ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 292


                                               

Kauno ketaus liejykla

Ketaus gamykla "Centrolitas" įkurta siekiant patenkinti pilkojo ir stipriojo ketaus liejinių žemės ūkio, statybos ir miškininkystės mašinų, suvirinimo ir mokslo tyrimų technikos, maisto ir lengvosios pramonės, prekybos, automobilių technikos, van ...

                                               

Kauno maistas

Įmonė įkurta 1923 m. kaip akcinė bendrovė "Maistas", didžiausias akcininkas buvo Lietuvos vyriausybė, kitus akcininkus sudarė ūkininkai. Iš pradžių bendrovė vertėsi pieno produktų ir kiaušinių, vėliau – gyvulių ir paukščių prekyba. Bendrovė turėj ...

                                               

Kauno popieriaus fabrikas

Įmonė įkurta 1933 m. sausio 12 d. ir priklausė švedų bendrovei Svenska Tändsticks Aktiebolaget. 1940 m. įmonė nacionalizuota, pervadinta į Juliaus Janonio popieriaus fabriką. 1977 m. dirbo 1300 darbuotojų, įmonė turėjo savo futbolo klubą JJPF Kau ...

                                               

Kučkuriškių popieriaus fabrikas

Kučkuriškių popieriaus fabrikas – 1823–2001 m. Kučkuriškėse veikęs popieriaus fabrikas. Fabriko pastatai 2005 m. įrašyti į Kultūros vertybių registrą.

                                               

Kuro aparatūra

1959 m. rugpjūčio 19 d. Lietuvos liaudies ūkio taryba priima nutarimą dėl Vilniaus kuro aparatūros gamyklos statybos LTSR žemės ūkio ministerijos mechaninių dirbtuvių bazės vietoje. Miesto pakraštyje, didesniame kaip 21 hektaro plote pastatomi na ...

                                               

Lietuvos tyrimų centras

Lietuvos tyrimų centras – Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir IBM bendradarbiavimo sutartimi 2010 m. įsteigta įmonė. 2013 m. pasiskelbė nemoki, 2014 m. likviduota.

                                               

Mūrinės Vokės kartono fabrikas

Mūrinės Vokės kartono fabrikas – 1887–1964 m. Mūrinėje Vokėje veikęs kartono fabrikas. Fabriko pastatai 2003 m. įrašyti į Kultūros vertybių registrą.

                                               

Naujųjų Verkių popieriaus fabrikas

Naujųjų Verkių popieriaus fabrikas – XVII–XX a. Naujuosiuose Verkiuose su pertraukomis veikęs popieriaus fabrikas. Fabriko pastatai 1993 m. įrašyti į Kultūros vertybių registrą.

                                               

Neringa (gamybinis susivienijimas)

Lietuvos TSR Vietinės pramonės ministerijos Vilniaus kultūrinių prekių gamybinis susivienijimas "Neringa" – nuo 1972 m. iki paskutinio XX a. dešimtmečio veikęs LTSR žaislų gamybos gamybinis susivienijimas.

                                               

Nuklonas

Gamykloje, įkurtoje 1966 m., buvo gaminamos modernios integralinės mikroschemos, naudojamos atsakingiausioje civilinės ir karinės technikos aparatūroje ir prietaisuose. 1994 m. bankrutavus gamyklai, darbo neteko apie 4.2 tūkst. žmonių. 1995 m. ga ...

                                               

Roberto Maihioferio laivininkystės bendrovė

Roberto Maihioferio laivininkystės bendrovė – viena stambiausių Rytprūsių laivininkystės bendrovių, teikusi žmonių ir krovinių gabenimo jūromis ir vidaus vandenimis paslaugas.

                                               

Spindulys (bendrovė)

Akcinė bendrovė įsteigta 1928 m. sujungus "Švyturio" ir Valstybės spaustuves. Pagrindinis kapitalas sudarė apie 1.5 mln. litų. Steigėjai: Lietuvos finansų ministerija, Martynas Kukta, Jonas Rinkevičius, Justas Strazdas ir Mykolas Steigvila. "Spin ...

                                               

Trys sezonai

1935 m. įkurta įmonė Trikotažas, kuri 1975 m. įtraukta į Adelės Šiaučiūnaitės trikotažo gamybinį susivienijimą. Po nepriklausomybės atkurta įmonė pavadinimu Trikotažas, 2001 m. įmonės pavadinimas pakeistas į Trys sezonai. 2005 m. Latvijos verslin ...

                                               

Venta (mokslinis gamybinis susivienijimas)

Mokslinis gamybinis susivienijimas "Venta" – nuo XX a. vidurio iki paskutinio dešimtmečio Vilniuje, Jeruzalės mikrorajone, veikusi mikroschemų gamykla.

                                               

Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisija

Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisija – Lietuvos draudimos rinkos priežiūrą ir kontrolę vykdžiusi institucija, kurios pagrindiniai tikslai buvo: užtikrinti draudimo sistemos patikimumą, veiksmingumą, saugumą ir stabilumą, draudėjų, ap ...

                                               

Lietuvos Respublikos finansų ministerija

Lietuvos Respublikos finansų ministerija – Lietuvos Respublikos vykdomosios valdžios institucija, kurios misija – kurti ir vykdyti efektyvią valstybės finansų politiką, siekiant užtikrinti šalies makroekonominį stabilumą ir ekonomikos plėtrą. Fin ...

                                               

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė – Lietuvos Respublikos Seimui atskaitinga aukščiausioji valstybinio audito institucija, valstybės vardu atliekanti veiklos ir finansinį auditą, prižiūrinti, ar teisėtai ir efektyviai valdomas ir naudojamas ...

                                               

Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija

Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija – vertybinių popierių rinką prižiūrėjusi LR institucija. LR Seimo įsteigta vertybinių popierių rinkos priežiūros institucija. VPK pirmininką ir narius skiria Lietuvos Respublikos Seimas LR Prezide ...

                                               

A. Kubiliaus ministrų kabinetas

A. Kubiliaus ministrų kabinetas – 10-asis Lietuvos Respublikos Vyriausybės kabinetas nuo nepriklausomybės atkūrimo 1990 m. Jį sudaro Ministras Pirmininkas Andrius Kubilius, kuris yra Vyriausybės vadovas, ir 14 ministrų iš Tėvynės sąjungos ir Liet ...

                                               

A. M. Brazausko (II) ministrų kabinetas

A. M. Brazausko ministrų kabinetas – 13-asis Lietuvos Respublikos Vyriausybės kabinetas nuo nepriklausomybės atkūrimo 1990 m. Jį sudaro Ministras Pirmininkas Algirdas Mykolas Brazauskas, kuris yra Vyriausybės vadovas, ir 13 ministrų iš Lietuvos s ...

                                               

A. M. Brazausko ministrų kabinetas

A. M. Brazausko ministrų kabinetas – 12-asis Lietuvos Respublikos Vyriausybės kabinetas nuo nepriklausomybės atkūrimo 1990 m. Jį sudaro Ministras Pirmininkas Algirdas Mykolas Brazauskas, kuris yra Vyriausybės vadovas, ir 13 ministrų iš Lietuvos s ...

                                               

G. Kirkilo ministrų kabinetas

G. Kirkilo ministrų kabinetas – 14-asis Lietuvos Respublikos Vyriausybės kabinetas nuo nepriklausomybės atkūrimo 1990 m. Jį sudaro Ministras Pirmininkas Gediminas Kirkilas, kuris yra Vyriausybės vadovas, ir 13 ministrų iš Lietuvos socialdemokratų ...

                                               

G. Vagnoriaus (II) ministrų kabinetas

G. Vagnoriaus ministrų kabinetas – 8-asis Lietuvos Respublikos Vyriausybės kabinetas nuo nepriklausomybės atkūrimo 1990 m. Jį sudaro Ministras Pirmininkas Gediminas Vagnorius, kuris yra Vyriausybės vadovas, ir 17 ministrų iš Tėvynės sąjungos, Lie ...

                                               

I. Šimonytės ministrų kabinetas

I. Šimonytės ministrų kabinetas – 18-asis Lietuvos Respublikos Vyriausybės kabinetas nuo nepriklausomybės atkūrimo 1990 m. Jį sudaro Ministrė Pirmininkė Ingrida Šimonytė, kuri yra Vyriausybės vadovė, ir 14 ministrų iš Tėvynės sąjungos – Lietuvos ...

                                               

K. Prunskienės ministrų kabinetas

K. Prunskienės ministrų kabinetas – 1-asis Lietuvos Respublikos Vyriausybės kabinetas nuo nepriklausomybės atkūrimo 1990 m. Jį sudarė Ministrė Pirmininkė Kazimira Prunskienė, kuri yra Vyriausybės vadovė, ir 17 ministrų. Pavaduotojais buvo paskirt ...

                                               

R. Pakso (II) ministrų kabinetas

R. Pakso ministrų kabinetas – 11-asis Lietuvos Respublikos Vyriausybės kabinetas nuo nepriklausomybės atkūrimo 1990 m. Jį sudaro Ministras Pirmininkas Rolandas Paksas, kuris yra Vyriausybės vadovas, ir 13 ministrų iš Lietuvos liberalų sąjungos, L ...

                                               

R. Pakso ministrų kabinetas

R. Pakso ministrų kabinetas – 9-asis Lietuvos Respublikos Vyriausybės kabinetas nuo nepriklausomybės atkūrimo 1990 m. Jį sudaro Ministras Pirmininkas Rolandas Paksas, kuris yra Vyriausybės vadovas, ir 14 ministrų iš Tėvynės sąjungos ir Lietuvos k ...

                                               

S. Skvernelio ministrų kabinetas

S. Skvernelio ministrų kabinetas – 17-asis Lietuvos Respublikos Vyriausybės kabinetas nuo nepriklausomybės atkūrimo 1990 m. Jį sudaro Ministras Pirmininkas, kuris yra Vyriausybės vadovas, ir 14 ministrų iš Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos, ...

                                               

Prezidento Valdo Adamkaus biblioteka-muziejus

Prezidento Valdo Adamkaus biblioteka-muziejus - viešosios įstaigos statusą turinti įstaiga, įsikūrusi Kaune. Bibliotekos-muziejaus steigėjai – Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus, Kauno miesto savivaldybė ir Vytauto Didžiojo universit ...

                                               

Aras (policijos rinktinė)

Pagrindinės funkcijos yra: esant ekstremalioms, didelio pavojaus sąlygoms išlaisvinti įkaitus ir sulaikyti pavojingus ginkluotus nusikaltėlius; dalyvauti rengiant ir įgyvendinant antiteroristinių priemonių planus ir programas, kitus terorizmo pre ...

                                               

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos – institucija, atsakinga už Lietuvos Respublikos finansų sistemos apsaugą atskleidžiant nusikalstamas veikas ir kitus teisės pažeidimus.

                                               

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba – Respublikos Prezidentui ir Seimui atskaitinga, statutiniais pagrindais veikianti valstybės teisėsaugos įstaiga, kuri atlieka baudžiamąjį persekiojimą dėl korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų, kr ...

                                               

Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas

Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas – Lietuvos valstybės institucija, atskaitinga Seimui ir prezidentui. Institucijos paskirtis – stiprinti Lietuvos nacionalinį saugumą, renkant informaciją apie rizikos veiksnius, pavojus ir grės ...

                                               

Vadovybės apsaugos departamentas

Vadovybės apsaugos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos – Lietuvos Respublikos vadovų apsaugą užtikrinanti valstybės įstaiga.

                                               

Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra

Generalinė prokuratūra: tarptautinių sutarčių, įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka susižino su užsienio valstybių įstaigomis ir tarptautinėmis institucijomis; organizuoja prokurorų profesinį rengimą, kvalifikacijos kėlimą ir teikia jiem ...

                                               

Lietuvos bankas

Dar iki Lietuvos valstybingumo atkūrimo 1990 m. kovo 11 d., Lietuvos TSR Aukščiausioji Taryba 1989 m. gegužės 18 d. priėmė įstatymą, kuriame teigiama, kad respublikoje gali būti įvesti savi pinigai ir sukurta kredito sistema. Prie Vyriausybės sud ...

                                               

Valstybinė lietuvių kalbos komisija

Valstybinė lietuvių kalbos komisija yra Lietuvos Respublikos Seimo įsteigta valstybės įstaiga, kuri kolegialiai sprendžia Valstybinės kalbos įstatymo įgyvendinimo klausimus. Komisiją sudaro 17 narių. Nuo 2017 m. lapkričio 21 d. VLKK pirmininku pa ...

                                               

Lietuvos teismai

Lietuvos teismai pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją yra vienintelė institucija, vykdanti teisingumą šalyje. Teisėjai ir teismai, vykdydami teisingumą, yra nepriklausomi ir vadovaujasi tik įstatymu. Nuo 2002 m. gegužės 1 d. savo veiklą pradėj ...

                                               

Alytaus rajono apylinkės teismas

Alytaus rajono apylinkės teismas – apylinkės teismas Pietų Lietuvoje. 14 teisėjų. Teritorija – Alytaus rajonas. 2-osios instancijos teismas Kauno apygardos teismas. Adresas: S. Dariaus ir S. Girėno g. 17, Alytus, LT-62503.

                                               

Druskininkų miesto apylinkės teismas

Druskininkų rajono apylinkės teismas – apylinkės teismas Pietų Lietuvoje. 3 teisėjai. Teritorija – Druskininkų miesto savivaldybė. 2-osios instancijos teismas – Vilniaus apygardos teismas. Adresas: Druskininkų g. 43, Druskininkai, LT-66166.

                                               

Jonavos rajono apylinkės teismas

Jonavos rajono apylinkės teismas – apylinkės teismas Lietuvoje. Dirba 9 teisėjai. Jonavos rajono apylinkės teismo išnagrinėtas baudžiamąsias ir civilines bylas apeliacine instancija peržiūri Kauno apygardos teismas. Adresas – Vasario 16-osios g. ...

                                               

Kaišiadorių rajono apylinkės teismas

Kaišiadorių rajono apylinkės teismas – apylinkės teismas Vidurio Lietuvoje. 6 teisėjai. Teritorija – Kaišiadorių rajonas. 2-osios instancijos teismas – Kauno apygardos teismas. Adresas: Gedimino g. 87, LT-56146 Kaišiadorys.

                                               

Kauno apygardos teismas

Kauno apygardos teismas – vienas iš Lietuvos bendrosios kompetencijos apygardos teismų, nagrinėjančių jo kompetencijai priskirtas baudžiamąsias ir civilines bylas pirmąja arba antrąja instancija. Būstinė – Kaunas.

                                               

Kauno miesto apylinkės teismas

Kauno miesto apylinkės teismas – apylinkės teismas Lietuvoje, bendrosios kompetencijos teismas. 2013 m. sausio 1 d. kartu su Kauno rajono apylinkės teismu sujungtas į bendrą Kauno apylinkės teismą. Adresas: Laisvės alėja 103, Kaunas, LT-44291.

                                               

Kauno rajono apylinkės teismas

Kauno rajono apylinkės teismas – apylinkės teismas Lietuvoje. Dirba 9 teisėjai. Adresas – Kęstučio g. 29, Kaunas, LT-44312. Kauno rajono apylinkės teismo išnagrinėtas baudžiamąsias ir civilines bylas apeliacine instancija peržiūri Kauno apygardos ...

                                               

Kėdainių rajono apylinkės teismas

Kėdainių rajono apylinkės teismas – apylinkės teismas Lietuvoje, Kauno apskrityje. Dirba 7 teisėjai. Etatų skaičius – 9; laisvi 2 etatai. Adresas – Didžioji g. 64, Kėdainiai, LT-57273. Kėdainių rajono apylinkės teismo išnagrinėtas baudžiamąsias i ...

                                               

Klaipėdos apygardos administracinis teismas

Klaipėdos apygardos administracinis teismas – vienas iš 5 apygardų administracinių teismų Lietuvoje. Adresas - Galinio Pylimo g. 9, Klaipėda, LT-91230. Nagrinėja administracines bylas, kuriose bent viena iš šalių yra valstybė, savivaldybė arba va ...

                                               

Klaipėdos apygardos teismas

Klaipėdos apygardos teismas - vienas iš Lietuvos bendrosios kompetencijos apygardos teismų, nagrinėjančių jo kompetencijai priskirtas baudžiamąsias ir civilines bylas pirmąja arba apeliacine instancija. Būstinė - Klaipėda. Klaipėdos apygardos tei ...

                                               

Klaipėdos rajono apylinkės teismas

Klaipėdos rajono apylinkės teismas – apylinkės teismas Lietuvoje, vienas iš 4 teismų, priskiriamų Lietuvos uostamiesčiui. Klaipėdos rajono apylinkės teismas yra bendrosios kompetencijos teismas, nagrinėjantis civilines ir baudžiamąsias bylas bei ...

                                               

Kretingos rajono apylinkės teismas

Kretingos rajono apylinkės teismas – apylinkės teismas Lietuvoje. Teritorija – Kretingos rajonas. 5 teisėjai. Adresas: Vytauto g. 4, Kretinga, LT-97131.