ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 291


                                               

Jonas Pakutinskas

1957-1958 m. dirbo Vilniaus sausinimo sistemų teritorinėje valdyboje inžinieriumi. 1995-2001 m. dirbo Lietuvos agrarinės ekonomikos institute vyresniuoju moksliniu bendradarbiu. 1965-1977 m. dirbo Respublikiniame žemėtvarkos projektavimo institut ...

                                               

Vincas Joneliūnas

Mokėsi Sobuvos ir Jiezno pradžios mokyklose, Aukštadvario progimnazijoje, 1941–1947 m. Prienų gimnazijoje. 1952 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją. 1967 m. apgynė disertaciją "Bulvių išsidėstymo sodinant mašinomis tyrimai", technikos mokslų k ...

                                               

Teklė Kapustinskaitė

1951 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją. 1959 m. apgynė disertaciją "Juodalksnynų savaiminis atžėlimas ir sausinimo įtaka jų augimui Lietuvos TSR", žemės ūkio mokslų kandidatė. 1951–1987 m. dirbo Lietuvos miškų institute.

                                               

Vytautas Kučinskas

1975 m. baigė Kauno politechnikos institutą. 1986 m. technikos mokslų kandidatas. Nuo 1979 m. dirba Lietuvos žemės ūkio inžinerijos institute; 1988–1992 m. Įdiegimo skyriaus vedėjas, 1992–2003 m. direktorius, nuo 2003 m. Informacijos ir inovacijų ...

                                               

Arvydas Kuodys

1967 m. baigė Kauno politechnikos institutą. 1974 m. ekonomikos mokslų kandidatas. Stažavo 1992 m. Švedijoje, 1993 m. ir 1995 m. Norvegijoje, 1996 m. ir 1999 m. Danijoje, 1997 m. ir 2000 m. Didžiojoje Britanijoje, 2001 m. ir 2004 m. Olandijoje, 2 ...

                                               

Gvidonas Labeckas

1970 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją. 1984 m. technikos mokslų kandidatas. Nuo 1970 m. Lietuvos žemės ūkio akademijos dėstytojas; nuo 2008 m. profesorius. Mokslinės veiklos sritis – traktorių ir automobilių variklių konstrukcijos. Stažavo ...

                                               

Nijolė Lapinskienė

1962 m. baigė Vilniaus universitetą. 1993 m. habilituota biomedicinos mokslų daktarė. 1963-2000 m. dirbo Botanikos institute. Nuo 1991 m. Tarptautinės šaknų tyrimų organizacijos ISRR narė.

                                               

Jonas Liaukonis

Baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją. 1970 m. technikos mokslų kandidatas. 1961–2000 m. dirbo Lietuvos žemės ūkio inžinerijos institute; 1984–1990 m. Įdiegimo, 1991–2000 m. Mašinų naudojimo skyriaus vedėjas. 1993–2004 m. Lietuvos žemės ūkio inžini ...

                                               

Liudas Lizaveras

Agrarinių mokslų daktaras Liudas Kęstutis Lizaveras gimė 1934 m. rugpjūčio mėn. 19 d. Šiaulių rajone, Gruzdžių miestelyje. 1953 m. baigė Gruzdžių vidurinę mokyklą, 1958 m. – Lietuvos veterinarijos akademijos Veterinarijos fakultetą. Nuo 1958 m. i ...

                                               

Saulius Lukėnas

1944 m. baigė Vytauto Didžiojo universitetą, 1953 m. – Lietuvos žemės ūkio akademiją. 1963 m. žemės ūkio mokslų kandidatas. 1945–1947 m. dirbo Kauno statybinių medžiagų pramonės treste. 1947–1992 m. dėstė Lietuvos žemės ūkio akademijoje, nuo 1964 ...

                                               

Vytas Mašauskas

1945–1952 m. mokėsi Adomynės aštuonmetėje mokykloje, 1952–1956 m. Joniškėlio žemės ūkio technikume. 1959–1964 m. studijavo Lietuvos žemės ūkio akademijoje. 1973 m. žemės ūkio mokslų kandidatas. 1964–2009 m. dirbo Žemdirbystės institute; 1964–1970 ...

                                               

Albertas Medzevičius

Albertas Medzevičius – Lietuvos veterinarijos gydytojas, agrarinių mokslų daktaras, parazitologas helmintologas, imunologas, genealoginių medžių sudarytojas.

                                               

Česlovas Meškauskas

Baigė Šiaulėnų vidurinę mokyklą. 1961 m. baigė Lietuvos veterinarijos akademiją. 1967 m. biologijos mokslų kandidatas. 1961–1979 m. dirbo Gyvulininkystės institute, 1972–1979 m. Gyvulių kraujo grupių laboratorijos vedėjas. 1963 m. stažavo Čekoslo ...

                                               

Rimvydas Mickis

Rimvydas Mickis – Lietuvos hidrotechnikos inžinierius, ekonomistas, habilituotas technologijos mokslų daktaras; žemės ūkio mokslų daktaras.

                                               

Jadvyga Monstvilaitė

1930-1936 m. mokėsi Plungės valstybinėje gimnazijoje, 1936-1938 m. Šiaulių valstybinėje mokytojų seminarijoje 1938-1940 m., 1941-1942 m. J. Monstvilaitė dirbo Plungės valsčiaus Nanaišių pradinės mokyklos mokytoja, 1943-1945 m. Plungės vidurinės m ...

                                               

Ona Simanavičienė

1957 m. baigė Papilės vidurinę mokyklą, 1962 m. Lietuvos žemės ūkio akademiją, mokslinė agronomė, 1971 m. agrarinių mokslų daktarė. Nuo 1962 m. Lietuvos žemdirbystės instituto Elmininkų bandymų stoties jaunesnioji, vyresnioji mokslinė bendradarbė ...

                                               

Mečislovas Treinys

1948–1952 m. mokėsi Liepiniškių Utenos raj. pradinėje mokykloje, 1952–1955 m. Kuktiškių 7-metėje mokykloje, 1955–1959 m. buhalterinės apskaitos Klaipėdos žemės ūkio technikume. 1959–1960 m. "Aušros" kolūkio Utenos raj. buhalteris. 1960–1965 m. st ...

                                               

Vladas Vilimas

Vladas Vilimas – inžinierius, pedagogas, habilituotas technikos mokslų daktaras, Lietuvos politinis bei visuomenės veikėjas.

                                               

Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija

Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija – Vytauto Didžiojo universiteto akademinis padalinys. Įkurtas 2019 m. sausio 1 d. prie Vytauto Didžiojo universiteto prijungus Aleksandro Stulginskio universitetą.

                                               

Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos biblioteka

Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos biblioteka – Vytauto Didžiojo universiteto bibliotekos padalinys, seniausia žemės ūkio biblioteka Lietuvoje, Kauno raj. Noreikiškėse, Studentų g. 11.

                                               

Lietuvos akcinis inovacinis bankas

Lietuvos akcinis inovacinis bankas, LAIB – pirmasis Lietuvos komercinis bankas, įsteigtas Kaune 1988 m. gruodį, vėliau perkeltas į Vilnių. Banko vadovas – Artūras Balkevičius.

                                               

Lietuvos valstybinis komercinis bankas

Bankas įsteigtas 1992 m., reorganizavus Lietuvos banko komercinę dalį ir perėmus Lietuvos banko Akmenės, Alytaus, Anykščių, Birštono, Druskininkų, Centrinį, Ignalinos, Jonavos, Kauno, Klaipėdos, Kėdainių, Kretingos, Marijampolės, Mažeikių, Palang ...

                                               

Litimpeks

G. Preidys, bankininko karjerą pradėjo sovietmečiu Pramonės ir statybos banke, o atkūrus nepriklausomybę kurį laiką iš "Litimpeks" perėjo dirbti Lietuvos banko vadovybėje, kai ši 1993 m. įvedinėjo litą. Vėliau grįžo į "Litimpeks". 1995 m. pabaigo ...

                                               

Naujosios Vilnios komercinis bankas

Įkurtas Lietuvos TSR. Įsteigtas steigėjų pajiniais įnašais ir įregistruotas TSRS valstybiniame banke Maskvoje. Po nepriklausomybės atkūrimo banko statutas liko tas pats, neperregistruotas. 1991 m. rugpjūčio 23 d. LRV nutarimu Nr. 350 "Dėl Naujosi ...

                                               

Sekundės bankas

"Sekundės" bankas – 1991–1994 m. Kaune gyvavęs privatus komercinis bankas. Vadovas – Gintaras Dilys. Bankas buvo įsteigtas 1991 m. rugsėjo 25 d. Bankroto byla buvo paskelbta 1994 m. gruodžio 6 d. Preliminari skola indėlininkams iki banko likvidav ...

                                               

Snoras

AB bankas SNORAS − bankrutavęs Lietuvos komercinis bankas, finansų grupės "Konversbank" narys. Tarptautinio finansų leidinio "The Banker" pripažintas geriausiu 2006 m. ir 2010 m. banku Lietuvoje.

                                               

Ūkio bankas

Įkurtas 1989 m. kaip Komercinis Pramonės bankas. 2013 m. vasario 12 d. Lietuvos bankas laikinai apribojo Ūkio banko veiklą.2013 m. vasario 18 d. Lietuvos banko valdyba Ūkio banką pripažino nemokiu ir visam laikui atšaukė jo veiklos licenciją.

                                               

Vilniaus žemės bankas

Įkurtas 1872 m. rugpjūčio 17 dieną. Steigėjai – Sankt Peterburgo I. Gincburgo ir L. Rozenentalio bankiniai namai, taip pat Lietuvos didikai: kunigaikštis Peteris Vitgenenšteinas, grafai Nikolajus Zubovas, Adomas Pliateris ir kiti. Veikė iki 1939 ...

                                               

Lietuvos vystymo bankas

Lietuvos vystymo banką įsteigė Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas ERPB. Akcinis kapitalas 1994 m. buvo 5 mln. ekiu, 1999 m. – 10.8 mln. eurų, 64 % akcijų valdė Lietuvos vyriausybė, 36 % – ERPB. 2000 m. ba ...

                                               

Žemės bankas

Banko, užsiimančio Lietuvos žemės ūkio ir naujakurių kreditavimu, įsteigimas pradėtas planuoti dar 1916 m. Lietuvių inteligentų grupė išvyko į JAV rinkti aukas Žemės bankui įsteigti. Iki 1919 m. surinkta 100 000 JAV dolerių suma, tačiau dėl infli ...

                                               

Lietuvos vadybos akademija

Lietuvos vadybos akademija, Lietuvos vadybos akademija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės – Lietuvos mokslo ir studijų institucija, veikusi 1990–1992 m. Vilniuje.

                                               

Lietuvos bibliografijos institutas

Lietuvos bibliografijos institutas – Lietuvos nacionalinė bibliografijos, spaudos tyrimo ir statistikos įstaiga, veikusi 1924–1944 m. prie Vytauto Didžiojo universiteto bibliotekos.

                                               

Liaudies ūkio planavimo ir ekonomikos institutas

Įkurtas prie Valstybės plano komiteto iš jo Matematinių metodų taikymo planavime skyriaus ir Skaičiavimo centro. Nuo 1980 m. centras veikė savarankiškai. 1989 m. Liaudies ūkio planavimo ir ekonomikos instituto pagrindu įsteigtas Lietuvos ekonomik ...

                                               

Liaudies ūkio specialistų tobulinimosi institutas

Liaudies ūkio specialistų tobulinimosi institutas – Lietuvos pagrindinių ūkio šakų ir socialinė sferos vadovaujančiųjų darbuotojų ir specialistų kvalifikacijos kėlimo įstaiga, veikusi 1966–1990 m. Vilniuje.

                                               

Lietuvos ūkio institutas

1992 m. įsteigtas Ekonomikos ir privatizacijos institutas iki 2000 m. buvo Lietuvos ūkio instituto pirmtakas. Analizavo šalies ūkio būklę ir prognozavo jo raidos variantus, tyrė ūkinių šakų struktūrą, rengė ūkio restruktūrizavimo bei prioritetini ...

                                               

Respublikinis žemėtvarkos projektavimo institutas

Įsteigtas 1961 m. kaip Žemėtvarkos projektavimo institutas, kuris buvo pavaldus Lietuvos SSR žemės ūkio ministerijai. 1991 m. pertvarkytas į valstybės įmonę "Valstybinis žemėtvarkos institutas". Institutas vykdė žemėtvarkos projektavimo, žemės ūk ...

                                               

Socialinių tyrimų institutas

Įkurtas pertvarkius Lietuvos filosofijos ir sociologijos institutą bei Kultūros, filosofijos ir meno institutą. 2010 m. panaikintas sujungus su Darbo ir socialinių tyrimų institutu.

                                               

AB Ekranas

AB Ekranas – nuo 1962 iki 2006 m. Panevėžyje veikusi pramonės įmonė, buvusi vienintelė Baltijos šalyse ir viena didžiausių Europoje spalvinių kineskopų gamintojų, viena didžiausių Lietuvos įmonių. Gamino keturių dydžių spalvinio vaizdo kineskopus ...

                                               

AB Inkaras

Įmonė įkurta 1933 m. Veršvuose kaip akcinė bendrovė. 1937 m. įmonės pagrindu įkurtas futbolo klubas FK Inkaras Kaunas. 1936–1937 m. įmonėje įvyko streikai, kurių pasekmės – padidintas darbo užmokestis daugiau nei šešis mėnesius pradirbusiems darb ...

                                               

Adelės Šiaučiūnaitės trikotažo gamybinis susivienijimas

Įmonė įkurta 1928 m. pavadinimu "Silva". Antrojo pasaulinio karo metu įmonė stipriai nukentėjo, bet po karo greitai buvo atstatyta. 1975 m. gamykla sujungta su "Trikotažo" ir "Audimo" gamyklomis ir susivienijimas pavadintas komunistės Adelės Šiau ...

                                               

Alytaus tekstilė

Medvilnės kombinatas Alytuje buvo įkurtas 1969 m. Kombinate vyko visas medvilninių gaminių gamybos ciklas. Į įmonę atveždavo medvilnės pluoštą, čia jį verpdavo, ausdavo, margindavo, taurindavo ir siūdavo. Iš įmonės išvažiuodavo gatavi gaminiai. D ...

                                               

Amerikos lietuvių prekybos akcinė bendrovė

Amerikos lietuvių prekybos akcinė bendrovė – akcinė bendrovė, egzistavusi Lietuvoje 1919–1938 m. Pagrindinės veiklos – prekyba automobiliais, traktoriais, viešojo transporto organizavimas.

                                               

Būtingės naftos terminalas

Būtingės naftos terminalas – naftos terminalas Baltijos jūroje ir Būtingėje, ties Lietuvos valstybės siena su Latvija, skirtas importuoti ir eksportuoti naftą. Terminalas pradėjo veikti 1999 m. ir šiuo metu priklauso lenkiško kapitalo įmonei "AB ...

                                               

EBSW

East-Baltic States-West – skandalingai pagarsėjusi kompanija, susikūrusi greitai po nepriklausomybės atkūrimo ir per privatizaciją supirkinėjusi tarybinėmis sąlygomis gerai dirbusias kompanijas, bei žadėjusi didelį pelną investuojantiems į jas. D ...

                                               

Eksperimentinė sportinės aviacijos gamykla

Eksperimentinės sportinės aviacijos gamykla – sklandytuvų gamykla, nuo 1967 m. veikusi Prienuose. Gamykloje sukurtas sklandytuvas BK-7 "Lietuva".

                                               

Fresh Market

"Fresh Market" – prekybos tinklas, veikęs 2013–2015 metais Lietuvoje Parduotuvės veikė Vilniaus, Kauno, Panevėžio, Šiaulių, Alytaus miestuose, Kauno rajone bei Lentvaryje.

                                               

Greifenbergerio santechnikos dirbinių gamykla

1879 m. vokiečių pramonininkas V. Šmidtas Kaune, Šančiuose pradėjo statyti vielos, vinių bei geležies dirbinių fabriką "Westfalia", kuris veliau tapo viena stambiausių metalo dirbinių gamykla – visoje Rusijos imperijoje 1913 m. joje dirbo 1300 da ...

                                               

Jonatex

Jonatex - buvusi didžiausia tekstilės bendrovė Jonavos rajone, didžiausias angliško kapitalo tekstilininkas Lietuvoje, viršutinių rūbų siuvimo įmonė Jonavoje. UAB "Jonatex" įstatinis kapitalas siekė 10 mln. Lt. Dirbo 495 darbuotojai. Direktorius ...

                                               

Jonavos baldų kombinatas

Jonavos baldų kombinatas – baldų kombinatas Jonavoje, SSRS medienos pramonės susivienijimas, istorinė Lietuvos SSR įmonė. Veikla – baldų, baldų komplektų gamyba, projektavimas, suvenyrų gamyba.

                                               

Jonavos degtukų fabrikas

XIX a. pradžioje Jonavoje dirbo daug įvairių medžio amatininkų, stalių, račių, dailidžių. Jonava palaipsniui tapo vienu iš miško ir medienos pramonės centrų visoje Lietuvoje. 1911 m. liepos 15 d. Chaimas Levinas, Leibas Upnickas ir Eksija Veicšte ...