiojo padalijimo svirnuose įrengtas kalėji ...

                                               

Kultūros paveldo departamentas

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos – Lietuvos nekilnojamojo kultūros paveldo ir kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos institucija, kuri prižiūri ir tvarko kultūros vertybes, veda kultūros paveldo apskaitą, pristato kultūro ...

                                               

Kultūros vertybių registras

Kultūros vertybių registras, Lietuvos Respublikos kultūros vertybių registras – Lietuvos kultūros paminklų apsaugos sistemos dalis, kultūros vertybių sąrašas, turintis teisinę galią.

                                               

Virtuali elektroninio paveldo sistema

Virtuali elektroninio paveldo sistema yra Lietuvos atminties institucijų suskaitmeninto kultūros paveldo informacinė sistema. Informacinė sistema pradėta kurti 2005 m. Tuo metu ji buvo pavadinta Integralia virtualia bibliotekų informacine sistema ...

                                               

Spaudos draudimas

Lietuvių spaudos draudimas – po 1863–1864 m. sukilimo Rusijos imperijos valdžios įvestas draudimas europinės imperijos dalies gubernijose spausdinti, įvežti ir platinti lietuviškus leidinius lotyniškomis raidėmis. Draudimas galiojo iki 1904 m. Of ...

                                               

Aštuntokas

Aštuntokas – Abiejų Tautų Respublikos XVIII a. sidabrinė moneta, lygi 60 varinių grašių, arba 2 tuometiniams zlotams. Pavadinimas aštuntokas kilo iš to, kad moneta taip pat buvo lygi 8 sidabriniams, t. y. naujiems grašiams, pasiūlytiems reformos ...

                                               

Augustdoras

Augustdoras – auksinė Abiejų Tautų Respublikos moneta, trumpam įvesta Augusto III piniginės reformos metu. Kaldinta 1753-1756 m. valdant Augustui III. Augustdoro vertė - 5 taleriai. Leidžiant šią monetą, sidabrinis taleris buvo prilygintas 4 aštu ...

                                               

Auksinis zlotas

Auksinis zlotas, lietuviškoje literatūroje dar vadinamas auksinu – Lenkijos karalystės, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės, o vėliau Abiejų Tautų Respublikos piniginis vienetas ir auksinė moneta, naudota nuo 1496 m. Paraleliai tuo pat metu, kaip ...

                                               

Dvigrašis

Valdant Jonui Kazimierui kaldintas Bydgoščiaus ir Vschovos pinigų kalyklose, t. p. Elbingo, Gdansko, Torūnės miestuose. Lenkiškų monetų averse – erelis, legenda. Reverse – karūnuota legenda GROS ARG DVPL REGN POLON, data, kalyklos laikytojo ženkl ...

                                               

Krokuvos grašis

Krokuvos grašis, vėliau vadintas Lenkijos grašiu, Lietuvos grašiu – Lenkijos, LDK ir Abiejų Tautų Respublikoje naudota sidabro moneta, kaldinta nuo XIV a. Krokuvoje.

                                               

Portugalas (ATR)

Portugalas – auksinė Abiejų Tautų Respublikos moneta, kaldinta 1562-1698 m. Tai viena iš keleto portugalo tipo monetų, kaldintų Europoje. Portugalas buvo prilygintas 10 stabilios vertės auksiniams zlotams, ir turėjo 35 g gryno aukso. Moneta kaldi ...

                                               

Pusantrokas

Pusantrokas, kitaip poltorakas, kitaip – Abiejų Tautų Respublikos sidabrinė 1.5 grašio moneta. Sukurta remiantis vokiškos monetos vok. Drejpölker pavyzdžiu. Kaldinta Bydgoščiaus, Krokuvos, Vilniaus ir Rygos monetų kalyklose. 1654-1666 m. kaldinti ...

                                               

Pusgrašis

Krokuvoje pirmą kartą Išleista 1398 m. vietoj nebekaldinamo Krokuvos grašio ir vietoj trumpai egzistavusio kvartiko, kaip stambesnė ir patogesnė moneta. Netrukus pradėta kaldinti Lvove 1399–1414, o XV–XVI a. tapo labiausiai paplitusia Lenkijos mo ...

                                               

Sidabrinis zlotas

Sidabrinis zlotas, arba tiesiog zlotas - Lenkijos karalystės, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės, o vėliau Abiejų Tautų Respublikos pagrindinis piniginis vienetas, naudotas 1496-1795 m. Kaip sidabrinė moneta kaldintas labai trumpu laikotarpiu. P ...

                                               

Stanislasdoras

Stanislasdoras – auksinė Abiejų Tautų Respublikos moneta, trumpam įvesta 1794 m. Kaldinta tik vienerius metus 1794 m. valdant Stanislovui Poniatovskiui. Jos pavadinimas, kaip ir luidoro, augustdoro atveju, turėjo karaliaus vardą ir prancūzišką žo ...

                                               

Šilingas (Lenkija)

Šilingas, arba šelega – Abiejų Tautų Respublikos sidabrinė moneta, kursavusi 1579–1795 m. Buvo pavadinta vokiškųjų šilingų pavyzdžiu.

                                               

Taleris (ATR)

Taleris – Abiejų Tautų Respublikos piniginis vienetas ir sidabrinė moneta, naudota nuo 1533 m. Skirtingai nei kitos sidabrinės ATR monetos, taleriai turėjo gana pastovų sidabro kiekį ir tarptautinę vertę.

                                               

Trečiokas (moneta)

Valdant Žygimantui Augustui kaldinti 1546–1566 m. Vilniaus pinigų kalykloje. Monetos masė 2.67 g, skersmuo 21–22 mm, praba 875. Kaldinti kelių tipų trečiokai: Averse karūnuota monograma, iš šonų data, legenda. Reverse Vytis herbiniame skyde, po V ...

                                               

Stasys Biziulevičius

Stasys Biziulevičius – Lietuvos gydytojas parazitologas, medicinos istorikas, habilituotas biomedicinos mokslų daktaras.

                                               

Kazys Knizikevičius

Kazys Knizikevičius – gydytojas rentgenologas, medicinos istorikas, Šiaulių miesto visuomenės veikėjas, miesto Garbės pilietis.

                                               

Adomo Petrausko muziejus

Adomo Petrausko muziejus ir Uoginių kaimo amatų centras – vietos gyventojo Adomo Petrausko savarankiškai įkurtas unikalus muziejus, esantis Uoginių kaime, Kupiškio rajone.