ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 282


                                               

Viesulas (mitologija)

Viesulas – požemio dvasia, kuri dažniausiai pasirodanti prieš audrą. Žmonės jo labai bijojo, manydami, kad Viesulas gali apleisti ligomis, atnešti nelaimių, todėl nuo jo bėgdavo, slėpdavosi. Nespėję pabėgti, sakydavo: "Kad tave Perkūnas!", arba " ...

                                               

Žemėpatis

Žemėpatis – žemės, derliaus ir ūkio ir namų dievas. Pirmasis Žemėpatį mini M. Mažvydas, ragindamas mesti kaukų, žemėpačių, lauksargių garbinimą. Žempatį bei taip pat daugiskaita mini ir J. Lapiskas, kuris dievą mini po Aukštėjo Visagalio, aukščia ...

                                               

Žemyna

Žemyna – žemės, duodančios vaisius, ir viso, kas gyva, deivė, suteikianti žemei vaisingumą. Ji senos kilmės lietuvių ir prūsų Žemės deivė, garbinama labiau negu Žemėpatis, yra kilusi iš Dievų Motinos. Žemėpatis ir Žemynėlė drauge globojo laukus, ...

                                               

Alko alkakalnis

Alko alkakalnis, vadinamas Alkos, Aukos, Šventimų kalnu – alkakalnis šiaurės rytinėje Kretingos rajono savivaldybės teritorijos dalyje, Alko kaime, 1.5 km į šiaurės vakarus nuo Salantų bažnyčios, 1.2 km į vakarus nuo kelio 169 Skuodas–Plungė, Erl ...

                                               

Auksūdžio alkvietė

Auksūdžio alkvietė, vadinama Kūlių pilale – pagonių alkvietė šiaurės vakarinėje Kretingos rajono savivaldybės teritorijos dalyje, Auksūdyje, 0.77 km į rytus nuo kelio Auksūdys–Nausėdai, kairiajame Darbos upelio krante, Pilalės miške. 110 m į šiau ...

                                               

Burvelių alkakalnis

Burvelių alkakalnis, dar vadinamas Mlečkos kalnu, Mileškalniu ar Koplytstulpiu – senovės lietuvių alkakalnis Panevėžio rajone, Krekenavos seniūnijoje, ~1 km į pietvakarius nuo Burvelių kaimo. Stūkso Nevėžio kairiajame krante, netoli Liepupio upel ...

                                               

Imbarės alka

Imbarės alka – alka šiaurės rytinėje Kretingos rajono savivaldybės teritorijos dalyje, Imbarėje ir Žvainiuose, 2.5 km į pietvakarius nuo Salantų, 0.8 km į rytus nuo kelio 226 Kartena–Kūlupėnai–Salantai ir 0.44 km į vakarus nuo kelio Salantai–Imba ...

                                               

Imbarės II alka

Imbarės aukštutinės papėdės gyvenvietės alka – alka šiaurės rytinėje Kretingos rajono savivaldybės teritorijos dalyje, Imbarėje, 0.26 km į vakarus nuo kelio 2313 Salantai–Skaudaliai–Nasrėnai, kairiajame Salanto krante.

                                               

Imbarės III alka

Imbarės žemutinės papėdės gyvenvietės alka – alka šiaurės rytinėje Kretingos rajono savivaldybės teritorijos dalyje, Imbarėje, 0.5 km į vakarus nuo kelio 2313 Salantai–Skaudaliai–Nasrėnai, kairiajame Salanto krante.

                                               

Imbarės, Skaudalių alka

Imbarės, kitaip – Skaudalių, alkvietė – alka šiaurės rytinėje Kretingos rajono savivaldybės teritorijos dalyje, Imbarėje, 0.6 km į vakarus nuo kelio 2313 Salantai–Skaudaliai–Nasrėnai ir 0.94 km į pietvakarius nuo jo sankryžos su keliu Salantai–Im ...

                                               

Kunigokalnis

Kunigokalnis stūkso Aukštaitijoje, prie Salako, Gražutės RP. Alkakalnis yra 1 km į šiaurės rytus nuo Salako pilkapyno, Salako girioje.

                                               

Liškiavos alkakalnis

Liškiavos alkakalnis – alkakalnis Varėnos rajono savivaldybės teritorijoje, Liškiavos kaimo pietiniame pakraštyje, į šiaurės vakarus nuo Nemuno ir Krūčiaus santakos, Nemuno kairiajame krante, greta Liškiavos piliakalnio.

                                               

Mikytų alkakalnis

Mikytų Alkos kalnas, Alkos kalnas – alkakalnis Skuodo rajono savivaldybės teritorijoje, Bartuvos, Minijos ir Ventos baseinų takoskyroje, apie 1.5 km į šiaurės vakarus nuo Šliktinės, Žemaitijos nacionalinis parkas, Mikytų kraštovaizdžio draustinis.

                                               

Naujosios Įpilties alkakalnis (Alkos kalnas)

Naujosios Įpilties kalnas, vadinamas Alkos kalnu – alkakalnis šiaurės vakariniame Kretingos rajono savivaldybės teritorijos pakraštyje, Naujosios Įpilties kaime, kelio Darbėnai–Skuodas dešinėje pusėje, Įpilties upelio dešiniajame krante.

                                               

Rūdaičių alkakalnis

Rūdaičių kalnas, vad. Alkos kalnu – alkakalnis pietvakariniame Kretingos rajono savivaldybės teritorijos pakraštyje, Rūdaičių kaime, 0.97 km į pietus nuo Rūdaičių tvenkinio, Žibos upelio dešiniajame krante.

                                               

Jonavos rajono savivaldybės viešoji biblioteka

Jonavos rajono savivaldybės viešoji biblioteka – biudžetinė įstaiga, viešoji biblioteka, veikianti Jonavos rajono savivaldybėje. Ją sudaro centrinė biblioteka, įsikūrusi Jonavoje, ir 16 kaimo filialų.

                                               

Joniškio rajono savivaldybės J. Avyžiaus viešoji biblioteka

Joniškio rajono savivaldybės J. Avyžiaus viešoji biblioteka – 1937 m. LR Švietimo ministro įsakymu Joniškyje įsteigta viešoji valstybinė biblioteka su skaitykla. Biblioteka įsikūrė dviejuose A. Smetonos g. namo Nr. 15a kambariuose. Nelengvi pirmų ...

                                               

Jurbarko rajono savivaldybės viešoji biblioteka

Jurbarko rajono savivaldybės viešoji biblioteka – biudžetinė įstaiga, viešųjų bibliotekų sistema, veikianti Jurbarko rajono savivaldybėje. Ją sudaro centrinė biblioteka, įsikūrusi Jurbarke, 23 kaimo filialai ir 1 Smalininkų miesto filialas. Bibli ...

                                               

Kazlų Rūdos viešoji biblioteka

Kazlų Rūdos Jurgio Dovydaičio viešoji biblioteka – valstybinė biudžetinė įstaiga, Kazlų Rūdos savivaldybės centrinė biblioteka, Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos narė. Bibliotekoje yra vartotojų aptarnavimo, dokumentų komplekta ...

                                               

Kražių kolegijos biblioteka

Kražių kolegijos biblioteka – biblioteka, įsteigta 1608 m. jėzuitų misijoje Kražiuose, viena didžiausių Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos bibliotekų.

                                               

Kretingos rajono savivaldybės Motiejaus Valančiaus viešoji biblioteka

Kretingos rajono savivaldybės Motiejaus Valančiaus viešoji biblioteka – viešoji biblioteka Kretingos rajono savivaldybėje. Pavadinta Žemaitijos vyskupo Motiejaus Valančiaus vardu. Vietinis informacijos, švietimo ir kultūros centras, teikiantis va ...

                                               

LIBIS

LIBIS - 1985 m. vasario mėnesį Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje LNB įkurtas Automatizuotos bibliotekinės informacijos ABIS skyrius. Skyriaus uždaviniai buvo kurti ir diegti bibliotekines kompiuterizuotas sistemas, automatizuoti ...

                                               

Neringos savivaldybės viešoji biblioteka

Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešoji biblioteka – biudžetinė įstaiga, viešoji biblioteka, įsikūrusi Nidoje, Pamario g. 53, turinti filialus Preiloje ir Juodkrantėje. Per metus viešojoje bibliotekoje ir filialuose apsilanko apie 22 tūkst. ...

                                               

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka – apskrities biblioteka Panevėžio mieste. Biblioteka yra nustatytoje teritorijoje veikiančių bibliotekų veiklos tyrimo, koordinavimo, metodinės pagalbos, bibliotekininkų kvalif ...

                                               

Rokiškio viešoji biblioteka

Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešoji biblioteka – visiems vartotojams prieinama kultūros įstaiga, biblioteka, įsikūrusi Rokiškyje, Kauno g. 7. Yra Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos narė. Rokiškio rajono bibliote ...

                                               

Šilalės viešoji biblioteka

Šilalės rajono savivaldybės viešoji biblioteka – biudžetinė kultūros švietimo ir informacijos įstaiga, teikianti galimybę visuomenei naudotis viešaisiais informacijos šaltiniais. Bibliotekoje renkami, tvarkomi ir sisteminami spaudiniai ir kiti do ...

                                               

Vilniaus rajono savivaldybės centrinė biblioteka

Vilniaus rajono savivaldybės centrinė biblioteka – Vilniaus rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga, viešoji biblioteka, įsikūrusi Rudaminoje, Vilniaus g. 2, turinti filialus rajono gyvenvietėse. Vilniaus rajone veikia Vilniaus rajono savivaldybės ...

                                               

Kauno meno parko galerija

Kauno meno parko galerija – meno galerija Kaune. Viešoji įstaiga galerija "Meno parkas" įkurta 1997 metais.

                                               

Tekstilininkų ir dailininkų gildija

Tekstilininkų ir dailininkų gildija – menininkų gildija įsikūrusi Kaune, priklausanti Lietuvos dailininkų sąjungai. Gildijai priklauso galerija Balta.

                                               

Lietuvos chorų sąjunga

Lietuvos chorų sąjunga vienija chorų vadovus, pedagogus, choristus ir kitus kūrybinius darbuotojus 170 narių, 2008 m. Nuo 1991 m. Tarptautinės chorų organizacijos "Europa cantat" narė. Sąjungai vadovauja prezidiumas. Lietuvos chorų sąjunga plėtoj ...

                                               

Vilniaus plokštelių studija

1958 m. rugsėjo 10 d. įkurta plokštelių studija oficialiai darbą pradėjo kaip Rygos plokštelių fabriko "Līgo" padalinys. Iš pradžių studija veikė Lietuvos radijo patalpose dabartinėje Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos centrinėje būstinė ...

                                               

Anykščių radijo televizijos stotis

Anykščių radijo televizijos stotis – radijo ir televizijos stotis, esanti Viešintų miestelyje. Anykščių radijo televizijos stotis vykdo veiklą šiose srityse: ryšių įranga, jos priežiūra, radijo signalų priėmimas ir perdavimas. Veikia radijo relin ...

                                               

Kauno radiofonas

Valstybės radiofono redakcija ir studija pradėjo veikti 1926 m. Kauno radijo stotyje, veikusioje Žaliakalnyje. 1926 m. gegužės 13 d. Lietuvos žinios skelbė: "Kauno galingoji radijo stotis, pradedant nuo gegužės mėn. 12 d. kurį laiką kasdien išsky ...

                                               

Klaipėdos radijo ir televizijos bokštas

Klaipėdos radijo ir televizijos bokštas – radijo ir televizijos bokštas Giruliuose. Ant bokšto yra įrengtos mobiliojo ryšio stočių antenos, apimančios nedidelę teritoriją. Bokštas daugiausiai naudojamas radijo ir televizijos programų transliavimu ...

                                               

M-1

1989 m. gruodžio 31 dieną, 19.00 val. M-1 pradėjo savo transliaciją grupės "Queen" daina "Radio Ga Ga". M-1 reiškia "Muzika-1". Šios radijo stoties sumanytojas ir įkūrėjai buvo Hubertas Grušnys 1961–2006, Rimantas Pleikys ir Gintautas Babravičius ...

                                               

Sitkūnų radijo stotis

Sitkūnų radijo stotis – radiofoninė stotis Sitkūnuose, veikusi 1950–2017 m. ir transliavusi radijo programas, skirtas klausytojams Lietuvoje ir užsienyje. Stoties teritorija yra tarp Sitkūnų gyvenvietės ir Nevėžio upės, 17 km į šiaurę nuo Kauno, ...

                                               

Start FM

Vilniaus universiteto radijas Start FM – Lietuvos universitetinė radijo stotis, veiklą pradėjusi 2005 m. rugsėjo 12 d., transliuojanti ultratrumpųjų FM bangų 94.2 MHz dažniu Vilniuje ir internetu Lietuvoje bei pasaulyje.

                                               

Studio 7

Studio 7 - nepriklausoma regioninė lietuviška radijo stotis, orentuota į 18-35 metų amžiaus miesto gyventojus. Stoties įrengimo vieta - Kaunas. Radijo stoties Studio 7 vardas žinomas nuo 2007 metų sausio 1 dienos. Transliuojama 99.2 FM bangomis i ...

                                               

VDU radijas

VDU radijas – lietuviška internetinė radijo stotis, veikianti Vytauto Didžiojo Universitete. Jo studija įsikūrusi Kaune, VDU Centriniuose rūmuose. Radijas transliuojamas internetu, girdimas 24 val. per parą.

                                               

Vilniaus radijo stotis

Vilniaus radijo stotis – sąvoka, naudojama apibrėžti radiofoninėms viduriniųjų bangų radijo stotims Vilniuje, veikusioms paeiliui 1927–1990 m. ir siuntusioms radijo programas klausytojams Vilniuje ir Vilniaus krašte.

                                               

Vilniaus radiofonas

Iki Vilniaus radiofono įsteigimo laikiną bandomąją radiofoninę stotį Vilniuje buvo įrengusi bendrovė "Vilniaus radiotechnikos biuras” lenk. Wileńskie biuro radiotechniczne – radijo imtuvų prekybos ir remonto įmonė, įsikūrusi Mickevičiaus gatvės d ...

                                               

Vilniaus televizijos bokštas

Vilniaus televizijos bokštas – televizijos bokštas Lietuvoje, Vilniuje, Karoliniškėse, ant šlaito prie Neries upės. Aukštis – 326.4 metro, veikia nuo 1981 m. sausio 31 d. Vilniaus televizijos bokštas – aukščiausias statinys Lietuvoje, taip pat įt ...

                                               

Bar Kochba

Nuo 1920 m. savarankiškai veikusi Klaipėdoje ir nuo 1931 m. – Kaune. Kultivavo krepšinį, ledo ritulį, lengvąją atletiką, plaukimą ir stalo tenisą. 1933 m. Klaipėdoje turėjo per 400, o Kaune – per 200 narių. 1937 m. Kauno Bar Kochba vėl prisijungė ...

                                               

Kūno kultūros ir sporto departamentas

Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės – valstybės įstaiga, atsakinga už sporto politiką, jo įgyvendinimą. Lietuvos "sporto ministerija". Vykdo Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto strategiją 2005–2015 ...

                                               

Lietuvos aeroklubas

Lietuvos aeroklubas, LAK – Lietuvos visuomeninė civilinės ir sportinės aviacijos organizacija. Plėtoja ir propaguoja aviacijos sportą, rengia pilotus ir sportininkus, organizuoja ir dalyvauja įvairiose varžybose, čempionatuose, pasaulio aviacijos ...

                                               

Lietuvos fizinio lavinimosi sąjunga

Lietuvos fizinio lavinimosi sąjunga – – pirmoji Lietuvos sporto organizacija, atlikusi didžiausią vaidmenį, kuriant ir formuojant Lietuvos sportą, Lietuvos šaulių sąjungos įkūrėja ir gausybės sporto šakų pradininkė Lietuvoje. "Sveikame kūne – sve ...

                                               

Makabi

Makabi – Lietuvos žydų sporto klubas, įkurtas 1920 m. spalio 19 d. Kaune kaip gimnastikos ir sporto sąjunga "Makabi", nuo 1923 m. kovo 17 d. Lietuvos žydų gimnastikos ir sporto sąjunga "Makabi". 1940 m. veikla sustabdyta, per Antrąjį pasaulinį ka ...

                                               

Vilniaus Dariaus ir Girėno aeroklubas

Aeroklubas įkurtas Kyviškėse 1947 m. Lietuvos TSR buvo didžiausia akrobatinio skraidymo sporto vystymo organizacija Lietuvoje. Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės atkūrimo ir įtvirtinimo periodu aeroklubo iniciatyva Kyviškių aerodromas, lėktuva ...

                                               

5 kanalas

5 kanalas – buvęs didžiausias regioninės televizijos kanalas Lietuvoje. Iš pradžių priklausė UAB "Rubicon group". Nuo 2007 m. spalio priklausė UAB "Rubicon group" ir UAB "Lietuvos rytas".

                                               

Alytaus TV

"Alytaus TV" – regioninis televizijos kanalas, įkurtas 1996 m. Steigėjas – Jonas Balčius. 2009 m. rugsėjo 22 d. kanalo pavadinimas pakeistas į "Dzūkijos TV". "Alytaus TV" programą pradėjo transliuoti 1999 m. kovo 1 d. Programa matoma 60 km spindu ...