ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 290


                                               

Lyra Jakulevičienė

Lyra Jakulevičienė – teisininkė, teisėtyrininkė tarptautininkė, prieglobsčio teisės specialistė, Jungtinių Tautų ir ES ekspertė, Mykolo Romerio universiteto profesorė, MRU Teisės mokyklos dekanė, Vilniaus universiteto dėstytoja.

                                               

Marcelis Kazlauskas

Marcelis Kazlauskas – Lietuvos teisininkas, teisėtyrininkas penalprocesualistas, kriminalistas, Vilniaus universiteto docentas, socialinių mokslų daktaras.

                                               

Vladas Mačys

1889 m. baigė Maskvos universitetą. Studijuodamas priklausė Maskvos lietuvių studentų draugijai. Nuo 1890 m. Mintaujos teismo kandidatas, teisėjas. Jono Jablonskio inteligentų sambūrio dalyvis. 1918–1922 m. Kauno apygardos teismo pirmininkas. 191 ...

                                               

Antanas Marcijonas

Antanas Marcijonas – Lietuvos teisininkas, teisėtyrininkas, VU profesorius, socialinių mokslų daktaras.

                                               

Gediminas Mesonis

Gediminas Mesonis – Lietuvos teisininkas, teisėtyrininkas konstitucionalistas, teisės pedagogas, LR Konstitucinio Teismo teisėjas, Vytauto Didžiojo universiteto ir Mykolo Romerio universiteto profesorius, socialinių mokslų daktaras.

                                               

Birutė Pranevičienė

Birutė Pranevičienė – teisininkė, teisėtyrininkė kriminalistė, teisės pedagogė, Mykolo Romerio universiteto profesorė, administracinės teisės specialistė.

                                               

Paulis Sokolovskis

Paulis Sokolovskis Соколовский ; 1860 m. liepos 6 d. Raunoje, Lifliandijos gubernija, Rusijos imperija – 1934 m. lapkričio 16 d. Kaune, Lietuvos Respublika) – iš Baltijos vokiečių kilęs Rusijos imperijos, Ukrainos, Vokietijos imperijos, Latvijos ...

                                               

Agnė Širinskienė

Agnė Širinskienė – Lietuvos teisės pedagogė, humanitarinių mokslų daktarė, Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Viešosios teisės instituto docentė. 2016 m. daugiamandatėje rinkimų apygardoje išrinkta į LR Seimą.

                                               

Justinas Žilinskas

Justinas Žilinskas g. 1974 m. sausio 3 d. Vilniuje – teisininkas tarptautininkas, tarptautinės humanitarinės teisės specialistas, Mykolo Romerio universiteto MRU Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės instituto profesorius, publicistas, rašytoja ...

                                               

Teismo medicina Lietuvoje

Teismo medicina Lietuvoje – viena iš Lietuvos medicinos sričių. Lietuvoje veikia Mykolo Romerio universiteto Teismo medicinos institutas – universiteto mokslo instituto statusą turinti biudžetinė valstybės mokslinių tyrimų įstaiga, įsteigta Lietu ...

                                               

Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Patologijos, teismo medicinos ir farmakologijos katedra

Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Patologijos, teismo medicinos ir farmakologijos katedra – Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto struktūrinis padalinys, katedra. Dėstomi kursai: Patologija, Farmakologija ir Teismo medicina.

                                               

Vilniaus jėzuitų akademijos Teisės fakultetas

Vilniaus universiteto Teisės fakultetas – vienas iš Vilniaus universiteto fakultetų, kuriame ruošiami teisės specialistai. Nuosekliosios studijos fakultete organizuojamos pagal 5 metų trukmės vientisųjų studijų modelį. Teisės fakultetas yra viena ...

                                               

Informatikos teisės centras prie Vilniaus universiteto Teisės fakulteto

Informatikos teisės centras prie Vilniaus universiteto Teisės fakulteto - akademinė IT teisės įstaiga, Vilniaus universiteto Teisės fakulteto struktūrinis padalinys, įkurtas 2000 m. rugsėjo 1 d. VU TF ITC buvo įsteigtas atsižvelgiant į spartų inf ...

                                               

JAV teisės centras

2007 m. pirmą kartą Lietuvoje pradėta JAV ir Tarptautinės komercinės teisės pagrindų nenuosekliųjų studijų programa 1 mokslo metai, 120 akademinių valandų. Bendradarbiavimo partneriai - Vilniaus universiteto Teisės fakultetas ir JAV Indianos univ ...

                                               

Vokietijos teisės centras

VTC buvo įkurtas 2001 m. rugsėjo 12 d. Pasak Gėtės universiteto Teisės fakulteto prodekano prof. dr. Helmut Kohl, Vilniaus ir Gėtės "/…/ universitetų bendravimo padarinys - žingsnis gilesnio Europos teisės pažinimo link. Centro įkūrimas - iššūkis ...

                                               

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras – valstybinis mokslinių tyrimų institutas, vykdantis valstybei, visuomenei bei ūkio subjektams svarbius mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą. Čia ne tik vystomas aukšto lygio mokslas, bet ir teiki ...

                                               

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Sodininkystės ir daržininkystės institutas

Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės institutas – Lietuvos žemės ūkio mokslinių tyrimų institutas Babtuose. Adresas: Kauno g. 30, Babtai, Kauno raj., LT-54333. Institute dirba 47 mokslo darbuotojai, iš kurių 2 habilituoti daktarai profesoriai ...

                                               

Jadvyga Adomavičiūtė

1948 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją. 1953 m. apgynė disertaciją "Vienmečio lubino panaudojimas tręšimui derinyje su durpėmis", žemės ūkio mokslų kandidatė. 1954–1980 m. dirbo Žemdirbystės institute, 1981–1992 m. Agropramoninio komiteto sk ...

                                               

Leizeris Aizinbudas

1938–1941 m. studijavo Lietuvos veterinarijos akademijoje, 1943 m. baigė Troicko veterinarijos institutą Čeliabinsko sritis, Rusija. 1957 m. TSRS mokslų akademijos Fiziologijos institute apgynė disertaciją "Žemės ūkio gyvulių kai kurių vegetacini ...

                                               

Konradas Aleksa

Konradas Juozas Aleksa – Lietuvos veterinarijos gydytojas, žemės ūkio mokslininkas, archeobiologas, kultūros veikėjas.

                                               

Tamara Arnastauskienė

1955 m. baigė Lietuvos veterinarijos akademiją. 1964 m. biologijos mokslų kandidatė. 1955–1958 m. Biržų ir Jurbarko mėsos kontrolės stočių vedėja. 1959–1993 m. dirbo zoologijos ir parazitologijos institute nuo 1989 m. Ekologijos institutas.

                                               

Bronius Baginskas

1929 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją, 1971 m. žemės ūkio mokslų daktaras. Nuo 1929 m. dirbo Žemės ūkio akademijoje, 1934-1989 m. dėstytojas, 1943-1944 m. ir 1947-1951 m. Agrochemijos katedros, 1963-1977 m. Dirvotyros ir agrochemijos katedr ...

                                               

Antanas Balčiūnas

1953 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją. 1961 m. žemės ūkio mokslų kandidatas. 1954–1993 m. dirbo Melioracijos institute; 1966–1983 m. Hidromelioracijos skyriaus, 1983–1993 m. Hidromelioracijos laboratorijos vedėjas.

                                               

Klemensas Balčiūnas

1953 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją. 1953–1954 m. Veisiejų mašinų-traktorių stoties vyr. mechanikas, 1954–1955 m. direktorius. 1955–1957 m. dėstė Vilniaus žemės ūkio mechanizacijos technikume. 1957–1975 m. Lietuvos žemės ūkio akademijos d ...

                                               

Alvydas Baležentis

1967 m. baigė Smalininkų žemės ūkio mechanizacijos technikumą. 1973 m. baigė Kauno politechnikos institutą. 1973–1976 m. mokėsi Odesos žemės ūkio instituto aspirantūroje. 1979 m. Maskvos M. Lomonosovo universitete apgynė disertaciją ir įgijo ekon ...

                                               

Povilas Balzarevičius

1953 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją. 1966 m. žemės ūkio mokslų kandidatas. 1986 m. technikos mokslų daktaras. 1956–1959 m. Kėdainių melioracijos mašinų stoties direktorius. 1959–1991 m. Hidrotechnikos ir melioracijos instituto direktorius ...

                                               

Marija Baranauskienė

1942 m. Dotnuvoje baigė žemės ūkio akademiją. 1964 m. žemės ūkio mokslų kandidatė. 1948–1994 m. dirbo Sodininkystės ir daržininkystės institute 1948–1987 m. Vytėnų bandymų stotis; 1964–1973 m. Daržininkystės, 1974–1984 m. Lauko daržovių agrotechn ...

                                               

Vytautas Barauskas (1920)

1948 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją. 1953 m. apgynė disertaciją "Lietuvos sunkiųjų arklių kilmė ir charakteristika", žemės ūkio mokslų kandidatas. 1949–1955 m. dirbo Žemės ūkio institute, 1955–1994 m. Lietuvos veterinarijos akademijos dės ...

                                               

Juozas Bartninkas

1950 m. baigė Lietuvos veterinarijos akademiją. 1964 m. veterinarijos mokslų kandidatas. 1950–1953 m. Pakruojo raj. vyriausiasis veterinarijos gydytojas. 1953–1960 m. Šiaulių tarprajoninės veterinarijos bakteriologinės laboratorijos direktorius. ...

                                               

Kostas Bėčius

Kostas Bėčius – Lietuvos agronomas selekcininkas, biomedicinos mokslų daktaras, žemės ūkio mokslų kandidatas.

                                               

Petras Bėčius

1960 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją, 1986 m. žemės ūkio mokslų daktaras. Nuo 1973 m. Lietuvos žemės ūkio akademijos dėstytojas, 1973-1985 m. kvalifikacijos kėlimo, 1986-1989 m. mokslo reikalų prorektorius, 1982-1988 m. Pašarų gamybos, 198 ...

                                               

Vilius Vytautas Bėčius

1961 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją. 1968 m. žemės ūkio mokslų kandidatas. Nuo 1961 m. Lietuvos žemės ūkio akademijos nuo 1996 m. Lietuvos žemės ūkio universitetas dėstytojas, 1983–1988 m. Augalininkystės katedros vedėjas, nuo 1970 m. doc ...

                                               

Bernardas Blažys

1955 m. baigė Vilniaus universitetą. 1955–1959 m. Biržų rajono "Laisvosios žemės" kolūkio pirmininkas. 1959–1963 m. dėstė Vilniaus universitete. 1961–2001 m. dirbo Ekonomikos institute, 1967–1994 m. direktoriaus pavaduotojas mokslo darbui iki 199 ...

                                               

Albertas Petras Bluzmanas

Albertas Petras Bluzmanas – Lietuvos botanikas fiziologas, habilituotas biomedicinos mokslų daktaras, profesorius.

                                               

Alina Boguševičiūtė

1955 m. baigė Vilniaus universitetą. 1971 m. universitete apgynė disertaciją "Laipiojančių rožių biologinės ypatybės ir auginimo galimybės Lietuvoje", 1972 m. biologijos mokslų kandidatė. 1957–1959 m. dirbo Biologijos, 1959–1986 m. – Botanikos in ...

                                               

Kazys Brundza

1933 m. baigė Vytauto Didžiojo universitetą. 1962 m. biologijos mokslų daktaras. 1934–1937 m. Dotnuvos augalų apsaugos stoties Fitopatologijos skyriaus vedėjas. 1939–1967 m. Lietuvos žemės ūkio akademijos dėstytojas, 1944–1953 m. Botanikos katedr ...

                                               

Algimantas Bujauskas

1963 m. baigė Vilniaus universitetą. 1988 m. žemės ūkio mokslų daktaras. 1965-1993 m. dirbo Žemdirbystės instituto Vokės filiale. 1989-1994 m. dėstė Vilniaus universitete, nuo 1994 m. profesorius. Nuo 1994 m. Karo akademijos dėstytojas.

                                               

Guoda Burokienė

Guoda Burokienė – kaimo plėtros ekspertė, Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos pirmininkė. Taip pat yra tarptautinių organizacijų PREPARE ir ELARD valdybos narė, atstovauja Lietuvos bendruomenių iniciatyvoms. Kartu su didžiųjų miestų bendruomenėm ...

                                               

Kazimieras Stanislovas Butkus

Kazimieras Stanislovas Butkus – Lietuvos inžinierius technologas, habilituotas biomedicinos mokslų daktaras.

                                               

Virgilijus Citvaras

1962 m. baigė Lietuvos veterinarijos akademiją. 1969 m. biologijos mokslų kandidatas. Nuo 1963 m. Lietuvos veterinarijos akademijos dėstytojas, nuo 1972 m. docentas. 1970–1977 m. Epizootologijos ir mikrobiologijos, 1997-2004 m. užkrečiamųjų ligų ...

                                               

Jonas Dagys (1906)

1925 m. baigė Biržų gimnaziją, 1930 m. Vytauto Didžiojo universitetą. 1935 m. Graco universitete apgynė daktaro disertaciją "Wuchsstoffe der Microorganizmen in Embryonalen Geweben und Blutungssafte" Mikroorganizmų augimo medžiagos embrioniniuose ...

                                               

Aloyzas Dirsė

Mokėsi Šėtos pradžios mokykloje, vėliau – progimnazijoje, Kėdainių gimnazijoje. 1949–1954 m. studijavo Lietuvos žemės ūkio akademijos Hidromelioracijos ir žemėtvarkos fakultete. 1955 m. ir 1959–1961 m. dirbo LMA Melioracijos institute, 1961–1962 ...

                                               

Pavelas Duchovskis

1977 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją. 1996 m. habilituotas biomedicinos mokslų daktaras. 1977–1988 m. dirbo Lietuvos žemdirbystės institute, nuo 1988 m. Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės instituto Augalų fiziologijos laboratorijos v ...

                                               

Algirdas Dumbliauskas

1956 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją. 1956–1962 m. dirbo Vandens ūkio projektavimo institute, 1963–1969 m. Hidrotechnikos ir melioracijos institute. 1966 m. technikos mokslų kandidatas. 1969–1992 m. Lietuvos žemės ūkio akademijos dėstytoja ...

                                               

Pranas Džiaukštas

1948 m. baigė Švenčionių vidurinę mokyklą. 1948–1953 m. studijavo Lietuvos žemės ūkio akademijos Miškų ūkio fakultete, miškų ūkio inžinierius. 1953–1957 m. mokėsi SSRS MA Miškų instituto aspirantūroje. 1957–1962 m. dirbo Miškų ūkio instituto Dubr ...

                                               

Algimantas Endriukaitis

1961 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją. 1975 m. technikos mokslų kandidatas. 1961-1969 m. Žemdirbystės instituto Rumokų bandymų stoties eksperimentinio ūkio vyr. inžinierius, 1969-1978 m. Panevėžio raj. Upytės bandymų stoties eksperimentinio ...

                                               

Vytautas Grinius

Vytautas Grinius – Lietuvos ir Vengrijos žemės ūkio mokslininkas; Vengrijos lietuvių bendruomenės ir Lietuvos–Vengrijos kultūros bičiulių draugijų pirmininkas.

                                               

Stasys Jankauskas

1927 m. baigė Miuncheno universitetą. 1928–1933 m. Lietuvos žemės ūkio ministerijos veterinarijos departamento inspektorius, 1933–1944 m. su 1940–1941 m. pertrauka departamento direktorius. Jo rūpesčiu įkurta Lietuvos veterinarijos akademija LVA. ...

                                               

Benediktas Jankauskas

Benediktas Jankauskas – Lietuvos agrochemikas, dirvožemininkas, habilituotas biomedicinos mokslų daktaras.

                                               

Jonas Jatkauskas

1976 m. baigė Lietuvos veterinarijos akademiją. Nuo 1977 m. – Gyvulininkystės instituto mokslinis bendradarbis, nuo 1981 m. – Pašarų technologijos sektoriaus vedėjas. 1981 m. apgynė žemės ukio mokslų kandidato disertaciją. 1984–1992 m. – Gyvulini ...