ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 279


                                               

V6

Pirmasis automobilis su V6 varikliu 1950 m. buvo Lancia Aurelia. Alfredo Ferrari pseudonimu Dino 1955 m. sukūrė 1.5 l DOHC V6 variklį "Ferrari Dino V6" Formulė 2 automobiliui. Variklio konstrukcija buvo tobulinama ir jos pagrindu vėlau sukurtas 2 ...

                                               

Varytuvas

blakstienėlės – veikimo principas artimas irklo veikimo principui infuzorijos, blakstienotosios kirmėlės ir kt. vabzdiški sparnai – gyslų karkasu sutvirtinta plėvelė vabzdžiai prokariotinis žiuželis – veikimo principas artimas sraigto principui. ...

                                               

Vidaus degimo variklis

Vidaus degimo variklis – energijos rūšies keitimo įtaisas, variklis, uždaroje degimo kameroje atpalaiduojamą termocheminę kuro mišinio sprogimo reakcijos energiją verčiantis į mechaninę – sukimo momentą.

                                               

Homeorezė

Homeorezė - reiškinys, kai sistemoje procesai vyksta taip, kad sistemos kitimas grįžta prie iš anksčiau užprogramuotos trajektorijos. Nuo homeostazės skiriasi tuo, kad homeostazėje grįžtama prie pastovios tam tikro parametro reikšmės, o homeorezė ...

                                               

Homeostazė

Homeostazė – reiškinys, kai sistema palaiko savo būseną pastovią. Sąvoka dažniausiai naudojama kalbant apie organizmus.

                                               

Kalmano filtras

Kalmano filtras – rekursinis filtras, kuris nuspėja tiesinio dinaminio proceso būseną pagal matavimus, kurie gaunami su triukšmu. Jis pavadintas garbei Rudolfo E. Kalmano, kuris 1960 m. paskelbė straipsnį apie šį filtrą.

                                               

Kiborgas

Kiborgas – organizmas, kurio natūralios biologinės galimybės papildytos nebiologiniais organais, panaudojančiais techninės kibernetikos galimybes. Tai mokslinės fantastikos, mokslo populiarinimo literatūros terminas, naudojamas kalbant apie galim ...

                                               

Neigiamas grįžtamasis ryšys

Neigiamas grįžtamasis ryšys pasireiškia, kai proceso rezultatas veikia į patį procesą, taip, kad pokyčiai visada yra mažinami. Neigiamas grįžtamasis ryšys padaro sistemą save reguliuojančią, pvz., didėja jos stabilumas ir mažėja fluktuacijų reišk ...

                                               

Savireguliacija

Savireguliacija, Homeostazė atviros sistemos sugebėjimas grįžtamojo ryšio pagalba išlaikyti vidinį sistemos stabilumą, atsižvelgiant į aplinkos pokyčius. 1929 savireguliacijos sąvoką pasiūlė Walter Cannon. Savireguliacija kaip procesas gali vykti ...

                                               

Aktuatorius

Aktuatorius – mašinos komponentas, atsakingas už judėjimą arba mechanizmo ar sistemos kontroliavimą. Aktuatoriui yra reikalingas valdymo signalas ir energijos šaltinis. Valdymo signalas yra santykinai mažos galios. Valdymo signalu gali būti elekt ...

                                               

Antikiteros mechanizmas

Antikiteros mechanizmas – mechaninis įrenginys, rastas 1901 m. prie Antikiteros salos nuskendusiame, kaip manoma, senovės romėnų laive. Spėjama esant iš 1-2 a. pr. m. e. ir yra saugomas Atėnų Nacionaliniame archeologijos muziejuje. Mechanizmą sud ...

                                               

Diferencialinė pavara

Diferencialinė pavara – pavara, tolygiai paskirstanti sukamąją jėgą abiem automobilio ratams, net jei jie sukasi nevienodu greičiu. Šis mechanizmas reikalingas automobiliui darant posūkį, kai vienas posūkio krypties pusėje esantis ratas juda lėči ...

                                               

Kūginė pavara

Kūginė pavara – pavaros tipas, kuriame krumpliaračių tvirtinimo ašys susikerta, o patys krumpliaračiai yra kūgio pavidalo. Keturios tokios pavaros sudaro automobilio diferencialą, galintį perduoti jėgą dviem skirtingu greičiu besisukančioms ašims ...

                                               

Vėdinimo įrenginys

Vėdinimo įrenginys – elektrinis-mechaninis įrenginys, kuris paruošia ir tiekia orą uždaroms erdvėms. Tokie įrenginiai gali būti naudojami uždarų erdvių vėdinimui, oro šildymui, vėsinimui, drėkinimui, sausinimui ar valymui. Paprasai vėdinimo įreng ...

                                               

Technologija

Technologija yra sąvoka, apibūdinanti išteklių praktinį taikymą, dažniausiai sukuriant virtualų ar materialų objektą. Technologija taip pat reiškia žmogaus sukurtų bet kokios tikslingos veiklos produktų ir procesų visumą. Iš esmės technologija re ...

                                               

Andironas

Andironas, kartais ugnies šuniukas – vienas iš dviejų metalinių įtaisų židinyje, palaikančių pakeltas medines pliauskas degimo metu. Po jais susiformuoja erdvė ir cirkuliuoja oras, malkos geriau sudega ir teikia daugiau šilumos. Andironai buvo na ...

                                               

Elektroninių ryšių teisė

Elektroninių ryšių teisė – teisės šaka; visuma teisės normų, reguliuojančių visuomeninius santykius, susijusius su elektroninių ryšių paslaugomis, tinklais ir su jais susijusiomis priemonėmis bei paslaugomis, elektroninių ryšių išteklių naudojimu ...

                                               

Nuožulna

Nuožulna – nusklembta briauna. Kai briauną sudarančios plokštumos yra statmenos, nuožulna paprastai būna simetriška, sudaranti 45° kampus su paviršiais. Briaunų nuožulnų paskirtis: Gaminiai su nuožulnotomis briaunomis dažnai gražesni nei neturėda ...

                                               

Sąranka

Sąranka – darinys gamyboje, sudarytas iš tam tikrų kartu sujungtų elementų, komponentų ir/ar dalių. Sąranka yra tarpinis etapas mašinų, prietaisų, drabužių, avalynės ir kitokių daiktų, sudarytų iš sujungtų dalių, gamyboje. Sąrankos jungiamos tarp ...

                                               

Šviesoforas

Atskirose šalyse galimos tokios šviesoforų signalų reikšmės: Raudonas ir geltonas signalai kartu tarp raudono ir žalio signalų: "Dėmesio, netrukus bus leidžiamas eismas". Paprastai ši fazė trunka 1 arba 2 s tokią trukmę reglamentuoja ir Lietuvos ...

                                               

Vienos universiteto Teisės fakultetas

Vienos universiteto Teisės fakultetas - Vienos universiteto padalinys, didžiausia teisinio švietimo ir teisėtyros įstaiga vokiškai kalbančiose valstybėse; Teisės fakultetas. Studijos trunka mažiausiai 4 metus. Suteikiami laipsniai - teisės magist ...

                                               

Nesuderinamų kanonų harmonija

Nesuderinamų kanonų harmonija – apie 1140 m. išleistas kanonų teisės rinkinys, žymintis kanonistikos pradžią. Autorius – kamaldulių vienuolis kanonistas Gracianas. Nesuderinamų kanonų harmonija sudaro pirmąją iš Corpus Iuris Canonici 6 knygų dalį ...

                                               

Postglosatoriai

Postglosatoriai, komentatoriai, konsiliatoriai - italų teisės mokyklos 1250-1500 m. atstovai, Civilinio sąvado tekstų aiškintojai, glosatorių pasekėjai.

                                               

Latvijos universiteto Teisės fakultetas

Latvijos universiteto Teisės fakultetas – Latvijos universiteto struktūrinis padalinys, teikiantis aukštąjį teisinį išsilavinimą Latvijoje. Įkurtas 1919 m.

                                               

Rygos aukštoji teisės mokykla

Rygos aukštoji teisės mokykla - vienintelė privati aukštoji teisės mokykla Latvijoje. Adresas - Strēlnieku iela 4k-2, Rīga, Latvija, LV-1010. Teisės mokykloje mokosi Baltijos ir užsienio šalių teisininkai. Mokyklai vadovauja rektorius Lesley Jane ...

                                               

Hagos tarptautinės teisės akademija

Hagos tarptautinės teisės akademija - tarptautinės teisės tyrimų ir švietimo įstaiga Nyderlanduose. Įkurta 1914 m. parėmus Carnegie Endowment for International Peace. Dėl I Pasaulinio karo veiklą pradėjo tik 1923 m. Šūkis - "Taika per teisę". 199 ...

                                               

Sankt Peterburgo universiteto Teisės fakultetas

Sankt Peterburgo universiteto Teisės fakultetas – Sankt Peterburgo universiteto struktūrinis padalinys, viena iš seniausių teisės mokyklų bei vienas iš didžiausių teisės mokslinių tyrimų centrų Rusijoje; Teisės fakultetas.

                                               

Badeno-Viurtembergo notarų akademija

Badeno-Viurtembergo notarų akademija – kandidatų į apskrities notarus švietimo ir parengimo įstaiga Viurtemberge. Po 5 metų studijų be dalykinių žinių bei praktikos ir išlaikius notaro egzaminą, įgyjama teisės tapti apskrities notaru. Badeno-Viur ...

                                               

Bucerijaus teisės mokykla

Bucerius teisės mokykla – aukštoji teisės mokykla Hamburge, vienintelė privati aukštoji mokykla teisės srityje visoje Vokietijoje. 2000 metais Bucerius Law School įsteigė ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius fondas.

                                               

Europos teisės akademija

Europos teisės akademija – kvalifikacijos kėlimo bei stažavimosi įstaiga Tryre. Europos teisės akademija yra teisės mokymo centras bei forumas, skirtas visos Europos teisininkams. Jis veikia kaip jungiamoji grandis tarp sprendimus Europoje priima ...

                                               

Frankfurto universiteto Teisės fakultetas

Frankfurto universiteto Teisės fakultetas – Frankfurto universiteto padalinys; Teisės fakultetas. Adresas: Campus Westend, Grüneburgplatz 1.

                                               

Kelno universiteto Darbo ir ūkinės teisės institutas

Kelno universiteto Darbo ir ūkinės teisės institutas - Kelno universiteto Teisės fakulteto struktūrinis padalinys, darbo teisės ir ūkinės teisės; teisės mokslinių tyrimų institutas. Instituto pastatas įsikūręs Kelno-Lindenthal miesto dalyje. Dirb ...

                                               

Kelno universiteto Teisės fakultetas

Kelno universiteto Teisės fakultetas – Kelno universiteto struktūrinis padalinys, Teisės fakultetas. 38 profesoriai. 5 213 studentai, iš jų – 1 232 doktorantai. Kas semestrą apginama apie 70 teisės mokslų disertacijų. Adresas: Albertus-Magnus-Pla ...

                                               

Kelno mokesčių teisės mokykla

Kelno mokesčių teisės mokykla – mokesčių teisės mokslo kryptis, kurią Kelno universitete pagrindė Klaus Tipke, apmokestinimui ir jo plėtojimui pritaikydamas konstitucinius teisės principus, atmesdamas biudžetinius poreikius.

                                               

Lyginamosios teisės bendrija

Lyginamosios teisės bendrija - 1950 m. įkurta lyginamosios teisėtyros organizacija. Pasekėja 1894 m. Berlyne įsteigto Tarptautinio lyginamosios teisėtyros ir makroekonomikos susivienijimo, po 1933 m. nutraukusio savo veiklą. Kas 2 m. rengia tarpt ...

                                               

Palandt

Palandt - Vokietijos civilinio kodekso komentaras. Pavadintas Otto Palandt vardu. Daugumoje Vokietijos federalinių žemių leidžiamas naudoti 2-ojo teisės valstybinio egzamino metu.

                                               

Rostoko universiteto Teisės fakultetas

Rostoko universiteto Teisės fakultetas - Rostoko universiteto struktūrinis padalinys; Teisės fakultetas Šiaurės Vokietijoje.

                                               

Valterio Šiukingo tarptautinės teisės institutas

Valterio Šiukingo tarptautinės teisės institutas Walther Schücking, nuo 1930 m. iki 1935 metų pirmojo vokiečių teisėjo NTT, vardu.

                                               

Japonijos kosmoso tyrimų agentūra

Japonijos kosmoso tyrimų agentūra – Japonijos valstybinė agentūra, vykdanti kosmoso tyrimus. Įkurta 2003 m. spalio 1 d., sujungus Kosmoso ir astronautikos mokslų institutą, Valstybinę Japonijos kosmoso laboratoriją ir Japonijos valstybinę kosmoso ...

                                               

Kaguja

Kaguja arba SELENE – Japonijos 2007 m. rugsėjo 14 d. į kosmosą paleistas Mėnulio palydovas, veikęs iki 2009 m. birželio 10 d. Kaguja tyrinėjo Mėnulio kilmę, formavimąsi ir rinko informaciją, reikalingą tolimesniam tyrimų vystymui. Palydovas skrie ...

                                               

Acta Poloniae Historica

Acta Poloniae Historica – Lenkijos mokslų akademijos Istorijos instituto testinis leidinys, einantis nuo 1958 m. Varšuvoje. ISSN 00016829

                                               

Balstogės medicinos universitetas

Vikiteka Balstogės medicinos universitetas UMB; lenk. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku – valstybinis universitetas Balstogėje, Lenkijoje. Tai seniausia valstybinė aukštoji mokykla Palenkės vaivadijoje.

                                               

Balstogės technikos universitetas

Vikiteka Balstogės technikos universitetas lenk. Politechnika Białostocka – valstybinė aukštoji mokykla Balstogėje, Lenkijoje. Lenkijos aukštųjų mokyklų reitinge jis užima 51-60 vietą, tuo tarpu pasaulio reitinguose – 1826 pagal pasaulinį Webomet ...

                                               

Balstogės universitetas

Balstogės universitetas – universitetas esantis šiaurės rytų Lenkijoje, Palenkės vaivadijoje, Balstogės mieste. Įkurtas 1997 m. birželio 19 dieną, kai buvo pertvarkytas 1968 m. įkurtas Varšuvos universiteto filialas. Universitete dirba apie 1 500 ...

                                               

Belsko-Bialos technikos ir humanitarinių mokslų akademija

Vikiteka Belsko-Bialos technikos ir humanitarinių mokslų akademija lenk. Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej – valstybinė aukštoji mokykla Belsko-Bialoje, Lenkijoje. Lenkijos aukštųjų mokyklų reitinge ji užima 70-80 vietą, tuo tarp ...

                                               

Bydgoščiaus Jono ir Andriaus Sniadeckių technikos ir gamtos mokslų universitetas

Vikiteka Bydgoščiaus Jono ir Andriaus Sniadeckių technikos ir gamtos mokslų universitetas – valstybinis universitetas Bydgoščiuje, Lenkijoje. Lenkijos aukštųjų mokyklų reitinge jis užima 61-70 vietą, tuo tarpu pasaulyje – 2352 vietą pagal pasauli ...

                                               

Čenstakavos technikos universitetas

Vikiteka Čenstakavos technikos universitetas lenk. Politechnika Częstochowska – valstybinė aukštoji mokykla Čenstakavoje, Lenkijoje. Lenkijos aukštųjų mokyklų reitinge jis užima 40 vietą, tuo tarpu pasaulio reitinguose – 1765 pagal pasaulinį Webo ...

                                               

Gamtos mokslų universitetas Liubline

Vikiteka Gamtos mokslų universitetas Liubline – universitetas Lenkijoje, Liubline. Aukštojo mokslo įstaiga buvo įkurta 1955 m. rugpjūčio 6 d. ir iki 2008 m. balandžio 11 d. veikė kaip Žemės ūkio akademija Liubline. Universitete dirba 1725 darbuot ...

                                               

Gdansko medicinos universitetas

Vikiteka Gdansko medicinos universitetas – valstybinis universitetas Gdanske, Lenkijoje. Lenkijos aukštųjų mokyklų reitinge jis užima 11 vietą, tuo tarpu pasaulyje – 2139 vietą pagal pasaulinį Webometrics Ranking of World Universities reitingą. G ...

                                               

Gdansko technikos universitetas

Vikiteka Gdansko technikos universitetas lenk. Politechnika Gdańska – valstybinė aukštoji mokykla Gdanske, Lenkijoje. Lenkijos aukštųjų mokyklų reitinge jis užima 24 vietą, tuo tarpu pasaulio reitinguose – 1198 pagal pasaulinį Webometrics Ranking ...