ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 28


                                               

Eglė Mėlinauskienė

1982 m. technikos mokykloje įgijo braižytojo–konstruktoriaus specialybę. 1983–1988 m. studijavo Kauno politechnikos institute Lengvosios pramonės fakultete. 1999–2001 m. Vilniaus Gedimino technikos universitete įgijo nekilnojamo turto vadybos mag ...

                                               

Antanas Mickus

Savamokslis, fotografuoti pradėjo apie 1925 m., fotografijos spausdintos Lietuvos periodinėje spaudoje. Apie 1928 m. atidarė fotoateljė Veliuonoje. 1951–1952 m. pogrindinės organizacijos "Lietuvos laisvės varpas" narys. 1952–1955 m. politinis kal ...

                                               

Vladas Mikalauskas (1942)

1961 m. baigė Šiaulių Juliaus Janonio vidurinę mokyklą. Vilniaus universitete baigė žurnalistiką. 1988–1990 m. Šiaulių statybos tresto savaitraščio "Statyba" redaktorius. Atgimimo metais įsiliejo į Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdį, LPS Šiaulių taryb ...

                                               

Kazimieras Mizgiris

1974 m. baigė Vilniaus technologijos technikumą.1974 m.studijavo Vilniaus Universitete žurnalistika, 1976–1993 m. Neringos fotomėgėjų sekcijos "Neringa", 1984–1993 m. Nidos jaunųjų fotografų studijos–mokyklos vadovas. Nuo 1992 m. Gintaro muziejau ...

                                               

Paulina Mongird

Gimė 1865 m. Kauno gubernijos Raseinių apskrities bajorų Mečislovo Angelo Kandidos ir Sofijos Griškevičiūtės Mongirdų šeimoje. Apie 1885 m. šeima persikėlė į Palangą, kurioje įsigijo žemės sklypą su keliais namais. Paulina buvo išsilavinusi bajor ...

                                               

Algirdas Musneckis (1936)

1954 m. baigė Šiaulių J.Janonio vidurinę mokyklą. 1960 m. baigė Šiaulių pedagoginį institutą. 1960-1967 m. Šiaulių mokyklos-internato Nr.1 dabar Šiaulių sanatorinė mokykla mokytojas, auklėtojas. Vadovavo fotobūreliui. Nuo 1966 m. miesto fotoklubo ...

                                               

Jonas Nekrašius

Jonas Nekrašius – teisininkas, advokatas, buvęs teisėjas, Pakruojo rajono apylinkės teismo pirmininkas, kultūrologas, kraštotyrininkas, fotografas, keliautojas.

                                               

Paulius Normantas

Mokėsi Viekšnių vidurinėje mokykloje. Nuo 1965 m. studijavo Kauno politechnikos institute, 1971–1974 m. studijavo ir baigė mokslus Vilniaus universiteto Prekybos ekonomikos fakultete. 1982 m. vedė Vengrijos pilietę, 1983 m. lapkričio mėn. išvyko ...

                                               

Aleksandras Ostašenkovas

Brolis tapytojas Viktoras Ostašenkovas, žmona aktorė Irena Liutikaitė. 1977 m. baigė Šiaulių pedagoginio instituto Filologijos fakultetą. 1978–2003 m. laikraščio "Raudonoji vėliava", nuo 1989 m. "Šiaulių naujienos" fotokorespondentas. 2004 m. pas ...

                                               

Stasys Padalevičius

Stasys Padalevičius – Lietuvos fotografas, inžinierius. Gimė Milžemių kaime Kėdainių rajone. 1965 m. Lietuvos žemės ūkio akademijoje įgijo inžinieriaus hidrotechniko specialybę. Trejus metus dirbo įvairiuose TSRS rajonuose, vėliau grįžo į Lietuvą ...

                                               

Eugenijus Palskys

1958 m. baigė Luokės vidurinę mokyklą. 1963 m. baigė VU Teisės fakultetą, diplomuotas teisininkas. Nuo 1963 m. VU Teisės fakulteto Baudžiamojo proceso ir kriminalistikos katedros asistentas, lektorius, 1977–1983 m. vedėjas, nuo 1975 m. docentas. ...

                                               

Stasys Paškevičius

Mokėsi Utenos vidurinėje mokykloje, 1966-1970 m. Vilniaus elektromechanikos technikume. 1969-1970 m. dirbo Lietuvos kino studijoje. Po to Vilniaus skaičiavimo mašinų gamykloje - Specialaus konstravimo biuro inžinieriumi, 1971–1973 m. tarnavo sovi ...

                                               

Gediminas Pilaitis

1979 m. baigė Vilniaus universitete žurnalistiką. 1976–1989 m. laikraščio "Tiesa" redakcijos kurjeris, korektorius, ekonomikos skyriaus korespondentas Klaipėdoje. Nuo 1989 m. dienraščio "Lietuvos rytas" korespondentas Klaipėdoje. 1991–1992 m. žur ...

                                               

Steponas Pliateris-Zyberkas

Gimė 1891 m. liepos 31 d. Kurtuvėnų dvare. Tėvas Liudvikas Viktoras Pliateris-Zyberkas, motina Teresė Zamoiskaitė. Baigė gimnaziją Vilniuje. 1912-1916 m. studijavo architektūrą Rygos technikos universitete. Priklausė lenkiškai universiteto draugi ...

                                               

Alfredas Pliadis

1974 m. baigė Vilniaus 7-ąją vidurinę mokyklą, 1979 m. – Vilniaus pedagoginį institutą. 1983–1991 m. Lietuvos radijo ir televizijos sporto redakcijos vyr. režisierius. 1991–1999 m. – Lietuvos radijo ir televizijos Sporto redakcijos vyriausias red ...

                                               

Juozas Polis

Jo tėvai Vaclovas Polis ir Marija Rudminaitė-Polienė – žemdirbiai ūkininkai. 1927–1932 m. mokėsi Kurklių pradžios mokykloje. 1932–1938 m. gyveno pas tėvus ir dirbo ūkyje. 1938–1939 m. mokėsi Kauno technikos mokykloje, įgijo automechaniko specialy ...

                                               

Evaldas Razgus

1981 m. baigė Vilniaus pedagoginį institutą, istorikas-politologas. 1995 m. Skuodo rajono savivaldybės kultūros ir turizmo skyriaus paminklotvarkininkas, fotografas, istorikas. 2003–2007 m. Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ...

                                               

Mečislovas Sakalauskas

Žymus XX a. antrosios pusės Vilniaus architektūros fotografas. Nuo 1970 m. Lietuvos fotomenininkų sąjungos narys, meno kūrėjo statusas suteiktas 2005 m. Nuo 1990 m. Lietuvos restauratorių sąjungos narys. 1952-1992 m. dirbo Vilniaus paminklų konse ...

                                               

Janina Siliūnaitė

1977 m. baigė Vilniaus technologijos technikumą. Dirbo Šiaulių fabrikuose "Verpstas", "Neaustinės medžiagos" ir "Venta". Dalyvavo respublikinėse lengvosios pramonės darbuotojų turistinių sąskrydžių skaidrių ir nuotraukų konkursuose, laimėjo prizi ...

                                               

Ramūnas Snarskis

1980 m. baigė Vilniaus 47-ąją technikos mokyklą, fotografas. Klubo "Tarp savų" prezidentas, neformalaus ugdymo foto-vaizdo operatorių būrelio vadovas. Lietuvos socialdemokratų partijos Šiaulių skyriaus narys. Nuo 2011 m. Šiaulių miesto savivaldyb ...

                                               

Antanas Stanevičius (1953)

1970 m. baigė Panevėžio rajono Raguvos vidurinę mokyklą, 1975 m. Vilniaus universiteto Istorijos fakultete – žurnalistikos specialybę. 1972–1974 m. Vilniaus universiteto savaitraščio "Tarybinis studentas" korespondentas, 1974–1983 m. laikraščio " ...

                                               

Donatas Stankevičius

Nuo 2013 m. Lietuvos fotomenininkų sąjungos narys. 2013 m. įkūrė neformalią fotografijos bendruomenę ir festivalį "Photo Off", 2013 - 2014 m. dėstė fotografijos istoriją ir meninę fotografiją Kauno taikomosios dailės mokykloje. 2015 Kauno kolegij ...

                                               

Jonas Staselis

1992–2005 m. Dienraščio" Lietuvos rytas” fotokorespondentas, 1999–2003 vyr. fotokorespondentas. 1991–1992 m. Žurnalo "Moksleivis” fotokorespondentas. 2009–2016 m. VšĮ Lietuvos fotomenininkų sąjungos fotografijos fondo direktorius. 2001 m. – dabar ...

                                               

Andriejus Steponavičius

1955 m. baigė Vilniaus 7-ąją vidurinę mokyklą, 1959 m. – Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto pramonės ekonomikos specialybę. 1959–1962 m. laikraščio "Lietuvos geležinkelininkas" redakcijos fotokorespondentas, 1963–1966 m. – Liaudies ūkio t ...

                                               

Kęstutis Stoškus

Gimė 1951 m. kovo 13 d. Dūdlaukyje. 1973 m. baigė Vilniaus universitetą, Pramonės ekonomikos fakultetą. Nuo 1994 m. dirba Lietuvos nacionaliniame muziejuje. Nuo 2000 m. Lietuvos fotomenininkų sąjungos narys, 2005 m. suteiktas meno kūrėjo statusas ...

                                               

Ignas Stropus

Fotografijos mokėsi apie 1906–1907 m. Plungėje pas fotografą Mendelį Berkovičių. 1908 m. Kretingos miestelio Rotušės aikštės rytinėje dalyje, Sodo gatvėje I. Stropus atidarė pirmąjį Kretingoje fotopaviljoną "Birutė". Kretingoje fotografas dirbo 1 ...

                                               

Juozas Šalkauskas

Juozas Šalkauskas – Lietuvos žurnalistas, redaktorius, fotografas, radijo diktorius, spaudos apžvalgininkas, skaitovas, renginių vedėjas.

                                               

Algirdas Šeškus

Fotografijoms būdinga tarsi mėgėjiška estetika, kuriama kompoziciškai netvarkingu kadru, vaizdo neryškumu, užrašais, pakraščių nelygiu kontūru. Kūrinių turi Lietuvos dailės muziejus. Parodos: 2012 m.Fotografijos kolekcijos pristatymas Madrid Foto ...

                                               

Ričardas Šileika

Mokėsi Vilniaus kultūros ir buitininkų mokykloje. Kupiškio, Jonavos ir Radviliškio spaudoje dirbo žurnalistu ir fotografu. Radviliškio rajono policijos komisariato kriminalistikos skyriuje tarnavo ekspertu viršila. Susituokė su Vilma Šileikiene i ...

                                               

Povilas Šinskis

Amžininkų atmintyje Šinskis išliko kaip malonus, geras, teisingas, linksmas ir energingas žmogus, su visais sutariantis, mėgęs bendrauti su inteligentais, apsišvietusiais žmonėmis. Buvo itin apsiskaitęs, turėjo daug knygų, kurias ne tik pats skai ...

                                               

Eugenijus Šiško

Eugenijus Šiško – spaudos fotografas, vienas pirmųjų sovietinės Lietuvos fotografų, dirbęs fotokorespondentu įvairių leidinių redakcijose.

                                               

Veronika Šleivytė

Gimė bežemių valstiečių, daugiavaikėje kalvio šeimoje, Antašavos miestelyje. Didžiulei Šleivių šeimai gyvenimas buvo nelengvas. Kai Veronikai suėjo ketveri metai, tėvas Jonas Šleivys trobą perkėlė iš Antašavos miestelio į Viktariškių kaimą. Nuo v ...

                                               

Jonas Tamulis (1950)

1975 m. baigė Vilniaus kultūros mokyklą. Dienraščio "Šiaulių kraštas" fotografas. 1974-1985 m. dalyvavo respublikinėse kraštotyros ekspedicijose. Lietuvių kalbos ir literatūros instituto Lietuvių tautosakos rankraštynui perdavė 7857 vnt. įvairių ...

                                               

Domicėlė Tarabildienė

Domicėlė Tarabildaitė-Tarabildienė – Lietuvos dailininkė, grafikė, knygų iliustratorė, skulptorė, fotomenininkė.

                                               

Leonas Teiberis

1958 m. baigęs Marijampolės 2–ąją vidurinę mokyklą, studijavo Vilniaus universitete ir įsigijo žurnalisto specialybę. Nuo 1958 m. bendradarbiavo žurnale "Tarybinė moteris", dirbo žurnalo "Banga" redakcijoje, Eltos fotokronikos skyriuje, Gamtos ap ...

                                               

Elena Tervidytė

Baigė Juodupės vidurinę mokyklą, 1974 m. – žurnalistikos specialybę Vilniaus universiteto Istorijos fakultete, Leningrado partinę mokyklą. 1974–1987 m. žurnalo "Tarybinė mokykla" skyriaus redaktorė, 1988–1990 m. savaitraščio "Literatūra ir menas" ...

                                               

Remigijus Treigys

Remigijus Treigys – lietuvių fotografijos menininkas, Lietuvos fotomenininkų sąjungos narys, Klaipėdos apskrities dailininkų sąjungos narys, Kūrėjų sąjungos narys, Vilniaus dailės akademijos Klaipėdos fakulteto dėstytojas, Klaipėdos miesto kultūr ...

                                               

Gintautas Trimakas

1980–1986 m. studijavo Vilniaus inžineriniame statybos institute, Miestų statybos fakultete, kur įgijo statybų inžinieriaus išsilavinimą. 2001–2018 m. dėstė fotografiją Vilniaus dailės akademijoje VDA, Fotografijos ir videomeno katedroje. Iš VDA ...

                                               

Olegas Truchanas

1941 m. baigė Šiaulių gimnaziją. Dar mokykloje susidomėjo fotografija, 1942 m. įstojo į Šiaulių buriuotojų klubą, lankė buriuotojų kursus. 1942 m. ir 1943 m. dalyvavo buriuotojų varžybose Rėkyvos ežere, tapo nugalėtoju jolių lenktynėse. Jo tėvai ...

                                               

Audronė Urbakavičienė

1980 m. baigė žurnalistiką Vilniaus universitete. 1980–1989 m. dirbo Lietuvos fotografijos meno draugijoje, 1992–1993 m. savaitraštyje "Amžius", 1994–1995 m. savaitraštyje "Kalba Vilnius", 2005–2008 m. žurnale "Istorijos", rašo tekstus "Šiaurės A ...

                                               

Raimondas Urbakavičius

1961 m. su tėvais iš Klaipėdos persikėlė į Elektrėnus, kur mokėsi 2-10 klasėse. Vidurinį išsilavinimą 11 klasių įgijo Vilniaus 21-ojoje vidurinėje mokykloje. 1971–1976 m. studijavo Vilniaus inžinerinio statybos instituto Architektūros fakultete n ...

                                               

Tautvilis Uža

Tautvilis Uža – kraštotyrininkas, fotografas, Anykščių Teresės Mikeliūnaitės kraštotyros draugijos narys, visuomenininkas.

                                               

Stasys Vaitkus

1928-1935 m. mokėsi Kauno meno mokykloje. 1937-1944 m. Šiaulių Aušros muziejaus eksponatų konservatorius, Meno skyriaus vedėjas. Su kitais dalyvavo muziejaus ekspedicijose, rinko etnografinius ir dailės eksponatus, rengė parodas. Karo metais dėst ...

                                               

Lilija Valatkienė

Daugiausia rašo kultūros, architektūros paveldo, mados, dailės temomis, rengia apžvalginius fotoreportažus apie garsius politikus, verslininkus, sportininkus, menininkus. 2019 m. su Lietuvos žurnalistų sąjunga sukūrė Pasaulio lietuvių metams skir ...

                                               

Birutė Valionytė

Gimė darbininkų šeimoje. 1974 m. baigė Biržų 2-ąją vidurinę mokyklą. 1974–1978 m. Biržų miško pramonės ūkio Kirdonių girininkijos girininko padėjėja. 1978 m. baigė Kauno Antano Kvedaro miškų technikumą. 1978–1983 m. studijavo Lietuvos žemės ūkio ...

                                               

Adomas Varnas

Adomas Varnas – dailininkas tapytojas, grafikas, fotografas, liaudies meno rinkėjas, propaguotojas ir puoselėtojas, dailės pedagogas, scenografas.

                                               

Petras Velička

Mokėsi Veliuonos pradinėje mokykloje, Vilkijos progimnazijoje, Belvederio pienininkystės ir Kauno aukštesniojoje technikos mokykloje. 1946 m. baigė Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultetą, kartu lankė ir teisės paskaitas. 1949–1951 m. studijav ...

                                               

Vladas Vildžiūnas

1952 m. baigė Anykščių vidurinę mokyklą. 1958 m. baigė studijas LSSR dailės institute, skulptoriaus prof. Juozo Mikėno mokinys. Tačiau prieš pat diplominių darbų gynimą iš paskutiniojo kurso buvo pašalintas už dalyvavimą pasipriešinimo judėjime. ...

                                               

Donatas Visockas

Baigė Kauno 9-ąją vidurinę mokyklą, studijavo teisę. Dirbo Kauno spaudoje: laikraščiuose "Vasaris", "Vakarinis Kaunas", "Akistata", "Sargyba", "Europa", "Moterų žvilgsnis", "Privatus seklys", "Litas", "Vilniaus tribūna", žurnale "Mano būstas" ir ...

                                               

Vladas Vitkauskas (1953)

Vladas Vitkauskas – Lietuvos keliautojas, alpinistas, fotografas, 1993 m. gegužės 10 d. pirmasis iš Baltijos valstybių įkopęs į aukščiausio Žemės kalno – Everesto viršūnę, įkopęs ir pirmasis pasaulyje iškėlęs tą pačią nacionalinę vėliavą ir aukšč ...