ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 268


                                               

Stasys Būdavas

Iki 1922 m. mokėsi Papilės mokykloje, 1927 m. baigė Šiaulių berniukų gimnaziją. 1927–1929 m. studijavo Kauno kunigų seminarijoje, 1929–1933 m. Vytauto Didžiojo universitete. 1934–1944 m. kapelionas Šiauliuose, Kaune. 1944 m. pasitraukė į Vakarus. ...

                                               

Juozas Budzeika

Mokėsi Lazdijų "Žiburio" gimnazijoje, buvo įstojęs į Vilkaviškio kunigų seminariją. Vėliau tarnavo Lietuvos kariuomenėje, studijavo Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos-filosofijos fakultete. Antrojo pasaulinio karo metais dirbo adminis ...

                                               

Alfonsas Bulotas

Baigė Išlaužo mokyklą. 1965 m. baigė technikos mokyklą Kaune, 1976 m. – Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją, kunigas. 1976–1983 m. Šiaulių ir Kauno parapijų vikaras. 1983–1990 m. Jurbarko raj. Šimkaičių ir Vadžgirio parapijų administratorius, 1 ...

                                               

Juozas Čiulda

Mokėsi Žemaičių vyskupijos kunigų seminarijoje. Iš jos 1816 m. stojo į Varnių dvasinę seminariją, vėliau 1818-1822 mokėsi Vyriausioje seminarijoje, priklausiusioje Vilniaus Universitetui, kurią pabaigė teologijos magistro laipsniu. 1822 m. įšvent ...

                                               

Justinas Dabrila

Mokėsi Marijampolės ir Vilkaviškio gimnazijose. 1920–1926 m. studijavo Vilkaviškio kunigų seminarijoje, 1927–1928 m. Lietuvos universiteto Teologijos-filosofijos fakultete, 1928 m. įšventintas kunigu. Studijavo jėzuitų mokyklose Olandijoje, Silez ...

                                               

Pranas Dauknys

Pranas Dauknys – lietuvių kunigas, Australijos lietuvių bendruomenės veikėjas, Lietuvos katalikų mokslų akademijos narys.

                                               

Mykolas Dluskis

Mokėsi Drohičine ir Lomžoje. 1777-1784 m. studijavo Varšuvos ir Vilniaus kunigų seminarijose, 1783 m. įšventintas kunigu. 1801 m. teologijos daktaras. Nuo 1788 m. Vilniaus katedros kapitulos koadjutorius ir arkidiakonas. Vyskupo I. J. Masalskio k ...

                                               

Steponas Jurgis Gailiušis

1934 m. pranciškonas. Studijavo Italijoje, Kauno kunigų seminarijoje. 1940 m. įšventintas kunigu. 1942 m. baigė Miuncheno aukštąją teologijos mokyklą. 1943-1944 m. Kretingos parapijos vikaras ir konvento Pajūryje gvardijonas. 1944 m. pasitraukė į ...

                                               

Anupras Gauronskas

1972 m. baigė Kauno kunigų seminariją, įšventintas kunigu. Iki 1989 m. kunigavo Telšių vyskupijos parapijose, nuo 1989 m. – kunigauja Kaliningrado srityje. 1999 m. Karaliaučiaus dekanas, 2004 m. Karaliaučiaus įkalinimo įstaigos kapelionas. 2000 m ...

                                               

Jonas Krizostomas Gintila

1807–1808 m. studijavo Kraslavos kunigų seminarijoje, 1808–1812 m. Vilniaus vyriausiojoje kunigų seminarijoje, 1814–1815 m. Vilniaus universitete. 1812 m. įšventintas kunigu. 1821 m. teologijos daktaras. 1812–1813 m. Ludzos vikaras. 1814–1815 m. ...

                                               

Juozas Gražulis (1956)

Broliai Petras Gražulis ir Antanas Gražulis. 1963–1967 m. mokėsi Mankūnų pradinėje mokykloje, 1967–1974 m. Miroslavo vidurinėje mokykloje. 1977–1982 m. studijavo Kauno tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje, birželio 6 d. įšventintas kunigu. 1999 m. ...

                                               

Jonas Domininkas Grigaitis

Jonas Domininkas Grigaitis – OP, Lietuvos kunigas. Dominikonas, vienas Dominikonų ordino Lietuvoje atkūrėjų.

                                               

Kazimieras Jaunius

1866–1869 m. mokėsi klasikinėje Kauno gimnazijoje, kur buvo dėstomos lotynų ir graikų kalbos. Gimnazijos nebaigė. 1871–1875 m. studijavo Kauno kunigų seminarijoje. Antano Baranausko paskatintas pradėjo domėtis kalbos reikalais. 1875 m. įšventinta ...

                                               

Klemensas Kairys

1854 įstojo į Varnių kunigų seminariją, 1857–1861 studijavo Dvasinėje katalikų akademijoje Sankt Peterburge, įšventintas kunigu. Nuo 1862 Kauno gimnazijos kapelionas. Rusų policijai išaiškinus, kad priklausė akademijoje veikiančiai slaptai studen ...

                                               

Ambraziejus Pranciškus Kašarauskis

1841-1844 m. mokėsi Žemaičių kunigų seminarijoje Varniuose. 1844 m. įšventintas kunigu. 1845 m. rugpjūčio mėn. Baisogalos vikaras, 1850-1851 m. Telšių bajorų mokyklos kapelionas. 1852-1864 m. kunigų pataisos namų Varniuose prižiūrėtojas. Buvo Kau ...

                                               

Andrius Benediktas Klongevičius

1789–1797 m. dėstė Kražių kolegijoje. Nuo 1797 m. studijavo Vilniaus universiteto Fizikos ir Moralės fakultetuose, nuo 1801 m. – Vilniaus kunigų seminarijoje. 1802 m. įšventintas kunigu. 1815 m. teologijos daktaras. 1802–1808 m. ėjo įvairias pare ...

                                               

Jurgis Kolesinskis

Jurgis Kolesinskis – kunigas, 1863 m. sukilimo dalyvis, JAV lietuvių pirmosios Šv. Jurgio bažnyčios Čikagoje pirmasis klebonas.

                                               

Juozas Končius

1917 m. baigė Žemaičių kunigų seminariją, įšventintas kunigu. 1917–1918 m. Breslau dab. Vroclavas universitete studijavo ekonomiką, kartu Pirmojo pasaulinio karo belaisvių lietuvių kapelionas. 1919 m. Lietuvos vyriausybės įgaliotinis Berlyne liet ...

                                               

Bronius Kuculis

Mokėsi Seinų ir Suvalkų gimnazijose, brandos atestatą gavo Olštyne. Pastarajame mieste įstojo į kunigų seminariją, bet už tariamą tėvo nusikaltimą buvo pašalintas iš ketvirto kurso. Mokslus turėjo tęsti Sedlcų kunigų seminarijoje. 1955 m. įšventi ...

                                               

Antanas Lapė

Nuo 1979 m. studijavo Kauno politechnikos instituto Inžinerijos ekonomikos fakultete. Jį baigęs dirbo Šiaulių pieno kombinate. 1991–1996 m. studijavo Telšių kunigų seminarijoje, 1996 m. įšventintas kunigu ir paskirtas Telšių vyskupijos kurijos ka ...

                                               

Petras Lapelis

Metus pasimokęs Seinų kunigų seminarijoje, Petras Lapelis išvyko į JAV ir tęsė teologijos studijas Kirilo ir Metodijaus kunigų seminarijoje Detroite, MI. 1914 m. įšventintas kunigu. 1914–1915 m. Čikagos Šv. Kryžiaus parapijos vikaras, 1915–1927 m ...

                                               

Justinas Lapis

Kunigu įšventintas 1907 m. Iki 1919 m. kunigavo Rusijoje. Grįžęs į Lietuvą paskirtas Šiaulių šv. Petro ir Povilo bažnyčios vikaru. 1919 m. gruodžio 29 d. J.E. Žemaičių vyskupas Pranciškus Karevičius paskyrė pirmuoju Šv. Jurgio bažnyčios rektorium ...

                                               

Leonas Lešinskas

1951 m. baigė Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją ir Teologijos fakultetą. 1950 m. marijonas. 1967 m. teologijos daktaras. Nuo 1950 m. Kaišiadorių parapijos vikaras. 1953–1963 m. ir nuo 1968 m. įvairių parapijų klebonas. 1963–1968 m. Kauno kuni ...

                                               

Juozas Lomanas

1923 m. baigė Kauno kunigų seminariją ir buvo įšventintas į kunigus. 1924 m. Lietuvos universitete dabar VDU baigė teologiją ir įgijo teologo specialybę. Nuo 1930 m. dirbdamas kapelionu Utenos gimnazijoje dėstė apologetiką krikščionybės tiesų gyn ...

                                               

Petras Maželis

1923 m. baigė Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją, įšventintas kunigu. Paskirtas Šv. Antano parapijos Telšiuose vikaru, dirbo tikybos mokytoju lenkų progimnazijoje. 1924–1928 m. Lietuvos universiteto Teologijos-filosofijos fakultete studijavo f ...

                                               

Jonas Petrošius

Jonas Petrošius mokėsi Gorainių pradinėje mokykloje ir Švėkšnos bei Tauragės gimnazijose, pastarąją baigęs vienerius metus mokytojavo Pajūralio pradžios mokykloje. 1942 m. įstojo į Telšių kunigų seminariją, kurioje baigęs du kursus ir pradėjęs 3- ...

                                               

Vladas Požėla

Baigė Kauno kunigų seminariją. Į kunigus įšventintas 1937 m. Dirbo vikaru Vilkijos ir Šiaulių šv. Jurgio parapijose. 1938–1944 m. Šiaulių amatų ir prekybos mokyklos bei Šiaulių berniukų gimnazijos kapelionas. 1942–1944 m. dar ėjo Šiaulių sunkiųjų ...

                                               

Augustinas Pronckietis

Augustinas Pronckietis, rus. Августин Петрович Пронцкетис – Romos katalikų kunigas Ukrainoje, Latvijoje, Rusijoje ir Lietuvoje.

                                               

Vincentas Sladkevičius

Vincentas buvo jauniausias vaikas šeimoje. Būdamas 9 metų neteko tėvo. Mokėsi Žaslių pradinėje mokykloje, 1932 m. įstojo į Kaišiadorių gimnaziją. 1933 m. perėjo į Kaišiadoryse įsteigtą katalikišką gimnaziją. 1934 m. įstojo į Kauno jėzuitų gimnazi ...

                                               

Kazimieras Steponas Šaulys

Kazimieras Steponas Šaulys – Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras, prelatas, visuomenės ir valstybės veikėjas, profesorius.

                                               

Arnoldas Valkauskas

Arnoldas Valkauskas – katalikų kunigas, Jonavos dekanato Ruklos Šventosios Dvasios parapijos klebonas, karo kapelionas, Katalikų teologijos fakulteto dėstytojas, dogminės teologijos specialistas, vienas iš nedaugelio Lietuvos egzorcistų, egzorcis ...

                                               

Virginijus Veilentas

Baigė Panevėžio V vidurinę mokyklą ir Kauno kunigų seminariją. Įšventintas kunigu 1985 m. balandžio 14 d. 1993 m. baigė socialinių komunikacijų studijas Romos Popiežiškajame saleziečių universitete, 2005 m. Popiežiškojo Grigaliaus universiteto Mi ...

                                               

Antanas Zakarauskas

Skambinti fortepijonu ir vargonuoti mokėsi pas O. Skirkite Cicero. Muzikos teoriją, harmoniją ir dirigavimą studijavo Roosvelt Junior College, o grigališkąjį giedojimą ir polifoniją Šv. Marijos seminarijoje Mundeleine, IL. Baigęs teologijos moksl ...

                                               

Ak 4

Ak 4 yra vokiško automato Heckler & Koch G3A3 švediška versija. Skirtas naikinti priešo gyvajai jėgai ir nešarvuotai bei lengvai šarvuotai technikai. Ginklo veikimas yra pagrįstas pusiau laisvos spynos atatranka. Vamzdžio užsklendimo būdas – pusi ...

                                               

Lietuvos kariuomenės generolų klubas

Lietuvos kariuomenės generolų klubas - nuo 2005 m. balandžio nevyriausybinis klubas, vienijantis Lietuvos generolus. Adresas: Pamėnkalnio g. 13, Vilnius.

                                               

Lietuvos kariuomenės maisto davinys

Lietuvos kariuomenės maisto davinys – sauso maisto davinys, Lietuvos kariuomenės Materialinių resursų departamento išduodamas kariams, kai nėra galimybės juos aprūpinti karštu maistu lauko pratybų ir mokymu metu, per karines operacijas. Kariams j ...

                                               

1-asis lietuvių fuzilierių rezervinis batalionas

1-asis lietuvių fuzilierių rezervinis batalionas – iš lietuvių suformuotas fuzilierių batalionas per Napoleono karus, kuris kovojo po Prūsijos karalystės vėliava.

                                               

1-oji lietuvių-gudų divizija

1-oji lietuvių–gudų divizija buvo Lenkijos ginkluotųjų pajėgų savanorių dalinys, sukurtas apie 1918 m. gruodžio mėn. ir 1919 m. sausio mėn. Lenkijos-sovietų karo metu iš kelių dešimčių mažesnių savigynos pajėgų vienetų, susidedančių iš vietinių s ...

                                               

2-asis lietuvių fuzilierių rezervinis batalionas

2-asis lietuvių fuzilierių rezervinis batalionas – iš lietuvių suformuotas fuzilierių batalionas per Napoleono karus, kuris kovojo po Prūsijos karalystės vėliava.

                                               

3-asis lietuvių fuzilierių rezervinis batalionas

3-asis lietuvių fuzilierių rezervinis batalionas – iš lietuvių suformuotas fuzilierių batalionas per Napoleono karus, kuris kovojo po Prūsijos karalystės vėliava.

                                               

Atskirasis lietuvių batalionas

Atskirasis lietuvių batalionas, Lietuvių atskirasis batalionas Vitebske – Rusijos kariuomenės karinis dalinys, 1917–1918 m. veikęs Galicijoje ir Vitebske. Vienas pirmųjų XX a. lietuvių karinių dalinių.

                                               

Lietuvių atsargos batalionas

Pradėtas formuoti 1917 m. pabaigoje – 1918 m. pradžioje Lietuvių karių sąjungos CK rūpesčiu Smolenske, atokiau nuo Rusijos-Vokietijos fronto, kur buvo didelė lietuvių karo pabėgėlių kolonija ir karinių reikmenų sandėliai. 1917 m. lapkričio mėn. R ...

                                               

Lietuvių dragūnų divizionas

Lietuvių dragūnų divizionas – Rusijos kariuomenės karinis dalinys 1917–1918 m. veikęs Valkoje, dab. Latvijos ir Estijos pasienyje, vienas pirmųjų XX a. lietuvių karinių dalinių.

                                               

Lietuvių karių suvažiavimas Rovne

Lietuvių karių suvažiavimas Rovne – Pirmojo pasaulinio karo metu Rumunų ir Pietų–Vakarų frontuose kovojusių Rusijos kariuomenės lietuvių karių suvažiavimas, 1917 m. įvykęs Rovno mieste.

                                               

Sibiro lietuvių batalionas

Per Rusijos pilietinį karą 1918 m. vasarą Čeliabinsko lietuvių komitetas nutarė steigti lietuvių karinį dalinį; dėl paramos susitarta su Sibire ir Urale buvusios Antantės kariuomenės lenkų karinių dalinių atstovu. Pagal susitarimą 1918 m. rugpjūč ...

                                               

Antrasis operatyvinių tarnybų departamentas prie Krašto apsaugos ministerijos

Antrasis operatyvinių tarnybų departamentas prie Krašto apsaugos ministerijos – Lietuvos specialioji tarnyba, operatyvinės veiklos subjektas. Tai krašto apsaugos ministrui pavaldi žvalgybos, kontržvalgybos ir kitas funkcijas atliekanti krašto aps ...

                                               

Civilinės saugos departamentas

Civilinės saugos departamentas – įstaiga, organizavusi ekstremalių situacijų prevenciją bei koordinavusi valstybės institucijų ir ūkio subjektų veiklą civilinės saugos srityje ir veikusi 1991–2005 m.

                                               

Vyriausybinių ryšių centras

Vyriausybinių ryšių centras prie Krašto apsaugos ministerijos – Lietuvos institucija, kurios paskirtis – įgyvendinti valstybės įslaptintos informacijos apsaugos politiką automatizuoto duomenų apdorojimo sistemų ir tinklų srityje bei nacionalinio ...

                                               

Pranas Gudynas (1900)

1919 m. baigė Veiverių mokytojų seminariją, 1921 m. gruodžio 18 d. – Kauno karo mokyklą. Paskirtas į Aštuntąjį pėstininkų pulką. 1923 m. dalyvavo Klaipėdos krašto sukilime, 1-ojo Klaipėdos krašto savanorių pulko kuopos vadas. 1924 m. sausio mėn. ...

                                               

Lietuvos kariuomenės Karinės oro pajėgos

Lietuvos karinės oro pajėgos – sudedamoji Lietuvos ginkluotųjų pajėgų dalis. KOP vadas – pulkininkas Dainius Guzas, pareigas eina nuo 2017 m. gegužės 29 d. KOP paskirtis – valstybės oro erdvės kontrolė ir gynyba, parama sausumos ir jūrų pajėgoms, ...