ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 288


                                               

Nauja gadynė (reikšmės)

Nauja gadynė gali reikšti: Naujoji gadynė Kaunas – žurnalas, ėjęs 1926-1927 m. Kaune. Naujoji Gadynė – žurnalas, leistas 1906 m. gegužės 3 d. - 1907 m. sausio 10 d. Vilniuje. Nauja gadynė Bruklinas – JAV lietuvių darbininkų laikraštis, leistas 19 ...

                                               

Naujienos (reikšmės)

Naujienos gali reikšti: Kauno naujienos – dienraštis, ėjęs 1925 m. lapkričio 1 d. – 1926 m. sausio 31 d. Kaune; Bendrovės naujienos – AB "Vilniaus vingis" savaitraštis, leistas nuo 1995 m. vasario 24 d. Vilniuje; Muzikos naujienos – Lietuvos muzi ...

                                               

Rajono laikraštis

Rajono laikraštis – regioninis periodinis leidinys, laikraštis, pasirodęs Lietuvoje 1950 m., kai birželio 20 d. buvo pakeistas Lietuvos administracinis suskirstymas ir vietoje 41 apskrities sudaryti 88 rajonai. Rajonų laikraščiais šie leidiniai b ...

                                               

Lietuvos spauda

Lietuvos spauda – didžiausias, visą Lietuvos teritoriją aprėpiantis spaudos leidinių pardavimo tinklas. "Lietuvos spauda" prekiniu ženklu pažymėtas prekybos vietas valdo Norvegijos kapitalo įmonės "Reitan Convienence AS". Greito ir patogaus apsip ...

                                               

Spauda tarpukario Lietuvoje

Spauda tarpukario Lietuvoje – visi periodiniai leidiniai, leidžiami nuo Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo iki 1940 m., kai šalį okupavo Tarybų Sąjungos kariniai daliniai. Pirmojo pasaulinio karo metais susidarius palankioms sąlygoms, Lietuvos po ...

                                               

Varpas (reikšmės)

Varpas gali būti: Varpas bendrovė – akcinė bendrovė Kaune. Varpas – mechaninis įtaisas garsui generuoti. Varpas laikraštis – laikraštis, ėjęs 1889-1906 m. Tilžėje ir Ragainėje. Varpas leidinys – pogrindžio periodinis leidinys. Varpas mėnraštis – ...

                                               

Vilniaus spaudos rūmai

Vilniaus spaudos rūmai – aštuoniolikos aukštų pastatas esantis Vilniuje, Viršuliškių mikrorajone, Laisvės pr. 60. Šalia Spaudos rūmų yra per 500 automobilių talpinanti Andrejaus Sacharovo aikštė.

                                               

Žvaigždė (reikšmės)

Žodis žvaigždė reiškia kelis dalykus: žvaigždė – daugiakampė figūra, turinti spindulius smailius iškyšulius; žvaigždė – žvaigždės formos ordinas ar kitoks apdovanojimo ženklas; žvaigždė astronomija – šviesulys, dangaus kūnas, saulė iš toli; žvaig ...

                                               

Kalba Vilnius

Be televizijos ir radijo programų, skelbė publikacijas, susijusias su Lietuvos politiniu, visuomeniniu ir kultūriniu gyvenimu, radijo ir televizijos laidomis, žurnalistų darbu. Tiražas: 1981 m. – 175 000 egz., 1985 m. – 160 000 egz., 1993 m. – 10 ...

                                               

Šiaulių televizorių gamykla

Įsteigta 1961 m. TSRS Ministrų tarybos nutarimu, vėliau priklausė gamybiniam susivienijimui "Banga", 1991–1993 m. Šiaulių valstybinė akcinė televizorių gamykla "Tauras". Prie gamyklos veikė 13-oji profesinė technikos mokykla, rengusi darbininkus ...

                                               

Rolandas Barysas

1968–1979 m. mokėsi Vilniaus S. Nėries vidurinėje mokykloje, 1979–1982 m. studijavo Vilniaus universiteto Žurnalistikos katedroje, 1982–1985 m. studijavo Maskvos M. Lomonosovo universitete tarptautinę žurnalistiką. 1985–1989 m. Lietuvos telegramų ...

                                               

Raimondas Šeštakauskas

1975 m. baigė Kauno J. Jablonskio vidurinę mokyklą, 1981 m. – Vilniaus universiteto Filologijos fakultete – anglų kalbos mokytojo specialybę. 1991–1992 m. tobulinosi JAV: televizijos stotyje CNN Atlantoje ir JAV informacijos instituto Televizijos ...

                                               

Gintaras Tomkus

1966–1978 m. mokėsi Klaipėdos K. Donelaičio vidurinėje mokykloje, 1978–1979 m. – Vilniaus 31-ojoje technikos mokykloje. Dvejus metus Vilniaus universitete studijavo žurnalistiką, tarnavo TSRS kariuomenėje, dirbo Klaipėdos kraštotyros muziejuje. 2 ...

                                               

Acta Baltico-Slavica

Acta Baltico-Slavica – Balstogės mokslo draugijos tęstinis leidinys, 1964–1970 m. ėjęs Balstogėje, nuo 1971 m. Lenkijos mokslų akademijos Slavistikos instituto leidinys, einantis Varšuvoje, ul. Bartoszewicza 1b/17.

                                               

Acta Historica Universitatis Klaipedensis

Acta Historica Universitatis Klaipedensis – tarptautinis recenzuojamas mokslo darbų leidinys, leidžiamas Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto.

                                               

Acta Orientalia Vilnensia

Acta Orientalia Vilnensia – mokslinis orientalistinis žurnalas, nuo 2000 m. leidžiamas Vilniaus universitete. Pradžioje leistas lietuviškai, vėliau, orientuojantis į platesnę skaitytojų auditoriją, pradėtas leisti angliškai. 2004 m. žurnalo atmin ...

                                               

Archaeologia Baltica

Archaeologia Baltica – Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto ir Lietuvos istorijos instituto tęstinis leidinys, leidžiamas anglų ir vokiečių kalbomis. Nuo 1995 m. leistas Vilniuje, nuo 2006 m. – Klaipėdos un ...

                                               

Archaeologia Lituana

Archaeologia Lituana – Vilniaus universiteto Archeologijos katedros iliustruotas tęstinis leidinys, kasmet po vieną tomą leidžiamas nuo 1999 m. Vilniuje.

                                               

Ateneum Wileńskie

Leido Mokslo bičiulių draugija. Išėjo 14 tomų. Spausdino Luxe spaustuvė Vilniuje. Tyrinėjo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos istorijos šaltinius Paskelbė Jono Radvilos laiškus, archyvų dokumentus apie 1794 m., 1831 m. ir 1836 m. sukilimus, 1655 ...

                                               

Athenaeum (Kaunas)

Leido Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos-filosofijos fakulteto filosofijos skyrius. Išėjo 9 tomai. Mokslininkai nagrinėjo lietuvių kalbos klausimus, literatūros mokslo metodikos problemas, analizavo Lietuvos ir Livonijos XVI a. konflikto pr ...

                                               

Athenaeum (Vilnius)

Ėjo kartą per du mėnesius. Spausdino T. Gliuksbergo spaustuvė, nuo 1849 m. – J. Zavadskio spaustuvė Vilniuje. Išėjo 66 tomai. Publikavo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos XII–XVII a. archyvų dokumentus, nagrinėjo Lietuvos didikų Chodkevičių gimin ...

                                               

Baltistica

Baltistica – baltistikos mokslo darbų žurnalas, leidžiamas Vilniuje nuo 1965 m.; leidžia Vilniaus universitetas. Pastaruoju metu prieinamas ir internetu, siekiant skatinti žinių mainus pasaulyje.

                                               

Bažnyčios istorijos studijos

Bažnyčios istorijos studijos – Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraščio B serijos dalis, leidžiama nuo 2008 metų Vilniuje. Tai specializuotas leidinys, skirtas krikščionybės istorijos Lietuvoje tyrinėjimams skelbti. Bažnyčios istorijos studi ...

                                               

Botanica Lithuanica

Leidžia Botanikos institutas. Per metus išeina vienas tomas anglų kalba, jį sudaro 4 kas ketvirtį išleidžiami numeriai, ir vienas priedas lietuvių kalba. Kartais išleidžiami teminiai priedai. Tiražas 300 egz. Spausdinama bendrosios botanikos, bot ...

                                               

Darbai ir dienos

Darbai ir dienos – Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto mokslo darbų tęstinis leidinys, leistas 1930–1940 m. ir nuo 1995 m. Kaune.

                                               

Informacijos mokslai

Informacijos mokslai – socialinių mokslų leidinys, nuo 1994 m. Leidžiamas Vilniaus universitete aprėpiantis ir technologinės orientacijos problematiką. Žurnalas nagrinėja informacijos ir žinių visuomenės, žinių vadybos, organizacijos, komunikacij ...

                                               

Kalbotyra (žurnalas)

Kalbotyra – recenzuojamas žurnalas, publikuojantis įvairių kalbų sinchroninius ir diachroninius, taip pat ir tarpkalbinių aspektų, tyrimus. Filologijos fakulteto mokslo periodikos žurnalas "Kalbotyra" – vienas seniausių VU mokslo periodikos leidi ...

                                               

Karo archyvas

Ėjo neperiodiškai. 1925–1929 m. leido Vyriausiojo štabo Karo mokslo skyrius, o 1935–1940 m. – Spaudos ir švietimo skyrius. Spausdino Spindulio spaustuvė, nuo 1935 m. Varpo spaustuvė Kaune. Tiražas 1925 m. – 800 egz., 1929 m. – 200 egz. Išėjo 12 t ...

                                               

Kriminologijos studijos

Kriminologijos studijos – vienintelis akademinis žurnalas Baltijos valstybėse specializuotas kriminologijos srityje. Leidinys skirtas supažindinti mokslo atstovus ir bendruomenę su naujausiais moksliniais kriminologų darbais. Leidžiamas Vilniuje ...

                                               

Liaudies kūryba (leidinys)

Iki 2007 m. išėjo 5 knygos. Nr. 1–2 išleido Paminklų apsaugos ir kraštotyros draugija bei Liaudies meno draugija, knygas 3–5 – Lietuvos etninės kultūros draugija ir Lietuvos liaudies kultūros centras. Spausdina straipsnius tautodailės, tautosakos ...

                                               

Lietuvių tauta (žurnalas)

Spausdino M. Kuktos spaustuvė ir spaustuvė "Ruch" Vilniuje. Išėjo 5 knygos po 3-4 dalis sąsiuvinius. Spausdinti draugijos narių pranešimai, studijos Lietuvos istorijos, archeologijos, kalbotyros, tautosakos, literatūros istorijos, teisės ir kitai ...

                                               

Lietuvos chirurgija

Leidžia Lietuvos chirurgų asociacija, Lietuvos žaizdų gydymo asociacija, Lietuvos ambulatorinės chirurgijos draugija, Lietuvos endoskopuotojų draugija, Lietuvos krūtinės ir širdies chirurgijos draugija, Lietuvos koloproktologų draugija, Lietuvos ...

                                               

Lithuanian Journal of Physics

Lithuanian Journal of Physics – Lietuvos mokslo žurnalas, leidžiamas nuo 1961 m. Vilniuje. Žurnalą leidžia Lietuvos mokslų akademija ir Lietuvos fizikų draugija. Straipsniai skelbiami anglų kalba, išleidžiamas vienas 4-ių numerių tomas per metus. ...

                                               

LKMA metraštis

Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis – recenzuojamas mokslinis Lietuvių katalikų mokslo akademijos leidinys, leidžiamas nuo 1965 metų. Iki 1992 m. ėjo Romoje, po to – Vilniuje. 2013 metais išėjo 37-tas Metraščio tomas. Nuo 2008 m. jį sud ...

                                               

Mūsų tautosaka

"Mūsų tautosaką" leido prie Lietuvos universiteto (nuo 1930 m. Vytauto Didžiojo universitetas Humanitarinių mokslų fakulteto įsteigta Tautosakos komisija, redagavo Vincas Krėvė-Mickevičius. Spausdino akcinės bendrovės "Spindulys" spaustuvė Kaune. ...

                                               

Respectus Philologicus

Respectus Philologicus – nuo 1999 m. pradėtas leisti tarptautinis atvirosios prieigos mokslo darbų žurnalas. Skirtas analizuoti lingvistikos tyrimus, literatūros naratyvų ir kontekstų problematiką, reklamos diskurso paveikumo klausimus, vertimo t ...

                                               

Statyba (žurnalas)

Statyba – Vilniaus Gedimino technikos universiteto ir Lietuvos mokslų akademijos ketvirtinis mokslinis žurnalas, ėjęs nuo 1995 m. Vilniuje. Vyriausias redaktorius Edmundas Kazimieras Zavadskas. Redaktorė Nina Gilytė. Tiražas 200 egz.

                                               

LitSat-1

LitSat-1 – vienas iš dviejų pirmųjų Lietuvos palydovų. Projekto komanda: Lietuvos kosmoso asociacija, Kauno technologijos universitetas, Kosmoso mokslų ir technologijų institutas ir Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Paleistas į kosmosą 2 ...

                                               

LituanicaSAT-1

LituanicaSAT-1 – vienas iš dviejų pirmųjų Lietuvos palydovų. Projekto iniciatoriai – Vytenis Buzas ir Laurynas Mačiulis, projekto komandą sudarė Vilniaus universitetas, Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas, Klaipėdos valstybinė kolegija, api ...

                                               

LituanicaSAT-2

LituanicaSAT-2 – Lietuvos kosmoso įmonės UAB "NanoAvionics" kartu su Vilniaus universitetu sukurtas trečiasis lietuviškas dirbtinis Žemės palydovas. Šis palydovas atitinka 3 vienetų "CubeSat" standartą ir yra skirtas tarptautiniam Europos Komisij ...

                                               

Kauno technologijos universiteto Humanitarinių mokslų fakultetas

Įgyvendinant KTU humanitarizavimo idėją, 2000 m. sujungus Humanitarinių mokslų institutą ir Užsienio kalbų centrą buvo įkurtas Humanitarinių mokslų fakultetas. Jo misija – ne tik mokyti filosofijos, lietuvių ir užsienio kalbų, bet ir skleisti hum ...

                                               

Vilniaus universiteto Kauno fakultetas

Vilniaus universiteto Kauno fakultetas – vienintelis Vilniaus universiteto padalinys kitame mieste, įsikūręs Kauno senamiestyje, Muitinės g. 8. Vyksta trijų pakopų studijos.

                                               

Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakultetas

Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakultetas – VDU struktūrinis padalinys, turintis fakulteto statusą. Fakultetas įsikūręs Kaune, V. Putvinskio g. 23. Fakulteto dekanė – doc. dr. Rūta Eidukevičienė.

                                               

Balstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos-informatikos fakultetas

Balstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos-informatikos fakultetas – Lenkijos Balstogės universiteto filialas, veikiantis Vilniuje, vykdantis bakalauro ir magistro studijos. Fakultetas vykdo bakalauro studijas trijose kryptyse – ekonomikos, Europ ...

                                               

Klaipėdos universiteto Socialinių ir humanitarinių mokslų fakultetas

Klaipėdos universiteto Socialinių ir humanitarinių mokslų fakultetas – Klaipėdos universiteto struktūrinis padalinys. Jame vykdomos ekonomikos, politikos, geografijos, logistikos, vadybos, viešojo administravimo, žurnalistikos specialybių studijos.

                                               

Vytauto Didžiojo universiteto Socialinių mokslų fakultetas

Vytauto Didžiojo universiteto Socialinių mokslų fakultetas – VDU struktūrinis padalinys, turintis fakulteto statusą. Fakultetas įsikūręs Kaune, Jonavos g. 66. Fakulteto dekanė – doc. dr. Aurelija Stelmokienė.

                                               

Marija Regina Buračienė

1956-62 m. studijavo lietuvių literatūrą Vilniaus pedagoginiame universitete. Brolis – edukologijos ir psichologijos prof. Leonas Jovaiša. 1970-1975 m. Vilniaus universiteto VU Filosofijos fakulteto katedros referentė, aspirantė - tarp pirmųjų so ...

                                               

Vytenis Buzas

Vytenis Buzas – Lietuvos aviacijos inžinierius, pirmojo lietuviško Žemės palydovo "LituanicaSAT-1" kūrėjas, kosminės misijos vadovas.

                                               

Gražvydas Lukinavičius

Gražvydas Lukinavičius - Lietuvos biochemikas. Jo pagrindinė tyrimų sritis yra skirta biomolekulių žymėjimui ir vizualizavimui naudojant super skiriamosios gebos mikroskopiją. Jis yra DNR žymėjimo technologijos naudojančios DNR metiltransferazės ...

                                               

Alvydas Juocevičius

Alvydas Juocevičius – Lietuvos medicinos mokslų daktaras, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, Klaipėdos universiteto Sveikatos mokslų fakulteto profesorius.