ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 265


                                               

Lietuvos Judas

Leidinys, kuriame viešai skelbiami asmenys, ypač uoliai tarnavę vokiečių okupacinei valdžiai ar kitaip tautai prasižengę, ir jų negeri darbai. Leidiniui surinkta informacija buvo Lietuvių fronto dalyvių ir talkininkų tikrinama. Pirmuosius du laik ...

                                               

Mūsų vėliava

Spausdino Spartako spaustuvė Kaune. Tiražas 1500-3000 egz. Išėjo 15 numerių. Bendradarbiavo E. Cvikas, Juozas Jurginis, Romas Šarmaitis, K. Šimkus, V. Šumauskaitė, Motiejus Šumauskas ir kt.

                                               

Prie rymančio Rūpintojėlio

Leido Lietuvos laisvės kovos sąjūdis visuomeninė dalis. Leisti laikraštį buvo nutarta 1949 m. vasario 10 d. Minaičiuose vykusiame Lietuvos partizanų apygardų atstovų suvažiavime. Šio leidinio autorius, redaktorius, spaustuvininkas, LLKS Visuomeni ...

                                               

Tiesa (laikraštis)

Nuo 1917 m. balandžio 12 d. buvo leidžiamas Petrograde kaip RSDDP b Petrogrado organizacijos lietuvių rajono komiteto organas, 1917 m. spalio mėn. tapo RSDDP b lietuvių sekcijų Centro biuro ir Petrogrado lietuvių sekcijos organu. Redakcijoje dirb ...

                                               

Vytis (Vilnius)

"Vytį" ėmė leisti patriotinio sąjūdžio aktyvistų grupė, jo steigėjai buvo Antanas Terleckas, Julius Sasnauskas, Vladas Šakalys. Išleidus pirmuosius 3 numerius, A. Terleckas ir J. Sasnauskas buvo suimti. V. Šakalys su V. Bogušiu išleido 4-ąjį nume ...

                                               

Ariogalos partizanų koplyčia

Ariogalos partizanų koplyčia – koplyčia, pastatyta Ariogalos valsčiuje gimusių, kovojusių ir žuvusių partizanų atminimui, stovinti Dubysos šlaite, senųjų Ariogalos civilinių kapinių vakariniame pakraštyje. Dubysos slėnyje prie Ariogalos kasmet vy ...

                                               

Daugėliškių miško Lietuvos partizanų vadavietė

Daugėliškių miško Lietuvos partizanų vadavietė – Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Prisikėlimo apygardos štabo bunkeris, priklausęs Maironio rinktinės partizanams. Jis įrengtas Raseinių rajone, Ariogalos seniūnijoje. Partizanų vadavietės teritorija ...

                                               

Jono Žemaičio-Vytauto vyriausioji vadavietė

Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio tarybos prezidiumo pirmininko, generolo, prezidento Jono Žemaičio-Vytauto vyriausioji vadavietė yra Jurbarko rajone, Šimkaičių seniūnijoje, Paskynų kaime, apie 10 km į pietvakarius nuo Šimkaičių. Jono Žemaičio-Vyta ...

                                               

Rainių koplyčia

Rainių Kančios koplyčia – koplyčia, stovinti Rainių kaime, Telšių rajone, apie 5 km į pietryčius nuo Telšių, prie kelio 160 Telšiai–Varniai–Laukuva. Pastatyta atminti garsiausiai Lietuvoje sovietinių žudynių vietai. Koplyčia atidaroma sekmadienių ...

                                               

Už laisvę žuvusiems mirties nėra

Už laisvę žuvusiems mirties nėra – dokumentinis filmas, skirtas Lietuvos partizanų vado Adolfo Ramanausko-Vanago atminimui. 2007 m. režisierės Vilmos Garlinskienės sukurtoje dokumentinėje juostoje pateikiami vaizdai iš Alytaus apskrityje 1946–194 ...

                                               

Muzikos kalendorius

Leidžiamas nuo 1991 m.; 1991–1999 m. leido Lietuvos muzikų draugija iki 1998 m. žurnalo "Muzikos barai" Metų kalendorius, nuo 2000 m. – Lietuvos muzikų rėmimo fondas. 1991 m. išleistas kaip brošiūra, nuo 1992 m. – knygos pavidalo. 1991–1994 m. sp ...

                                               

Prūsiškos kalendros

Pradėjo leisti 1847 m. Tilžėje mokytojas Erdmonas Šesnakas. Spausdintos gotiškomis raidėmis. Nuo 1855 m. spausdintos Horcho spaustuvėje Klaipėdoje ir nuo 1874 m. vėl Tilžėje. Paprastai susidėjo iš 88-96 puslapių. Jas iki 1870 m. redagavo pats E. ...

                                               

Adomas Brėmenietis

Adomas Brėmenietis – viduramžių vokiečių kronikininkas. Išgarsėjo savo veikalu "Hamburgo bažnyčios kronika", parašyta tarp 1075 ir 1080 m. Apie patį Adomą Brėmenietį žinoma labai mažai, tik iš kronikos užuominų. Į Brėmeną atvyko apie 1066–1067 m. ...

                                               

Benešas Veitmiliškis

Benešas Veitmiliškis – Bohemijos kronikininkas, žinomas Benešo Veitmiliškio kronika, kurioje yra žinių ir iš tuometinės Lietuvos.

                                               

Janas Dlugošas

Bajoras, kilęs iš Vieniavos herbo giminės. Tėvas Jonas Dlugošas iš Niedzielsko, riteris, Žalgirio mūšio dalyvis. Mūšyje jis paėmė į nelaisvę Brandenburgo komtūrą Markvardą Zalsbachą ir už tai gavo valdyti Bžežnicos seniūniją. Su dviem žmonomis ji ...

                                               

Galas Anonimas

Galas Anonimas – tradiciškai suteikiamas vardas nežinomam XI-XII a. kronikininkui, apie 1115 m. lotynų kalba parašiusiam kroniką Cronicae et gesta ducum sive principum Polonorum. Jis laikomas vienu iš pretendentų į Vengrijos kronikos Gesta Hungar ...

                                               

Galfridas Monmutietis

Galfridas Monmutietis, arba Godfridas Monmutietis – britų dvasininkas ir vienas pagrindinių autorių, plėtojusių britų istoriografiją ir populiarinusių legendas apie karalių Artūrą. Jis yra pagarsėjęs dėl populiarios kronikos "Britanijos karalių i ...

                                               

Simonas Grunau

Dominikonas. Gyveno Elbingo ir Dancigo vienuolynuose. Veikiausiai mokėjo šiek tiek prūsiškai ir lenkiškai. 1520 lankėsi pas popiežių Leoną X Romoje. Palaikė glaudžius ryšius su Žygimantu Senuoju ir kitais Lenkijos valstybės veikėjais.

                                               

Aleksandras Gvanjinis

Aleksandras Gvanjinis – italų kilmės lenkų rašytojas, karininkas ir kronikininkas. 14 metų buvo kariniu Vitebsko komendantu. Nuo XVI a. šeštojo dešimtmečio tarnavo rotmistru Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kariuomenėje, nuo 1561 m. dalyvavo L ...

                                               

Henrikas Latvis

Henrikas Latvis – vokiečių kronikininkas, Rygos vyskupo Alberto tarnybos kunigas, lotynų kalba parašęs "Senąją Livonijos kroniką". Istorikų dar žinomas kaip Henris iš Livonijos –. Daugiausia rašo apie latvius, estus ir lyvius, tačiau šiek tiek mi ...

                                               

Hermanas Vartbergietis

Hermanas Vartbergietis – Livonijos ordino metraštininkas, magistro kapelionas, XIV a. 2-ojoje pusėje parašęs Livonijos kroniką, daug kur minėdamas Lietuvos vietoves ir įvykius. Hermanas Vartbergietis kilęs iš Vestfalijos. Manoma, kad į Livoniją a ...

                                               

Jonas Malala

Jonas Malala – Bizantijos kronikininkas, kilęs iš Antiochijos. Vardažodis Malalas greičiausiai kilęs iš sirų kalbos ir reiškia "oratorius". Jonas Malala gimė ir mokėsi Antiochijoje, ten dirbo teisėju, tačiau greičiausiai dėl 540 m. persų antpuoli ...

                                               

Jonas Posilgė

Jonas Posilgė – kunigas, "Prūsijos žemės kronikos" autorius. Kronika taip pat dar žinoma kaip "Posilgės kronika", "Posilgiečio kronika".

                                               

Vincentas Kadlubekas

Vincentas Kadlubekas – XIII a. Krokuvos vyskupas ir lenkų istorikas. Gimė apie 1150 m. turtingoje šeimoje Karvuve. Studijavo Bolonijoje. 1207 m. rugsėjo 11 d. paskirtas Krokuvos vyskupu. Parašė 4 tomų lenkų istoriją Chronica seu originale regum e ...

                                               

Filipas de Mezjeras

Gimė nuskurdusių Pikardijos didikų šeimoje. Tarnavo Neapolio karalystės kariuomenėje. Keliaudamas į Jeruzalę susipažino su Tripolio grafystės grafu Pjeru de Lusinjanu būsimasis Kipro karalius Petras I, Nuo 1358 m. Kipro karalystės kancleris. Iešk ...

                                               

Mikalojus iš Jerošino

Mikalojus iš Jerošino – XIV a. vokiečių metraštininkas, rašęs Vokiečių ordino užimtoje Prūsijoje. Nikolaus buvo Vokiečių ordino didžiųjų magistrų kapelionas. 1328 m. jis į vidurio vokiečių aukštaičių kalbą išvertė Johano Kanaparijaus Johannes Can ...

                                               

Oliveris Paderbornietis

Oliveris Paderbornietis – vokiečių kronikininkas, Paderborno vyskupas. Manoma, kad gimė Vesfalijoje. Nuo 1196 m. buvo Paderborno kapitulos kanauninku. Išmanė teologiją, matematiką, mechaniką, buvo poliglotas. 1213 m. Flandrijoje vykdė verbavimą į ...

                                               

Petras Dusburgietis

Petras Dusburgietis – Vokiečių ordino kronikininkas, galimai magistro kapelionas, 1326 m. parašęs lotynišką Prūsijos žemės kroniką, kurioje daugiausia rašė apie kryžiuočių kovas su prūsais, pateikė detalią Prūsijos nukariavimo istoriją, taip pat ...

                                               

Saksas Gramatikas

Saksas Gramatikas buvo danų istorikas, teologas ir "Danų istorijos" autorius. Manoma, kad jis buvo tarnautojas, Lundo vyskupo Abasalono sekretorius ir svarbiausias Valdemaro I Didžiojo patarėjas. Apie Sakso asmenybę beveik nieko nežinoma, visi pa ...

                                               

Vygandas Marburgietis

Vygandas Marburgietis – Vokiečių ordino heroldas Prūsijoje, kuris viduriniąja vokiečių aukštaičių kalba eiliuotai parašė Prūsijos kroniką. Iš kronikos originalo liko tik atskiri fragmentai - apie 500 eiliuotų eilučių. Tačiau išliko pilnas, nors i ...

                                               

Degučių metraštis

Degučių metraštis, Chronografas, arba Kuršo ir Lietuvos metraštis, rus. Хронограф, сиречь Летописец Курляндско-литовский – XIX a. vidurio Lietuvos rusų sentikių istoriografijos paminklas.

                                               

Pamiatnaja knižka Vilenskoj guberniji

Pamiatnaja knižka Vilenskoj guberniji – informacinis metraštis, leistas 1845–1915 m. Vilniuje rusų kalba.

                                               

Šiaulių metraštis

1930 m., 1931 m., 1932 m., 1933 m. ir 1938 m. leido Šiaulių kraštotyros draugija. Spausdino spaustuvė "Titnagas". Išėjo 5 knygos. Pirmosios trys – tai informaciniai leidiniai apie Šiaulių miesto ir apskrities įstaigas, organizacijas, įmones. Ketv ...

                                               

Krėvos sutartis

Krėvos sutartis, Krėvos unija – 1385 m. rugpjūčio 14 d. Krėvos pilyje Lietuvos valdovo Jogailos ir Lenkijos bajorų sudaryta sutartis dėl dinastinės Lenkijos ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės unijos, pagal kurią didysis kunigaikštis Jogaila, ...

                                               

1919 m. Laikinoji Lietuvos Valstybės Konstitucija

Laikinoji 1919 metų konstitucija priimta Valstybės tarybos 1919 m. balandžio 4 d. Ji sudaryta iš įžangos, 8 skyrių ir 42 straipsnių. Dauguma nuostatų atkartoja 1918 m. Konstituciją, tačiau buvo ir keletas naujų labai svarbių nuostatų. Pagrindinis ...

                                               

Gegužės trečiosios Konstitucija

Gegužės 3 d. Konstitucija – pagrindinis Abiejų Tautų Respublikos įstatymas, priimtas Ketverių metų Seimo 1791 m. gegužės 3 d. ir galiojęs iki 1792 m. lapkričio 23 d., kada jį panaikino Gardino Seimas. Gegužės 3 d. Konstitucija laikoma pirmąja Eur ...

                                               

Henriko artikulai

Henriko artikulai – 1573 m. gegužės 20 d. Abiejų Tautų Respublikos bajorijos ir išrinktojo karaliaus Henriko Valua sudarytas pacta conventa. Pagal šią sutartį nustatyta: Karalius visuomet bus renkamas. Karalius prie savęs turi turėti iš Senato 16 ...

                                               

Kazimiero teisynas

Kazimiero teisynas – dokumentas, nurodantis LDK piliečių teises, paskelbtas 1468 m. Teisynas apima bau­džia­mą­ją, ci­vi­li­nę, ad­mi­nist­ra­ci­nę tei­ses ir teismą. Daugiausia dėmesio skiriama baudžiamajai teisei. Už savo darbus atsako kiekvien ...

                                               

Lietuvos baudžiamasis statutas

1919 m. Lietuvos Respublikos baudžiamasis statutas – istorinis Lietuvos baudžiamosios teisės šaltinis, XX a. pirmoje pusėje galiojęs baudžiamasis kodeksas.

                                               

Žydų padėties nuostatai

Žydų padėties nuostatai – 1941 m. rugpjūčio 1 d. Lietuvos laikinosios Vyriausybės priimtas teisės aktas, nustatęs žydų tautybės asmenų teisinį statusą, įtvirtinęs jų teises ir pareigas.

                                               

Lietuvos TSR istorijos šaltiniai

Lietuvos TSR istorijos šaltiniai – rašytinių Lietuvos istorijos šaltinių publikacija, 1955–1965 m. išėjo 4 tomai. Leidinyje pateikta dokumentų nuo seniausių laikų iki 1940 m. vidurio. Parengė Lietuvos mokslų akademijos Istorijos institutas. Sudar ...

                                               

Liaudies Seimas

Liaudies Seimas – sovietinis aukščiausias Lietuvos valdžios organas, veikęs 1940 m. liepos 21 d. – 1940 m. rugpjūčio 25 d. Paskelbė Lietuvos Sovietų Socialistinę Respubliką, priėmė deklaraciją dėl Lietuvos įstojimo į SSRS.

                                               

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos Seimas

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Seimas – aukščiausias luominis Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės įstatymų leidimo ir valstybinės valdžios organas, veikęs 1445–1569 m. Seimą šaukė Didysis kunigaikštis, o tarpuvaldžiu – Ponų taryba. Rinkdavos ...

                                               

Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkas

Seimo Pirmininkas – Lietuvos Respublikos Seimo vadovas, renkamas Seimo daugumos balsais Seimo kadencijos laikotarpiui. Šiuo metu Seimo Pirmininko pareigas eina Viktorija Čmilytė-Nielsen.

                                               

Lietuvos Respublikos Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetas

Lietuvos Respublikos Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetas - Seimo struktūrinis veiklos vienetas ; Teisės komitetas. Sudaro Teisės pakomitetis, Teisėtvarkos pakomitetis.

                                               

Seimo valdyba

Seimo valdybą sudaro Seimo pirmininkas, kuris šaukia valdybos posėdžius ir vadovauja jos darbui, Seimo pirmininko pirmasis pavaduotojas ir 5 Seimo pirmininko pavaduotojai.

                                               

FK Aidas Kaunas

Kauno "Aidas" – buvęs Lietuvos futbolo klubas iš Kauno. Paskutinė sezoną žaidė žaliais marškinėliais raudonomis rankovėmis. Ant krūtinės buvo užrašas mažosiomis raidėmis "aidas". 2020 m. kaunietis verslininkas Meilutis Sicinskis ėmėsi iniciatyvos ...

                                               

Akmenės MFK

Akmenės moterų futbolo komanda, oficialiose varžybose žinoma kaip FK Akmenė arba Akmenės SC – buvusi moterų futbolo komanda iš Akmenės, žaidusi Lietuvos moterų futbolo A lygoje.

                                               

FK Alytis Alytus

1965 m. – Alytis 2002 m. – Dvyniai 2003 m. – Alytis

                                               

JR Alsa Vilnius

1993 m. – Alsa 1996 m. – Alsa-Panerys 1995 m. – JR Alsa