ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 295


                                               

Tautos pažangos partija

Tautos Pažangos partija, TPP – Lietuvos politinė partija, veikusi Petrapilyje ir Lietuvoje 1916–1924 m. ir taip pat pasivadinusi partija, veikianti Lietuvoje nuo 1994 m.

                                               

Tautos prisikėlimo partija

Tautos prisikėlimo partija – 2008–2011 m. egzistavusi Lietuvos pramogų verslo atstovo Arūno Valinsko vadovaujama politinė partija, įkurta 2008 m. balandį. Į ją buvo įtraukti Lietuvos meno, pramogų veikėjai. Politikos apžvalgininkams kritikuojant, ...

                                               

Tėvynės liaudies partija

Įkurta Vilniuje 1999 m. spalio 23 d. Iniciatoriai – Kovo 11-osios Akto signatarai, Seimo nariai, pasitraukę iš Tėvynės sąjungos: Laima Andrikienė, Irena Andriukaitienė, Vidmantas Žiemelis, taip pat Julius Adomaitis, Algimantas Aukštinaitis, Gerim ...

                                               

Tvarka ir teisingumas

LDP Steigiamasis kongresas įvyko 2002 m. kovo 9 d. Akademiniame dramos teatre Vilniuje. 2002 m. birželio 15 d. įvyko reklaminis LDP Šventinis kongresas Kalnų parke Vilniuje. 2002 m. liepos 1 d. – Seimo Nepriklausoma frakcija pakeitė savo pavadini ...

                                               

Ūkininkų sąjunga

Ūkininkų sąjunga, Lietuvos ūkininkų sąjunga – 1919–1940 m. veikusi katalikiškos pakraipos ūkinė, nuo 1923 m. ir politinė ūkininkams atstovaujanti organizacija.

                                               

Už Lietuvą Lietuvoje

Nacionalinis susivienijimas "Už Lietuvą Lietuvoje" – Lietuvos politinių partijų susivienijimas, kurį 2012 m. vasario 6 d. sukūrė Lietuvos centro partija, Lietuvos socialdemokratų sąjunga ir Tautininkų sąjunga. Koalicijos politinės tarybos pirmini ...

                                               

Už teisingą Lietuvą

1997 m. gruodžio 3 d. Lietuvos liaudies partija, Respublikonų partija ir Nepartinių judėjimas "Rinkimai-96" susijungė į koaliciją "Už teisingą Lietuvą". 1998 m. prie Koalicijos prisijungė Lietuvos socialistų partija bei Lietuvos rusų sąjunga. Tai ...

                                               

Valstiečių ir Naujosios demokratijos partijų sąjunga

Valstiečių ir Naujosios demokratijos partijų sąjunga, VNDS – Lietuvos politinė partija, veikusi 2001–2006 m. Ją sudarė Lietuvos valstiečių partija ir Naujoji demokratija - Moterų partija.

                                               

Vieningasis Lietuvių Nacionaldarbininkų Sąjūdis

Vieningasis Lietuvių Nacionaldarbininkų Sąjūdis - 2007 m. vasario 25 d. Šiauliuose įkurta ir iki 2011 m. egzistavusi radikali prieštaringai vertinama neonacistinė politinė partija, vadovaujama Mindaugo Murzos. Per savo trumpą egzistavimo laikotar ...

                                               

Lietuvių fronto bičiulių sambūris

Lietuvių fronto bičiulių sambūris – visuomeninis judėjimas Lietuvoje ir už jos ribų. Lietuvių fronto bičiulių sąjūdis susibūrė iš į Ameriką, Australiją ir Kanadą karo nublokštųjų išeivių. Tarp žymesniųjų organizacijos steigėjų minėtini Antanas Ma ...

                                               

Naujoji kairė 95

Naujoji kairė 95 – 2007 m. Lietuvoje susikūręs kairiųjų judėjimas, keliantis tikslą "kurti alternatyvią politiką". Vienas pagrindinių NK95 judėjimo ideologų yra ilgą laiką D. Britanijoje studijavęs ir dirbęs filosofas Andrius Bielskis. Judėjimas ...

                                               

Nepartinis demokratinis judėjimas

Nepartinis demokratinis Judėjimas - pilietinis judėjimas, vienijantis nepartinius veikėjus bendrai veiklai siekiant pozityvių permainų Lietuvoje. Judėjimo šūkis - tai, ką mes darome šiandien, lems kaip gyvensime rytoj!

                                               

Solidarnost (Solidarumas)

"Solidarnost" - 1988 m. Klaipėdoje įkurta Sąjūdžio palaikymo grupė, kurią sudarė Lietuvoje gyvenantys kitataučiai. "Solidarnost" grupę sudarė rusų, gruzinų, ukrainiečių, žydų ir baltarusių tautybės asmenys, kurie įrodinėjo, kad Lietuvos atgimimo ...

                                               

Tautininkai

Tautininkai – tautinių partijų ir organizacijų nariai. Politinė ideologija – nacionalizmas. Paprastai tautininkais vadinami tautinėmis idėjomis besiremiančių lietuvių politinių organizacijų nariai.

                                               

Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga

Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga – savarankiška, nuo valdžios ir partijų nepriklausoma, laisvo apsisprendimo pagrindu pedagogus, dėstytojus, vaikų darželių auklėtojas ir kitus švietimo ugdymo įstaigose dirbančius asmenis vienijanti ...

                                               

Kauno kolelis

Musaro žydų religinio judėjimo entuziastų pastangų dėka 1877–1878 m. pradėtas steigti kolelis Kaune daugiausiai rabinų Yisroel Salanter ir Natano Cvi Finkelio pastangomis. Kolelyje kitaip nei kitose mokyklose buvo teikiamos stipendijos ir susituo ...

                                               

Kelmės ješiva

Kelmės ješiva arba Kelmės Talmud Tora – buvusi viena iš žymesnių Rytų Europos judaizmo dvasinių seminarijų, įkurta 1862 m. Kelmėje.

                                               

Panevėžio ješiva

Panevėžio ješiva – judaizmo dvasinė seminarija, įkurta 1919 m. Panevėžyje, 1944 m. perkelta į Bene Beraką, viena žymiausių litvakų ješivų Izraelyje. 2007 m. ješivos vadovais Roshei Yeshiva buvo rabinai Gershon Eidelstein, Boruch Dov Povarski ir H ...

                                               

Telšių ješiva

Telšių ješiva – buvusi viena iš žymiausių Rytų Europos judaizmo dvasinių seminarijų, įkurta 1875 m. Telšiuose ir šiame mieste gyvavusi iki 1940 metų. 1941 m. atidaryta ješiva tokiu pačiu pavadinimu Viklife, Ohajuje, JAV, kur ir šioje šalyje ješiv ...

                                               

Vilijampolės ješiva

Vilijampolės ješiva, arba Slabados ješiva – judaizmo dvasinė seminarija, 1882–1941 m. gyvavusi Kauno priemiestyje Vilijampolėje, viena didžiausių ir žymiausių Europoje. Išlikęs mokomojo korpuso pastatas Vilijampolėje, Panerių g. 51. Ant jo atiden ...

                                               

Sąjunga pagražinimui teisių lietuviškajai kalbai Rymo katalikiškose bažnyčiose Lietuvoje

Sąjunga pagražinimui teisių lietuviškajai kalbai Rymo katalikiškose bažnyčiose Lietuvoje – 1906 m. liepos 13 d. Vilniuje, kunigo Juozo Ambraziejaus bute įkurta organizacija. Organizacijos tikslas buvo kovoti su Vilniaus kapitulos prolenkiškai nus ...

                                               

Kauno kunigų seminarija

Kauno kunigų seminarija – katalikų dvasininkus rengianti aukštoji mokykla, Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakulteto padalinys. Seminarija įsikūrusi Kauno senamiestyje, A. Jakšto g. 1.

                                               

Vilkaviškio Palaimintojo Jurgio Matulaičio kunigų seminarija

1926 m. įkūrus Vilkaviškio vyskupiją, nuspręsta atidaryti ir kunigų seminariją. Iš pradžių seminarija glaudėsi Gižų dvaro rūmuose, o 1930 m. perkelta į naujas patalpas Vilkaviškyje. 1944 m. dėl sovietų okupacijos seminarijos veikla sustabdyta, da ...

                                               

Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarija

Vilniaus kunigų seminarija įkurta 1582 m., praėjus vos 3 metams nuo Vilniaus universiteto įkūrimo. Seminarija – antra pagal senumą aukštoji mokykla Lietuvoje. Vadovauti seminarijai buvo patikėta jėzuitams. 1774 m. seminarija gauna naujas patalpas ...

                                               

Savivaldybės įmonė

Savivaldybės įmonė Lietuvoje yra iš savivaldybės turto įsteigta arba įstatymų nustatyta tvarka savivaldybei perduota įmonė, kuri nuosavybės teise priklauso savivaldybei ir jai perduotą ir jos įgytą turtą valdo, naudoja bei juo disponuoja patikėji ...

                                               

Baltijos chemijos grupė

Baltijos chemijos grupė – specializuotų bendrovių grupė. Pagrindinė grupės narių veiklos kryptis – chemijos žaliavų, naftos chemijos gaminių, maisto pramonės, pakuotės, bei žemės ūkio žaliavų didmeninė prekyba ir platinimas. Baltijos chemijos gru ...

                                               

Kauno aviacijos gamyklos aerodromas

Tarpukaryje Fredoje veikė Karo aviacijos dirbtuvės, kuriose buvo gaminami lietuviški ir remontuojami užsienietiškų konstrukcijų kariniai lėktuvai. Sovietmečiu aerodromo teritorijoje buvo dislokuotas 367-asis atskiras sraigtasparnių pulkas. Jam pr ...

                                               

Kauno baltarusių draugija

Kauno baltarusių draugija – baltarusių tautybės žmonių draugija, veikusi Kaune 1917-1918 metais. Draugijos tikslas buvo vienyti Kauno ir miesto apylinkėse gyvenančius baltarusius, organizuoti kultūrinius renginius. Draugijos vadovu buvo R. Kaziač ...

                                               

Kauno vandenys

UAB Kauno vandenys – vandens tiekėjas Kaune. Steigėjas Kauno miesto savivaldybės taryba. Buveinės adresas – Aukštaičių g. 43, LT-44158 Kaunas. Įmonės simbolis – prie pastato stovinti skulptūra "Vandens nešėja" skulptorius Bronius Pundzius, 1939 m ...

                                               

Lietuvos tekstilės institutas

Lietuvos tekstilės institutas – valstybinė mokslo įstaiga, veikusi Kaune, Vilijampolės mikrorajone, Demokratų g. 53. Institute užsiimta tyrimais, bandymais, naujų metodų diegimu, tekstilės produktų kokybės kontrole bei techninės tekstilės gaminių ...

                                               

Klaipėdos krašto vokiečių ir lietuvių sąjunga

1919 m. įkurta Berlyne paaiškėjus, kad kraštas bus atskirtas nuo Vokietijos. Steigėjai – Vokietijoje gyvenantys buvę klaipėdiškiai vokiečiai ir jų bendraminčiai. Klaipėdos krašto vokiečių ir lietuvių sąjunga turėjo skyrius Karaliaučiuje ir Tilžėj ...

                                               

Limarko laivininkystės kompanija

AB "Limarko laivininkystės kompanija”, LLK – Lietuvos prekybos laivyno kompanija, teikianti krovinių gabenimo jūrų transportu paslaugas. Pagrindinės LLK pervežamų krovinių rūšys: refrižeratoriniai kroviniai, sausakrūviai ir birūs kroviniai, jūrin ...

                                               

Grandinėlė (kolektyvas)

1977 m. Panevėžio m. statybos tresto kultūros ir sporto rūmuose atvykusi atlikti diplominės praktikos Zita Rimkuvienė įkūrė vaikų ir jaunimo tautinių šokių kolektyvą, kuriam 1992 m. buvo suteiktas šokių ansamblio "Grandinėlė" vardas. Ansamblio me ...

                                               

Lietuvos nacionalinė filharmonija

Lietuvos nacionalinė filharmonija – 1940m įkurta didžiausia šalies koncertinė organizacija, esanti Vilniuje, Aušros Vartų gatvėje Nr. 5., kuriai 1998 m. liepą suteiktas nacionalinės kultūros įstaigos statusas. Įstaigoje dirba ~250 darbuotojų. Lie ...

                                               

Panevėžio medicinos mokykla

Panevėžio medicinos mokykla, Panevėžio A. Domaševičiaus medicinos mokykla – medikų ruošimo mokykla, veikusi Panevėžyje 1941–2002 m. 2002 m. tapo Panevėžio kolegijos Sveikatos, socialinės priežiūros ir edukologijos fakultetu.

                                               

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademija

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademija – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto akademinis padalinys, iki 2010 m. – buvusi Lietuvos veterinarijos akademija. Veterinarijos akademijos centriniai rūmai įsikūrę Kaune, Tilžės g. 18

                                               

LSMU Veterinarijos akademijos biblioteka

Įkurta 1936 m. Kaune, 1943–1945 m. buvo uždaryta. Pradinį fondą sudarė Valstybinio veterinarinės bakteriologijos instituto, įkurto 1922 m. Kaune, 628 knygų rinkinys, 1939 m. generolo S. Raštikio dovanota knygų rusų ir vokiečių kalbomis kolekcija. ...

                                               

Kazlų Rūdos "Elmos" mokykla- darželis

Kazlų Rūdos "Elmos" mokykla - darželis – dieninė, savarankiško mokymosi bendrojo lavinimo mokykla Kazlų Rūdos savivaldybėje, Kazlų Rūdoje, S. Daukanto g. 15A, vykdanti pradinio, pagrindinio ir papildomo ugdymo programas lietuvių kalba Valdorfo pe ...

                                               

COBALT

COBALT – viena didesnių advokatų kontorų grupė Baltijos šalių regione. Veikia Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ir Baltarusijoje. COBALT vienija 229 darbuotojus, 182 iš jų yra teisininkai. Lietuvoje kontora veikia nuo 2001 m., Latvijoje – nuo 1994 m ...

                                               

Metida

Metida – Redos Žabolienės vadovaujama advokatų kontora, kurios veiklos sritys yra intelektinės nuosavybės, sutarčių ir įmonių, konkurencijos, draudimo, nekilnojamojo turto, statybos, mokesčių ir darbo teisė.

                                               

Triniti

Advokatų profesinė bendrija Triniti Jurex – verslo teisės advokatų kontorų grupė, turinti daugiau nei 50 teisininkų biuruose Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Adresas: Vilniaus g. 31, LT-01402 Vilnius.

                                               

IX Kauno fortas

IX fortas – Kauno tvirtovės dalis, išsidėsčiusi šiaurinėje miesto dalyje. IX forto statymo darbai vykdyti 1903–1913 m. Tai moderniausias Kauno tvirtovės įtvirtinimas, kuris užbaigė pirmą 9 fortų ir 10 stacionariųjų baterijų gynybinį žiedą. Pirmoj ...

                                               

Kalvarijos kalėjimas

Kalvarijos kalėjimas įsteigtas apie 1867 m., įkūrus Kalvarijos apskritį. Jame spaudos draudimo laikotarpiu buvo kalinami knygnešiai, Suvalkijos revoliucinių organizacijų nariai. 1895 m. jame kalėjo 1108 kaliniai.

                                               

Kauno tardymo izoliatorius

1993 m. liepos 22 d. LR Vyriausybės nutarimu pastatą nuspręsta rekonstruoti į Kauno tardymo izoliatorių. 1994 m. sausio 21 d. pastatas perduotas VRM Kauno miesto policijos komisariatui. 1997 m. pradėta pastato rekonstrukcija, kainavusi apie 24 ml ...

                                               

Lukiškių kalėjimas

Lukiškių kalėjimas – buvęs tardymo izoliatorius-kalėjimas, esantis Lukiškėse, viena seniausių įkalinimo įstaigų Lietuvoje. 2007 m. kalėjime buvo apie 1000 kalinių, 250 kalėjimo sargybinių. Daugelis kalinių buvo suimti laikinai ir laukdavo teismo ...

                                               

Pravieniškių pataisos namai-atviroji kolonija

Pravieniškių pataisos namai-atviroji kolonija – pataisos namai-atviroji kolonija, veikianti Pravieniškių II kaime, Kaišiadorių raj., 7 km į šiaurę nuo Rumšiškių, į šiaurę nuo geležinkelio Vilnius-Kaunas. Įstaiga pavaldi Kalėjimų departamentui, įk ...

                                               

Raseinių kalėjimas

Raseinių kalėjimas – buvę arešto namai ir kalėjimas Raseiniuose, skirti politiniams kaliniams, vėliau vaikų darbo kolonijai, veikę 1930–1952 m. Šiuo metu čia, Muziejaus g. 3, įsikūręs Raseinių krašto istorijos muziejus, kuriame įrengta ekspozicij ...

                                               

Šiaulių tardymo izoliatorius

Šiaulių tardymo izoliatorius – įkalinimo įstaiga Šiauliuose. Nuo 1922 m. Šiaulių sunkiųjų darbų kalėjimas, nuo 1945 m. – Šiaulių tardymo izoliatorius.

                                               

Šilutės kalėjimas

Šilutės kalėjimas – buvęs kalėjimas Šilutėje, Lietuvininkų g. 72A. 1848 m. statytas kalėjimo pastatas 2005 m. buvo įrašytas į Kultūros vertybių registrą. Priklauso Kalėjimo statinių kompleksui, kartu su teismo rūmais trijų aukštų pagrindinis past ...

                                               

Vilniaus pataisos namai

1944 m. rugsėjį buvo įkurta OČ-12/1 / Pataisos darbų kolonija Nr. 1. Kolonija buvo pavaldi Lietuvos SSR Vidaus reikalų ministerijos Įkalinimo vietų valdybai. 1948 m. įsikurta Vilniaus Švč. Jėzaus Širdies bažnyčioje ir vizitiečių vienuolyne bei ap ...