ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 289


                                               

Audrius Plioplys

Audrius V. Plioplys yra lietuvių kilmės profesionalus menininkas, neurologas, neuromokslininkas ir visuomenės veikėjas.

                                               

Irma Randakevičienė

Irma Randakevičienė – Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja, mokslininkė, teisės mokslų daktarė, kraštotyrininkė, literatė.

                                               

Vytautas Vanagas

1939–1943 m. lankė Minčiūnų pradžios mokyklą, 1943–1944 m. mokėsi Duokiškio mokykloje. 1944–1951 m. mokėsi Svėdasų progimnazijoje. 1951–1952 m. dirbo kolūkyje laukininkystės darbininku, brigadininku. 1952–1957 m. studijavo Vilniaus universiteto I ...

                                               

Česlovas Venclovas

1989 m. baigė biochemiją VU Chemijos fakultete. 1993 m. apgynė disertaciją Maskvos universitete, Gamtos mokslų daktaras Ph. D. Dirba VU Biotechnologijos institute, Bioinformatikos skyriaus vadovu. 2008 m. apdovanotas Lietuvos mokslo premija už da ...

                                               

Petras Vėžys

Gimė Velykių kaime, Panevėžio rajone, valstybės tarnautojo šeimoje. Mokėsi Panevėžio II-oje suaugusiųjų gimnazijoje. 1958 m. baigė Lietuvos Žemės ūkio akademiją. 1970 m. apgynė disertaciją "Presuoto šieno džiovinimo proceso ir technologijos tyrim ...

                                               

Giedrius Tomas Buračas

1986 m. baigė biologiją specializacija – biofizika VU Gamtos mokslų fakultete. 1996 m. apgynė disertaciją iš neurofiziologinių dėmesio valdymo mechanizmų regos sistemoje Salko institute ir Kalifornijos universitete San Diege, neurobiologijos moks ...

                                               

Jonas Cicėnas

Jonas Cicėnas – biochemikas, bioinformatikas ir mokslo populiarintojas. Šveicarijos bioinformatikos institute dirba su žinomiausiomis baltymų duomenų bazėmis UniProt ir NextProt.

                                               

Julius Kazlauskas

Julius Kazlauskas – Lietuvos gydytojas helmintologas, mikrobiologas, habilituotas veterinarijos mokslų daktaras.

                                               

Iliustruotas pasaulis

Leido ir redagavo Vytautas Gedgaudas. Pirmasis numeris išėjo 1936 m. gruodžio 6 d. Spausdino Adomavičiaus spaustuvė, vėliau – Varpo spaustuvė, nuo 1937 m. gruodžio – Spindulio spaustuvė Kaune. Nuo 1938 m. gegužės 29 d. vietoj "Iliustruoto pasauli ...

                                               

Iliustruotasis mokslas

Iliustruotasis mokslas – tarptautinis mokslo populiarinimo žurnalas. Straipsnius leidiniui rašo astronomai, fizikai, gydytojai, geologai, biologai, antropologai, archeologai ir mokslo populiarinimo žurnalistai. Straipsniai į lietuvių kalbą verčia ...

                                               

Tiltai (žurnalas)

Žurnalas "Tiltai" – Klaipėdos universiteto nuo 1997 m. leidžiamas žurnalas TILTAI / BRIDGES / BRÜCKEN yra skirtas socialiniams mokslams. Jame spausdinamuose straipsniuose nagrinėjamos aktualios ekonomikos, vadybos, demografijos, socialinės geogra ...

                                               

Baltijos-Amerikos biotaksonomijos institutas

VšĮ Baltijos-Amerikos biotaksonomijos institutas – pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo.

                                               

Lietuvių kalbos institutas

Lietuvių kalbos institutas – valstybinė mokslo institucija Vilniuje, lietuvių kalbos mokslinių tyrinėjimų, žinių apie lietuvių kalbą ir jos mokslinius tyrinėjimus sklaidos centras. Nuo 2004 m. Europos Sąjungos nacionalinių kalbos institucijų fede ...

                                               

Mokslininkų sąjungos institutas

Mokslininkų sąjungos institutas sudaro sąlygas Lietuvos mokslininkų sąjungos nariams vykdyti įvairaus profilio bei tarpdisciplininius mokslo tyrimus. Mokslo tyrimai Mokslininkų sąjungos institute vykdomi atskirų projektų, kuriems ieškoma įvairių ...

                                               

Nacionalinis vėžio institutas

1957 m. įkurtas kaip Onkologijos mokslinio tyrimo institutas, kurio klinikine baze tapo Respublikinis onkologijos dispanseris. 1975 m. Respublikinis onkologijos dispanseris ir Onkologijos mokslinio tyrimo institutas buvo sujungti. 1979 m. Santari ...

                                               

Izidoriaus Navidansko parkas

Žemaitijos botanikos parkas – privatus botanikos parkas Skuodo rajone, Ylakių seniūnijoje, Kalnėnų kaime. Plotas – 48 ha. Šiauriniame parko pakraštyje į pietus nuo 4 nedidelių tvenkinių yra anksčiausiai įveista ir geometriškai sutvarkyta 5 ha ter ...

                                               

Klaipėdos universiteto Botanikos sodas

Klaipėdos universiteto Botanikos sodas – botanikos sodas, priklausantis Klaipėdos universitetui. Įkurtas 1993 m. Botanikos sodas įsikūręs 3-14 m virš jūros lygio, šiaurinėje Klaipėdos miesto dalyje, Danės upės slėnio dešiniajame krante. Bendras s ...

                                               

Palangos botanikos parkas

Palangos botanikos parkas, anksčiau vadintas Birutės parku, Tiškevičių dvaro parku – Palangos gintaro muziejų supantis botanikos parkas esantis Palangoje. Šio parko įkūrimo simboline data laikomi 1897 m.

                                               

Vilniaus universiteto Botanikos sodas

Vilniaus universiteto botanikos sodas yra Vilniuje ir Vilniaus priemiestyje, Kairėnuose. Tai VU neakademinis kamieninis padalinys. VU botanikos sodas įkurtas 1781 m. Šiuo metu disponuoja dviem žemės plotais Vingyje ir Kairėnuose. Yra didžiausias ...

                                               

Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos Botanikos sodas

Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos Botanikos sodas – Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos padalinys, jauniausias bei mažiausias plotu botanikos sodas Lietuvoje. Sodo plotas – 6.54 ha. Įkurtas 1997 m. Šiaulių pedagoginio instituto Agrobi ...

                                               

Vytauto Didžiojo universiteto Botanikos sodas

Vytauto Didžiojo universiteto Botanikos sodas lot. Hortus Botanicus Universitati Vytauti Magni − universitetinis botanikos sodas, esantis Kaune, Aukštojoje Fredoje, Ž. E. Žilibero g. 6. Užima 62.5 ha plotą, visuomenės lankymui atviros ekspozicijo ...

                                               

Fizikos ir matematikos institutas

Fizikos ir matematikos institutas – buvęs Lietuvos mokslų akademijos mokslo institutas, įkurtas 1956 m. ir 1977 m. reorganizuotas į Fizikos institutą ir Matematikos ir kibernetikos institutą. Pagrindinės mokslinių tyrimų sritys buvo tikimybinė sk ...

                                               

Panevėžio mokslo ir technologijų parkas

Panevėžio mokslo ir technologijų parkas – viešoji įstaiga, įsikūrusi Panevėžyje, J. Žemgulio g. 46. PMTP įsteigtas remti žinioms imlaus verslo kūrimąsi ir plėtrą, kurti žinių pagrindu plėtojamą ekonomiką. Įstaiga gali atlikti technologinio verslo ...

                                               

Europos humanitarinis universitetas

Europos humanitarinis universitetas − universitetinį išsilavinimą teikianti nevalstybinė aukštoji mokykla.

                                               

LCC tarptautinis universitetas

LCC tarptautinis universitetas − privatus, pelno nesiekiantis universitetas, įsikūręs Klaipėdoje. Jį 1991 m. įsteigė Lietuvos, Kanados ir JAV fondai kaip krikščioniškąjį koledžą. 2007 m. Lietuvos krikščioniškojo fondo aukštoji mokykla pakeitė sav ...

                                               

Kriminalinės policijos žinios

Nuo 1926 m. lapkričio Nr. l iki 1930 m. Nr. 19 ėjo kaip žurnalo "Policija" priedas pavadinimu "Kriminalinės žinios policijai". Nuo 1930 m. – savarankiškas leidinys, leido Kriminalinės policijos valdyba, nuo 1940 m. – Valstybės saugumo departament ...

                                               

Kriminalistikos žinynas

Leido Mykolas Žilinskas, nuo 1936 m. Nr. 7 – Brunonas Kalvaitis. Ėjo kas du mėnesiai. Spausdino Spindulio spaustuvė Kaune. Išėjo 33 numeriai. Nagrinėjo kriminalistikos teorijos, istorijos klausimus, aiškino specialius baudžiamosios teisės ir nusi ...

                                               

Lietuvos kriminalinės policijos biuras

Lietuvos kriminalinės policijos biuras – specializuota policijos įstaiga, kriminalinės policijos organizacija Lietuvoje, kurios tikslas yra apsaugoti visuomenės interesus nuo nusikalstamo poveikio, užkardant, atskleidžiant ir tiriant baudžiamąsia ...

                                               

Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centras

Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centras - specializuota Lietuvos policijos įstaiga, kriminalistinių tyrimų organizacija. Centrą steigia, reorganizuoja ar likviduoja ir jo nuostatus tvirtina Lietuvos policijos generalinis komisaras. Adre ...

                                               

Kriminologinių studijų centras

Kriminologinių studijų centras - 2006-2008 m. vykdomas ES struktūrinių fondų remiamas projektas "Tarpkryptinės plečiamosios kriminologijos studijos Vilniaus universitete". Projektas įgyvendinamas Vilniaus universitete, bendradarbiaujant su valsty ...

                                               

Mokslo ir inovacijų paramos centras

Mykolo Romerio universiteto Mokslo ir inovacijų paramos centras – Mykolo Romerio universiteto struktūrinis padalinys, padedantis kurti socialines inovacijas, konkurencingą, aukšto lygio žiniomis, naujausiomis technologijomis, kvalifikuotais žmogi ...

                                               

Socialinių inovacijų doktorantūros mokykla

Mykolo Romerio universiteto Mokslo ir inovacijų paramos centro Socialinių inovacijų doktorantūros mokykla – už doktorantūros studijas ir podoktorantūrą atsakingas Mykolo Romerio universiteto padalinys.

                                               

Šveicarijos, Vokietijos, Austrijos studijų centras

Šveicarijos, Vokietijos, Austrijos studijų centras - Šveicarijos, Vokietijos ir Austrijos studijų centras Lietuvoje. Steigėjas - Mykolo Romerio universitetas, veiklos partneriai - vokiškai kalbančių šalių aukštosios mokyklos, kultūros įstaigos.

                                               

Gytis Andrulionis

1996 m. Gytis Andrulionis baigė Lazdijų Motiejaus Gustaičio vidurinę mokyklą, Mykolo Romerio universiteto Teisės fakultete 2000 m. baigė bakalauro, o 2002 m. – Europos Sąjungos teisės specializacijos magistro studijas. Studijų metais buvo LTU SMD ...

                                               

Rūta Bakševičienė

1994 m. baigė VU Teisės fakultetą, įgijo teisininko kvalifikaciją. 2003 m. kovo 28 d. apgynė disertaciją tema "Įstatymo efektyvumo sociologiniai aspektai baudžiamųjų įstatymų tyrimo pagrindu", socialinių mokslų teisės krypties daktarė. Nuo 1994 m ...

                                               

Anželika Banevičienė

Anželika Banevičienė – teisininkė, teisėtyrininkė, konkurencijos teisės specialistė, Lietuvos ir Kauno miesto savivaldybės politinė visuomenės veikėja.

                                               

Eimantas Grakauskas

Eimantas Grakauskas – teisininkas, teisėtyrininkas agrarininkas, advokatas, LR Aukščiausiosios Tarybos akto dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo signataras.

                                               

Albinas Likas

1941 m. Užpalių Utenos rajonas liaudies teisėjas. 1941 m. pab. Raudonosios armijos 43-osios gvardijos latvių šaulių divizijos, 1942–1944 m. 16-osios lietuviškosios divizijos karys. 1944 m. liaudies teisėjas Panevėžyje. 1945–1946 m. partinis organ ...

                                               

Algirdas Miškinis (1958)

Algirdas Miškinis – Lietuvos teisininkas, advokatas, teisėtyrininkas mokestininkas bei komercininkas, Mykolo Romerio universiteto profesorius, MRU Ekonomikos ir finansų valdymo fakulteto Finansų ir mokesčių katedros vedėjas.

                                               

Sigitas Mitkus

Sigitas Mitkus – inžinierius, teisėtyrininkas administratyvistas, teismo ekspertas, statybos teisės specialistas, VGTU profesorius, VGTU Teisės katedros vedėjas.

                                               

Leonas Virginijus Papirtis

Leonas Virginijus Papirtis – teisininkas, baudžiamųjų bylų advokatas, advokatų savivaldos veikėjas, Lietuvos advokatūros tarybos pirmininkas, politinis veikėjas.

                                               

Haroldas Šinkūnas

Haroldas Šinkūnas – teisininkas, Vilniaus universiteto docentas, fakulteto prodekanas studijoms, Vokietijos teisės centro vadovas, buvęs Lietuvos Respublikos Prezidento Valdo Adamkaus teisės patarėjas.

                                               

Kazys Šalkauskis

Kazys Šalkauskis – teisininkas, profesorius, lietuvių visuomenės veikėjas. Julijono Šalkauskio sūnus, Stasio Šalkauskio brolis.

                                               

Remigijus Šimašius

Remigijus Šimašius – teisininkas, Lietuvos politikas, Vilniaus meras, buvęs Lietuvos teisingumo ministras ir Seimo narys.

                                               

Lidija Liucija Žilienė

1963–1967 m. baigė Vilniaus universiteto Teisės fakultetą. 1960–1963 – Jurbarko rajono prokuratūros sekretorė–mašininkė, 1967–1968 – Vilniaus miesto Tarybų ir Spalio rajonų teismų stažuotoja, 1968 – Teismo ekspertizės mokslinio tyrimo instituto l ...

                                               

Petras Ancelis

1957–1961 m. mokėsi Mukulių pradinėje mokykloje, 1961–1965 m. Zarasų vidurinėje mokykloje, 1965–1967 m. Troškūnų profesinėje technikos mokykloje, 1968–1970 m. – neakivaizdiniu būdu Zarasų vidurinėje mokykloje, 1977 m. baigė Volgogrado aukštąją ta ...

                                               

Audrius Bakaveckas

Audrius Bakaveckas – teisininkas, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjas, teisėtyrininkas administratyvistas, Mykolo Romerio universiteto profesorius.

                                               

Darijus Beinoravičius

Darijus Beinoravičius – teisininkas, teisėtyrininkas, teisės filosofas, Mykolo Romerio universiteto profesorius, Teisės filosofijos ir istorijos katedros vedėjas.

                                               

Eglė Bilevičiūtė

Eglė Bilevičiūtė – teisininkė, teisėtyrininkė kriminalistė, teisės pedagogė, Mykolo Romerio universiteto profesorė.

                                               

Genovaitė Dambrauskienė

1960 m. baigė Vilniaus lengvosios pramonės technikumą, 1968 m. – Vilniaus universiteto Teisės fakultetą. 1981 m. teisės mokslų kandidatė socialinių mokslų teisės krypties daktarė. Nuo 1960 m. dirbo Kauno tekstilės galanterijos fabrike "Pakaita", ...