ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 286


                                               

Vėlinės

Vėlinės arba Ilgės, katalikiškoje liturgijoje – Visų mirusiųjų paminėjimas – mirusiųjų atminimo ir pagerbimo diena minima lapkričio 2 d. Tradiciškai lankomi mirusiųjų kapai, uždegama žvakių. Neretai ši diena natūraliai susilieja su lapkričio 1 d. ...

                                               

Verbų sekmadienis

Verbų sekmadienis - pavasario šventė, švenčiama paskutinį sekmadienį prieš Velykas. Daugelyje Europos šalių ši šventė vadinama Palmių sekmadieniu. Katalikų bažnyčios liturgijoje palmių šventinimas įvestas V amžiuje. Europoje tikėta, kad šią dieną ...

                                               

Visų šventųjų diena

Visų šventųjų diena – po mirties paskelbtų šventaisiais atminimo ir pagerbimo diena, minima lapkričio 1 d. Tikima, kad šventieji padeda žmonėms, jei jiems meldžiamasi. Lapkričio 1-ąją liturgine šventųjų atminimo švente paskelbė popiežius Bonifaca ...

                                               

Žolinė

Žolìnė švenčiama rugpjūčio 15 d. Dar vadinama Švenčiausios Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų iškilmėmis. Šventės ištakos – Jeruzalė, IV a. pab. Tai pati seniausia ir garbingiausia šv. Marijos šventė.

                                               

Konstantas Algirdas Aleksynas

Konstantas Algirdas Aleksynas – Lietuvos tautosakininkas, tekstologas, redaktorius, humanitarinių mokslų daktaras.

                                               

Adalbertas Becenbergeris

1869–1872 m. studijavo Getingeno, 1872–1874 m. Miuncheno universitete. 1874 m. filosofijos daktaras, 1879 m. profesorius, 1907 m. lietuvių mokslo draugijos garbės narys, 1922 m. Lietuvos universiteto garbės profesorius. 1874–1880 m. dėstė Getinge ...

                                               

Sigita Burgienė

1988 m. baigė Kapsuko O. Sukackienės pedagoginę muzikos mokyklą, ikimokyklinių įstaigų auklėtoja. 2007 m. Šiaulių kolegijoje baigė viešąjį administravimą. Akmenės rajono savivaldybės kultūros centro etnokultūros specialistė, 2009 m. direktoriaus ...

                                               

Rimvydas Butautas-Kudirka

Rimvydas Stanislovas Kazimieras Butautas-Kudirka – Lietuvos kraštotyrininkas, genealogas, literatas.

                                               

Vincas Češkevičius

Anksti netekus tėvų teko išmėginti visus žemės ūkio darbus kaime. 1917 m. lapkričio pabaigoje užsirašė savanoriu į Lietuvos kariuomenę. 1924 m. vedė, buvo išrinktas Aradnykų seniūnu. Vienas iš Seinų "Rūtos" kooperatyvo steigėjų, Šv. Kazimiero dra ...

                                               

Jurgis Dovydaitis

Gimė Motiejaus ir Marijos Dovydaičių šeimoje, buvo keturioliktas vaikas. Brolis Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras, Ministras pirmininkas Pranas Dovydaitis. Gimtasis kaimas buvo sunaikintas sovietmečiu, Kazlų Rūdos miškus pavertus kariniu ...

                                               

Juozas Dringelis

Gimė valstiečių šeimoje. Baigęs Pabaronės pradžios mokyklą toliau mokėsi Varėnoje ir Vilniuje. 1953–1957 m. dirbo įvairiose įstaigose ir organizacijose, 1957–1962 m. Eišiškių, 1962–1969 m. Varėnos rajono laikraščių redakcijose. 1965 m. neakivaizd ...

                                               

Stefanija Glemžaitė

Gimė 1885 m. spalio 10 d. Kupiškyje. Vyriausia iš seserų taip pat kraštotyrininkių Elvyros Glemžaitės ir Mikalinos Glemžaitės. Gyvendama pas tėvus Mykolas Glemža, Anna Seminovičiūtė–Glemžienė pramoko siūti ir 1906 m. išvyko į Peterburgą. Įsidarbi ...

                                               

Vytautas Indrašius

1953–1962 m. gyveno motinos Onos Vėbraitės tėviškėje Berniškių kaime, Antalieptės apylinkėje, Zarasų rajone. Mokėsi Purvynės pradinėje ir Antalieptės vidurinėje mokyklose. Pagal profesinį išsilavinimą – inžinierius statybininkas. Nuo 1966 m. gyve ...

                                               

Liudvikas Adomas Jucevičius

Liudvikas Adomas Jucevičius – žemaičių lietuviškojo sąjūdžio dalyvis, literatas ir kraštotyrininkas, aprašęs žemaičių krašto gyvenimą, papročius, pirmasis papasakojęs legendą apie Jūratę ir Kastytį. Slapyvardis – Liudvikas iš Pakėvio.

                                               

Romas Kaunietis

1949 m. tėvus ištrėmus į Sibirą slapstėsi. 1965 m. baigęs Panevėžio politechnikumą dirbo miesto gamyklose, 1970–1985 m. – įvairių regionų kaimo statybose. 1991–2006 m. dirbo valstybės tarnyboje. 1965–1970 m. užrašinėjo tremtinių ir politinių kali ...

                                               

Vanda Klikūnienė

1956 m. baigė Luokės vidurinę mokyklą pirmoji laida. 1961 m. baigė Vilniaus universiteto Filologijos fakultetą, kur studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą. Baigusi studijas pasiliko universitete. 1962–1964 m. LLKJS Vilniaus miesto komiteto skyria ...

                                               

Klemensas Kučinskas

1952 m. areštuotas, kalintas Intoje. 1967 m. baigė Klaipėdos žemės ūkio technikumą. Nuo 1983 m. gyveno Šiauliuose, dirbo Televizorių gamykloje. Kraštotyra susidomėjo apie 1942 m., mokydamasis Užvenčio progimnazijoje. Nuo 1957 m. rinko etnografini ...

                                               

Kazimieras Kulviecas

Gimė Lietuvos dvarininko šeimoje, iš kurios, dėl tėvo dalyvavimo 1863 m. sukilime, carinės Rusijos administracija buvo konfiskavusi dvarą. Kazimieras Kulviecas mokėsi Suvalkų gimnazijoje, o 1897 m. baigė gamtos studijas Varšuvos universitete ir į ...

                                               

Venantas Mačiekus

Mokėsi Žiobiškio pradžios mokykloje, 1955 m. baigė Rokiškio J. Tumo-Vaižganto gimnaziją tuomet Rokiškio pirmąją vidurinę mokyklą. Trejus metus dirbo Žiobiškio kolūkyje, nepilnus metus – Žiobiškio apylinkės pirmininku.1964 m. baigė Vilniaus univer ...

                                               

Albertas Martinaitis

Albertas Martinaitis – tautodailininkas, etnografas, Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono politinis ir visuomenės veikėjas.

                                               

Teresė Mikeliūnaitė

Baigusi aukso medaliu Panevėžio mergaičių gimnaziją, 1948–1953 m. studijavo Vilniaus universitete lietuvių kalbą ir literatūrą. Po studijų 1953 m. dirbo Troškūnų vidurinėje mokykloje Anykščių raj. lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja. 1954–195 ...

                                               

Artūras Narkevičius

Artūras Narkevičius – tautodailininkas, medžio drožėjas, tautinio paveldo produktų tradicinis amatininkas, senųjų kryždirbystės ir pynimo amatų puoselėtojas, kraštotyrininkas. Gyvena ir turi kūrybines dirbtuves Žeimiuose, Jonavos rajone.

                                               

Aukusti Robert Niemi

Mokėsi Turku licėjuje, 1888–1891 m. Helsinkio universitete studijavo suomių kalbą, filosofiją ir istoriją. 1899 m. jam suteiktas filosofijos daktaro laipsnis. Nuo 1899 m. dėstė Helsinkio universitete. 1900–1909 m. Suomių literatūros draugijos sek ...

                                               

Kazimierz Osipowicz

Kazimieras Aleksandras Juozas Osipovičius – pedagogas ir literatas, Suvalkijos tyrinėtojas, kraštotyrininkas ir archeologas.

                                               

Alfonsas Pilka

A. Pilka gimė 1935 m. vasario 27 d. Trakinių kaime Stasės Pilkienės Juškaitės ir Prano Pilkos šeimoje, 4-ių vaikų šeimoje. Baigęs Antanavos pradžios mokyklą, jis mokėsi Anykščių Jono Biliūno vidurinėje mokykloje. 1954–1958 metais studijavo Vilnia ...

                                               

Aleksandras Polujanskis

Bandė studijuoti Vilniaus medicinos-chirurgijos akademijoje ir Maskvos universitete, 1837 m. baigė Peterburgo Miškų institutą. Dirbo miškininku Kazanės, Vologdos ir Maskvos gubernijose, o nuo 1847 m. – Lenkijos karalystėje. 1949-55 m. buvo Varšuv ...

                                               

Vilius Puronas

Vilius Puronas – dizaineris, dailininkas, kultūros istorikas-megėjas, kraštotyrininkas, Šiaulių miesto politinis ir visuomenės veikėjas.

                                               

Juozapas Radziukynas

Juozapas Radziukynas – mokytojas ir kraštotyrininkas, 1863 m. sukilimo dalyvis, Lietuvių mokslo draugijos narys, knygnešių rėmėjas.

                                               

Napoleonas Riauba

Gimė 1860 m. Dieveniškėse. Baigęs gimnaziją Vilniuje išvyko mokytis teisę į Varšuvos universitetą. 1890 m. buvo vienas iš slaptos švietimo draugijos įkūrėjų. 1895 m. grįžo į Vilnių, kur rašė straipsnius į įvairius žurnalus ir laikraščius. Nuo 190 ...

                                               

Irena Seliukaitė

Tėvams persikėlus, augo Erzvėte Ignalinos raj., 1972 m. baigė Tverečiaus vidurinę mokyklą. 1976 m. baigė lietuvių kalbos ir literatūros studijas Vilniaus pedagoginiame institute. 1976-1981 m. I. Seliukaitė dirbo Skiemonių vidurinėje mokykloje Any ...

                                               

Kęstutis Subačius (1937)

1942–1945 m. gyveno Veisiejuose. Po karo su tėvais persikėlė į Užlieknius Šilutės rajonas. Mokėsi Juknaičių septynmetėje mokykloje, 1958 m. baigė Kauno politechnikumo pramoninės civilinės statybos skyrių. Nuo 1958 m. Skuodo rajono statybinės orga ...

                                               

Izidorius Šimelionis

Mokėsi Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijoje. Baigė Berdaukos žemės ūkio mokyklą, įgijo agronomo specialybę. 1963–1987 m. dirbo įvairų žurnalistinį darbą Lietuvos televizijos ir radijo komiteto laidų lenkų kalba redakcijoje. Kartu ruošė trimis ka ...

                                               

Antanas Šimkūnas

1962 m. Vilniaus universitete baigė žurnalistikos specialybę. Nuo 1951 m. iki 1962 m. su pertraukomis dirbo laikraščio "Panevėžio tiesa" redakcijoje. 1964 m. pradėjo dirbti Valstybiniame televizijos ir radijo komitete įsteigtoje komentatorių-tarp ...

                                               

Nikodemas Švogžlys-Milžinas

Studijavo Vilniaus ir Kauno kunigų seminarijose. 1925 m. įšventintas į kunigus. Tarnavo įvairiose Kaišiadorių vyskupijos parapijose, o paskutinius savo gyvenimo metus praleido Kernavėje ir Vievyje. Kernavėje tyrinėjo jos praeitį, įsteigė apylinkė ...

                                               

Algirdas Vilkas

Algirdas Vilkas – lietuvių kraštotyrininkas, biologijos mokytojas metodininkas, Mažeikių rajono savivaldybės meno saviveiklininkas, kultūros centro folkloro kolektyvo "Alksna” vadovas.

                                               

Algirdas Volungevičius

Algirdas Volungevičius – nusipelnęs pedagogas, kraštotyrininkas, Leipalingio kraštotyros muziejaus įkūrėjas ir vadovas.

                                               

Romas Jarockis

1970–1981 m. mokėsi Naujosios Akmenės II-ojoje vidurinėje mokykloje, 1985–1990 m. studijavo Vilniaus universiteto Istorijos fakultete ir tapo diplomuotu archeologu. 1997–2001 m. Lietuvos istorijos instituto / Vytauto Didžiojo universiteto doktora ...

                                               

Darius Mažintas

Darius Mažintas – Lietuvos pianistas, kultūros veikėjas, kultūrinių ir edukacinių projektų iniciatorius, politinis veikėjas, buvęs Lietuvos kultūros viceministras.

                                               

Naglis Puteikis

Naglis Puteikis – istorikas, Lietuvos ir Klaipėdos miesto savivaldybės politinis bei visuomenės veikėjas, Centro partijos "Gerovės Lietuva" lyderis.

                                               

Gintaras Sodeika

1976 m. baigė Vilniaus 31-ąją vidurinę mokyklą. 1980 m. Vilniaus J. Tallat-Kelpšos aukštesniojoje muzikos mokykloje įgijo choro dirigavimo specialybę. 1986 m. baigė Lietuvos konservatorijos prof. Juliaus Juzeliūno kompozicijos klasę. 1999–2003 m. ...

                                               

Deividas Staponkus

1996–2004 m. studijavo dainavimą Lietuvos muzikos akademijoje, prof. Eduardo Kaniavos klasėje kamerinio dainavimo pedagogai – doc. Sigutė Stonytė ir prof. Eduardas Kaniava. Baigė Lietuvos muzikos ir teatro akademijos meno aspirantūrą, meno licenc ...

                                               

Liudas Šukys

1990 m. baigė Klaipėdos M. Mažvydo vidurinę mokyklą. Klaipėdos universitete su bendraminčiais leido studentų laikraštį "Kukutis". Po 11 metų įvairių specialybių studijų Vilniaus universiteto Filologijos fakultete baigė filologijos studijas, filol ...

                                               

Juozas Širvinskas

1950–1961 m. mokėsi Vilniaus vidurinėje meno mokykloje, 1961–1963 ir 1966–1969 m. studijavo LSSR konservatorijoje Eduardo Balsio kompozicijos klasė. Nuo 1968 m. dirbo Lietuvos televizijos ir radijo komitete – muzikos redaktoriumi, 1970–1977 m. ga ...

                                               

Donatas Valančiauskas

Tėvas – Vytautas Valančiauskas, UAB "Vilniaus vandenys" statybos direktorius. Brolis Martynas Valančiauskas, geologas. Studijavo Vilniaus universiteto Filologijos fakultete. 1996-1999 m. LR kultūros ministro rašytojo konservatoriaus Sauliaus Šalt ...

                                               

Šarūnas Birutis

Šarūnas Birutis – Lietuvos ir Vilniaus miesto savivaldybės politinis bei visuomenės veikėjas, Europos Parlamento narys, Lietuvos Respublikos Seimo narys, Lietuvos kultūros ministras, Darbo partijos pirmininkas

                                               

Aleksandras Gudaitis-Guzevičius

1921 m. atvyko gyventi į Lietuvą. 1922-1928 m. mokėsi gimnazijoje, kur besimokydamas 1924 m. įstojo į Lietuvos komjaunimą. 1927 m. įstojo į LKP. 1938 m. vasaris – dėl ligos paleistas iš kalėjimo. Gyveno pas tėvą Ukmergėje. 1935 m. – Minske išleis ...

                                               

Gintautas Kėvišas

Gimė 1954 m. Kaune, architekto Napoleono Kėvišo šeimoje. Baigęs Lietuvos muzikos akademijos prof. O. Šteinbergaitės fortepijono klasę bei aspirantūrą Maskvos Gnesinų muzikinio pedagoginio instituto prof. J. Libermano klasėje, G. Kėvišas intensyvi ...

                                               

Juozas Nekrošius

Juozas Nekrošius – Lietuvos žurnalistas, spaudos ir kultūros darbuotojas, poetas, sovietinis partinis, politinis bei visuomenės veikėjas.

                                               

Dainius Trinkūnas (1931)

1949 m. baigė Šiaulių muzikos mokyklą, 1950 m. Šiaulių J. Janonio vidurinę mokyklą, 1955 m. – Lietuvos konservatoriją. 1955–1958 m. Šiaulių muzikos mokyklos, 1958–1960 m. Lietuvos konservatorijos dėstytojas. 1960–1970 m. Vilniaus M. K. Čiurlionio ...

                                               

Remigijus Vilkaitis

1967 m. Remigijus Vilkaitis baigė Kybartų K. Donelaičio vidurinę mokyklą. 1967–1971 m. tarnavo sovietinėje armijoje. 1971–1975 m. mokėsi vaidybos Lietuvos valstybinėje konservatorijoje. Ją pabaigęs buvo priimtas į Lietuvos valstybinį Jaunimo teat ...