ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 264


                                               

Balys Tarvydas

Baigęs Užpalių pradžios mokyklą, netrukus joje 1916-1917 m. mokytojavo. 1918 m. įstojo į Kauno kunigų seminariją, iš kurios išėjo 1921 m., po karo tarnybos vėl mokytojavo Užpaliuose. 1924 m. įstojo į Kauno universiteto Teologijos-filosofijos faku ...

                                               

Bronė Tautavičienė

Anksti tapo našlaite. Baigė Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnaziją, 1951 m. baigė istoriją Vilniaus universitete. Nuo 1951 m. pradėjo dirbti Vilniaus kraštotyros muziejuje, 1958 m. šį muziejų uždarius – Lietuvos mokslų akademijos Istorijos ir et ...

                                               

Vladas Trinka

1928 m. baigė Šiaulių mokytojų seminariją. Mokytojavo Jonelaičiuose, Šiauliuose. 1948-1958 m. buvo tremtyje Krasnojarsko krašte. Grįžęs į Lietuvą, dirbo Šiaulių butų ūkio tarnyboje. Kraštotyros veikloje dalyvavo nuo 1927 m. Aušros muziejaus bendr ...

                                               

Jonas Vaiškūnas

Jonas Vaiškūnas – Lietuvos etnoastronomas, fizikas, muziejininkas, Etninės kultūros globos tarybos narys, Aukštaitijos etninės kultūros globos tarybos pirmininko pavaduotojas, tautinio žinių ir gyvenimo būdo interneto portalo Alkas.lt įkūrėjas ir ...

                                               

Vincentas Vaitiekūnas

1929 m. baigė Šiaulių berniukų gimnaziją. Dirbo tarnautoju Šiaulių apygardos teisme. Nuo 1928 m. laisvalaikiu bendardarbiavo Šiaulių Aušros muziejuje, vyko į ekspedicijas, tvarkė surinktus eksponatus, juos katalogavo, rašė straipsnius į leidinius ...

                                               

Laimutė Valatkienė

1988 m. baigė Vilniaus universiteto Istorijos fakultetą, diplominis darbas "Maudžiorų kapinyno Kelmės r. VIII – IX a. papuošalai". 1971 m. pradėjo dirbti Telšių kraštotyros muziejaus "Alka" filiale – Mažeikių kraštotyros muziejuje, domėjosi krašt ...

                                               

Ernestas Vasiliauskas

Ernestas Vasiliauskas – Lietuvos archeologas, mokslininkas, muziejininkas, pedagogas, paveldosaugininkas, kultūros, visuomenės ir politikos veikėjas.

                                               

Adomas Vitauskas

Vargonininkavo Kiaunoriuose, Kužiuose, Kuršėnuose. Nuo 1937 m. Šiaulių Aušros muziejaus neetatinis muziejininkas konservatorius. Tvarkė muziejaus fondus, dalyvaudavo vasaros išvykose ir ekspedicijose. Per 1938-1940 m. muziejui pateikė per 2000 ra ...

                                               

Algimanto apygarda

Algimanto apygarda – rezistencinio pasipriešinimo Panevėžio ir Rokiškio apskrityse dalyvius vienijusi partizanų apygarda. Leido laikraštį "Partizanų kova".

                                               

Algirdo apygarda

Junginys buvo suformuotas iš Marcinkonių, Rudnios, Merkinės, Alovės, Seirijų, Druskininkų, Kapčiamiesčio, Leipalingio, Veisiejų valsčiuose Alytaus ir Lazdijų apskritys veikusių partizanų, prisijungusių prie 1945 m. gegužės 7 d. įkurtos Dzūkų grup ...

                                               

Didžiosios Kovos apygarda

Didžiosios Kovos apygarda, DKA – rezistencinio pasipriešinimo judėjimo dalyvius vienijusi partizanų apygarda, veikusi 1945–1950 m. Vilniaus, Kauno bei Ukmergės apskrityse. Šią partizanų junginių apygardą sudarė A ir B rinktinės. Vilniaus ir Šalči ...

                                               

Kęstučio apygarda

Kęstučio apygarda – rezistencinio pasipriešinimo Tauragės, Raseinių, Jurbarko, Šiaulių, Joniškio, iš dalies Kėdainių ir Kauno apskrityse veikusių partizanų junginių dalyvius vienijusi Lietuvos partizanų apygarda, veikusi 1946–1959 m. Leido laikra ...

                                               

Prisikėlimo apygarda

Prisikėlimo apygarda – rezistencinio pasipriešinimo Šiaulių, Joniškio, iš dalies Kėdainių, Panevėžio ir Raseinių apskrityse dalyvius vienijusi Lietuvos partizanų apygarda. Leido laikraščius "Prisikėlimo ugnis", "Partizanų šūvių aidas".

                                               

Tauro apygarda

Tauro apygarda – Lietuvos partizanų apygarda, vienijusi Suvalkijos etnografiniame regione, t. y. Marijampolės, Šakių ir Vilkaviškio apskrityse bei Alytaus ir Kauno apskričių kairiakrantėse dalyse veikusius ginkluoto antisovietinio pasipriešinimo ...

                                               

Vyčio apygarda

Vyčio apygarda – rezistencinio pasipriešinimo Panevėžio, Ukmergės, iš dalies Kėdainių apskrityse dalyvius vienijusi partizanų apygarda. Leido laikraštį "Lietuva brangi".

                                               

Alaušo partizanų būrys

Būrys įkurtas 1945 m. kovo mėnesį, veikė Sudeikių, Daugailių, Užpalių, Antandrajos apylinkėse iki 1949 m. Būrys buvo pavaldus LPS Gedimino kuopai, o teritorija pateko į Šarūno-Liūto rinktinės teritoriją.

                                               

Vytauto apygarda

Apygarda įkurta 1945 m. rugpjūčio mėn., štabas nustojo egzistavęs 1952 m. pradžioje. Apygardoje leisti laikraščiai "Aukštaičių kova" ir "Laisvės šauklys".

                                               

Žemaičių apygarda

Žemaičių apygarda – Lietuvos rezistencinio pasipriešinimo Telšių, Kretingos, Mažeikių apskrityse bei dalyje Tauragės apskrities dalyvius vienijusi partizanų apygarda. Leido laikraščius "Laisvės balsas", "Kovojantis lietuvis", "Malda girioje".

                                               

Kalniškės mūšis

Kalniškės mūšis – vienas didžiausių Lietuvos partizanų mūšių su reguliaria sovietų kariuomene. Apie Kalniškės miške susibūrusius partizanus NKVD iš savo informatorių ir agentų sužinojo 1945 m. balandžio mėn. NKVD ėmė ruošti puolimui ir apie Simne ...

                                               

Lėno miško mūšis

Lėno miško mūšis, arba Lėno kautynės, Užulėnio miško kautynės – kautynės, įvykusios 1945 m. sausio 12 d. Lėno miške tarp Lietuvos partizanų ir NKVD pajėgų. Kautynės įvyko NKVD apsupus Vyčio apygardos partizanų stovyklą. Mūšyje žuvo apygardos vada ...

                                               

Liepakojų mūšis

Liepakojų mūšis – mūšis, įvykęs 1945 m. vasario 21 d. tarp Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kęstučio skrajojančios partizanų grupės ir NKVD 94–to pasieniečių būrio bei 35 Simno stribų Liepakojuose.

                                               

Merkinės mūšis

Merkinės mūšis – kautynės, įvykusios 1945 m. gruodžio 15 d. Merkinėje tarp Lietuvos partizanų ir LTSR lojalių pajėgų. Lietuvos partizanams pavyko prieš atsitraukiant sunaikinti valsčiaus ir milicijos būstines su dokumentais, paštą bei pagrobti gi ...

                                               

Palių mūšis

Žuvinto ežero ir palių prieigų valymas pradėtas 1945 m. balandžio 18 d., kuomet į apylinkes perkelti papildomi NKVD daliniai. Į balandžio 22-23 vykusį susirėmimą tarp NKVD ir partizanų buvo iškviesta ir reguliarioji kariuomenė.

                                               

Panaros mūšis

Panarõs mūšis – kautynės, įvykusios 1945 m. vasario 28 d. prie Panaros tarp Lietuvos partizanų ir NKVD vidaus kariuomenės 298-ojo šaulių pulko kareivių. Kautynės dalyvavo Mykolo Lukošiūno-Lukošiaus, Antano Grušausko-Siaubo, Albino Kiseliausko-Kar ...

                                               

Užpelkių mūšis

1949 m. rugpjūtį Petras Bartkus-Žadgaila, vasarą LLKS Tarybos prezidiumo pirmininko Jono Žemaičio-Vytauto paskirtas Gynybos pajėgų štabo Organizacinio skyriaus viršininku, keliavo į naują paskyrimo vietą Pietų Lietuvoje. Kelionės maršrutas kirto ...

                                               

Virtukų mūšis

Virtukų mūšis – kautynės, įvykusios 1945 m. liepos 22 d. Virtukų miške tarp Lietuvos partizanų Žebenkšties rinktinės ir jų stovyklą apsupusių NKVD karių.

                                               

Briedžio rinktinė

Briedžio rinktinė – Lietuvos partizanų Vyčio apygardos rinktinė, veikusi Panevėžio apskrityje 1949–1951 m. Apėmė Ukmergės ir Kėdainių apskrityse su okupaciniu režimu kovojusius partizanų būrius. Pavadinta vieno pirmųjų apygardos vadų Danieliaus V ...

                                               

Butigeidžio rinktinė

Butigeidžio rinktinė, Butageidžio rinktinė – Lietuvos partizanų rinktinė, priklausiusi Kęstučio apygardai. Butigeidžio rinktinė veikė Tauragės, Šilutės ir Šilalės apskrityse, faktiškai buvo Kęstučio apygardos branduolys. 1949-1950 m. Butigeidžio ...

                                               

Kardo rinktinė

Kardo rinktinė – Lietuvos Laisvės Armijos–Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Žemaičių apygardos partizanų junginys, nuo 1945 m. lapkričio 15 d. iki 1953 m. pr. veikęs Kretingos apskrities teritorijoje.

                                               

Krikštaponio rinktinė

Krikštaponio rinktinė – rezistencinio pasipriešinimo partizanų Vyčio apygardos rinktinė, veikusi Panevėžio apskrityje 1949–1951 m. Daugiausia veiklą vykdė Krekenavos, Miežiškių, Naujamiesčio, Panevėžio, Raguvos, Ramygalos ir Vadoklių valsčiuose. ...

                                               

Kunigaikščio Margio rinktinė

Kunigaikščio Margio rinktinė – rezistencinio pasipriešinimo partizanų rinktinė, 1948–1950 m. veikusi Algimanto apygardos sudėtyje. Daugiausia veikė Rokiškio apskrityje. Rinktinė į Algimanto apygardos sudėtį įjungta vėliausiai – 1948 m. birželio 1 ...

                                               

Liūto rinktinė

Liūto rinktinė – Lietuvos partizanų rinktinė, veikusi Utenos apskrityje ir Švenčionių apskrities Saldutiškio valsčiuje. Įsteigta 1945 m. birželio 15 d. ir iki 1946 m. birželio vadinta Šarūno rinktinės vardu. Rinktinė nustojo egzistuoti 1951 m.

                                               

Lokio rinktinė

Lokio rinktinė – ginkluotas Lietuvos partizanų junginys, 1944−1958 m. kovojęs su sovietų okupaciniu režimu šiaurės rytų Lietuvoje. Priklausė Vytauto apygardai.

                                               

Seinų rinktinė

Seinų rinktinė – neilgai gyvavusi Lietuvos partizanų rinktinė, veikusi daugiausia dab. Lazdijų rajono vakaruose. Įsteigta 1945 m. liepos mėn., nuo tų pačių metų rugpjūčio mėn. priklausė Tauro apygardai. Veikė tuometinės LTSR Lazdijų, Šventežerio, ...

                                               

Šarūno rinktinė (Kalnų)

Šarūno rinktinė – rezistencinio pasipriešinimo Algimanto apygardos partizanų rinktinė, veikusi Aukštaitijoje, daugiausia Šimonių girioje, Troškūnų ir Dabužių miškuose. Jai priklausė Troškūnų, Viešintų, Šimonių, Subačiaus, Kupiškio, Skapiškio, Kav ...

                                               

Tigro rinktinė

Tigro rinktinė, ginkluotas Lietuvos partizanų junginys, 1944–1952 m. kovojęs su sovietų okupaciniu režimu LSSR Švenčionių apskrityje, gretimuose Baltarusijos SSR rajonuose ir kitose Rytų Lietuvos vietose.

                                               

Žalioji rinktinė

Žalioji rinktinė – Lietuvos partizanų rinktinė, nuo 1945 m. kovojusi prieš okupacinį režimą Pasvalio ir Panevėžio apskričių teritorijose, jos partizanai pasiekdavo ir atskirus kaimyninių Radviliškio bei Šiaulių valsčius, ypač Rozalimą. 1947–1950 ...

                                               

Liepsnojantis Baltijos kelias

Liepsnojantis Baltijos kelias – Baltijos šalių tautinių judėjimų – Lietuvos Sąjūdžio, Estijos ir Latvijos liaudies frontų – 1991-08-23 d. suorganizuota akcija.

                                               

Sąjūdis Druskininkuose

Atgimimo laikotarpio užuomazgas Druskininkuose aptinkame 1988 m. birželio 6 d. Tą dieną Druskininkuose apsilankė prof. Česlovas Kudaba. Tada buvo įkurtas Kutūros fondas. Algimantas Čekuolis, viešėjęs Druskininkuose, patarė Kornelijui Plateliui įs ...

                                               

Sąjūdis Klaipėdoje

Kaip ir sostinėje, pradinis Sąjūdžio bruzdesys Klaipėdoje buvo nukreiptas ne į politinius ar tautinius, bet į neutralesnius ekologinius ir kultūrinius klausimus. Taip siekta išvengti konfrontacijų su valdžia. Anot Vyganto Vareikio, politikos apžv ...

                                               

Aušra (leidinys)

Įsteigė ir 1975–1976 m. redagavo kun. Sigitas Tamkevičius, vėliau – kun. Lionginas Kunevičius. Numerių žymėjimas buvo susietas su senosios "Aušros" numeracija, ją pažymint skliausteliuose – 41 42 ir t. t. Leidinys spausdintas rašomąja mašinėle. K ...

                                               

Baltasis erelis (laikraštis)

Pirmasis nelegaliai išleistas laikraštis spaudos draudimo metais Lietuvoje. 1897 m. pirmąjį numerį išleido Jurgis Bielinis, pavadinęs tarptautišku politišku laikraščiu ir nurodęs, jog leidėjas Juozapas Baltasis Erelis Lietuvos Karalius. Spausdint ...

                                               

Czerwony sztandar (1936)

Czerwony sztandar – Vakarų Baltarusijos komunistų partijos CK laikraštis, nelegaliai ėjęs 1936–1938 m. Vilniuje lenkų kalba.

                                               

Į Laisvę

1942 m. pabaigoje vokiečių okupacinei valdžiai uždarius legaliai ėjusį laikraštį "Į laisvę", LF vadovybė nutarė pogrindyje tuo pačiu pavadinimu leisti savo periodinį leidinį, skirtą plačiajai visuomenei. Laikraštį redaguoti pakviestas Antanas Str ...

                                               

Į pagalbą

Iki 1939 m. Lietuvos Raudonosios pagalbos CK laikraštis. Daugintas rotatoriumi, 1937 m. Nr. 1-4 dauginti fotografiniu būdu. Išėjo 17 numerių. Redagavo Barelis Fridmanas, Dveira Berzakaitė ir Aleksas Maginskas.

                                               

Katakombos (laikraštis)

Kaune leido Petras Matkevičius Don Pedro, Jonas Fabijanskas, Pranas Tuminas. Redagavo Pranas Mikalauskas-Antalkis. Spausdino originalius literatūros kūrinius apsakymus, legendas, užsienio autorių legendas ir straipsnius, susijusius su religija. T ...

                                               

Komjaunuolis (1943)

Leido LKJS Kauno miesto komitetas. Daugintas hektografu. Išėjo 4 numeriai. Bendradarbiavo Juozas Aleksonis, Alfonsas Čeponis. Redaktorius Povilas Štaras.

                                               

Kovotojas (Kaunas)

Petras Pajarskis, Vincas Lieponis, Aleksandras Gudaitis-Guzevičius, Alfonsas Gailevičius, Alpas Liepsnonis, Antanas Mickevičius, Šmuelis Šadevičius, Jonas Vildžiūnas – 1936–1940 m. Aleksas Maginskas, Romas Šarmaitis, Motiejus Šumauskas – 1931–1936 m.

                                               

Krasnaja molodiož (Vilnius)

Krasnaja molodiož – LKJS Vilniaus apygardos komiteto laikraštis, nelegaliai ėjęs 1921–1922 m. Vilniuje rusų kalba. Išėjo keturi numeriai.

                                               

Laisvės kovotojas

Laisvės kovotojas – Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos pagrindinis pogrindžio leidinys, ėjęs 1942 m. spalio 8 d. – 1944 m. gegužės mėn. Kaune. Kartu su "Nepriklausoma Lietuva" ir "Į Laisvę", "Laisvės kovotojas" priskiriamas prie svarbiausių lietu ...