ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 293


                                               

Lietuvos apeliacinis teismas

Lietuvos apeliacinis teismas – apeliacinės instancijos Lietuvos bendrosios kompetencijos teismas bylose, nagrinėtose apygardos teismuose pirmąja instancija.

                                               

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, LAT – aukščiausios instancijos Lietuvos bendrosios kompetencijos teismas, vienintelis LR kasacinis teismas.

                                               

Marijampolės rajono apylinkės teismas

Marijampolės apylinkės teismas – apylinkės teismas pietvakarių Lietuvoje. Teritorija – Marijampolės savivaldybė. Dirba 26 teisėjai. Adresas: Kauno g. 8, Marijampolė, LT-68505. Apeliacinė instancija – Kauno apygardos teismas KAT.

                                               

Mažeikių rajono apylinkės teismas

Mažeikių rajono apylinkės teismas – apylinkės teismas Šiaurės Lietuvoje. 5 teisėjai. Teritorija – Mažeikių rajonas. Apeliacinės instancijos teismas – Šiaulių apygardos teismas. Adresas: Urvikių g. 18, Mažeikiai, LT-89213.

                                               

Panevėžio apygardos administracinis teismas

Panevėžio apygardos administracinis teismas – vienas iš 5 apygardų administracinių teismų Lietuvoje. Adresas - Respublikos g. 62, Panevėžys, LT-35158. Nagrinėja administracines bylas, kuriose bent viena iš šalių yra valstybė, savivaldybė arba val ...

                                               

Panevėžio apygardos teismas

Panevėžio apygardos teismas - vienas iš Lietuvos bendrosios kompetencijos apygardos teismų, nagrinėjančių jo kompetencijai priskirtas baudžiamąsias ir civilines bylas pirmąja arba antrąja instancija. Adresas - Elektros g. 9, LT-35175, Panevėžys. ...

                                               

Plungės rajono apylinkės teismas

Plungės rajono apylinkės teismas – apylinkės teismas Lietuvoje. Teritorija – Plungės rajonas. 6 teisėjai. Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių teritorija priskirta Telšių rajono apylinkės teismo Hipotekos skyriui. Per metus Plungės rajono apyli ...

                                               

Skuodo rajono apylinkės teismas

Skuodo rajono apylinkės teismas – apylinkės teismas Šiaurės Lietuvoje. Teritorija – Skuodo rajonas. Dirba 3 teisėjai. Adresas: J. Basanavičiaus g. 15/16, LT-98116 Skuodas. Apeliacinė instancija – Klaipėdos apygardos teismas KLAT.

                                               

Šiaulių apygardos administracinis teismas

Šiaulių apygardos administracinis teismas – vienas iš 5 apygardų administracinių teismų Lietuvoje ir vienas iš 2 apygardų teismų Šiauliuose. Adresas - Dvaro g. 80, 76298 Šiauliai. Nagrinėja administracines bylas, kuriose bent viena iš šalių yra v ...

                                               

Šiaulių apygardos teismas

Šiaulių apygardos teismas – vienas iš Lietuvos bendrosios kompetencijos apygardos teismų, nagrinėjančių jo kompetencijai priskirtas baudžiamąsias ir civilines bylas pirmąja arba apeliacine instancija. Būstinė - Dvaro g. 83, Šiauliai. Šiaulių apyg ...

                                               

Šiaulių miesto apylinkės teismas

Šiaulių miesto apylinkės teismas – bendrosios kompetencijos teismas, nagrinėjantis civilines ir baudžiamąsias bylas bei jo kompetencijai įstatymų priskirtas administracinių teisės pažeidimų bylas. Apylinkės teismas Šiaurės Lietuvoje. Teismo veikl ...

                                               

Šiaulių rajono apylinkės teismas

Šiaulių rajono apylinkės teismas – bendrosios kompetencijos teismas, nagrinėjantis civilines ir baudžiamąsias bylas bei jo kompetencijai įstatymų priskirtas administracinių teisės pažeidimų bylas. Apylinkės teismas Šiaurės Lietuvoje. Teismo veikl ...

                                               

Šilalės rajono apylinkės teismas

Šilalės rajono apylinkės teismas – apylinkės teismas Lietuvoje. Teritorija – Šilalės rajonas. 4 teisėjai. Apeliacinė instancija – Klaipėdos apygardos teismas. Adresas: Dvaro g. 9, Šilalė, LT-75133.

                                               

Šilutės rajono apylinkės teismas

Šilutės rajono apylinkės teismas – apylinkės teismas Šiaurės vakarų Lietuvoje. Teritorija – Šilutės rajonas. Dirba 8 teisėjai. Adresas: M. Jankaus g. 4, LT-99142, Šilutė. Apeliacinė instancija – Klaipėdos apygardos teismas KLAT.

                                               

Ukmergės rajono apylinkės teismas

Ukmergės rajono apylinkės teismas – bendrosios kompetencijos apylinkės teismas, nagrinėjantis civilines ir baudžiamąsias bylas bei jo kompetencijai įstatymų priskirtas administracinių teisės pažeidimų bylas. 6 teisėjai. Teritorija – Ukmergės rajo ...

                                               

Vilniaus apygardos teismas

Vilniaus apygardos teismas - vienas iš Lietuvos bendrosios kompetencijos apygardos teismų, nagrinėjančių jo kompetencijai priskirtas baudžiamąsias ir civilines bylas pirmąja arba antrąja instancija.

                                               

Vilniaus komercinio arbitražo teismas

Vilniaus komercinio arbitražo teismas - nuolatinė arbitražo institucija, arbitražo teismas. Paslaugos - arbitražas, tarpininkavimas ir taikinimas. 2017 metais, po keleto skandalų susijusių su Lietuvos arbitražais, STT gavo Lietuvos verslo konfede ...

                                               

Vilniaus miesto antrasis apylinkės teismas

Vilniaus miesto antrasis apylinkės teismas – bendrosios kompetencijos teismas, nagrinėjęs civilines ir baudžiamąsias bylas bei jo kompetencijai įstatymų priskirtas administracinių teisės pažeidimų bylas.

                                               

Vilniaus miesto pirmasis apylinkės teismas

Vilniaus miesto pirmasis apylinkės teismas – bendrosios kompetencijos teismas, nagrinėjęs civilines ir baudžiamąsias bylas bei jo kompetencijai įstatymų priskirtas administracinių teisės pažeidimų bylas.

                                               

Vilniaus miesto trečiasis apylinkės teismas

Vilniaus miesto trečiasis apylinkės teismas – bendrosios kompetencijos teismas, nagrinėjantis civilines ir baudžiamąsias bylas bei jo kompetencijai įstatymų priskirtas administracinių teisės pažeidimų bylas.

                                               

Jaunieji krikščionys demokratai

Jaunieji krikščionys demokratai - Lietuvos jaunimo organizacija, bendradarbiaujanti su Tėvynės sąjungos bendrija Lietuvos krikščionys demokratai ir kitomis visuomeninėmis organizacijomis. Pirmininkė - Goda Karazijaitė.

                                               

Jaupra

Jaupra - III-iojo pranciškonų ordino dalis. Tai jaunimo brolija, pašaukta Šventosios Dvasios dalytis krikščioniško gyvenimo patirtimi pagal šv. Pranciškaus Asyžiečio dvasingumą.

                                               

Pavasarininkai

Lietuvių katalikų jaunimo federacija "Pavasaris" arba Pavasarininkai – katalikiška jaunimo organizacija, veikusi 1907–1940 m. Oficialus pavadinimas priimtas 1919 m.

                                               

Aušrininkai (LSMO)

Pavadinta pagal žurnalą "Aušrinė", prie kurio glaudėsi jos nariai, pradėti vadinti aušrininkais. Veikė 1910–1936 metais, iš pradžių Vilniuje, 1915–1919 m. Voroneže, nuo 1919 m. visoje Lietuvoje. Vietinių organizacijų politinė orientacija buvo lab ...

                                               

Jaunųjų konservatorių lyga

Jaunųjų konservatorių lyga - savarankiška, savanoriška nevyriausybinė Lietuvos jaunimo organizacija. Įkurta 1993 m. kovo 25 d. Bendradarbiauja su Tėvynes sąjunga - Lietuvos krikščionimis demokratais. Pirmininkė – Kotryna Briedytė. 2019 m. organiz ...

                                               

Lietuvių tautinio jaunimo sąjunga "Jaunalietuviai"

Lietuvių tautinio jaunimo sąjunga "Jaunalietuviai" – jaunimo visuomeninė organizacija, veikusi 1994–2001 m. Įsikūrė 1994 m. liepos 17 d., Lietuvių tautinio jaunimo sąjungą "Jaunoji Lietuva" reorganizavus į dvi organizacijas – Lietuvių Nacionalinę ...

                                               

Lietuvių tautinio jaunimo sąjunga "Jaunoji Lietuva"

Lietuvių tautinio jaunimo sąjunga "Jaunoji Lietuva" – tautiško jaunimo organizacija, veikusi 1927–1940 ir 1988–1994 m. Buvo įkurta kaip Lietuvių tautininkų sąjungos jaunimo organizacija. Atkurta 1988 m. kaip Lietuvos tautinio jaunimo sąjunga "Jau ...

                                               

Žaizdras

"Žaizdras" – Lietuvos universiteto socialistinė studentų draugija, veikusi 1925–1938 m. Kaune. Priklausė Internacionalinei studentų socialistų federacijai.

                                               

Žiežirba (sąjunga)

1923 m. turėjo 16 skyrių su 1057 nariais, 1926 m. – 47 skyrius su 1500 narių. Propagavo kultūrą, švietimą, ateizmą, sportą, rengė vakarus, koncertus, paskaitas, steigė ir rėmė bibliotekas, knygynus, liaudies universitetus. Šiauliuose veikė futbol ...

                                               

Pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga

PLJS stengiasi palaikyti glaudžius ryšius su Lietuvos jaunimu, vykdo Lietuvių chartą. PLJS veikia Pasaulio lietuvių bendruomenės PLB ribose, bendradarbiauja su ja. PLJS rūpinasi bendru jaunimo veiklos planavimu bei derinimu, informuoja lietuvių j ...

                                               

Australijos lietuvių jaunimo sąjunga

Australijos lietuvių jaunimo sąjunga, ALJS – Australijos lietuvių jaunimo organizacija, veikianti nuo 1976 m. Australijoje. Fondo centras – Melburne, 44 Errol Street, North Melbourne 3051, Victoria, Australia. Australijos lietuvių jaunimo sąjunga ...

                                               

Australijos lietuvių studentų sąjunga

1951 m. Australijos aukštosiose mokyklose pradėjo studijas pirmieji lietuvių studentai. 1951 m. sudaryta Australijos lietuvių studentų sąjungos organizacinė valdyba Vytautas Doniela ir J. Miknius. Australijos lietuvių studentų sąjunga įkurta 1952 ...

                                               

Jungtinės Karalystės lietuvių jaunimo sąjunga

Jungtinės Karalystės lietuvių jaunimo sąjunga – Jungtinėje Karalystėje gyvenantį lietuvių ir lietuvių kilmės jaunimą vienijanti organizacija. JKLJS yra Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos dalis, bendradarbiauja su Jungtinės Karalystės lietuvių ben ...

                                               

Lenkijos lietuvių jaunimo sąjunga

Lenkijos lietuvių jaunimo sąjunga – Lenkijos lietuvių jaunimo organizacija, veikianti nuo 1994 m., Lenkijos lietuvių bendruomenės konfederuota narė. Centras Punske.

                                               

Argentinos lietuvių jaunimo sąjunga

Argentinos lietuvių jaunimo sąjunga – Argentinos lietuvių visuomeninė organizacija, veikianti Argentinoje nuo 1976 m. Adresas: Calle 7 No.3593 e/159 y 160, Berisso, Provincia de Buenos Aires. El. paštas: aljsajunga yahoo. com. ar

                                               

Vokietijos lietuvių jaunimo sąjunga

Vokietijos lietuvių jaunimo sąjunga – Vokietijoje gyvenantį lietuvių jaunimą vienijanti organizacija. VLJS vienija lietuvių jaunimo organizacijoms priklausantį jaunimą bei atskirus asmenis.

                                               

Garšvių knygnešių draugija

Garšvių knygnešių draugija – viena iš stambiausių knygnešių draugijų Lietuvoje. Veikė 1885–1895 m. Draugiją Garšvių kaime įkūrė knygnešiai Jurgis Bielinis ir Kazys Ūdra. Draugijai priklausė Adomas Ladukas, Vincas Kazanauskas, Juozas Neteckis, Jon ...

                                               

Petras Leonas

Petras Leonas – Lietuvos teisininkas, advokatas, teisės profesorius, visuomenės bei politinis veikėjas, pirmasis LR teisingumo ministras.

                                               

Justinas Staugaitis

Šeimoje buvo vyriausias iš penkių vaikų, brolis Antanas Staugaitis. Mokėsi Naumiesčio pradinėje mokykloje, Marijampolės gimnazijoje. 1890 m. baigė Seinų kunigų seminariją, 1890 m. birželio 24 d. įšventintas kunigu. Kunigavo įvairiose Lietuvos ir ...

                                               

Vincas Staniškis

Vincas Staniškis, lenk. Wincenty Staniszkis – 1926 m. liepos mėnesyje) – Lietuvos ir Lenkijos gimnazijose dirbęs mokytojas kalbininkas, varpininkas.

                                               

Kauno Prano Daunio aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras

Kauno Prano Daunio aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras – valstybinė dieninė, savarankiško mokymosi bendrojo lavinimo internatinė mokykla Kaune, Taikos pr. 6A, vykdanti priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir papildomo ugdymo programas lietuvių ...

                                               

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro pagrindinė paskirtis – gimnazijos tipo specialioji mokykla mokiniams, turintiems kompleksinę negalią, kurios derinyje yra regos sutrikimas ar kurčneregystė, akliesiems, silpnaregiams, kurčneregiams. At ...

                                               

Lyra (muzikos mokykla)

Vilniaus muzikos mokykla "Lyra" įkurta 1993 m. sausio mėnesį, atsiskyrus nuo Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos. 1975–1993 m. mokykla veikė A. Jonyno aklųjų ir silpnaregių mokykloje-internate dabar Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ...

                                               

Lietuvos tautinis olimpinis komitetas

Lietuvos tautinis olimpinis komitetas – Lietuvos savarankiška ne pelno visuomeninė sporto organizacija, priklausanti pasaulio olimpiniam judėjimui, Tarptautinio olimpinio komiteto narė. Įkurtas 1924 m. gegužės 25 d. TSRS okupacijos ir aneksijos m ...

                                               

Lietuvos partijos 1918-1940

Pagrindinės Lietuvoje 1918–1940 metais veikusios partijos: Lietuvos socialistų liaudininkų demokratų partija Valstiečių liaudininkų sąjunga Lietuvos socialdemokratų partija Lietuvos socialistų liaudininkų sąjunga Lietuvos valstiečių sąjunga Lietu ...

                                               

Amerikos lietuvių socialistų sąjunga

Įkurta 1905 m. gegužės 21 d. Niuarke Niu Džersis 23 lietuvių socialistų kuopų suvažiavime. Organizatoriai J. Šukys, Juozas Baltrušaitis, J. Jukelis, J. Ramanauskas, Juozas Otonas Širvydas, Jonas Šliūpas. 1905 m. jungė 348 narius. Ją suburti padėj ...

                                               

Centro partija – tautininkai

Lietuvos centro partija susikūrė 2003 m. birželio 1 d., kai dauguma senosios Lietuvos centro sąjungos, veikusios 1993–2003 metais, narių, nesutikusių su LCS posūkiu į liberalizmą bei naujos Liberalų ir centro sąjungos įkūrimu, įsteigė Nacionalinę ...

                                               

Darbo partija

Steigiamajame suvažiavime buvo išrinkta partijos vadovybė, patvirtinti veiklos prioritetai. Partijos pirmininku tapo Viktoras Uspaskichas, pavaduotojais – Viktoras Muntianas ir Žilvinas Padaiga. 2003 m. lapkričio 25 dieną Darbo partija buvo ofici ...

                                               

Drąsos kelias

Drąsos kelias – Lietuvos politinė partija, įsikūrusi Garliavoje, 2012 m. kovo 19 d. įregistruota LR teisingumo ministerijos Registrų centre.

                                               

Kovotojų už Lietuvą sąjunga

Kovotojų už Lietuvą sąjunga – 2011 m. įkurta Lietuvos politinė partija, reorganizavus Lietuvos laisvės sąjungą. Pirmininkas – Stanislovas Tomas. 2019-01-05 vykusiame kongrese partija pasiskelbė eurofederalistine. Programiniu punktu įtraukė Lietuv ...