ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 27


                                               

Daumantas Čibas

1930–1935 m. Vytauto Didžiojo universitete studijavo psichologiją ir pedagogiką. Daug keliavo po Lietuvą, spaudoje skelbė nuotraukas ir straipsnius kraštotyros temomis. Buvo surinkęs įvairių senienų, kurių dalį perdavė Pedagoginiam muziejui Kaune ...

                                               

Ričardas Dailidė

Baigęs Kauno upeivių technikos mokyklą, pagal paskyrimą dirbo Leningrade. 1961 m. baigė Leningrado 1-ąją medicinos mokyklą, lankė Lenigrado muzikos mokyklą. 1963-1968 m. Šiaulių respublikinės ligoninės dantų technikas, 1968-1969 m. Lietuvos Valst ...

                                               

Ramūnas Danisevičius

Nuo 1993 yra spaudos fotografas. Dirbo įvairiuose šalies leidiniuose, žurnale "Klubas". Nuo 2010 iki dabar dirba dienraštyje "Lietuvos rytas". 1992-1995 Vilniaus aukštesniojoje technologijos mokykloje studijavo fotografiją. 2001 - dabar projektų ...

                                               

Ričardas Darškus

Ričardas Darškus – Lietuvos inžinierius hidrotechnikas, keliautojas, sporto organizatorius, fotografas.

                                               

Juozas Daubaras

1909–1914 m. mokėsi ir gyveno JAV. 1918 m. grįžo į Lietuvą. Fotografavo nuo 1921 m., daugiausia Vabalninko miestelio ir jo apylinkių gyvenimo vaizdus, gyventojus. 1933 m. dalyvavo kilnojamoje parodoje Šiauliuose. Iki 1970 m. padarė apie 20 000 ne ...

                                               

Kazys Daugėla

1931 m. baigė Šiaulių gimnaziją, 1936 m. – Aukštąją žemės ūkio mokyklą Vienoje Austrija, įgijo inžinieriaus kultūrtechniko specialybę. 1937–1941 m. dirbo Lietuvos žemės ūkio ministerijos Melioracijos departamente kultūrtechnikos inžinieriumi, vėl ...

                                               

Valerija Dichavičienė

1954 m. baigė bibliotekininkystę Vilniaus universitete, 1966 m. – Maskvos Kultūros instituto aspirantūrą. 1954 m. Šiaulių viešosios bibliotekos dabar Šiaulių Povilo Višinskio viešoji biblioteka direktoriaus pavaduotoja, 1955-1962 m. direktorė. Re ...

                                               

Augustas Didžgalvis

1991–1999 m. mokėsi Šiaulių 5-ojoje vidurinėje mokykloje, 1999–2000 m. Kauno S. Nėries vidurinėje mokykloje, 2000–2002 m. Kauno mokykloje Anima. 2003–2007 m. gyveno Vokietijoje Berlyne, Niurnberge, priklausė vietos lietuvių bendruomenėms. 2007 m. ...

                                               

Antanas Dilys

Iki 1963 m. dirbo Anykščiuose. Nuo 1963 m. Lietuvos telegramų agentūros ELTA fotokorespondentas. 1966 m. Šiauliuose jo pastangomis įkurtas fotoklubas. Nuo 1970 m. Lietuvos fotografijos meno draugijos organizacinio komiteto, vėliau – valdybos prez ...

                                               

Klaudijus Driskius

1982 m. baigė žurnalistiką Vilniaus universitete, po to metus dirbo Lietuvos fotomenininkų sąjungoje. 1983–1999 m. dirbo žurnale "Švyturys", nuo 2004 m. – laikraštyje "Valstiečių laikraštis". 1977–1997 m. Vilniaus universiteto kraštotyrininkų ram ...

                                               

Rimgaudas Eilunavičius

1957 m. baigė Šiaulių darbo jaunimo vakarinę mokyklą, 1958–1965 m. studijavo Kauno politechnikos institute ir dirbo instituto laboratorijoje. 1955–1958 m. dirbo Šiaulių dviračių gamykloje. 1966–1967 m. – Kauno statybos tresto Nr. 2 inžinierius, G ...

                                               

Steponas Eitminavičius

Steponas Eitminavičius – Lietuvos geologas mokslininkas ir hidrogeologas praktikas, fotografas, visuomenės veikėjas.

                                               

Ilja Fišeris

Gimė fotoateljė ir kinoteatro savininko Jakovo Fišerio šeimoje. Mokėsi Joniškio vidurinėje mokykloje. 1959–1961 m. mokėsi Sąjunginiame neakivaizdiniame žurnalistikos ir fotoreportažo lektoriume Maskvoje. Nuo 1942 m. dirbo fotografu Džambulo miest ...

                                               

Stanislovas Filibertas Fleris

Stanislovas Filibertas Fleris – lenkų tapytojas, fotografas, vienas stereoskopinės fotografijos pradininkų.

                                               

Izidorius Girčys

1941–1945 m. Antrojo pasaulinio karo metais I. Girčys su šeima gyveno žmonos tėviškėje Pusbačkių kaime Anykščių rajone. 1945–1948 m. Troškūnuose, Anykščių rajone jis vertėsi privačia fotografo praktika, buvo atidaręs savo fotostudiją. Pokario met ...

                                               

Alfredas Girdziušas

Tėvas partizanas Liudvikas Girdziušas-Pipiras g. 1909 žuvo 1949 m. pavasarį, jį nušovė NKVD aktyvistai. Šeimoje augo 7 vaikai. Baigė Mėčionių pradinę mokyklą mokytoja Monika Kuodienė. 1960 m. su savo dvyniu broliu Osvaldu Girdziušu išvyko mokytis ...

                                               

Jonas Grigaliūnas (1937)

1961 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją. 1998 m. habilituotas biomedicinos mokslų daktaras. 1961–1962 m. Dubravos miškų tyrimo stoties Šilupio girininkijos girininko pavaduotojas, 1963–1964 m. girininkas. 1968–1998 m. Lietuvos miškų ūkio moks ...

                                               

Vytautas Ylevičius

Gimė darbininkų šeimoje. Šeimai persikėlus į išvaduotą Vilnių, apsigyveno Savičiaus gatvėje ir mokėsi Vytauto Didžiojo valstybinėje gimnazijoje 1940 m. tapusia Vilniaus I vidurine mokykla. Tame pačiame su jo šeima gyvenę Vilniaus universiteto pro ...

                                               

Stasys Ivanauskas

Nuo 1924 m. gyveno Šiauliuose, kur 1930 m. baigė pradinę mokyklą. 1934 m. pakviestas dirbti ir mokytis G. Zilbermano fotolaboratorijoje įsigijo pirmąjį fotoaparatą "Super baldina". Iš fotografo M. Fligelio išmoko fotografijos meno. Būtinąją karin ...

                                               

Jurgis Janavičius

1944 m. baigė Šiaulių gimnaziją. Prie tėviškės artėjant Antrojo pasaulinio karo frontui, su tėvais pasitraukė į Vokietiją. Freiburge jis pradėjo studijuoti ekonomiką, o 1948 m. Janavičių šeima persikėlė gyventi į Australiją. Kartu su kitais dviem ...

                                               

Vilhelmas Janiselis

Iki tremties ūkininkavo, turėjo lentpjūvę Geivitonyse Pasvalio valsčius. 1936 m. vedė Matildą Narbutaitę. Jiems gimė vaikai Algirdas, Jonas, Aldona ir Emilija. 1949 m. kovo 27 d. šeima ištremta į Sibirą: Ziminskij rajoną, Ikonikų kaimą, Kaganovič ...

                                               

Remigijus Janušaitis

Remigijus Janušaitis – dailininkas, fotografas, pedagogas, Lietuvos ir Birštono miesto politinis bei visuomenės veikėjas.

                                               

Vilius Jasinevičius

1952–1955 m. studijavo elektrotechniką Kauno politechnikos institute. 1955–1970 m. Pramoninės statybos projektavimo ir Žemės ūkio statybos projektavimo instituto inžinierius Kaune. 1970–1972 m. Liaudies buities muziejaus, 1972–1977 m. Paminklų ko ...

                                               

Vytautas Jaugėla

Vytautas Jaugėla – lietuvių menininkas, fotografas, kino mėgėjas, medžio drožėjas, tapytojas, senienų rinkėjas.

                                               

Marius Jovaiša

Marius Jovaiša – leidėjas, fotografas, keliautojas, dokumentinių filmų autorius, išgarsėjęs albumu "Neregėta Lietuva” parodas ir pristatymus. Senelis Leonas Jovaiša g. 1921 m., pedagogas, VU profesorius. Tėvas Eugenijus Jovaiša g. 1950 m., archeo ...

                                               

Romas Juškelis

Menininkas gimė 1946 m. Kaune.1970 m. pabandęs studijuoti odontologiją medicinos mokslus metė. 1974 m. Vilniaus technikume įgijo fotografo specialybę. 1972-1974 m. dirbo respublikinėje Kino mėgėjų draugijoje ats. sekretoriumi. 1974-1978 m. buvo V ...

                                               

Judelis Kacenbergas

1935–1940 m. dirbo privačiose fotografijos ateljė. 1940–1941 m. LLKJS CK, 1942–1945 m. – Raudonosios armijos 16-osios lietuviškosios divizijos laikraščio "Tėvynė šaukia", 1946–1976 m. dienraščio "Tiesa" fotokorespondentas. Daugelyje dokumentinių ...

                                               

George Kadish

Gimė 1910 m. Raseiniuose, kaip Zvi Hirsh Kadushin. Studijavo elektros inžineriją Kauno universitete, vėliau dirbo mokytoju vienoje iš Kauno žydų mokyklų. 1941 m. uždarytas į Kauno getą, kur pradėjo fotografuoti geto gyvenimo akimirkas. Fotografav ...

                                               

Jonas Kalvelis

1945–1948 m. studijavo radioinžineriją Kauno universitete. 1953–1984 m. dirbo Vandens ūkio projektavimo institute Kaune. 1984–1987 m. Lietuvos miškų ūkio Mokslinio tyrimo instituto Girionyse leidybos grupės vadovas.

                                               

Sigitas Kancevyčius

Baigė Pagėgių krašto Mociškių pradinę mokyklą. Tėvams persikėlus gyventi į Tauragės rajoną 1983 m. baigė Gaurės vidurinę mokyklą. 1987 m. baigė Vilniaus valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakultetą, įgijo masinių renginių režisieriaus specialy ...

                                               

Vitas Karčiauskas

Vitas Karčiauskas – Lietuvos paveldosaugininkas, sklandytojas, fotografas, Vilniaus miesto politinis ir visuomenės veikėjas.

                                               

Povilas Karpavičius

Sunkiai susirgus tėvui, šeima 1921 m. grįžo į Lietuvą ir apsigyveno Zarasuose. Studijavo Zarasų Aukštesniojoje komercijos mokykloje, dalyvavo visuomeninėje veikloje, vaidino dramos būrelyje. Vėliau persikėlė į Kauną, kur 1931 m. baigė Kauno žemėt ...

                                               

Petras Katauskas

Baigė Kaltinėnų vidurinę mokyklą, 1970-1973 m. studijavo istoriją Vilniaus universitete. 1977-1981 m. Lietuvos fotografijos meno draugijos Vilniaus skyriaus sekretorius. Nuo 1981 m. Vilniaus universiteto Santariškių klinikų Širdies chirurgijos ce ...

                                               

Zinas Kazėnas

1954 m. baigė Pasvalio vidurinę mokyklą. 1954–1956 m. mokėsi Daugpilio aukštesniojoje karo aviacijos mokykloje, kurioje įgijo profesionalaus fotografo ir kino operatoriaus specialybę. Vėliau studijavo Vilniaus inžineriniame statybos institute, ba ...

                                               

Juozas Kazlauskas (1942)

1949–1957 m. gyveno tremtyje Irkutsko srityje. 1972 m. baigė Kinematografijos institutą Maskvoje. 1969–1975 m. Lietuvos kino mėgėjų draugijos, 1975–1987 m. Lietuvos kino studijos dokumentinių filmų operatorius, režisierius. Nufilmavo filmus, kuri ...

                                               

Julius Keleras

Baigė Juozo Tallat-Kelpšos aukštesniąją muzikos mokyklą, vėliau Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto lietuvių kalbos ir literatūros specialybę diplominis darbas "Simono Daukanto istorijos filosofija". 1989 m. priimtas į Ilinojaus valstybin ...

                                               

Algimantas Kezys

Pradžios mokyklą pradėjo lankyti Kybartuose, vėliau mokėsi Vilniaus III-oje gimnazijoje. 1944 m. su tėvais pasitraukė į Vokietiją, mokyklos baigimo diplomą įsigijo Dypholco lietuvių gimnazijoje. 1950 m. apsigyveno JAV, įstojo į jėzuitų vienuolyną ...

                                               

Algirdas Knystautas

Algirdas Knystautas – Lietuvos ornitologas, fotografas, keliautojas ir žurnalistas, judėjimo "Už gamtą" vadovas.

                                               

Elena Kniūkštaitė

1971 m. baigė fotografiją Vilniaus technologiniame technikume. 1975–1976 m. dirbo Vilniaus universiteto bibliotekos fotolaboratorijoje, nuo 1976 m. – Liaudies buities muziejaus Rumšiškėse restauratorė.

                                               

Leona Korkutienė

1965 m. baigė Vilniaus universiteto Medicinos fakultetą. Nuo 1967 m. Vilniaus klinikinės ligoninės, vėliau – Lietuvos prekybos laivyno gydytoja. 1986–1987 m. dirbo Pietų Jemene. 1990–1992 m. gyveno Čikagoje. Parašė straipsnių medicininėmis temomis.

                                               

Abdonas Korzonas

Fotografijos mokėsi Paryžiuje. Apie 1859 m. Vilniuje, Didžiojoje gatvėje, įsteigė fotoateljė. Kūrė portretus, erdvines fotografijas stereofotografijas, gamino tapybos ir dagerotipų reprodukcijas, teikė privačias fotografijos pamokas, prekiavo mie ...

                                               

Sigitas Krivickas

1961 m. baigė žurnalistiką Vilniaus universitete. 1960–1966 m. Lietuvos žurnalistų sąjungos konsultantas, kūrybinių sekcijų vedėjas, 1967–1969 m. savaitraščio "Kalba Vilnius" atsakingasis sekretorius, 1969–1971 m. – Vilniaus universiteto žurnalis ...

                                               

Saulius Kruopis

1971 – 1975 m. S. Kruopis mokėsi Šiaulių m. vaikų dailės mokykloje diplominis darbas – tapyba aliejumi ant drobės. 1975 – 1980 m. studijavo meninio apipavidalinimo ir meninės fotografijos specialybę Kauno S. Žuko taikomosios dailės technikume dab ...

                                               

Eugenijus Kulvietis

Eugenijus Kulvietis gimė 1883 m. balandžio 10 d. Panevėžio apskrityje, Vadoklių valsčiuje, Alunčių dvare. Rygoje baigė gimnaziją, vėliau sėkmingai mokėsi ir baigė Sankt Peterburgo dailės akademijos Dailei skatinti draugijos mokyklą. 1910–1914 m. ...

                                               

Algimantas Kunčius

Žmona Eglė Kunčiuvienė. 1958–1960 m. studijavo teisę Vilniaus universitete, 1960–1963 m. muzikos pedagogiką Vilniaus pedagoginiame institute. 1963-1965 m. savaitraščio "Literatūra ir menas" fotoreporteris, 1965–1981 m. žurnalo "Kultūros barai" il ...

                                               

Kazys Laucius

1927 m. baigė teisę Lietuvos universitete. 1927–1928 m. dirbo Šiaulių, 1929–1940 m. Kauno miesto ir apskrities administracinėse įstaigose. 1932–1938 m. Kauno policijos Ypatingųjų reikalų, 1938–1939 m. Teismo reikalų skyrių vadovas. 1941 m. biržel ...

                                               

Vitas Luckus

Vitas Luckus – Lietuvos fotografas. Vitas Luckus – konceptualiosios fotografijos pradininkas Lietuvoje. Pradėjęs nuo reportažinės fotografijos, kūrėjas pasiliko jai ištikimas ir meniniuose ieškojimuose. Daugelyje jo ciklų, siekiančių vien koncept ...

                                               

Alvydas Lukys

1984 m. baigė Vilniaus inžinerinį statybos institutą. Nuo 1990 m. Vilniaus dailės akademijos dėstytojas, nuo 1997 m. Fotografijos ir medijos meno katedros iki 2000 m. Fotografijos ir videomeno katedra vedėjas. Nuo 2007 m. profesorius.

                                               

Jonas Macijauskas (1941)

Jonas Macijauskas – Lietuvos muzikas, Kretingos raj. politinis ir visuomenės veikėjas, fotografas, kolekcininkas.

                                               

Rimgaudas Maleckas

Fotografuoti pradėjo 1954 m. 1959 m. baigė režisūrą Kauno J. Gruodžio muzikos mokykloje, 1982 m. žurnalistiką Vilniaus universitete. 1963 m. su kitais įkūrė Kauno fotoklubą, jo pirmininkas.